Commit 6f5854a8 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 57f35574
......@@ -11,11 +11,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "المفتاح الخاص بتشفير التطبيقات غير صالح. يرجى تحديث كلمة السر الخاصة بالمفتاح الخاص من الإعدادت الشخصية حتى تتمكن من الوصول للملفات المشفرة.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "تم تمكين تشفير البرامج لكن لم يتم تهيئة المفاتيح لذا يرجى تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة آخرى.",
"Recovery key password" : "استعادة كلمة مرور المفتاح",
"Repeat Recovery key password" : "كرر كلمة المرور لـ استعادة المفتاح",
"Change recovery key password:" : "تعديل كلمة المرور استعادة المفتاح:",
"Old Recovery key password" : "كلمة المرور القديمة لـ استعامة المفتاح",
"New Recovery key password" : "تعيين كلمة مرور جديدة لـ استعادة المفتاح",
"Repeat New Recovery key password" : "كرر كلمة المرور لـ استعادة المفتاح من جديد",
"Change Password" : "عدل كلمة السر",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "اذا كنت لاتتذكر كلمة السر تستطيع ان تطلب من المدير ان يستعيد ملفاتك.",
"Old log-in password" : "كلمة المرور القديمة الخاصة بالدخول",
......
......@@ -9,11 +9,7 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "المفتاح الخاص بتشفير التطبيقات غير صالح. يرجى تحديث كلمة السر الخاصة بالمفتاح الخاص من الإعدادت الشخصية حتى تتمكن من الوصول للملفات المشفرة.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "تم تمكين تشفير البرامج لكن لم يتم تهيئة المفاتيح لذا يرجى تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة آخرى.",
"Recovery key password" : "استعادة كلمة مرور المفتاح",
"Repeat Recovery key password" : "كرر كلمة المرور لـ استعادة المفتاح",
"Change recovery key password:" : "تعديل كلمة المرور استعادة المفتاح:",
"Old Recovery key password" : "كلمة المرور القديمة لـ استعامة المفتاح",
"New Recovery key password" : "تعيين كلمة مرور جديدة لـ استعادة المفتاح",
"Repeat New Recovery key password" : "كرر كلمة المرور لـ استعادة المفتاح من جديد",
"Change Password" : "عدل كلمة السر",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "اذا كنت لاتتذكر كلمة السر تستطيع ان تطلب من المدير ان يستعيد ملفاتك.",
"Old log-in password" : "كلمة المرور القديمة الخاصة بالدخول",
......
......@@ -11,11 +11,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Clave privada non válida pa Encryption. Por favor, anueva la to contraseña de clave nos tos axustes personales pa recuperar l'accesu a los tos ficheros cifraos.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicación Encryption ta habilitada pero les tos claves nun s'aniciaron, por favor zarra sesión y aníciala de nueves",
"Recovery key password" : "Contraseña de clave de recuperación",
"Repeat Recovery key password" : "Repeti la contraseña de clave de recuperación",
"Change recovery key password:" : "Camudar la contraseña de la clave de recuperación",
"Old Recovery key password" : "Clave de recuperación vieya",
"New Recovery key password" : "Clave de recuperación nueva",
"Repeat New Recovery key password" : "Repetir la clave de recuperación nueva",
"Change Password" : "Camudar contraseña",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Afita la contraseña de clave privada vieya pa la to contraseña d'aniciu de sesión actual:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Si nun recuerdes la contraseña vieya, pues pidir a alministrador que te recupere los ficheros.",
......
......@@ -9,11 +9,7 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Clave privada non válida pa Encryption. Por favor, anueva la to contraseña de clave nos tos axustes personales pa recuperar l'accesu a los tos ficheros cifraos.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicación Encryption ta habilitada pero les tos claves nun s'aniciaron, por favor zarra sesión y aníciala de nueves",
"Recovery key password" : "Contraseña de clave de recuperación",
"Repeat Recovery key password" : "Repeti la contraseña de clave de recuperación",
"Change recovery key password:" : "Camudar la contraseña de la clave de recuperación",
"Old Recovery key password" : "Clave de recuperación vieya",
"New Recovery key password" : "Clave de recuperación nueva",
"Repeat New Recovery key password" : "Repetir la clave de recuperación nueva",
"Change Password" : "Camudar contraseña",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Afita la contraseña de clave privada vieya pa la to contraseña d'aniciu de sesión actual:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Si nun recuerdes la contraseña vieya, pues pidir a alministrador que te recupere los ficheros.",
......
......@@ -20,11 +20,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Şifrələnmə proqramı üçün yalnış şəxsi açar. Xahiş olunur öz şəxsi quraşdırmalarınızda şəxsi açarınızı yeniləyəsiniz ki, şifrələnmiş fayllara yetki ala biləsiniz. ",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Recovery key password" : "Açar şifrənin bərpa edilməsi",
"Repeat Recovery key password" : "Bərpa açarın şifrəsini təkrar edin",
"Change recovery key password:" : "Bərpa açarın şifrəsini dəyişdir:",
"Old Recovery key password" : "Köhnə bərpa açarı şifrəsi",
"New Recovery key password" : "Yeni bərpa açarı şifrəsi",
"Repeat New Recovery key password" : "Yeni bərpa açarı şifrəsini təkrar edin",
"Change Password" : "Şifrəni dəyişdir",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Sizin gizli açar şifrəsi, artıq giriş adınızla uyğun gəlmir.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Köhnə açar şifrənizi, sizin hal-hazırki giriş şifrənizə təyin edin: ",
......
......@@ -18,11 +18,7 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Şifrələnmə proqramı üçün yalnış şəxsi açar. Xahiş olunur öz şəxsi quraşdırmalarınızda şəxsi açarınızı yeniləyəsiniz ki, şifrələnmiş fayllara yetki ala biləsiniz. ",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Recovery key password" : "Açar şifrənin bərpa edilməsi",
"Repeat Recovery key password" : "Bərpa açarın şifrəsini təkrar edin",
"Change recovery key password:" : "Bərpa açarın şifrəsini dəyişdir:",
"Old Recovery key password" : "Köhnə bərpa açarı şifrəsi",
"New Recovery key password" : "Yeni bərpa açarı şifrəsi",
"Repeat New Recovery key password" : "Yeni bərpa açarı şifrəsini təkrar edin",
"Change Password" : "Şifrəni dəyişdir",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Sizin gizli açar şifrəsi, artıq giriş adınızla uyğun gəlmir.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Köhnə açar şifrənizi, sizin hal-hazırki giriş şifrənizə təyin edin: ",
......
......@@ -20,11 +20,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невалиден личен ключ за Криптиращата Програма. Моля, обнови личния си ключ в Лични настройки, за да възстановиш достъпа до криптираните си файловете.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Програмата за криптиране е включена, но твоите ключове не са зададени, моля отпиши си и се впиши отново.",
"Recovery key password" : "Парола за възстановяане на ключа",
"Repeat Recovery key password" : "Повтори паролата за възстановяване на ключа",
"Change recovery key password:" : "Промени паролата за въстановяване на ключа:",
"Old Recovery key password" : "Старата парола за въстановяване на ключа",
"New Recovery key password" : "Новата парола за възстановяване на ключа",
"Repeat New Recovery key password" : "Повтори новата паролза за възстановяване на ключа",
"Change Password" : "Промени Паролата",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Личният ти ключ не съвпада с паролата за вписване.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Промени паролата за тайния ти включ на паролата за вписване:",
......
......@@ -18,11 +18,7 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невалиден личен ключ за Криптиращата Програма. Моля, обнови личния си ключ в Лични настройки, за да възстановиш достъпа до криптираните си файловете.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Програмата за криптиране е включена, но твоите ключове не са зададени, моля отпиши си и се впиши отново.",
"Recovery key password" : "Парола за възстановяане на ключа",
"Repeat Recovery key password" : "Повтори паролата за възстановяване на ключа",
"Change recovery key password:" : "Промени паролата за въстановяване на ключа:",
"Old Recovery key password" : "Старата парола за въстановяване на ключа",
"New Recovery key password" : "Новата парола за възстановяване на ключа",
"Repeat New Recovery key password" : "Повтори новата паролза за възстановяване на ключа",
"Change Password" : "Промени Паролата",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Личният ти ключ не съвпада с паролата за вписване.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Промени паролата за тайния ти включ на паролата за вписване:",
......
......@@ -4,11 +4,7 @@ OC.L10N.register(
"Recovery key successfully enabled" : "পূনরুদ্ধার চাবি সার্থকভাবে কার্যকর করা হয়েছে",
"Recovery key successfully disabled" : "পূনরুদ্ধার চাবি সার্থকভাবে অকার্যকর করা হয়েছে",
"Password successfully changed." : "আপনার কূটশব্দটি সার্থকভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে ",
"Repeat Recovery key password" : "পূণরূদ্ধার কি এর কুটশব্দ পূণরায় দিন",
"Change recovery key password:" : "পূণরূদ্ধার কি এর কুটশব্দ পরিবর্তন করুন:",
"Old Recovery key password" : "পূণরূদ্ধার কি এর পুরাতন কুটশব্দ",
"New Recovery key password" : "পূণরূদ্ধার কি এর নতুন কুটশব্দ",
"Repeat New Recovery key password" : "পূণরূদ্ধার কি এর নতুন কুটশব্দ পূণরায় দিন",
"Change Password" : "কূটশব্দ পরিবর্তন করুন",
"Enabled" : "কার্যকর",
"Disabled" : "অকার্যকর"
......
......@@ -2,11 +2,7 @@
"Recovery key successfully enabled" : "পূনরুদ্ধার চাবি সার্থকভাবে কার্যকর করা হয়েছে",
"Recovery key successfully disabled" : "পূনরুদ্ধার চাবি সার্থকভাবে অকার্যকর করা হয়েছে",
"Password successfully changed." : "আপনার কূটশব্দটি সার্থকভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে ",
"Repeat Recovery key password" : "পূণরূদ্ধার কি এর কুটশব্দ পূণরায় দিন",
"Change recovery key password:" : "পূণরূদ্ধার কি এর কুটশব্দ পরিবর্তন করুন:",
"Old Recovery key password" : "পূণরূদ্ধার কি এর পুরাতন কুটশব্দ",
"New Recovery key password" : "পূণরূদ্ধার কি এর নতুন কুটশব্দ",
"Repeat New Recovery key password" : "পূণরূদ্ধার কি এর নতুন কুটশব্দ পূণরায় দিন",
"Change Password" : "কূটশব্দ পরিবর্তন করুন",
"Enabled" : "কার্যকর",
"Disabled" : "অকার্যকর"
......
......@@ -11,11 +11,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clau privada de l'aplicació d'encriptació no és vàlida! Actualitzeu la contrasenya de la clau privada a l'arranjament personal per recuperar els fitxers encriptats.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicació d'encriptació està activada però les claus no estan inicialitzades, sortiu i acrediteu-vos de nou.",
"Recovery key password" : "Clau de recuperació de la contrasenya",
"Repeat Recovery key password" : "Repetiu la clau de recuperació de contrasenya",
"Change recovery key password:" : "Canvia la clau de recuperació de contrasenya:",
"Old Recovery key password" : "Antiga clau de recuperació de contrasenya",
"New Recovery key password" : "Nova clau de recuperació de contrasenya",
"Repeat New Recovery key password" : "Repetiu la nova clau de recuperació de contrasenya",
"Change Password" : "Canvia la contrasenya",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "La clau privada ja no es correspon amb la contrasenya d'accés:",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Establiu la vostra antiga clau privada a l'actual contrasenya d'accés:",
......
......@@ -9,11 +9,7 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clau privada de l'aplicació d'encriptació no és vàlida! Actualitzeu la contrasenya de la clau privada a l'arranjament personal per recuperar els fitxers encriptats.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicació d'encriptació està activada però les claus no estan inicialitzades, sortiu i acrediteu-vos de nou.",
"Recovery key password" : "Clau de recuperació de la contrasenya",
"Repeat Recovery key password" : "Repetiu la clau de recuperació de contrasenya",
"Change recovery key password:" : "Canvia la clau de recuperació de contrasenya:",
"Old Recovery key password" : "Antiga clau de recuperació de contrasenya",
"New Recovery key password" : "Nova clau de recuperació de contrasenya",
"Repeat New Recovery key password" : "Repetiu la nova clau de recuperació de contrasenya",
"Change Password" : "Canvia la contrasenya",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "La clau privada ja no es correspon amb la contrasenya d'accés:",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Establiu la vostra antiga clau privada a l'actual contrasenya d'accés:",
......
......@@ -23,17 +23,12 @@ OC.L10N.register(
"Private key password successfully updated." : "Heslo soukromého klíče úspěšně aktualizováno.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud základní šifrovací modul",
"Enable recovery key: " : "Povolit záchranný klíč:",
"Recovery key password" : "Heslo klíče pro obnovu",
"Repeat Recovery key password" : "Zopakujte heslo klíče pro obnovu",
"Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
"Disable recovery key" : "Vypnout záchranný klíč",
"Recovery key password" : "Heslo klíče pro obnovu",
"Change recovery key password:" : "Změna hesla klíče pro obnovu:",
"Old Recovery key password" : "Původní heslo klíče pro obnovu",
"New Recovery key password" : "Nové heslo klíče pro obnovu",
"Repeat New Recovery key password" : "Zopakujte nové heslo klíče pro obnovu",
"Change Password" : "Změnit heslo",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud základní šifrovací modul",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Heslo vašeho soukromého klíče se již neshoduje s vaším přihlašovacím heslem.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Změňte své staré heslo soukromého klíče na stejné, jako je vaše současné přihlašovací heslo:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Pokud si nepamatujete své původní heslo, můžete požádat správce o obnovu vašich souborů.",
......
......@@ -21,17 +21,12 @@
"Private key password successfully updated." : "Heslo soukromého klíče úspěšně aktualizováno.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud základní šifrovací modul",
"Enable recovery key: " : "Povolit záchranný klíč:",
"Recovery key password" : "Heslo klíče pro obnovu",
"Repeat Recovery key password" : "Zopakujte heslo klíče pro obnovu",
"Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
"Disable recovery key" : "Vypnout záchranný klíč",
"Recovery key password" : "Heslo klíče pro obnovu",
"Change recovery key password:" : "Změna hesla klíče pro obnovu:",
"Old Recovery key password" : "Původní heslo klíče pro obnovu",
"New Recovery key password" : "Nové heslo klíče pro obnovu",
"Repeat New Recovery key password" : "Zopakujte nové heslo klíče pro obnovu",
"Change Password" : "Změnit heslo",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud základní šifrovací modul",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Heslo vašeho soukromého klíče se již neshoduje s vaším přihlašovacím heslem.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Změňte své staré heslo soukromého klíče na stejné, jako je vaše současné přihlašovací heslo:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Pokud si nepamatujete své původní heslo, můžete požádat správce o obnovu vašich souborů.",
......
......@@ -21,14 +21,10 @@ OC.L10N.register(
"Private key password successfully updated." : "Privat nøgle kodeord succesfuldt opdateret.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgler er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud basis krypteringsmodul",
"Recovery key password" : "Gendannelsesnøgle kodeord",
"Repeat Recovery key password" : "Gentag gendannelse af nøglekoden",
"Change recovery key password:" : "Skift gendannelsesnøgle kodeord:",
"Old Recovery key password" : "Gammel Gendannelsesnøgle kodeord",
"New Recovery key password" : "Ny Gendannelsesnøgle kodeord",
"Repeat New Recovery key password" : "Gentag det nye gendannaleses nøglekodeord",
"Change Password" : "Skift Kodeord",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud basis krypteringsmodul",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Dit private nøglekodeord stemmer ikke længere overens med dit login-kodeord.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Sæt dit gamle, private nøglekodeord til at være dit nuværende login-kodeord. ",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Hvis du ikke kan huske dit gamle kodeord kan du bede din administrator om at gendanne dine filer.",
......
......@@ -19,14 +19,10 @@
"Private key password successfully updated." : "Privat nøgle kodeord succesfuldt opdateret.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgler er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud basis krypteringsmodul",
"Recovery key password" : "Gendannelsesnøgle kodeord",
"Repeat Recovery key password" : "Gentag gendannelse af nøglekoden",
"Change recovery key password:" : "Skift gendannelsesnøgle kodeord:",
"Old Recovery key password" : "Gammel Gendannelsesnøgle kodeord",
"New Recovery key password" : "Ny Gendannelsesnøgle kodeord",
"Repeat New Recovery key password" : "Gentag det nye gendannaleses nøglekodeord",
"Change Password" : "Skift Kodeord",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud basis krypteringsmodul",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Dit private nøglekodeord stemmer ikke længere overens med dit login-kodeord.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Sæt dit gamle, private nøglekodeord til at være dit nuværende login-kodeord. ",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Hvis du ikke kan huske dit gamle kodeord kan du bede din administrator om at gendanne dine filer.",
......
......@@ -23,17 +23,12 @@ OC.L10N.register(
"Private key password successfully updated." : "Passwort des privaten Schlüssels erfolgreich aktualisiert",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselung-App. Bitte aktualisiere Dein privates Schlüssel-Passwort, um den Zugriff auf Deine verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Die Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Deine Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte melde Dich nochmals ab und wieder an.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
"Enable recovery key: " : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren:",
"Recovery key password" : "Wiederherstellungsschlüssel-Passwort",
"Repeat Recovery key password" : "Schlüssel-Passwort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Enable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren",
"Disable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren",
"Recovery key password" : "Wiederherstellungsschlüssel-Passwort",
"Change recovery key password:" : "Wiederherstellungsschlüssel-Passwort ändern:",
"Old Recovery key password" : "Altes Wiederherstellungsschlüssel-Passwort",
"New Recovery key password" : "Neues Wiederherstellungsschlüssel-Passwort",
"Repeat New Recovery key password" : "Neues Schlüssel-Passwort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Change Password" : "Passwort ändern",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Dein Passwort für Deinen privaten Schlüssel stimmt nicht mehr mit Deinem Loginpasswort überein.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Dein altes Passwort für Deinen privaten Schlüssel auf Dein aktuelles Anmeldepasswort einstellen:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Wenn Du Dein altes Passwort vergessen hast, könntest Du Deinen Administrator bitten, Deine Daten wiederherzustellen.",
......
......@@ -21,17 +21,12 @@
"Private key password successfully updated." : "Passwort des privaten Schlüssels erfolgreich aktualisiert",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselung-App. Bitte aktualisiere Dein privates Schlüssel-Passwort, um den Zugriff auf Deine verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Die Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Deine Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte melde Dich nochmals ab und wieder an.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
"Enable recovery key: " : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren:",
"Recovery key password" : "Wiederherstellungsschlüssel-Passwort",
"Repeat Recovery key password" : "Schlüssel-Passwort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Enable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren",
"Disable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren",
"Recovery key password" : "Wiederherstellungsschlüssel-Passwort",
"Change recovery key password:" : "Wiederherstellungsschlüssel-Passwort ändern:",
"Old Recovery key password" : "Altes Wiederherstellungsschlüssel-Passwort",
"New Recovery key password" : "Neues Wiederherstellungsschlüssel-Passwort",
"Repeat New Recovery key password" : "Neues Schlüssel-Passwort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Change Password" : "Passwort ändern",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Dein Passwort für Deinen privaten Schlüssel stimmt nicht mehr mit Deinem Loginpasswort überein.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Dein altes Passwort für Deinen privaten Schlüssel auf Dein aktuelles Anmeldepasswort einstellen:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Wenn Du Dein altes Passwort vergessen hast, könntest Du Deinen Administrator bitten, Deine Daten wiederherzustellen.",
......
......@@ -23,17 +23,12 @@ OC.L10N.register(
"Private key password successfully updated." : "Das Passwort des privaten Schlüssels wurde erfolgreich aktualisiert.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselungs-App. Bitte aktualisieren Sie Ihr privates Schlüsselpasswort, um den Zugriff auf Ihre verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Ihre Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte nochmals ab- und wieder anmelden.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
"Enable recovery key: " : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren:",
"Recovery key password" : "Wiederherstellungschlüsselpasswort",
"Repeat Recovery key password" : "Schlüsselpasswort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Enable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren",
"Disable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren",
"Recovery key password" : "Wiederherstellungschlüsselpasswort",
"Change recovery key password:" : "Wiederherstellungsschlüsselpasswort ändern",
"Old Recovery key password" : "Altes Wiederherstellungsschlüsselpasswort",
"New Recovery key password" : "Neues Wiederherstellungsschlüsselpasswort ",
"Repeat New Recovery key password" : "Neues Schlüsselpasswort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Change Password" : "Passwort ändern",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Das Privatschlüsselpasswort stimmt nicht länger mit dem Anmeldepasswort überein.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Ihr altes Privatschlüsselpasswort auf Ihr aktuelles Anmeldepasswort stellen:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Falls Sie sich nicht an Ihr altes Passwort erinnern können, fragen Sie bitte Ihren Administrator, um Ihre Dateien wiederherzustellen.",
......
......@@ -21,17 +21,12 @@
"Private key password successfully updated." : "Das Passwort des privaten Schlüssels wurde erfolgreich aktualisiert.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselungs-App. Bitte aktualisieren Sie Ihr privates Schlüsselpasswort, um den Zugriff auf Ihre verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Ihre Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte nochmals ab- und wieder anmelden.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
"Enable recovery key: " : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren:",
"Recovery key password" : "Wiederherstellungschlüsselpasswort",
"Repeat Recovery key password" : "Schlüsselpasswort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Enable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren",
"Disable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren",
"Recovery key password" : "Wiederherstellungschlüsselpasswort",
"Change recovery key password:" : "Wiederherstellungsschlüsselpasswort ändern",
"Old Recovery key password" : "Altes Wiederherstellungsschlüsselpasswort",
"New Recovery key password" : "Neues Wiederherstellungsschlüsselpasswort ",
"Repeat New Recovery key password" : "Neues Schlüsselpasswort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Change Password" : "Passwort ändern",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Das Privatschlüsselpasswort stimmt nicht länger mit dem Anmeldepasswort überein.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Ihr altes Privatschlüsselpasswort auf Ihr aktuelles Anmeldepasswort stellen:",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Falls Sie sich nicht an Ihr altes Passwort erinnern können, fragen Sie bitte Ihren Administrator, um Ihre Dateien wiederherzustellen.",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment