Commit 64652b30 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 0ddcc7da
......@@ -11,6 +11,8 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Clave privada non válida pa Encryption. Por favor, anueva la to contraseña de clave nos tos axustes personales pa recuperar l'accesu a los tos ficheros cifraos.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicación Encryption ta habilitada pero les tos claves nun s'aniciaron, por favor zarra sesión y aníciala de nueves",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Nun pudo descifrase esti ficheru, dablemente seya un ficheru compartíu. Solicita al propietariu del mesmu que vuelva a compartilu contigo.",
"The share will expire on %s." : "La compartición va caducar el %s.",
"Cheers!" : "¡Salú!",
"Recovery key password" : "Contraseña de clave de recuperación",
"Change recovery key password:" : "Camudar la contraseña de la clave de recuperación",
"Change Password" : "Camudar contraseña",
......
......@@ -9,6 +9,8 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Clave privada non válida pa Encryption. Por favor, anueva la to contraseña de clave nos tos axustes personales pa recuperar l'accesu a los tos ficheros cifraos.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicación Encryption ta habilitada pero les tos claves nun s'aniciaron, por favor zarra sesión y aníciala de nueves",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Nun pudo descifrase esti ficheru, dablemente seya un ficheru compartíu. Solicita al propietariu del mesmu que vuelva a compartilu contigo.",
"The share will expire on %s." : "La compartición va caducar el %s.",
"Cheers!" : "¡Salú!",
"Recovery key password" : "Contraseña de clave de recuperación",
"Change recovery key password:" : "Camudar la contraseña de la clave de recuperación",
"Change Password" : "Camudar contraseña",
......
......@@ -20,6 +20,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Şifrələnmə proqramı üçün yalnış şəxsi açar. Xahiş olunur öz şəxsi quraşdırmalarınızda şəxsi açarınızı yeniləyəsiniz ki, şifrələnmiş fayllara yetki ala biləsiniz. ",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Bu faylı deşifrə etmək olmur və ola bilər ki, bu paylaşımda olan fayldır. Xahiş olunur faylın sahibinə həmin faylı sizinlə yenidən paylaşım etməsini bildirəsiniz. ",
"Cheers!" : "Şərəfə!",
"Recovery key password" : "Açar şifrənin bərpa edilməsi",
"Change recovery key password:" : "Bərpa açarın şifrəsini dəyişdir:",
"Change Password" : "Şifrəni dəyişdir",
......
......@@ -18,6 +18,7 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Şifrələnmə proqramı üçün yalnış şəxsi açar. Xahiş olunur öz şəxsi quraşdırmalarınızda şəxsi açarınızı yeniləyəsiniz ki, şifrələnmiş fayllara yetki ala biləsiniz. ",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Bu faylı deşifrə etmək olmur və ola bilər ki, bu paylaşımda olan fayldır. Xahiş olunur faylın sahibinə həmin faylı sizinlə yenidən paylaşım etməsini bildirəsiniz. ",
"Cheers!" : "Şərəfə!",
"Recovery key password" : "Açar şifrənin bərpa edilməsi",
"Change recovery key password:" : "Bərpa açarın şifrəsini dəyişdir:",
"Change Password" : "Şifrəni dəyişdir",
......
......@@ -20,6 +20,8 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невалиден личен ключ за Криптиращата Програма. Моля, обнови личния си ключ в Лични настройки, за да възстановиш достъпа до криптираните си файловете.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Програмата за криптиране е включена, но твоите ключове не са зададени, моля отпиши си и се впиши отново.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Неуспешно разшифроване на този файл, вероятно това е споделен файл. Моля, поискай собственика на файла да го сподели повторно с теб.",
"The share will expire on %s." : "Споделянето ще изтече на %s.",
"Cheers!" : "Поздрави!",
"Recovery key password" : "Парола за възстановяане на ключа",
"Change recovery key password:" : "Промени паролата за въстановяване на ключа:",
"Change Password" : "Промени Паролата",
......
......@@ -18,6 +18,8 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невалиден личен ключ за Криптиращата Програма. Моля, обнови личния си ключ в Лични настройки, за да възстановиш достъпа до криптираните си файловете.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Програмата за криптиране е включена, но твоите ключове не са зададени, моля отпиши си и се впиши отново.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Неуспешно разшифроване на този файл, вероятно това е споделен файл. Моля, поискай собственика на файла да го сподели повторно с теб.",
"The share will expire on %s." : "Споделянето ще изтече на %s.",
"Cheers!" : "Поздрави!",
"Recovery key password" : "Парола за възстановяане на ключа",
"Change recovery key password:" : "Промени паролата за въстановяване на ключа:",
"Change Password" : "Промени Паролата",
......
......@@ -4,6 +4,7 @@ OC.L10N.register(
"Recovery key successfully enabled" : "পূনরুদ্ধার চাবি সার্থকভাবে কার্যকর করা হয়েছে",
"Recovery key successfully disabled" : "পূনরুদ্ধার চাবি সার্থকভাবে অকার্যকর করা হয়েছে",
"Password successfully changed." : "আপনার কূটশব্দটি সার্থকভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে ",
"Cheers!" : "শুভেচ্ছা!",
"Change recovery key password:" : "পূণরূদ্ধার কি এর কুটশব্দ পরিবর্তন করুন:",
"Change Password" : "কূটশব্দ পরিবর্তন করুন",
"Enabled" : "কার্যকর",
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
"Recovery key successfully enabled" : "পূনরুদ্ধার চাবি সার্থকভাবে কার্যকর করা হয়েছে",
"Recovery key successfully disabled" : "পূনরুদ্ধার চাবি সার্থকভাবে অকার্যকর করা হয়েছে",
"Password successfully changed." : "আপনার কূটশব্দটি সার্থকভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে ",
"Cheers!" : "শুভেচ্ছা!",
"Change recovery key password:" : "পূণরূদ্ধার কি এর কুটশব্দ পরিবর্তন করুন:",
"Change Password" : "কূটশব্দ পরিবর্তন করুন",
"Enabled" : "কার্যকর",
......
......@@ -3,6 +3,8 @@ OC.L10N.register(
{
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Neispravan privatni ključ za šifriranje. Molim ažurirajte lozinku svoga privatnog ključa u svojim osobnim postavkama da biste obnovili pristup svojim šifriranim datotekama.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacija šifriranja je uključena, ali vaši ključevi nisu inicializirani, molim odjavite se i ponovno prijavite",
"The share will expire on %s." : "Podijeljeni resurs će isteći na %s.",
"Cheers!" : "Cheers!",
"Enabled" : "Aktivirano",
"Disabled" : "Onemogućeno"
},
......
{ "translations": {
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Neispravan privatni ključ za šifriranje. Molim ažurirajte lozinku svoga privatnog ključa u svojim osobnim postavkama da biste obnovili pristup svojim šifriranim datotekama.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikacija šifriranja je uključena, ali vaši ključevi nisu inicializirani, molim odjavite se i ponovno prijavite",
"The share will expire on %s." : "Podijeljeni resurs će isteći na %s.",
"Cheers!" : "Cheers!",
"Enabled" : "Aktivirano",
"Disabled" : "Onemogućeno"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
......
......@@ -11,6 +11,8 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clau privada de l'aplicació d'encriptació no és vàlida! Actualitzeu la contrasenya de la clau privada a l'arranjament personal per recuperar els fitxers encriptats.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicació d'encriptació està activada però les claus no estan inicialitzades, sortiu i acrediteu-vos de nou.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "No es pot desencriptar aquest fitxer, probablement és un fitxer compartit. Demaneu al propietari del fitxer que el comparteixi de nou amb vós.",
"The share will expire on %s." : "La compartició venç el %s.",
"Cheers!" : "Salut!",
"Recovery key password" : "Clau de recuperació de la contrasenya",
"Change recovery key password:" : "Canvia la clau de recuperació de contrasenya:",
"Change Password" : "Canvia la contrasenya",
......
......@@ -9,6 +9,8 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clau privada de l'aplicació d'encriptació no és vàlida! Actualitzeu la contrasenya de la clau privada a l'arranjament personal per recuperar els fitxers encriptats.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicació d'encriptació està activada però les claus no estan inicialitzades, sortiu i acrediteu-vos de nou.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "No es pot desencriptar aquest fitxer, probablement és un fitxer compartit. Demaneu al propietari del fitxer que el comparteixi de nou amb vós.",
"The share will expire on %s." : "La compartició venç el %s.",
"Cheers!" : "Salut!",
"Recovery key password" : "Clau de recuperació de la contrasenya",
"Change recovery key password:" : "Canvia la clau de recuperació de contrasenya:",
"Change Password" : "Canvia la contrasenya",
......
......@@ -27,6 +27,8 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled and ready" : "Aplikace šifrování je již povolena",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento soubor se nepodařilo dešifrovat, pravděpodobně je sdílený. Požádejte prosím majitele souboru, aby jej s vámi znovu sdílel.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Soubor nelze načíst, pravděpodobně se jedná o sdílený soubor. Požádejte prosím vlastníka souboru, aby vám jej znovu sdílel.",
"The share will expire on %s." : "Sdílení vyprší %s.",
"Cheers!" : "Ať slouží!",
"Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
"Disable recovery key" : "Vypnout záchranný klíč",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Záchranný klíč je dodatečný šifrovací klíč použitý pro\nšifrování souborů. S jeho pomocí lze obnovit soubory uživatele při zapomenutí hesla.",
......
......@@ -25,6 +25,8 @@
"Encryption App is enabled and ready" : "Aplikace šifrování je již povolena",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento soubor se nepodařilo dešifrovat, pravděpodobně je sdílený. Požádejte prosím majitele souboru, aby jej s vámi znovu sdílel.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Soubor nelze načíst, pravděpodobně se jedná o sdílený soubor. Požádejte prosím vlastníka souboru, aby vám jej znovu sdílel.",
"The share will expire on %s." : "Sdílení vyprší %s.",
"Cheers!" : "Ať slouží!",
"Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
"Disable recovery key" : "Vypnout záchranný klíč",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Záchranný klíč je dodatečný šifrovací klíč použitý pro\nšifrování souborů. S jeho pomocí lze obnovit soubory uživatele při zapomenutí hesla.",
......
......@@ -27,6 +27,8 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled and ready" : "App til kryptering er slået til og er klar",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke kryptere denne fil, sandsynligvis fordi filen er delt. Bed venligst filens ejer om at dele den med dig på ny.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke læse denne fil, sandsynligvis fordi det er en delt fil. Bed venligst ejeren af filen om at dele filen med dig påny.",
"The share will expire on %s." : "Delingen vil udløbe om %s.",
"Cheers!" : "Hej!",
"Enable recovery key" : "Aktivér gendannelsesnøgle",
"Disable recovery key" : "Deaktivér gendannelsesnøgle",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Gendannelsesnøglen er en ekstra krypteringsnøgle, der bruges til at kryptere filer. Den tillader gendannelse af en brugers filer, hvis brugeren glemmer sin adgangskode.",
......
......@@ -25,6 +25,8 @@
"Encryption App is enabled and ready" : "App til kryptering er slået til og er klar",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke kryptere denne fil, sandsynligvis fordi filen er delt. Bed venligst filens ejer om at dele den med dig på ny.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke læse denne fil, sandsynligvis fordi det er en delt fil. Bed venligst ejeren af filen om at dele filen med dig påny.",
"The share will expire on %s." : "Delingen vil udløbe om %s.",
"Cheers!" : "Hej!",
"Enable recovery key" : "Aktivér gendannelsesnøgle",
"Disable recovery key" : "Deaktivér gendannelsesnøgle",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Gendannelsesnøglen er en ekstra krypteringsnøgle, der bruges til at kryptere filer. Den tillader gendannelse af en brugers filer, hvis brugeren glemmer sin adgangskode.",
......
......@@ -27,6 +27,8 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled and ready" : "Verschlüsselungs-App ist aktiviert und bereit",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Diese Datei kann nicht entschlüsselt werden, es handelt sich wahrscheinlich um eine geteilte Datei. Bitte kontaktiere den Eigentümer der Datei und bitte darum, die Datei noch einmal mit Dir zu teilen.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Diese Datei kann nicht gelesen werden, es handelt sich wahrscheinlich um eine geteilte Datei. Bitte kontaktiere den Eigentümer der Datei und bitte darum, die Datei noch einmal mit Dir zu teilen.",
"The share will expire on %s." : "Die Freigabe wird am %s ablaufen.",
"Cheers!" : "Noch einen schönen Tag!",
"Enable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren",
"Disable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Der Wiederherstellungsschlüssel ist ein zusätzlicher Verschlüsselungsschlüssel, der zum Verschlüsseln von Dateien benutzt wird. Er erlaubt die Wiederherstellung von Benutzerdateien auch dann, wenn der Benutzer sein oder ihr Passwort vergessen hat.",
......
......@@ -25,6 +25,8 @@
"Encryption App is enabled and ready" : "Verschlüsselungs-App ist aktiviert und bereit",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Diese Datei kann nicht entschlüsselt werden, es handelt sich wahrscheinlich um eine geteilte Datei. Bitte kontaktiere den Eigentümer der Datei und bitte darum, die Datei noch einmal mit Dir zu teilen.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Diese Datei kann nicht gelesen werden, es handelt sich wahrscheinlich um eine geteilte Datei. Bitte kontaktiere den Eigentümer der Datei und bitte darum, die Datei noch einmal mit Dir zu teilen.",
"The share will expire on %s." : "Die Freigabe wird am %s ablaufen.",
"Cheers!" : "Noch einen schönen Tag!",
"Enable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren",
"Disable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Der Wiederherstellungsschlüssel ist ein zusätzlicher Verschlüsselungsschlüssel, der zum Verschlüsseln von Dateien benutzt wird. Er erlaubt die Wiederherstellung von Benutzerdateien auch dann, wenn der Benutzer sein oder ihr Passwort vergessen hat.",
......
......@@ -27,6 +27,8 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled and ready" : "Verschlüsselungs-App ist aktiviert und bereit",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Diese Datei kann nicht entschlüsselt werden, es handelt sich wahrscheinlich um eine geteilte Datei. Bitte kontaktieren Sie den Eigentümer der Datei und bitten Sie darum, die Datei noch einmal mit Ihnen zu teilen.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Diese Datei kann nicht gelesen werden, es handelt sich wahrscheinlich um eine geteilte Datei. Bitte kontaktieren Sie den Eigentümer der Datei und bitten Sie darum, die Datei noch einmal mit Ihnen zu teilen.",
"The share will expire on %s." : "Die Freigabe wird am %s ablaufen.",
"Cheers!" : "Noch einen schönen Tag!",
"Enable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren",
"Disable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Der Wiederherstellungsschlüssel ist ein zusätzlicher Verschlüsselungsschlüssel, der zum Verschlüsseln von Dateien benutzt wird. Er erlaubt die Wiederherstellung von Benutzerdateien auch dann, wenn der Benutzer sein Passwort vergessen hat.",
......
......@@ -25,6 +25,8 @@
"Encryption App is enabled and ready" : "Verschlüsselungs-App ist aktiviert und bereit",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Diese Datei kann nicht entschlüsselt werden, es handelt sich wahrscheinlich um eine geteilte Datei. Bitte kontaktieren Sie den Eigentümer der Datei und bitten Sie darum, die Datei noch einmal mit Ihnen zu teilen.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Diese Datei kann nicht gelesen werden, es handelt sich wahrscheinlich um eine geteilte Datei. Bitte kontaktieren Sie den Eigentümer der Datei und bitten Sie darum, die Datei noch einmal mit Ihnen zu teilen.",
"The share will expire on %s." : "Die Freigabe wird am %s ablaufen.",
"Cheers!" : "Noch einen schönen Tag!",
"Enable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren",
"Disable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Der Wiederherstellungsschlüssel ist ein zusätzlicher Verschlüsselungsschlüssel, der zum Verschlüsseln von Dateien benutzt wird. Er erlaubt die Wiederherstellung von Benutzerdateien auch dann, wenn der Benutzer sein Passwort vergessen hat.",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment