Commit 2b67f87e authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent ddbebe91
OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Hozzászólás</strong> a fájlokhoz <em>(mindig listázásra kerül a hírfolyamon)</em>",
"You commented" : "Hozzászólt",
"%1$s commented" : "%1$s hozzászólt",
"You commented on %2$s" : "Hozzászólt ehhez: %2$s",
......
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Hozzászólás</strong> a fájlokhoz <em>(mindig listázásra kerül a hírfolyamon)</em>",
"You commented" : "Hozzászólt",
"%1$s commented" : "%1$s hozzászólt",
"You commented on %2$s" : "Hozzászólt ehhez: %2$s",
......
......@@ -105,6 +105,7 @@ OC.L10N.register(
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "Při použití PHP-FPM může změna nastavení trvat až 5 minut od uložení.",
"Missing permissions to edit from here." : "Pro úpravy v aktuálním náhledu chybí oprávnění.",
"Settings" : "Nastavení",
"Show hidden files" : "Zobrazit skryté soubory",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Použijte tuto adresu pro <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">přístup ke svým Souborům přes WebDAV</a>",
"Cancel upload" : "Zrušit odesílání",
......
......@@ -103,6 +103,7 @@
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "Při použití PHP-FPM může změna nastavení trvat až 5 minut od uložení.",
"Missing permissions to edit from here." : "Pro úpravy v aktuálním náhledu chybí oprávnění.",
"Settings" : "Nastavení",
"Show hidden files" : "Zobrazit skryté soubory",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Použijte tuto adresu pro <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">přístup ke svým Souborům přes WebDAV</a>",
"Cancel upload" : "Zrušit odesílání",
......
......@@ -105,6 +105,7 @@ OC.L10N.register(
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "Avec PHP-FPM il peut se passer jusqu'à 5 minutes pour que les changements soient appliqués.",
"Missing permissions to edit from here." : "Manque de permissions pour éditer à partir d'ici.",
"Settings" : "Paramètres",
"Show hidden files" : "Afficher les fichiers cachés",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Utilisez cette adresse pour <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">accéder à vos fichiers par WebDAV</a>",
"Cancel upload" : "Annuler l'envoi",
......
......@@ -103,6 +103,7 @@
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "Avec PHP-FPM il peut se passer jusqu'à 5 minutes pour que les changements soient appliqués.",
"Missing permissions to edit from here." : "Manque de permissions pour éditer à partir d'ici.",
"Settings" : "Paramètres",
"Show hidden files" : "Afficher les fichiers cachés",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Utilisez cette adresse pour <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">accéder à vos fichiers par WebDAV</a>",
"Cancel upload" : "Annuler l'envoi",
......
......@@ -105,6 +105,7 @@ OC.L10N.register(
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "PHP-FPM-mel akár 5 percbe is telhet, míg ez a beállítás érvénybe lép.",
"Missing permissions to edit from here." : "Innen nem lehet szerkeszteni hiányzó jogosultság miatt.",
"Settings" : "Beállítások",
"Show hidden files" : "Rejtett fájlok megjelenítése",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Használja ezt a címet <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">a Fájlok eléréséhez WebDAV-on keresztül</a>.",
"Cancel upload" : "A feltöltés megszakítása",
......
......@@ -103,6 +103,7 @@
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "PHP-FPM-mel akár 5 percbe is telhet, míg ez a beállítás érvénybe lép.",
"Missing permissions to edit from here." : "Innen nem lehet szerkeszteni hiányzó jogosultság miatt.",
"Settings" : "Beállítások",
"Show hidden files" : "Rejtett fájlok megjelenítése",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Használja ezt a címet <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">a Fájlok eléréséhez WebDAV-on keresztül</a>.",
"Cancel upload" : "A feltöltés megszakítása",
......
......@@ -6,7 +6,6 @@ OC.L10N.register(
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s hat den System-Tag %3$s entfernt",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s hat erstellt System-Tag %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s hat System-Tag %2$s gelöscht",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hat System-Tag von %3$s zu %2$s aktualisiert",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hat System-Tag %3$s an %2$s angebracht",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s hat den System-Tag %3$s von %2$s entfernt",
"%s (not-assignable)" : "%s (nicht anbringbar)",
......
......@@ -4,7 +4,6 @@
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s hat den System-Tag %3$s entfernt",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s hat erstellt System-Tag %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s hat System-Tag %2$s gelöscht",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hat System-Tag von %3$s zu %2$s aktualisiert",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hat System-Tag %3$s an %2$s angebracht",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s hat den System-Tag %3$s von %2$s entfernt",
"%s (not-assignable)" : "%s (nicht anbringbar)",
......
......@@ -2,12 +2,19 @@ OC.L10N.register(
"systemtags",
{
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>System-Tags</strong> für eine Datei sind geändert worden",
"You assigned system tag %3$s" : "Sie haben den System-Tag %3$s angebracht",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s hat System-Tag %3$s angebracht",
"You unassigned system tag %3$s" : "Sie haben den System-Tag %3$s entfernt",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s hat den System-Tag %3$s entfernt",
"You created system tag %2$s" : "Sie haben den System-Tag %2$s erstellt",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s hat erstellt System-Tag %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Sie haben den System-Tag %2$s gelöscht",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s hat System-Tag %2$s gelöscht",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Sie haben den System-Tag %3$s zu %2$s aktualisiert",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hat System-Tag von %3$s zu %2$s aktualisiert",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Sie haben den System-Tag %3$s an %2$s angebracht",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hat System-Tag %3$s an %2$s angebracht",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Sie haben den System-Tag %3$s von %2$s entfernt",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s hat den System-Tag %3$s von %2$s entfernt",
"%s (not-assignable)" : "%s (nicht anbringbar)",
"%s (invisible)" : "%s (unsichtbar)",
......
{ "translations": {
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>System-Tags</strong> für eine Datei sind geändert worden",
"You assigned system tag %3$s" : "Sie haben den System-Tag %3$s angebracht",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s hat System-Tag %3$s angebracht",
"You unassigned system tag %3$s" : "Sie haben den System-Tag %3$s entfernt",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s hat den System-Tag %3$s entfernt",
"You created system tag %2$s" : "Sie haben den System-Tag %2$s erstellt",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s hat erstellt System-Tag %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Sie haben den System-Tag %2$s gelöscht",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s hat System-Tag %2$s gelöscht",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Sie haben den System-Tag %3$s zu %2$s aktualisiert",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hat System-Tag von %3$s zu %2$s aktualisiert",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Sie haben den System-Tag %3$s an %2$s angebracht",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hat System-Tag %3$s an %2$s angebracht",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Sie haben den System-Tag %3$s von %2$s entfernt",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s hat den System-Tag %3$s von %2$s entfernt",
"%s (not-assignable)" : "%s (nicht anbringbar)",
"%s (invisible)" : "%s (unsichtbar)",
......
......@@ -2,12 +2,19 @@ OC.L10N.register(
"systemtags",
{
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "A fájl <strong>rendszer címkéje</strong> módosítva lett",
"You assigned system tag %3$s" : "%3$s rendszer címke hozzárendelve",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s hozzárendelte ezt a rendszer címkét: %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Evette ezt a rendszer címkét: %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s elvette ezt a rendszer címkét: %3$s",
"You created system tag %2$s" : "%2$s rendszer címke létrehozva",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s létrehozta ezt a rendszer címkét: %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "%2$s rendszer címke törölve",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s törölte ezt a rendszer címkét: %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "%3$s rendszer címke frissítve erre: %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s frissítette ezt a rendszer címkét erről: %3$s erre: %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "%3$s rendszer címkét hozzárendelte: %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hozzárendelte ezt a rendszer címkét: %3$s neki: %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%3$s rendszer címke hozzárendelést elvette tőle: %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s elvette ezt a rendszer címkét %3$s tőle: %2$s",
"%s (not-assignable)" : "%s (nem hozzárendelhető)",
"%s (invisible)" : "%s (láthatatlan)",
......
{ "translations": {
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "A fájl <strong>rendszer címkéje</strong> módosítva lett",
"You assigned system tag %3$s" : "%3$s rendszer címke hozzárendelve",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s hozzárendelte ezt a rendszer címkét: %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Evette ezt a rendszer címkét: %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s elvette ezt a rendszer címkét: %3$s",
"You created system tag %2$s" : "%2$s rendszer címke létrehozva",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s létrehozta ezt a rendszer címkét: %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "%2$s rendszer címke törölve",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s törölte ezt a rendszer címkét: %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "%3$s rendszer címke frissítve erre: %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s frissítette ezt a rendszer címkét erről: %3$s erre: %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "%3$s rendszer címkét hozzárendelte: %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hozzárendelte ezt a rendszer címkét: %3$s neki: %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%3$s rendszer címke hozzárendelést elvette tőle: %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s elvette ezt a rendszer címkét %3$s tőle: %2$s",
"%s (not-assignable)" : "%s (nem hozzárendelhető)",
"%s (invisible)" : "%s (láthatatlan)",
......
......@@ -2,12 +2,19 @@ OC.L10N.register(
"systemtags",
{
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "I <strong>tag di sistema</strong> per un file sono stati modificati",
"You assigned system tag %3$s" : "Hai assegnato il tag di sistema %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s ha assegnato il tag di sistema %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Hai rimosso il tag di sistema %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s ha rimosso il tag di sistema %3$s",
"You created system tag %2$s" : "Hai creato il tag di sistema %2$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s ha creato il tag di sistema %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Hai eliminato il tag di sistema %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s ha eliminato il tag di sistema %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Hai aggiornato il tag di sistema %3$s in %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s ha aggiornato il tag di sistema %3$s in %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Hai assegnato il tag di sistema %3$s a %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s ha assegnato il tag di sistema %3$s a %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Hai rimosso il tag di sistema %3$s da %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s ha rimosso il tag di sistema %3$s da %2$s",
"%s (not-assignable)" : "%s (non assegnabile)",
"%s (invisible)" : "%s (invisibile)",
......
{ "translations": {
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "I <strong>tag di sistema</strong> per un file sono stati modificati",
"You assigned system tag %3$s" : "Hai assegnato il tag di sistema %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s ha assegnato il tag di sistema %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Hai rimosso il tag di sistema %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s ha rimosso il tag di sistema %3$s",
"You created system tag %2$s" : "Hai creato il tag di sistema %2$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s ha creato il tag di sistema %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Hai eliminato il tag di sistema %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s ha eliminato il tag di sistema %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Hai aggiornato il tag di sistema %3$s in %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s ha aggiornato il tag di sistema %3$s in %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Hai assegnato il tag di sistema %3$s a %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s ha assegnato il tag di sistema %3$s a %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Hai rimosso il tag di sistema %3$s da %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s ha rimosso il tag di sistema %3$s da %2$s",
"%s (not-assignable)" : "%s (non assegnabile)",
"%s (invisible)" : "%s (invisibile)",
......
......@@ -2,12 +2,19 @@ OC.L10N.register(
"systemtags",
{
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>As etiquetas do sistema</strong> para um arquivo foram modificadas",
"You assigned system tag %3$s" : "Você atribuiu uma etiqueta ao sistema %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s etiqueta de sistema atribuída %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Você dasatribuiu uma etiqueta ao sistema %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s etiqueta de sistema não atribuída %3$s",
"You created system tag %2$s" : "Você criou uma etiqueta de sistema %2$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s etiqueta de sistema criada %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Você eliminou uma etiqueta de sistema %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s etiqueta de sistema excluída %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Você atualizou a etiqueta do sistema %3$s para %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s etiqueta de sistema atualizada %3$s para %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Você atribuiu a etiqueta do sistema %3$s para %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s etiqueta de sistema atribuída %3$s para %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Você eliminou a atribuição da etiqueta do sistema %3$s de %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s etiqueta de sistema não atribuída %3$s de %2$s",
"%s (not-assignable)" : "%s (intransferível)",
"%s (invisible)" : "%s (invisivel)",
......
{ "translations": {
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>As etiquetas do sistema</strong> para um arquivo foram modificadas",
"You assigned system tag %3$s" : "Você atribuiu uma etiqueta ao sistema %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s etiqueta de sistema atribuída %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Você dasatribuiu uma etiqueta ao sistema %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s etiqueta de sistema não atribuída %3$s",
"You created system tag %2$s" : "Você criou uma etiqueta de sistema %2$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s etiqueta de sistema criada %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Você eliminou uma etiqueta de sistema %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s etiqueta de sistema excluída %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Você atualizou a etiqueta do sistema %3$s para %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s etiqueta de sistema atualizada %3$s para %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Você atribuiu a etiqueta do sistema %3$s para %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s etiqueta de sistema atribuída %3$s para %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Você eliminou a atribuição da etiqueta do sistema %3$s de %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s etiqueta de sistema não atribuída %3$s de %2$s",
"%s (not-assignable)" : "%s (intransferível)",
"%s (invisible)" : "%s (invisivel)",
......
......@@ -2,12 +2,19 @@ OC.L10N.register(
"systemtags",
{
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "U ndryshyan <strong>etiketa sistemi</strong>për një kartelë",
"You assigned system tag %3$s" : "Caktuat etiketën e sistemit %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s caktoi etiketën e sistemit %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "I hoqët etiketën e sistemit %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s e hoqi %3$s si etiketë sistemi",
"You created system tag %2$s" : "Krijuat etiketën e sistemit %2$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s krijoi etiketën e sistemit %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Fshitë etiketën e sistemit %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s fshiu etiketën e sistemit %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Përditësuat etiketën e sistemit %3$s në %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s përditësoi etiketën e sistemit %3$s si %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Caktuat etiketë sistemi %3$s për %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s caktoi etiketën e sistemit %3$s si %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "I hoqët %2$s etiketën e sistemit %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s hoqi prej %2$s etiketën e sistemit %3$s",
"%s (not-assignable)" : "%s (e pacaktushme)",
"%s (invisible)" : "%s (e padukshme)",
......
{ "translations": {
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "U ndryshyan <strong>etiketa sistemi</strong>për një kartelë",
"You assigned system tag %3$s" : "Caktuat etiketën e sistemit %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s caktoi etiketën e sistemit %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "I hoqët etiketën e sistemit %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s e hoqi %3$s si etiketë sistemi",
"You created system tag %2$s" : "Krijuat etiketën e sistemit %2$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s krijoi etiketën e sistemit %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Fshitë etiketën e sistemit %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s fshiu etiketën e sistemit %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Përditësuat etiketën e sistemit %3$s në %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s përditësoi etiketën e sistemit %3$s si %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Caktuat etiketë sistemi %3$s për %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s caktoi etiketën e sistemit %3$s si %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "I hoqët %2$s etiketën e sistemit %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s hoqi prej %2$s etiketën e sistemit %3$s",
"%s (not-assignable)" : "%s (e pacaktushme)",
"%s (invisible)" : "%s (e padukshme)",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment