Commit 527dd8cd authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent e969fe6b
......@@ -129,6 +129,10 @@ OC.L10N.register(
"Reset password" : "Obnovit heslo",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X není podporován a %s nebude na této platformě správně fungovat. Používejte pouze na vlastní nebezpečí!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Místo toho zvažte pro nejlepší funkčnost použití GNU/Linux serveru.",
"It seems that this %s instance is running on a 32bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32 bitovém PHP prostředí a byl nakonfigurován open_basedir v php.ini. Toto povede k problémům se soubory většími než 4GB a zásadně není doporučováno.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64bit PHP." : "Odstraňte prosím open_basedir nastavení ve svém php.ini nebo přejděte na 64 bitové PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32 bitovém PHP prostředí a není nainstalováno cURL. Toto povede k problémům se soubory většími než 4GB a zásadně není doporučováno.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Nainstalujte prosím cURL rozšíření a restartujte webový server.",
"Personal" : "Osobní",
"Users" : "Uživatelé",
"Apps" : "Aplikace",
......
......@@ -127,6 +127,10 @@
"Reset password" : "Obnovit heslo",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X není podporován a %s nebude na této platformě správně fungovat. Používejte pouze na vlastní nebezpečí!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Místo toho zvažte pro nejlepší funkčnost použití GNU/Linux serveru.",
"It seems that this %s instance is running on a 32bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32 bitovém PHP prostředí a byl nakonfigurován open_basedir v php.ini. Toto povede k problémům se soubory většími než 4GB a zásadně není doporučováno.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64bit PHP." : "Odstraňte prosím open_basedir nastavení ve svém php.ini nebo přejděte na 64 bitové PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Vypadá to, že tato %s instance běží v 32 bitovém PHP prostředí a není nainstalováno cURL. Toto povede k problémům se soubory většími než 4GB a zásadně není doporučováno.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Nainstalujte prosím cURL rozšíření a restartujte webový server.",
"Personal" : "Osobní",
"Users" : "Uživatelé",
"Apps" : "Aplikace",
......
......@@ -129,6 +129,10 @@ OC.L10N.register(
"Reset password" : "Nulstil kodeord",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X understøttes ikke og %s vil ikke virke optimalt på denne platform. Anvend på eget ansvar!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "For de bedste resultater, overvej venligst at bruge en GNU/Linux-server i stedet.",
"It seems that this %s instance is running on a 32bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Det ser ud til, at denne %s-instans kører på et 32-bit PHP-miljø og at open_basedir er blevet konfigureret gennem php.ini. Dette vil føre til problemer som er større end 4GB og frarådes stærkt.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64bit PHP." : "Fjern venligst indstillingen for open_basedir inde i din php.ini eller skift til 64-bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Det ser ud til, at denne %s-instans kører på et 32-bit PHP-miljø og cURL er ikke installeret. Dette vil føre til problemer som er større end 4GB og frarådes stærkt.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Installér venligst cURL-udvidelsen og genstart din webserver.",
"Personal" : "Personligt",
"Users" : "Brugere",
"Apps" : "Apps",
......
......@@ -127,6 +127,10 @@
"Reset password" : "Nulstil kodeord",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X understøttes ikke og %s vil ikke virke optimalt på denne platform. Anvend på eget ansvar!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "For de bedste resultater, overvej venligst at bruge en GNU/Linux-server i stedet.",
"It seems that this %s instance is running on a 32bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Det ser ud til, at denne %s-instans kører på et 32-bit PHP-miljø og at open_basedir er blevet konfigureret gennem php.ini. Dette vil føre til problemer som er større end 4GB og frarådes stærkt.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64bit PHP." : "Fjern venligst indstillingen for open_basedir inde i din php.ini eller skift til 64-bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Det ser ud til, at denne %s-instans kører på et 32-bit PHP-miljø og cURL er ikke installeret. Dette vil føre til problemer som er større end 4GB og frarådes stærkt.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Installér venligst cURL-udvidelsen og genstart din webserver.",
"Personal" : "Personligt",
"Users" : "Brugere",
"Apps" : "Apps",
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ OC.L10N.register(
"Turned off maintenance mode" : "Ylläpitotila laitettu pois päältä",
"Updated database" : "Tietokanta ajan tasalla",
"Checked database schema update" : "Tarkistettu tietokannan skeemapäivitys",
"Checked database schema update for apps" : "Tarkistettu tietokannan skeemapäivitys sovelluksille",
"Updated \"%s\" to %s" : "Päivitetty \"%s\" versioon %s",
"Disabled incompatible apps: %s" : "Yhteensopimattomat sovellukset poistettiin käytöstä: %s",
"No image or file provided" : "Kuvaa tai tiedostoa ei määritelty",
......@@ -128,6 +129,10 @@ OC.L10N.register(
"Reset password" : "Palauta salasana",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X ei ole tuettu, joten %s ei toimi kunnolla tällä alustalla. Käytä omalla vastuulla!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Käytä parhaan lopputuloksen saamiseksi GNU/Linux-palvelinta.",
"It seems that this %s instance is running on a 32bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Vaikuttaa siltä, että tämä %s-asennus toimii 32-bittisessä PHP-ympäristössä ja open_basedir on määritetty php.ini-tiedostossa. Tämä johtaa ongelmiin yli neljän gigatavun tiedostojen kanssa, eikä kyseistä toteutusta suositella.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64bit PHP." : "Poista open_basedir-asetus php.ini-tiedostosta tai vaihda 64-bittiseen PHP-asennukseen.",
"It seems that this %s instance is running on a 32bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Vaikuttaa siltä, että tämä %s-asennus toimii 32-bittisessä PHP-ympäristössä ja ettei cURLia ole asennettu. Tämä johtaa ongelmiin yli neljän gigatavun tiedostojen kanssa, eikä kyseistä toteutusta suositella.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Asenna cURL-laajennus ja käynnistä http-palvelin uudelleen.",
"Personal" : "Henkilökohtainen",
"Users" : "Käyttäjät",
"Apps" : "Sovellukset",
......
......@@ -4,6 +4,7 @@
"Turned off maintenance mode" : "Ylläpitotila laitettu pois päältä",
"Updated database" : "Tietokanta ajan tasalla",
"Checked database schema update" : "Tarkistettu tietokannan skeemapäivitys",
"Checked database schema update for apps" : "Tarkistettu tietokannan skeemapäivitys sovelluksille",
"Updated \"%s\" to %s" : "Päivitetty \"%s\" versioon %s",
"Disabled incompatible apps: %s" : "Yhteensopimattomat sovellukset poistettiin käytöstä: %s",
"No image or file provided" : "Kuvaa tai tiedostoa ei määritelty",
......@@ -126,6 +127,10 @@
"Reset password" : "Palauta salasana",
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X ei ole tuettu, joten %s ei toimi kunnolla tällä alustalla. Käytä omalla vastuulla!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Käytä parhaan lopputuloksen saamiseksi GNU/Linux-palvelinta.",
"It seems that this %s instance is running on a 32bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Vaikuttaa siltä, että tämä %s-asennus toimii 32-bittisessä PHP-ympäristössä ja open_basedir on määritetty php.ini-tiedostossa. Tämä johtaa ongelmiin yli neljän gigatavun tiedostojen kanssa, eikä kyseistä toteutusta suositella.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64bit PHP." : "Poista open_basedir-asetus php.ini-tiedostosta tai vaihda 64-bittiseen PHP-asennukseen.",
"It seems that this %s instance is running on a 32bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Vaikuttaa siltä, että tämä %s-asennus toimii 32-bittisessä PHP-ympäristössä ja ettei cURLia ole asennettu. Tämä johtaa ongelmiin yli neljän gigatavun tiedostojen kanssa, eikä kyseistä toteutusta suositella.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Asenna cURL-laajennus ja käynnistä http-palvelin uudelleen.",
"Personal" : "Henkilökohtainen",
"Users" : "Käyttäjät",
"Apps" : "Sovellukset",
......
......@@ -22,11 +22,11 @@ OC.L10N.register(
"Invalid image" : "Chybný obrázek",
"today" : "dnes",
"yesterday" : "včera",
"_%n day ago_::_%n days ago_" : ["před %n dnem","před %n dny","před %n dny"],
"_%n day ago_::_%n days ago_" : ["včera","před %n dny","před %n dny"],
"last month" : "minulý měsíc",
"_%n month ago_::_%n months ago_" : ["před %n měsícem","před %n měsíci","před %n měsíci"],
"last year" : "minulý rok",
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["","",""],
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["před rokem","před %n lety","před %n lety"],
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["před %n hodinou","před %n hodinami","před %n hodinami"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["před %n minutou","před %n minutami","před %n minutami"],
"seconds ago" : "před pár sekundami",
......
......@@ -20,11 +20,11 @@
"Invalid image" : "Chybný obrázek",
"today" : "dnes",
"yesterday" : "včera",
"_%n day ago_::_%n days ago_" : ["před %n dnem","před %n dny","před %n dny"],
"_%n day ago_::_%n days ago_" : ["včera","před %n dny","před %n dny"],
"last month" : "minulý měsíc",
"_%n month ago_::_%n months ago_" : ["před %n měsícem","před %n měsíci","před %n měsíci"],
"last year" : "minulý rok",
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["","",""],
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["před rokem","před %n lety","před %n lety"],
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["před %n hodinou","před %n hodinami","před %n hodinami"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["před %n minutou","před %n minutami","před %n minutami"],
"seconds ago" : "před pár sekundami",
......
......@@ -26,7 +26,7 @@ OC.L10N.register(
"last month" : "sidste måned",
"_%n month ago_::_%n months ago_" : ["%n måned siden","%n måneder siden"],
"last year" : "sidste år",
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["",""],
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["%n år siden","%n år siden"],
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["%n time siden","%n timer siden"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n minut siden","%n minutter siden"],
"seconds ago" : "sekunder siden",
......
......@@ -24,7 +24,7 @@
"last month" : "sidste måned",
"_%n month ago_::_%n months ago_" : ["%n måned siden","%n måneder siden"],
"last year" : "sidste år",
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["",""],
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["%n år siden","%n år siden"],
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["%n time siden","%n timer siden"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n minut siden","%n minutter siden"],
"seconds ago" : "sekunder siden",
......
......@@ -26,7 +26,7 @@ OC.L10N.register(
"last month" : "Letzten Monat",
"_%n month ago_::_%n months ago_" : ["Vor %n Monat","Vor %n Monaten"],
"last year" : "Letztes Jahr",
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["",""],
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["Vor %n Jahr","Vor %n Jahren"],
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["Vor %n Stunde","Vor %n Stunden"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["Vor %n Minute","Vor %n Minuten"],
"seconds ago" : "Gerade eben",
......
......@@ -24,7 +24,7 @@
"last month" : "Letzten Monat",
"_%n month ago_::_%n months ago_" : ["Vor %n Monat","Vor %n Monaten"],
"last year" : "Letztes Jahr",
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["",""],
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["Vor %n Jahr","Vor %n Jahren"],
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["Vor %n Stunde","Vor %n Stunden"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["Vor %n Minute","Vor %n Minuten"],
"seconds ago" : "Gerade eben",
......
......@@ -24,7 +24,7 @@ OC.L10N.register(
"last month" : "viime kuussa",
"_%n month ago_::_%n months ago_" : ["%n kuukausi sitten","%n kuukautta sitten"],
"last year" : "viime vuonna",
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["",""],
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["%n vuosi sitten","%n vuotta sitten"],
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["%n tunti sitten","%n tuntia sitten"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n minuutti sitten","%n minuuttia sitten"],
"seconds ago" : "sekuntia sitten",
......
......@@ -22,7 +22,7 @@
"last month" : "viime kuussa",
"_%n month ago_::_%n months ago_" : ["%n kuukausi sitten","%n kuukautta sitten"],
"last year" : "viime vuonna",
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["",""],
"_%n year ago_::_%n years ago_" : ["%n vuosi sitten","%n vuotta sitten"],
"_%n hour ago_::_%n hours ago_" : ["%n tunti sitten","%n tuntia sitten"],
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["%n minuutti sitten","%n minuuttia sitten"],
"seconds ago" : "sekuntia sitten",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment