Commit 5c178a27 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent e1bf50ed
......@@ -44,6 +44,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not move \"{file}\"" : "ไม่สามารถย้ายไฟล์ \"{file}\"",
"{newName} already exists" : "{newName} มีอยู่แล้ว",
"Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ \"{fileName}\" ไฟล์นั้นไม่มีอยู่",
"The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "ชื่อโฟลเดอร์ \"{targetName}\" มีอยู่แล้วใน \"{dir}\" กรุณาใช้ชื่อที่แตกต่างกัน",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ \"{fileName}\"",
"Could not create file \"{file}\"" : "ไม่สามารถสร้างไฟล์ \"{file}\"",
"Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "ไม่สามารถสร้างไฟล์ \"{file}\" เพราะมันมีอยู่แล้ว",
......
......@@ -42,6 +42,7 @@
"Could not move \"{file}\"" : "ไม่สามารถย้ายไฟล์ \"{file}\"",
"{newName} already exists" : "{newName} มีอยู่แล้ว",
"Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ \"{fileName}\" ไฟล์นั้นไม่มีอยู่",
"The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "ชื่อโฟลเดอร์ \"{targetName}\" มีอยู่แล้วใน \"{dir}\" กรุณาใช้ชื่อที่แตกต่างกัน",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ \"{fileName}\"",
"Could not create file \"{file}\"" : "ไม่สามารถสร้างไฟล์ \"{file}\"",
"Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "ไม่สามารถสร้างไฟล์ \"{file}\" เพราะมันมีอยู่แล้ว",
......
......@@ -18,6 +18,8 @@ OC.L10N.register(
"Repair error: " : "Chyba opravy:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Nastavit úroveň logování na debug - aktuální úroveň: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Vrátit úroveň logování na \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "Spouští se kontrola integrity kódu",
"Finished code integrity check" : "Kontrola integrity kódu dokončena",
"%s (3rdparty)" : "%s (3. strana)",
"%s (incompatible)" : "%s (nekompatibilní)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Následující aplikace byly vypnuty: %s",
......@@ -77,6 +79,7 @@ OC.L10N.register(
"Oct." : "íjen",
"Nov." : "listopad",
"Dec." : "prosinec",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Došlo k problémům při kontrole integrity kódu. Více informací…</a>",
"Settings" : "Nastavení",
"Saving..." : "Ukládám...",
"seconds ago" : "před pár sekundami",
......@@ -116,6 +119,7 @@ OC.L10N.register(
"Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "Vaše verze PHP ({version}) již není <a href=\"{phpLink}\">podporována</a>. Doporučujeme aktualizovat na poslední verzi PHP pro využití vylepšení výkonu a bezpečnosti.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Konfigurace hlaviček zpětné proxy není správná nebo přistupujete na ownCloud přes důvěryhodnou proxy. Pokud přistupujete na ownCloud přes nedůvěryhodnou proxy je toto považováno za bezpečnostní problém který může útočníkovi umožnit záměnu IP adresy viděné ownCloudem. Více informací lze nalézt v naší <a href=\"{docLink}\">dokumentaci</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached je nakonfigurován jako distribuovaná cache, ale je nainstalován nesprávný PHP modul \"memcache\". \\OC\\Memcache\\Memcached podporuje pouze \"memcached\" a ne \"memcache\". Projděte si <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki popisující oba moduly</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Některé soubory neprošly kontrolou integrity. Více informací o tom jak tento problém vyřešit, lze nalézt v naší <a href=\"{docLink}\">dokumentaci</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Seznam neplatných souborů…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Znovu ověřit…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Při ověřování nastavení serveru došlo k chybě",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP hlavička \"{header}\" není nakonfigurována ve shodě s \"{expected}\". To značí možné ohrožení bezpečnosti a soukromí a je doporučeno toto nastavení upravit.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "HTTP hlavička \"Strict-Transport-Security\" není nakonfigurována na minimum \"{seconds}\" sekund. Pro vylepšení bezpečnosti doporučujeme povolit HSTS dle popisu v našich <a href=\"{docUrl}\">bezpečnostních tipech</a>.",
......
......@@ -16,6 +16,8 @@
"Repair error: " : "Chyba opravy:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Nastavit úroveň logování na debug - aktuální úroveň: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Vrátit úroveň logování na \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "Spouští se kontrola integrity kódu",
"Finished code integrity check" : "Kontrola integrity kódu dokončena",
"%s (3rdparty)" : "%s (3. strana)",
"%s (incompatible)" : "%s (nekompatibilní)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Následující aplikace byly vypnuty: %s",
......@@ -75,6 +77,7 @@
"Oct." : "íjen",
"Nov." : "listopad",
"Dec." : "prosinec",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Došlo k problémům při kontrole integrity kódu. Více informací…</a>",
"Settings" : "Nastavení",
"Saving..." : "Ukládám...",
"seconds ago" : "před pár sekundami",
......@@ -114,6 +117,7 @@
"Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "Vaše verze PHP ({version}) již není <a href=\"{phpLink}\">podporována</a>. Doporučujeme aktualizovat na poslední verzi PHP pro využití vylepšení výkonu a bezpečnosti.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Konfigurace hlaviček zpětné proxy není správná nebo přistupujete na ownCloud přes důvěryhodnou proxy. Pokud přistupujete na ownCloud přes nedůvěryhodnou proxy je toto považováno za bezpečnostní problém který může útočníkovi umožnit záměnu IP adresy viděné ownCloudem. Více informací lze nalézt v naší <a href=\"{docLink}\">dokumentaci</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached je nakonfigurován jako distribuovaná cache, ale je nainstalován nesprávný PHP modul \"memcache\". \\OC\\Memcache\\Memcached podporuje pouze \"memcached\" a ne \"memcache\". Projděte si <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki popisující oba moduly</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Některé soubory neprošly kontrolou integrity. Více informací o tom jak tento problém vyřešit, lze nalézt v naší <a href=\"{docLink}\">dokumentaci</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Seznam neplatných souborů…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Znovu ověřit…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Při ověřování nastavení serveru došlo k chybě",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP hlavička \"{header}\" není nakonfigurována ve shodě s \"{expected}\". To značí možné ohrožení bezpečnosti a soukromí a je doporučeno toto nastavení upravit.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "HTTP hlavička \"Strict-Transport-Security\" není nakonfigurována na minimum \"{seconds}\" sekund. Pro vylepšení bezpečnosti doporučujeme povolit HSTS dle popisu v našich <a href=\"{docUrl}\">bezpečnostních tipech</a>.",
......
......@@ -18,6 +18,8 @@ OC.L10N.register(
"Repair error: " : "Korjausvirhe:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Aseta lokitasoksi vianjäljitys - nykyinen taso: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Palauta lokitasoksi \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "Aloitetaan koodin eheystarkistus",
"Finished code integrity check" : "Koodin eheystarkistus suoritettu",
"%s (3rdparty)" : "%s (kolmannen osapuolen)",
"%s (incompatible)" : "%s (ei yhteensopiva)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Seuraavat sovellukset on poistettu käytöstä: %s",
......@@ -77,6 +79,7 @@ OC.L10N.register(
"Oct." : "Loka",
"Nov." : "Marras",
"Dec." : "Joulu",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Eheystarkistus tuotti ongelmia. Lisätietoja…</a>",
"Settings" : "Asetukset",
"Saving..." : "Tallennetaan...",
"seconds ago" : "sekuntia sitten",
......@@ -116,6 +119,7 @@ OC.L10N.register(
"Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "Käytössäsi oleva PHP-versio ({version}) ei ole enää <a href=\"{phpLink}\">PHP:n tukema</a>. Päivitä PHP:n versio, jotta hyödyt suorituskykyyn ja tietoturvaan vaikuttavista päivityksistä.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Käänteisen välityspalvelimen otsakkaiden asetukset ovat väärin, tai vaihtoehtoisesti käytät ownCloudia luotetun välityspalvelimen kautta. Jos et käytä ownCloudia luotetun välityspalvelimen kautta, kyseessä on tietoturvaongelma, joka mahdollistaa hyökkääjän väärentää ownCloudille näkyvän IP-osoitteen. Lisätietoja on saatavilla <a href=\"{docLink}\">dokumentaatiosta</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached on määritelty hajautetuksi välimuistiksi, mutta väärä PHP-moduuli \"memcache\" on asennettuna. \\OC\\Memcache\\Memcached tukee vain \"memcached\":ia, ei \"memcache\":a. Lisätietoja <a href=\"{wikiLink}\">memcachedin wikissä molemmista moduuleista</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Jotkin tiedostot eivät läpäisseet eheystarkistusta. Lisätietoja ongelman selvittämiseksi on saatavilla <a href=\"{docLink}\">dokumentaation kautta</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Luettelo virheellisistä tiedostoista…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Virhe palvelimen määrityksiä tarkistaessa",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP-otsaketta \"{header}\" ei ole määritetty vastaamaan arvoa \"{expected}\". Kyseessä on mahdollinen tietoturvaan tai -suojaan liittyvä riski, joten suosittelemme muuttamaan asetuksen arvoa.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "HTTP-otsaketta \"Strict-Transport-Security\" ei ole määritetty vähintään \"{seconds}\" sekuntiin. Suosittelemme HSTS:n käyttöä paremman tietoturvan vuoksi, kuten <a href=\"{docUrl}\">tietoturvavinkeissä</a> neuvotaan.",
......
......@@ -16,6 +16,8 @@
"Repair error: " : "Korjausvirhe:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Aseta lokitasoksi vianjäljitys - nykyinen taso: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Palauta lokitasoksi \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "Aloitetaan koodin eheystarkistus",
"Finished code integrity check" : "Koodin eheystarkistus suoritettu",
"%s (3rdparty)" : "%s (kolmannen osapuolen)",
"%s (incompatible)" : "%s (ei yhteensopiva)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Seuraavat sovellukset on poistettu käytöstä: %s",
......@@ -75,6 +77,7 @@
"Oct." : "Loka",
"Nov." : "Marras",
"Dec." : "Joulu",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Eheystarkistus tuotti ongelmia. Lisätietoja…</a>",
"Settings" : "Asetukset",
"Saving..." : "Tallennetaan...",
"seconds ago" : "sekuntia sitten",
......@@ -114,6 +117,7 @@
"Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "Käytössäsi oleva PHP-versio ({version}) ei ole enää <a href=\"{phpLink}\">PHP:n tukema</a>. Päivitä PHP:n versio, jotta hyödyt suorituskykyyn ja tietoturvaan vaikuttavista päivityksistä.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Käänteisen välityspalvelimen otsakkaiden asetukset ovat väärin, tai vaihtoehtoisesti käytät ownCloudia luotetun välityspalvelimen kautta. Jos et käytä ownCloudia luotetun välityspalvelimen kautta, kyseessä on tietoturvaongelma, joka mahdollistaa hyökkääjän väärentää ownCloudille näkyvän IP-osoitteen. Lisätietoja on saatavilla <a href=\"{docLink}\">dokumentaatiosta</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached on määritelty hajautetuksi välimuistiksi, mutta väärä PHP-moduuli \"memcache\" on asennettuna. \\OC\\Memcache\\Memcached tukee vain \"memcached\":ia, ei \"memcache\":a. Lisätietoja <a href=\"{wikiLink}\">memcachedin wikissä molemmista moduuleista</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Jotkin tiedostot eivät läpäisseet eheystarkistusta. Lisätietoja ongelman selvittämiseksi on saatavilla <a href=\"{docLink}\">dokumentaation kautta</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Luettelo virheellisistä tiedostoista…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Virhe palvelimen määrityksiä tarkistaessa",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP-otsaketta \"{header}\" ei ole määritetty vastaamaan arvoa \"{expected}\". Kyseessä on mahdollinen tietoturvaan tai -suojaan liittyvä riski, joten suosittelemme muuttamaan asetuksen arvoa.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "HTTP-otsaketta \"Strict-Transport-Security\" ei ole määritetty vähintään \"{seconds}\" sekuntiin. Suosittelemme HSTS:n käyttöä paremman tietoturvan vuoksi, kuten <a href=\"{docUrl}\">tietoturvavinkeissä</a> neuvotaan.",
......
......@@ -18,6 +18,8 @@ OC.L10N.register(
"Repair error: " : "Erreur de réparation :",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Réglage du niveau de log à \"debug\" - niveau actuel: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Réglage du niveau de log à \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "Lancement de la vérification d'integrite du code",
"Finished code integrity check" : "Fin de la vérification d’intégrité du code",
"%s (3rdparty)" : "%s (origine tierce)",
"%s (incompatible)" : "%s (non compatible)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Les applications suivantes ont été désactivées : %s",
......@@ -77,6 +79,7 @@ OC.L10N.register(
"Oct." : "Oct.",
"Nov." : "Nov.",
"Dec." : "Déc.",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Il y a un problème avec la vérification d’intégrité du code. Plus d'infos...</a>",
"Settings" : "Paramètres",
"Saving..." : "Enregistrement…",
"seconds ago" : "à l'instant",
......@@ -116,6 +119,7 @@ OC.L10N.register(
"Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "La version de PHP utilisée ({version}) <a href=\"{phpLink}\">n'est plus prise en charge par les créateurs de PHP</a>. Nous vous recommandons de mettre à niveau votre installation de PHP pour bénéficier de meilleures performances et des mises à jour de sécurité fournies par PHP.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "La configuration des headers du reverse proxy est incorrecte, ou vous accédez ownCloud depuis un proxy de confiance. Si vous n'êtes pas en train d’accéder à ownCloud depuis un proxy de confiance, ceci est un problème de sécurité qui peut permettre à un attaquant de masquer sa véritable adresse IP. <a href=\"{docLink}\">Plus d'info dans la documentation.</a>",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "\"memcached\" est configuré comme cache distribué, mais le module installé est \"memcache\". \\OC\\Memcache\\Memcached ne prend en charge que \"memcached\" et non \"memcache\". <a href=\"{wikiLink}\">Consulter le wiki memcached parlant de ces deux modules.</a>",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Des fichiers n'ont pas réussi à passer la vérification d’intégrité. Plus d'information sur comment résoudre ce problème dans notre <a href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Liste des fichiers invalides…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Relancer…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Une erreur s'est produite lors de la vérification de la configuration du serveur",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "L'en-tête HTTP \"{header}\" n'est pas configurée pour être égale à \"{expected}\" créant potentiellement un risque relié à la sécurité et à la vie privée. Il est donc recommandé d'ajuster ce paramètre.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "L'en-tête HTTP \"Strict-Transport-Security\" n'est pas configurée à \"{seconds}\" secondes. Pour renforcer la sécurité nous recommandons d'activer HSTS comme décrit dans notre <a href=\"{docUrl}\">Guide pour le renforcement et la sécurité</a>.",
......
......@@ -16,6 +16,8 @@
"Repair error: " : "Erreur de réparation :",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Réglage du niveau de log à \"debug\" - niveau actuel: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Réglage du niveau de log à \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "Lancement de la vérification d'integrite du code",
"Finished code integrity check" : "Fin de la vérification d’intégrité du code",
"%s (3rdparty)" : "%s (origine tierce)",
"%s (incompatible)" : "%s (non compatible)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Les applications suivantes ont été désactivées : %s",
......@@ -75,6 +77,7 @@
"Oct." : "Oct.",
"Nov." : "Nov.",
"Dec." : "Déc.",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Il y a un problème avec la vérification d’intégrité du code. Plus d'infos...</a>",
"Settings" : "Paramètres",
"Saving..." : "Enregistrement…",
"seconds ago" : "à l'instant",
......@@ -114,6 +117,7 @@
"Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "La version de PHP utilisée ({version}) <a href=\"{phpLink}\">n'est plus prise en charge par les créateurs de PHP</a>. Nous vous recommandons de mettre à niveau votre installation de PHP pour bénéficier de meilleures performances et des mises à jour de sécurité fournies par PHP.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "La configuration des headers du reverse proxy est incorrecte, ou vous accédez ownCloud depuis un proxy de confiance. Si vous n'êtes pas en train d’accéder à ownCloud depuis un proxy de confiance, ceci est un problème de sécurité qui peut permettre à un attaquant de masquer sa véritable adresse IP. <a href=\"{docLink}\">Plus d'info dans la documentation.</a>",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "\"memcached\" est configuré comme cache distribué, mais le module installé est \"memcache\". \\OC\\Memcache\\Memcached ne prend en charge que \"memcached\" et non \"memcache\". <a href=\"{wikiLink}\">Consulter le wiki memcached parlant de ces deux modules.</a>",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Des fichiers n'ont pas réussi à passer la vérification d’intégrité. Plus d'information sur comment résoudre ce problème dans notre <a href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Liste des fichiers invalides…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Relancer…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Une erreur s'est produite lors de la vérification de la configuration du serveur",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "L'en-tête HTTP \"{header}\" n'est pas configurée pour être égale à \"{expected}\" créant potentiellement un risque relié à la sécurité et à la vie privée. Il est donc recommandé d'ajuster ce paramètre.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "L'en-tête HTTP \"Strict-Transport-Security\" n'est pas configurée à \"{seconds}\" secondes. Pour renforcer la sécurité nous recommandons d'activer HSTS comme décrit dans notre <a href=\"{docUrl}\">Guide pour le renforcement et la sécurité</a>.",
......
......@@ -18,6 +18,8 @@ OC.L10N.register(
"Repair error: " : "Errore di riparazione:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Imposta il livello del log a debug - livello attuale: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Ripristina il livello del log a \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "Avvio del controllo di integrità del codice",
"Finished code integrity check" : "Controllo di integrità del codice terminato",
"%s (3rdparty)" : "%s (Terze parti)",
"%s (incompatible)" : "%s (incompatibile)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Le seguenti applicazioni sono state disabilitate: %s",
......@@ -77,6 +79,7 @@ OC.L10N.register(
"Oct." : "Ott.",
"Nov." : "Nov.",
"Dec." : "Dic.",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Si sono verificati errori con il controllo di integrità del codice. Ulteriori informazioni…</a>",
"Settings" : "Impostazioni",
"Saving..." : "Salvataggio in corso...",
"seconds ago" : "secondi fa",
......@@ -116,6 +119,7 @@ OC.L10N.register(
"Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "La tua versione ({version}) di PHP non è più <a href=\"{phpLink}\">supportata da PHP</a>. Ti esortiamo ad aggiornare la versione di PHP per trarre vantaggio dagli aggiornamenti in termini di prestazioni e sicurezza forniti da PHP.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "La configurazione delle intestazioni del proxy inverso non è corretta, o stai effettuando l'accesso a ownCloud da un proxy affidabile. Se non stai effettuando l'accesso da un proxy affidabile, questo è un problema di sicurezza e può consentire a un attaccante di falsificare il suo indirizzo IP, rendendo visibile a ownCloud. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra <a href=\"{docLink}\">documentazione</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached è configurato come cache distribuita, ma è installato il modulo \"memcache\" errato. \\OC\\Memcache\\Memcached supporta solo \"memcached\" e non \"memcache\". Vedi il <a href=\"{wikiLink}\">wiki di memcached per informazioni su entrambi i moduli</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Alcuni file non hanno superato il controllo di integrità. Ulteriori informazioni su come risolvere questo problema sono disponibili nella nostra <a href=\"{docLink}\">documentazione</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Elenco dei file non validi…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Nuova scansione…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Si è verificato un errore durante il controllo della configurazione del server",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "L'intestazione HTTP \"{header}\" non è configurata come \"{expected}\". \nQuesto è un potenziale rischio di sicurezza o di riservatezza dei dati e noi consigliamo di modificare questa impostazione.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "L'intestazione HTTP \"Strict-Transport-Security\" non è configurata con un valore almeno di \"{seconds}\" secondi. Per migliorare la sicurezza, consigliamo di abilitare HSTS come descritto nei nostri <a href=\"{docUrl}\">consigli sulla sicurezza</a>.",
......
......@@ -16,6 +16,8 @@
"Repair error: " : "Errore di riparazione:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Imposta il livello del log a debug - livello attuale: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Ripristina il livello del log a \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "Avvio del controllo di integrità del codice",
"Finished code integrity check" : "Controllo di integrità del codice terminato",
"%s (3rdparty)" : "%s (Terze parti)",
"%s (incompatible)" : "%s (incompatibile)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Le seguenti applicazioni sono state disabilitate: %s",
......@@ -75,6 +77,7 @@
"Oct." : "Ott.",
"Nov." : "Nov.",
"Dec." : "Dic.",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Si sono verificati errori con il controllo di integrità del codice. Ulteriori informazioni…</a>",
"Settings" : "Impostazioni",
"Saving..." : "Salvataggio in corso...",
"seconds ago" : "secondi fa",
......@@ -114,6 +117,7 @@
"Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "La tua versione ({version}) di PHP non è più <a href=\"{phpLink}\">supportata da PHP</a>. Ti esortiamo ad aggiornare la versione di PHP per trarre vantaggio dagli aggiornamenti in termini di prestazioni e sicurezza forniti da PHP.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "La configurazione delle intestazioni del proxy inverso non è corretta, o stai effettuando l'accesso a ownCloud da un proxy affidabile. Se non stai effettuando l'accesso da un proxy affidabile, questo è un problema di sicurezza e può consentire a un attaccante di falsificare il suo indirizzo IP, rendendo visibile a ownCloud. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra <a href=\"{docLink}\">documentazione</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached è configurato come cache distribuita, ma è installato il modulo \"memcache\" errato. \\OC\\Memcache\\Memcached supporta solo \"memcached\" e non \"memcache\". Vedi il <a href=\"{wikiLink}\">wiki di memcached per informazioni su entrambi i moduli</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Alcuni file non hanno superato il controllo di integrità. Ulteriori informazioni su come risolvere questo problema sono disponibili nella nostra <a href=\"{docLink}\">documentazione</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Elenco dei file non validi…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Nuova scansione…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Si è verificato un errore durante il controllo della configurazione del server",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "L'intestazione HTTP \"{header}\" non è configurata come \"{expected}\". \nQuesto è un potenziale rischio di sicurezza o di riservatezza dei dati e noi consigliamo di modificare questa impostazione.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "L'intestazione HTTP \"Strict-Transport-Security\" non è configurata con un valore almeno di \"{seconds}\" secondi. Per migliorare la sicurezza, consigliamo di abilitare HSTS come descritto nei nostri <a href=\"{docUrl}\">consigli sulla sicurezza</a>.",
......
......@@ -18,6 +18,8 @@ OC.L10N.register(
"Repair error: " : "Reparação de erro:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Configure o nível de log para debug - nível corrente: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Reconfigurar o nível de log para \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "Inicializando verificação da integridade do código",
"Finished code integrity check" : "Finalizada a verificação de integridade do código",
"%s (3rdparty)" : "%s (3ºterceiros)",
"%s (incompatible)" : "%s (incompatível)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Os seguintes aplicativos foram desabilitados: %s",
......@@ -77,6 +79,7 @@ OC.L10N.register(
"Oct." : "Out.",
"Nov." : "Nov.",
"Dec." : "Dez.",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Houve problemas com a verificação de integridade do código. Mais informações…</a>",
"Settings" : "Configurações",
"Saving..." : "Salvando...",
"seconds ago" : "segundos atrás",
......@@ -116,6 +119,7 @@ OC.L10N.register(
"Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "A sua versão do PHP ({version}) não é <a href=\"{phpLink}\">suportada pela PHP</a>. Nós o incentivamos a atualizar sua versão do PHP para tirar proveito de atualizações de desempenho e de segurança fornecidos pela PHP.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "A configuração de cabeçalhos do proxy reverso está incorreta, ou você está acessando ownCloud de um proxy confiável. Se você não está acessando ownCloud de um proxy confiável, esta é uma questão de segurança e pode permitir a um invasor falsificar seu endereço IP como visível para ownCloud. Mais informações podem ser encontradas em nossa <a href=\"{docLink}\">documentação</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached está configurado como cache distribuído, mas o módulo PHP errado \"memcache\" está instalado. \\OC\\Memcache\\Memcached somente suporta \"memcached\" e não \"memcache\". Veja o <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki sobre esse módulo</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Alguns arquivos não passaram na verificação de integridade. Mais informações sobre como resolver este problema podem ser encontradas na nossa <a href=\"{docLink}\">documentação</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Lista de arquivos inválidos…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Reexaminar…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Erro ao verificar a configuração do servidor",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "O \"{header}\" cabeçalho HTTP não está configurado igual ao \"{expected}\". Este é um risco potencial para a segurança e recomendamos ajustar essa configuração.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "O cabeçalho \"Transporte-de-Segurança-Restrita\"HTTP não está configurada para menos de \"{seconds}\" segundos. Para uma maior segurança recomendamos a ativação HSTS conforme descrito em nossas <a href=\"{docUrl}\">dicas de segurança</a>.",
......
......@@ -16,6 +16,8 @@
"Repair error: " : "Reparação de erro:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Configure o nível de log para debug - nível corrente: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Reconfigurar o nível de log para \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "Inicializando verificação da integridade do código",
"Finished code integrity check" : "Finalizada a verificação de integridade do código",
"%s (3rdparty)" : "%s (3ºterceiros)",
"%s (incompatible)" : "%s (incompatível)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Os seguintes aplicativos foram desabilitados: %s",
......@@ -75,6 +77,7 @@
"Oct." : "Out.",
"Nov." : "Nov.",
"Dec." : "Dez.",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Houve problemas com a verificação de integridade do código. Mais informações…</a>",
"Settings" : "Configurações",
"Saving..." : "Salvando...",
"seconds ago" : "segundos atrás",
......@@ -114,6 +117,7 @@
"Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "A sua versão do PHP ({version}) não é <a href=\"{phpLink}\">suportada pela PHP</a>. Nós o incentivamos a atualizar sua versão do PHP para tirar proveito de atualizações de desempenho e de segurança fornecidos pela PHP.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "A configuração de cabeçalhos do proxy reverso está incorreta, ou você está acessando ownCloud de um proxy confiável. Se você não está acessando ownCloud de um proxy confiável, esta é uma questão de segurança e pode permitir a um invasor falsificar seu endereço IP como visível para ownCloud. Mais informações podem ser encontradas em nossa <a href=\"{docLink}\">documentação</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached está configurado como cache distribuído, mas o módulo PHP errado \"memcache\" está instalado. \\OC\\Memcache\\Memcached somente suporta \"memcached\" e não \"memcache\". Veja o <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki sobre esse módulo</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Alguns arquivos não passaram na verificação de integridade. Mais informações sobre como resolver este problema podem ser encontradas na nossa <a href=\"{docLink}\">documentação</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Lista de arquivos inválidos…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Reexaminar…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Erro ao verificar a configuração do servidor",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "O \"{header}\" cabeçalho HTTP não está configurado igual ao \"{expected}\". Este é um risco potencial para a segurança e recomendamos ajustar essa configuração.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "O cabeçalho \"Transporte-de-Segurança-Restrita\"HTTP não está configurada para menos de \"{seconds}\" segundos. Para uma maior segurança recomendamos a ativação HSTS conforme descrito em nossas <a href=\"{docUrl}\">dicas de segurança</a>.",
......
......@@ -18,6 +18,8 @@ OC.L10N.register(
"Repair error: " : "Gabim ndreqjeje: ",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Caktoni debug si nivel regjistri - niveli i tanishëm: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Riktheni nivel regjistri në \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "Po fillohet kontroll integriteti për kodin",
"Finished code integrity check" : "Përfundoi kontrolli i integritetit për kodin",
"%s (3rdparty)" : "%s (prej palësh të treta)",
"%s (incompatible)" : "%s (e papërputhshme)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Janë çaktivizuar aplikacionet vijuese : %s",
......@@ -77,6 +79,7 @@ OC.L10N.register(
"Oct." : "Tet.",
"Nov." : "Nën.",
"Dec." : "Dhj.",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Pati probleme me kontrollin e integritetit të kodit. Më tepër të dhëna…</a>",
"Settings" : "Rregullime",
"Saving..." : "Po ruhet …",
"seconds ago" : "sekonda më parë",
......@@ -116,6 +119,7 @@ OC.L10N.register(
"Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "Versioni juaj i PHP -së ({version}) nuk <a href=\"{phpLink}\">mbulohet më nga PHP-ja</a>. Ju nxisim ta përmirësoni PHP-në me një version të ri që të përfitoni nga përditësimi i punimit dhe sigurisë të ofruara nga PHP-ja.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Formësimi për krye ndërmjetësi prapësor është i pasaktë, ose jeni duke hyrë në ownCloud prej një ndërmjetësi të besuar. Nëse s’jeni duke hyrë në ownCloud prej një ndërmjetësi të besuar, ky është një problem sigurie dhe mund t’i lejojë një agresori të maskojë adresën e vet IP si një të pranueshme nga ownCloud-i. Të dhëna të mëtejshme mund të gjeni te <a href=\"{docLink}\">dokumentimi</a> ynë.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached është formësuar si fshehtinë e shpërndarë, por është instaluar moduli i gabuar PHP \"memcache\". \\OC\\Memcache\\Memcached mbulon vetëm \"memcached\" dhe jo \"memcache\". Shihni <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki për të dy modulet</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Disa prej kartelave s’e kaluan dot kontrollin e integritetit. Si si mund të zgjidhet ky problem mund ta shihni më në thellësi te <a href=\"{docLink}\">dokumentimi ynë</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Listë e kartelave të pavlefshme…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rikontrolloji…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Ndodhi një gabim gjatë kontrollit të rregullimit të shërbyesit",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "Kryet HTTP \"{header}\" s’është formësuar të jetë i njëjtë me \"{expected}\". Ky është një rrezik potencial sigurie dhe privatësie dhe këshillojmë të ndreqet ky rregullim.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "Kryet HTTP \"Strict-Transport-Security\" s’është formësuar të paktën \"{seconds}\". Për siguri të thelluar këshillojmë aktivizimin e HSTS-së, siç përshkruhet te <a href=\"{docUrl}\">këshillat tona mbi sigurinë</a>.",
......
......@@ -16,6 +16,8 @@
"Repair error: " : "Gabim ndreqjeje: ",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "Caktoni debug si nivel regjistri - niveli i tanishëm: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "Riktheni nivel regjistri në \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "Po fillohet kontroll integriteti për kodin",
"Finished code integrity check" : "Përfundoi kontrolli i integritetit për kodin",
"%s (3rdparty)" : "%s (prej palësh të treta)",
"%s (incompatible)" : "%s (e papërputhshme)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Janë çaktivizuar aplikacionet vijuese : %s",
......@@ -75,6 +77,7 @@
"Oct." : "Tet.",
"Nov." : "Nën.",
"Dec." : "Dhj.",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Pati probleme me kontrollin e integritetit të kodit. Më tepër të dhëna…</a>",
"Settings" : "Rregullime",
"Saving..." : "Po ruhet …",
"seconds ago" : "sekonda më parë",
......@@ -114,6 +117,7 @@
"Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "Versioni juaj i PHP -së ({version}) nuk <a href=\"{phpLink}\">mbulohet më nga PHP-ja</a>. Ju nxisim ta përmirësoni PHP-në me një version të ri që të përfitoni nga përditësimi i punimit dhe sigurisë të ofruara nga PHP-ja.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Formësimi për krye ndërmjetësi prapësor është i pasaktë, ose jeni duke hyrë në ownCloud prej një ndërmjetësi të besuar. Nëse s’jeni duke hyrë në ownCloud prej një ndërmjetësi të besuar, ky është një problem sigurie dhe mund t’i lejojë një agresori të maskojë adresën e vet IP si një të pranueshme nga ownCloud-i. Të dhëna të mëtejshme mund të gjeni te <a href=\"{docLink}\">dokumentimi</a> ynë.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached është formësuar si fshehtinë e shpërndarë, por është instaluar moduli i gabuar PHP \"memcache\". \\OC\\Memcache\\Memcached mbulon vetëm \"memcached\" dhe jo \"memcache\". Shihni <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki për të dy modulet</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Disa prej kartelave s’e kaluan dot kontrollin e integritetit. Si si mund të zgjidhet ky problem mund ta shihni më në thellësi te <a href=\"{docLink}\">dokumentimi ynë</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Listë e kartelave të pavlefshme…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rikontrolloji…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Ndodhi një gabim gjatë kontrollit të rregullimit të shërbyesit",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "Kryet HTTP \"{header}\" s’është formësuar të jetë i njëjtë me \"{expected}\". Ky është një rrezik potencial sigurie dhe privatësie dhe këshillojmë të ndreqet ky rregullim.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "Kryet HTTP \"Strict-Transport-Security\" s’është formësuar të paktën \"{seconds}\". Për siguri të thelluar këshillojmë aktivizimin e HSTS-së, siç përshkruhet te <a href=\"{docUrl}\">këshillat tona mbi sigurinë</a>.",
......
......@@ -18,6 +18,8 @@ OC.L10N.register(
"Repair error: " : "เกิดข้อผิดพลาดในการซ่อมแซม:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "การตั้งค่าระดับของการบันทึกเพื่อแก้ปัญหา - ระดับปัจจุบันคือ: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "รีเซ็ทระดับการบันทึกเป็น \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "กำลังเริ่มต้นรหัสตรวจสอบความสมบูรณ์",
"Finished code integrity check" : "ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรหัสเสร็จสิ้น",
"%s (3rdparty)" : "%s (บุคคลที่ 3)",
"%s (incompatible)" : "%s (เข้ากันไม่ได้)",
"Following apps have been disabled: %s" : "แอพฯดังต่อไปนี้ถูกปิดการใช้งาน: %s",
......@@ -77,6 +79,7 @@ OC.L10N.register(
"Oct." : "ต.ค.",
"Nov." : "พ.ย.",
"Dec." : "ธ.ค.",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">มีปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรหัส รายละเอียดเพิ่มเติม...</a>",
"Settings" : "ตั้งค่า",
"Saving..." : "กำลังบันทึกข้อมูล...",
"seconds ago" : "วินาที ก่อนหน้านี้",
......@@ -116,6 +119,7 @@ OC.L10N.register(
"Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "PHP รุ่น ({version}) ของคุณ จะไม่ได้รับ <a href=\"{phpLink}\">การสนับสนุนโดย PHP</a> เราขอแนะนำให้คุณอัพเกรดรุ่นของ PHP เพื่อความปลอดภัย",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "การกำหนดค่าพร็อกซี่ไม่ถูกต้องหรือคุณกำลังเข้าถึง ownCloud จากพร็อกซี่ที่เชื่อถือได้ ถ้าคุณไม่ได้เข้าถึง ownCloud จากพร็อกซี่ที่เชื่อถือได้ นี้เป็นปัญหาด้านความปลอดภัย คุณอาจถูกโจมดีจากผู้ไม่หวังดี อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <a href=\"{docLink}\">เอกสาร</a>",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached เป็นการกำหนดค่าแคช แต่มีโมดูล PHP ของ \"memcache\" ที่ผิดพลาดได้ถูกติดตั้ง \\OC\\Memcache\\Memcached สนับสนุนเฉพาะ \"memcached\" ไม่ใช่ \"memcache\" ดูได้ที่ <a href=\"{wikiLink}\">วิกิพีเดียเกี่ยวกับโมดูล Memcached</a>",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "บางไฟล์ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้สามารถดูได้จาก <a href=\"{docLink}\">เอกสาร</a> (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">รายชื่อของไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง...</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">แสกนอีกครั้ง…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "เกิดข้อผิดพลาดขณะที่ทำการตรวจสอบการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "\"{header}\" ไม่ได้กำหนดค่าส่วนหัว Http ให้เท่ากับ \"{expected}\" นี่คือระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีศักยภาพหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเราขอแนะนำให้ปรับการตั้งค่านี้",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "\"Strict-Transport-Security\" ส่วนหัว HTTP ไม่ได้กำหนดค่าให้น้อยกว่า \"{seconds}\" วินาที เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเราขอแนะนำให้เปิดใช้งาน HSTS ที่อธิบายไว้ใน <a href=\"{docUrl}\">เคล็ดลับการรักษาความปลอดภัย</a> ของเรา",
......@@ -269,6 +273,7 @@ OC.L10N.register(
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณหากข้อความนี้ยังคงมีอยู่หรือปรากฏโดยไม่คาดคิด",
"Thank you for your patience." : "ขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ เราจะนำความคิดเห็นของท่านมาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "คุณกำลังเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์จากโดเมนที่ไม่น่าเชื่อถือ",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ นี้ตัวอย่างการกำหนดค่า \"trusted_domains\" ใน\nconfig/config.php ตัวอย่างการกำหนดค่ามีอยู่ใน config/config.sample.php",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ ผู้ดูแลระบบอาจสามารถใช้ปุ่มด้านล่างเพื่อกำหนดให้โดเมนนี้มีความน่าเชื่อถือ",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "ได้เพิ่ม \"%s\" เป็นโดเมนที่เชื่อถือ",
"App update required" : "จำเป้นต้องอัพเดทแอพฯ",
......
......@@ -16,6 +16,8 @@
"Repair error: " : "เกิดข้อผิดพลาดในการซ่อมแซม:",
"Set log level to debug - current level: \"%s\"" : "การตั้งค่าระดับของการบันทึกเพื่อแก้ปัญหา - ระดับปัจจุบันคือ: \"%s\"",
"Reset log level to \"%s\"" : "รีเซ็ทระดับการบันทึกเป็น \"%s\"",
"Starting code integrity check" : "กำลังเริ่มต้นรหัสตรวจสอบความสมบูรณ์",
"Finished code integrity check" : "ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรหัสเสร็จสิ้น",
"%s (3rdparty)" : "%s (บุคคลที่ 3)",
"%s (incompatible)" : "%s (เข้ากันไม่ได้)",
"Following apps have been disabled: %s" : "แอพฯดังต่อไปนี้ถูกปิดการใช้งาน: %s",
......@@ -75,6 +77,7 @@
"Oct." : "ต.ค.",
"Nov." : "พ.ย.",
"Dec." : "ธ.ค.",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">มีปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรหัส รายละเอียดเพิ่มเติม...</a>",
"Settings" : "ตั้งค่า",
"Saving..." : "กำลังบันทึกข้อมูล...",
"seconds ago" : "วินาที ก่อนหน้านี้",
......@@ -114,6 +117,7 @@
"Your PHP version ({version}) is no longer <a href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "PHP รุ่น ({version}) ของคุณ จะไม่ได้รับ <a href=\"{phpLink}\">การสนับสนุนโดย PHP</a> เราขอแนะนำให้คุณอัพเกรดรุ่นของ PHP เพื่อความปลอดภัย",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "การกำหนดค่าพร็อกซี่ไม่ถูกต้องหรือคุณกำลังเข้าถึง ownCloud จากพร็อกซี่ที่เชื่อถือได้ ถ้าคุณไม่ได้เข้าถึง ownCloud จากพร็อกซี่ที่เชื่อถือได้ นี้เป็นปัญหาด้านความปลอดภัย คุณอาจถูกโจมดีจากผู้ไม่หวังดี อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <a href=\"{docLink}\">เอกสาร</a>",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached เป็นการกำหนดค่าแคช แต่มีโมดูล PHP ของ \"memcache\" ที่ผิดพลาดได้ถูกติดตั้ง \\OC\\Memcache\\Memcached สนับสนุนเฉพาะ \"memcached\" ไม่ใช่ \"memcache\" ดูได้ที่ <a href=\"{wikiLink}\">วิกิพีเดียเกี่ยวกับโมดูล Memcached</a>",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "บางไฟล์ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้สามารถดูได้จาก <a href=\"{docLink}\">เอกสาร</a> (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">รายชื่อของไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง...</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">แสกนอีกครั้ง…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "เกิดข้อผิดพลาดขณะที่ทำการตรวจสอบการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "\"{header}\" ไม่ได้กำหนดค่าส่วนหัว Http ให้เท่ากับ \"{expected}\" นี่คือระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีศักยภาพหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเราขอแนะนำให้ปรับการตั้งค่านี้",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "\"Strict-Transport-Security\" ส่วนหัว HTTP ไม่ได้กำหนดค่าให้น้อยกว่า \"{seconds}\" วินาที เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเราขอแนะนำให้เปิดใช้งาน HSTS ที่อธิบายไว้ใน <a href=\"{docUrl}\">เคล็ดลับการรักษาความปลอดภัย</a> ของเรา",
......@@ -267,6 +271,7 @@
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณหากข้อความนี้ยังคงมีอยู่หรือปรากฏโดยไม่คาดคิด",
"Thank you for your patience." : "ขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ เราจะนำความคิดเห็นของท่านมาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "คุณกำลังเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์จากโดเมนที่ไม่น่าเชื่อถือ",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ นี้ตัวอย่างการกำหนดค่า \"trusted_domains\" ใน\nconfig/config.php ตัวอย่างการกำหนดค่ามีอยู่ใน config/config.sample.php",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ ผู้ดูแลระบบอาจสามารถใช้ปุ่มด้านล่างเพื่อกำหนดให้โดเมนนี้มีความน่าเชื่อถือ",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "ได้เพิ่ม \"%s\" เป็นโดเมนที่เชื่อถือ",
"App update required" : "จำเป้นต้องอัพเดทแอพฯ",
......
......@@ -12,12 +12,10 @@ OC.L10N.register(
"Log" : "บันทึกการเปลี่ยนแปลง",
"Tips & tricks" : "เคล็ดลับและเทคนิค",
"Updates" : "อัพเดท",
"Authentication error" : "เกิดข้อผิดพลาดในสิทธิ์การเข้าใช้งาน",
"Your full name has been changed." : "ชื่อเต็มของคุณถูกเปลี่ยนแปลง",
"Unable to change full name" : "ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเต็ม",
"Couldn't remove app." : "ไม่สามารถลบแอพฯ",
"Language changed" : "เปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้ว",
"Invalid request" : "คำร้องขอไม่ถูกต้อง",
"Authentication error" : "เกิดข้อผิดพลาดในสิทธิ์การเข้าใช้งาน",
"Admins can't remove themself from the admin group" : "ผู้ดูแลระบบไม่สามารถลบตัวเองออกจากกลุ่มผู้ดูแลได้",
"Unable to add user to group %s" : "ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้งานเข้าไปที่กลุ่ม %s ได้",
"Unable to remove user from group %s" : "ไม่สามารถลบผู้ใช้งานออกจากกลุ่ม %s ได้",
......@@ -53,6 +51,8 @@ OC.L10N.register(
"Invalid user" : "ผู้ใช้ไม่ถูกต้อง",
"Unable to change mail address" : "ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนที่อยู่อีเมล",
"Email saved" : "อีเมลถูกบันทึกแล้ว",
"Your full name has been changed." : "ชื่อเต็มของคุณถูกเปลี่ยนแปลง",
"Unable to change full name" : "ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเต็ม",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "คุณแน่ใจจริงๆ ว่าคุณต้องการเพิ่ม \"{domain}\" เป็นโดเมนที่เชื่อถือได้?",
"Add trusted domain" : "เพิ่มโดเมนที่เชื่อถือได้",
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "ในระหว่างดำเนินการโยกย้าย กรุณารอสักครู่จนกว่าการโยกย้ายจะเสร็จสิ้น",
......@@ -192,6 +192,7 @@ OC.L10N.register(
"More" : "มาก",
"Less" : "น้อย",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "ไฟล์บันทึกมีขนาดใหญ่กว่า 100 เมกะไบต์ มันอาจจะใช้เวลาดาวน์โหลดนาน!",
"What to log" : "อะไรที่จะบันทึก",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "จะใช้ SQLite เป็นฐานข้อมูล สำหรับการติดตั้งขนาดใหญ่เราขอแนะนำเพื่อสลับไปยังฐานข้อมูลแบ็กเอนด์ที่แตกต่างกัน",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ไคลเอนต์เดสก์ทอปสำหรับการประสานข้อมูลโดย SQLite",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "การโยกย้ายไปยังฐานข้อมูลอื่นใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง: 'occ db:convert-type' หรือดูที่ <a target=\"_blank\" href=\"%s\">เอกสาร</a>",
......
......@@ -10,12 +10,10 @@
"Log" : "บันทึกการเปลี่ยนแปลง",
"Tips & tricks" : "เคล็ดลับและเทคนิค",
"Updates" : "อัพเดท",
"Authentication error" : "เกิดข้อผิดพลาดในสิทธิ์การเข้าใช้งาน",
"Your full name has been changed." : "ชื่อเต็มของคุณถูกเปลี่ยนแปลง",
"Unable to change full name" : "ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเต็ม",
"Couldn't remove app." : "ไม่สามารถลบแอพฯ",
"Language changed" : "เปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้ว",
"Invalid request" : "คำร้องขอไม่ถูกต้อง",
"Authentication error" : "เกิดข้อผิดพลาดในสิทธิ์การเข้าใช้งาน",
"Admins can't remove themself from the admin group" : "ผู้ดูแลระบบไม่สามารถลบตัวเองออกจากกลุ่มผู้ดูแลได้",
"Unable to add user to group %s" : "ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้งานเข้าไปที่กลุ่ม %s ได้",
"Unable to remove user from group %s" : "ไม่สามารถลบผู้ใช้งานออกจากกลุ่ม %s ได้",
......@@ -51,6 +49,8 @@
"Invalid user" : "ผู้ใช้ไม่ถูกต้อง",
"Unable to change mail address" : "ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนที่อยู่อีเมล",
"Email saved" : "อีเมลถูกบันทึกแล้ว",
"Your full name has been changed." : "ชื่อเต็มของคุณถูกเปลี่ยนแปลง",
"Unable to change full name" : "ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเต็ม",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "คุณแน่ใจจริงๆ ว่าคุณต้องการเพิ่ม \"{domain}\" เป็นโดเมนที่เชื่อถือได้?",
"Add trusted domain" : "เพิ่มโดเมนที่เชื่อถือได้",
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "ในระหว่างดำเนินการโยกย้าย กรุณารอสักครู่จนกว่าการโยกย้ายจะเสร็จสิ้น",
......@@ -190,6 +190,7 @@
"More" : "มาก",
"Less" : "น้อย",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "ไฟล์บันทึกมีขนาดใหญ่กว่า 100 เมกะไบต์ มันอาจจะใช้เวลาดาวน์โหลดนาน!",
"What to log" : "อะไรที่จะบันทึก",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "จะใช้ SQLite เป็นฐานข้อมูล สำหรับการติดตั้งขนาดใหญ่เราขอแนะนำเพื่อสลับไปยังฐานข้อมูลแบ็กเอนด์ที่แตกต่างกัน",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ไคลเอนต์เดสก์ทอปสำหรับการประสานข้อมูลโดย SQLite",
"To migrate to another database use the command line tool: 'occ db:convert-type', or see the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">documentation ↗</a>." : "การโยกย้ายไปยังฐานข้อมูลอื่นใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง: 'occ db:convert-type' หรือดูที่ <a target=\"_blank\" href=\"%s\">เอกสาร</a>",
......
......@@ -254,7 +254,7 @@ OC.L10N.register(
"Issued By" : "授权由",
"Valid until %s" : "有效期至 %s",
"Import root certificate" : "导入根证书",
"Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "由 {communityopen}ownCloud 社区{linkclose}开发,{githubopen}源代码{linkclose} {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr> 许可{linkclose}下发布",
"Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "由 {communityopen}ownCloud 社区{linkclose}开发,{githubopen}源代码{linkclose}的发布需遵守 {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr> 许可协议{linkclose}。",
"Show storage location" : "显示存储位置",
"Show last log in" : "显示最后登录",
"Show user backend" : "显示用户后端",
......
......@@ -252,7 +252,7 @@
"Issued By" : "授权由",
"Valid until %s" : "有效期至 %s",
"Import root certificate" : "导入根证书",
"Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "由 {communityopen}ownCloud 社区{linkclose}开发,{githubopen}源代码{linkclose} {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr> 许可{linkclose}下发布。",
"Developed by the {communityopen}ownCloud community{linkclose}, the {githubopen}source code{linkclose} is licensed under the {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr>{linkclose}." : "由 {communityopen}ownCloud 社区{linkclose}开发,{githubopen}源代码{linkclose}的发布需遵守 {licenseopen}<abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr> 许可协议{linkclose}。",
"Show storage location" : "显示存储位置",
"Show last log in" : "显示最后登录",
"Show user backend" : "显示用户后端",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment