Commit 6b1ed4d6 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent dfcd4acd
......@@ -28,7 +28,6 @@ OC.L10N.register(
"No user supplied" : "No heu proporcionat cap usuari",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Sisplau, proporcioneu una contrasenya de recuperació d'administrador, altrament totes les dades d'usuari es perdran",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "La contrasenya de recuperació d'administrador és incorrecta. Comproveu-la i torneu-ho a intentar.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "El dorsal no permet canviar la contrasenya, però la clau d'encripació d'usuaris s'ha actualitzat correctament.",
"Unable to change password" : "No es pot canviar la contrasenya",
"Enabled" : "Activat",
"Not enabled" : "Desactivat",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@
"No user supplied" : "No heu proporcionat cap usuari",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Sisplau, proporcioneu una contrasenya de recuperació d'administrador, altrament totes les dades d'usuari es perdran",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "La contrasenya de recuperació d'administrador és incorrecta. Comproveu-la i torneu-ho a intentar.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "El dorsal no permet canviar la contrasenya, però la clau d'encripació d'usuaris s'ha actualitzat correctament.",
"Unable to change password" : "No es pot canviar la contrasenya",
"Enabled" : "Activat",
"Not enabled" : "Desactivat",
......
......@@ -28,7 +28,6 @@ OC.L10N.register(
"No user supplied" : "Nebyl uveden uživatel",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Zadejte prosím administrátorské heslo pro obnovu, jinak budou všechna data ztracena",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Chybné administrátorské heslo pro obnovu. Překontrolujte správnost hesla a zkuste to znovu.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Úložiště nepodporuje změnu hesla, ale šifrovací klíč uživatelů byl úspěšně změněn.",
"Unable to change password" : "Změna hesla se nezdařila",
"Enabled" : "Povoleno",
"Not enabled" : "Vypnuto",
......@@ -176,7 +175,6 @@ OC.L10N.register(
"Download logfile" : "Stáhnout soubor logu",
"More" : "Více",
"Less" : "Méně",
"The logfile is bigger than 100MB. Downloading it may take some time!" : "Soubor logu je větší než 100 MB. Jeho stažení zabere nějaký čas!",
"Version" : "Verze",
"Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Vyvinuto <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">komunitou ownCloud</a>, <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">zdrojový kód</a> je licencován pod <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>.",
"More apps" : "Více aplikací",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@
"No user supplied" : "Nebyl uveden uživatel",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Zadejte prosím administrátorské heslo pro obnovu, jinak budou všechna data ztracena",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Chybné administrátorské heslo pro obnovu. Překontrolujte správnost hesla a zkuste to znovu.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Úložiště nepodporuje změnu hesla, ale šifrovací klíč uživatelů byl úspěšně změněn.",
"Unable to change password" : "Změna hesla se nezdařila",
"Enabled" : "Povoleno",
"Not enabled" : "Vypnuto",
......@@ -174,7 +173,6 @@
"Download logfile" : "Stáhnout soubor logu",
"More" : "Více",
"Less" : "Méně",
"The logfile is bigger than 100MB. Downloading it may take some time!" : "Soubor logu je větší než 100 MB. Jeho stažení zabere nějaký čas!",
"Version" : "Verze",
"Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Vyvinuto <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">komunitou ownCloud</a>, <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">zdrojový kód</a> je licencován pod <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>.",
"More apps" : "Více aplikací",
......
......@@ -28,7 +28,6 @@ OC.L10N.register(
"No user supplied" : "Intet brugernavn givet",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Angiv venligst en admininstrator gendannelseskode, ellers vil alt brugerdata gå tabt",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Forkert admin gendannelseskode. Se venligst koden efter og prøv igen.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Serveren understøtter ikke kodeordsskifte, men brugernes krypteringsnøgle blev opdateret.",
"Unable to change password" : "Kunne ikke ændre kodeord",
"Enabled" : "Aktiveret",
"Not enabled" : "Slået fra",
......@@ -176,7 +175,6 @@ OC.L10N.register(
"Download logfile" : "Hent logfil",
"More" : "Mere",
"Less" : "Mindre",
"The logfile is bigger than 100MB. Downloading it may take some time!" : "Logfilen er større end 100MB. Det kan tage en del tid at hente den!",
"Version" : "Version",
"Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Udviklet af <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownClouds community</a>, og <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">kildekoden</a> er underlagt licensen <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>.",
"More apps" : "Flere programmer",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@
"No user supplied" : "Intet brugernavn givet",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Angiv venligst en admininstrator gendannelseskode, ellers vil alt brugerdata gå tabt",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Forkert admin gendannelseskode. Se venligst koden efter og prøv igen.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Serveren understøtter ikke kodeordsskifte, men brugernes krypteringsnøgle blev opdateret.",
"Unable to change password" : "Kunne ikke ændre kodeord",
"Enabled" : "Aktiveret",
"Not enabled" : "Slået fra",
......@@ -174,7 +173,6 @@
"Download logfile" : "Hent logfil",
"More" : "Mere",
"Less" : "Mindre",
"The logfile is bigger than 100MB. Downloading it may take some time!" : "Logfilen er større end 100MB. Det kan tage en del tid at hente den!",
"Version" : "Version",
"Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Udviklet af <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownClouds community</a>, og <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">kildekoden</a> er underlagt licensen <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>.",
"More apps" : "Flere programmer",
......
......@@ -28,7 +28,6 @@ OC.L10N.register(
"No user supplied" : "Keinen Benutzer übermittelt",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Bitte gib ein Wiederherstellungspasswort für das Admin-Konto an, da sonst alle Benutzer Daten verloren gehen können",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Falsches Wiederherstellungspasswort für das Admin-Konto. Bitte überprüfe das Passwort und versuche es erneut.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Das Back-End unterstützt die Passwortänderung nicht, aber der Benutzerschlüssel wurde erfolgreich aktualisiert.",
"Unable to change password" : "Passwort konnte nicht geändert werden",
"Enabled" : "Aktiviert",
"Not enabled" : "Nicht aktiviert",
......@@ -39,7 +38,7 @@ OC.L10N.register(
"log-level out of allowed range" : "Log-Level außerhalb des erlaubten Bereichs",
"Saved" : "Gespeichert",
"test email settings" : "E-Mail-Einstellungen testen",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Wenn Sie diese E-Mail erhalten haben, sind die Einstellungen korrekt.",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Wenn Du diese E-Mail erhalten hast, sind die Einstellungen korrekt.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Ein Problem ist beim Senden der E-Mail aufgetreten. Bitte überprüfe deine Einstellungen.",
"Email sent" : "E-Mail wurde verschickt",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Du musst zunächst deine Benutzer-E-Mail-Adresse setzen, bevor du Test-E-Mail verschicken kannst.",
......@@ -138,7 +137,7 @@ OC.L10N.register(
"Cron was not executed yet!" : "Cron wurde bis jetzt noch nicht ausgeführt!",
"Execute one task with each page loaded" : "Führe eine Aufgabe mit jeder geladenen Seite aus",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php ist als Webcron-Dienst registriert, der die cron.php alle 15 Minuten per HTTP aufruft.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Benutzen Sie den System-Crondienst, um die cron.php alle 15 Minuten aufzurufen.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Benutze den System-Crondienst, um die cron.php alle 15 Minuten aufzurufen.",
"Allow apps to use the Share API" : "Erlaubt Apps die Nutzung der Share-API",
"Allow users to share via link" : "Erlaube Nutzern, mithilfe von Links zu teilen",
"Enforce password protection" : "Passwortschutz erzwingen",
......@@ -176,7 +175,6 @@ OC.L10N.register(
"Download logfile" : "Logdatei herunterladen",
"More" : "Mehr",
"Less" : "Weniger",
"The logfile is bigger than 100MB. Downloading it may take some time!" : "Die Logdatei ist größer als 100 MB. Es kann etwas Zeit beanspruchen, sie herunterzuladen!",
"Version" : "Version",
"Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Entwickelt von der <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud-Community</a>, der <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">Quellcode</a> ist unter der <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a> lizenziert.",
"More apps" : "Mehr Apps",
......@@ -232,7 +230,7 @@ OC.L10N.register(
"Issued By" : "Ausgestellt von:",
"Valid until %s" : "Gültig bis %s",
"Import Root Certificate" : "Root-Zertifikate importieren",
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Die Verschlüsselungsanwendung ist nicht länger aktiviert, bitte entschlüsseln Sie alle ihre Daten.",
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Die Verschlüsselungsapp ist nicht länger aktiviert, bitte entschlüssele alle Deine Daten.",
"Log-in password" : "Login-Passwort",
"Decrypt all Files" : "Alle Dateien entschlüsseln",
"Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Deine Verschlüsselungsschlüssel wiederherstellen wurden zu einem Backup-Speicherort verschoben. Wenn irgendetwas schief läuft können die Schlüssel wiederhergestellt werden. Lösche diese nur dann dauerhaft, wenn Du dir sicher bist, dass alle Dateien korrekt entschlüsselt wurden.",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@
"No user supplied" : "Keinen Benutzer übermittelt",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Bitte gib ein Wiederherstellungspasswort für das Admin-Konto an, da sonst alle Benutzer Daten verloren gehen können",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Falsches Wiederherstellungspasswort für das Admin-Konto. Bitte überprüfe das Passwort und versuche es erneut.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Das Back-End unterstützt die Passwortänderung nicht, aber der Benutzerschlüssel wurde erfolgreich aktualisiert.",
"Unable to change password" : "Passwort konnte nicht geändert werden",
"Enabled" : "Aktiviert",
"Not enabled" : "Nicht aktiviert",
......@@ -37,7 +36,7 @@
"log-level out of allowed range" : "Log-Level außerhalb des erlaubten Bereichs",
"Saved" : "Gespeichert",
"test email settings" : "E-Mail-Einstellungen testen",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Wenn Sie diese E-Mail erhalten haben, sind die Einstellungen korrekt.",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Wenn Du diese E-Mail erhalten hast, sind die Einstellungen korrekt.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Ein Problem ist beim Senden der E-Mail aufgetreten. Bitte überprüfe deine Einstellungen.",
"Email sent" : "E-Mail wurde verschickt",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Du musst zunächst deine Benutzer-E-Mail-Adresse setzen, bevor du Test-E-Mail verschicken kannst.",
......@@ -136,7 +135,7 @@
"Cron was not executed yet!" : "Cron wurde bis jetzt noch nicht ausgeführt!",
"Execute one task with each page loaded" : "Führe eine Aufgabe mit jeder geladenen Seite aus",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php ist als Webcron-Dienst registriert, der die cron.php alle 15 Minuten per HTTP aufruft.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Benutzen Sie den System-Crondienst, um die cron.php alle 15 Minuten aufzurufen.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Benutze den System-Crondienst, um die cron.php alle 15 Minuten aufzurufen.",
"Allow apps to use the Share API" : "Erlaubt Apps die Nutzung der Share-API",
"Allow users to share via link" : "Erlaube Nutzern, mithilfe von Links zu teilen",
"Enforce password protection" : "Passwortschutz erzwingen",
......@@ -174,7 +173,6 @@
"Download logfile" : "Logdatei herunterladen",
"More" : "Mehr",
"Less" : "Weniger",
"The logfile is bigger than 100MB. Downloading it may take some time!" : "Die Logdatei ist größer als 100 MB. Es kann etwas Zeit beanspruchen, sie herunterzuladen!",
"Version" : "Version",
"Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Entwickelt von der <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud-Community</a>, der <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">Quellcode</a> ist unter der <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a> lizenziert.",
"More apps" : "Mehr Apps",
......@@ -230,7 +228,7 @@
"Issued By" : "Ausgestellt von:",
"Valid until %s" : "Gültig bis %s",
"Import Root Certificate" : "Root-Zertifikate importieren",
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Die Verschlüsselungsanwendung ist nicht länger aktiviert, bitte entschlüsseln Sie alle ihre Daten.",
"The encryption app is no longer enabled, please decrypt all your files" : "Die Verschlüsselungsapp ist nicht länger aktiviert, bitte entschlüssele alle Deine Daten.",
"Log-in password" : "Login-Passwort",
"Decrypt all Files" : "Alle Dateien entschlüsseln",
"Your encryption keys are moved to a backup location. If something went wrong you can restore the keys. Only delete them permanently if you are sure that all files are decrypted correctly." : "Deine Verschlüsselungsschlüssel wiederherstellen wurden zu einem Backup-Speicherort verschoben. Wenn irgendetwas schief läuft können die Schlüssel wiederhergestellt werden. Lösche diese nur dann dauerhaft, wenn Du dir sicher bist, dass alle Dateien korrekt entschlüsselt wurden.",
......
......@@ -28,7 +28,6 @@ OC.L10N.register(
"No user supplied" : "Keinen Benutzer angegeben",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Bitte geben Sie ein Wiederherstellungspasswort für das Admin-Konto an, da sonst alle Benutzerdaten verloren gehen können",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Falsches Wiederherstellungspasswort für das Admin-Konto. Bitte überprüfen Sie das Passwort und versuchen Sie es erneut.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Das Hintergrundprogramm unterstützt die Passwortänderung nicht, aber der Benutzerschlüssel wurde erfolgreich aktualisiert.",
"Unable to change password" : "Passwort konnte nicht geändert werden",
"Enabled" : "Aktiviert",
"Not enabled" : "Nicht aktiviert",
......@@ -176,7 +175,6 @@ OC.L10N.register(
"Download logfile" : "Logdatei herunterladen",
"More" : "Mehr",
"Less" : "Weniger",
"The logfile is bigger than 100MB. Downloading it may take some time!" : "Die Logdatei ist größer als 100 MB. Es kann etwas Zeit beanspruchen, sie herunterzuladen!",
"Version" : "Version",
"Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Entwickelt von der <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud-Community</a>. Der <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">Quellcode</a> ist unter der <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a> lizenziert.",
"More apps" : "Mehr Apps",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@
"No user supplied" : "Keinen Benutzer angegeben",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Bitte geben Sie ein Wiederherstellungspasswort für das Admin-Konto an, da sonst alle Benutzerdaten verloren gehen können",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Falsches Wiederherstellungspasswort für das Admin-Konto. Bitte überprüfen Sie das Passwort und versuchen Sie es erneut.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Das Hintergrundprogramm unterstützt die Passwortänderung nicht, aber der Benutzerschlüssel wurde erfolgreich aktualisiert.",
"Unable to change password" : "Passwort konnte nicht geändert werden",
"Enabled" : "Aktiviert",
"Not enabled" : "Nicht aktiviert",
......@@ -174,7 +173,6 @@
"Download logfile" : "Logdatei herunterladen",
"More" : "Mehr",
"Less" : "Weniger",
"The logfile is bigger than 100MB. Downloading it may take some time!" : "Die Logdatei ist größer als 100 MB. Es kann etwas Zeit beanspruchen, sie herunterzuladen!",
"Version" : "Version",
"Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Entwickelt von der <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud-Community</a>. Der <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">Quellcode</a> ist unter der <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a> lizenziert.",
"More apps" : "Mehr Apps",
......
......@@ -28,7 +28,6 @@ OC.L10N.register(
"No user supplied" : "Δεν εισήχθη χρήστης",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Παρακαλώ παρέχετε έναν κωδικό ανάκτησης διαχειριστή, διαφορετικά όλα τα δεδομένα χρήστη θα χαθούν",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Λάθος κωδικός ανάκτησης διαχειριστή. Παρακαλώ ελέγξτε τον κωδικό και δοκιμάστε ξανά.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Το βασικό πλαίσιο δεν υποστηρίζει αλλαγή κωδικού, αλλά το κλειδί κρυπτογράφησης των χρηστών ενημερώθηκε επιτυχώς.",
"Unable to change password" : "Αδυναμία αλλαγής συνθηματικού",
"Enabled" : "Ενεργοποιημένο",
"Not enabled" : "Μη ενεργοποιημένο",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@
"No user supplied" : "Δεν εισήχθη χρήστης",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Παρακαλώ παρέχετε έναν κωδικό ανάκτησης διαχειριστή, διαφορετικά όλα τα δεδομένα χρήστη θα χαθούν",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Λάθος κωδικός ανάκτησης διαχειριστή. Παρακαλώ ελέγξτε τον κωδικό και δοκιμάστε ξανά.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Το βασικό πλαίσιο δεν υποστηρίζει αλλαγή κωδικού, αλλά το κλειδί κρυπτογράφησης των χρηστών ενημερώθηκε επιτυχώς.",
"Unable to change password" : "Αδυναμία αλλαγής συνθηματικού",
"Enabled" : "Ενεργοποιημένο",
"Not enabled" : "Μη ενεργοποιημένο",
......
......@@ -28,7 +28,6 @@ OC.L10N.register(
"No user supplied" : "No user supplied",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Incorrect admin recovery password. Please check the password and try again.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Back-end doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated.",
"Unable to change password" : "Unable to change password",
"Enabled" : "Enabled",
"Not enabled" : "Not enabled",
......@@ -176,7 +175,6 @@ OC.L10N.register(
"Download logfile" : "Download logfile",
"More" : "More",
"Less" : "Less",
"The logfile is bigger than 100MB. Downloading it may take some time!" : "The logfile is bigger than 100MB. Downloading it may take some time!",
"Version" : "Version",
"Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public Licence\">AGPL</abbr></a>.",
"More apps" : "More apps",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@
"No user supplied" : "No user supplied",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Incorrect admin recovery password. Please check the password and try again.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "Back-end doesn't support password change, but the user's encryption key was successfully updated.",
"Unable to change password" : "Unable to change password",
"Enabled" : "Enabled",
"Not enabled" : "Not enabled",
......@@ -174,7 +173,6 @@
"Download logfile" : "Download logfile",
"More" : "More",
"Less" : "Less",
"The logfile is bigger than 100MB. Downloading it may take some time!" : "The logfile is bigger than 100MB. Downloading it may take some time!",
"Version" : "Version",
"Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public Licence\">AGPL</abbr></a>.",
"More apps" : "More apps",
......
......@@ -28,7 +28,6 @@ OC.L10N.register(
"No user supplied" : "No se especificó un usuario",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Por favor facilite una contraseña de recuperación de administrador, sino podrían perderse todos los datos de usuario",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Contraseña de recuperación de administrador incorrecta. Por favor compruebe la contraseña e inténtelo de nuevo.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "El back-end no soporta cambios de contraseña, pero la clave de cifrado del usuario ha sido actualizada satisfactoriamente.",
"Unable to change password" : "No se ha podido cambiar la contraseña",
"Enabled" : "Habilitado",
"Not enabled" : "No habilitado",
......@@ -176,7 +175,6 @@ OC.L10N.register(
"Download logfile" : "Descargar archivo de registro",
"More" : "Más",
"Less" : "Menos",
"The logfile is bigger than 100MB. Downloading it may take some time!" : "El archivo de registro es mayor de 100MB. Descargarlo puede tardar. ",
"Version" : "Versión",
"Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Desarrollado por la <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">comunidad ownCloud</a>, el <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">código fuente</a> está bajo licencia <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>.",
"More apps" : "Más aplicaciones",
......
......@@ -26,7 +26,6 @@
"No user supplied" : "No se especificó un usuario",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Por favor facilite una contraseña de recuperación de administrador, sino podrían perderse todos los datos de usuario",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Contraseña de recuperación de administrador incorrecta. Por favor compruebe la contraseña e inténtelo de nuevo.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "El back-end no soporta cambios de contraseña, pero la clave de cifrado del usuario ha sido actualizada satisfactoriamente.",
"Unable to change password" : "No se ha podido cambiar la contraseña",
"Enabled" : "Habilitado",
"Not enabled" : "No habilitado",
......@@ -174,7 +173,6 @@
"Download logfile" : "Descargar archivo de registro",
"More" : "Más",
"Less" : "Menos",
"The logfile is bigger than 100MB. Downloading it may take some time!" : "El archivo de registro es mayor de 100MB. Descargarlo puede tardar. ",
"Version" : "Versión",
"Developed by the <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">ownCloud community</a>, the <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">source code</a> is licensed under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>." : "Desarrollado por la <a href=\"http://ownCloud.org/contact\" target=\"_blank\">comunidad ownCloud</a>, el <a href=\"https://github.com/owncloud\" target=\"_blank\">código fuente</a> está bajo licencia <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html\" target=\"_blank\"><abbr title=\"Affero General Public License\">AGPL</abbr></a>.",
"More apps" : "Más aplicaciones",
......
......@@ -20,7 +20,6 @@ OC.L10N.register(
"No user supplied" : "No se ha indicado el usuario",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Por favor provea de una contraseña de recuperación administrativa, sino se perderá todos los datos del usuario",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Contraseña de recuperación administrativa incorrecta. Por favor, chequee la clave e intente de nuevo",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "El back-end no soporta cambios de contraseña, pero las claves de encriptación fueron subidas exitosamente.",
"Unable to change password" : "Imposible cambiar la contraseña",
"Enabled" : "Habilitado",
"Saved" : "Guardado",
......
......@@ -18,7 +18,6 @@
"No user supplied" : "No se ha indicado el usuario",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Por favor provea de una contraseña de recuperación administrativa, sino se perderá todos los datos del usuario",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Contraseña de recuperación administrativa incorrecta. Por favor, chequee la clave e intente de nuevo",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "El back-end no soporta cambios de contraseña, pero las claves de encriptación fueron subidas exitosamente.",
"Unable to change password" : "Imposible cambiar la contraseña",
"Enabled" : "Habilitado",
"Saved" : "Guardado",
......
......@@ -18,7 +18,6 @@ OC.L10N.register(
"No user supplied" : "No se especificó un usuario",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Por favor facilite una contraseña de recuperación de administrador, sino podrían perderse todos los datos de usuario",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Contraseña de recuperación de administrador incorrecta. Por favor compruebe la contraseña e inténtelo de nuevo.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "El back-end no soporta cambios de contraseña, pero la clave de cifrado del usuario ha sido actualizada satisfactoriamente.",
"Unable to change password" : "No se ha podido cambiar la contraseña",
"Enabled" : "Habilitar",
"Email sent" : "Correo electrónico enviado",
......
......@@ -16,7 +16,6 @@
"No user supplied" : "No se especificó un usuario",
"Please provide an admin recovery password, otherwise all user data will be lost" : "Por favor facilite una contraseña de recuperación de administrador, sino podrían perderse todos los datos de usuario",
"Wrong admin recovery password. Please check the password and try again." : "Contraseña de recuperación de administrador incorrecta. Por favor compruebe la contraseña e inténtelo de nuevo.",
"Back-end doesn't support password change, but the users encryption key was successfully updated." : "El back-end no soporta cambios de contraseña, pero la clave de cifrado del usuario ha sido actualizada satisfactoriamente.",
"Unable to change password" : "No se ha podido cambiar la contraseña",
"Enabled" : "Habilitar",
"Email sent" : "Correo electrónico enviado",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment