Commit 42dd40ad authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent d560d1ef
......@@ -24,6 +24,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento soubor se nepodařilo dešifrovat, pravděpodobně je sdílený. Požádejte prosím majitele souboru, aby jej s vámi znovu sdílel.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Soubor nelze načíst, pravděpodobně se jedná o sdílený soubor. Požádejte prosím vlastníka souboru, aby vám jej znovu sdílel.",
"Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
"Disable recovery key" : "Vypnout záchranný klíč",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Záchranný klíč je dodatečný šifrovací klíč použitý pro\nšifrování souborů. S jeho pomocí lze obnovit soubory uživatele při zapomenutí hesla.",
......
......@@ -22,6 +22,7 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento soubor se nepodařilo dešifrovat, pravděpodobně je sdílený. Požádejte prosím majitele souboru, aby jej s vámi znovu sdílel.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Soubor nelze načíst, pravděpodobně se jedná o sdílený soubor. Požádejte prosím vlastníka souboru, aby vám jej znovu sdílel.",
"Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
"Disable recovery key" : "Vypnout záchranný klíč",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Záchranný klíč je dodatečný šifrovací klíč použitý pro\nšifrování souborů. S jeho pomocí lze obnovit soubory uživatele při zapomenutí hesla.",
......
......@@ -24,6 +24,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Άκυρο προσωπικό κλειδί για την εφαρμογή κρυπτογράφησης. Παρακαλώ ενημερώστε τον κωδικό του προσωπικού κλειδίου σας στις προσωπικές ρυθμίσεις για να επανακτήσετε πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα σας αρχεία.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Η εφαρμογή κρυπτογράφησης είναι ενεργοποιημένη αλλά τα κλειδιά σας δεν έχουν καταγραφεί, παρακαλώ αποσυνδεθείτε και επανασυνδεθείτε.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Δεν ήταν δυνατό να αποκρυπτογραφηθεί αυτό το αρχείο, πιθανόν πρόκειται για κοινόχρηστο αρχείο. Παρακαλώ ζητήστε από τον ιδιοκτήτη του αρχείου να το ξαναμοιραστεί μαζί σας.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Αδυναμία ανάγνωσης αυτού του αρχείου, πιθανό να είναι διαμοιραζόμενο αρχείο. Παρακαλώ ρωτήστε τον κάτοχο του αρχείου να το διαμοιράσει ξανά μαζί σας.",
"Enable recovery key" : "Ενεργοποίηση κλειδιού ανάκτησης",
"Disable recovery key" : "Απενεργοποίηση κλειδιού ανάκτησης",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Το κλειδί ανάκτησης είναι ένα επιπλέον κλειδί κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται για να κρυπτογραφήσει αρχεία. Επιτρέπει την ανάκτηση των αρχείων ενός χρήστη αν αυτός/αυτή ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης.",
......
......@@ -22,6 +22,7 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Άκυρο προσωπικό κλειδί για την εφαρμογή κρυπτογράφησης. Παρακαλώ ενημερώστε τον κωδικό του προσωπικού κλειδίου σας στις προσωπικές ρυθμίσεις για να επανακτήσετε πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα σας αρχεία.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Η εφαρμογή κρυπτογράφησης είναι ενεργοποιημένη αλλά τα κλειδιά σας δεν έχουν καταγραφεί, παρακαλώ αποσυνδεθείτε και επανασυνδεθείτε.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Δεν ήταν δυνατό να αποκρυπτογραφηθεί αυτό το αρχείο, πιθανόν πρόκειται για κοινόχρηστο αρχείο. Παρακαλώ ζητήστε από τον ιδιοκτήτη του αρχείου να το ξαναμοιραστεί μαζί σας.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Αδυναμία ανάγνωσης αυτού του αρχείου, πιθανό να είναι διαμοιραζόμενο αρχείο. Παρακαλώ ρωτήστε τον κάτοχο του αρχείου να το διαμοιράσει ξανά μαζί σας.",
"Enable recovery key" : "Ενεργοποίηση κλειδιού ανάκτησης",
"Disable recovery key" : "Απενεργοποίηση κλειδιού ανάκτησης",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Το κλειδί ανάκτησης είναι ένα επιπλέον κλειδί κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται για να κρυπτογραφήσει αρχεία. Επιτρέπει την ανάκτηση των αρχείων ενός χρήστη αν αυτός/αυτή ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης.",
......
......@@ -8,11 +8,13 @@ OC.L10N.register(
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!",
"Recovery key successfully disabled" : "Recovery key disabled successfully",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!",
"Missing parameters" : "Missing parameters",
"Please provide the old recovery password" : "Please provide the old recovery password",
"Please provide a new recovery password" : "Please provide a new recovery password",
"Please repeat the new recovery password" : "Please repeat the new recovery password",
"Password successfully changed." : "Password changed successfully.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Could not change the password. Maybe the old password was incorrect.",
"Recovery Key disabled" : "Recovery Key disabled",
"Recovery Key enabled" : "Recovery Key enabled",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator",
"Could not update the private key password." : "Could not update the private key password.",
......@@ -22,8 +24,16 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Encryption App is enabled but your keys are not initialised, please log-out and log-in again",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Cannot decrypt this file, which is probably a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.",
"Enable recovery key" : "Enable recovery key",
"Disable recovery key" : "Disable recovery key",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password.",
"Recovery key password" : "Recovery key password",
"Repeat recovery key password" : "Repeat recovery key password",
"Change recovery key password:" : "Change recovery key password:",
"Old recovery key password" : "Old recovery key password",
"New recovery key password" : "New recovery key password",
"Repeat new recovery key password" : "Repeat new recovery key password",
"Change Password" : "Change Password",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud basic encryption module",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Your private key password no longer matches your log-in password.",
......
......@@ -6,11 +6,13 @@
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!",
"Recovery key successfully disabled" : "Recovery key disabled successfully",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!",
"Missing parameters" : "Missing parameters",
"Please provide the old recovery password" : "Please provide the old recovery password",
"Please provide a new recovery password" : "Please provide a new recovery password",
"Please repeat the new recovery password" : "Please repeat the new recovery password",
"Password successfully changed." : "Password changed successfully.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Could not change the password. Maybe the old password was incorrect.",
"Recovery Key disabled" : "Recovery Key disabled",
"Recovery Key enabled" : "Recovery Key enabled",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator",
"Could not update the private key password." : "Could not update the private key password.",
......@@ -20,8 +22,16 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Encryption App is enabled but your keys are not initialised, please log-out and log-in again",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Cannot decrypt this file, which is probably a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you.",
"Enable recovery key" : "Enable recovery key",
"Disable recovery key" : "Disable recovery key",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password.",
"Recovery key password" : "Recovery key password",
"Repeat recovery key password" : "Repeat recovery key password",
"Change recovery key password:" : "Change recovery key password:",
"Old recovery key password" : "Old recovery key password",
"New recovery key password" : "New recovery key password",
"Repeat new recovery key password" : "Repeat new recovery key password",
"Change Password" : "Change Password",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud basic encryption module",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Your private key password no longer matches your log-in password.",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Não foi possível ativar a chave de recuperação. Por favor, verifique a sua senha da chave de recuperação!",
"Recovery key successfully disabled" : "A chave de recuperação foi desativada com sucesso",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Não foi possível desativar a chave de recuperação. Por favor, verifique a senha da chave de recuperação.",
"Missing parameters" : "Parametros em falta",
"Please provide the old recovery password" : "Escreva a palavra-passe de recuperação antiga",
"Please provide a new recovery password" : "Escreva a nova palavra-passe de recuperação",
"Please repeat the new recovery password" : "Escreva de novo a nova palavra-passe de recuperação",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Não foi possível ativar a chave de recuperação. Por favor, verifique a sua senha da chave de recuperação!",
"Recovery key successfully disabled" : "A chave de recuperação foi desativada com sucesso",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Não foi possível desativar a chave de recuperação. Por favor, verifique a senha da chave de recuperação.",
"Missing parameters" : "Parametros em falta",
"Please provide the old recovery password" : "Escreva a palavra-passe de recuperação antiga",
"Please provide a new recovery password" : "Escreva a nova palavra-passe de recuperação",
"Please repeat the new recovery password" : "Escreva de novo a nova palavra-passe de recuperação",
......
......@@ -42,6 +42,7 @@ OC.L10N.register(
"Delete" : "Delete",
"Disconnect storage" : "Disconnect storage",
"Unshare" : "Unshare",
"No permission to delete" : "No permission to delete",
"Download" : "Download",
"Select" : "Select",
"Pending" : "Pending",
......
......@@ -40,6 +40,7 @@
"Delete" : "Delete",
"Disconnect storage" : "Disconnect storage",
"Unshare" : "Unshare",
"No permission to delete" : "No permission to delete",
"Download" : "Download",
"Select" : "Select",
"Pending" : "Pending",
......
......@@ -3,6 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{
"Failed to clear the mappings." : "Selhalo zrušení mapování.",
"Failed to delete the server configuration" : "Selhalo smazání nastavení serveru",
"The configuration is invalid: anonymous bind is not allowed." : "Tato konfigurace není platná: anonymní bind není povolen.",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "Nastavení je v pořádku a spojení bylo navázáno.",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Konfigurace je v pořádku, ale spojení selhalo. Zkontrolujte, prosím, nastavení serveru a přihlašovací údaje.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Konfigurace je neplatná. Pro bližší informace se podívejte do logu.",
......@@ -29,6 +30,8 @@ OC.L10N.register(
"Confirm Deletion" : "Potvrdit smazání",
"Mappings cleared successfully!" : "Mapování úspěšně vyčištěno!",
"Error while clearing the mappings." : "Chyba při čištění mapování.",
"Anonymous bind is not allowed. Please provide a User DN and Password." : "Anonymní bind není povolen. Zadejte prosím User DN a Heslo.",
"LDAP Operations error. Anonymous bind might not be allowed." : "Chyba LDAP operace. Anonymní bind nejspíše není povolen.",
"Saving failed. Please make sure the database is in Operation. Reload before continuing." : "Ukládání selhalo. Ujistěte se, že databáze funguje. Načtěte znovu, než budete pokračovat.",
"Switching the mode will enable automatic LDAP queries. Depending on your LDAP size they may take a while. Do you still want to switch the mode?" : "Přepnutí módu povolí automatické LDAP dotazy. V závislosti na velikosti vašeho LDAP může vyhledávání chvíli trvat. Opravdu si přejete přepnout mód?",
"Mode switch" : "Přepnutí módu",
......
{ "translations": {
"Failed to clear the mappings." : "Selhalo zrušení mapování.",
"Failed to delete the server configuration" : "Selhalo smazání nastavení serveru",
"The configuration is invalid: anonymous bind is not allowed." : "Tato konfigurace není platná: anonymní bind není povolen.",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "Nastavení je v pořádku a spojení bylo navázáno.",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Konfigurace je v pořádku, ale spojení selhalo. Zkontrolujte, prosím, nastavení serveru a přihlašovací údaje.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Konfigurace je neplatná. Pro bližší informace se podívejte do logu.",
......@@ -27,6 +28,8 @@
"Confirm Deletion" : "Potvrdit smazání",
"Mappings cleared successfully!" : "Mapování úspěšně vyčištěno!",
"Error while clearing the mappings." : "Chyba při čištění mapování.",
"Anonymous bind is not allowed. Please provide a User DN and Password." : "Anonymní bind není povolen. Zadejte prosím User DN a Heslo.",
"LDAP Operations error. Anonymous bind might not be allowed." : "Chyba LDAP operace. Anonymní bind nejspíše není povolen.",
"Saving failed. Please make sure the database is in Operation. Reload before continuing." : "Ukládání selhalo. Ujistěte se, že databáze funguje. Načtěte znovu, než budete pokračovat.",
"Switching the mode will enable automatic LDAP queries. Depending on your LDAP size they may take a while. Do you still want to switch the mode?" : "Přepnutí módu povolí automatické LDAP dotazy. V závislosti na velikosti vašeho LDAP může vyhledávání chvíli trvat. Opravdu si přejete přepnout mód?",
"Mode switch" : "Přepnutí módu",
......
......@@ -3,6 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{
"Failed to clear the mappings." : "Αποτυχία εκκαθάρισης των αντιστοιχιών.",
"Failed to delete the server configuration" : "Αποτυχία διαγραφής ρυθμίσεων διακομιστή",
"The configuration is invalid: anonymous bind is not allowed." : "Η διαμόρφωση δεν είναι έγκυρη: δεν επιτρέπεται ανώνυμη δέσμευση.",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "Οι ρυθμίσεις είναι έγκυρες και η σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί!",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Οι ρυθμίσεις είναι έγκυρες, αλλά απέτυχε η σύνδεση. Παρακαλώ ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή και τα διαπιστευτήρια.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Η διαμόρφωση είναι άκυρη. Παρακαλώ ελέγξτε τα αρχεία σφαλμάτων για περαιτέρω λεπτομέρειες.",
......@@ -29,6 +30,8 @@ OC.L10N.register(
"Confirm Deletion" : "Επιβεβαίωση Διαγραφής",
"Mappings cleared successfully!" : "Η εκκαθάριση αντιστοιχιών ήταν επιτυχής!",
"Error while clearing the mappings." : "Σφάλμα κατά την εκκαθάριση των αντιστοιχιών.",
"Anonymous bind is not allowed. Please provide a User DN and Password." : "Η ανώνυμη δέσμευση δεν επιτρέπεται. Παρακαλούμε δώστε ένα DN χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης.",
"LDAP Operations error. Anonymous bind might not be allowed." : "Σφάλμα ενεργειών LDAP. Η ανώνυμη δέσμευση μπορεί να μην επιτρέπεται.",
"Saving failed. Please make sure the database is in Operation. Reload before continuing." : "Αποτυχία αποθήκευσης. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η βάση δεδομένων λειτουργεί. Επαναφορτώστε πριν συνεχίσετε.",
"Switching the mode will enable automatic LDAP queries. Depending on your LDAP size they may take a while. Do you still want to switch the mode?" : "Η αλλαγή της κατάστασης θα ενεργοποιήσει αυτόματα ερωτήματα LDAP. Ανάλογα με το μέγεθος του LDAP αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετά. Θέλετε ακόμη να αλλάξετε κατάσταση λειτουργίας;",
"Mode switch" : "Αλλαγή κατάστασης",
......
{ "translations": {
"Failed to clear the mappings." : "Αποτυχία εκκαθάρισης των αντιστοιχιών.",
"Failed to delete the server configuration" : "Αποτυχία διαγραφής ρυθμίσεων διακομιστή",
"The configuration is invalid: anonymous bind is not allowed." : "Η διαμόρφωση δεν είναι έγκυρη: δεν επιτρέπεται ανώνυμη δέσμευση.",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "Οι ρυθμίσεις είναι έγκυρες και η σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί!",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "Οι ρυθμίσεις είναι έγκυρες, αλλά απέτυχε η σύνδεση. Παρακαλώ ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή και τα διαπιστευτήρια.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "Η διαμόρφωση είναι άκυρη. Παρακαλώ ελέγξτε τα αρχεία σφαλμάτων για περαιτέρω λεπτομέρειες.",
......@@ -27,6 +28,8 @@
"Confirm Deletion" : "Επιβεβαίωση Διαγραφής",
"Mappings cleared successfully!" : "Η εκκαθάριση αντιστοιχιών ήταν επιτυχής!",
"Error while clearing the mappings." : "Σφάλμα κατά την εκκαθάριση των αντιστοιχιών.",
"Anonymous bind is not allowed. Please provide a User DN and Password." : "Η ανώνυμη δέσμευση δεν επιτρέπεται. Παρακαλούμε δώστε ένα DN χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης.",
"LDAP Operations error. Anonymous bind might not be allowed." : "Σφάλμα ενεργειών LDAP. Η ανώνυμη δέσμευση μπορεί να μην επιτρέπεται.",
"Saving failed. Please make sure the database is in Operation. Reload before continuing." : "Αποτυχία αποθήκευσης. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η βάση δεδομένων λειτουργεί. Επαναφορτώστε πριν συνεχίσετε.",
"Switching the mode will enable automatic LDAP queries. Depending on your LDAP size they may take a while. Do you still want to switch the mode?" : "Η αλλαγή της κατάστασης θα ενεργοποιήσει αυτόματα ερωτήματα LDAP. Ανάλογα με το μέγεθος του LDAP αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετά. Θέλετε ακόμη να αλλάξετε κατάσταση λειτουργίας;",
"Mode switch" : "Αλλαγή κατάστασης",
......
......@@ -3,6 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{
"Failed to clear the mappings." : "Failed to clear the mappings.",
"Failed to delete the server configuration" : "Failed to delete the server configuration",
"The configuration is invalid: anonymous bind is not allowed." : "The configuration is invalid: anonymous bind is not allowed.",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "The configuration is valid and the connection could be established!",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details.",
......@@ -22,12 +23,15 @@ OC.L10N.register(
"Could not detect Base DN, please enter it manually." : "Could not detect Base DN, please enter it manually.",
"{nthServer}. Server" : "{nthServer}. Server",
"No object found in the given Base DN. Please revise." : "No object found in the given Base DN. Please revise.",
"More than 1.000 directory entries available." : "More than 1,000 directory entries available.",
" entries available within the provided Base DN" : " entries available within the provided Base DN",
"An error occurred. Please check the Base DN, as well as connection settings and credentials." : "An error occurred. Please check the Base DN, as well as connection settings and credentials.",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Do you really want to delete the current Server Configuration?",
"Confirm Deletion" : "Confirm Deletion",
"Mappings cleared successfully!" : "Mappings cleared successfully!",
"Error while clearing the mappings." : "Error whilst clearing the mappings.",
"Anonymous bind is not allowed. Please provide a User DN and Password." : "Anonymous bind is not allowed. Please provide a User DN and Password.",
"LDAP Operations error. Anonymous bind might not be allowed." : "LDAP Operations error. Anonymous bind might not be allowed.",
"Saving failed. Please make sure the database is in Operation. Reload before continuing." : "Saving failed. Please make sure the database is in operation. Reload before continuing.",
"Switching the mode will enable automatic LDAP queries. Depending on your LDAP size they may take a while. Do you still want to switch the mode?" : "Switching the mode will enable automatic LDAP queries. Depending on your LDAP size they may take a while. Do you still want to switch the mode?",
"Mode switch" : "Mode switch",
......
{ "translations": {
"Failed to clear the mappings." : "Failed to clear the mappings.",
"Failed to delete the server configuration" : "Failed to delete the server configuration",
"The configuration is invalid: anonymous bind is not allowed." : "The configuration is invalid: anonymous bind is not allowed.",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "The configuration is valid and the connection could be established!",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details.",
......@@ -20,12 +21,15 @@
"Could not detect Base DN, please enter it manually." : "Could not detect Base DN, please enter it manually.",
"{nthServer}. Server" : "{nthServer}. Server",
"No object found in the given Base DN. Please revise." : "No object found in the given Base DN. Please revise.",
"More than 1.000 directory entries available." : "More than 1,000 directory entries available.",
" entries available within the provided Base DN" : " entries available within the provided Base DN",
"An error occurred. Please check the Base DN, as well as connection settings and credentials." : "An error occurred. Please check the Base DN, as well as connection settings and credentials.",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Do you really want to delete the current Server Configuration?",
"Confirm Deletion" : "Confirm Deletion",
"Mappings cleared successfully!" : "Mappings cleared successfully!",
"Error while clearing the mappings." : "Error whilst clearing the mappings.",
"Anonymous bind is not allowed. Please provide a User DN and Password." : "Anonymous bind is not allowed. Please provide a User DN and Password.",
"LDAP Operations error. Anonymous bind might not be allowed." : "LDAP Operations error. Anonymous bind might not be allowed.",
"Saving failed. Please make sure the database is in Operation. Reload before continuing." : "Saving failed. Please make sure the database is in operation. Reload before continuing.",
"Switching the mode will enable automatic LDAP queries. Depending on your LDAP size they may take a while. Do you still want to switch the mode?" : "Switching the mode will enable automatic LDAP queries. Depending on your LDAP size they may take a while. Do you still want to switch the mode?",
"Mode switch" : "Mode switch",
......
......@@ -3,6 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{
"Failed to clear the mappings." : "Ocurrió un fallo al borrar las asignaciones.",
"Failed to delete the server configuration" : "No se pudo borrar la configuración del servidor",
"The configuration is invalid: anonymous bind is not allowed." : "La configuración no es válida: enlaces anónimos no están permitido.",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "¡La configuración es válida y la conexión puede establecerse!",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "La configuración es válida, pero falló el nexo. Por favor, compruebe la configuración del servidor y las credenciales.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "La configuración no es válida. Por favor, revise el registro para más detalles.",
......@@ -29,6 +30,8 @@ OC.L10N.register(
"Confirm Deletion" : "Confirmar eliminación",
"Mappings cleared successfully!" : "¡Asignaciones borradas exitosamente!",
"Error while clearing the mappings." : "Error mientras se borraban las asignaciones.",
"Anonymous bind is not allowed. Please provide a User DN and Password." : "Enlace anónimo no está permitido. Por favor suministre un DN de usuario y contraseña ",
"LDAP Operations error. Anonymous bind might not be allowed." : "Error de operaciones LDAP. Enlace anónimo puede no estar permitido.",
"Saving failed. Please make sure the database is in Operation. Reload before continuing." : "Guardado fallido. Por favor, asegúrese de que la base de datos está en Operación. Actualizar antes de continuar.",
"Switching the mode will enable automatic LDAP queries. Depending on your LDAP size they may take a while. Do you still want to switch the mode?" : "Cambiando el modo habilitará automáticamente las consultas LDAP. Dependiendo del tamaño de su LDAP puede tardar un rato. ¿Desea cambiar el modo?",
"Mode switch" : "Modo interruptor",
......
{ "translations": {
"Failed to clear the mappings." : "Ocurrió un fallo al borrar las asignaciones.",
"Failed to delete the server configuration" : "No se pudo borrar la configuración del servidor",
"The configuration is invalid: anonymous bind is not allowed." : "La configuración no es válida: enlaces anónimos no están permitido.",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "¡La configuración es válida y la conexión puede establecerse!",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "La configuración es válida, pero falló el nexo. Por favor, compruebe la configuración del servidor y las credenciales.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "La configuración no es válida. Por favor, revise el registro para más detalles.",
......@@ -27,6 +28,8 @@
"Confirm Deletion" : "Confirmar eliminación",
"Mappings cleared successfully!" : "¡Asignaciones borradas exitosamente!",
"Error while clearing the mappings." : "Error mientras se borraban las asignaciones.",
"Anonymous bind is not allowed. Please provide a User DN and Password." : "Enlace anónimo no está permitido. Por favor suministre un DN de usuario y contraseña ",
"LDAP Operations error. Anonymous bind might not be allowed." : "Error de operaciones LDAP. Enlace anónimo puede no estar permitido.",
"Saving failed. Please make sure the database is in Operation. Reload before continuing." : "Guardado fallido. Por favor, asegúrese de que la base de datos está en Operación. Actualizar antes de continuar.",
"Switching the mode will enable automatic LDAP queries. Depending on your LDAP size they may take a while. Do you still want to switch the mode?" : "Cambiando el modo habilitará automáticamente las consultas LDAP. Dependiendo del tamaño de su LDAP puede tardar un rato. ¿Desea cambiar el modo?",
"Mode switch" : "Modo interruptor",
......
......@@ -3,6 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{
"Failed to clear the mappings." : "Non foi posíbel limpar as asignacións.",
"Failed to delete the server configuration" : "Non foi posíbel eliminar a configuración do servidor",
"The configuration is invalid: anonymous bind is not allowed." : "A configuración é incorrecta: o vínculo anónimo non está permitido.",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "A configuración é correcta e pode estabelecerse a conexión.",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "A configuración é correcta, mais a ligazón non. Comprobe a configuración do servidor e as credenciais.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "A configuración non é correcta. Vexa o rexistro de ownCloud para máis detalles",
......@@ -29,6 +30,8 @@ OC.L10N.register(
"Confirm Deletion" : "Confirmar a eliminación",
"Mappings cleared successfully!" : "Limpáronse satisfactoriamente as asignacións!",
"Error while clearing the mappings." : "Produciuse un erro ao limpar as asignacións.",
"Anonymous bind is not allowed. Please provide a User DN and Password." : "O vínculo anónimo non está permitido. Forneza un DN de usuario e un contrasinal.",
"LDAP Operations error. Anonymous bind might not be allowed." : "Produciuse un erro de operacións do LDAP. O vínculo anónimo podería non estar permitido.",
"Saving failed. Please make sure the database is in Operation. Reload before continuing." : "Non foi posíbel gardar. Asegúrese de que a base de datos está en funcionamento. Volva a cargar antes de continuar.",
"Switching the mode will enable automatic LDAP queries. Depending on your LDAP size they may take a while. Do you still want to switch the mode?" : "O cambio do modo permitirá consultas LDAP automáticas. Dependendo do tamaño de LDAP pode levarlle un chisco. Quere cambiar de modo aínda así?",
"Mode switch" : "Cambio de modo",
......
{ "translations": {
"Failed to clear the mappings." : "Non foi posíbel limpar as asignacións.",
"Failed to delete the server configuration" : "Non foi posíbel eliminar a configuración do servidor",
"The configuration is invalid: anonymous bind is not allowed." : "A configuración é incorrecta: o vínculo anónimo non está permitido.",
"The configuration is valid and the connection could be established!" : "A configuración é correcta e pode estabelecerse a conexión.",
"The configuration is valid, but the Bind failed. Please check the server settings and credentials." : "A configuración é correcta, mais a ligazón non. Comprobe a configuración do servidor e as credenciais.",
"The configuration is invalid. Please have a look at the logs for further details." : "A configuración non é correcta. Vexa o rexistro de ownCloud para máis detalles",
......@@ -27,6 +28,8 @@
"Confirm Deletion" : "Confirmar a eliminación",
"Mappings cleared successfully!" : "Limpáronse satisfactoriamente as asignacións!",
"Error while clearing the mappings." : "Produciuse un erro ao limpar as asignacións.",
"Anonymous bind is not allowed. Please provide a User DN and Password." : "O vínculo anónimo non está permitido. Forneza un DN de usuario e un contrasinal.",
"LDAP Operations error. Anonymous bind might not be allowed." : "Produciuse un erro de operacións do LDAP. O vínculo anónimo podería non estar permitido.",
"Saving failed. Please make sure the database is in Operation. Reload before continuing." : "Non foi posíbel gardar. Asegúrese de que a base de datos está en funcionamento. Volva a cargar antes de continuar.",
"Switching the mode will enable automatic LDAP queries. Depending on your LDAP size they may take a while. Do you still want to switch the mode?" : "O cambio do modo permitirá consultas LDAP automáticas. Dependendo do tamaño de LDAP pode levarlle un chisco. Quere cambiar de modo aínda así?",
"Mode switch" : "Cambio de modo",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment