Commit 183bd6dd authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 5ed97435
......@@ -5,14 +5,17 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the recovery key password" : "Ponovite vpis ključa za obnovitev",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Ponovljen vpis ključa za obnovitev ni enak prvemu vpisu tega ključa",
"Recovery key successfully enabled" : "Ključ za obnovitev gesla je uspešno nastavljen",
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Ključa za obnovitev gesla ni mogoče nastaviti. Preverite ključ!",
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Ključa za obnovitev gesla ni mogoče nastaviti. Preverite geslo ključa!",
"Recovery key successfully disabled" : "Ključ za obnovitev gesla je uspešno onemogočen",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Ključa za obnovitev gesla ni mogoče onemogočiti. Preverite ključ!",
"Missing parameters" : "Manjkajoči parametri:",
"Please provide the old recovery password" : "Vpišite star ključ za obnovitev",
"Please provide a new recovery password" : "Vpišite nov ključ za obnovitev",
"Please repeat the new recovery password" : "Ponovno vpišite nov ključ za obnovitev",
"Password successfully changed." : "Geslo je uspešno spremenjeno.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Gesla ni mogoče spremeniti. Morda vnos starega gesla ni pravilen.",
"Recovery Key disabled" : "Ključ za obnovitev gesla je onemogočen.",
"Recovery Key enabled" : "Ključ za obnovitev gesla je omogočen.",
"Could not update the private key password." : "Ni mogoče posodobiti gesla zasebnega ključa.",
"The old password was not correct, please try again." : "Staro geslo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Trenutno geslo za prijavo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.",
......@@ -20,8 +23,14 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ni ustreznega osebnega ključa za program za šifriranje. Posodobite osebni ključ za dostop do šifriranih datotek med nastavitvami.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Program za šifriranje je omogočen, vendar ni začet. Odjavite se in nato ponovno prijavite.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Te datoteke ni mogoče šifrirati, ker je to najverjetneje datoteka v souporabi. Prosite lastnika datoteke, da jo da ponovno v souporabo.",
"Enable recovery key" : "Omogoči obnovitev gesla",
"Disable recovery key" : "Onemogoči obnovitev gesla",
"Recovery key password" : "Ključ za obnovitev gesla",
"Repeat recovery key password" : "Ponovi ključ za obnovitev gesla",
"Change recovery key password:" : "Spremeni ključ za obnovitev gesla:",
"Old recovery key password" : "Stari ključ za obnovitev gesla",
"New recovery key password" : "Novi ključ za obnovitev gesla",
"Repeat new recovery key password" : "Ponovi novi ključ za obnovitev gesla",
"Change Password" : "Spremeni geslo",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Zasebno geslo ni več skladno s prijavnim geslom.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Nastavite star zasebni ključ na trenutno prijavno geslo:",
......
......@@ -3,14 +3,17 @@
"Please repeat the recovery key password" : "Ponovite vpis ključa za obnovitev",
"Repeated recovery key password does not match the provided recovery key password" : "Ponovljen vpis ključa za obnovitev ni enak prvemu vpisu tega ključa",
"Recovery key successfully enabled" : "Ključ za obnovitev gesla je uspešno nastavljen",
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Ključa za obnovitev gesla ni mogoče nastaviti. Preverite ključ!",
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Ključa za obnovitev gesla ni mogoče nastaviti. Preverite geslo ključa!",
"Recovery key successfully disabled" : "Ključ za obnovitev gesla je uspešno onemogočen",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Ključa za obnovitev gesla ni mogoče onemogočiti. Preverite ključ!",
"Missing parameters" : "Manjkajoči parametri:",
"Please provide the old recovery password" : "Vpišite star ključ za obnovitev",
"Please provide a new recovery password" : "Vpišite nov ključ za obnovitev",
"Please repeat the new recovery password" : "Ponovno vpišite nov ključ za obnovitev",
"Password successfully changed." : "Geslo je uspešno spremenjeno.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Gesla ni mogoče spremeniti. Morda vnos starega gesla ni pravilen.",
"Recovery Key disabled" : "Ključ za obnovitev gesla je onemogočen.",
"Recovery Key enabled" : "Ključ za obnovitev gesla je omogočen.",
"Could not update the private key password." : "Ni mogoče posodobiti gesla zasebnega ključa.",
"The old password was not correct, please try again." : "Staro geslo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Trenutno geslo za prijavo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.",
......@@ -18,8 +21,14 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ni ustreznega osebnega ključa za program za šifriranje. Posodobite osebni ključ za dostop do šifriranih datotek med nastavitvami.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Program za šifriranje je omogočen, vendar ni začet. Odjavite se in nato ponovno prijavite.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Te datoteke ni mogoče šifrirati, ker je to najverjetneje datoteka v souporabi. Prosite lastnika datoteke, da jo da ponovno v souporabo.",
"Enable recovery key" : "Omogoči obnovitev gesla",
"Disable recovery key" : "Onemogoči obnovitev gesla",
"Recovery key password" : "Ključ za obnovitev gesla",
"Repeat recovery key password" : "Ponovi ključ za obnovitev gesla",
"Change recovery key password:" : "Spremeni ključ za obnovitev gesla:",
"Old recovery key password" : "Stari ključ za obnovitev gesla",
"New recovery key password" : "Novi ključ za obnovitev gesla",
"Repeat new recovery key password" : "Ponovi novi ključ za obnovitev gesla",
"Change Password" : "Spremeni geslo",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Zasebno geslo ni več skladno s prijavnim geslom.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Nastavite star zasebni ključ na trenutno prijavno geslo:",
......
......@@ -42,7 +42,7 @@ OC.L10N.register(
"Delete" : "Izbriši",
"Disconnect storage" : "Odklopi shrambo",
"Unshare" : "Prekini souporabo",
"No permission to delete" : "Nimate pravic za brisanje",
"No permission to delete" : "Ni ustreznih dovoljenj za brisanje tega stika",
"Download" : "Prejmi",
"Select" : "Izberi",
"Pending" : "V čakanju ...",
......@@ -62,7 +62,9 @@ OC.L10N.register(
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Posodabljanje %n datoteke","Posodabljanje %n datotek","Posodabljanje %n datotek","Posodabljanje %n datotek"],
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" je neveljavno ime datoteke.",
"File name cannot be empty." : "Ime datoteke ne sme biti prazno polje.",
"Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Shramba uporabnika {owner} je polna, zato datotek ni več mogoče posodabljati in usklajevati!",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Shramba je povsem napolnjena. Datotek ni več mogoče posodabljati in usklajevati!",
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Shramba uporabnika {owner} je polna ({usedSpacePercent}%).",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Prostor za shranjevanje je skoraj do konca zaseden ({usedSpacePercent}%)",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["se sklada s filtrom '{filter}'","se skladata s filtrom '{filter}'","se skladajo s filtrom '{filter}'","se skladajo s filtrom '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} in {files}",
......@@ -71,6 +73,7 @@ OC.L10N.register(
"An error occurred while trying to update the tags" : "Prišlo je do napake med posodabljanjem oznak",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Nova datoteka ali mapa je <strong>ustvarjena</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Datoteka ali mapa je <strong>spremenjena</strong>.",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Omeji obvestila o ustvarjanju in spreminjanju <strong>najpogosteje uporabljenih </strong> datotek <em>(omogoči pretok)</em>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Datoteka ali mapa je <strong>izbrisana</strong>.",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Datoteka ali mapa je <strong>obnovljena</strong>.",
"You created %1$s" : "Ustvarili ste %1$s",
......
......@@ -40,7 +40,7 @@
"Delete" : "Izbriši",
"Disconnect storage" : "Odklopi shrambo",
"Unshare" : "Prekini souporabo",
"No permission to delete" : "Nimate pravic za brisanje",
"No permission to delete" : "Ni ustreznih dovoljenj za brisanje tega stika",
"Download" : "Prejmi",
"Select" : "Izberi",
"Pending" : "V čakanju ...",
......@@ -60,7 +60,9 @@
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Posodabljanje %n datoteke","Posodabljanje %n datotek","Posodabljanje %n datotek","Posodabljanje %n datotek"],
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" je neveljavno ime datoteke.",
"File name cannot be empty." : "Ime datoteke ne sme biti prazno polje.",
"Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Shramba uporabnika {owner} je polna, zato datotek ni več mogoče posodabljati in usklajevati!",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Shramba je povsem napolnjena. Datotek ni več mogoče posodabljati in usklajevati!",
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Shramba uporabnika {owner} je polna ({usedSpacePercent}%).",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Prostor za shranjevanje je skoraj do konca zaseden ({usedSpacePercent}%)",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["se sklada s filtrom '{filter}'","se skladata s filtrom '{filter}'","se skladajo s filtrom '{filter}'","se skladajo s filtrom '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} in {files}",
......@@ -69,6 +71,7 @@
"An error occurred while trying to update the tags" : "Prišlo je do napake med posodabljanjem oznak",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Nova datoteka ali mapa je <strong>ustvarjena</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Datoteka ali mapa je <strong>spremenjena</strong>.",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Omeji obvestila o ustvarjanju in spreminjanju <strong>najpogosteje uporabljenih </strong> datotek <em>(omogoči pretok)</em>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Datoteka ali mapa je <strong>izbrisana</strong>.",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Datoteka ali mapa je <strong>obnovljena</strong>.",
"You created %1$s" : "Ustvarili ste %1$s",
......
......@@ -43,6 +43,7 @@ OC.L10N.register(
"Username as share" : "Uporabniško ime za souporabo",
"URL" : "Naslov URL",
"Secure https://" : "Varni način https://",
"SFTP with secret key login" : "Prijava preko protokola SFTP z geslom",
"Public key" : "Javni ključ",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Shrambe z ID \"%i\" ni mogoče najti.",
"Invalid mount point" : "Neveljavna priklopna točka",
......@@ -53,6 +54,12 @@ OC.L10N.register(
"Error configuring Google Drive storage" : "Napaka nastavljanja shrambe Google Drive",
"Personal" : "Osebno",
"System" : "Sistem",
"Enable encryption" : "Omogoči šifriranje",
"Enable previews" : "Omogoči predogled",
"Check for changes" : "Preveri za spremembe",
"Never" : "Nikoli",
"Once every direct access" : "Enkrat ob neposrednem dostopu",
"Every time the filesystem is used" : "Kadarkoli je datotečni sistem v uporabi",
"All users. Type to select user or group." : "Vsi uporabniki. Skupino ali uporabnika je mogoče tudi izbrati.",
"(group)" : "(skupina)",
"Saved" : "Shranjeno",
......
......@@ -41,6 +41,7 @@
"Username as share" : "Uporabniško ime za souporabo",
"URL" : "Naslov URL",
"Secure https://" : "Varni način https://",
"SFTP with secret key login" : "Prijava preko protokola SFTP z geslom",
"Public key" : "Javni ključ",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Shrambe z ID \"%i\" ni mogoče najti.",
"Invalid mount point" : "Neveljavna priklopna točka",
......@@ -51,6 +52,12 @@
"Error configuring Google Drive storage" : "Napaka nastavljanja shrambe Google Drive",
"Personal" : "Osebno",
"System" : "Sistem",
"Enable encryption" : "Omogoči šifriranje",
"Enable previews" : "Omogoči predogled",
"Check for changes" : "Preveri za spremembe",
"Never" : "Nikoli",
"Once every direct access" : "Enkrat ob neposrednem dostopu",
"Every time the filesystem is used" : "Kadarkoli je datotečni sistem v uporabi",
"All users. Type to select user or group." : "Vsi uporabniki. Skupino ali uporabnika je mogoče tudi izbrati.",
"(group)" : "(skupina)",
"Saved" : "Shranjeno",
......
......@@ -60,6 +60,10 @@ OC.L10N.register(
"Open documentation" : "Avaa dokumentaatio",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Salli tämän palvelimen käyttäjien lähettää jakoja muille palvelimille",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Salli tämän palvelimen käyttäjien vastaanottaa jakoja muilta palvelimilta",
"Federated Cloud" : "Federoitu pilvi"
"Federated Cloud" : "Federoitu pilvi",
"Share it:" : "Jaa se:",
"Add it to your website:" : "Lisää verkkosivustollesi:",
"Share with me via ownCloud" : "Jaa kanssani ownCloudin kautta",
"HTML Code:" : "HTML-koodi:"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -58,6 +58,10 @@
"Open documentation" : "Avaa dokumentaatio",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Salli tämän palvelimen käyttäjien lähettää jakoja muille palvelimille",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Salli tämän palvelimen käyttäjien vastaanottaa jakoja muilta palvelimilta",
"Federated Cloud" : "Federoitu pilvi"
"Federated Cloud" : "Federoitu pilvi",
"Share it:" : "Jaa se:",
"Add it to your website:" : "Lisää verkkosivustollesi:",
"Share with me via ownCloud" : "Jaa kanssani ownCloudin kautta",
"HTML Code:" : "HTML-koodi:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -40,6 +40,8 @@ OC.L10N.register(
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s a partagé %1$s avec vous",
"You shared %1$s via link" : "Vous avez partagé %1$s par lien public",
"Shares" : "Partages",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Partagez avec moi grâce à mon identifiant Federated Cloud #owncloud %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Partagez avec moi grâce à mon identifiant Federated Cloud #owncloud",
"This share is password-protected" : "Ce partage est protégé par un mot de passe",
"The password is wrong. Try again." : "Le mot de passe est incorrect. Veuillez réessayer.",
"Password" : "Mot de passe",
......@@ -60,6 +62,11 @@ OC.L10N.register(
"Open documentation" : "Voir la documentation",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Autoriser les utilisateurs de ce serveur à envoyer des partages vers d'autres serveurs",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Autoriser les utilisateurs de ce serveur à recevoir des partages d'autres serveurs",
"Federated Cloud" : "Federated Cloud"
"Federated Cloud" : "Federated Cloud",
"Your Federated Cloud ID:" : "Votre ID Federated Cloud :",
"Share it:" : "Partager :",
"Add it to your website:" : "Ajouter à votre site web :",
"Share with me via ownCloud" : "Partagez avec moi via ownCloud",
"HTML Code:" : "Code HTML:"
},
"nplurals=2; plural=(n > 1);");
......@@ -38,6 +38,8 @@
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s a partagé %1$s avec vous",
"You shared %1$s via link" : "Vous avez partagé %1$s par lien public",
"Shares" : "Partages",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Partagez avec moi grâce à mon identifiant Federated Cloud #owncloud %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Partagez avec moi grâce à mon identifiant Federated Cloud #owncloud",
"This share is password-protected" : "Ce partage est protégé par un mot de passe",
"The password is wrong. Try again." : "Le mot de passe est incorrect. Veuillez réessayer.",
"Password" : "Mot de passe",
......@@ -58,6 +60,11 @@
"Open documentation" : "Voir la documentation",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Autoriser les utilisateurs de ce serveur à envoyer des partages vers d'autres serveurs",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Autoriser les utilisateurs de ce serveur à recevoir des partages d'autres serveurs",
"Federated Cloud" : "Federated Cloud"
"Federated Cloud" : "Federated Cloud",
"Your Federated Cloud ID:" : "Votre ID Federated Cloud :",
"Share it:" : "Partager :",
"Add it to your website:" : "Ajouter à votre site web :",
"Share with me via ownCloud" : "Partagez avec moi via ownCloud",
"HTML Code:" : "Code HTML:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n > 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -40,6 +40,8 @@ OC.L10N.register(
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s compartiu %1$s con vostede",
"You shared %1$s via link" : "Vostede compartiu %1$s mediante ligazón",
"Shares" : "Comparticións",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Compartido comigo a través do meu ID da nube federada do #ownCloud , vexa %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Compartido comigo a través do meu ID da nube federada do #ownCloud",
"This share is password-protected" : "Esta compartición está protexida con contrasinal",
"The password is wrong. Try again." : "O contrasinal é incorrecto. Ténteo de novo.",
"Password" : "Contrasinal",
......@@ -60,6 +62,11 @@ OC.L10N.register(
"Open documentation" : "Abrir a documentación",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Permitir aos usuarios deste servidor enviar comparticións a outros servidores",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Permitir aos usuarios deste servidor recibir comparticións de outros servidores",
"Federated Cloud" : "Nube federada"
"Federated Cloud" : "Nube federada",
"Your Federated Cloud ID:" : "ID da súa nube federada:",
"Share it:" : "Compártao:",
"Add it to your website:" : "Engádao o seu sitio web:",
"Share with me via ownCloud" : "Compartido comigo a través do ownCloud",
"HTML Code:" : "Código HTML:"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -38,6 +38,8 @@
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s compartiu %1$s con vostede",
"You shared %1$s via link" : "Vostede compartiu %1$s mediante ligazón",
"Shares" : "Comparticións",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Compartido comigo a través do meu ID da nube federada do #ownCloud , vexa %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Compartido comigo a través do meu ID da nube federada do #ownCloud",
"This share is password-protected" : "Esta compartición está protexida con contrasinal",
"The password is wrong. Try again." : "O contrasinal é incorrecto. Ténteo de novo.",
"Password" : "Contrasinal",
......@@ -58,6 +60,11 @@
"Open documentation" : "Abrir a documentación",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Permitir aos usuarios deste servidor enviar comparticións a outros servidores",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Permitir aos usuarios deste servidor recibir comparticións de outros servidores",
"Federated Cloud" : "Nube federada"
"Federated Cloud" : "Nube federada",
"Your Federated Cloud ID:" : "ID da súa nube federada:",
"Share it:" : "Compártao:",
"Add it to your website:" : "Engádao o seu sitio web:",
"Share with me via ownCloud" : "Compartido comigo a través do ownCloud",
"HTML Code:" : "Código HTML:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -40,6 +40,8 @@ OC.L10N.register(
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s ha condiviso %1$s con te",
"You shared %1$s via link" : "Hai condiviso %1$s tramite collegamento",
"Shares" : "Condivisioni",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Condividi con me attraverso il mio ID di cloud federata #ownCloud, vedi %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Condividi con me attraverso il mio ID di cloud federata #ownCloud",
"This share is password-protected" : "Questa condivione è protetta da password",
"The password is wrong. Try again." : "La password è errata. Prova ancora.",
"Password" : "Password",
......@@ -60,6 +62,11 @@ OC.L10N.register(
"Open documentation" : "Apri la documentazione",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Consenti agli utenti su questo server di inviare condivisioni ad altri server",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Consenti agli utenti su questo server di ricevere condivisioni da altri server",
"Federated Cloud" : "Cloud federata"
"Federated Cloud" : "Cloud federata",
"Your Federated Cloud ID:" : "Il tuo ID di cloud federata:",
"Share it:" : "Condividilo:",
"Add it to your website:" : "Aggiungilo al tuo sito web:",
"Share with me via ownCloud" : "Condividi con me tramite ownCloud",
"HTML Code:" : "Codice HTML:"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -38,6 +38,8 @@
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s ha condiviso %1$s con te",
"You shared %1$s via link" : "Hai condiviso %1$s tramite collegamento",
"Shares" : "Condivisioni",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Condividi con me attraverso il mio ID di cloud federata #ownCloud, vedi %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Condividi con me attraverso il mio ID di cloud federata #ownCloud",
"This share is password-protected" : "Questa condivione è protetta da password",
"The password is wrong. Try again." : "La password è errata. Prova ancora.",
"Password" : "Password",
......@@ -58,6 +60,11 @@
"Open documentation" : "Apri la documentazione",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Consenti agli utenti su questo server di inviare condivisioni ad altri server",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Consenti agli utenti su questo server di ricevere condivisioni da altri server",
"Federated Cloud" : "Cloud federata"
"Federated Cloud" : "Cloud federata",
"Your Federated Cloud ID:" : "Il tuo ID di cloud federata:",
"Share it:" : "Condividilo:",
"Add it to your website:" : "Aggiungilo al tuo sito web:",
"Share with me via ownCloud" : "Condividi con me tramite ownCloud",
"HTML Code:" : "Codice HTML:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -40,6 +40,8 @@ OC.L10N.register(
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s deelde %1$s met u",
"You shared %1$s via link" : "U deelde %1$s via link",
"Shares" : "Gedeeld",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Deel met mij via mijn #ownCloud federated Cloud ID, zie %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Deel met mij via mijn #ownCloud federated Cloud ID",
"This share is password-protected" : "Deze share is met een wachtwoord beveiligd",
"The password is wrong. Try again." : "Wachtwoord ongeldig. Probeer het nogmaals.",
"Password" : "Wachtwoord",
......@@ -60,6 +62,11 @@ OC.L10N.register(
"Open documentation" : "Open documentatie",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Toestaan dat gebruikers op deze server shares sturen naar andere servers",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Toestaan dat gebruikers op deze server shares ontvangen van andere servers",
"Federated Cloud" : "Gefedereerde Cloud"
"Federated Cloud" : "Gefedereerde Cloud",
"Your Federated Cloud ID:" : "Uw Federated Cloud ID:",
"Share it:" : "Deel het:",
"Add it to your website:" : "Voeg het toe aan uw website:",
"Share with me via ownCloud" : "Deel met mij via ownCloud",
"HTML Code:" : "HTML Code:"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -38,6 +38,8 @@
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s deelde %1$s met u",
"You shared %1$s via link" : "U deelde %1$s via link",
"Shares" : "Gedeeld",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Deel met mij via mijn #ownCloud federated Cloud ID, zie %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Deel met mij via mijn #ownCloud federated Cloud ID",
"This share is password-protected" : "Deze share is met een wachtwoord beveiligd",
"The password is wrong. Try again." : "Wachtwoord ongeldig. Probeer het nogmaals.",
"Password" : "Wachtwoord",
......@@ -58,6 +60,11 @@
"Open documentation" : "Open documentatie",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Toestaan dat gebruikers op deze server shares sturen naar andere servers",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Toestaan dat gebruikers op deze server shares ontvangen van andere servers",
"Federated Cloud" : "Gefedereerde Cloud"
"Federated Cloud" : "Gefedereerde Cloud",
"Your Federated Cloud ID:" : "Uw Federated Cloud ID:",
"Share it:" : "Deel het:",
"Add it to your website:" : "Voeg het toe aan uw website:",
"Share with me via ownCloud" : "Deel met mij via ownCloud",
"HTML Code:" : "HTML Code:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -40,6 +40,8 @@ OC.L10N.register(
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s compartilhou %1$s com você",
"You shared %1$s via link" : "Você compartilhou %1$s via link",
"Shares" : "Compartilhamentos",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Compartilhe comigo através do meu #ownCloud Nuvem Federados ID, veja %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Compartilhe comigo através do meu #ownCloud Nuvem Federados ID",
"This share is password-protected" : "Este compartilhamento esta protegido por senha",
"The password is wrong. Try again." : "Senha incorreta. Tente novamente.",
"Password" : "Senha",
......@@ -60,6 +62,11 @@ OC.L10N.register(
"Open documentation" : "Abrir documentação",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Permitir que os usuários deste servidor enviem compartilhamentos para outros servidores",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Permitir que os usuários nesse servidor recebam compartilhamentos de outros servidores",
"Federated Cloud" : "Nuvem Conglomerada"
"Federated Cloud" : "Nuvem Conglomerada",
"Your Federated Cloud ID:" : "Seu Federados Nuvem ID:",
"Share it:" : "Compartilhe:",
"Add it to your website:" : "Adicione ao seu site:",
"Share with me via ownCloud" : "Compartilhe comigo via ownCloud",
"HTML Code:" : "Código HTML:"
},
"nplurals=2; plural=(n > 1);");
......@@ -38,6 +38,8 @@
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s compartilhou %1$s com você",
"You shared %1$s via link" : "Você compartilhou %1$s via link",
"Shares" : "Compartilhamentos",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Compartilhe comigo através do meu #ownCloud Nuvem Federados ID, veja %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Compartilhe comigo através do meu #ownCloud Nuvem Federados ID",
"This share is password-protected" : "Este compartilhamento esta protegido por senha",
"The password is wrong. Try again." : "Senha incorreta. Tente novamente.",
"Password" : "Senha",
......@@ -58,6 +60,11 @@
"Open documentation" : "Abrir documentação",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Permitir que os usuários deste servidor enviem compartilhamentos para outros servidores",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Permitir que os usuários nesse servidor recebam compartilhamentos de outros servidores",
"Federated Cloud" : "Nuvem Conglomerada"
"Federated Cloud" : "Nuvem Conglomerada",
"Your Federated Cloud ID:" : "Seu Federados Nuvem ID:",
"Share it:" : "Compartilhe:",
"Add it to your website:" : "Adicione ao seu site:",
"Share with me via ownCloud" : "Compartilhe comigo via ownCloud",
"HTML Code:" : "Código HTML:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n > 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -56,8 +56,9 @@ OC.L10N.register(
"Download %s" : "Prejmi %s",
"Direct link" : "Neposredna povezava",
"Federated Cloud Sharing" : "Upravljana souporaba oblaka",
"Open documentation" : "Odprta dokumentacija",
"Open documentation" : "Odpri dokumentacijo",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika pošiljanje map za souporabo na druge strežnike.",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika sprejemanje map za souporabo z drugih strežnikov."
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika sprejemanje map za souporabo z drugih strežnikov.",
"HTML Code:" : "Koda HTML:"
},
"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);");
......@@ -54,8 +54,9 @@
"Download %s" : "Prejmi %s",
"Direct link" : "Neposredna povezava",
"Federated Cloud Sharing" : "Upravljana souporaba oblaka",
"Open documentation" : "Odprta dokumentacija",
"Open documentation" : "Odpri dokumentacijo",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika pošiljanje map za souporabo na druge strežnike.",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika sprejemanje map za souporabo z drugih strežnikov."
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Dovoli uporabnikom tega strežnika sprejemanje map za souporabo z drugih strežnikov.",
"HTML Code:" : "Koda HTML:"
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);"
}
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment