Commit 023c8b0e authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 6c2e94e0
......@@ -15,14 +15,6 @@ OC.L10N.register(
"Following platforms are supported: %s" : "Toetatud on järgnevad platformid: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "ownCloud %s või uuem on nõutav.",
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud %s või vanem on nõutav.",
"You are not allowed to share %s" : "Sul pole lubatud %s jagada",
"Expiration date is in the past" : "Aegumise kuupäev on minevikus",
"Help" : "Abiinfo",
"Personal" : "Isiklik",
"Users" : "Kasutajad",
"Admin" : "Admin",
"Recommended" : "Soovitatud",
"No app name specified" : "Ühegi rakendi nime pole määratletud",
"Unknown filetype" : "Tundmatu failitüüp",
"Invalid image" : "Vigane pilt",
"today" : "täna",
......@@ -32,12 +24,37 @@ OC.L10N.register(
"last year" : "viimasel aastal",
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["%n aasta tagasi","%n aastat tagasi"],
"seconds ago" : "sekundit tagasi",
"web services under your control" : "veebitenused sinu kontrolli all",
"Empty filename is not allowed" : "Tühi failinimi pole lubatud",
"Dot files are not allowed" : "Punktiga failid pole lubatud",
"File name is a reserved word" : "Failinimi sisaldab keelatud sõna",
"File name contains at least one invalid character" : "Faili nimesonvähemalt üks keelatud märk",
"File name is too long" : "Faili nimi on liiga pikk",
"%s enter the database username." : "%s sisesta andmebaasi kasutajatunnus.",
"%s enter the database name." : "%s sisesta andmebaasi nimi.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s punktide kasutamine andmebaasi nimes pole lubatud",
"Oracle connection could not be established" : "Ei suuda luua ühendust Oracle baasiga",
"Oracle username and/or password not valid" : "Oracle kasutajatunnus ja/või parool pole õiged",
"DB Error: \"%s\"" : "Andmebaasi viga: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "Tõrkuv käsk oli: \"%s\"",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Sisesta kas juba olemasolev konto või administrator.",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Tõrkuv käsk oli: \"%s\", nimi: %s, parool: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "PostgreSQL kasutajatunnus ja/või parool pole õiged",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X ei ole toetatud ja %s ei pruugi korralikult toimida sellel platvormil. Kasuta seda omal vastutusel!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Parema tulemuse saavitamiseks palun kaalu serveris GNU/Linux kasutamist.",
"Set an admin username." : "Määra admin kasutajanimi.",
"Set an admin password." : "Määra admini parool.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Ei suuda luua või kirjutada andmete kataloogi %s",
"You are not allowed to share %s" : "Sul pole lubatud %s jagada",
"Expiration date is in the past" : "Aegumise kuupäev on minevikus",
"Could not find category \"%s\"" : "Ei leia kategooriat \"%s\"",
"Apps" : "Rakendused",
"Help" : "Abiinfo",
"Personal" : "Isiklik",
"Users" : "Kasutajad",
"Admin" : "Admin",
"Recommended" : "Soovitatud",
"No app name specified" : "Ühegi rakendi nime pole määratletud",
"web services under your control" : "veebitenused sinu kontrolli all",
"Can't read file" : "Faili lugemine ebaõnnestus",
"App directory already exists" : "Rakenduse kataloog on juba olemas",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Ei saa luua rakendi kataloogi. Palun korrigeeri õigusi. %s",
......@@ -54,21 +71,6 @@ OC.L10N.register(
"Authentication error" : "Autentimise viga",
"Token expired. Please reload page." : "Kontrollkood aegus. Paelun lae leht uuesti.",
"Unknown user" : "Tundmatu kasutaja",
"%s enter the database username." : "%s sisesta andmebaasi kasutajatunnus.",
"%s enter the database name." : "%s sisesta andmebaasi nimi.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s punktide kasutamine andmebaasi nimes pole lubatud",
"Oracle connection could not be established" : "Ei suuda luua ühendust Oracle baasiga",
"Oracle username and/or password not valid" : "Oracle kasutajatunnus ja/või parool pole õiged",
"DB Error: \"%s\"" : "Andmebaasi viga: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "Tõrkuv käsk oli: \"%s\"",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Sisesta kas juba olemasolev konto või administrator.",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Tõrkuv käsk oli: \"%s\", nimi: %s, parool: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "PostgreSQL kasutajatunnus ja/või parool pole õiged",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X ei ole toetatud ja %s ei pruugi korralikult toimida sellel platvormil. Kasuta seda omal vastutusel!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Parema tulemuse saavitamiseks palun kaalu serveris GNU/Linux kasutamist.",
"Set an admin username." : "Määra admin kasutajanimi.",
"Set an admin password." : "Määra admini parool.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Ei suuda luua või kirjutada andmete kataloogi %s",
"%s shared »%s« with you" : "%s jagas sinuga »%s«",
"%s via %s" : "%s läbi %s",
"Sharing %s failed, because the file does not exist" : "%s jagamine ebaõnnestus, kuna faili pole olemas",
......@@ -92,8 +94,6 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "%s jagamine ebaõnnestus, kuna edasijagamine pole lubatud",
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "%s jagamine ebaõnnestus, kuna jagamise tagarakend ei suutnud leida %s jaoks lähteallikat",
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "%s jagamine ebaõnnestus, kuna faili ei suudetud leida failide puhvrist",
"Could not find category \"%s\"" : "Ei leia kategooriat \"%s\"",
"Apps" : "Rakendused",
"A valid username must be provided" : "Sisesta nõuetele vastav kasutajatunnus",
"A valid password must be provided" : "Sisesta nõuetele vastav parool",
"The username is already being used" : "Kasutajanimi on juba kasutuses",
......
......@@ -13,14 +13,6 @@
"Following platforms are supported: %s" : "Toetatud on järgnevad platformid: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "ownCloud %s või uuem on nõutav.",
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud %s või vanem on nõutav.",
"You are not allowed to share %s" : "Sul pole lubatud %s jagada",
"Expiration date is in the past" : "Aegumise kuupäev on minevikus",
"Help" : "Abiinfo",
"Personal" : "Isiklik",
"Users" : "Kasutajad",
"Admin" : "Admin",
"Recommended" : "Soovitatud",
"No app name specified" : "Ühegi rakendi nime pole määratletud",
"Unknown filetype" : "Tundmatu failitüüp",
"Invalid image" : "Vigane pilt",
"today" : "täna",
......@@ -30,12 +22,37 @@
"last year" : "viimasel aastal",
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["%n aasta tagasi","%n aastat tagasi"],
"seconds ago" : "sekundit tagasi",
"web services under your control" : "veebitenused sinu kontrolli all",
"Empty filename is not allowed" : "Tühi failinimi pole lubatud",
"Dot files are not allowed" : "Punktiga failid pole lubatud",
"File name is a reserved word" : "Failinimi sisaldab keelatud sõna",
"File name contains at least one invalid character" : "Faili nimesonvähemalt üks keelatud märk",
"File name is too long" : "Faili nimi on liiga pikk",
"%s enter the database username." : "%s sisesta andmebaasi kasutajatunnus.",
"%s enter the database name." : "%s sisesta andmebaasi nimi.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s punktide kasutamine andmebaasi nimes pole lubatud",
"Oracle connection could not be established" : "Ei suuda luua ühendust Oracle baasiga",
"Oracle username and/or password not valid" : "Oracle kasutajatunnus ja/või parool pole õiged",
"DB Error: \"%s\"" : "Andmebaasi viga: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "Tõrkuv käsk oli: \"%s\"",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Sisesta kas juba olemasolev konto või administrator.",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Tõrkuv käsk oli: \"%s\", nimi: %s, parool: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "PostgreSQL kasutajatunnus ja/või parool pole õiged",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X ei ole toetatud ja %s ei pruugi korralikult toimida sellel platvormil. Kasuta seda omal vastutusel!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Parema tulemuse saavitamiseks palun kaalu serveris GNU/Linux kasutamist.",
"Set an admin username." : "Määra admin kasutajanimi.",
"Set an admin password." : "Määra admini parool.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Ei suuda luua või kirjutada andmete kataloogi %s",
"You are not allowed to share %s" : "Sul pole lubatud %s jagada",
"Expiration date is in the past" : "Aegumise kuupäev on minevikus",
"Could not find category \"%s\"" : "Ei leia kategooriat \"%s\"",
"Apps" : "Rakendused",
"Help" : "Abiinfo",
"Personal" : "Isiklik",
"Users" : "Kasutajad",
"Admin" : "Admin",
"Recommended" : "Soovitatud",
"No app name specified" : "Ühegi rakendi nime pole määratletud",
"web services under your control" : "veebitenused sinu kontrolli all",
"Can't read file" : "Faili lugemine ebaõnnestus",
"App directory already exists" : "Rakenduse kataloog on juba olemas",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Ei saa luua rakendi kataloogi. Palun korrigeeri õigusi. %s",
......@@ -52,21 +69,6 @@
"Authentication error" : "Autentimise viga",
"Token expired. Please reload page." : "Kontrollkood aegus. Paelun lae leht uuesti.",
"Unknown user" : "Tundmatu kasutaja",
"%s enter the database username." : "%s sisesta andmebaasi kasutajatunnus.",
"%s enter the database name." : "%s sisesta andmebaasi nimi.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s punktide kasutamine andmebaasi nimes pole lubatud",
"Oracle connection could not be established" : "Ei suuda luua ühendust Oracle baasiga",
"Oracle username and/or password not valid" : "Oracle kasutajatunnus ja/või parool pole õiged",
"DB Error: \"%s\"" : "Andmebaasi viga: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "Tõrkuv käsk oli: \"%s\"",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Sisesta kas juba olemasolev konto või administrator.",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Tõrkuv käsk oli: \"%s\", nimi: %s, parool: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "PostgreSQL kasutajatunnus ja/või parool pole õiged",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X ei ole toetatud ja %s ei pruugi korralikult toimida sellel platvormil. Kasuta seda omal vastutusel!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Parema tulemuse saavitamiseks palun kaalu serveris GNU/Linux kasutamist.",
"Set an admin username." : "Määra admin kasutajanimi.",
"Set an admin password." : "Määra admini parool.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Ei suuda luua või kirjutada andmete kataloogi %s",
"%s shared »%s« with you" : "%s jagas sinuga »%s«",
"%s via %s" : "%s läbi %s",
"Sharing %s failed, because the file does not exist" : "%s jagamine ebaõnnestus, kuna faili pole olemas",
......@@ -90,8 +92,6 @@
"Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "%s jagamine ebaõnnestus, kuna edasijagamine pole lubatud",
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "%s jagamine ebaõnnestus, kuna jagamise tagarakend ei suutnud leida %s jaoks lähteallikat",
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "%s jagamine ebaõnnestus, kuna faili ei suudetud leida failide puhvrist",
"Could not find category \"%s\"" : "Ei leia kategooriat \"%s\"",
"Apps" : "Rakendused",
"A valid username must be provided" : "Sisesta nõuetele vastav kasutajatunnus",
"A valid password must be provided" : "Sisesta nõuetele vastav parool",
"The username is already being used" : "Kasutajanimi on juba kasutuses",
......
......@@ -16,13 +16,6 @@ OC.L10N.register(
"Library %s with a version lower than %s is required - available version %s." : "%s liburutegiak %s baino bertsio txikiagoa izan behar du - dagoen bertsioa %s.",
"Following platforms are supported: %s" : "Hurrengo plataformak onartzen dira: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "ownCloud %s edo haundiagoa behar da.",
"You are not allowed to share %s" : "Ez zadue %s elkarbanatzeko baimendua",
"Help" : "Laguntza",
"Personal" : "Pertsonala",
"Users" : "Erabiltzaileak",
"Admin" : "Admin",
"Recommended" : "Aholkatuta",
"No app name specified" : "Ez da aplikazioaren izena zehaztu",
"Unknown filetype" : "Fitxategi mota ezezaguna",
"Invalid image" : "Baliogabeko irudia",
"today" : "gaur",
......@@ -35,23 +28,7 @@ OC.L10N.register(
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["orain dela ordu %n","orain dela %n ordu"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["orain dela minutu %n","orain dela %n minutu"],
"seconds ago" : "segundu",
"web services under your control" : "web zerbitzuak zure kontrolpean",
"File name contains at least one invalid character" : "Fitxategi izenak behintzat baliogabeko karaktere bat du",
"App directory already exists" : "Aplikazioaren karpeta dagoeneko existitzen da",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Ezin izan da aplikazioaren karpeta sortu. Mesdez konpondu baimenak. %s",
"No source specified when installing app" : "Ez da jatorririk zehaztu aplikazioa instalatzerakoan",
"No href specified when installing app from http" : "Ez da href parametrorik zehaztu http bidez aplikazioa instalatzerakoan",
"No path specified when installing app from local file" : "Ez da kokalekurik zehaztu fitxategi lokal moduan aplikazioa instalatzerakoan",
"Archives of type %s are not supported" : "%s motako fitxategiak ez dira onartzen",
"Failed to open archive when installing app" : "Fitxategia irekitzeak huts egin du aplikazioa instalatzerakoan",
"App does not provide an info.xml file" : "Aplikazioak ez du info.xml fitxategia",
"App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Aplikazioa ezin da instalatu bertan duen baimendu gabeko kodea dela eta",
"App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "Aplikazioa ezin da instalatu ownCloud bertsio honekin bateragarria ez delako",
"App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Aplikazioa ezin da instalatu <shipped>true</shipped> etiketa duelako eta etiketa hau ez da onartzen banaketan ez datozen aplikazioetan",
"Application is not enabled" : "Aplikazioa ez dago gaituta",
"Authentication error" : "Autentifikazio errorea",
"Token expired. Please reload page." : "Tokena iraungitu da. Mesedez birkargatu orria.",
"Unknown user" : "Erabiltzaile ezezaguna",
"%s enter the database username." : "%s sartu datu basearen erabiltzaile izena.",
"%s enter the database name." : "%s sartu datu basearen izena.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s ezin duzu punturik erabili datu basearen izenean.",
......@@ -68,6 +45,31 @@ OC.L10N.register(
"Set an admin username." : "Ezarri administraziorako erabiltzaile izena.",
"Set an admin password." : "Ezarri administraziorako pasahitza.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Ezin da %s datu karpeta sortu edo bertan idatzi ",
"You are not allowed to share %s" : "Ez zadue %s elkarbanatzeko baimendua",
"Could not find category \"%s\"" : "Ezin da \"%s\" kategoria aurkitu",
"Apps" : "Aplikazioak",
"Help" : "Laguntza",
"Personal" : "Pertsonala",
"Users" : "Erabiltzaileak",
"Admin" : "Admin",
"Recommended" : "Aholkatuta",
"No app name specified" : "Ez da aplikazioaren izena zehaztu",
"web services under your control" : "web zerbitzuak zure kontrolpean",
"App directory already exists" : "Aplikazioaren karpeta dagoeneko existitzen da",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Ezin izan da aplikazioaren karpeta sortu. Mesdez konpondu baimenak. %s",
"No source specified when installing app" : "Ez da jatorririk zehaztu aplikazioa instalatzerakoan",
"No href specified when installing app from http" : "Ez da href parametrorik zehaztu http bidez aplikazioa instalatzerakoan",
"No path specified when installing app from local file" : "Ez da kokalekurik zehaztu fitxategi lokal moduan aplikazioa instalatzerakoan",
"Archives of type %s are not supported" : "%s motako fitxategiak ez dira onartzen",
"Failed to open archive when installing app" : "Fitxategia irekitzeak huts egin du aplikazioa instalatzerakoan",
"App does not provide an info.xml file" : "Aplikazioak ez du info.xml fitxategia",
"App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Aplikazioa ezin da instalatu bertan duen baimendu gabeko kodea dela eta",
"App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "Aplikazioa ezin da instalatu ownCloud bertsio honekin bateragarria ez delako",
"App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Aplikazioa ezin da instalatu <shipped>true</shipped> etiketa duelako eta etiketa hau ez da onartzen banaketan ez datozen aplikazioetan",
"Application is not enabled" : "Aplikazioa ez dago gaituta",
"Authentication error" : "Autentifikazio errorea",
"Token expired. Please reload page." : "Tokena iraungitu da. Mesedez birkargatu orria.",
"Unknown user" : "Erabiltzaile ezezaguna",
"%s shared »%s« with you" : "%s-ek »%s« zurekin partekatu du",
"Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "%s partekatzeak huts egin du, motorrak %i motako partekatzeak baimentzen ez dituelako",
"Sharing %s failed, because the file does not exist" : "%s elkarbanatzeak huts egin du, fitxategia ez delako existitzen",
......@@ -91,8 +93,6 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "%s elkarbanatzeak huts egin du, ber-elkarbanatzea baimenduta ez dagoelako",
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "%s elkarbanatzeak huts egin du, %sren elkarbanaketa motorrak bere iturria aurkitu ezin duelako",
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "%s elkarbanatzeak huts egin du, fitxategia katxean aurkitu ez delako",
"Could not find category \"%s\"" : "Ezin da \"%s\" kategoria aurkitu",
"Apps" : "Aplikazioak",
"A valid username must be provided" : "Baliozko erabiltzaile izena eman behar da",
"A valid password must be provided" : "Baliozko pasahitza eman behar da",
"The username is already being used" : "Erabiltzaile izena dagoeneko erabiltzen ari da",
......
......@@ -14,13 +14,6 @@
"Library %s with a version lower than %s is required - available version %s." : "%s liburutegiak %s baino bertsio txikiagoa izan behar du - dagoen bertsioa %s.",
"Following platforms are supported: %s" : "Hurrengo plataformak onartzen dira: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "ownCloud %s edo haundiagoa behar da.",
"You are not allowed to share %s" : "Ez zadue %s elkarbanatzeko baimendua",
"Help" : "Laguntza",
"Personal" : "Pertsonala",
"Users" : "Erabiltzaileak",
"Admin" : "Admin",
"Recommended" : "Aholkatuta",
"No app name specified" : "Ez da aplikazioaren izena zehaztu",
"Unknown filetype" : "Fitxategi mota ezezaguna",
"Invalid image" : "Baliogabeko irudia",
"today" : "gaur",
......@@ -33,23 +26,7 @@
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["orain dela ordu %n","orain dela %n ordu"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["orain dela minutu %n","orain dela %n minutu"],
"seconds ago" : "segundu",
"web services under your control" : "web zerbitzuak zure kontrolpean",
"File name contains at least one invalid character" : "Fitxategi izenak behintzat baliogabeko karaktere bat du",
"App directory already exists" : "Aplikazioaren karpeta dagoeneko existitzen da",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Ezin izan da aplikazioaren karpeta sortu. Mesdez konpondu baimenak. %s",
"No source specified when installing app" : "Ez da jatorririk zehaztu aplikazioa instalatzerakoan",
"No href specified when installing app from http" : "Ez da href parametrorik zehaztu http bidez aplikazioa instalatzerakoan",
"No path specified when installing app from local file" : "Ez da kokalekurik zehaztu fitxategi lokal moduan aplikazioa instalatzerakoan",
"Archives of type %s are not supported" : "%s motako fitxategiak ez dira onartzen",
"Failed to open archive when installing app" : "Fitxategia irekitzeak huts egin du aplikazioa instalatzerakoan",
"App does not provide an info.xml file" : "Aplikazioak ez du info.xml fitxategia",
"App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Aplikazioa ezin da instalatu bertan duen baimendu gabeko kodea dela eta",
"App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "Aplikazioa ezin da instalatu ownCloud bertsio honekin bateragarria ez delako",
"App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Aplikazioa ezin da instalatu <shipped>true</shipped> etiketa duelako eta etiketa hau ez da onartzen banaketan ez datozen aplikazioetan",
"Application is not enabled" : "Aplikazioa ez dago gaituta",
"Authentication error" : "Autentifikazio errorea",
"Token expired. Please reload page." : "Tokena iraungitu da. Mesedez birkargatu orria.",
"Unknown user" : "Erabiltzaile ezezaguna",
"%s enter the database username." : "%s sartu datu basearen erabiltzaile izena.",
"%s enter the database name." : "%s sartu datu basearen izena.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s ezin duzu punturik erabili datu basearen izenean.",
......@@ -66,6 +43,31 @@
"Set an admin username." : "Ezarri administraziorako erabiltzaile izena.",
"Set an admin password." : "Ezarri administraziorako pasahitza.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Ezin da %s datu karpeta sortu edo bertan idatzi ",
"You are not allowed to share %s" : "Ez zadue %s elkarbanatzeko baimendua",
"Could not find category \"%s\"" : "Ezin da \"%s\" kategoria aurkitu",
"Apps" : "Aplikazioak",
"Help" : "Laguntza",
"Personal" : "Pertsonala",
"Users" : "Erabiltzaileak",
"Admin" : "Admin",
"Recommended" : "Aholkatuta",
"No app name specified" : "Ez da aplikazioaren izena zehaztu",
"web services under your control" : "web zerbitzuak zure kontrolpean",
"App directory already exists" : "Aplikazioaren karpeta dagoeneko existitzen da",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "Ezin izan da aplikazioaren karpeta sortu. Mesdez konpondu baimenak. %s",
"No source specified when installing app" : "Ez da jatorririk zehaztu aplikazioa instalatzerakoan",
"No href specified when installing app from http" : "Ez da href parametrorik zehaztu http bidez aplikazioa instalatzerakoan",
"No path specified when installing app from local file" : "Ez da kokalekurik zehaztu fitxategi lokal moduan aplikazioa instalatzerakoan",
"Archives of type %s are not supported" : "%s motako fitxategiak ez dira onartzen",
"Failed to open archive when installing app" : "Fitxategia irekitzeak huts egin du aplikazioa instalatzerakoan",
"App does not provide an info.xml file" : "Aplikazioak ez du info.xml fitxategia",
"App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Aplikazioa ezin da instalatu bertan duen baimendu gabeko kodea dela eta",
"App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "Aplikazioa ezin da instalatu ownCloud bertsio honekin bateragarria ez delako",
"App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Aplikazioa ezin da instalatu <shipped>true</shipped> etiketa duelako eta etiketa hau ez da onartzen banaketan ez datozen aplikazioetan",
"Application is not enabled" : "Aplikazioa ez dago gaituta",
"Authentication error" : "Autentifikazio errorea",
"Token expired. Please reload page." : "Tokena iraungitu da. Mesedez birkargatu orria.",
"Unknown user" : "Erabiltzaile ezezaguna",
"%s shared »%s« with you" : "%s-ek »%s« zurekin partekatu du",
"Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "%s partekatzeak huts egin du, motorrak %i motako partekatzeak baimentzen ez dituelako",
"Sharing %s failed, because the file does not exist" : "%s elkarbanatzeak huts egin du, fitxategia ez delako existitzen",
......@@ -89,8 +91,6 @@
"Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "%s elkarbanatzeak huts egin du, ber-elkarbanatzea baimenduta ez dagoelako",
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "%s elkarbanatzeak huts egin du, %sren elkarbanaketa motorrak bere iturria aurkitu ezin duelako",
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "%s elkarbanatzeak huts egin du, fitxategia katxean aurkitu ez delako",
"Could not find category \"%s\"" : "Ezin da \"%s\" kategoria aurkitu",
"Apps" : "Aplikazioak",
"A valid username must be provided" : "Baliozko erabiltzaile izena eman behar da",
"A valid password must be provided" : "Baliozko pasahitza eman behar da",
"The username is already being used" : "Erabiltzaile izena dagoeneko erabiltzen ari da",
......
......@@ -12,14 +12,6 @@ OC.L10N.register(
"Library %s with a version lower than %s is required - available version %s." : "کتابخانه %s با نسخه‌ی پایین‌تر از %s نیاز است - نسخهی موجود %s.",
"ownCloud %s or higher is required." : "ownCloud با نسخهی %s یا بالاتر نیاز است.",
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud با نسخهی %s یا پایین‌تر نیاز است.",
"Help" : "راه‌نما",
"Personal" : "شخصی",
"Users" : "کاربران",
"Admin" : "مدیر",
"Recommended" : "پیشنهاد شده",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "امکان نصب برنامه‌ی \"%s\" به علت عدم سازگاری با این نسخه از ownCloud وجود ندارد.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "امکان نصب برنامه \"%s\" با توجه به برآورده نکردن نیازمندی زیر وجود ندارد: %s",
"No app name specified" : "اسم اپلیکیشن مشخص نشده‌ است",
"Unknown filetype" : "نوع فایل ناشناخته",
"Invalid image" : "عکس نامعتبر",
"today" : "امروز",
......@@ -32,20 +24,10 @@ OC.L10N.register(
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["%n ساعت قبل"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n دقیقه قبل"],
"seconds ago" : "ثانیه‌ها پیش",
"web services under your control" : "سرویس های تحت وب در کنترل شما",
"Empty filename is not allowed" : "نام فایل نمی‌تواند خالی باشد",
"File name is a reserved word" : "این نام فایل جزو کلمات رزرو می‌باشد",
"File name contains at least one invalid character" : "نام فایل دارای حداقل یک کاراکتر نامعتبر است",
"File name is too long" : "نام فایل خیلی بزرگ است",
"File is currently busy, please try again later" : "فایل در حال حاضر مشغول است، لطفا مجددا تلاش کنید",
"Can't read file" : "امکان خواندن فایل وجود ندارد",
"App directory already exists" : "برنامه در حال حاضر وجود دارد",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "امکان ایجاد پوشه‌ی برنامه وجود ندارد. لطفا اجازه‌های دسترسی را تصحیح کنید. %s",
"No source specified when installing app" : "هیچ مبدائی در زمان نصب برنامه مشخص نشده است",
"Application is not enabled" : "برنامه فعال نشده است",
"Authentication error" : "خطا در اعتبار سنجی",
"Token expired. Please reload page." : "رمز منقضی شده است. لطفا دوباره صفحه را بارگذاری نمایید.",
"Unknown user" : "کاربر نامعلوم",
"%s enter the database username." : "%s نام کاربری پایگاه داده را وارد نمایید.",
"%s enter the database name." : "%s نام پایگاه داده را وارد نمایید.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s شما نباید از نقطه در نام پایگاه داده استفاده نمایید.",
......@@ -58,9 +40,27 @@ OC.L10N.register(
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "PostgreSQL نام کاربری و / یا رمزعبور معتبر نیست.",
"Set an admin username." : "یک نام کاربری برای مدیر تنظیم نمایید.",
"Set an admin password." : "یک رمزعبور برای مدیر تنظیم نمایید.",
"%s shared »%s« with you" : "%s به اشتراک گذاشته شده است »%s« توسط شما",
"Could not find category \"%s\"" : "دسته بندی %s یافت نشد",
"Apps" : " برنامه ها",
"Help" : "راه‌نما",
"Personal" : "شخصی",
"Users" : "کاربران",
"Admin" : "مدیر",
"Recommended" : "پیشنهاد شده",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "امکان نصب برنامه‌ی \"%s\" به علت عدم سازگاری با این نسخه از ownCloud وجود ندارد.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "امکان نصب برنامه \"%s\" با توجه به برآورده نکردن نیازمندی زیر وجود ندارد: %s",
"No app name specified" : "اسم اپلیکیشن مشخص نشده‌ است",
"web services under your control" : "سرویس های تحت وب در کنترل شما",
"File is currently busy, please try again later" : "فایل در حال حاضر مشغول است، لطفا مجددا تلاش کنید",
"Can't read file" : "امکان خواندن فایل وجود ندارد",
"App directory already exists" : "برنامه در حال حاضر وجود دارد",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "امکان ایجاد پوشه‌ی برنامه وجود ندارد. لطفا اجازه‌های دسترسی را تصحیح کنید. %s",
"No source specified when installing app" : "هیچ مبدائی در زمان نصب برنامه مشخص نشده است",
"Application is not enabled" : "برنامه فعال نشده است",
"Authentication error" : "خطا در اعتبار سنجی",
"Token expired. Please reload page." : "رمز منقضی شده است. لطفا دوباره صفحه را بارگذاری نمایید.",
"Unknown user" : "کاربر نامعلوم",
"%s shared »%s« with you" : "%s به اشتراک گذاشته شده است »%s« توسط شما",
"A valid username must be provided" : "نام کاربری صحیح باید وارد شود",
"A valid password must be provided" : "رمز عبور صحیح باید وارد شود",
"The username is already being used" : "نام‌کاربری قبلا استفاده شده است",
......
......@@ -10,14 +10,6 @@
"Library %s with a version lower than %s is required - available version %s." : "کتابخانه %s با نسخه‌ی پایین‌تر از %s نیاز است - نسخهی موجود %s.",
"ownCloud %s or higher is required." : "ownCloud با نسخهی %s یا بالاتر نیاز است.",
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud با نسخهی %s یا پایین‌تر نیاز است.",
"Help" : "راه‌نما",
"Personal" : "شخصی",
"Users" : "کاربران",
"Admin" : "مدیر",
"Recommended" : "پیشنهاد شده",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "امکان نصب برنامه‌ی \"%s\" به علت عدم سازگاری با این نسخه از ownCloud وجود ندارد.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "امکان نصب برنامه \"%s\" با توجه به برآورده نکردن نیازمندی زیر وجود ندارد: %s",
"No app name specified" : "اسم اپلیکیشن مشخص نشده‌ است",
"Unknown filetype" : "نوع فایل ناشناخته",
"Invalid image" : "عکس نامعتبر",
"today" : "امروز",
......@@ -30,20 +22,10 @@
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["%n ساعت قبل"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n دقیقه قبل"],
"seconds ago" : "ثانیه‌ها پیش",
"web services under your control" : "سرویس های تحت وب در کنترل شما",
"Empty filename is not allowed" : "نام فایل نمی‌تواند خالی باشد",
"File name is a reserved word" : "این نام فایل جزو کلمات رزرو می‌باشد",
"File name contains at least one invalid character" : "نام فایل دارای حداقل یک کاراکتر نامعتبر است",
"File name is too long" : "نام فایل خیلی بزرگ است",
"File is currently busy, please try again later" : "فایل در حال حاضر مشغول است، لطفا مجددا تلاش کنید",
"Can't read file" : "امکان خواندن فایل وجود ندارد",
"App directory already exists" : "برنامه در حال حاضر وجود دارد",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "امکان ایجاد پوشه‌ی برنامه وجود ندارد. لطفا اجازه‌های دسترسی را تصحیح کنید. %s",
"No source specified when installing app" : "هیچ مبدائی در زمان نصب برنامه مشخص نشده است",
"Application is not enabled" : "برنامه فعال نشده است",
"Authentication error" : "خطا در اعتبار سنجی",
"Token expired. Please reload page." : "رمز منقضی شده است. لطفا دوباره صفحه را بارگذاری نمایید.",
"Unknown user" : "کاربر نامعلوم",
"%s enter the database username." : "%s نام کاربری پایگاه داده را وارد نمایید.",
"%s enter the database name." : "%s نام پایگاه داده را وارد نمایید.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s شما نباید از نقطه در نام پایگاه داده استفاده نمایید.",
......@@ -56,9 +38,27 @@
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "PostgreSQL نام کاربری و / یا رمزعبور معتبر نیست.",
"Set an admin username." : "یک نام کاربری برای مدیر تنظیم نمایید.",
"Set an admin password." : "یک رمزعبور برای مدیر تنظیم نمایید.",
"%s shared »%s« with you" : "%s به اشتراک گذاشته شده است »%s« توسط شما",
"Could not find category \"%s\"" : "دسته بندی %s یافت نشد",
"Apps" : " برنامه ها",
"Help" : "راه‌نما",
"Personal" : "شخصی",
"Users" : "کاربران",
"Admin" : "مدیر",
"Recommended" : "پیشنهاد شده",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "امکان نصب برنامه‌ی \"%s\" به علت عدم سازگاری با این نسخه از ownCloud وجود ندارد.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "امکان نصب برنامه \"%s\" با توجه به برآورده نکردن نیازمندی زیر وجود ندارد: %s",
"No app name specified" : "اسم اپلیکیشن مشخص نشده‌ است",
"web services under your control" : "سرویس های تحت وب در کنترل شما",
"File is currently busy, please try again later" : "فایل در حال حاضر مشغول است، لطفا مجددا تلاش کنید",
"Can't read file" : "امکان خواندن فایل وجود ندارد",
"App directory already exists" : "برنامه در حال حاضر وجود دارد",
"Can't create app folder. Please fix permissions. %s" : "امکان ایجاد پوشه‌ی برنامه وجود ندارد. لطفا اجازه‌های دسترسی را تصحیح کنید. %s",
"No source specified when installing app" : "هیچ مبدائی در زمان نصب برنامه مشخص نشده است",
"Application is not enabled" : "برنامه فعال نشده است",
"Authentication error" : "خطا در اعتبار سنجی",
"Token expired. Please reload page." : "رمز منقضی شده است. لطفا دوباره صفحه را بارگذاری نمایید.",
"Unknown user" : "کاربر نامعلوم",
"%s shared »%s« with you" : "%s به اشتراک گذاشته شده است »%s« توسط شما",
"A valid username must be provided" : "نام کاربری صحیح باید وارد شود",
"A valid password must be provided" : "رمز عبور صحیح باید وارد شود",
"The username is already being used" : "نام‌کاربری قبلا استفاده شده است",
......
......@@ -16,18 +16,6 @@ OC.L10N.register(
"Following platforms are supported: %s" : "Seuraavat alustat ovat tuettuja: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "ownCloud %s tai uudempi vaaditaan.",
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud %s tai aiempi vaaditaan.",
"You are not allowed to share %s" : "Oikeutesi eivät riitä kohteen %s jakamiseen.",
"Cannot increase permissions of %s" : "Kohteen %s käyttöoikeuksien lisääminen ei onnistu",
"Expiration date is in the past" : "Vanhenemispäivä on menneisyydessä",
"Cannot set expiration date more than %s days in the future" : "Vanhenemispäivä voi olla korkeintaan %s päivän päässä tulevaisuudessa",
"Help" : "Ohje",
"Personal" : "Henkilökohtainen",
"Users" : "Käyttäjät",
"Admin" : "Ylläpito",
"Recommended" : "Suositeltu",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "Sovelluksen \"%s\" asennus ei onnistu, koska se ei ole yhteensopiva tämän ownCloud-version kanssa.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "Sovelluksen \"%s\" asennus ei onnistu, koska seuraavia riippuvuuksia ei ole täytetty: %s",
"No app name specified" : "Sovelluksen nimeä ei määritelty",
"Unknown filetype" : "Tuntematon tiedostotyyppi",
"Invalid image" : "Virheellinen kuva",
"today" : "tänään",
......@@ -40,13 +28,42 @@ OC.L10N.register(
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["%n tunti sitten","%n tuntia sitten"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n minuutti sitten","%n minuuttia sitten"],
"seconds ago" : "sekuntia sitten",
"web services under your control" : "verkkopalvelut hallinnassasi",
"Module with id: %s does not exist. Please enable it in your apps settings or contact your administrator." : "Moduulia tunnisteella %s ei ole olemassa. Ota se käyttöön sovellusasetuksista tai ota yhteys ylläpitoon.",
"Empty filename is not allowed" : "Tiedostonimi ei voi olla tyhjä",
"Dot files are not allowed" : "Pistetiedostot eivät ole sallittuja",
"4-byte characters are not supported in file names" : "4 tavun merkit eivät ole tuettuja tiedostojen nimissä",
"File name contains at least one invalid character" : "Tiedoston nimi sisältää ainakin yhden virheellisen merkin",
"File name is too long" : "Tiedoston nimi on liian pitkä",
"%s enter the database username." : "%s anna tietokannan käyttäjätunnus.",
"%s enter the database name." : "%s anna tietokannan nimi.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s et voi käyttää pisteitä tietokannan nimessä",
"Oracle connection could not be established" : "Oracle-yhteyttä ei voitu muodostaa",
"Oracle username and/or password not valid" : "Oraclen käyttäjätunnus ja/tai salasana on väärin",
"DB Error: \"%s\"" : "Tietokantavirhe: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "Loukkaava komento oli: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Loukkaava komento oli: \"%s\", nimi: %s, salasana: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "PostgreSQL:n käyttäjätunnus ja/tai salasana on väärin",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X ei ole tuettu, joten %s ei toimi kunnolla tällä alustalla. Käytä omalla vastuulla!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Käytä parhaan lopputuloksen saamiseksi GNU/Linux-palvelinta.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vaikuttaa siltä, että tämä %s-instanssi toimii 32-bittisessä PHP-ympäristössä ja open_basedir-asetus on määritetty php.ini-tiedostossa. Tämä johtaa ongelmiin yli 4 gigatavun tiedostojen kanssa, eikä siksi ole suositeltavaa.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Poista open_basedir-asetus php.ini-tiedostosta tai vaihda 64-bittiseen PHP:hen.",
"Set an admin username." : "Aseta ylläpitäjän käyttäjätunnus.",
"Set an admin password." : "Aseta ylläpitäjän salasana.",
"You are not allowed to share %s" : "Oikeutesi eivät riitä kohteen %s jakamiseen.",
"Cannot increase permissions of %s" : "Kohteen %s käyttöoikeuksien lisääminen ei onnistu",
"Expiration date is in the past" : "Vanhenemispäivä on menneisyydessä",
"Cannot set expiration date more than %s days in the future" : "Vanhenemispäivä voi olla korkeintaan %s päivän päässä tulevaisuudessa",
"Could not find category \"%s\"" : "Luokkaa \"%s\" ei löytynyt",
"Apps" : "Sovellukset",
"Help" : "Ohje",
"Personal" : "Henkilökohtainen",
"Users" : "Käyttäjät",
"Admin" : "Ylläpito",
"Recommended" : "Suositeltu",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "Sovelluksen \"%s\" asennus ei onnistu, koska se ei ole yhteensopiva tämän ownCloud-version kanssa.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "Sovelluksen \"%s\" asennus ei onnistu, koska seuraavia riippuvuuksia ei ole täytetty: %s",
"No app name specified" : "Sovelluksen nimeä ei määritelty",
"web services under your control" : "verkkopalvelut hallinnassasi",
"File is currently busy, please try again later" : "Tiedosto on parhaillaan käytössä, yritä myöhemmin uudelleen",
"Can't read file" : "Tiedostoa ei voi lukea",
"App directory already exists" : "Sovelluskansio on jo olemassa",
......@@ -66,21 +83,6 @@ OC.L10N.register(
"Authentication error" : "Tunnistautumisvirhe",
"Token expired. Please reload page." : "Valtuutus vanheni. Lataa sivu uudelleen.",
"Unknown user" : "Tuntematon käyttäjä",
"%s enter the database username." : "%s anna tietokannan käyttäjätunnus.",
"%s enter the database name." : "%s anna tietokannan nimi.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s et voi käyttää pisteitä tietokannan nimessä",
"Oracle connection could not be established" : "Oracle-yhteyttä ei voitu muodostaa",
"Oracle username and/or password not valid" : "Oraclen käyttäjätunnus ja/tai salasana on väärin",
"DB Error: \"%s\"" : "Tietokantavirhe: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "Loukkaava komento oli: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Loukkaava komento oli: \"%s\", nimi: %s, salasana: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "PostgreSQL:n käyttäjätunnus ja/tai salasana on väärin",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X ei ole tuettu, joten %s ei toimi kunnolla tällä alustalla. Käytä omalla vastuulla!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Käytä parhaan lopputuloksen saamiseksi GNU/Linux-palvelinta.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Vaikuttaa siltä, että tämä %s-instanssi toimii 32-bittisessä PHP-ympäristössä ja open_basedir-asetus on määritetty php.ini-tiedostossa. Tämä johtaa ongelmiin yli 4 gigatavun tiedostojen kanssa, eikä siksi ole suositeltavaa.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Poista open_basedir-asetus php.ini-tiedostosta tai vaihda 64-bittiseen PHP:hen.",
"Set an admin username." : "Aseta ylläpitäjän käyttäjätunnus.",
"Set an admin password." : "Aseta ylläpitäjän salasana.",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Virheellinen federoidun pilven tunniste",
"%s shared »%s« with you" : "%s jakoi kohteen »%s« kanssasi",
"Sharing %s failed, because the file does not exist" : "Kohteen %s jakaminen epäonnistui, koska tiedostoa ei ole olemassa",
......@@ -102,8 +104,6 @@ OC.L10N.register(
"Sharing failed, because the user %s is the original sharer" : "Jakaminen epäonnistui, koska käyttäjä %s ei ole alkuperäinen jakaja",
"Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "Kohteen %s jakaminen epäonnistui, koska jakaminen uudelleen ei ole sallittu",
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Kohteen %s jakaminen epäonnistui, koska tiedostoa ei löytynyt tiedostovälimuistista",
"Could not find category \"%s\"" : "Luokkaa \"%s\" ei löytynyt",
"Apps" : "Sovellukset",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-'\"" : "Vain seuraavat merkit ovat sallittuja käyttäjätunnuksessa: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\" ja \"_.@-'\"",
"A valid username must be provided" : "Anna kelvollinen käyttäjätunnus",
"Username contains whitespace at the beginning or at the end" : "Käyttäjätunnus sisältää tyhjätilaa joko alussa tai lopussa",
......
......@@ -14,18 +14,6 @@
"Following platforms are supported: %s" : "Seuraavat alustat ovat tuettuja: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "ownCloud %s tai uudempi vaaditaan.",
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud %s tai aiempi vaaditaan.",
"You are not allowed to share %s" : "Oikeutesi eivät riitä kohteen %s jakamiseen.",
"Cannot increase permissions of %s" : "Kohteen %s käyttöoikeuksien lisääminen ei onnistu",
"Expiration date is in the past" : "Vanhenemispäivä on menneisyydessä",
"Cannot set expiration date more than %s days in the future" : "Vanhenemispäivä voi olla korkeintaan %s päivän päässä tulevaisuudessa",
"Help" : "Ohje",
"Personal" : "Henkilökohtainen",
"Users" : "Käyttäjät",
"Admin" : "Ylläpito",
"Recommended" : "Suositeltu",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "Sovelluksen \"%s\" asennus ei onnistu, koska se ei ole yhteensopiva tämän ownCloud-version kanssa.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "Sovelluksen \"%s\" asennus ei onnistu, koska seuraavia riippuvuuksia ei ole täytetty: %s",
"No app name specified" : "Sovelluksen nimeä ei määritelty",
"Unknown filetype" : "Tuntematon tiedostotyyppi",
"Invalid image" : "Virheellinen kuva",
"today" : "tänään",
......@@ -38,13 +26,42 @@
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["%n tunti sitten","%n tuntia sitten"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n minuutti sitten","%n minuuttia sitten"],
"seconds ago" : "sekuntia sitten",
"web services under your control" : "verkkopalvelut hallinnassasi",
"Module with id: %s does not exist. Please enable it in your apps settings or contact your administrator." : "Moduulia tunnisteella %s ei ole olemassa. Ota se käyttöön sovellusasetuksista tai ota yhteys ylläpitoon.",
"Empty filename is not allowed" : "Tiedostonimi ei voi olla tyhjä",
"Dot files are not allowed" : "Pistetiedostot eivät ole sallittuja",
"4-byte characters are not supported in file names" : "4 tavun merkit eivät ole tuettuja tiedostojen nimissä",
"File name contains at least one invalid character" : "Tiedoston nimi sisältää ainakin yhden virheellisen merkin",
"File name is too long" : "Tiedoston nimi on liian pitkä",