Commit 1fb7be42 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 51d7c875
OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Komentáře</strong> pro soubory <em>(vždy uvedeny v proudu)</em>",
"You commented" : "Okomentoval(a) jsi",
"%1$s commented" : "%1$s okomentován",
"You commented on %2$s" : "Okomentoval(a) jsi %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s okomentoval %2$s",
"Comments" : "Komentáře",
"Type in a new comment..." : "Zadat nový komentář...",
"Delete comment" : "Smazat komentář",
"Post" : "Zveřejnit",
"Cancel" : "Zrušit",
"Edit comment" : "Upravit komentář",
"[Deleted user]" : "[Smazaný uživatel]",
"Comments" : "Komentáře",
"No other comments available" : "Nejsou dostupné žádné další komentáře",
"More comments..." : "Více komentářů...",
"Save" : "Uložit",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Povolených znaků {count} z {max}",
"{count} unread comments" : "{count} nepřečtených komentářů",
"Comment" : "Komentář"
"Comment" : "Komentář",
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Komentáře</strong> pro soubory <em>(vždy uvedeny v proudu)</em>",
"You commented" : "Okomentoval(a) jsi",
"%1$s commented" : "%1$s okomentován",
"You commented on %2$s" : "Okomentoval(a) jsi %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s okomentoval %2$s"
},
"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;");
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Komentáře</strong> pro soubory <em>(vždy uvedeny v proudu)</em>",
"You commented" : "Okomentoval(a) jsi",
"%1$s commented" : "%1$s okomentován",
"You commented on %2$s" : "Okomentoval(a) jsi %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s okomentoval %2$s",
"Comments" : "Komentáře",
"Type in a new comment..." : "Zadat nový komentář...",
"Delete comment" : "Smazat komentář",
"Post" : "Zveřejnit",
"Cancel" : "Zrušit",
"Edit comment" : "Upravit komentář",
"[Deleted user]" : "[Smazaný uživatel]",
"Comments" : "Komentáře",
"No other comments available" : "Nejsou dostupné žádné další komentáře",
"More comments..." : "Více komentářů...",
"Save" : "Uložit",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Povolených znaků {count} z {max}",
"{count} unread comments" : "{count} nepřečtených komentářů",
"Comment" : "Komentář"
"Comment" : "Komentář",
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Komentáře</strong> pro soubory <em>(vždy uvedeny v proudu)</em>",
"You commented" : "Okomentoval(a) jsi",
"%1$s commented" : "%1$s okomentován",
"You commented on %2$s" : "Okomentoval(a) jsi %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s okomentoval %2$s"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"comments",
{
"You commented" : "Du kommenterede",
"%1$s commented" : "%1$s kommenterede",
"You commented on %2$s" : "Du kommenterede %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommenterede %2$s",
"Comments" : "Kommentarer",
"Type in a new comment..." : "Indtast en ny kommentar...",
"Delete comment" : "Slet kommentar",
"Post" : "Indlæg",
"Cancel" : "Annullér",
"Edit comment" : "Rediger kommentar",
"[Deleted user]" : "[Deleted user]",
"Comments" : "Kommentarer",
"No other comments available" : "Ingen andre kommentarer tilgængelige",
"More comments..." : "Flere kommentarer...",
"Save" : "Gem",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Tilladte tegn {count} af {max}",
"{count} unread comments" : "{count} ulæste kommentarer",
"Comment" : "Kommentér"
"Comment" : "Kommentér",
"You commented" : "Du kommenterede",
"%1$s commented" : "%1$s kommenterede",
"You commented on %2$s" : "Du kommenterede %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommenterede %2$s"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"You commented" : "Du kommenterede",
"%1$s commented" : "%1$s kommenterede",
"You commented on %2$s" : "Du kommenterede %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommenterede %2$s",
"Comments" : "Kommentarer",
"Type in a new comment..." : "Indtast en ny kommentar...",
"Delete comment" : "Slet kommentar",
"Post" : "Indlæg",
"Cancel" : "Annullér",
"Edit comment" : "Rediger kommentar",
"[Deleted user]" : "[Deleted user]",
"Comments" : "Kommentarer",
"No other comments available" : "Ingen andre kommentarer tilgængelige",
"More comments..." : "Flere kommentarer...",
"Save" : "Gem",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Tilladte tegn {count} af {max}",
"{count} unread comments" : "{count} ulæste kommentarer",
"Comment" : "Kommentér"
"Comment" : "Kommentér",
"You commented" : "Du kommenterede",
"%1$s commented" : "%1$s kommenterede",
"You commented on %2$s" : "Du kommenterede %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommenterede %2$s"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Kommentare</strong> für Dateien<em>(immer im Stream aufgelistet)</em>",
"You commented" : "Du hast kommentiert",
"%1$s commented" : "%1$s kommentierte",
"You commented on %2$s" : "Du hast %2$s kommentiert",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommentierte %2$s",
"Comments" : "Kommentare",
"Type in a new comment..." : "Bitte gib einen neuen Kommentar ein...",
"Delete comment" : "Kommentar löschen",
"Post" : "Speichern",
"Cancel" : "Abbrechen",
"Edit comment" : "Kommentar bearbeiten",
"[Deleted user]" : "[Gelöschter Benutzer]",
"Comments" : "Kommentare",
"No other comments available" : "Keine anderen Kommentare vorhanden",
"More comments..." : "Weitere Kommentare...",
"Save" : "Speichern",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Erlaubte Zeichen {count} von {max}",
"{count} unread comments" : "{count} ungelesene Kommentare",
"Comment" : "Kommentar"
"Comment" : "Kommentar",
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Kommentare</strong> für Dateien<em>(immer im Stream aufgelistet)</em>",
"You commented" : "Du hast kommentiert",
"%1$s commented" : "%1$s kommentierte",
"You commented on %2$s" : "Du hast %2$s kommentiert",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommentierte %2$s"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Kommentare</strong> für Dateien<em>(immer im Stream aufgelistet)</em>",
"You commented" : "Du hast kommentiert",
"%1$s commented" : "%1$s kommentierte",
"You commented on %2$s" : "Du hast %2$s kommentiert",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommentierte %2$s",
"Comments" : "Kommentare",
"Type in a new comment..." : "Bitte gib einen neuen Kommentar ein...",
"Delete comment" : "Kommentar löschen",
"Post" : "Speichern",
"Cancel" : "Abbrechen",
"Edit comment" : "Kommentar bearbeiten",
"[Deleted user]" : "[Gelöschter Benutzer]",
"Comments" : "Kommentare",
"No other comments available" : "Keine anderen Kommentare vorhanden",
"More comments..." : "Weitere Kommentare...",
"Save" : "Speichern",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Erlaubte Zeichen {count} von {max}",
"{count} unread comments" : "{count} ungelesene Kommentare",
"Comment" : "Kommentar"
"Comment" : "Kommentar",
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Kommentare</strong> für Dateien<em>(immer im Stream aufgelistet)</em>",
"You commented" : "Du hast kommentiert",
"%1$s commented" : "%1$s kommentierte",
"You commented on %2$s" : "Du hast %2$s kommentiert",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommentierte %2$s"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Kommentare</strong> für Dateien<em>(immer im Stream aufgelistet)</em>",
"You commented" : "Durch dich kommentiert",
"%1$s commented" : "%1$s kommentiert",
"You commented on %2$s" : "Sie haben %2$s kommentiert",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommentierte %2$s",
"Comments" : "Kommentare",
"Type in a new comment..." : "Neuer Kommentar...",
"Delete comment" : "Kommentar löschen",
"Post" : "Speichern",
"Cancel" : "Abbrechen",
"Edit comment" : "Kommentar bearbeiten",
"[Deleted user]" : "[gelöschter Benutzer]",
"Comments" : "Kommentare",
"No other comments available" : "Keine anderen Kommentare verfügbar",
"More comments..." : "Weitere Kommentare...",
"Save" : "Speichern",
"Allowed characters {count} of {max}" : "{count} von {max} Zeichen benutzt",
"{count} unread comments" : "[count] ungelesene Kommentare",
"Comment" : "Kommentar"
"Comment" : "Kommentar",
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Kommentare</strong> für Dateien<em>(immer im Stream aufgelistet)</em>",
"You commented" : "Durch dich kommentiert",
"%1$s commented" : "%1$s kommentiert",
"You commented on %2$s" : "Sie haben %2$s kommentiert",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommentierte %2$s"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Kommentare</strong> für Dateien<em>(immer im Stream aufgelistet)</em>",
"You commented" : "Durch dich kommentiert",
"%1$s commented" : "%1$s kommentiert",
"You commented on %2$s" : "Sie haben %2$s kommentiert",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommentierte %2$s",
"Comments" : "Kommentare",
"Type in a new comment..." : "Neuer Kommentar...",
"Delete comment" : "Kommentar löschen",
"Post" : "Speichern",
"Cancel" : "Abbrechen",
"Edit comment" : "Kommentar bearbeiten",
"[Deleted user]" : "[gelöschter Benutzer]",
"Comments" : "Kommentare",
"No other comments available" : "Keine anderen Kommentare verfügbar",
"More comments..." : "Weitere Kommentare...",
"Save" : "Speichern",
"Allowed characters {count} of {max}" : "{count} von {max} Zeichen benutzt",
"{count} unread comments" : "[count] ungelesene Kommentare",
"Comment" : "Kommentar"
"Comment" : "Kommentar",
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Kommentare</strong> für Dateien<em>(immer im Stream aufgelistet)</em>",
"You commented" : "Durch dich kommentiert",
"%1$s commented" : "%1$s kommentiert",
"You commented on %2$s" : "Sie haben %2$s kommentiert",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommentierte %2$s"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"comments",
{
"You commented" : "Σχολιάσατε",
"%1$s commented" : "%1$s σχολίασε",
"You commented on %2$s" : "Σχολιάσατε στο %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s σχολίασε στο %2$s",
"Comments" : "Σχόλια",
"Type in a new comment..." : "Αυτό είναι ένα νέο σχόλιο...",
"Delete comment" : "Διαγραφή σχολίου",
"Post" : "Δημοσίευση",
"Cancel" : "Άκυρο",
"Edit comment" : "Επεξεργασία σχολίου",
"[Deleted user]" : "[Διαγραφή χρήστη]",
"Comments" : "Σχόλια",
"No other comments available" : "Δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα σχόλια",
"More comments..." : "Περισσότερα σχόλια...",
"Save" : "Αποθήκευση",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Επιτρεπόμενοι χαρακτήρες {count} από {max}",
"{count} unread comments" : "{count} μη αναγνωσμένα σχόλια",
"Comment" : "Σχόλιο"
"Comment" : "Σχόλιο",
"You commented" : "Σχολιάσατε",
"%1$s commented" : "%1$s σχολίασε",
"You commented on %2$s" : "Σχολιάσατε στο %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s σχολίασε στο %2$s"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"You commented" : "Σχολιάσατε",
"%1$s commented" : "%1$s σχολίασε",
"You commented on %2$s" : "Σχολιάσατε στο %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s σχολίασε στο %2$s",
"Comments" : "Σχόλια",
"Type in a new comment..." : "Αυτό είναι ένα νέο σχόλιο...",
"Delete comment" : "Διαγραφή σχολίου",
"Post" : "Δημοσίευση",
"Cancel" : "Άκυρο",
"Edit comment" : "Επεξεργασία σχολίου",
"[Deleted user]" : "[Διαγραφή χρήστη]",
"Comments" : "Σχόλια",
"No other comments available" : "Δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα σχόλια",
"More comments..." : "Περισσότερα σχόλια...",
"Save" : "Αποθήκευση",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Επιτρεπόμενοι χαρακτήρες {count} από {max}",
"{count} unread comments" : "{count} μη αναγνωσμένα σχόλια",
"Comment" : "Σχόλιο"
"Comment" : "Σχόλιο",
"You commented" : "Σχολιάσατε",
"%1$s commented" : "%1$s σχολίασε",
"You commented on %2$s" : "Σχολιάσατε στο %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s σχολίασε στο %2$s"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>",
"You commented" : "You commented",
"%1$s commented" : "%1$s commented",
"You commented on %2$s" : "You commented on %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s commented on %2$s",
"Comments" : "Comments",
"Type in a new comment..." : "Type in a new comment...",
"Delete comment" : "Delete comment",
"Post" : "Post",
"Cancel" : "Cancel",
"Edit comment" : "Edit comment",
"[Deleted user]" : "[Deleted user]",
"Comments" : "Comments",
"No other comments available" : "No other comments available",
"More comments..." : "More comments...",
"Save" : "Save",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Allowed characters {count} of {max}",
"{count} unread comments" : "{count} unread comments",
"Comment" : "Comment"
"Comment" : "Comment",
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>",
"You commented" : "You commented",
"%1$s commented" : "%1$s commented",
"You commented on %2$s" : "You commented on %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s commented on %2$s"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>",
"You commented" : "You commented",
"%1$s commented" : "%1$s commented",
"You commented on %2$s" : "You commented on %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s commented on %2$s",
"Comments" : "Comments",
"Type in a new comment..." : "Type in a new comment...",
"Delete comment" : "Delete comment",
"Post" : "Post",
"Cancel" : "Cancel",
"Edit comment" : "Edit comment",
"[Deleted user]" : "[Deleted user]",
"Comments" : "Comments",
"No other comments available" : "No other comments available",
"More comments..." : "More comments...",
"Save" : "Save",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Allowed characters {count} of {max}",
"{count} unread comments" : "{count} unread comments",
"Comment" : "Comment"
"Comment" : "Comment",
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>",
"You commented" : "You commented",
"%1$s commented" : "%1$s commented",
"You commented on %2$s" : "You commented on %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s commented on %2$s"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"comments",
{
"%1$s commented" : "%1$s komentis",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s komentis %2$s",
"Comments" : "Komentoj",
"Type in a new comment..." : "Tajpu novan komenton...",
"Delete comment" : "Forigi komenton",
"Post" : "Afiŝi",
"Cancel" : "Nuligi",
"Edit comment" : "Redakti komenton",
"[Deleted user]" : "[Forigita uzanto]",
"Comments" : "Komentoj",
"No other comments available" : "Neniu alia komento disponeblas",
"More comments..." : "Pli da komentoj...",
"Save" : "Konservi",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Permesataj karakteroj: {count} el {max}",
"{count} unread comments" : "{count} nelegitaj komentoj",
"Comment" : "Komento"
"Comment" : "Komento",
"%1$s commented" : "%1$s komentis",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s komentis %2$s"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"%1$s commented" : "%1$s komentis",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s komentis %2$s",
"Comments" : "Komentoj",
"Type in a new comment..." : "Tajpu novan komenton...",
"Delete comment" : "Forigi komenton",
"Post" : "Afiŝi",
"Cancel" : "Nuligi",
"Edit comment" : "Redakti komenton",
"[Deleted user]" : "[Forigita uzanto]",
"Comments" : "Komentoj",
"No other comments available" : "Neniu alia komento disponeblas",
"More comments..." : "Pli da komentoj...",
"Save" : "Konservi",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Permesataj karakteroj: {count} el {max}",
"{count} unread comments" : "{count} nelegitaj komentoj",
"Comment" : "Komento"
"Comment" : "Komento",
"%1$s commented" : "%1$s komentis",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s komentis %2$s"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"comments",
{
"You commented" : "Sa kommenteerisid",
"%1$s commented" : "%1$s kommenteeris",
"You commented on %2$s" : "Sa kommenteerisid %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommenteeris %2$s",
"Comments" : "Kommentaarid",
"Type in a new comment..." : "Kirjuta uus komentaar...",
"Delete comment" : "Kustuta kommentaar",
"Post" : "Postita",
"Cancel" : "Loobu",
"Edit comment" : "Muuda kommentaari",
"[Deleted user]" : "[Kustutatud kasutaja]",
"Comments" : "Kommentaarid",
"No other comments available" : "Ühtegi teist kommentaari pole saadaval",
"More comments..." : "Veel kommentaare...",
"Save" : "Salvesta",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Lubatud märkide arv {count}/{max}",
"{count} unread comments" : "{count} lugemata kommentaari",
"Comment" : "Kommentaar"
"Comment" : "Kommentaar",
"You commented" : "Sa kommenteerisid",
"%1$s commented" : "%1$s kommenteeris",
"You commented on %2$s" : "Sa kommenteerisid %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommenteeris %2$s"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"You commented" : "Sa kommenteerisid",
"%1$s commented" : "%1$s kommenteeris",
"You commented on %2$s" : "Sa kommenteerisid %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommenteeris %2$s",
"Comments" : "Kommentaarid",
"Type in a new comment..." : "Kirjuta uus komentaar...",
"Delete comment" : "Kustuta kommentaar",
"Post" : "Postita",
"Cancel" : "Loobu",
"Edit comment" : "Muuda kommentaari",
"[Deleted user]" : "[Kustutatud kasutaja]",
"Comments" : "Kommentaarid",
"No other comments available" : "Ühtegi teist kommentaari pole saadaval",
"More comments..." : "Veel kommentaare...",
"Save" : "Salvesta",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Lubatud märkide arv {count}/{max}",
"{count} unread comments" : "{count} lugemata kommentaari",
"Comment" : "Kommentaar"
"Comment" : "Kommentaar",
"You commented" : "Sa kommenteerisid",
"%1$s commented" : "%1$s kommenteeris",
"You commented on %2$s" : "Sa kommenteerisid %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommenteeris %2$s"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Kommentit</strong> tiedostoille <em>(aina listattu luettelossa)</em>",
