Commit 4100b151 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent cacbae9d
......@@ -25,6 +25,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"Encryption App is enabled and ready" : "Aplikace šifrování je již povolena",
"one-time password for server-side-encryption" : "jednorázové heslo pro šifrování na straně serveru",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento soubor se nepodařilo dešifrovat, pravděpodobně je sdílený. Požádejte prosím majitele souboru, aby jej s vámi znovu sdílel.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Soubor nelze načíst, pravděpodobně se jedná o sdílený soubor. Požádejte prosím vlastníka souboru, aby vám jej znovu sdílel.",
"The share will expire on %s." : "Sdílení vyprší %s.",
......
......@@ -23,6 +23,7 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"Encryption App is enabled and ready" : "Aplikace šifrování je již povolena",
"one-time password for server-side-encryption" : "jednorázové heslo pro šifrování na straně serveru",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento soubor se nepodařilo dešifrovat, pravděpodobně je sdílený. Požádejte prosím majitele souboru, aby jej s vámi znovu sdílel.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Soubor nelze načíst, pravděpodobně se jedná o sdílený soubor. Požádejte prosím vlastníka souboru, aby vám jej znovu sdílel.",
"The share will expire on %s." : "Sdílení vyprší %s.",
......
......@@ -25,10 +25,13 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "รหัสส่วนตัวไม่ถูกต้องสำหรับการเข้ารหัสแอพฯ กรุณาอัพเดทรหัสการเข้ารหัสผ่านส่วนตัวของคุณในการตั้งค่าส่วนบุคคลและในการกู้คืนการเข้าถึงไฟล์ที่มีการเข้ารหัสของคุณ",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "การเข้ารหัสแอพฯ ถูกเปิดใช้งานแต่รหัสของคุณยังไม่ได้เริ่มต้นใช้ โปรดออกและเข้าสู่ระบบอีกครั้ง",
"Encryption App is enabled and ready" : "เข้ารหัสแอพถูกเปิดใช้งานและพร้อมทำงาน",
"one-time password for server-side-encryption" : "รหัสผ่านเพียงครั้งเดียว สำหรับเข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "ไม่สามารถถอดรหัสไฟล์นี้ มันอาจเป็นไฟล์ที่ใช้งานร่วมกัน กรุณาถามเจ้าของไฟล์เพื่อยกเลิกการใช้งานร่วมกัน ",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "ไม่สามารถอ่านไฟล์นี้ มันอาจเป็นไฟล์ที่ใช้งานร่วมกัน กรุณาสอบถามเจ้าของไฟล์เพื่อแชร์ไฟล์กับคุณ",
"Hey there,\n\nthe admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password '%s'.\n\nPlease login to the web interface, go to the section 'ownCloud basic encryption module' of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the 'old log-in password' field and your current login-password.\n\n" : "นี่คุณ<br>\n<br> \nผู้ดูแลระบบเปิดใช้งานการเข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์ของคุณจะถูกเข้ารหัสโดยใช้รหัสผ่าน <strong>%s</strong><br>\n<br>\nกรุณาเข้าสู่ระบบเว็บอินเตอร์เฟซไปที่ส่วน \"โมดูลการเข้ารหัส ownCloud พื้นฐาน\" ของการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณและอัพเดทการเข้ารหัสรหัสผ่านของคุณโดย ป้อนรหัสผ่านนี้ในช่อง \"รหัสผ่านเก่าที่เข้าสู่ระบบ\" และเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านปัจจุบันของคุณ<br>\n<br>\n",
"The share will expire on %s." : "การแชร์จะหมดอายุในวันที่ %s",
"Cheers!" : "ไชโย!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "นี่คุณ <br><br> ผู้ดูแลระบบเปิดใช้งานการเข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์ของคุณจะถูกเข้ารหัสโดยใช้รหัสผ่าน <strong>%s</strong> <br><br>กรุณาเข้าสู่ระบบเว็บอินเตอร์เฟซไปที่ส่วน \"โมดูลการเข้ารหัส ownCloud พื้นฐาน\" ของการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณและอัพเดทการเข้ารหัสรหัสผ่านของคุณโดย ป้อนรหัสผ่านนี้ในช่อง \"รหัสผ่านเก่าที่เข้าสู่ระบบ\" และเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านปัจจุบันของคุณ<br><br>",
"Enable recovery key" : "เปิดใช้งานการกู้คืนรหัส",
"Disable recovery key" : "ปิดใช้งานรหัสการกู้คืนรหัส",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "รหัสการกู้คืนเป็นการเข้ารหัสลับพิเศษจะใช้ในการเข้ารหัสไฟล์ มันจะช่วยเรื่องการกู้คืนไฟล์ของผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน",
......
......@@ -23,10 +23,13 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "รหัสส่วนตัวไม่ถูกต้องสำหรับการเข้ารหัสแอพฯ กรุณาอัพเดทรหัสการเข้ารหัสผ่านส่วนตัวของคุณในการตั้งค่าส่วนบุคคลและในการกู้คืนการเข้าถึงไฟล์ที่มีการเข้ารหัสของคุณ",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "การเข้ารหัสแอพฯ ถูกเปิดใช้งานแต่รหัสของคุณยังไม่ได้เริ่มต้นใช้ โปรดออกและเข้าสู่ระบบอีกครั้ง",
"Encryption App is enabled and ready" : "เข้ารหัสแอพถูกเปิดใช้งานและพร้อมทำงาน",
"one-time password for server-side-encryption" : "รหัสผ่านเพียงครั้งเดียว สำหรับเข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "ไม่สามารถถอดรหัสไฟล์นี้ มันอาจเป็นไฟล์ที่ใช้งานร่วมกัน กรุณาถามเจ้าของไฟล์เพื่อยกเลิกการใช้งานร่วมกัน ",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "ไม่สามารถอ่านไฟล์นี้ มันอาจเป็นไฟล์ที่ใช้งานร่วมกัน กรุณาสอบถามเจ้าของไฟล์เพื่อแชร์ไฟล์กับคุณ",
"Hey there,\n\nthe admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password '%s'.\n\nPlease login to the web interface, go to the section 'ownCloud basic encryption module' of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the 'old log-in password' field and your current login-password.\n\n" : "นี่คุณ<br>\n<br> \nผู้ดูแลระบบเปิดใช้งานการเข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์ของคุณจะถูกเข้ารหัสโดยใช้รหัสผ่าน <strong>%s</strong><br>\n<br>\nกรุณาเข้าสู่ระบบเว็บอินเตอร์เฟซไปที่ส่วน \"โมดูลการเข้ารหัส ownCloud พื้นฐาน\" ของการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณและอัพเดทการเข้ารหัสรหัสผ่านของคุณโดย ป้อนรหัสผ่านนี้ในช่อง \"รหัสผ่านเก่าที่เข้าสู่ระบบ\" และเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านปัจจุบันของคุณ<br>\n<br>\n",
"The share will expire on %s." : "การแชร์จะหมดอายุในวันที่ %s",
"Cheers!" : "ไชโย!",
"Hey there,<br><br>the admin enabled server-side-encryption. Your files were encrypted using the password <strong>%s</strong>.<br><br>Please login to the web interface, go to the section \"ownCloud basic encryption module\" of your personal settings and update your encryption password by entering this password into the \"old log-in password\" field and your current login-password.<br><br>" : "นี่คุณ <br><br> ผู้ดูแลระบบเปิดใช้งานการเข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์ของคุณจะถูกเข้ารหัสโดยใช้รหัสผ่าน <strong>%s</strong> <br><br>กรุณาเข้าสู่ระบบเว็บอินเตอร์เฟซไปที่ส่วน \"โมดูลการเข้ารหัส ownCloud พื้นฐาน\" ของการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณและอัพเดทการเข้ารหัสรหัสผ่านของคุณโดย ป้อนรหัสผ่านนี้ในช่อง \"รหัสผ่านเก่าที่เข้าสู่ระบบ\" และเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านปัจจุบันของคุณ<br><br>",
"Enable recovery key" : "เปิดใช้งานการกู้คืนรหัส",
"Disable recovery key" : "ปิดใช้งานรหัสการกู้คืนรหัส",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "รหัสการกู้คืนเป็นการเข้ารหัสลับพิเศษจะใช้ในการเข้ารหัสไฟล์ มันจะช่วยเรื่องการกู้คืนไฟล์ของผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน",
......
OC.L10N.register(
"files_external",
{
"Fetching request tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Získání přístupových tokenů selhalo. Ověřte že klíč aplikace a tajné heslo jsou správné.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Získání přístupových tokenů selhalo. Ověřte že klíč aplikace a tajné heslo jsou správné.",
"Please provide a valid app key and secret." : "Zadejte prosím platný klíč a tajné heslo aplikace.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Selhal krok 1. Výjimka: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Selhal krok 2. Výjimka: %s",
"External storage" : "Externí úložiště",
......@@ -22,12 +25,15 @@ OC.L10N.register(
"SFTP with secret key login" : "SFTP login s tajným klíčem",
"Public key" : "Veřejný klíč",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Úložiště s id \"%i\" nebylo nalezeno",
"Invalid backend or authentication mechanism class" : "Neplatný backend nebo třída ověřovacího mechanismu",
"Invalid mount point" : "Neplatný přípojný bod",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Neplatná služba úložiště \"%s\"",
"Personal" : "Osobní",
"System" : "Systém",
"Grant access" : "Povolit přístup",
"Access granted" : "Přístup povolen",
"Error configuring OAuth1" : "Chyba nastavení OAuth1",
"Error configuring OAuth2" : "Chyba nastavení OAuth2",
"Enable encryption" : "Povolit šifrování",
"Enable previews" : "Povolit náhledy",
"Check for changes" : "Zkontrolovat změny",
......@@ -39,12 +45,18 @@ OC.L10N.register(
"Saved" : "Uloženo",
"Generate keys" : "Vytvořit klíče",
"Error generating key pair" : "Chyba při vytváření páru klíčů",
"Access key" : "Přístupový klíč",
"Secret key" : "Tajný klíč",
"None" : "Žádné",
"OAuth1" : "OAuth1",
"App key" : "Klíč aplikace",
"App secret" : "Tajemství aplikace",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "Klientské ID",
"Client secret" : "Klientské tajemství",
"Username and password" : "Uživatelské jméno a heslo",
"Password" : "Heslo",
"Session credentials" : "Přihlašovací údaje sezení",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Hostname" : "Hostname",
"Port" : "Port",
......@@ -55,11 +67,15 @@ OC.L10N.register(
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Zabezpečené https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Secure ftps://" : "Zabezpečené ftps://",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Místní",
"Location" : "Umístění",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"Root" : "Kořen",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"<b>Note:</b> " : "<b>Poznámka:</b>",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> cURL podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> FTP podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
......@@ -71,6 +87,7 @@ OC.L10N.register(
"Scope" : "Rozsah",
"External Storage" : "Externí úložiště",
"Folder name" : "Název složky",
"Authentication" : "Ověření",
"Configuration" : "Nastavení",
"Available for" : "Dostupné pro",
"Advanced settings" : "Pokročilá nastavení",
......
{ "translations": {
"Fetching request tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Získání přístupových tokenů selhalo. Ověřte že klíč aplikace a tajné heslo jsou správné.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Získání přístupových tokenů selhalo. Ověřte že klíč aplikace a tajné heslo jsou správné.",
"Please provide a valid app key and secret." : "Zadejte prosím platný klíč a tajné heslo aplikace.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Selhal krok 1. Výjimka: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Selhal krok 2. Výjimka: %s",
"External storage" : "Externí úložiště",
......@@ -20,12 +23,15 @@
"SFTP with secret key login" : "SFTP login s tajným klíčem",
"Public key" : "Veřejný klíč",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Úložiště s id \"%i\" nebylo nalezeno",
"Invalid backend or authentication mechanism class" : "Neplatný backend nebo třída ověřovacího mechanismu",
"Invalid mount point" : "Neplatný přípojný bod",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Neplatná služba úložiště \"%s\"",
"Personal" : "Osobní",
"System" : "Systém",
"Grant access" : "Povolit přístup",
"Access granted" : "Přístup povolen",
"Error configuring OAuth1" : "Chyba nastavení OAuth1",
"Error configuring OAuth2" : "Chyba nastavení OAuth2",
"Enable encryption" : "Povolit šifrování",
"Enable previews" : "Povolit náhledy",
"Check for changes" : "Zkontrolovat změny",
......@@ -37,12 +43,18 @@
"Saved" : "Uloženo",
"Generate keys" : "Vytvořit klíče",
"Error generating key pair" : "Chyba při vytváření páru klíčů",
"Access key" : "Přístupový klíč",
"Secret key" : "Tajný klíč",
"None" : "Žádné",
"OAuth1" : "OAuth1",
"App key" : "Klíč aplikace",
"App secret" : "Tajemství aplikace",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "Klientské ID",
"Client secret" : "Klientské tajemství",
"Username and password" : "Uživatelské jméno a heslo",
"Password" : "Heslo",
"Session credentials" : "Přihlašovací údaje sezení",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Hostname" : "Hostname",
"Port" : "Port",
......@@ -53,11 +65,15 @@
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Zabezpečené https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Secure ftps://" : "Zabezpečené ftps://",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Místní",
"Location" : "Umístění",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"Root" : "Kořen",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"<b>Note:</b> " : "<b>Poznámka:</b>",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> cURL podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Poznámka:</b> FTP podpora v PHP není povolena nebo nainstalována. Není možné připojení %s. Prosím požádejte svého správce systému ať ji nainstaluje.",
......@@ -69,6 +85,7 @@
"Scope" : "Rozsah",
"External Storage" : "Externí úložiště",
"Folder name" : "Název složky",
"Authentication" : "Ověření",
"Configuration" : "Nastavení",
"Available for" : "Dostupné pro",
"Advanced settings" : "Pokročilá nastavení",
......
......@@ -66,7 +66,6 @@ OC.L10N.register(
"Federated Cloud" : "Sdružený cloud",
"Your Federated Cloud ID:" : "Vaše sdružené cloud ID:",
"Share it:" : "Sdílet:",
"Add it to your website:" : "Přidat na svou webovou stránku:",
"Share with me via ownCloud" : "Sdíleno se mnou přes ownCloud",
"HTML Code:" : "HTML kód:"
},
......
......@@ -64,7 +64,6 @@
"Federated Cloud" : "Sdružený cloud",
"Your Federated Cloud ID:" : "Vaše sdružené cloud ID:",
"Share it:" : "Sdílet:",
"Add it to your website:" : "Přidat na svou webovou stránku:",
"Share with me via ownCloud" : "Sdíleno se mnou přes ownCloud",
"HTML Code:" : "HTML kód:"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;"
......
......@@ -66,7 +66,6 @@ OC.L10N.register(
"Federated Cloud" : "Federated Cloud",
"Your Federated Cloud ID:" : "Din Federated Cloud ID:",
"Share it:" : "Del:",
"Add it to your website:" : "Tilføj den til din hjemmeside:",
"Share with me via ownCloud" : "Del med mig gennem ownCloud",
"HTML Code:" : "HTMLkode:"
},
......
......@@ -64,7 +64,6 @@
"Federated Cloud" : "Federated Cloud",
"Your Federated Cloud ID:" : "Din Federated Cloud ID:",
"Share it:" : "Del:",
"Add it to your website:" : "Tilføj den til din hjemmeside:",
"Share with me via ownCloud" : "Del med mig gennem ownCloud",
"HTML Code:" : "HTMLkode:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -66,7 +66,6 @@ OC.L10N.register(
"Federated Cloud" : "Federated Cloud",
"Your Federated Cloud ID:" : "Deine Federated-Cloud-ID:",
"Share it:" : "Zum Teilen:",
"Add it to your website:" : "Zum Hinzufügen zu Deiner Website:",
"Share with me via ownCloud" : "Teile mit mir über ownCloud",
"HTML Code:" : "HTML-Code:"
},
......
......@@ -64,7 +64,6 @@
"Federated Cloud" : "Federated Cloud",
"Your Federated Cloud ID:" : "Deine Federated-Cloud-ID:",
"Share it:" : "Zum Teilen:",
"Add it to your website:" : "Zum Hinzufügen zu Deiner Website:",
"Share with me via ownCloud" : "Teile mit mir über ownCloud",
"HTML Code:" : "HTML-Code:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -66,7 +66,6 @@ OC.L10N.register(
"Federated Cloud" : "Federated Cloud",
"Your Federated Cloud ID:" : "Ihre Federated-Cloud-ID:",
"Share it:" : "Zum Teilen:",
"Add it to your website:" : "Zum Hinzufügen zu Ihrer Website:",
"Share with me via ownCloud" : "Teilen Sie mit mir über ownCloud",
"HTML Code:" : "HTML-Code:"
},
......
......@@ -64,7 +64,6 @@
"Federated Cloud" : "Federated Cloud",
"Your Federated Cloud ID:" : "Ihre Federated-Cloud-ID:",
"Share it:" : "Zum Teilen:",
"Add it to your website:" : "Zum Hinzufügen zu Ihrer Website:",
"Share with me via ownCloud" : "Teilen Sie mit mir über ownCloud",
"HTML Code:" : "HTML-Code:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -66,7 +66,6 @@ OC.L10N.register(
"Federated Cloud" : "Federated σύννεφο",
"Your Federated Cloud ID:" : "Το ID σας στο Federated Cloud:",
"Share it:" : "Μοιραστείτε το:",
"Add it to your website:" : "Προσθέστε το στην ιστοσελίδα σας:",
"Share with me via ownCloud" : "Διαμοιρασμός με εμένα μέσω του ",
"HTML Code:" : "Κώδικας HTML:"
},
......
......@@ -64,7 +64,6 @@
"Federated Cloud" : "Federated σύννεφο",
"Your Federated Cloud ID:" : "Το ID σας στο Federated Cloud:",
"Share it:" : "Μοιραστείτε το:",
"Add it to your website:" : "Προσθέστε το στην ιστοσελίδα σας:",
"Share with me via ownCloud" : "Διαμοιρασμός με εμένα μέσω του ",
"HTML Code:" : "Κώδικας HTML:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -66,7 +66,6 @@ OC.L10N.register(
"Federated Cloud" : "Nube Federada",
"Your Federated Cloud ID:" : "Su ID Nube Federada:",
"Share it:" : "Compartir:",
"Add it to your website:" : "Agregarlo a su sitio de internet:",
"Share with me via ownCloud" : "Compartirlo conmigo vía OwnCloud",
"HTML Code:" : "Código HTML:"
},
......
......@@ -64,7 +64,6 @@
"Federated Cloud" : "Nube Federada",
"Your Federated Cloud ID:" : "Su ID Nube Federada:",
"Share it:" : "Compartir:",
"Add it to your website:" : "Agregarlo a su sitio de internet:",
"Share with me via ownCloud" : "Compartirlo conmigo vía OwnCloud",
"HTML Code:" : "Código HTML:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -47,7 +47,6 @@ OC.L10N.register(
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Luba selle serveri kasutajatel saata faile teistesse serveritesse",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Luba selle serveri kasutajatel võtta vastu jagamisi teistest serveritest",
"Share it:" : "Jaga seda:",
"Add it to your website:" : "Lisa see oma veebisaidile:",
"Share with me via ownCloud" : "Jaga minuga läbi ownCloudiga",
"HTML Code:" : "HTML kood:"
},
......
......@@ -45,7 +45,6 @@
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Luba selle serveri kasutajatel saata faile teistesse serveritesse",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Luba selle serveri kasutajatel võtta vastu jagamisi teistest serveritest",
"Share it:" : "Jaga seda:",
"Add it to your website:" : "Lisa see oma veebisaidile:",
"Share with me via ownCloud" : "Jaga minuga läbi ownCloudiga",
"HTML Code:" : "HTML kood:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment