Commit 39d143c9 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 54edb19b
......@@ -11,6 +11,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "المفتاح الخاص بتشفير التطبيقات غير صالح. يرجى تحديث كلمة السر الخاصة بالمفتاح الخاص من الإعدادت الشخصية حتى تتمكن من الوصول للملفات المشفرة.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "تم تمكين تشفير البرامج لكن لم يتم تهيئة المفاتيح لذا يرجى تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة آخرى.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "لا يمكن فك التشفير من هذا الملف, من الممكن ان يكون هذا الملف مُشارك. يرجى سؤال صاحب الملف لإعادة مشاركتة معك.",
"Encryption" : "التشفير",
"Recovery key password" : "استعادة كلمة مرور المفتاح",
"Change recovery key password:" : "تعديل كلمة المرور استعادة المفتاح:",
"Change Password" : "عدل كلمة السر",
......
......@@ -9,6 +9,7 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "المفتاح الخاص بتشفير التطبيقات غير صالح. يرجى تحديث كلمة السر الخاصة بالمفتاح الخاص من الإعدادت الشخصية حتى تتمكن من الوصول للملفات المشفرة.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "تم تمكين تشفير البرامج لكن لم يتم تهيئة المفاتيح لذا يرجى تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة آخرى.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "لا يمكن فك التشفير من هذا الملف, من الممكن ان يكون هذا الملف مُشارك. يرجى سؤال صاحب الملف لإعادة مشاركتة معك.",
"Encryption" : "التشفير",
"Recovery key password" : "استعادة كلمة مرور المفتاح",
"Change recovery key password:" : "تعديل كلمة المرور استعادة المفتاح:",
"Change Password" : "عدل كلمة السر",
......
......@@ -34,6 +34,7 @@ OC.L10N.register(
"The share will expire on %s." : "La compartición va caducar el %s.",
"Cheers!" : "¡Salú!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Hola,<br><br>L'alministrador habilitó'l cifráu del llau de sirvidor. Los sos ficheros van ser cifraos usando como contraseña<strong>%s</strong>.<br><br>Por favor, identifíquese na interfaz web, vaya a la estaya 'Modulo básicu de cifráu ownCloud' de les sos opciones personales y anove la so contraseña tecleando esta contraseña nel campu 'contraseña antigua' ya introduciendo la nueva nel so correspondiente campu.<br><br>",
"Encryption" : "Cifráu",
"Encrypt the home storage" : "Encriptar l'almacenamientu personal",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Al habilitar esta opción encriptaránse tolos ficheros almacenaos na memoria principal, d'tra miente van ser cifraos namás los ficheros d'almacenamientu esternu",
"Enable recovery key" : "Habilitar clave de recuperación",
......
......@@ -32,6 +32,7 @@
"The share will expire on %s." : "La compartición va caducar el %s.",
"Cheers!" : "¡Salú!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Hola,<br><br>L'alministrador habilitó'l cifráu del llau de sirvidor. Los sos ficheros van ser cifraos usando como contraseña<strong>%s</strong>.<br><br>Por favor, identifíquese na interfaz web, vaya a la estaya 'Modulo básicu de cifráu ownCloud' de les sos opciones personales y anove la so contraseña tecleando esta contraseña nel campu 'contraseña antigua' ya introduciendo la nueva nel so correspondiente campu.<br><br>",
"Encryption" : "Cifráu",
"Encrypt the home storage" : "Encriptar l'almacenamientu personal",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Al habilitar esta opción encriptaránse tolos ficheros almacenaos na memoria principal, d'tra miente van ser cifraos namás los ficheros d'almacenamientu esternu",
"Enable recovery key" : "Habilitar clave de recuperación",
......
......@@ -21,6 +21,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Bu faylı deşifrə etmək olmur və ola bilər ki, bu paylaşımda olan fayldır. Xahiş olunur faylın sahibinə həmin faylı sizinlə yenidən paylaşım etməsini bildirəsiniz. ",
"Cheers!" : "Şərəfə!",
"Encryption" : "Şifrələnmə",
"Recovery key password" : "Açar şifrənin bərpa edilməsi",
"Change recovery key password:" : "Bərpa açarın şifrəsini dəyişdir:",
"Change Password" : "Şifrəni dəyişdir",
......
......@@ -19,6 +19,7 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Bu faylı deşifrə etmək olmur və ola bilər ki, bu paylaşımda olan fayldır. Xahiş olunur faylın sahibinə həmin faylı sizinlə yenidən paylaşım etməsini bildirəsiniz. ",
"Cheers!" : "Şərəfə!",
"Encryption" : "Şifrələnmə",
"Recovery key password" : "Açar şifrənin bərpa edilməsi",
"Change recovery key password:" : "Bərpa açarın şifrəsini dəyişdir:",
"Change Password" : "Şifrəni dəyişdir",
......
......@@ -34,6 +34,7 @@ OC.L10N.register(
"The share will expire on %s." : "Споделянето ще изтече на %s.",
"Cheers!" : "Поздрави!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Здравейте,<br><br>Администраторът активира сървърно криптиране. Файловете Ви са криптирани с паролата '%s'.<br><br>Моля, впишете се в уеб интерфейъст, отидете в секцията 'Базов модул за криптиране на ownCloud' в личните настройки и променете паролата за криптиране въвеждайки тази парола в поелете 'стара парола за вписване' и текущата парола за вписване.<br><br>",
"Encryption" : "Криптиране",
"Encrypt the home storage" : "Криптиране на лоаклното дисково пространство",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Активирането на тази опция ще криптира всички съхранени файлове на главното дисково пространство иначе само файлове на външно дисково пространство ще бъдат криптирани",
"Enable recovery key" : "Активиране на ключ за възстановяване",
......
......@@ -32,6 +32,7 @@
"The share will expire on %s." : "Споделянето ще изтече на %s.",
"Cheers!" : "Поздрави!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Здравейте,<br><br>Администраторът активира сървърно криптиране. Файловете Ви са криптирани с паролата '%s'.<br><br>Моля, впишете се в уеб интерфейъст, отидете в секцията 'Базов модул за криптиране на ownCloud' в личните настройки и променете паролата за криптиране въвеждайки тази парола в поелете 'стара парола за вписване' и текущата парола за вписване.<br><br>",
"Encryption" : "Криптиране",
"Encrypt the home storage" : "Криптиране на лоаклното дисково пространство",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Активирането на тази опция ще криптира всички съхранени файлове на главното дисково пространство иначе само файлове на външно дисково пространство ще бъдат криптирани",
"Enable recovery key" : "Активиране на ключ за възстановяване",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ OC.L10N.register(
"Recovery key successfully disabled" : "পূনরুদ্ধার চাবি সার্থকভাবে অকার্যকর করা হয়েছে",
"Password successfully changed." : "আপনার কূটশব্দটি সার্থকভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে ",
"Cheers!" : "শুভেচ্ছা!",
"Encryption" : "সংকেতায়ন",
"Change recovery key password:" : "পূণরূদ্ধার কি এর কুটশব্দ পরিবর্তন করুন:",
"Change Password" : "কূটশব্দ পরিবর্তন করুন",
"Enabled" : "কার্যকর",
......
......@@ -3,6 +3,7 @@
"Recovery key successfully disabled" : "পূনরুদ্ধার চাবি সার্থকভাবে অকার্যকর করা হয়েছে",
"Password successfully changed." : "আপনার কূটশব্দটি সার্থকভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে ",
"Cheers!" : "শুভেচ্ছা!",
"Encryption" : "সংকেতায়ন",
"Change recovery key password:" : "পূণরূদ্ধার কি এর কুটশব্দ পরিবর্তন করুন:",
"Change Password" : "কূটশব্দ পরিবর্তন করুন",
"Enabled" : "কার্যকর",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacija šifriranja je uključena, ali vaši ključevi nisu inicializirani, molim odjavite se i ponovno prijavite",
"The share will expire on %s." : "Podijeljeni resurs će isteći na %s.",
"Cheers!" : "Cheers!",
"Encryption" : "Šifriranje",
"Enabled" : "Aktivirano",
"Disabled" : "Onemogućeno"
},
......
......@@ -3,6 +3,7 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacija šifriranja je uključena, ali vaši ključevi nisu inicializirani, molim odjavite se i ponovno prijavite",
"The share will expire on %s." : "Podijeljeni resurs će isteći na %s.",
"Cheers!" : "Cheers!",
"Encryption" : "Šifriranje",
"Enabled" : "Aktivirano",
"Disabled" : "Onemogućeno"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
......
......@@ -15,6 +15,7 @@ OC.L10N.register(
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "No es pot desencriptar aquest fitxer, probablement és un fitxer compartit. Demaneu al propietari del fitxer que el comparteixi de nou amb vós.",
"The share will expire on %s." : "La compartició venç el %s.",
"Cheers!" : "Salut!",
"Encryption" : "Xifrat",
"Recovery key password" : "Clau de recuperació de la contrasenya",
"Change recovery key password:" : "Canvia la clau de recuperació de contrasenya:",
"Change Password" : "Canvia la contrasenya",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "No es pot desencriptar aquest fitxer, probablement és un fitxer compartit. Demaneu al propietari del fitxer que el comparteixi de nou amb vós.",
"The share will expire on %s." : "La compartició venç el %s.",
"Cheers!" : "Salut!",
"Encryption" : "Xifrat",
"Recovery key password" : "Clau de recuperació de la contrasenya",
"Change recovery key password:" : "Canvia la clau de recuperació de contrasenya:",
"Change Password" : "Canvia la contrasenya",
......
......@@ -34,6 +34,7 @@ OC.L10N.register(
"The share will expire on %s." : "Sdílení vyprší %s.",
"Cheers!" : "Ať slouží!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Ahoj!<br><br>Administrátor povolil šifrování dat na serveru. Vaše soubory byly zašifrovány za použití hesla <strong>%s<strong>.<br><br>Přihlašte se do webového rozhraní, přejděte do nastavení \"základního šifrovacího modulu ownCloud\" a aktualizujte šifrovací heslo zadáním hesla výše do pole \"původní přihlašovací heslo\" a svého aktuálního přihlašovacího hesla.<br><br>",
"Encryption" : "Šifrování",
"Encrypt the home storage" : "Zašifrovat domovské úložiště",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Povolení tohoto nastavení zašifruje všechny soubory uložené v hlavním úložišti, jinak budou šifrovány pouze soubory na externích úložištích.",
"Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
......
......@@ -32,6 +32,7 @@
"The share will expire on %s." : "Sdílení vyprší %s.",
"Cheers!" : "Ať slouží!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Ahoj!<br><br>Administrátor povolil šifrování dat na serveru. Vaše soubory byly zašifrovány za použití hesla <strong>%s<strong>.<br><br>Přihlašte se do webového rozhraní, přejděte do nastavení \"základního šifrovacího modulu ownCloud\" a aktualizujte šifrovací heslo zadáním hesla výše do pole \"původní přihlašovací heslo\" a svého aktuálního přihlašovacího hesla.<br><br>",
"Encryption" : "Šifrování",
"Encrypt the home storage" : "Zašifrovat domovské úložiště",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Povolení tohoto nastavení zašifruje všechny soubory uložené v hlavním úložišti, jinak budou šifrovány pouze soubory na externích úložištích.",
"Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
......
OC.L10N.register(
"encryption",
{
"Encryption" : "Amgryptiad"
},
"nplurals=4; plural=(n==1) ? 0 : (n==2) ? 1 : (n != 8 && n != 11) ? 2 : 3;");
{ "translations": {
"Encryption" : "Amgryptiad"
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n==1) ? 0 : (n==2) ? 1 : (n != 8 && n != 11) ? 2 : 3;"
}
\ No newline at end of file
......@@ -34,6 +34,7 @@ OC.L10N.register(
"The share will expire on %s." : "Delingen vil udløbe om %s.",
"Cheers!" : "Hej!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Hejsa,<br><br>administrator aktiveret kryptering på serverdelen. Dine file er blevet krypteret med kodeordet <strong>%s</strong>.<br><br>Venligst log på web brugerfladen, gå til sektionen \"ownCloud grundlæggende krypterings modul\" for din personlige opsætninger og opdater dine krypterings kodeord ved at indtaste dette kodeord i \"gamle kodeord log\" feltet samt dit nuværende kodeord.<br><br>",
"Encryption" : "Kryptering",
"Encrypt the home storage" : "Krypter hjemmelageret",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Ved at slå denne valgmulighed til krypteres alle filer i hovedlageret, ellers vil kun filer på eksternt lager blive krypteret",
"Enable recovery key" : "Aktivér gendannelsesnøgle",
......
......@@ -32,6 +32,7 @@
"The share will expire on %s." : "Delingen vil udløbe om %s.",
"Cheers!" : "Hej!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "Hejsa,<br><br>administrator aktiveret kryptering på serverdelen. Dine file er blevet krypteret med kodeordet <strong>%s</strong>.<br><br>Venligst log på web brugerfladen, gå til sektionen \"ownCloud grundlæggende krypterings modul\" for din personlige opsætninger og opdater dine krypterings kodeord ved at indtaste dette kodeord i \"gamle kodeord log\" feltet samt dit nuværende kodeord.<br><br>",
"Encryption" : "Kryptering",
"Encrypt the home storage" : "Krypter hjemmelageret",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Ved at slå denne valgmulighed til krypteres alle filer i hovedlageret, ellers vil kun filer på eksternt lager blive krypteret",
"Enable recovery key" : "Aktivér gendannelsesnøgle",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment