Commit 1d06d93d authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 8e0fef74
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Cron" : "Ütemezett feladatok",
"Sharing" : "Megosztás",
"Cron" : "Ütemezett feladatok",
"Email Server" : "E-mail kiszolgáló",
"Log" : "Naplózás",
"Authentication error" : "Azonosítási hiba",
......@@ -90,10 +90,6 @@ OC.L10N.register(
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "A 'fileinfo' PHP modul hiányzik. Erősen javasolt ennek a modulnak a telepítése, mert ezzel lényegesen jobb a MIME-típusok felismerése.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "A rendszer lokalizációs állományai között nem sikerült olyat beállítani, ami támogatja az UTF-8-at.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Ez azt jelenti, hogy probléma lehet bizonyos karakterekkel a fájlnevekben.",
"Cron was not executed yet!" : "A cron feladat még nem futott le!",
"Execute one task with each page loaded" : "Egy-egy feladat végrehajtása minden alkalommal, amikor egy weboldalt letöltenek",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "A cron.php webcron szolgáltatásként van regisztrálva, hogy 15 percenként egyszer lefuttassa a cron.php-t.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "A rendszer cron szolgáltatását használjuk, mely a cron.php állományt futtatja le 15 percenként.",
"Allow apps to use the Share API" : "Lehetővé teszi, hogy a programmodulok is használhassák a megosztást",
"Allow users to share via link" : "Engedjük meg az állományok linkekkel történő megosztását",
"Enforce password protection" : "Legyen kötelező a linkek jelszóval való védelme",
......@@ -107,6 +103,10 @@ OC.L10N.register(
"Restrict users to only share with users in their groups" : "A csoporttagok csak a saját csoportjukon belül oszthassanak meg anyagokat",
"Exclude groups from sharing" : "Csoportok megosztási jogának tiltása",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "E csoportok tagjaival meg lehet osztani anyagokat, de ők nem hozhatnak létre megosztást.",
"Cron was not executed yet!" : "A cron feladat még nem futott le!",
"Execute one task with each page loaded" : "Egy-egy feladat végrehajtása minden alkalommal, amikor egy weboldalt letöltenek",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "A cron.php webcron szolgáltatásként van regisztrálva, hogy 15 percenként egyszer lefuttassa a cron.php-t.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "A rendszer cron szolgáltatását használjuk, mely a cron.php állományt futtatja le 15 percenként.",
"This is used for sending out notifications." : "Ezt használjuk a jelentések kiküldésére.",
"Send mode" : "Küldési mód",
"From address" : "A feladó címe",
......
{ "translations": {
"Cron" : "Ütemezett feladatok",
"Sharing" : "Megosztás",
"Cron" : "Ütemezett feladatok",
"Email Server" : "E-mail kiszolgáló",
"Log" : "Naplózás",
"Authentication error" : "Azonosítási hiba",
......@@ -88,10 +88,6 @@
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "A 'fileinfo' PHP modul hiányzik. Erősen javasolt ennek a modulnak a telepítése, mert ezzel lényegesen jobb a MIME-típusok felismerése.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "A rendszer lokalizációs állományai között nem sikerült olyat beállítani, ami támogatja az UTF-8-at.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Ez azt jelenti, hogy probléma lehet bizonyos karakterekkel a fájlnevekben.",
"Cron was not executed yet!" : "A cron feladat még nem futott le!",
"Execute one task with each page loaded" : "Egy-egy feladat végrehajtása minden alkalommal, amikor egy weboldalt letöltenek",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "A cron.php webcron szolgáltatásként van regisztrálva, hogy 15 percenként egyszer lefuttassa a cron.php-t.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "A rendszer cron szolgáltatását használjuk, mely a cron.php állományt futtatja le 15 percenként.",
"Allow apps to use the Share API" : "Lehetővé teszi, hogy a programmodulok is használhassák a megosztást",
"Allow users to share via link" : "Engedjük meg az állományok linkekkel történő megosztását",
"Enforce password protection" : "Legyen kötelező a linkek jelszóval való védelme",
......@@ -105,6 +101,10 @@
"Restrict users to only share with users in their groups" : "A csoporttagok csak a saját csoportjukon belül oszthassanak meg anyagokat",
"Exclude groups from sharing" : "Csoportok megosztási jogának tiltása",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "E csoportok tagjaival meg lehet osztani anyagokat, de ők nem hozhatnak létre megosztást.",
"Cron was not executed yet!" : "A cron feladat még nem futott le!",
"Execute one task with each page loaded" : "Egy-egy feladat végrehajtása minden alkalommal, amikor egy weboldalt letöltenek",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "A cron.php webcron szolgáltatásként van regisztrálva, hogy 15 percenként egyszer lefuttassa a cron.php-t.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "A rendszer cron szolgáltatását használjuk, mely a cron.php állományt futtatja le 15 percenként.",
"This is used for sending out notifications." : "Ezt használjuk a jelentések kiküldésére.",
"Send mode" : "Küldési mód",
"From address" : "A feladó címe",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Berbagi",
"Cron" : "Cron",
"Email Server" : "Server Email",
"Log" : "Log",
"Authentication error" : "Terjadi kesalahan saat otentikasi",
......@@ -110,10 +110,6 @@ OC.L10N.register(
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Ini artinya mungkin ada masalah dengan karakter tertentu pada nama berkas.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Kamu sangat menyarankan untuk menginstal paket-paket yang dibutuhkan pada sistem agar mendukung lokal berikut: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Jika instalasi Anda tidak di root domain dan menggunakan sistem cron, hal tersebut dapat menyebabkan masalah dengan pembuatan URL. Untuk mencegah masalah tersebut, mohon atur opsi \"overwrite.cli.url\" pada berkas config.php Anda ke jalur lokasi webroot instalasi Anda (Disarankan: \"%s\")",
"Cron was not executed yet!" : "Cron masih belum dieksekusi!",
"Execute one task with each page loaded" : "Jalankan tugas setiap kali halaman dimuat",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php didaftarkan pada layanan webcron untuk memanggil cron.php setiap 15 menit melalui http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Gunakan layanan cron sistem untuk memanggil berkas cron.php setiap 15 menit.",
"Allow apps to use the Share API" : "Izinkan aplikasi untuk menggunakan API Pembagian",
"Allow users to share via link" : "Izinkan pengguna untuk membagikan via tautan",
"Enforce password protection" : "Berlakukan perlindungan sandi",
......@@ -128,6 +124,10 @@ OC.L10N.register(
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Izinkan pengguna mengirim pemberitahuan email saat berbagi berkas kepada pengguna lainnya",
"Exclude groups from sharing" : "Tidak termasuk grup untuk berbagi",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Grup ini akan tetap dapat menerima berbagi, tatapi tidak dapat membagikan.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron masih belum dieksekusi!",
"Execute one task with each page loaded" : "Jalankan tugas setiap kali halaman dimuat",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php didaftarkan pada layanan webcron untuk memanggil cron.php setiap 15 menit melalui http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Gunakan layanan cron sistem untuk memanggil berkas cron.php setiap 15 menit.",
"This is used for sending out notifications." : "Ini digunakan untuk mengirim notifikasi keluar.",
"Send mode" : "Modus kirim",
"From address" : "Dari alamat",
......
{ "translations": {
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Berbagi",
"Cron" : "Cron",
"Email Server" : "Server Email",
"Log" : "Log",
"Authentication error" : "Terjadi kesalahan saat otentikasi",
......@@ -108,10 +108,6 @@
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Ini artinya mungkin ada masalah dengan karakter tertentu pada nama berkas.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Kamu sangat menyarankan untuk menginstal paket-paket yang dibutuhkan pada sistem agar mendukung lokal berikut: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Jika instalasi Anda tidak di root domain dan menggunakan sistem cron, hal tersebut dapat menyebabkan masalah dengan pembuatan URL. Untuk mencegah masalah tersebut, mohon atur opsi \"overwrite.cli.url\" pada berkas config.php Anda ke jalur lokasi webroot instalasi Anda (Disarankan: \"%s\")",
"Cron was not executed yet!" : "Cron masih belum dieksekusi!",
"Execute one task with each page loaded" : "Jalankan tugas setiap kali halaman dimuat",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php didaftarkan pada layanan webcron untuk memanggil cron.php setiap 15 menit melalui http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Gunakan layanan cron sistem untuk memanggil berkas cron.php setiap 15 menit.",
"Allow apps to use the Share API" : "Izinkan aplikasi untuk menggunakan API Pembagian",
"Allow users to share via link" : "Izinkan pengguna untuk membagikan via tautan",
"Enforce password protection" : "Berlakukan perlindungan sandi",
......@@ -126,6 +122,10 @@
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Izinkan pengguna mengirim pemberitahuan email saat berbagi berkas kepada pengguna lainnya",
"Exclude groups from sharing" : "Tidak termasuk grup untuk berbagi",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Grup ini akan tetap dapat menerima berbagi, tatapi tidak dapat membagikan.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron masih belum dieksekusi!",
"Execute one task with each page loaded" : "Jalankan tugas setiap kali halaman dimuat",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php didaftarkan pada layanan webcron untuk memanggil cron.php setiap 15 menit melalui http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Gunakan layanan cron sistem untuk memanggil berkas cron.php setiap 15 menit.",
"This is used for sending out notifications." : "Ini digunakan untuk mengirim notifikasi keluar.",
"Send mode" : "Modus kirim",
"From address" : "Dari alamat",
......
......@@ -2,9 +2,8 @@ OC.L10N.register(
"settings",
{
"Security & setup warnings" : "Avvisi di sicurezza e di configurazione",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Condivisione",
"Server Side Encryption" : "Cifratura lato server",
"Cron" : "Cron",
"Email Server" : "Server di posta",
"Log" : "Log",
"Tips & tricks" : "Suggerimenti e trucchi",
......@@ -121,12 +120,6 @@ OC.L10N.register(
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Se la tua installazione non si trova nella radice del dominio e utilizza il cron di sistema, potrebbero esserci problemi con la generazione degli URL. Per evitare questi problemi, imposta l'opzione \"overwrite.cli.url\" nel file config.php al percorso della radice del sito della tua installazione (Consigliato: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Non è stato possibile eseguire il job di cron tramite CLI. Sono apparsi i seguenti errori tecnici:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Leggi attentamente le <a target=\"_blank\" href=\"%s\">guide d'installazione ↗</a>, e controlla gli errori o gli avvisi nel <a href=\"#log-section\">log</a>.",
"Last cron job execution: %s." : "Ultima esecuzione di cron: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Ultima esecuzione di cron: %s. Potrebbe esserci un problema.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron non è stato ancora eseguito!",
"Execute one task with each page loaded" : "Esegui un'operazione con ogni pagina caricata",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php è registrato su un servizio webcron per invocare cron.php ogni 15 minuti su http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Usa il servizio cron di sistema per invocare il file cron.php ogni 15 minuti.",
"Allow apps to use the Share API" : "Consenti alle applicazioni di utilizzare le API di condivisione",
"Allow users to share via link" : "Consenti agli utenti di condivere tramite collegamento",
"Enforce password protection" : "Imponi la protezione con password",
......@@ -141,6 +134,13 @@ OC.L10N.register(
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Consenti agli utenti di inviare email di notifica per i file condivisi con altri utenti",
"Exclude groups from sharing" : "Escludi gruppi dalla condivisione",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Questi gruppi saranno in grado di ricevere condivisioni, ma non iniziarle.",
"Last cron job execution: %s." : "Ultima esecuzione di cron: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Ultima esecuzione di cron: %s. Potrebbe esserci un problema.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron non è stato ancora eseguito!",
"Execute one task with each page loaded" : "Esegui un'operazione con ogni pagina caricata",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php è registrato su un servizio webcron per invocare cron.php ogni 15 minuti su http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Usa il servizio cron di sistema per invocare il file cron.php ogni 15 minuti.",
"Server Side Encryption" : "Cifratura lato server",
"Enable Server-Side-Encryption" : "Abilita cifratura lato server",
"This is used for sending out notifications." : "Viene utilizzato per inviare le notifiche.",
"Send mode" : "Modalità di invio",
......
{ "translations": {
"Security & setup warnings" : "Avvisi di sicurezza e di configurazione",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Condivisione",
"Server Side Encryption" : "Cifratura lato server",
"Cron" : "Cron",
"Email Server" : "Server di posta",
"Log" : "Log",
"Tips & tricks" : "Suggerimenti e trucchi",
......@@ -119,12 +118,6 @@
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Se la tua installazione non si trova nella radice del dominio e utilizza il cron di sistema, potrebbero esserci problemi con la generazione degli URL. Per evitare questi problemi, imposta l'opzione \"overwrite.cli.url\" nel file config.php al percorso della radice del sito della tua installazione (Consigliato: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Non è stato possibile eseguire il job di cron tramite CLI. Sono apparsi i seguenti errori tecnici:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Leggi attentamente le <a target=\"_blank\" href=\"%s\">guide d'installazione ↗</a>, e controlla gli errori o gli avvisi nel <a href=\"#log-section\">log</a>.",
"Last cron job execution: %s." : "Ultima esecuzione di cron: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Ultima esecuzione di cron: %s. Potrebbe esserci un problema.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron non è stato ancora eseguito!",
"Execute one task with each page loaded" : "Esegui un'operazione con ogni pagina caricata",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php è registrato su un servizio webcron per invocare cron.php ogni 15 minuti su http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Usa il servizio cron di sistema per invocare il file cron.php ogni 15 minuti.",
"Allow apps to use the Share API" : "Consenti alle applicazioni di utilizzare le API di condivisione",
"Allow users to share via link" : "Consenti agli utenti di condivere tramite collegamento",
"Enforce password protection" : "Imponi la protezione con password",
......@@ -139,6 +132,13 @@
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "Consenti agli utenti di inviare email di notifica per i file condivisi con altri utenti",
"Exclude groups from sharing" : "Escludi gruppi dalla condivisione",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "Questi gruppi saranno in grado di ricevere condivisioni, ma non iniziarle.",
"Last cron job execution: %s." : "Ultima esecuzione di cron: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Ultima esecuzione di cron: %s. Potrebbe esserci un problema.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron non è stato ancora eseguito!",
"Execute one task with each page loaded" : "Esegui un'operazione con ogni pagina caricata",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php è registrato su un servizio webcron per invocare cron.php ogni 15 minuti su http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Usa il servizio cron di sistema per invocare il file cron.php ogni 15 minuti.",
"Server Side Encryption" : "Cifratura lato server",
"Enable Server-Side-Encryption" : "Abilita cifratura lato server",
"This is used for sending out notifications." : "Viene utilizzato per inviare le notifiche.",
"Send mode" : "Modalità di invio",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "共有",
"Cron" : "Cron",
"Email Server" : "メールサーバー",
"Log" : "ログ",
"Authentication error" : "認証エラー",
......@@ -113,10 +113,6 @@ OC.L10N.register(
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "これは、ファイル名の特定の文字に問題があることを意味しています。",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "次のロケールをサポートするために、システムに必要なパッケージをインストールすることを強くおすすめします: %s。",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "もし、URLがドメインのルート(/)で終わっていない場合で、システムのcronを利用している場合、URLの生成に問題が発生します。その場合は、config.php ファイルの中の \"overwrite.cli.url\" オプションをインストールしたwebrootのパスに設定してください。(推奨: \"%s\")",
"Cron was not executed yet!" : "cronはまだ実行されていません!",
"Execute one task with each page loaded" : "各ページの読み込み時にタスクを実行します。",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.phpは、HTTP経由で15分ごとにcron.phpを実行するようwebcronサービスに登録されています。",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "システムのcronサービスを利用して、15分間隔でcron.phpファイルを実行する。",
"Allow apps to use the Share API" : "アプリからの共有APIの利用を許可する",
"Allow users to share via link" : "URLリンクで共有を許可する",
"Enforce password protection" : "常にパスワード保護を有効にする",
......@@ -131,6 +127,10 @@ OC.L10N.register(
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "共有ファイルに関するメール通知の送信をユーザに許可する",
"Exclude groups from sharing" : "共有可能なグループから除外する",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "このグループでは、フォルダー共有を開始することはできませんが、共有されたフォルダーを参照することはできます。",
"Cron was not executed yet!" : "cronはまだ実行されていません!",
"Execute one task with each page loaded" : "各ページの読み込み時にタスクを実行します。",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.phpは、HTTP経由で15分ごとにcron.phpを実行するようwebcronサービスに登録されています。",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "システムのcronサービスを利用して、15分間隔でcron.phpファイルを実行する。",
"This is used for sending out notifications." : "通知を送信する際に使用します。",
"Send mode" : "送信モード",
"From address" : "送信元アドレス",
......
{ "translations": {
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "共有",
"Cron" : "Cron",
"Email Server" : "メールサーバー",
"Log" : "ログ",
"Authentication error" : "認証エラー",
......@@ -111,10 +111,6 @@
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "これは、ファイル名の特定の文字に問題があることを意味しています。",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "次のロケールをサポートするために、システムに必要なパッケージをインストールすることを強くおすすめします: %s。",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "もし、URLがドメインのルート(/)で終わっていない場合で、システムのcronを利用している場合、URLの生成に問題が発生します。その場合は、config.php ファイルの中の \"overwrite.cli.url\" オプションをインストールしたwebrootのパスに設定してください。(推奨: \"%s\")",
"Cron was not executed yet!" : "cronはまだ実行されていません!",
"Execute one task with each page loaded" : "各ページの読み込み時にタスクを実行します。",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.phpは、HTTP経由で15分ごとにcron.phpを実行するようwebcronサービスに登録されています。",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "システムのcronサービスを利用して、15分間隔でcron.phpファイルを実行する。",
"Allow apps to use the Share API" : "アプリからの共有APIの利用を許可する",
"Allow users to share via link" : "URLリンクで共有を許可する",
"Enforce password protection" : "常にパスワード保護を有効にする",
......@@ -129,6 +125,10 @@
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "共有ファイルに関するメール通知の送信をユーザに許可する",
"Exclude groups from sharing" : "共有可能なグループから除外する",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "このグループでは、フォルダー共有を開始することはできませんが、共有されたフォルダーを参照することはできます。",
"Cron was not executed yet!" : "cronはまだ実行されていません!",
"Execute one task with each page loaded" : "各ページの読み込み時にタスクを実行します。",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.phpは、HTTP経由で15分ごとにcron.phpを実行するようwebcronサービスに登録されています。",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "システムのcronサービスを利用して、15分間隔でcron.phpファイルを実行する。",
"This is used for sending out notifications." : "通知を送信する際に使用します。",
"Send mode" : "送信モード",
"From address" : "送信元アドレス",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Cron" : "Cron–ი",
"Sharing" : "გაზიარება",
"Cron" : "Cron–ი",
"Log" : "ლოგი",
"Authentication error" : "ავთენტიფიკაციის შეცდომა",
"Language changed" : "ენა შეცვლილია",
......@@ -34,9 +34,9 @@ OC.L10N.register(
"None" : "არა",
"Login" : "ლოგინი",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP მოდული 'fileinfo' არ არსებობს. ჩვენ გირჩევთ რომ აუცილებლად ჩართოთ ეს მოდული, რომ მიიღოთ კარგი შედეგები mime-type–ს აღმოჩენისას.",
"Execute one task with each page loaded" : "გაუშვი თითო მოქმედება ყველა ჩატვირთულ გვერდზე",
"Allow apps to use the Share API" : "დაუშვი აპლიკაციების უფლება Share API –ზე",
"Allow resharing" : "გადაზიარების დაშვება",
"Execute one task with each page loaded" : "გაუშვი თითო მოქმედება ყველა ჩატვირთულ გვერდზე",
"Server address" : "სერვერის მისამართი",
"Port" : "პორტი",
"Credentials" : "იუზერ/პაროლი",
......
{ "translations": {
"Cron" : "Cron–ი",
"Sharing" : "გაზიარება",
"Cron" : "Cron–ი",
"Log" : "ლოგი",
"Authentication error" : "ავთენტიფიკაციის შეცდომა",
"Language changed" : "ენა შეცვლილია",
......@@ -32,9 +32,9 @@
"None" : "არა",
"Login" : "ლოგინი",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP მოდული 'fileinfo' არ არსებობს. ჩვენ გირჩევთ რომ აუცილებლად ჩართოთ ეს მოდული, რომ მიიღოთ კარგი შედეგები mime-type–ს აღმოჩენისას.",
"Execute one task with each page loaded" : "გაუშვი თითო მოქმედება ყველა ჩატვირთულ გვერდზე",
"Allow apps to use the Share API" : "დაუშვი აპლიკაციების უფლება Share API –ზე",
"Allow resharing" : "გადაზიარების დაშვება",
"Execute one task with each page loaded" : "გაუშვი თითო მოქმედება ყველა ჩატვირთულ გვერდზე",
"Server address" : "სერვერის მისამართი",
"Port" : "პორტი",
"Credentials" : "იუზერ/პაროლი",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "ការ​ចែក​រំលែក",
"Cron" : "Cron",
"Email Server" : "ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​អ៊ីមែល",
"Log" : "Log",
"Authentication error" : "កំហុស​ការ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ",
......
{ "translations": {
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "ការ​ចែក​រំលែក",
"Cron" : "Cron",
"Email Server" : "ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​អ៊ីមែល",
"Log" : "Log",
"Authentication error" : "កំហុស​ការ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "공유",
"Cron" : "Cron",
"Email Server" : "전자우편 서버",
"Log" : "로그",
"Authentication error" : "인증 오류",
......@@ -110,10 +110,6 @@ OC.L10N.register(
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "파일 이름의 일부 문자에 문제가 생길 수도 있습니다.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "다음 중 하나 이상의 로캘을 지원하기 위하여 필요한 패키지를 시스템에 설치하는 것을 추천합니다: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "도메인의 루트 디렉터리 아래에 설치되어 있지 않고 시스템 cron을 사용한다면 URL 생성에 문제가 발생할 수도 있습니다. 이 문제를 해결하려면 설치본의 웹 루트 경로에 있는 config.php 파일의 \"overwrite.cli.url\" 옵션을 변경하십시오(제안: \"%s\")",
"Cron was not executed yet!" : "Cron이 실행되지 않았습니다!",
"Execute one task with each page loaded" : "개별 페이지를 불러올 때마다 실행",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php는 webcron 서비스에 등록되어 HTTP로 15분마다 cron.php에 접근합니다.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "시스템의 cron 서비스를 통하여 15분마다 cron.php 파일을 실행합니다.",
"Allow apps to use the Share API" : "앱에서 공유 API를 사용할 수 있도록 허용",
"Allow users to share via link" : "사용자별 링크 공유 허용",
"Enforce password protection" : "암호 보호 강제",
......@@ -128,6 +124,10 @@ OC.L10N.register(
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "다른 사용자에게 공유 파일 이메일 알림 전송 허용",
"Exclude groups from sharing" : "공유에서 그룹 제외",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "이 그룹의 사용자들은 다른 사용자가 공유한 파일을 받을 수는 있지만, 자기 파일을 공유할 수는 없습니다.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron이 실행되지 않았습니다!",
"Execute one task with each page loaded" : "개별 페이지를 불러올 때마다 실행",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php는 webcron 서비스에 등록되어 HTTP로 15분마다 cron.php에 접근합니다.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "시스템의 cron 서비스를 통하여 15분마다 cron.php 파일을 실행합니다.",
"This is used for sending out notifications." : "알림을 보낼 때 사용됩니다.",
"Send mode" : "보내기 모드",
"From address" : "보낸 사람 주소",
......
{ "translations": {
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "공유",
"Cron" : "Cron",
"Email Server" : "전자우편 서버",
"Log" : "로그",
"Authentication error" : "인증 오류",
......@@ -108,10 +108,6 @@
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "파일 이름의 일부 문자에 문제가 생길 수도 있습니다.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "다음 중 하나 이상의 로캘을 지원하기 위하여 필요한 패키지를 시스템에 설치하는 것을 추천합니다: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "도메인의 루트 디렉터리 아래에 설치되어 있지 않고 시스템 cron을 사용한다면 URL 생성에 문제가 발생할 수도 있습니다. 이 문제를 해결하려면 설치본의 웹 루트 경로에 있는 config.php 파일의 \"overwrite.cli.url\" 옵션을 변경하십시오(제안: \"%s\")",
"Cron was not executed yet!" : "Cron이 실행되지 않았습니다!",
"Execute one task with each page loaded" : "개별 페이지를 불러올 때마다 실행",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php는 webcron 서비스에 등록되어 HTTP로 15분마다 cron.php에 접근합니다.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "시스템의 cron 서비스를 통하여 15분마다 cron.php 파일을 실행합니다.",
"Allow apps to use the Share API" : "앱에서 공유 API를 사용할 수 있도록 허용",
"Allow users to share via link" : "사용자별 링크 공유 허용",
"Enforce password protection" : "암호 보호 강제",
......@@ -126,6 +122,10 @@
"Allow users to send mail notification for shared files to other users" : "다른 사용자에게 공유 파일 이메일 알림 전송 허용",
"Exclude groups from sharing" : "공유에서 그룹 제외",
"These groups will still be able to receive shares, but not to initiate them." : "이 그룹의 사용자들은 다른 사용자가 공유한 파일을 받을 수는 있지만, 자기 파일을 공유할 수는 없습니다.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron이 실행되지 않았습니다!",
"Execute one task with each page loaded" : "개별 페이지를 불러올 때마다 실행",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php는 webcron 서비스에 등록되어 HTTP로 15분마다 cron.php에 접근합니다.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "시스템의 cron 서비스를 통하여 15분마다 cron.php 파일을 실행합니다.",
"This is used for sending out notifications." : "알림을 보낼 때 사용됩니다.",
"Send mode" : "보내기 모드",
"From address" : "보낸 사람 주소",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Dalijimasis",
"Cron" : "Cron",
"Log" : "Žurnalas",
"Authentication error" : "Autentikacijos klaida",
"Language changed" : "Kalba pakeista",
......@@ -45,11 +45,11 @@ OC.L10N.register(
"None" : "Nieko",
"Login" : "Prisijungti",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Trūksta PHP modulio „fileinfo“. Labai rekomenduojame įjungti šį modulį, kad gauti geriausius rezultatus nustatant mime-tipą.",
"Execute one task with each page loaded" : "Įvykdyti vieną užduotį su kiekvieno puslapio įkėlimu",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php yra registruotas tinklapio suplanuotų užduočių paslaugose, kad iškviesti cron.php kas 15 minučių per http.",
"Allow apps to use the Share API" : "Leidžia programoms naudoti Share API",
"Allow public uploads" : "Leisti viešus įkėlimus",
"Allow resharing" : "Leisti dalintis",
"Execute one task with each page loaded" : "Įvykdyti vieną užduotį su kiekvieno puslapio įkėlimu",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php yra registruotas tinklapio suplanuotų užduočių paslaugose, kad iškviesti cron.php kas 15 minučių per http.",
"Server address" : "Serverio adresas",
"Port" : "Prievadas",
"Log level" : "Žurnalo išsamumas",
......
{ "translations": {
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Dalijimasis",
"Cron" : "Cron",
"Log" : "Žurnalas",
"Authentication error" : "Autentikacijos klaida",
"Language changed" : "Kalba pakeista",
......@@ -43,11 +43,11 @@
"None" : "Nieko",
"Login" : "Prisijungti",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Trūksta PHP modulio „fileinfo“. Labai rekomenduojame įjungti šį modulį, kad gauti geriausius rezultatus nustatant mime-tipą.",
"Execute one task with each page loaded" : "Įvykdyti vieną užduotį su kiekvieno puslapio įkėlimu",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php yra registruotas tinklapio suplanuotų užduočių paslaugose, kad iškviesti cron.php kas 15 minučių per http.",
"Allow apps to use the Share API" : "Leidžia programoms naudoti Share API",
"Allow public uploads" : "Leisti viešus įkėlimus",
"Allow resharing" : "Leisti dalintis",
"Execute one task with each page loaded" : "Įvykdyti vieną užduotį su kiekvieno puslapio įkėlimu",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php yra registruotas tinklapio suplanuotų užduočių paslaugose, kad iškviesti cron.php kas 15 minučių per http.",
"Server address" : "Serverio adresas",
"Port" : "Prievadas",
"Log level" : "Žurnalo išsamumas",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Dalīšanās",
"Cron" : "Cron",
"Email Server" : "E-pasta serveris",
"Log" : "Žurnāls",
"Authentication error" : "Autentifikācijas kļūda",
......@@ -100,13 +100,13 @@ OC.L10N.register(
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Trūkst PHP modulis “fileinfo”. Mēs iesakām to aktivēt, lai pēc iespējas labāk noteiktu mime tipus.",
"Execute one task with each page loaded" : "Izpildīt vienu uzdevumu ar katru ielādēto lapu",
"Allow apps to use the Share API" : "Ļauj lietotnēm izmantot koplietošanas API",
"Allow users to share via link" : "Ļaut lietotājiem dalīties caur saitēm",
"Allow public uploads" : "Atļaut publisko augšupielādi",
"Expire after " : "Nederīga pēc",
"days" : "dienas",
"Allow resharing" : "Atļaut atkārtotu koplietošanu",
"Execute one task with each page loaded" : "Izpildīt vienu uzdevumu ar katru ielādēto lapu",
"Server address" : "Servera adrese",
"Port" : "Ports",
"Credentials" : "Akreditācijas dati",
......
{ "translations": {
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Dalīšanās",
"Cron" : "Cron",
"Email Server" : "E-pasta serveris",
"Log" : "Žurnāls",
"Authentication error" : "Autentifikācijas kļūda",
......@@ -98,13 +98,13 @@
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Trūkst PHP modulis “fileinfo”. Mēs iesakām to aktivēt, lai pēc iespējas labāk noteiktu mime tipus.",
"Execute one task with each page loaded" : "Izpildīt vienu uzdevumu ar katru ielādēto lapu",
"Allow apps to use the Share API" : "Ļauj lietotnēm izmantot koplietošanas API",
"Allow users to share via link" : "Ļaut lietotājiem dalīties caur saitēm",
"Allow public uploads" : "Atļaut publisko augšupielādi",
"Expire after " : "Nederīga pēc",
"days" : "dienas",
"Allow resharing" : "Atļaut atkārtotu koplietošanu",
"Execute one task with each page loaded" : "Izpildīt vienu uzdevumu ar katru ielādēto lapu",
"Server address" : "Servera adrese",
"Port" : "Ports",
"Credentials" : "Akreditācijas dati",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Cron" : "Крон",
"Sharing" : "Споделување",
"Cron" : "Крон",
"Email Server" : "Сервер за електронска пошта",
"Log" : "Записник",
"Authentication error" : "Грешка во автентикација",
......@@ -66,7 +66,6 @@ OC.L10N.register(
"NT LAN Manager" : "NT LAN Менаџер",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Execute one task with each page loaded" : "Изврши по една задача со секоја вчитана страница",
"Allow apps to use the Share API" : "Дозволете апликациите да го користат API-то за споделување",
"Allow users to share via link" : "Допушти корисниците да споделуваат со линкови",
"Enforce password protection" : "Наметни заштита на лозинка",
......@@ -78,6 +77,7 @@ OC.L10N.register(
"Allow resharing" : "Овозможи повторно споделување",
"Restrict users to only share with users in their groups" : "Ограничи корисниците да споделуваат со корисници во своите групи",
"Exclude groups from sharing" : "Исклучи групи од споделување",
"Execute one task with each page loaded" : "Изврши по една задача со секоја вчитана страница",
"This is used for sending out notifications." : "Ова се користи за испраќање на известувања.",
"Send mode" : "Мод на испраќање",
"From address" : "Од адреса",
......
{ "translations": {
"Cron" : "Крон",
"Sharing" : "Споделување",
"Cron" : "Крон",
"Email Server" : "Сервер за електронска пошта",
"Log" : "Записник",
"Authentication error" : "Грешка во автентикација",
......@@ -64,7 +64,6 @@
"NT LAN Manager" : "NT LAN Менаџер",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Execute one task with each page loaded" : "Изврши по една задача со секоја вчитана страница",
"Allow apps to use the Share API" : "Дозволете апликациите да го користат API-то за споделување",
"Allow users to share via link" : "Допушти корисниците да споделуваат со линкови",
"Enforce password protection" : "Наметни заштита на лозинка",
......@@ -76,6 +75,7 @@
"Allow resharing" : "Овозможи повторно споделување",
"Restrict users to only share with users in their groups" : "Ограничи корисниците да споделуваат со корисници во своите групи",
"Exclude groups from sharing" : "Исклучи групи од споделување",
"Execute one task with each page loaded" : "Изврши по една задача со секоја вчитана страница",
"This is used for sending out notifications." : "Ова се користи за испраќање на известувања.",
"Send mode" : "Мод на испраќање",
"From address" : "Од адреса",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment