Commit 3081ac95 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent f97b14d6
OC.L10N.register(
"federatedfilesharing",
{
"Federated sharing" : "Sammenknyttet deling",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Ugyldig ID for sammenknyttet sky",
"Federated sharing" : "Forent deling",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Ugyldig ID for forent sky",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Deling av %s feilet, fordi dette elementet allerede er delt med %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ikke tillatt å opprette en Sammenknyttet sky-deling med den samme brukeren",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ikke tillatt å opprette en forent deling med den samme brukeren",
"File is already shared with %s" : "Filen deles allerede med %s",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Deling %s feilet, fant ikke %s, kanskje servern er utilgjengelig for øyeblikket.",
"You received \"/%3$s\" as a remote share from %1$s (on behalf of %2$s)" : "Du mottok \"/%3$s\" som en ekstern deling fra %1$s (på vegne av %2$s)",
"You received \"/%3$s\" as a remote share from %1$s" : "Du mottok \"/%3$s\" som en ekstern deling fra %1$s",
"Accept" : "Aksepter",
"Decline" : "Avslå",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Del med meg gjennom min #ownCloud ID for sammenknyttet sky, se %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Del med meg gjennom min #ownCloud ID for sammenknyttet sky",
"Federated Cloud Sharing" : "Sammenknyttet sky-deling",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Del med meg gjennom min #ownCloud ID for Forent Sky, se %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Del med meg gjennom min #ownCloud ID for Forent Sky",
"Federated Cloud Sharing" : "Forent sky-deling",
"Open documentation" : "Åpne dokumentasjonen",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Tillat at brukere på denne serveren sender delinger til andre servere",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Tillat at brukere på denne serveren mottar delinger fra andre servere",
"Federated Cloud" : "Sammenknyttet sky",
"Your Federated Cloud ID:" : "Din ID for sammenknyttet sky:",
"Federated Cloud" : "Forent sky",
"Your Federated Cloud ID:" : "Din ID for forent sky:",
"Share it:" : "Del den:",
"Add to your website" : "Legg på websiden din",
"Share with me via ownCloud" : "Del med meg via ownCloud",
......
{ "translations": {
"Federated sharing" : "Sammenknyttet deling",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Ugyldig ID for sammenknyttet sky",
"Federated sharing" : "Forent deling",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Ugyldig ID for forent sky",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Deling av %s feilet, fordi dette elementet allerede er delt med %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ikke tillatt å opprette en Sammenknyttet sky-deling med den samme brukeren",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ikke tillatt å opprette en forent deling med den samme brukeren",
"File is already shared with %s" : "Filen deles allerede med %s",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Deling %s feilet, fant ikke %s, kanskje servern er utilgjengelig for øyeblikket.",
"You received \"/%3$s\" as a remote share from %1$s (on behalf of %2$s)" : "Du mottok \"/%3$s\" som en ekstern deling fra %1$s (på vegne av %2$s)",
"You received \"/%3$s\" as a remote share from %1$s" : "Du mottok \"/%3$s\" som en ekstern deling fra %1$s",
"Accept" : "Aksepter",
"Decline" : "Avslå",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Del med meg gjennom min #ownCloud ID for sammenknyttet sky, se %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Del med meg gjennom min #ownCloud ID for sammenknyttet sky",
"Federated Cloud Sharing" : "Sammenknyttet sky-deling",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID, see %s" : "Del med meg gjennom min #ownCloud ID for Forent Sky, se %s",
"Share with me through my #ownCloud Federated Cloud ID" : "Del med meg gjennom min #ownCloud ID for Forent Sky",
"Federated Cloud Sharing" : "Forent sky-deling",
"Open documentation" : "Åpne dokumentasjonen",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Tillat at brukere på denne serveren sender delinger til andre servere",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Tillat at brukere på denne serveren mottar delinger fra andre servere",
"Federated Cloud" : "Sammenknyttet sky",
"Your Federated Cloud ID:" : "Din ID for sammenknyttet sky:",
"Federated Cloud" : "Forent sky",
"Your Federated Cloud ID:" : "Din ID for forent sky:",
"Share it:" : "Del den:",
"Add to your website" : "Legg på websiden din",
"Share with me via ownCloud" : "Del med meg via ownCloud",
......
......@@ -6,8 +6,8 @@ OC.L10N.register(
"No ownCloud server found" : "Ingen ownCloud-server funnet",
"Could not add server" : "Kunne ikke legge til server",
"Federation" : "Sammenknytting",
"ownCloud Federation allows you to connect with other trusted ownClouds to exchange the user directory. For example this will be used to auto-complete external users for federated sharing." : "ownCloud-sammenknytting lar deg koble til andre klarerte ownCloud'er og utveksle brukerkatalogen. Dette vil for eksempel brukes til å fylle ut eksterne brukere for sammenknyttet deling automatisk.",
"Add server automatically once a federated share was created successfully" : "Legg til server automatisk når en sammenknyttet deling er blitt opprettet",
"ownCloud Federation allows you to connect with other trusted ownClouds to exchange the user directory. For example this will be used to auto-complete external users for federated sharing." : "Forent ownCloud lar deg koble til andre klarerte ownCloud'er og utveksle brukerkatalogen. Dette vil for eksempel brukes til å fylle ut eksterne brukere for forent deling automatisk.",
"Add server automatically once a federated share was created successfully" : "Legg til server automatisk når en forent deling opprettes",
"Trusted ownCloud Servers" : "Klarerte ownCloud-servere",
"+ Add ownCloud server" : "+ Ny ownCloud-server",
"ownCloud Server" : "ownCloud-server",
......
......@@ -4,8 +4,8 @@
"No ownCloud server found" : "Ingen ownCloud-server funnet",
"Could not add server" : "Kunne ikke legge til server",
"Federation" : "Sammenknytting",
"ownCloud Federation allows you to connect with other trusted ownClouds to exchange the user directory. For example this will be used to auto-complete external users for federated sharing." : "ownCloud-sammenknytting lar deg koble til andre klarerte ownCloud'er og utveksle brukerkatalogen. Dette vil for eksempel brukes til å fylle ut eksterne brukere for sammenknyttet deling automatisk.",
"Add server automatically once a federated share was created successfully" : "Legg til server automatisk når en sammenknyttet deling er blitt opprettet",
"ownCloud Federation allows you to connect with other trusted ownClouds to exchange the user directory. For example this will be used to auto-complete external users for federated sharing." : "Forent ownCloud lar deg koble til andre klarerte ownCloud'er og utveksle brukerkatalogen. Dette vil for eksempel brukes til å fylle ut eksterne brukere for forent deling automatisk.",
"Add server automatically once a federated share was created successfully" : "Legg til server automatisk når en forent deling opprettes",
"Trusted ownCloud Servers" : "Klarerte ownCloud-servere",
"+ Add ownCloud server" : "+ Ny ownCloud-server",
"ownCloud Server" : "ownCloud-server",
......
......@@ -79,7 +79,7 @@ OC.L10N.register(
"New folder" : "Ny mappe",
"{newname} already exists" : "{newname} finnes allerede",
"Upload" : "Last opp",
"An error occurred while trying to update the tags" : "En feil oppstod under oppdatering av merkelappene",
"An error occurred while trying to update the tags" : "En feil oppstod under oppdatering av stikkordene",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "En ny fil eller mappe ble <strong>opprettet</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "En fil eller mappe ble <strong>endret</strong>",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Begrens varsling om oppretting og endringer til <strong>favorittfilene</strong> dine <em>(Kun strøm)</em>",
......
......@@ -77,7 +77,7 @@
"New folder" : "Ny mappe",
"{newname} already exists" : "{newname} finnes allerede",
"Upload" : "Last opp",
"An error occurred while trying to update the tags" : "En feil oppstod under oppdatering av merkelappene",
"An error occurred while trying to update the tags" : "En feil oppstod under oppdatering av stikkordene",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "En ny fil eller mappe ble <strong>opprettet</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "En fil eller mappe ble <strong>endret</strong>",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Begrens varsling om oppretting og endringer til <strong>favorittfilene</strong> dine <em>(Kun strøm)</em>",
......
......@@ -3,7 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Server til server-deling er ikke aktivert på denne serveren",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Navnet på oppkoblingspunktet inneholder ugyldige tegn.",
"Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Ikke tillatt å opprette en Sammenknyttet sky-deling med den samme bruker-serveren",
"Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Ikke tillatt å opprette en forent deling med den samme bruker-serveren",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Ugyldig eller ikke-klarert SSL-sertifikat",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Klarte ikke å autentisere mot ekstern deling. Passordet kan være feil",
"Storage not valid" : "Lagerplass ikke gyldig",
......
{ "translations": {
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Server til server-deling er ikke aktivert på denne serveren",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Navnet på oppkoblingspunktet inneholder ugyldige tegn.",
"Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Ikke tillatt å opprette en Sammenknyttet sky-deling med den samme bruker-serveren",
"Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Ikke tillatt å opprette en forent deling med den samme bruker-serveren",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Ugyldig eller ikke-klarert SSL-sertifikat",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Klarte ikke å autentisere mot ekstern deling. Passordet kan være feil",
"Storage not valid" : "Lagerplass ikke gyldig",
......
OC.L10N.register(
"systemtags",
{
"Tags" : "Merkelapper",
"Tags" : "Stikkord",
"Tagged files" : "Merkede filer",
"Select tags to filter by" : "Velg merkelapper å filtrere på",
"Please select tags to filter by" : "Vennligst velg merkelapper å filtrere på",
"No files found for the selected tags" : "Ingen filer funnet for de valgte merkelappene",
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>System-merkelapper</strong> for en fil er endret",
"You assigned system tag %3$s" : "Du festet system-merkelapp %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s festet system-merkelapp %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Du fjernet system-merkelapp %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s fjernet system-merkelapp %3$s",
"You created system tag %2$s" : "Du opprettet system-merkelapp %2$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s opprettet system-merkelapp %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Du slettet system-merkelapp %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s slettet system-merkelapp %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Du oppdaterte system-merkelapp %3$s til %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s oppdaterte system-merkelapp %3$s til %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Du festet system-merkelapp %3$s på %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s festet system-merkelapp %3$s %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Du fjernet system-merkelapp %3$s fra %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s fjernet system-merkelapp %3$s fra %2$s",
"Select tags to filter by" : "Velg stikkord å filtrere på",
"Please select tags to filter by" : "Vennligst velg stikkord å filtrere på",
"No files found for the selected tags" : "Ingen filer funnet for de valgte stikkordene",
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>System-stikkord</strong> for en fil er endret",
"You assigned system tag %3$s" : "Du tilordnet system-stikkord %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s tilordnet system-stikkord %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Du fraordnet system-stikkord %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s fraordnet system-stikkord %3$s",
"You created system tag %2$s" : "Du opprettet system-stikkord %2$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s opprettet system-stikkord %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Du slettet system-stikkord %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s slettet system-stikkord %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Du oppdaterte system-stikkord %3$s til %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s oppdaterte system-stikkord %3$s til %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Du tilordnet system-stikkord %3$s på %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s tilordnet system-stikkord %3$s til %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Du fraordnet system-stikkord %3$s fra %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s fraordnet system-stikkord %3$s fra %2$s",
"%s (restricted)" : "%s (begrenset)",
"%s (invisible)" : "%s (usynlig)",
"No files in here" : "Ingen filer her",
......
{ "translations": {
"Tags" : "Merkelapper",
"Tags" : "Stikkord",
"Tagged files" : "Merkede filer",
"Select tags to filter by" : "Velg merkelapper å filtrere på",
"Please select tags to filter by" : "Vennligst velg merkelapper å filtrere på",
"No files found for the selected tags" : "Ingen filer funnet for de valgte merkelappene",
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>System-merkelapper</strong> for en fil er endret",
"You assigned system tag %3$s" : "Du festet system-merkelapp %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s festet system-merkelapp %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Du fjernet system-merkelapp %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s fjernet system-merkelapp %3$s",
"You created system tag %2$s" : "Du opprettet system-merkelapp %2$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s opprettet system-merkelapp %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Du slettet system-merkelapp %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s slettet system-merkelapp %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Du oppdaterte system-merkelapp %3$s til %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s oppdaterte system-merkelapp %3$s til %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Du festet system-merkelapp %3$s på %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s festet system-merkelapp %3$s %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Du fjernet system-merkelapp %3$s fra %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s fjernet system-merkelapp %3$s fra %2$s",
"Select tags to filter by" : "Velg stikkord å filtrere på",
"Please select tags to filter by" : "Vennligst velg stikkord å filtrere på",
"No files found for the selected tags" : "Ingen filer funnet for de valgte stikkordene",
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>System-stikkord</strong> for en fil er endret",
"You assigned system tag %3$s" : "Du tilordnet system-stikkord %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s tilordnet system-stikkord %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Du fraordnet system-stikkord %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s fraordnet system-stikkord %3$s",
"You created system tag %2$s" : "Du opprettet system-stikkord %2$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s opprettet system-stikkord %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Du slettet system-stikkord %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s slettet system-stikkord %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Du oppdaterte system-stikkord %3$s til %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s oppdaterte system-stikkord %3$s til %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Du tilordnet system-stikkord %3$s på %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s tilordnet system-stikkord %3$s til %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Du fraordnet system-stikkord %3$s fra %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s fraordnet system-stikkord %3$s fra %2$s",
"%s (restricted)" : "%s (begrenset)",
"%s (invisible)" : "%s (usynlig)",
"No files in here" : "Ingen filer her",
......
......@@ -86,6 +86,7 @@ OC.L10N.register(
"Choose a password for the public link" : "Selige un contrasigno pro le ligamine public",
"Resharing is not allowed" : "Il non es permittite compartir plus que un vice",
"Share link" : "Compartir ligamine",
"Link" : "Ligamine",
"Password protect" : "Protegite per contrasigno",
"Password" : "Contrasigno",
"Email link to person" : "Ligamine de e-posta a persona",
......
......@@ -84,6 +84,7 @@
"Choose a password for the public link" : "Selige un contrasigno pro le ligamine public",
"Resharing is not allowed" : "Il non es permittite compartir plus que un vice",
"Share link" : "Compartir ligamine",
"Link" : "Ligamine",
"Password protect" : "Protegite per contrasigno",
"Password" : "Contrasigno",
"Email link to person" : "Ligamine de e-posta a persona",
......
......@@ -197,19 +197,19 @@ OC.L10N.register(
"Error removing share" : "Feil ved fjerning av deling",
"Warning" : "Advarsel",
"Error while sending notification" : "Feil ved sending av varsling",
"Non-existing tag #{tag}" : "Ikke-eksisterende merkelapp #{tag}",
"Non-existing tag #{tag}" : "Ikke-eksisterende stikkord #{tag}",
"restricted" : "begrenset",
"invisible" : "usynlig",
"({scope})" : "({scope})",
"Delete" : "Slett",
"Rename" : "Gi nytt navn",
"Collaborative tags" : "Felles merkelapper",
"Collaborative tags" : "Felles stikkord",
"The object type is not specified." : "Objekttypen er ikke spesifisert.",
"Enter new" : "Oppgi ny",
"Add" : "Legg til",
"Edit tags" : "Rediger merkelapper",
"Edit tags" : "Rediger stikkord",
"Error loading dialog template: {error}" : "Feil ved lasting av dialogmal: {error}",
"No tags selected for deletion." : "Ingen merkelapper valgt for sletting.",
"No tags selected for deletion." : "Ingen stikkord valgt for sletting.",
"unknown text" : "ukjent tekst",
"Hello world!" : "Hei, Verden!",
"sunny" : "solfylt",
......
......@@ -195,19 +195,19 @@
"Error removing share" : "Feil ved fjerning av deling",
"Warning" : "Advarsel",
"Error while sending notification" : "Feil ved sending av varsling",
"Non-existing tag #{tag}" : "Ikke-eksisterende merkelapp #{tag}",
"Non-existing tag #{tag}" : "Ikke-eksisterende stikkord #{tag}",
"restricted" : "begrenset",
"invisible" : "usynlig",
"({scope})" : "({scope})",
"Delete" : "Slett",
"Rename" : "Gi nytt navn",
"Collaborative tags" : "Felles merkelapper",
"Collaborative tags" : "Felles stikkord",
"The object type is not specified." : "Objekttypen er ikke spesifisert.",
"Enter new" : "Oppgi ny",
"Add" : "Legg til",
"Edit tags" : "Rediger merkelapper",
"Edit tags" : "Rediger stikkord",
"Error loading dialog template: {error}" : "Feil ved lasting av dialogmal: {error}",
"No tags selected for deletion." : "Ingen merkelapper valgt for sletting.",
"No tags selected for deletion." : "Ingen stikkord valgt for sletting.",
"unknown text" : "ukjent tekst",
"Hello world!" : "Hei, Verden!",
"sunny" : "solfylt",
......
......@@ -77,7 +77,7 @@ OC.L10N.register(
"Set an admin username." : "Sett et admin-brukernavn.",
"Set an admin password." : "Sett et admin-passord.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Kan ikke opprette eller skrive i datamappen %s",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Ugyldig ID for sammenknyttet sky",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Ugyldig ID for Forent Sky",
"%s shared »%s« with you" : "%s delte »%s« med deg",
"%s via %s" : "%s via %s",
"Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "Deling av %s feilet, fordi serveren ikke tillater delinger fra type %i",
......@@ -92,7 +92,7 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because %s is not a member of the group %s" : "Deling av %s feilet, fordi %s ikke er medlem av gruppen %s",
"You need to provide a password to create a public link, only protected links are allowed" : "Du må oppgi et passord for å lage en offentlig lenke. Bare beskyttede lenker er tillatt",
"Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "Deling av %s feilet, fordi deling med lenker ikke er tillatt",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ikke tillatt å opprette en Sammenknyttet sky-deling med den samme brukeren",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ikke tillatt å opprette en forent sky-deling med den samme brukeren",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Deling %s feilet, fant ikke %s, kanskje servern er utilgjengelig for øyeblikket.",
"Share type %s is not valid for %s" : "Delingstype %s er ikke gyldig for %s",
"Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Setting av tillatelser for %s feilet, fordi tillatelsene gikk ut over tillatelsene som er gitt til %s",
......
......@@ -75,7 +75,7 @@
"Set an admin username." : "Sett et admin-brukernavn.",
"Set an admin password." : "Sett et admin-passord.",
"Can't create or write into the data directory %s" : "Kan ikke opprette eller skrive i datamappen %s",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Ugyldig ID for sammenknyttet sky",
"Invalid Federated Cloud ID" : "Ugyldig ID for Forent Sky",
"%s shared »%s« with you" : "%s delte »%s« med deg",
"%s via %s" : "%s via %s",
"Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "Deling av %s feilet, fordi serveren ikke tillater delinger fra type %i",
......@@ -90,7 +90,7 @@
"Sharing %s failed, because %s is not a member of the group %s" : "Deling av %s feilet, fordi %s ikke er medlem av gruppen %s",
"You need to provide a password to create a public link, only protected links are allowed" : "Du må oppgi et passord for å lage en offentlig lenke. Bare beskyttede lenker er tillatt",
"Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "Deling av %s feilet, fordi deling med lenker ikke er tillatt",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ikke tillatt å opprette en Sammenknyttet sky-deling med den samme brukeren",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Ikke tillatt å opprette en forent sky-deling med den samme brukeren",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Deling %s feilet, fant ikke %s, kanskje servern er utilgjengelig for øyeblikket.",
"Share type %s is not valid for %s" : "Delingstype %s er ikke gyldig for %s",
"Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Setting av tillatelser for %s feilet, fordi tillatelsene gikk ut over tillatelsene som er gitt til %s",
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change password" : "Kunne ikke endre passord",
"Enabled" : "Aktiv",
"Not enabled" : "Ikke aktivert",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "installering og oppdatering av apper via app-butikken eller ved deling i Sammenknyttet sky",
"Federated Cloud Sharing" : "Sammenknyttet sky-deling",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "installering og oppdatering av apper via app-butikken eller ved deling i Forent sky",
"Federated Cloud Sharing" : "Forent sky-deling",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL bruker en utdatert %s-versjon (%s). Vennligst oppdater operativsystemet ditt; ellers vil ikke funksjoner som %s virke korrekt.",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Det oppstod et problem. Sjekk loggfilene (Feil: %s)",
"Migration Completed" : "Migrering ferdig",
......@@ -144,6 +144,7 @@ OC.L10N.register(
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer %1$s version." : "%1$s lavere enn versjon %2$s er installert. Vi anbefaler å oppgradere til en nyere %1$s-versjon for å få bedre stabilitet og ytelse.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modulen 'fileinfo' mangler. Vi anbefaler at du aktiverer denne modulen for å kunne detektere mime-typen korrekt.",
"Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "Transaksjonsbasert fil-låsing er deaktivert. Dette kan føre til konflikt. Aktiver \"filelocking.enabled\" i config.php for å unngå disse problemene. Se <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentasjonen ↗</a> for mer informasjon.",
"Transactional file locking should be configured to use memory-based locking, not the default slow database-based locking. See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "Transaksjonsbasert fil-låsing bør konfigureres til å bruke minnebasert låsing, ikke databasert låsing, som er standard men tregere i bruk. Se <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentasjonen ↗</a> for mer informasjon.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Kan ikke sette systemets nasjonale innstillinger til en som støtter UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dette betyr at det kan forekomme problemer med visse tegn i filnavn.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Vi anbefaler sterkt å installere de påkrevde pakkene på systemet ditt for å støtte en av følgende nasjonale innstillinger: %s.",
......@@ -151,6 +152,7 @@ OC.L10N.register(
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite brukes som database. For større installasjoner anbefaler vi å bytte til en annen database-server.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "SQLite er spesielt frarådet om man bruker desktopklienten til filsynkronisering",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "For å migrere til en annen database, bruk kommandolinjeverktøyet: 'occ db:convert-type', eller les i <a target=\"_blank\" href=\"%s\">dokumentasjonen ↗</a>.",
"We recommend to enable system cron as any other cron method has possible performance and reliability implications." : "Vi anbefaler aktivering av systemets cron, siden de andre cron-metodene kan gi dårligere ytelse eller stabilitet.",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Det var ikke mulig å kjøre cron-jobben vi CLI. Følgende tekniske feil oppstod:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Vennligst dobbeltsjekk <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installasjonsguidene ↗</a>, og se etter feil eller advarsler i <a href=\"#log-section\">loggen</a>.",
"All checks passed." : "Alle sjekker bestått.",
......
......@@ -9,8 +9,8 @@
"Unable to change password" : "Kunne ikke endre passord",
"Enabled" : "Aktiv",
"Not enabled" : "Ikke aktivert",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "installering og oppdatering av apper via app-butikken eller ved deling i Sammenknyttet sky",
"Federated Cloud Sharing" : "Sammenknyttet sky-deling",
"installing and updating apps via the app store or Federated Cloud Sharing" : "installering og oppdatering av apper via app-butikken eller ved deling i Forent sky",
"Federated Cloud Sharing" : "Forent sky-deling",
"cURL is using an outdated %s version (%s). Please update your operating system or features such as %s will not work reliably." : "cURL bruker en utdatert %s-versjon (%s). Vennligst oppdater operativsystemet ditt; ellers vil ikke funksjoner som %s virke korrekt.",
"A problem occurred, please check your log files (Error: %s)" : "Det oppstod et problem. Sjekk loggfilene (Feil: %s)",
"Migration Completed" : "Migrering ferdig",
......@@ -142,6 +142,7 @@
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer %1$s version." : "%1$s lavere enn versjon %2$s er installert. Vi anbefaler å oppgradere til en nyere %1$s-versjon for å få bedre stabilitet og ytelse.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP modulen 'fileinfo' mangler. Vi anbefaler at du aktiverer denne modulen for å kunne detektere mime-typen korrekt.",
"Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "Transaksjonsbasert fil-låsing er deaktivert. Dette kan føre til konflikt. Aktiver \"filelocking.enabled\" i config.php for å unngå disse problemene. Se <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentasjonen ↗</a> for mer informasjon.",
"Transactional file locking should be configured to use memory-based locking, not the default slow database-based locking. See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "Transaksjonsbasert fil-låsing bør konfigureres til å bruke minnebasert låsing, ikke databasert låsing, som er standard men tregere i bruk. Se <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentasjonen ↗</a> for mer informasjon.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Kan ikke sette systemets nasjonale innstillinger til en som støtter UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dette betyr at det kan forekomme problemer med visse tegn i filnavn.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Vi anbefaler sterkt å installere de påkrevde pakkene på systemet ditt for å støtte en av følgende nasjonale innstillinger: %s.",
......@@ -149,6 +150,7 @@
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite brukes som database. For større installasjoner anbefaler vi å bytte til en annen database-server.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "SQLite er spesielt frarådet om man bruker desktopklienten til filsynkronisering",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "For å migrere til en annen database, bruk kommandolinjeverktøyet: 'occ db:convert-type', eller les i <a target=\"_blank\" href=\"%s\">dokumentasjonen ↗</a>.",
"We recommend to enable system cron as any other cron method has possible performance and reliability implications." : "Vi anbefaler aktivering av systemets cron, siden de andre cron-metodene kan gi dårligere ytelse eller stabilitet.",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Det var ikke mulig å kjøre cron-jobben vi CLI. Følgende tekniske feil oppstod:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Vennligst dobbeltsjekk <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installasjonsguidene ↗</a>, og se etter feil eller advarsler i <a href=\"#log-section\">loggen</a>.",
"All checks passed." : "Alle sjekker bestått.",
......
......@@ -144,6 +144,7 @@ OC.L10N.register(
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer %1$s version." : "%1$s lager dan versie %2$s geïnstalleerd, voor betere stabiliteit en prestaties adviseren wij om %1$s te upgraden naar een nieuwere versie.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "De PHP module 'fileinfo' ontbreekt. We adviseren met klem om deze module te activeren om de beste resultaten te bereiken voor mime-type detectie.",
"Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "Transactionele bestandlocking is gedeactiveerd, dat zou kunnen leiden tot versiebeheerproblemen. Schakel 'filelocking enabled' in config.php in om deze problemen te voorkomen. Zie de <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentatie ↗</a> voor meer informatie.",
"Transactional file locking should be configured to use memory-based locking, not the default slow database-based locking. See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "Transactionele bestandlocking zou moeten worden geconfigureerd voor locking in het geheugen, niet op het trage databaseniveau. Zie de <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentatie ↗</a> voor meer informatie.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "De systeemtaal kan niet worden ingesteld op een taal die UTF-8 ondersteunt.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dat betekent dat er problemen kunnen optreden met bepaalde tekens in bestandsnamen.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "We adviseren met klem om de noodzakelijke pakketten op uw systeem te installeren om een van de volgende talen te ondersteunen: %s.",
......@@ -151,6 +152,7 @@ OC.L10N.register(
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite wordt gebruikt als database. Voor grotere installaties adviseren we om te schakelen naar een andere database engine.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Vooral wanneer de desktop client wordt gebruik voor bestandssynchronisatie wordt gebruik van sqlite afgeraden.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Om te migreren naar een andere database moet u de commandoregel tool gebruiken: 'occ db:convert-type', lees de <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentatie ↗</a>.",
"We recommend to enable system cron as any other cron method has possible performance and reliability implications." : "We adviseren om de systeem cron in te schakelen, omdat andere cron methodes prestaties en betrouwbaarheid kunnen beïnvloeden.",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "het was niet mogelijk om de cronjob via CLI uit te voeren. De volgende technische problemen traden op:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Lees de <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installatie handleiding</a> goed door en controleer op fouten en waarschuwingen in de <a href=\"#log-section\">logging</a>.",
"All checks passed." : "Alle checks geslaagd",
......
......@@ -142,6 +142,7 @@
"%1$s below version %2$s is installed, for stability and performance reasons we recommend updating to a newer %1$s version." : "%1$s lager dan versie %2$s geïnstalleerd, voor betere stabiliteit en prestaties adviseren wij om %1$s te upgraden naar een nieuwere versie.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "De PHP module 'fileinfo' ontbreekt. We adviseren met klem om deze module te activeren om de beste resultaten te bereiken voor mime-type detectie.",
"Transactional file locking is disabled, this might lead to issues with race conditions. Enable 'filelocking.enabled' in config.php to avoid these problems. See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "Transactionele bestandlocking is gedeactiveerd, dat zou kunnen leiden tot versiebeheerproblemen. Schakel 'filelocking enabled' in config.php in om deze problemen te voorkomen. Zie de <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentatie ↗</a> voor meer informatie.",
"Transactional file locking should be configured to use memory-based locking, not the default slow database-based locking. See the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a> for more information." : "Transactionele bestandlocking zou moeten worden geconfigureerd voor locking in het geheugen, niet op het trage databaseniveau. Zie de <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentatie ↗</a> voor meer informatie.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "De systeemtaal kan niet worden ingesteld op een taal die UTF-8 ondersteunt.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dat betekent dat er problemen kunnen optreden met bepaalde tekens in bestandsnamen.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "We adviseren met klem om de noodzakelijke pakketten op uw systeem te installeren om een van de volgende talen te ondersteunen: %s.",
......@@ -149,6 +150,7 @@
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite wordt gebruikt als database. Voor grotere installaties adviseren we om te schakelen naar een andere database engine.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Vooral wanneer de desktop client wordt gebruik voor bestandssynchronisatie wordt gebruik van sqlite afgeraden.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Om te migreren naar een andere database moet u de commandoregel tool gebruiken: 'occ db:convert-type', lees de <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentatie ↗</a>.",
"We recommend to enable system cron as any other cron method has possible performance and reliability implications." : "We adviseren om de systeem cron in te schakelen, omdat andere cron methodes prestaties en betrouwbaarheid kunnen beïnvloeden.",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "het was niet mogelijk om de cronjob via CLI uit te voeren. De volgende technische problemen traden op:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Lees de <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installatie handleiding</a> goed door en controleer op fouten en waarschuwingen in de <a href=\"#log-section\">logging</a>.",
"All checks passed." : "Alle checks geslaagd",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment