az.json 5.43 KB
Newer Older
1
2
3
4
{ "translations": {
  "Fetching request tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Müraciət token-nin alınmasında səhv baş verdi. Əmin olun ki, sizin Dropbox proqraminin açarı və gizlisi düzgündür.",
  "Fetching access tokens failed. Verify that your Dropbox app key and secret are correct." : "Müraciət token-nin alınmasında səhv baş verdi. Əmin olun ki, sizin Dropbox proqraminin açarı və gizlisi düzgündür.",
  "Please provide a valid Dropbox app key and secret." : "Xahiş olunur düzgün Dropbox proqram açarı və gizlisini təqdim edəsiniz.",
5
  "Step 1 failed. Exception: %s" : "1-ci addım səhv oldu. İstisna: %s",
6
7
  "Step 2 failed. Exception: %s" : "2-ci addım. İstisna: %s",
  "External storage" : "Kənar informasıya daşıyıcısı",
8
  "Local" : "Yerli",
9
  "Location" : "Yerləşdiyiniz ünvan",
10
  "Amazon S3" : "Amazon S3",
11
12
  "Key" : "Açar",
  "Secret" : "Gizli",
13
14
15
16
17
  "Bucket" : "Vedrə",
  "Amazon S3 and compliant" : "Amazon S3 və uyğun",
  "Access Key" : "Yetki açarı",
  "Secret Key" : "Gizli açar",
  "Hostname" : "Sahibadı",
18
  "Port" : "Port",
19
  "Region" : "Ərazi",
20
  "Enable SSL" : "SSL-i işə sal",
21
22
23
  "Enable Path Style" : "Ünvan stilini işə sal",
  "App key" : "Proqram açarı",
  "App secret" : "Proqram sirri",
24
25
26
  "Host" : "Şəbəkədə ünvan",
  "Username" : "İstifadəçi adı",
  "Password" : "Şifrə",
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
  "Remote subfolder" : "Uzaq altqovluğu",
  "Secure ftps://" : "Təhlükəsiz ftps://",
  "Client ID" : "Müştəri İD-s",
  "Client secret" : "Müxtəri sirri",
  "OpenStack Object Storage" : "OpenStack Obyekt Deposu",
  "Region (optional for OpenStack Object Storage)" : "Ərazi(İstəkdən asılı olaraq OpenStack Obyekt Deposu üçündür)",
  "API Key (required for Rackspace Cloud Files)" : "API açar (Rackspace Cloud Fayllar üçün tələb edilir)",
  "Tenantname (required for OpenStack Object Storage)" : "Kirayəçiadı (OpenStack Obyekt Deposu üçün tələb edilir)",
  "Password (required for OpenStack Object Storage)" : "Şifrə (OpenStack Obyekt Deposu üçün tələb edilir)",
  "Service Name (required for OpenStack Object Storage)" : "Servis adi (OpenStack Obyekt Deposu üçün tələb edilir)",
  "URL of identity endpoint (required for OpenStack Object Storage)" : "Şəxsiyyətin son nöqtəsi URL-i (OpenStack Obyekt Deposu üçün tələb edilir)",
  "Timeout of HTTP requests in seconds" : "HTTP müraciətlər üçün saniyələrlə olan vaxtın bitməsi",
39
  "Share" : "Yayımla",
40
41
  "SMB / CIFS using OC login" : "OC login istifadə edir SMB / CIFS",
  "Username as share" : "Paylaşım üçün istifadəçi adı",
42
  "URL" : "URL",
43
44
  "Secure https://" : "Təhlükəsiz https://",
  "Public key" : "İctimai açar",
45
46
47
  "Storage with id \"%i\" not found" : "\"%i\"-li depo tapılmadı",
  "Invalid mount point" : "Yalnış mount nöqtəsi",
  "Invalid storage backend \"%s\"" : "Yalnış depo arxasonu \"%s\"",
48
49
50
51
  "Access granted" : "Yetki verildi",
  "Error configuring Dropbox storage" : "Dropbox deposunun konfiqurasiyasında səhv baş verdi",
  "Grant access" : "Yetkinin verilməsi",
  "Error configuring Google Drive storage" : "Google Drive deposunun konfiqində səgv baş verdi",
52
  "Personal" : "Şəxsi",
53
54
55
  "System" : "Sistem",
  "All users. Type to select user or group." : "Sistem istifadəçiləri. Daxil edin ki, istifadəçi və ya qrupu seçəsiniz.",
  "(group)" : "(qrup)",
56
  "Saved" : "Saxlanıldı",
57
58
59
60
61
62
63
64
65
  "Generate keys" : "Açarları generasiya et",
  "Error generating key pair" : "Açar cütlüyünün generasiyası səhvi",
  "<b>Note:</b> " : "<b>Qeyd:</b> ",
  "and" : "və",
  "<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Qeyd:</b> PHP-də cURL dəstəyi aktiv deyil və ya yüklənməyib. %s -in birləşdirilməsi mümkün deyil. Xahiş edilir onun yüklənilməsi barəsində inzibatşınıza məlumat verəsiniz.",
  "<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Qeyd:</b> PHP-də FTP dəstəyi aktiv deyil və ya yüklənməyib. %s -in birləşdirilməsi mümkün deyil. Xahiş edilir onun yüklənilməsi barəsində inzibatşınıza məlumat verəsiniz.",
  "<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Qeyd:</b> \"%s\" yüklənməyib. %s -in birləşdirilməsi mümkün deyil. Xahiş edilir onun yüklənilməsi barəsində inzibatşınıza məlumat verəsiniz.",
  "No external storage configured" : "Kənar depo konfiq edilməyib",
  "You can configure external storages in the personal settings" : "Siz kənar deponu şəxsi quraşdırmalarınızdan konfiq edə bilərsiniz",
66
  "Name" : "Ad",
67
68
69
  "Storage type" : "Depo tipi",
  "Scope" : "Həcm",
  "External Storage" : "Kənar depo",
70
  "Folder name" : "Qovluq adı",
71
  "Configuration" : "Konfiqurasiya",
72
73
74
75
76
  "Available for" : "Üçün mövcuddur",
  "Add storage" : "Deponu əlavə et",
  "Delete" : "Sil",
  "Enable User External Storage" : "İstifadəçi kənar deponu aktivləşdir",
  "Allow users to mount the following external storage" : "Göstərilən kənar deponun bərkidilməsi üçün istifadəçilərə izin ver"
77
78
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}