"You commented" : "Kommentoit",
"%1$s commented" : "%1$s kommentoi",
"You commented on %2$s" : "Kommentoit %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommentoi kohdetta %2$s",
"Comments" : "Kommentit",
"Type in a new comment..." : "Kirjoita uusi kommentti...",
"Delete comment" : "Poista kommentti",
"Post" : "Lähetä",
"Cancel" : "Peruuta",
"Edit comment" : "Muokkaa kommenttia",
"[Deleted user]" : "[Poistettu käyttäjä]",
"Comments" : "Kommentit",
"No other comments available" : "Ei muita kommentteja saatavilla",
"More comments..." : "Lisää kommentteja...",
"Save" : "Tallenna",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Sallittujen merkkien määrä {count}/{max}",
"{count} unread comments" : "{count} lukematonta kommenttia",
"Comment" : "Kommentti"
"Comment" : "Kommentti",
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Kommentit</strong> tiedostoille <em>(aina listattu luettelossa)</em>",
"You commented" : "Kommentoit",
"%1$s commented" : "%1$s kommentoi",
"You commented on %2$s" : "Kommentoit %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommentoi kohdetta %2$s"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Kommentit</strong> tiedostoille <em>(aina listattu luettelossa)</em>",
"You commented" : "Kommentoit",
"%1$s commented" : "%1$s kommentoi",
"You commented on %2$s" : "Kommentoit %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommentoi kohdetta %2$s",
"Comments" : "Kommentit",
"Type in a new comment..." : "Kirjoita uusi kommentti...",
"Delete comment" : "Poista kommentti",
"Post" : "Lähetä",
"Cancel" : "Peruuta",
"Edit comment" : "Muokkaa kommenttia",
"[Deleted user]" : "[Poistettu käyttäjä]",
"Comments" : "Kommentit",
"No other comments available" : "Ei muita kommentteja saatavilla",
"More comments..." : "Lisää kommentteja...",
"Save" : "Tallenna",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Sallittujen merkkien määrä {count}/{max}",
"{count} unread comments" : "{count} lukematonta kommenttia",
"Comment" : "Kommentti"
"Comment" : "Kommentti",
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Kommentit</strong> tiedostoille <em>(aina listattu luettelossa)</em>",
"You commented" : "Kommentoit",
"%1$s commented" : "%1$s kommentoi",
"You commented on %2$s" : "Kommentoit %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommentoi kohdetta %2$s"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"comments",
{
"You commented" : "הערות שלך",
"%1$s commented" : "התקבלו תגובות %1$s",
"You commented on %2$s" : "הערות שלך ב- %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "התקבלו תגובות %1$s ב- %2$s ",
"Comments" : "תגובות",
"Type in a new comment..." : "יש להכניס תגובה חדשה...",
"Delete comment" : "מחיקת תגובה",
"Post" : "פרסום",
"Cancel" : "ביטול",
"Edit comment" : "עריכת תגובה",
"[Deleted user]" : "[משתמשים מוסרים]",
"Comments" : "תגובות",
"No other comments available" : "אין תגובות אחרות זמינות",
"More comments..." : "תגובות נוספות...",
"Save" : "שמירה",
"Allowed characters {count} of {max}" : "תווים מותרים {count} מתוך {max}",
"{count} unread comments" : "{count} תגובות שלא נקראו",
"Comment" : "תגובה"
"Comment" : "תגובה",
"You commented" : "הערות שלך",
"%1$s commented" : "התקבלו תגובות %1$s",
"You commented on %2$s" : "הערות שלך ב- %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "התקבלו תגובות %1$s ב- %2$s "
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"You commented" : "הערות שלך",
"%1$s commented" : "התקבלו תגובות %1$s",
"You commented on %2$s" : "הערות שלך ב- %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "התקבלו תגובות %1$s ב- %2$s ",
"Comments" : "תגובות",
"Type in a new comment..." : "יש להכניס תגובה חדשה...",
"Delete comment" : "מחיקת תגובה",
"Post" : "פרסום",
"Cancel" : "ביטול",
"Edit comment" : "עריכת תגובה",
"[Deleted user]" : "[משתמשים מוסרים]",
"Comments" : "תגובות",
"No other comments available" : "אין תגובות אחרות זמינות",
"More comments..." : "תגובות נוספות...",
"Save" : "שמירה",
"Allowed characters {count} of {max}" : "תווים מותרים {count} מתוך {max}",
"{count} unread comments" : "{count} תגובות שלא נקראו",
"Comment" : "תגובה"
"Comment" : "תגובה",
"You commented" : "הערות שלך",
"%1$s commented" : "התקבלו תגובות %1$s",
"You commented on %2$s" : "הערות שלך ב- %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "התקבלו תגובות %1$s ב- %2$s "
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
Supports Markdown