Commit 023c8b0e authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 6c2e94e0
...@@ -14,13 +14,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -14,13 +14,6 @@ OC.L10N.register(
"Following platforms are supported: %s" : "Ezek a platformok támogatottak: %s", "Following platforms are supported: %s" : "Ezek a platformok támogatottak: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "ownCoud %s vagy ennél újabb szükséges.", "ownCloud %s or higher is required." : "ownCoud %s vagy ennél újabb szükséges.",
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCoud %s vagy ennél régebbi szükséges.", "ownCloud %s or lower is required." : "ownCoud %s vagy ennél régebbi szükséges.",
"You are not allowed to share %s" : "Önnek nincs jogosultsága %s megosztására",
"Help" : "Súgó",
"Personal" : "Személyes",
"Users" : "Felhasználók",
"Admin" : "Adminsztráció",
"Recommended" : "Ajánlott",
"No app name specified" : "Nincs az alkalmazás név megadva.",
"Unknown filetype" : "Ismeretlen file tipús", "Unknown filetype" : "Ismeretlen file tipús",
"Invalid image" : "Hibás kép", "Invalid image" : "Hibás kép",
"today" : "ma", "today" : "ma",
...@@ -33,13 +26,38 @@ OC.L10N.register( ...@@ -33,13 +26,38 @@ OC.L10N.register(
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["%n órája","%n órája"], "_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["%n órája","%n órája"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n perce","%n perce"], "_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n perce","%n perce"],
"seconds ago" : "pár másodperce", "seconds ago" : "pár másodperce",
"web services under your control" : "webszolgáltatások saját kézben",
"Empty filename is not allowed" : "Üres fájlnév nem engedétlyezett", "Empty filename is not allowed" : "Üres fájlnév nem engedétlyezett",
"Dot files are not allowed" : "Pontozott fájlok nem engedétlyezettek", "Dot files are not allowed" : "Pontozott fájlok nem engedétlyezettek",
"4-byte characters are not supported in file names" : "4-byte karakterek nem támogatottak a fájl nevekben.", "4-byte characters are not supported in file names" : "4-byte karakterek nem támogatottak a fájl nevekben.",
"File name is a reserved word" : "A fajl neve egy rezervált szó", "File name is a reserved word" : "A fajl neve egy rezervált szó",
"File name contains at least one invalid character" : "A fájlnév legalább egy érvénytelen karaktert tartalmaz!", "File name contains at least one invalid character" : "A fájlnév legalább egy érvénytelen karaktert tartalmaz!",
"File name is too long" : "A fájlnév túl hosszú!", "File name is too long" : "A fájlnév túl hosszú!",
"%s enter the database username." : "%s adja meg az adatbázist elérő felhasználó login nevét.",
"%s enter the database name." : "%s adja meg az adatbázis nevét.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s az adatbázis neve nem tartalmazhat pontot",
"Oracle connection could not be established" : "Az Oracle kapcsolat nem hozható létre",
"Oracle username and/or password not valid" : "Az Oracle felhasználói név és/vagy jelszó érvénytelen",
"DB Error: \"%s\"" : "Adatbázis hiba: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "A hibát ez a parancs okozta: \"%s\"",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Vagy egy létező felhasználó vagy az adminisztrátor bejelentkezési nevét kell megadnia",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "A hibát okozó parancs ez volt: \"%s\", login név: %s, jelszó: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "A PostgreSQL felhasználói név és/vagy jelszó érvénytelen",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "A Mac OS X nem támogatott és %s nem lesz teljesen működőképes. Csak saját felelősségre használja!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "A legjobb eredmény érdekében érdemes GNU/Linux-alapú kiszolgálót használni.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Kérlek távolítsd el az open_basedir beállítást a php.ini-ből, vagy válts 64bit-es PHP-ra.",
"Set an admin username." : "Állítson be egy felhasználói nevet az adminisztrációhoz.",
"Set an admin password." : "Állítson be egy jelszót az adminisztrációhoz.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Nem sikerült létrehozni vagy irni a \"data\" könyvtárba %s",
"You are not allowed to share %s" : "Önnek nincs jogosultsága %s megosztására",
"Could not find category \"%s\"" : "Ez a kategória nem található: \"%s\"",
"Apps" : "Alkalmazások",
"Help" : "Súgó",
"Personal" : "Személyes",
"Users" : "Felhasználók",
"Admin" : "Adminsztráció",
"Recommended" : "Ajánlott",
"No app name specified" : "Nincs az alkalmazás név megadva.",
"web services under your control" : "webszolgáltatások saját kézben",
"File is currently busy, please try again later" : "A fájl jelenleg elfoglalt, kérjük próbáld újra később!", "File is currently busy, please try again later" : "A fájl jelenleg elfoglalt, kérjük próbáld újra később!",
"Can't read file" : "Nem olvasható a fájl", "Can't read file" : "Nem olvasható a fájl",
"App directory already exists" : "Az alkalmazás mappája már létezik", "App directory already exists" : "Az alkalmazás mappája már létezik",
...@@ -57,22 +75,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -57,22 +75,6 @@ OC.L10N.register(
"Authentication error" : "Azonosítási hiba", "Authentication error" : "Azonosítási hiba",
"Token expired. Please reload page." : "A token lejárt. Frissítse az oldalt.", "Token expired. Please reload page." : "A token lejárt. Frissítse az oldalt.",
"Unknown user" : "Ismeretlen felhasználó", "Unknown user" : "Ismeretlen felhasználó",
"%s enter the database username." : "%s adja meg az adatbázist elérő felhasználó login nevét.",
"%s enter the database name." : "%s adja meg az adatbázis nevét.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s az adatbázis neve nem tartalmazhat pontot",
"Oracle connection could not be established" : "Az Oracle kapcsolat nem hozható létre",
"Oracle username and/or password not valid" : "Az Oracle felhasználói név és/vagy jelszó érvénytelen",
"DB Error: \"%s\"" : "Adatbázis hiba: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "A hibát ez a parancs okozta: \"%s\"",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Vagy egy létező felhasználó vagy az adminisztrátor bejelentkezési nevét kell megadnia",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "A hibát okozó parancs ez volt: \"%s\", login név: %s, jelszó: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "A PostgreSQL felhasználói név és/vagy jelszó érvénytelen",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "A Mac OS X nem támogatott és %s nem lesz teljesen működőképes. Csak saját felelősségre használja!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "A legjobb eredmény érdekében érdemes GNU/Linux-alapú kiszolgálót használni.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Kérlek távolítsd el az open_basedir beállítást a php.ini-ből, vagy válts 64bit-es PHP-ra.",
"Set an admin username." : "Állítson be egy felhasználói nevet az adminisztrációhoz.",
"Set an admin password." : "Állítson be egy jelszót az adminisztrációhoz.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Nem sikerült létrehozni vagy irni a \"data\" könyvtárba %s",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Érvénytelen Egyesített Felhő Azonosító", "Invalid Federated Cloud ID" : "Érvénytelen Egyesített Felhő Azonosító",
"%s shared »%s« with you" : "%s megosztotta Önnel ezt: »%s«", "%s shared »%s« with you" : "%s megosztotta Önnel ezt: »%s«",
"%s via %s" : "%s - %s", "%s via %s" : "%s - %s",
...@@ -103,8 +105,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -103,8 +105,6 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "%s megosztása nem sikerült, mert a megosztás továbbadása nincs engedélyezve", "Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "%s megosztása nem sikerült, mert a megosztás továbbadása nincs engedélyezve",
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "%s megosztása nem sikerült, mert %s megosztási alrendszere nem találja", "Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "%s megosztása nem sikerült, mert %s megosztási alrendszere nem találja",
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "%s megosztása nem sikerült, mert a fájl nem található a gyorsítótárban", "Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "%s megosztása nem sikerült, mert a fájl nem található a gyorsítótárban",
"Could not find category \"%s\"" : "Ez a kategória nem található: \"%s\"",
"Apps" : "Alkalmazások",
"A valid username must be provided" : "Érvényes felhasználónevet kell megadnia", "A valid username must be provided" : "Érvényes felhasználónevet kell megadnia",
"A valid password must be provided" : "Érvényes jelszót kell megadnia", "A valid password must be provided" : "Érvényes jelszót kell megadnia",
"The username is already being used" : "Ez a bejelentkezési név már foglalt", "The username is already being used" : "Ez a bejelentkezési név már foglalt",
......
...@@ -12,13 +12,6 @@ ...@@ -12,13 +12,6 @@
"Following platforms are supported: %s" : "Ezek a platformok támogatottak: %s", "Following platforms are supported: %s" : "Ezek a platformok támogatottak: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "ownCoud %s vagy ennél újabb szükséges.", "ownCloud %s or higher is required." : "ownCoud %s vagy ennél újabb szükséges.",
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCoud %s vagy ennél régebbi szükséges.", "ownCloud %s or lower is required." : "ownCoud %s vagy ennél régebbi szükséges.",
"You are not allowed to share %s" : "Önnek nincs jogosultsága %s megosztására",
"Help" : "Súgó",
"Personal" : "Személyes",
"Users" : "Felhasználók",
"Admin" : "Adminsztráció",
"Recommended" : "Ajánlott",
"No app name specified" : "Nincs az alkalmazás név megadva.",
"Unknown filetype" : "Ismeretlen file tipús", "Unknown filetype" : "Ismeretlen file tipús",
"Invalid image" : "Hibás kép", "Invalid image" : "Hibás kép",
"today" : "ma", "today" : "ma",
...@@ -31,13 +24,38 @@ ...@@ -31,13 +24,38 @@
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["%n órája","%n órája"], "_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["%n órája","%n órája"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n perce","%n perce"], "_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n perce","%n perce"],
"seconds ago" : "pár másodperce", "seconds ago" : "pár másodperce",
"web services under your control" : "webszolgáltatások saját kézben",
"Empty filename is not allowed" : "Üres fájlnév nem engedétlyezett", "Empty filename is not allowed" : "Üres fájlnév nem engedétlyezett",
"Dot files are not allowed" : "Pontozott fájlok nem engedétlyezettek", "Dot files are not allowed" : "Pontozott fájlok nem engedétlyezettek",
"4-byte characters are not supported in file names" : "4-byte karakterek nem támogatottak a fájl nevekben.", "4-byte characters are not supported in file names" : "4-byte karakterek nem támogatottak a fájl nevekben.",
"File name is a reserved word" : "A fajl neve egy rezervált szó", "File name is a reserved word" : "A fajl neve egy rezervált szó",
"File name contains at least one invalid character" : "A fájlnév legalább egy érvénytelen karaktert tartalmaz!", "File name contains at least one invalid character" : "A fájlnév legalább egy érvénytelen karaktert tartalmaz!",
"File name is too long" : "A fájlnév túl hosszú!", "File name is too long" : "A fájlnév túl hosszú!",
"%s enter the database username." : "%s adja meg az adatbázist elérő felhasználó login nevét.",
"%s enter the database name." : "%s adja meg az adatbázis nevét.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s az adatbázis neve nem tartalmazhat pontot",
"Oracle connection could not be established" : "Az Oracle kapcsolat nem hozható létre",
"Oracle username and/or password not valid" : "Az Oracle felhasználói név és/vagy jelszó érvénytelen",
"DB Error: \"%s\"" : "Adatbázis hiba: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "A hibát ez a parancs okozta: \"%s\"",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Vagy egy létező felhasználó vagy az adminisztrátor bejelentkezési nevét kell megadnia",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "A hibát okozó parancs ez volt: \"%s\", login név: %s, jelszó: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "A PostgreSQL felhasználói név és/vagy jelszó érvénytelen",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "A Mac OS X nem támogatott és %s nem lesz teljesen működőképes. Csak saját felelősségre használja!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "A legjobb eredmény érdekében érdemes GNU/Linux-alapú kiszolgálót használni.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Kérlek távolítsd el az open_basedir beállítást a php.ini-ből, vagy válts 64bit-es PHP-ra.",
"Set an admin username." : "Állítson be egy felhasználói nevet az adminisztrációhoz.",
"Set an admin password." : "Állítson be egy jelszót az adminisztrációhoz.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Nem sikerült létrehozni vagy irni a \"data\" könyvtárba %s",
"You are not allowed to share %s" : "Önnek nincs jogosultsága %s megosztására",
"Could not find category \"%s\"" : "Ez a kategória nem található: \"%s\"",
"Apps" : "Alkalmazások",
"Help" : "Súgó",
"Personal" : "Személyes",
"Users" : "Felhasználók",
"Admin" : "Adminsztráció",
"Recommended" : "Ajánlott",
"No app name specified" : "Nincs az alkalmazás név megadva.",
"web services under your control" : "webszolgáltatások saját kézben",
"File is currently busy, please try again later" : "A fájl jelenleg elfoglalt, kérjük próbáld újra később!", "File is currently busy, please try again later" : "A fájl jelenleg elfoglalt, kérjük próbáld újra később!",
"Can't read file" : "Nem olvasható a fájl", "Can't read file" : "Nem olvasható a fájl",
"App directory already exists" : "Az alkalmazás mappája már létezik", "App directory already exists" : "Az alkalmazás mappája már létezik",
...@@ -55,22 +73,6 @@ ...@@ -55,22 +73,6 @@
"Authentication error" : "Azonosítási hiba", "Authentication error" : "Azonosítási hiba",
"Token expired. Please reload page." : "A token lejárt. Frissítse az oldalt.", "Token expired. Please reload page." : "A token lejárt. Frissítse az oldalt.",
"Unknown user" : "Ismeretlen felhasználó", "Unknown user" : "Ismeretlen felhasználó",
"%s enter the database username." : "%s adja meg az adatbázist elérő felhasználó login nevét.",
"%s enter the database name." : "%s adja meg az adatbázis nevét.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s az adatbázis neve nem tartalmazhat pontot",
"Oracle connection could not be established" : "Az Oracle kapcsolat nem hozható létre",
"Oracle username and/or password not valid" : "Az Oracle felhasználói név és/vagy jelszó érvénytelen",
"DB Error: \"%s\"" : "Adatbázis hiba: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "A hibát ez a parancs okozta: \"%s\"",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Vagy egy létező felhasználó vagy az adminisztrátor bejelentkezési nevét kell megadnia",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "A hibát okozó parancs ez volt: \"%s\", login név: %s, jelszó: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "A PostgreSQL felhasználói név és/vagy jelszó érvénytelen",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "A Mac OS X nem támogatott és %s nem lesz teljesen működőképes. Csak saját felelősségre használja!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "A legjobb eredmény érdekében érdemes GNU/Linux-alapú kiszolgálót használni.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Kérlek távolítsd el az open_basedir beállítást a php.ini-ből, vagy válts 64bit-es PHP-ra.",
"Set an admin username." : "Állítson be egy felhasználói nevet az adminisztrációhoz.",
"Set an admin password." : "Állítson be egy jelszót az adminisztrációhoz.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Nem sikerült létrehozni vagy irni a \"data\" könyvtárba %s",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Érvénytelen Egyesített Felhő Azonosító", "Invalid Federated Cloud ID" : "Érvénytelen Egyesített Felhő Azonosító",
"%s shared »%s« with you" : "%s megosztotta Önnel ezt: »%s«", "%s shared »%s« with you" : "%s megosztotta Önnel ezt: »%s«",
"%s via %s" : "%s - %s", "%s via %s" : "%s - %s",
...@@ -101,8 +103,6 @@ ...@@ -101,8 +103,6 @@
"Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "%s megosztása nem sikerült, mert a megosztás továbbadása nincs engedélyezve", "Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "%s megosztása nem sikerült, mert a megosztás továbbadása nincs engedélyezve",
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "%s megosztása nem sikerült, mert %s megosztási alrendszere nem találja", "Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "%s megosztása nem sikerült, mert %s megosztási alrendszere nem találja",
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "%s megosztása nem sikerült, mert a fájl nem található a gyorsítótárban", "Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "%s megosztása nem sikerült, mert a fájl nem található a gyorsítótárban",
"Could not find category \"%s\"" : "Ez a kategória nem található: \"%s\"",
"Apps" : "Alkalmazások",
"A valid username must be provided" : "Érvényes felhasználónevet kell megadnia", "A valid username must be provided" : "Érvényes felhasználónevet kell megadnia",
"A valid password must be provided" : "Érvényes jelszót kell megadnia", "A valid password must be provided" : "Érvényes jelszót kell megadnia",
"The username is already being used" : "Ez a bejelentkezési név már foglalt", "The username is already being used" : "Ez a bejelentkezési név már foglalt",
......
OC.L10N.register( OC.L10N.register(
"lib", "lib",
{ {
"Help" : "Օգնություն",
"Personal" : "Անձնական",
"today" : "այսօր", "today" : "այսօր",
"seconds ago" : "վրկ. առաջ", "seconds ago" : "վրկ. առաջ",
"File name contains at least one invalid character" : "Ֆայլի անունը առնվազն մի անվավեր նիշ է պարունակում" "File name contains at least one invalid character" : "Ֆայլի անունը առնվազն մի անվավեր նիշ է պարունակում",
"Help" : "Օգնություն",
"Personal" : "Անձնական"
}, },
"nplurals=2; plural=(n != 1);"); "nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": { { "translations": {
"Help" : "Օգնություն",
"Personal" : "Անձնական",
"today" : "այսօր", "today" : "այսօր",
"seconds ago" : "վրկ. առաջ", "seconds ago" : "վրկ. առաջ",
"File name contains at least one invalid character" : "Ֆայլի անունը առնվազն մի անվավեր նիշ է պարունակում" "File name contains at least one invalid character" : "Ֆայլի անունը առնվազն մի անվավեր նիշ է պարունակում",
"Help" : "Օգնություն",
"Personal" : "Անձնական"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);" },"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
} }
\ No newline at end of file
OC.L10N.register( OC.L10N.register(
"lib", "lib",
{ {
"Help" : "Adjuta",
"Personal" : "Personal",
"Users" : "Usatores",
"Admin" : "Administration",
"Unknown filetype" : "Typo de file incognite", "Unknown filetype" : "Typo de file incognite",
"Invalid image" : "Imagine invalide", "Invalid image" : "Imagine invalide",
"today" : "hodie", "today" : "hodie",
...@@ -12,8 +8,12 @@ OC.L10N.register( ...@@ -12,8 +8,12 @@ OC.L10N.register(
"last month" : "ultime mense", "last month" : "ultime mense",
"last year" : "ultime anno", "last year" : "ultime anno",
"seconds ago" : "secundas passate", "seconds ago" : "secundas passate",
"web services under your control" : "servicios web sub tu controlo",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Pro le exitos melior, pro favor tu considera usar in loco un servitor GNU/Linux.", "For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Pro le exitos melior, pro favor tu considera usar in loco un servitor GNU/Linux.",
"Apps" : "Applicationes" "Apps" : "Applicationes",
"Help" : "Adjuta",
"Personal" : "Personal",
"Users" : "Usatores",
"Admin" : "Administration",
"web services under your control" : "servicios web sub tu controlo"
}, },
"nplurals=2; plural=(n != 1);"); "nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": { { "translations": {
"Help" : "Adjuta",
"Personal" : "Personal",
"Users" : "Usatores",
"Admin" : "Administration",
"Unknown filetype" : "Typo de file incognite", "Unknown filetype" : "Typo de file incognite",
"Invalid image" : "Imagine invalide", "Invalid image" : "Imagine invalide",
"today" : "hodie", "today" : "hodie",
...@@ -10,8 +6,12 @@ ...@@ -10,8 +6,12 @@
"last month" : "ultime mense", "last month" : "ultime mense",
"last year" : "ultime anno", "last year" : "ultime anno",
"seconds ago" : "secundas passate", "seconds ago" : "secundas passate",
"web services under your control" : "servicios web sub tu controlo",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Pro le exitos melior, pro favor tu considera usar in loco un servitor GNU/Linux.", "For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Pro le exitos melior, pro favor tu considera usar in loco un servitor GNU/Linux.",
"Apps" : "Applicationes" "Apps" : "Applicationes",
"Help" : "Adjuta",
"Personal" : "Personal",
"Users" : "Usatores",
"Admin" : "Administration",
"web services under your control" : "servicios web sub tu controlo"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);" },"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
} }
\ No newline at end of file
...@@ -17,15 +17,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -17,15 +17,6 @@ OC.L10N.register(
"Following platforms are supported: %s" : "Berikut adalah platform yang didukung: %s", "Following platforms are supported: %s" : "Berikut adalah platform yang didukung: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "Diperlukan ownCloud %s atau yang lebih tinggi.", "ownCloud %s or higher is required." : "Diperlukan ownCloud %s atau yang lebih tinggi.",
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud %s atau yang lebih rendah diperlukan.", "ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud %s atau yang lebih rendah diperlukan.",
"You are not allowed to share %s" : "Anda tidak diizinkan untuk membagikan %s",
"Help" : "Bantuan",
"Personal" : "Pribadi",
"Users" : "Pengguna",
"Admin" : "Admin",
"Recommended" : "Direkomendasikan",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "Aplikasi \"%s\" tidak dapat diinstal karena tidak kompatibel dengan ownCloud versi ini.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "Aplikasi \"%s\" tidak dapat diinstal karena dependensi berikut belum terpenuhi: %s",
"No app name specified" : "Tidak ada nama apl yang ditentukan",
"Unknown filetype" : "Tipe berkas tak dikenal", "Unknown filetype" : "Tipe berkas tak dikenal",
"Invalid image" : "Gambar tidak sah", "Invalid image" : "Gambar tidak sah",
"today" : "hari ini", "today" : "hari ini",
...@@ -38,7 +29,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -38,7 +29,6 @@ OC.L10N.register(
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["%n jam yang lalu"], "_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["%n jam yang lalu"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n menit yang lalu"], "_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n menit yang lalu"],
"seconds ago" : "beberapa detik yang lalu", "seconds ago" : "beberapa detik yang lalu",
"web services under your control" : "layanan web dalam kendali anda",
"Module with id: %s does not exist. Please enable it in your apps settings or contact your administrator." : "Modul dengan id: %s tidak ada. Mohon aktifkan modul tersebut di pengaturan aplikasi Anda atau hubungi administrator.", "Module with id: %s does not exist. Please enable it in your apps settings or contact your administrator." : "Modul dengan id: %s tidak ada. Mohon aktifkan modul tersebut di pengaturan aplikasi Anda atau hubungi administrator.",
"Empty filename is not allowed" : "Nama berkas kosong tidak diperbolehkan", "Empty filename is not allowed" : "Nama berkas kosong tidak diperbolehkan",
"Dot files are not allowed" : "Berkas titik tidak diperbolehkan", "Dot files are not allowed" : "Berkas titik tidak diperbolehkan",
...@@ -46,6 +36,35 @@ OC.L10N.register( ...@@ -46,6 +36,35 @@ OC.L10N.register(
"File name is a reserved word" : "Nama berkas merupakan kata yang disediakan", "File name is a reserved word" : "Nama berkas merupakan kata yang disediakan",
"File name contains at least one invalid character" : "Nama berkas berisi setidaknya satu karakter yang tidak sah.", "File name contains at least one invalid character" : "Nama berkas berisi setidaknya satu karakter yang tidak sah.",
"File name is too long" : "Nama berkas terlalu panjang", "File name is too long" : "Nama berkas terlalu panjang",
"%s enter the database username." : "%s masukkan nama pengguna basis data.",
"%s enter the database name." : "%s masukkan nama basis data.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s anda tidak boleh menggunakan karakter titik pada nama basis data",
"Oracle connection could not be established" : "Koneksi Oracle tidak dapat dibuat",
"Oracle username and/or password not valid" : "Nama pengguna dan/atau sandi Oracle tidak sah",
"DB Error: \"%s\"" : "Kesalahan Basis Data: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "Perintah yang bermasalah: \"%s\"",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Anda harus memasukkan akun yang sudah ada atau administrator.",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Perintah yang bermasalah: \"%s\", nama pengguna: %s, sandi: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "Nama pengguna dan/atau sandi PostgreSQL tidak valid",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X tidak didukung dan %s tidak akan bekerja dengan baik pada platform ini. Gunakan dengan resiko Anda sendiri!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Untuk hasil terbaik, pertimbangkan untuk menggunakan server GNU/Linux sebagai gantinya. ",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Kelihatannya instansi %s ini berjalan di lingkungan PHP 32-bit dan open_basedir telah dikonfigurasi di php.ini. Hal ini akan menyebabkan masalah dengan berkas lebih dari 4 GB dan sangat tidak disarankan.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Mohon hapus pengaturan open_basedir didalam php.ini atau beralih ke PHP 64-bit.",
"Set an admin username." : "Tetapkan nama pengguna admin.",
"Set an admin password." : "Tetapkan sandi admin.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Tidak dapat membuat atau menulis kedalam direktori data %s",
"You are not allowed to share %s" : "Anda tidak diizinkan untuk membagikan %s",
"Could not find category \"%s\"" : "Tidak menemukan kategori \"%s\"",
"Apps" : "Aplikasi",
"Help" : "Bantuan",
"Personal" : "Pribadi",
"Users" : "Pengguna",
"Admin" : "Admin",
"Recommended" : "Direkomendasikan",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "Aplikasi \"%s\" tidak dapat diinstal karena tidak kompatibel dengan ownCloud versi ini.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "Aplikasi \"%s\" tidak dapat diinstal karena dependensi berikut belum terpenuhi: %s",
"No app name specified" : "Tidak ada nama apl yang ditentukan",
"web services under your control" : "layanan web dalam kendali anda",
"File is currently busy, please try again later" : "Berkas sedang sibuk, mohon coba lagi nanti", "File is currently busy, please try again later" : "Berkas sedang sibuk, mohon coba lagi nanti",
"Can't read file" : "Tidak dapat membaca berkas", "Can't read file" : "Tidak dapat membaca berkas",
"App directory already exists" : "Direktori Apl sudah ada", "App directory already exists" : "Direktori Apl sudah ada",
...@@ -64,23 +83,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -64,23 +83,6 @@ OC.L10N.register(
"Authentication error" : "Galat saat otentikasi", "Authentication error" : "Galat saat otentikasi",
"Token expired. Please reload page." : "Token sudah kedaluwarsa. Silakan muat ulang halaman.", "Token expired. Please reload page." : "Token sudah kedaluwarsa. Silakan muat ulang halaman.",
"Unknown user" : "Pengguna tidak dikenal", "Unknown user" : "Pengguna tidak dikenal",
"%s enter the database username." : "%s masukkan nama pengguna basis data.",
"%s enter the database name." : "%s masukkan nama basis data.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s anda tidak boleh menggunakan karakter titik pada nama basis data",
"Oracle connection could not be established" : "Koneksi Oracle tidak dapat dibuat",
"Oracle username and/or password not valid" : "Nama pengguna dan/atau sandi Oracle tidak sah",
"DB Error: \"%s\"" : "Kesalahan Basis Data: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "Perintah yang bermasalah: \"%s\"",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Anda harus memasukkan akun yang sudah ada atau administrator.",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Perintah yang bermasalah: \"%s\", nama pengguna: %s, sandi: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "Nama pengguna dan/atau sandi PostgreSQL tidak valid",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X tidak didukung dan %s tidak akan bekerja dengan baik pada platform ini. Gunakan dengan resiko Anda sendiri!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Untuk hasil terbaik, pertimbangkan untuk menggunakan server GNU/Linux sebagai gantinya. ",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Kelihatannya instansi %s ini berjalan di lingkungan PHP 32-bit dan open_basedir telah dikonfigurasi di php.ini. Hal ini akan menyebabkan masalah dengan berkas lebih dari 4 GB dan sangat tidak disarankan.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Mohon hapus pengaturan open_basedir didalam php.ini atau beralih ke PHP 64-bit.",
"Set an admin username." : "Tetapkan nama pengguna admin.",
"Set an admin password." : "Tetapkan sandi admin.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Tidak dapat membuat atau menulis kedalam direktori data %s",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Federated Cloud ID tidak sah", "Invalid Federated Cloud ID" : "Federated Cloud ID tidak sah",
"%s shared »%s« with you" : "%s membagikan »%s« dengan anda", "%s shared »%s« with you" : "%s membagikan »%s« dengan anda",
"%s via %s" : "%s melalui %s", "%s via %s" : "%s melalui %s",
...@@ -110,8 +112,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -110,8 +112,6 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "Gagal berbagi %s, karena membagikan ulang tidak diizinkan", "Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "Gagal berbagi %s, karena membagikan ulang tidak diizinkan",
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "Berbagi %s gagal, karena backend berbagi untuk %s tidak menemukan sumbernya", "Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "Berbagi %s gagal, karena backend berbagi untuk %s tidak menemukan sumbernya",
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Gagal berbagi %s, karena berkas tidak ditemukan di berkas cache", "Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Gagal berbagi %s, karena berkas tidak ditemukan di berkas cache",
"Could not find category \"%s\"" : "Tidak menemukan kategori \"%s\"",
"Apps" : "Aplikasi",
"A valid username must be provided" : "Tuliskan nama pengguna yang valid", "A valid username must be provided" : "Tuliskan nama pengguna yang valid",
"A valid password must be provided" : "Tuliskan sandi yang valid", "A valid password must be provided" : "Tuliskan sandi yang valid",
"The username is already being used" : "Nama pengguna ini telah digunakan", "The username is already being used" : "Nama pengguna ini telah digunakan",
......
...@@ -15,15 +15,6 @@ ...@@ -15,15 +15,6 @@
"Following platforms are supported: %s" : "Berikut adalah platform yang didukung: %s", "Following platforms are supported: %s" : "Berikut adalah platform yang didukung: %s",
"ownCloud %s or higher is required." : "Diperlukan ownCloud %s atau yang lebih tinggi.", "ownCloud %s or higher is required." : "Diperlukan ownCloud %s atau yang lebih tinggi.",
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud %s atau yang lebih rendah diperlukan.", "ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud %s atau yang lebih rendah diperlukan.",
"You are not allowed to share %s" : "Anda tidak diizinkan untuk membagikan %s",
"Help" : "Bantuan",
"Personal" : "Pribadi",
"Users" : "Pengguna",
"Admin" : "Admin",
"Recommended" : "Direkomendasikan",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "Aplikasi \"%s\" tidak dapat diinstal karena tidak kompatibel dengan ownCloud versi ini.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "Aplikasi \"%s\" tidak dapat diinstal karena dependensi berikut belum terpenuhi: %s",
"No app name specified" : "Tidak ada nama apl yang ditentukan",
"Unknown filetype" : "Tipe berkas tak dikenal", "Unknown filetype" : "Tipe berkas tak dikenal",
"Invalid image" : "Gambar tidak sah", "Invalid image" : "Gambar tidak sah",
"today" : "hari ini", "today" : "hari ini",
...@@ -36,7 +27,6 @@ ...@@ -36,7 +27,6 @@
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["%n jam yang lalu"], "_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["%n jam yang lalu"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n menit yang lalu"], "_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n menit yang lalu"],
"seconds ago" : "beberapa detik yang lalu", "seconds ago" : "beberapa detik yang lalu",
"web services under your control" : "layanan web dalam kendali anda",
"Module with id: %s does not exist. Please enable it in your apps settings or contact your administrator." : "Modul dengan id: %s tidak ada. Mohon aktifkan modul tersebut di pengaturan aplikasi Anda atau hubungi administrator.", "Module with id: %s does not exist. Please enable it in your apps settings or contact your administrator." : "Modul dengan id: %s tidak ada. Mohon aktifkan modul tersebut di pengaturan aplikasi Anda atau hubungi administrator.",
"Empty filename is not allowed" : "Nama berkas kosong tidak diperbolehkan", "Empty filename is not allowed" : "Nama berkas kosong tidak diperbolehkan",
"Dot files are not allowed" : "Berkas titik tidak diperbolehkan", "Dot files are not allowed" : "Berkas titik tidak diperbolehkan",
...@@ -44,6 +34,35 @@ ...@@ -44,6 +34,35 @@
"File name is a reserved word" : "Nama berkas merupakan kata yang disediakan", "File name is a reserved word" : "Nama berkas merupakan kata yang disediakan",
"File name contains at least one invalid character" : "Nama berkas berisi setidaknya satu karakter yang tidak sah.", "File name contains at least one invalid character" : "Nama berkas berisi setidaknya satu karakter yang tidak sah.",
"File name is too long" : "Nama berkas terlalu panjang", "File name is too long" : "Nama berkas terlalu panjang",
"%s enter the database username." : "%s masukkan nama pengguna basis data.",
"%s enter the database name." : "%s masukkan nama basis data.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s anda tidak boleh menggunakan karakter titik pada nama basis data",
"Oracle connection could not be established" : "Koneksi Oracle tidak dapat dibuat",
"Oracle username and/or password not valid" : "Nama pengguna dan/atau sandi Oracle tidak sah",
"DB Error: \"%s\"" : "Kesalahan Basis Data: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "Perintah yang bermasalah: \"%s\"",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Anda harus memasukkan akun yang sudah ada atau administrator.",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Perintah yang bermasalah: \"%s\", nama pengguna: %s, sandi: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "Nama pengguna dan/atau sandi PostgreSQL tidak valid",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X tidak didukung dan %s tidak akan bekerja dengan baik pada platform ini. Gunakan dengan resiko Anda sendiri!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Untuk hasil terbaik, pertimbangkan untuk menggunakan server GNU/Linux sebagai gantinya. ",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Kelihatannya instansi %s ini berjalan di lingkungan PHP 32-bit dan open_basedir telah dikonfigurasi di php.ini. Hal ini akan menyebabkan masalah dengan berkas lebih dari 4 GB dan sangat tidak disarankan.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Mohon hapus pengaturan open_basedir didalam php.ini atau beralih ke PHP 64-bit.",
"Set an admin username." : "Tetapkan nama pengguna admin.",
"Set an admin password." : "Tetapkan sandi admin.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Tidak dapat membuat atau menulis kedalam direktori data %s",
"You are not allowed to share %s" : "Anda tidak diizinkan untuk membagikan %s",
"Could not find category \"%s\"" : "Tidak menemukan kategori \"%s\"",
"Apps" : "Aplikasi",
"Help" : "Bantuan",
"Personal" : "Pribadi",
"Users" : "Pengguna",
"Admin" : "Admin",
"Recommended" : "Direkomendasikan",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "Aplikasi \"%s\" tidak dapat diinstal karena tidak kompatibel dengan ownCloud versi ini.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "Aplikasi \"%s\" tidak dapat diinstal karena dependensi berikut belum terpenuhi: %s",
"No app name specified" : "Tidak ada nama apl yang ditentukan",
"web services under your control" : "layanan web dalam kendali anda",
"File is currently busy, please try again later" : "Berkas sedang sibuk, mohon coba lagi nanti", "File is currently busy, please try again later" : "Berkas sedang sibuk, mohon coba lagi nanti",
"Can't read file" : "Tidak dapat membaca berkas", "Can't read file" : "Tidak dapat membaca berkas",
"App directory already exists" : "Direktori Apl sudah ada", "App directory already exists" : "Direktori Apl sudah ada",
...@@ -62,23 +81,6 @@ ...@@ -62,23 +81,6 @@
"Authentication error" : "Galat saat otentikasi", "Authentication error" : "Galat saat otentikasi",
"Token expired. Please reload page." : "Token sudah kedaluwarsa. Silakan muat ulang halaman.", "Token expired. Please reload page." : "Token sudah kedaluwarsa. Silakan muat ulang halaman.",
"Unknown user" : "Pengguna tidak dikenal", "Unknown user" : "Pengguna tidak dikenal",
"%s enter the database username." : "%s masukkan nama pengguna basis data.",
"%s enter the database name." : "%s masukkan nama basis data.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s anda tidak boleh menggunakan karakter titik pada nama basis data",
"Oracle connection could not be established" : "Koneksi Oracle tidak dapat dibuat",
"Oracle username and/or password not valid" : "Nama pengguna dan/atau sandi Oracle tidak sah",
"DB Error: \"%s\"" : "Kesalahan Basis Data: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "Perintah yang bermasalah: \"%s\"",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Anda harus memasukkan akun yang sudah ada atau administrator.",
"Offending command was: \"%s\", name: %s, password: %s" : "Perintah yang bermasalah: \"%s\", nama pengguna: %s, sandi: %s",
"PostgreSQL username and/or password not valid" : "Nama pengguna dan/atau sandi PostgreSQL tidak valid",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X tidak didukung dan %s tidak akan bekerja dengan baik pada platform ini. Gunakan dengan resiko Anda sendiri!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Untuk hasil terbaik, pertimbangkan untuk menggunakan server GNU/Linux sebagai gantinya. ",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4 GB and is highly discouraged." : "Kelihatannya instansi %s ini berjalan di lingkungan PHP 32-bit dan open_basedir telah dikonfigurasi di php.ini. Hal ini akan menyebabkan masalah dengan berkas lebih dari 4 GB dan sangat tidak disarankan.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Mohon hapus pengaturan open_basedir didalam php.ini atau beralih ke PHP 64-bit.",
"Set an admin username." : "Tetapkan nama pengguna admin.",
"Set an admin password." : "Tetapkan sandi admin.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Tidak dapat membuat atau menulis kedalam direktori data %s",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Federated Cloud ID tidak sah", "Invalid Federated Cloud ID" : "Federated Cloud ID tidak sah",
"%s shared »%s« with you" : "%s membagikan »%s« dengan anda", "%s shared »%s« with you" : "%s membagikan »%s« dengan anda",
"%s via %s" : "%s melalui %s", "%s via %s" : "%s melalui %s",
...@@ -108,8 +110,6 @@ ...@@ -108,8 +110,6 @@
"Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "Gagal berbagi %s, karena membagikan ulang tidak diizinkan", "Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "Gagal berbagi %s, karena membagikan ulang tidak diizinkan",
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "Berbagi %s gagal, karena backend berbagi untuk %s tidak menemukan sumbernya", "Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "Berbagi %s gagal, karena backend berbagi untuk %s tidak menemukan sumbernya",
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Gagal berbagi %s, karena berkas tidak ditemukan di berkas cache", "Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Gagal berbagi %s, karena berkas tidak ditemukan di berkas cache",
"Could not find category \"%s\"" : "Tidak menemukan kategori \"%s\"",
"Apps" : "Aplikasi",
"A valid username must be provided" : "Tuliskan nama pengguna yang valid", "A valid username must be provided" : "Tuliskan nama pengguna yang valid",
"A valid password must be provided" : "Tuliskan sandi yang valid", "A valid password must be provided" : "Tuliskan sandi yang valid",
"The username is already being used" : "Nama pengguna ini telah digunakan", "The username is already being used" : "Nama pengguna ini telah digunakan",
......
...@@ -2,13 +2,6 @@ OC.L10N.register( ...@@ -2,13 +2,6 @@ OC.L10N.register(
"lib", "lib",
{ {
"See %s" : "Skoðaðu %s", "See %s" : "Skoðaðu %s",
"You are not allowed to share %s" : "Þú hefur ekki heimild til að deila %s",
"Help" : "Hjálp",
"Personal" : "Um mig",
"Users" : "Notendur",
"Admin" : "Stjórnun",
"Recommended" : "Mælt með",
"No app name specified" : "Ekkert heiti forrits tilgreint",
"Unknown filetype" : "Óþekkt skráategund", "Unknown filetype" : "Óþekkt skráategund",
"Invalid image" : "Ógild mynd", "Invalid image" : "Ógild mynd",
"today" : "í dag", "today" : "í dag",
...@@ -21,27 +14,34 @@ OC.L10N.register( ...@@ -21,27 +14,34 @@ OC.L10N.register(
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["fyrir %n klukkustund síðan","fyrir %n klukkustundum síðan"], "_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["fyrir %n klukkustund síðan","fyrir %n klukkustundum síðan"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["fyrir %n mínútu síðan","fyrir %n mínútum síðan"], "_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["fyrir %n mínútu síðan","fyrir %n mínútum síðan"],
"seconds ago" : "sekúndum síðan", "seconds ago" : "sekúndum síðan"