Commit 40b77eb9 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 0fb1c5ae
......@@ -110,7 +110,6 @@ OC.L10N.register(
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Honek esan nahi du fitxategien izenetako karaktere batzuekin arazoak egon daitezkeela.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Biziki gomendatzen dizugu beharrezkoak diren paketea zure sisteman instalatzea honi euskarria eman ahal izateko: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Zure instalazioa ez badago domeinuaren sustraian egina eta erabiltzen badu sistemaren cron-a, arazoak izan daitezke URL sorreran. Arazo horiek saihesteko ezarri \"overwrite.cli.url\" opzioa zure config.php fitxategian zure instalazioaren webroot bidera (Proposatua: \"%s\")",
"No problems found" : "Ez da problemarik aurkitu",
"Cron was not executed yet!" : "Cron-a oraindik ez da exekutatu!",
"Execute one task with each page loaded" : "Exekutatu zeregin bat orri karga bakoitzean",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php webcron zerbitzu batean erregistratua dago cron.php 15 minuturo http bidez deitzeko.",
......
......@@ -108,7 +108,6 @@
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Honek esan nahi du fitxategien izenetako karaktere batzuekin arazoak egon daitezkeela.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Biziki gomendatzen dizugu beharrezkoak diren paketea zure sisteman instalatzea honi euskarria eman ahal izateko: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Zure instalazioa ez badago domeinuaren sustraian egina eta erabiltzen badu sistemaren cron-a, arazoak izan daitezke URL sorreran. Arazo horiek saihesteko ezarri \"overwrite.cli.url\" opzioa zure config.php fitxategian zure instalazioaren webroot bidera (Proposatua: \"%s\")",
"No problems found" : "Ez da problemarik aurkitu",
"Cron was not executed yet!" : "Cron-a oraindik ez da exekutatu!",
"Execute one task with each page loaded" : "Exekutatu zeregin bat orri karga bakoitzean",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php webcron zerbitzu batean erregistratua dago cron.php 15 minuturo http bidez deitzeko.",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Security & setup warnings" : "Turvallisuus- ja asetusvaroitukset",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Jakaminen",
"Email Server" : "Sähköpostipalvelin",
......@@ -106,6 +107,7 @@ OC.L10N.register(
"TLS" : "TLS",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLitea käytetään tietokantana. Suuria asennuksia varten on suositeltavaa vaihtaa muuhun tietokantaan.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Varsinkin työpöytäsovelluksen tiedostosynkronointia käyttäessä SQLiten käyttö ei ole suositeltavaa.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Käytä komentorivityökalua toiseen tietokantaan migraation yhteydessä: 'occ db:convert-type', tai <a target=\"_blank\" href=\"%s\">lue toki myös dokumentaatio ↗</a>.",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Palvelimesi käyttöjärjestelmä on Microsoft Windows. Suosittelemme käyttämään parhaan mahdollisen käyttökokemuksen saavuttamiseksi Linuxia.",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu alta version 4.0.6 on asennettu. Vakauden ja suorituskyvyn vuoksi suosittelemme päivittämään APCu:n uudempaan versioon.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP-moduuli \"fileinfo\" puuttuu. Sen käyttö on erittäin suositeltavaa, jotta MIME-tyypin havaitseminen onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.",
......@@ -113,7 +115,6 @@ OC.L10N.register(
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Tämä tarkoittaa, että tiettyjen merkkien kanssa tiedostojen nimissä saattaa olla ongelmia.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Suosittelemme asentamaan vaaditut paketit järjestelmään, jotta järjestelmässä on tuki yhdelle seuraavista maa-asetuksista: %s.",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Cron-työn suorittaminen komentorivin kautta ei onnistunut. Ilmeni seuraavia teknisiä virheitä:",
"No problems found" : "Ongelmia ei löytynyt",
"Last cron job execution: %s." : "Viimeisin cron-työn suoritus: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Viimeisin cron-työn suoritus: %s. Jokin vaikuttaa menneen pieleen.",
"Cron was not executed yet!" : "Cronia ei suoritettu vielä!",
......@@ -152,6 +153,12 @@ OC.L10N.register(
"More" : "Enemmän",
"Less" : "Vähemmän",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Lokitiedosto on kooltaan yli 100 megatavua. Sen lataaminen saattaa kestää hetken.",
"Tips & tricks" : "Vinkit",
"How to do backups" : "Kuinka tehdä varmuuskopioita",
"Advanced monitoring" : "Edistynyt valvonta",
"Performance tuning" : "Suorituskyvyn hienosäätö",
"Improving the config.php" : "Config.php-tiedoston parantaminen",
"Theming" : "Teemojen käyttö",
"Version" : "Versio",
"More apps" : "Lisää sovelluksia",
"Developer documentation" : "Kehittäjädokumentaatio",
......@@ -166,6 +173,7 @@ OC.L10N.register(
"Update to %s" : "Päivitä versioon %s",
"Enable only for specific groups" : "Salli vain tietyille ryhmille",
"Uninstall App" : "Poista sovelluksen asennus",
"No apps found for your version" : "Sovelluksia ei löytynyt versiollesi",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Hei<br><br>Sinulla on nyt %s-tili.<br><br>Käyttäjätunnus: %s<br>Aloita käyttö: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Kippis!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Hei\n\nSinulla on nyt %s-tili.\n\nKäyttäjätunnuksesi: %s\nAloita käyttö: %s\n\n",
......
{ "translations": {
"Security & setup warnings" : "Turvallisuus- ja asetusvaroitukset",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Jakaminen",
"Email Server" : "Sähköpostipalvelin",
......@@ -104,6 +105,7 @@
"TLS" : "TLS",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLitea käytetään tietokantana. Suuria asennuksia varten on suositeltavaa vaihtaa muuhun tietokantaan.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Varsinkin työpöytäsovelluksen tiedostosynkronointia käyttäessä SQLiten käyttö ei ole suositeltavaa.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Käytä komentorivityökalua toiseen tietokantaan migraation yhteydessä: 'occ db:convert-type', tai <a target=\"_blank\" href=\"%s\">lue toki myös dokumentaatio ↗</a>.",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Palvelimesi käyttöjärjestelmä on Microsoft Windows. Suosittelemme käyttämään parhaan mahdollisen käyttökokemuksen saavuttamiseksi Linuxia.",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "APCu alta version 4.0.6 on asennettu. Vakauden ja suorituskyvyn vuoksi suosittelemme päivittämään APCu:n uudempaan versioon.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "PHP-moduuli \"fileinfo\" puuttuu. Sen käyttö on erittäin suositeltavaa, jotta MIME-tyypin havaitseminen onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.",
......@@ -111,7 +113,6 @@
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Tämä tarkoittaa, että tiettyjen merkkien kanssa tiedostojen nimissä saattaa olla ongelmia.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Suosittelemme asentamaan vaaditut paketit järjestelmään, jotta järjestelmässä on tuki yhdelle seuraavista maa-asetuksista: %s.",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Cron-työn suorittaminen komentorivin kautta ei onnistunut. Ilmeni seuraavia teknisiä virheitä:",
"No problems found" : "Ongelmia ei löytynyt",
"Last cron job execution: %s." : "Viimeisin cron-työn suoritus: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Viimeisin cron-työn suoritus: %s. Jokin vaikuttaa menneen pieleen.",
"Cron was not executed yet!" : "Cronia ei suoritettu vielä!",
......@@ -150,6 +151,12 @@
"More" : "Enemmän",
"Less" : "Vähemmän",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Lokitiedosto on kooltaan yli 100 megatavua. Sen lataaminen saattaa kestää hetken.",
"Tips & tricks" : "Vinkit",
"How to do backups" : "Kuinka tehdä varmuuskopioita",
"Advanced monitoring" : "Edistynyt valvonta",
"Performance tuning" : "Suorituskyvyn hienosäätö",
"Improving the config.php" : "Config.php-tiedoston parantaminen",
"Theming" : "Teemojen käyttö",
"Version" : "Versio",
"More apps" : "Lisää sovelluksia",
"Developer documentation" : "Kehittäjädokumentaatio",
......@@ -164,6 +171,7 @@
"Update to %s" : "Päivitä versioon %s",
"Enable only for specific groups" : "Salli vain tietyille ryhmille",
"Uninstall App" : "Poista sovelluksen asennus",
"No apps found for your version" : "Sovelluksia ei löytynyt versiollesi",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Hei<br><br>Sinulla on nyt %s-tili.<br><br>Käyttäjätunnus: %s<br>Aloita käyttö: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Kippis!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Hei\n\nSinulla on nyt %s-tili.\n\nKäyttäjätunnuksesi: %s\nAloita käyttö: %s\n\n",
......
......@@ -117,7 +117,6 @@ OC.L10N.register(
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Nous vous recommandons d'installer sur votre système les paquets requis à la prise en charge de l'un des paramètres régionaux suivants : %s",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Si votre installation n'a pas été effectuée à la racine du domaine et qu'elle utilise le cron du système, il peut y avoir des problèmes avec la génération d'URL. Pour les éviter, veuillez configurer l'option \"overwrite.cli.url\" de votre fichier config.php avec le chemin de la racine de votre installation (suggéré : \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "La tâche cron n'a pu s'exécuter via CLI. Ces erreurs techniques sont apparues :",
"No problems found" : "Aucun problème trouvé",
"Last cron job execution: %s." : "Dernière tâche cron exécutée : %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Dernière tâche cron exécutée : %s. Quelque chose s'est mal passé.",
"Cron was not executed yet!" : "Le cron n'a pas encore été exécuté !",
......
......@@ -115,7 +115,6 @@
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Nous vous recommandons d'installer sur votre système les paquets requis à la prise en charge de l'un des paramètres régionaux suivants : %s",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Si votre installation n'a pas été effectuée à la racine du domaine et qu'elle utilise le cron du système, il peut y avoir des problèmes avec la génération d'URL. Pour les éviter, veuillez configurer l'option \"overwrite.cli.url\" de votre fichier config.php avec le chemin de la racine de votre installation (suggéré : \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "La tâche cron n'a pu s'exécuter via CLI. Ces erreurs techniques sont apparues :",
"No problems found" : "Aucun problème trouvé",
"Last cron job execution: %s." : "Dernière tâche cron exécutée : %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Dernière tâche cron exécutée : %s. Quelque chose s'est mal passé.",
"Cron was not executed yet!" : "Le cron n'a pas encore été exécuté !",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Security & setup warnings" : "Avisos de seguridade e configuración",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Compartindo",
"Email Server" : "Servidor de correo",
......@@ -111,6 +112,7 @@ OC.L10N.register(
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Isto probabelmente se debe unha caché/acelerador como Zend OPcache ou eAccelerator.",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Empregase SQLite como base de datos. Para instalacións grandes recomendámoslle que cambie a unha infraestrutura de base de datos diferente.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Concretamente, se emprega o cliente de escritorio para sincronización, desaconsellámoslle o uso de SQLite",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Para migrar cara outra base de datos, empregue a ferramenta en liña de ordes: «occ db:convert-type», ou vexa a <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentación ↗</a>.",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "O seu servidor funciona baixo Windows de Microsoft. Recomendámoslle encarecidamente que empregue Linux para obter unha perfecta experiencia de usuario.",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "Está instalada a APCu baixo a versión 4.0.6, por razóns de estabilidade e rendemento, recomendamos actualizar a unha nova versión da APCu.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Non se atopou o módulo de PHP «fileinfo». É recomendábel activar este módulo para obter os mellores resultados coa detección do tipo MIME.",
......@@ -119,7 +121,7 @@ OC.L10N.register(
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Recomendámoslle que instale no sistema os paquetes necesarios para admitir unha das seguintes configuracións rexionais: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Se a instalación no está feita na raíz do dominio e usa o sistema cron, pode haber problemas coa xeración de URL. Para evitar estes problemas, axuste a opción «overwrite.cli.url» no seu ficheiro config.php á ruta webroot da instalación (suxestión: «%s»)",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Non foi posíbel executar a tarefa de cron programada desde a liña de ordes. Atopáronse os seguintes erros técnicos:",
"No problems found" : "Non se atoparon problemas",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Volva comprobar as <a target=\"_blank\" href=\"%s\">guías de instalación ↗</a>, e comprobe que non existen erros ou avisos no <a href=\"#log-section\">rexistro</a>.>.",
"Last cron job execution: %s." : "Última execución da tarefa de cron: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Última execución da tarefa de cron: %s. Semella que algo vai mal",
"Cron was not executed yet!" : "«Cron» aínda non foi executado!",
......@@ -159,6 +161,12 @@ OC.L10N.register(
"More" : "Máis",
"Less" : "Menos",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "O ficheiro de rexistro é maior de 100 MB. Pódelle levar un anaco descargalo!",
"Tips & tricks" : "Trucos e consellos",
"How to do backups" : "Como facer copias de seguridade",
"Advanced monitoring" : "Supervisión avanzada",
"Performance tuning" : "Afinación do rendemento",
"Improving the config.php" : "Mellorando o config.php",
"Theming" : "Tematización",
"Version" : "Versión",
"More apps" : "Máis aplicativos",
"Developer documentation" : "Documentación do desenvolvedor",
......@@ -173,6 +181,7 @@ OC.L10N.register(
"Update to %s" : "Actualizar a %s",
"Enable only for specific groups" : "Activar só para grupos específicos",
"Uninstall App" : "Desinstalar unha aplicación",
"No apps found for your version" : "Non se atoparon aplicativos para esta versión",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Ola,<br><br>Só facerlle saber que dispón da conta %s.<br><br>O seu nome de usuario: %s<br>Para acceder a ela: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Saúdos!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Ola,\n\nSó facerlle saber que dispón da conta %s.\n\nO seu nome de usuario: %s\nPara acceder a ela: %s\n",
......
{ "translations": {
"Security & setup warnings" : "Avisos de seguridade e configuración",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Compartindo",
"Email Server" : "Servidor de correo",
......@@ -109,6 +110,7 @@
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Isto probabelmente se debe unha caché/acelerador como Zend OPcache ou eAccelerator.",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Empregase SQLite como base de datos. Para instalacións grandes recomendámoslle que cambie a unha infraestrutura de base de datos diferente.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Concretamente, se emprega o cliente de escritorio para sincronización, desaconsellámoslle o uso de SQLite",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Para migrar cara outra base de datos, empregue a ferramenta en liña de ordes: «occ db:convert-type», ou vexa a <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentación ↗</a>.",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "O seu servidor funciona baixo Windows de Microsoft. Recomendámoslle encarecidamente que empregue Linux para obter unha perfecta experiencia de usuario.",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "Está instalada a APCu baixo a versión 4.0.6, por razóns de estabilidade e rendemento, recomendamos actualizar a unha nova versión da APCu.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Non se atopou o módulo de PHP «fileinfo». É recomendábel activar este módulo para obter os mellores resultados coa detección do tipo MIME.",
......@@ -117,7 +119,7 @@
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Recomendámoslle que instale no sistema os paquetes necesarios para admitir unha das seguintes configuracións rexionais: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Se a instalación no está feita na raíz do dominio e usa o sistema cron, pode haber problemas coa xeración de URL. Para evitar estes problemas, axuste a opción «overwrite.cli.url» no seu ficheiro config.php á ruta webroot da instalación (suxestión: «%s»)",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Non foi posíbel executar a tarefa de cron programada desde a liña de ordes. Atopáronse os seguintes erros técnicos:",
"No problems found" : "Non se atoparon problemas",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Volva comprobar as <a target=\"_blank\" href=\"%s\">guías de instalación ↗</a>, e comprobe que non existen erros ou avisos no <a href=\"#log-section\">rexistro</a>.>.",
"Last cron job execution: %s." : "Última execución da tarefa de cron: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Última execución da tarefa de cron: %s. Semella que algo vai mal",
"Cron was not executed yet!" : "«Cron» aínda non foi executado!",
......@@ -157,6 +159,12 @@
"More" : "Máis",
"Less" : "Menos",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "O ficheiro de rexistro é maior de 100 MB. Pódelle levar un anaco descargalo!",
"Tips & tricks" : "Trucos e consellos",
"How to do backups" : "Como facer copias de seguridade",
"Advanced monitoring" : "Supervisión avanzada",
"Performance tuning" : "Afinación do rendemento",
"Improving the config.php" : "Mellorando o config.php",
"Theming" : "Tematización",
"Version" : "Versión",
"More apps" : "Máis aplicativos",
"Developer documentation" : "Documentación do desenvolvedor",
......@@ -171,6 +179,7 @@
"Update to %s" : "Actualizar a %s",
"Enable only for specific groups" : "Activar só para grupos específicos",
"Uninstall App" : "Desinstalar unha aplicación",
"No apps found for your version" : "Non se atoparon aplicativos para esta versión",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Ola,<br><br>Só facerlle saber que dispón da conta %s.<br><br>O seu nome de usuario: %s<br>Para acceder a ela: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Saúdos!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Ola,\n\nSó facerlle saber que dispón da conta %s.\n\nO seu nome de usuario: %s\nPara acceder a ela: %s\n",
......
......@@ -110,7 +110,6 @@ OC.L10N.register(
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Ini artinya mungkin ada masalah dengan karakter tertentu pada nama berkas.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Kamu sangat menyarankan untuk menginstal paket-paket yang dibutuhkan pada sistem agar mendukung lokal berikut: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Jika instalasi Anda tidak di root domain dan menggunakan sistem cron, hal tersebut dapat menyebabkan masalah dengan pembuatan URL. Untuk mencegah masalah tersebut, mohon atur opsi \"overwrite.cli.url\" pada berkas config.php Anda ke jalur lokasi webroot instalasi Anda (Disarankan: \"%s\")",
"No problems found" : "Masalah tidak ditemukan",
"Cron was not executed yet!" : "Cron masih belum dieksekusi!",
"Execute one task with each page loaded" : "Jalankan tugas setiap kali halaman dimuat",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php didaftarkan pada layanan webcron untuk memanggil cron.php setiap 15 menit melalui http.",
......
......@@ -108,7 +108,6 @@
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Ini artinya mungkin ada masalah dengan karakter tertentu pada nama berkas.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Kamu sangat menyarankan untuk menginstal paket-paket yang dibutuhkan pada sistem agar mendukung lokal berikut: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Jika instalasi Anda tidak di root domain dan menggunakan sistem cron, hal tersebut dapat menyebabkan masalah dengan pembuatan URL. Untuk mencegah masalah tersebut, mohon atur opsi \"overwrite.cli.url\" pada berkas config.php Anda ke jalur lokasi webroot instalasi Anda (Disarankan: \"%s\")",
"No problems found" : "Masalah tidak ditemukan",
"Cron was not executed yet!" : "Cron masih belum dieksekusi!",
"Execute one task with each page loaded" : "Jalankan tugas setiap kali halaman dimuat",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php didaftarkan pada layanan webcron untuk memanggil cron.php setiap 15 menit melalui http.",
......
OC.L10N.register(
"settings",
{
"Security & setup warnings" : "Avvisi di sicurezza e di configurazione",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Condivisione",
"Email Server" : "Server di posta",
......@@ -110,6 +111,7 @@ OC.L10N.register(
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Ciò è causato probabilmente da una cache/acceleratore come Zend OPcache o eAccelerator.",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite è utilizzato come database. Per installazioni più grandi consigliamo di passare a un motore di database diverso.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "In particolar modo, quando si utilizza il client desktop per la sincronizzazione dei file, l'uso di SQLite è sconsigliato.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Per migrare a un altro database, usa lo strumento da riga di comando: 'occ db:convert-type', o leggi la <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentazione ↗</a>.",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Il tuo server è in esecuzione su Microsoft Windows. Consigliamo vivamente Linux per un'esperienza utente ottimale.",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "La versione di APCu installata è anteriore alla 4.0.6, per motivi di stabilità e prestazioni, consigliamo di aggiornare una una versione di APCu più recente.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Il modulo PHP 'fileinfo' non è presente. Consigliamo vivamente di abilitare questo modulo per ottenere risultati migliori con il rilevamento dei tipi MIME.",
......@@ -118,7 +120,7 @@ OC.L10N.register(
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Consigliamo vivamente di installare i pacchetti richiesti sul tuo sistema per supportare una delle localizzazioni seguenti: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Se la tua installazione non si trova nella radice del dominio e utilizza il cron di sistema, potrebbero esserci problemi con la generazione degli URL. Per evitare questi problemi, imposta l'opzione \"overwrite.cli.url\" nel file config.php al percorso della radice del sito della tua installazione (Consigliato: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Non è stato possibile eseguire il job di cron tramite CLI. Sono apparsi i seguenti errori tecnici:",
"No problems found" : "Nessun problema trovato",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Leggi attentamente le <a target=\"_blank\" href=\"%s\">guide d'installazione ↗</a>, e controlla gli errori o gli avvisi nel <a href=\"#log-section\">log</a>.",
"Last cron job execution: %s." : "Ultima esecuzione di cron: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Ultima esecuzione di cron: %s. Potrebbe esserci un problema.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron non è stato ancora eseguito!",
......@@ -158,6 +160,12 @@ OC.L10N.register(
"More" : "Altro",
"Less" : "Meno",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Il file di log è più grande di 100MB. Scaricarlo potrebbe richiedere del tempo!",
"Tips & tricks" : "Suggerimenti e trucchi",
"How to do backups" : "Come creare delle copie di sicurezza",
"Advanced monitoring" : "Monitoraggio avanzato",
"Performance tuning" : "Ottimizzazione delle prestazioni",
"Improving the config.php" : "Ottimizzare il config.php",
"Theming" : "Temi",
"Version" : "Versione",
"More apps" : "Altre applicazioni",
"Developer documentation" : "Documentazione dello sviluppatore",
......@@ -172,6 +180,7 @@ OC.L10N.register(
"Update to %s" : "Aggiornato a %s",
"Enable only for specific groups" : "Abilita solo per gruppi specifici",
"Uninstall App" : "Disinstalla applicazione",
"No apps found for your version" : "Nessuna applicazione trovata per la tua versione",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Ciao,<br><br>volevo informarti che ora hai un account %s.<br><br>Il tuo nome utente: %s<br>Accedi: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Saluti!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Ciao,\n\nvolevo informarti che ora hai un account %s.\n\nIl tuo nome utente: %s\nAccedi: %s\n\n",
......
{ "translations": {
"Security & setup warnings" : "Avvisi di sicurezza e di configurazione",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Condivisione",
"Email Server" : "Server di posta",
......@@ -108,6 +109,7 @@
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Ciò è causato probabilmente da una cache/acceleratore come Zend OPcache o eAccelerator.",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite è utilizzato come database. Per installazioni più grandi consigliamo di passare a un motore di database diverso.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "In particolar modo, quando si utilizza il client desktop per la sincronizzazione dei file, l'uso di SQLite è sconsigliato.",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "Per migrare a un altro database, usa lo strumento da riga di comando: 'occ db:convert-type', o leggi la <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentazione ↗</a>.",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Il tuo server è in esecuzione su Microsoft Windows. Consigliamo vivamente Linux per un'esperienza utente ottimale.",
"APCu below version 4.0.6 is installed, for stability and performance reasons we recommend to update to a newer APCu version." : "La versione di APCu installata è anteriore alla 4.0.6, per motivi di stabilità e prestazioni, consigliamo di aggiornare una una versione di APCu più recente.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Il modulo PHP 'fileinfo' non è presente. Consigliamo vivamente di abilitare questo modulo per ottenere risultati migliori con il rilevamento dei tipi MIME.",
......@@ -116,7 +118,7 @@
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Consigliamo vivamente di installare i pacchetti richiesti sul tuo sistema per supportare una delle localizzazioni seguenti: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Se la tua installazione non si trova nella radice del dominio e utilizza il cron di sistema, potrebbero esserci problemi con la generazione degli URL. Per evitare questi problemi, imposta l'opzione \"overwrite.cli.url\" nel file config.php al percorso della radice del sito della tua installazione (Consigliato: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Non è stato possibile eseguire il job di cron tramite CLI. Sono apparsi i seguenti errori tecnici:",
"No problems found" : "Nessun problema trovato",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Leggi attentamente le <a target=\"_blank\" href=\"%s\">guide d'installazione ↗</a>, e controlla gli errori o gli avvisi nel <a href=\"#log-section\">log</a>.",
"Last cron job execution: %s." : "Ultima esecuzione di cron: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Ultima esecuzione di cron: %s. Potrebbe esserci un problema.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron non è stato ancora eseguito!",
......@@ -156,6 +158,12 @@
"More" : "Altro",
"Less" : "Meno",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Il file di log è più grande di 100MB. Scaricarlo potrebbe richiedere del tempo!",
"Tips & tricks" : "Suggerimenti e trucchi",
"How to do backups" : "Come creare delle copie di sicurezza",
"Advanced monitoring" : "Monitoraggio avanzato",
"Performance tuning" : "Ottimizzazione delle prestazioni",
"Improving the config.php" : "Ottimizzare il config.php",
"Theming" : "Temi",
"Version" : "Versione",
"More apps" : "Altre applicazioni",
"Developer documentation" : "Documentazione dello sviluppatore",
......@@ -170,6 +178,7 @@
"Update to %s" : "Aggiornato a %s",
"Enable only for specific groups" : "Abilita solo per gruppi specifici",
"Uninstall App" : "Disinstalla applicazione",
"No apps found for your version" : "Nessuna applicazione trovata per la tua versione",
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Ciao,<br><br>volevo informarti che ora hai un account %s.<br><br>Il tuo nome utente: %s<br>Accedi: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Saluti!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Ciao,\n\nvolevo informarti che ora hai un account %s.\n\nIl tuo nome utente: %s\nAccedi: %s\n\n",
......
......@@ -115,7 +115,6 @@ OC.L10N.register(
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "これは、ファイル名の特定の文字に問題があることを意味しています。",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "次のロケールをサポートするために、システムに必要なパッケージをインストールすることを強くおすすめします: %s。",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "もし、URLがドメインのルート(/)で終わっていない場合で、システムのcronを利用している場合、URLの生成に問題が発生します。その場合は、config.php ファイルの中の \"overwrite.cli.url\" オプションをインストールしたwebrootのパスに設定してください。(推奨: \"%s\")",
"No problems found" : "問題は見つかりませんでした",
"Cron was not executed yet!" : "cronはまだ実行されていません!",
"Execute one task with each page loaded" : "各ページの読み込み時にタスクを実行します。",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.phpは、HTTP経由で15分ごとにcron.phpを実行するようwebcronサービスに登録されています。",
......
......@@ -113,7 +113,6 @@
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "これは、ファイル名の特定の文字に問題があることを意味しています。",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "次のロケールをサポートするために、システムに必要なパッケージをインストールすることを強くおすすめします: %s。",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "もし、URLがドメインのルート(/)で終わっていない場合で、システムのcronを利用している場合、URLの生成に問題が発生します。その場合は、config.php ファイルの中の \"overwrite.cli.url\" オプションをインストールしたwebrootのパスに設定してください。(推奨: \"%s\")",
"No problems found" : "問題は見つかりませんでした",
"Cron was not executed yet!" : "cronはまだ実行されていません!",
"Execute one task with each page loaded" : "各ページの読み込み時にタスクを実行します。",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.phpは、HTTP経由で15分ごとにcron.phpを実行するようwebcronサービスに登録されています。",
......
......@@ -88,7 +88,6 @@ OC.L10N.register(
"None" : "ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ",
"Login" : "ಖಾತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು",
"Plain" : "ಸರಳ",
"No problems found" : "ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ",
"Expire after " : "ನಿಶ್ವಸಿಸುವ ಅವಧಿ",
"days" : "ದಿನಗಳು",
"Enforce expiration date" : "ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಲವ೦ತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿ",
......
......@@ -86,7 +86,6 @@
"None" : "ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ",
"Login" : "ಖಾತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು",
"Plain" : "ಸರಳ",
"No problems found" : "ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ",
"Expire after " : "ನಿಶ್ವಸಿಸುವ ಅವಧಿ",
"days" : "ದಿನಗಳು",
"Enforce expiration date" : "ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಲವ೦ತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿ",
......
......@@ -112,7 +112,6 @@ OC.L10N.register(
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "파일 이름의 일부 문자에 문제가 생길 수도 있습니다.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "다음 중 하나 이상의 로캘을 지원하기 위하여 필요한 패키지를 시스템에 설치하는 것을 추천합니다: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "도메인의 루트 디렉터리 아래에 설치되어 있지 않고 시스템 cron을 사용한다면 URL 생성에 문제가 발생할 수도 있습니다. 이 문제를 해결하려면 설치본의 웹 루트 경로에 있는 config.php 파일의 \"overwrite.cli.url\" 옵션을 변경하십시오(제안: \"%s\")",
"No problems found" : "문제를 찾을 수 없음",
"Cron was not executed yet!" : "Cron이 실행되지 않았습니다!",
"Execute one task with each page loaded" : "개별 페이지를 불러올 때마다 실행",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php는 webcron 서비스에 등록되어 HTTP로 15분마다 cron.php에 접근합니다.",
......
......@@ -110,7 +110,6 @@
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "파일 이름의 일부 문자에 문제가 생길 수도 있습니다.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "다음 중 하나 이상의 로캘을 지원하기 위하여 필요한 패키지를 시스템에 설치하는 것을 추천합니다: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "도메인의 루트 디렉터리 아래에 설치되어 있지 않고 시스템 cron을 사용한다면 URL 생성에 문제가 발생할 수도 있습니다. 이 문제를 해결하려면 설치본의 웹 루트 경로에 있는 config.php 파일의 \"overwrite.cli.url\" 옵션을 변경하십시오(제안: \"%s\")",
"No problems found" : "문제를 찾을 수 없음",
"Cron was not executed yet!" : "Cron이 실행되지 않았습니다!",
"Execute one task with each page loaded" : "개별 페이지를 불러올 때마다 실행",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php는 webcron 서비스에 등록되어 HTTP로 15분마다 cron.php에 접근합니다.",
......
......@@ -112,7 +112,6 @@ OC.L10N.register(
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dette betyr at det kan forekomme problemer med visse tegn i filnavn.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Vi anbefaler sterkt å installere de påkrevde pakkene på systemet ditt for å støtte en av følgende nasjonale innstillinger: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Hvis installasjonen din ikke er installert i roten av domenet og bruker systemets cron, kan det bli problemer med URL-genereringen. For å unngå disse problemene, sett \"overwrite.cli.url\" i filen config.php til web-roten for installasjonen din (Foreslått: \"%s\")",
"No problems found" : "Ingen problemer funnet",
"Cron was not executed yet!" : "Cron er ikke utført ennå!",
"Execute one task with each page loaded" : "Utfør en oppgave med hver side som blir lastet",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php er registrert i en webcron-tjeneste for å kalle cron.php hvert 15. minutt over http.",
......
......@@ -110,7 +110,6 @@
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Dette betyr at det kan forekomme problemer med visse tegn i filnavn.",
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Vi anbefaler sterkt å installere de påkrevde pakkene på systemet ditt for å støtte en av følgende nasjonale innstillinger: %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Hvis installasjonen din ikke er installert i roten av domenet og bruker systemets cron, kan det bli problemer med URL-genereringen. For å unngå disse problemene, sett \"overwrite.cli.url\" i filen config.php til web-roten for installasjonen din (Foreslått: \"%s\")",
"No problems found" : "Ingen problemer funnet",
"Cron was not executed yet!" : "Cron er ikke utført ennå!",
"Execute one task with each page loaded" : "Utfør en oppgave med hver side som blir lastet",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php er registrert i en webcron-tjeneste for å kalle cron.php hvert 15. minutt over http.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment