Commit 701c41cd authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent f05efb74
......@@ -21,6 +21,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid directory." : "Ugyldig mappe.",
"Files" : "Filer",
"All files" : "Alle filer",
"File could not be found" : "Fil kunne ikke findes",
"Home" : "Hjemme",
"Close" : "Luk",
"Favorites" : "Foretrukne",
......@@ -32,8 +33,15 @@ OC.L10N.register(
"Could not get result from server." : "Kunne ikke hente resultat fra server.",
"Uploading..." : "Uploader...",
"..." : "...",
"{hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} left" : "{hours}:{minutes}:{seconds} time(r) tilbage",
"{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}t",
"{minutes}:{seconds} minute{plural_s} left" : "{minutes}:{seconds} minutte(r) tilbage",
"{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}m",
"{seconds} second{plural_s} left" : "{seconds} sekund(er) tilbage",
"{seconds}s" : "{seconds}s",
"Any moment now..." : "Når som helst...",
"Soon..." : "Snart...",
"{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} af {totalSize} ({bitrate})",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fil upload kører. Hvis du forlader siden nu, vil uploadet blive annuleret.",
"Actions" : "Handlinger",
"Download" : "Download",
......@@ -50,8 +58,13 @@ OC.L10N.register(
"Could not move \"{file}\", target exists" : "Kunne ikke flytte \"{file}\" - der findes allerede en fil med dette navn",
"Could not move \"{file}\"" : "Kunne ikke flytte \"{file}\"",
"{newName} already exists" : "{newName} eksistere allerede",
"Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Kunne ikke omdøbe \"{fileName}\", det eksisterer ikke længere",
"The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "Navnet \"{targetName}\" bruges allerede i mappen \"{dir}\". Vælg et andet navn.",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "Kunne ikke omdøbe \"{fileName}\"",
"Could not create file \"{file}\"" : "Kunne ikke oprette filen \"{file}\"",
"Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Kunne ikke oprette filen \"{file}\", fordi den allerede findes",
"Could not create folder \"{dir}\"" : "Kunne ikke oprette mappen \"{dir}\"",
"Could not create folder \"{dir}\" because it already exists" : "Kunne ikke oprette mappen \"{dir}\", fordi den allerede findes",
"Error deleting file \"{fileName}\"." : "Fejl under sletning af filen \"{fileName}\"",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Der er ingen poster i denne mappe, der matcher '{filter}'",
"Name" : "Navn",
......@@ -102,10 +115,12 @@ OC.L10N.register(
"Maximum upload size" : "Maksimal upload-størrelse",
"max. possible: " : "max. mulige: ",
"Save" : "Gem",
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "Med PHP-FPM kan det tage 5 minutter før ændringer bliver aktive.",
"Missing permissions to edit from here." : "Rettighed mangler til at redigere på dette sted",
"Settings" : "Indstillinger",
"Show hidden files" : "Vis skjulte filer",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Brug denne adresse til at få <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\"> adgang til dine filer via WebDAV </a>",
"No files in here" : "Her er ingen filer",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Overfør indhold eller synkronisér med dine enheder!",
"No entries found in this folder" : "Der blev ikke fundet poster i denne mappe",
......
......@@ -19,6 +19,7 @@
"Invalid directory." : "Ugyldig mappe.",
"Files" : "Filer",
"All files" : "Alle filer",
"File could not be found" : "Fil kunne ikke findes",
"Home" : "Hjemme",
"Close" : "Luk",
"Favorites" : "Foretrukne",
......@@ -30,8 +31,15 @@
"Could not get result from server." : "Kunne ikke hente resultat fra server.",
"Uploading..." : "Uploader...",
"..." : "...",
"{hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} left" : "{hours}:{minutes}:{seconds} time(r) tilbage",
"{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}t",
"{minutes}:{seconds} minute{plural_s} left" : "{minutes}:{seconds} minutte(r) tilbage",
"{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}m",
"{seconds} second{plural_s} left" : "{seconds} sekund(er) tilbage",
"{seconds}s" : "{seconds}s",
"Any moment now..." : "Når som helst...",
"Soon..." : "Snart...",
"{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} af {totalSize} ({bitrate})",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fil upload kører. Hvis du forlader siden nu, vil uploadet blive annuleret.",
"Actions" : "Handlinger",
"Download" : "Download",
......@@ -48,8 +56,13 @@
"Could not move \"{file}\", target exists" : "Kunne ikke flytte \"{file}\" - der findes allerede en fil med dette navn",
"Could not move \"{file}\"" : "Kunne ikke flytte \"{file}\"",
"{newName} already exists" : "{newName} eksistere allerede",
"Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Kunne ikke omdøbe \"{fileName}\", det eksisterer ikke længere",
"The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "Navnet \"{targetName}\" bruges allerede i mappen \"{dir}\". Vælg et andet navn.",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "Kunne ikke omdøbe \"{fileName}\"",
"Could not create file \"{file}\"" : "Kunne ikke oprette filen \"{file}\"",
"Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Kunne ikke oprette filen \"{file}\", fordi den allerede findes",
"Could not create folder \"{dir}\"" : "Kunne ikke oprette mappen \"{dir}\"",
"Could not create folder \"{dir}\" because it already exists" : "Kunne ikke oprette mappen \"{dir}\", fordi den allerede findes",
"Error deleting file \"{fileName}\"." : "Fejl under sletning af filen \"{fileName}\"",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Der er ingen poster i denne mappe, der matcher '{filter}'",
"Name" : "Navn",
......@@ -100,10 +113,12 @@
"Maximum upload size" : "Maksimal upload-størrelse",
"max. possible: " : "max. mulige: ",
"Save" : "Gem",
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "Med PHP-FPM kan det tage 5 minutter før ændringer bliver aktive.",
"Missing permissions to edit from here." : "Rettighed mangler til at redigere på dette sted",
"Settings" : "Indstillinger",
"Show hidden files" : "Vis skjulte filer",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Brug denne adresse til at få <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\"> adgang til dine filer via WebDAV </a>",
"No files in here" : "Her er ingen filer",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Overfør indhold eller synkronisér med dine enheder!",
"No entries found in this folder" : "Der blev ikke fundet poster i denne mappe",
......
......@@ -76,10 +76,10 @@ OC.L10N.register(
"Shared with group %3$s by %2$s" : "V souporabi s skupino %3$s in %2$s",
"Removed share of group %2$s" : "Odstranitev souporabe s skupino %2$s",
"%2$s removed share of group %3$s" : "%2$s je odstranil povezavo za skupino %3$s",
"Shared via link by %2$s" : "%2$s je omogočil souporabo prek povezave",
"Shared via link by %2$s" : "Uporabnik %2$s je omogočil souporabo prek povezave",
"Shared via public link" : "V souporabi prek javne povezave",
"Removed public link" : "Javno povezava je odstranjena",
"%2$s removed public link" : "%2$s je odstranil javno povezavo",
"%2$s removed public link" : "Uporabnik %2$s je odstranil javno povezavo",
"Public link expired" : "Javna povezava je potekla",
"Public link of %2$s expired" : "Javna povezava %2$s je potekla",
"Shared by %2$s" : "Souporabo je omogočil uporabnik %2$s",
......
......@@ -74,10 +74,10 @@
"Shared with group %3$s by %2$s" : "V souporabi s skupino %3$s in %2$s",
"Removed share of group %2$s" : "Odstranitev souporabe s skupino %2$s",
"%2$s removed share of group %3$s" : "%2$s je odstranil povezavo za skupino %3$s",
"Shared via link by %2$s" : "%2$s je omogočil souporabo prek povezave",
"Shared via link by %2$s" : "Uporabnik %2$s je omogočil souporabo prek povezave",
"Shared via public link" : "V souporabi prek javne povezave",
"Removed public link" : "Javno povezava je odstranjena",
"%2$s removed public link" : "%2$s je odstranil javno povezavo",
"%2$s removed public link" : "Uporabnik %2$s je odstranil javno povezavo",
"Public link expired" : "Javna povezava je potekla",
"Public link of %2$s expired" : "Javna povezava %2$s je potekla",
"Shared by %2$s" : "Souporabo je omogočil uporabnik %2$s",
......
......@@ -9,6 +9,7 @@ OC.L10N.register(
"It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" : "Der er registreret at eksempel for konfiguration er blevet kopieret. Dette kan ødelægge din installation og understøttes ikke. Læs venligst dokumentationen før der foretages ændringer i config.php",
"PHP %s or higher is required." : "Der kræves PHP %s eller nyere.",
"PHP with a version lower than %s is required." : "Der kræves PHP %s eller ældre.",
"%sbit or higher PHP required." : "%sbit eller højere PHP er påkrævet.",
"Following databases are supported: %s" : "Følgende databaser understøttes: %s",
"The command line tool %s could not be found" : "Kommandolinjeværktøjet %s blev ikke fundet",
"The library %s is not available." : "Biblioteket %s er ikke tilgængeligt.",
......@@ -45,9 +46,13 @@ OC.L10N.register(
"Archives of type %s are not supported" : "Arkiver af type %s understøttes ikke",
"Failed to open archive when installing app" : "Kunne ikke åbne arkiv under installation af appen",
"App does not provide an info.xml file" : "Der følger ingen info.xml-fil med appen",
"App cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "App kan ikke installeres, fordi appinfo filen ikke kan læses.",
"Signature could not get checked. Please contact the app developer and check your admin screen." : "Signaturen kunne ikke kontrolleres. Kontakt venligst app udvikleren og tjek din admin skærm.",
"App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Appen kan ikke installeres, da den indeholder ikke-tilladt kode",
"App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "Appen kan ikke installeres, da den ikke er kompatibel med denne version af ownCloud.",
"App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Appen kan ikke installeres, da den indeholder mærket <shipped>true</shipped>, hvilket ikke er tilladt for ikke-medfølgende apps",
"App can't be installed because the version in info.xml is not the same as the version reported from the app store" : "App kan ikke installeres, fordi den version i info.xml er ikke det samme som den version rapporteret fra app-butikken",
"%s enter the database username and name." : "%s indtast databasens brugernavn og navn.",
"%s enter the database username." : "%s indtast database brugernavnet.",
"%s enter the database name." : "%s indtast database navnet.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s du må ikke bruge punktummer i databasenavnet.",
......@@ -97,21 +102,29 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "Deling af %s mislykkedes, fordi back-enden ikke kunne finde kilden til %s",
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Deling af %s mislykkedes, fordi filen ikke kunne findes i fil-cachen",
"Cannot increase permissions of %s" : "Kan give yderigere rettigheder til %s",
"Files can't be shared with delete permissions" : "Filer kan ikke deles med slettetilladelser",
"Files can't be shared with create permissions" : "Filer kan ikke deles med opret-tilladelser",
"Expiration date is in the past" : "Udløbsdatoen ligger tilbage i tid",
"Cannot set expiration date more than %s days in the future" : "Udløbsdato kan ikke sættes mere end %s dage ud i fremtiden",
"Could not find category \"%s\"" : "Kunne ikke finde kategorien \"%s\"",
"Apps" : "Apps",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-'\"" : "Kun følgende tegn er tilladt, i et brugernavn: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-'\"",
"A valid username must be provided" : "Et gyldigt brugernavn skal angives",
"Username contains whitespace at the beginning or at the end" : "Brugernavn indeholder blanke tegn i begyndelsen eller slutningen",
"A valid password must be provided" : "En gyldig adgangskode skal angives",
"The username is already being used" : "Brugernavnet er allerede i brug",
"Login canceled by app" : "Log ind er annulleret af app",
"User disabled" : "Bruger deaktiveret",
"Help" : "Hjælp",
"Personal" : "Personligt",
"Users" : "Brugere",
"Admin" : "Admin",
"Recommended" : "Anbefalet",
"App \"%s\" cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "App \"%s\" kan ikke installeres, fordi appinfo filen ikke kan læses.",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "App'en \"%s\" kan ikke installeres, da den er ikke er kompatibel med denne version af ownCloud.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "App'en \"%s\" kan ikke installeres, da følgende krav ikke er opfyldt: %s ",
"No app name specified" : "Intet app-navn angivet",
"App '%s' could not be installed!" : "App '%s' kan ikke installeres!",
"web services under your control" : "Webtjenester under din kontrol",
"File is currently busy, please try again later" : "Filen er i øjeblikket optaget - forsøg igen senere",
"Can't read file" : "Kan ikke læse filen",
......@@ -126,6 +139,7 @@ OC.L10N.register(
"Cannot write into \"apps\" directory" : "Kan ikke skrive til mappen \"apps\"",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "Dette kan som regel rettes ved at %sgive webserveren skriveadgang til apps-mappen%s eller slå appstore fra i config-filen.",
"Cannot create \"data\" directory (%s)" : "Kan ikke oprette mappen \"data\" (%s)",
"This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">giving the webserver write access to the root directory</a>." : "Dette kan normalt blive ordnet ved at <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">give webserveren skrive-adgang til rodmappen</a>.",
"Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s." : "Rettigheder kan som regel rettes ved %sat give webserveren skriveadgang til rodmappen%s.",
"Setting locale to %s failed" : "Angivelse af %s for lokalitet mislykkedes",
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Installér venligst én af disse lokaliteter på dit system, og genstart din webserver.",
......@@ -135,6 +149,8 @@ OC.L10N.register(
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Justeres denne indstilling i php.ini, så vil ownCloud kunne køre igen",
"mbstring.func_overload is set to \"%s\" instead of the expected value \"0\"" : "mbstring.func_overload er angivet til \"%s\", i stedet for den forventede værdi \"0\"",
"To fix this issue set <code>mbstring.func_overload</code> to <code>0</code> in your php.ini" : "For at rette dette problem, angiv\n<code>mbstring.func_overload</code> til <code>0</code> i din php.ini",
"libxml2 2.7.0 is at least required. Currently %s is installed." : "libxml2 2.7.0 er mindst påkrævet. I øjeblikket er %s installeret.",
"To fix this issue update your libxml2 version and restart your web server." : "Løs dette problem ved at opdatere din libxml2 version, og genstarte din webserver.",
"PHP is apparently set up to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP er tilsyneladende sat op til at fjerne indlejrede doc-blokke. Dette vil gøre adskillige kerneprogrammer utilgængelige.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dette er sansynligvis forårsaget af et accelerator eller cache som Zend OPcache eller eAccelerator",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "Der er installeret PHP-moduler, men de fremstår stadig som fraværende?",
......@@ -148,6 +164,10 @@ OC.L10N.register(
"Data directory (%s) is invalid" : "Datamappen (%s) er ugyldig",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Tjek venligst at datamappen indeholder en fil, \".ocdata\" i dens rod.",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Kunne ikke opnå en låsetype %d på \"%s\".",
"Storage not available" : "Lagerplads er ikke tilgængeligt"
"Storage unauthorized. %s" : "Lager uautoriseret. %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "Ufærdig lagerkonfiguration. %s",
"Storage connection error. %s" : "Lager tilslutningsfejl. %s",
"Storage not available" : "Lagerplads er ikke tilgængeligt",
"Storage connection timeout. %s" : "Lager tilslutningstidsudløb. %s"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -7,6 +7,7 @@
"It has been detected that the sample configuration has been copied. This can break your installation and is unsupported. Please read the documentation before performing changes on config.php" : "Der er registreret at eksempel for konfiguration er blevet kopieret. Dette kan ødelægge din installation og understøttes ikke. Læs venligst dokumentationen før der foretages ændringer i config.php",
"PHP %s or higher is required." : "Der kræves PHP %s eller nyere.",
"PHP with a version lower than %s is required." : "Der kræves PHP %s eller ældre.",
"%sbit or higher PHP required." : "%sbit eller højere PHP er påkrævet.",
"Following databases are supported: %s" : "Følgende databaser understøttes: %s",
"The command line tool %s could not be found" : "Kommandolinjeværktøjet %s blev ikke fundet",
"The library %s is not available." : "Biblioteket %s er ikke tilgængeligt.",
......@@ -43,9 +44,13 @@
"Archives of type %s are not supported" : "Arkiver af type %s understøttes ikke",
"Failed to open archive when installing app" : "Kunne ikke åbne arkiv under installation af appen",
"App does not provide an info.xml file" : "Der følger ingen info.xml-fil med appen",
"App cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "App kan ikke installeres, fordi appinfo filen ikke kan læses.",
"Signature could not get checked. Please contact the app developer and check your admin screen." : "Signaturen kunne ikke kontrolleres. Kontakt venligst app udvikleren og tjek din admin skærm.",
"App can't be installed because of not allowed code in the App" : "Appen kan ikke installeres, da den indeholder ikke-tilladt kode",
"App can't be installed because it is not compatible with this version of ownCloud" : "Appen kan ikke installeres, da den ikke er kompatibel med denne version af ownCloud.",
"App can't be installed because it contains the <shipped>true</shipped> tag which is not allowed for non shipped apps" : "Appen kan ikke installeres, da den indeholder mærket <shipped>true</shipped>, hvilket ikke er tilladt for ikke-medfølgende apps",
"App can't be installed because the version in info.xml is not the same as the version reported from the app store" : "App kan ikke installeres, fordi den version i info.xml er ikke det samme som den version rapporteret fra app-butikken",
"%s enter the database username and name." : "%s indtast databasens brugernavn og navn.",
"%s enter the database username." : "%s indtast database brugernavnet.",
"%s enter the database name." : "%s indtast database navnet.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s du må ikke bruge punktummer i databasenavnet.",
......@@ -95,21 +100,29 @@
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "Deling af %s mislykkedes, fordi back-enden ikke kunne finde kilden til %s",
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Deling af %s mislykkedes, fordi filen ikke kunne findes i fil-cachen",
"Cannot increase permissions of %s" : "Kan give yderigere rettigheder til %s",
"Files can't be shared with delete permissions" : "Filer kan ikke deles med slettetilladelser",
"Files can't be shared with create permissions" : "Filer kan ikke deles med opret-tilladelser",
"Expiration date is in the past" : "Udløbsdatoen ligger tilbage i tid",
"Cannot set expiration date more than %s days in the future" : "Udløbsdato kan ikke sættes mere end %s dage ud i fremtiden",
"Could not find category \"%s\"" : "Kunne ikke finde kategorien \"%s\"",
"Apps" : "Apps",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-'\"" : "Kun følgende tegn er tilladt, i et brugernavn: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-'\"",
"A valid username must be provided" : "Et gyldigt brugernavn skal angives",
"Username contains whitespace at the beginning or at the end" : "Brugernavn indeholder blanke tegn i begyndelsen eller slutningen",
"A valid password must be provided" : "En gyldig adgangskode skal angives",
"The username is already being used" : "Brugernavnet er allerede i brug",
"Login canceled by app" : "Log ind er annulleret af app",
"User disabled" : "Bruger deaktiveret",
"Help" : "Hjælp",
"Personal" : "Personligt",
"Users" : "Brugere",
"Admin" : "Admin",
"Recommended" : "Anbefalet",
"App \"%s\" cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "App \"%s\" kan ikke installeres, fordi appinfo filen ikke kan læses.",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "App'en \"%s\" kan ikke installeres, da den er ikke er kompatibel med denne version af ownCloud.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "App'en \"%s\" kan ikke installeres, da følgende krav ikke er opfyldt: %s ",
"No app name specified" : "Intet app-navn angivet",
"App '%s' could not be installed!" : "App '%s' kan ikke installeres!",
"web services under your control" : "Webtjenester under din kontrol",
"File is currently busy, please try again later" : "Filen er i øjeblikket optaget - forsøg igen senere",
"Can't read file" : "Kan ikke læse filen",
......@@ -124,6 +137,7 @@
"Cannot write into \"apps\" directory" : "Kan ikke skrive til mappen \"apps\"",
"This can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the apps directory%s or disabling the appstore in the config file." : "Dette kan som regel rettes ved at %sgive webserveren skriveadgang til apps-mappen%s eller slå appstore fra i config-filen.",
"Cannot create \"data\" directory (%s)" : "Kan ikke oprette mappen \"data\" (%s)",
"This can usually be fixed by <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">giving the webserver write access to the root directory</a>." : "Dette kan normalt blive ordnet ved at <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">give webserveren skrive-adgang til rodmappen</a>.",
"Permissions can usually be fixed by %sgiving the webserver write access to the root directory%s." : "Rettigheder kan som regel rettes ved %sat give webserveren skriveadgang til rodmappen%s.",
"Setting locale to %s failed" : "Angivelse af %s for lokalitet mislykkedes",
"Please install one of these locales on your system and restart your webserver." : "Installér venligst én af disse lokaliteter på dit system, og genstart din webserver.",
......@@ -133,6 +147,8 @@
"Adjusting this setting in php.ini will make ownCloud run again" : "Justeres denne indstilling i php.ini, så vil ownCloud kunne køre igen",
"mbstring.func_overload is set to \"%s\" instead of the expected value \"0\"" : "mbstring.func_overload er angivet til \"%s\", i stedet for den forventede værdi \"0\"",
"To fix this issue set <code>mbstring.func_overload</code> to <code>0</code> in your php.ini" : "For at rette dette problem, angiv\n<code>mbstring.func_overload</code> til <code>0</code> i din php.ini",
"libxml2 2.7.0 is at least required. Currently %s is installed." : "libxml2 2.7.0 er mindst påkrævet. I øjeblikket er %s installeret.",
"To fix this issue update your libxml2 version and restart your web server." : "Løs dette problem ved at opdatere din libxml2 version, og genstarte din webserver.",
"PHP is apparently set up to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP er tilsyneladende sat op til at fjerne indlejrede doc-blokke. Dette vil gøre adskillige kerneprogrammer utilgængelige.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dette er sansynligvis forårsaget af et accelerator eller cache som Zend OPcache eller eAccelerator",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "Der er installeret PHP-moduler, men de fremstår stadig som fraværende?",
......@@ -146,6 +162,10 @@
"Data directory (%s) is invalid" : "Datamappen (%s) er ugyldig",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Tjek venligst at datamappen indeholder en fil, \".ocdata\" i dens rod.",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Kunne ikke opnå en låsetype %d på \"%s\".",
"Storage not available" : "Lagerplads er ikke tilgængeligt"
"Storage unauthorized. %s" : "Lager uautoriseret. %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "Ufærdig lagerkonfiguration. %s",
"Storage connection error. %s" : "Lager tilslutningsfejl. %s",
"Storage not available" : "Lagerplads er ikke tilgængeligt",
"Storage connection timeout. %s" : "Lager tilslutningstidsudløb. %s"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -76,7 +76,7 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "Omogočanje souporabe %s je spodletelo, ker ozadnji program ne dopušča souporabe vrste %i.",
"Sharing %s failed, because the file does not exist" : "Souporaba %s je spodletela, ker ta datoteka ne obstaja",
"You are not allowed to share %s" : "Omogočanje souporabe %s brez ustreznih dovoljenj ni mogoče.",
"Sharing %s failed, because you can not share with yourself" : "Nastavitev %s souporabe je spodletela, ker souporaba s samim seboj ni mogoča.",
"Sharing %s failed, because you can not share with yourself" : "Nastavitev souporabe %s je spodletela, ker souporaba s samim sabo ni mogoča.",
"Sharing %s failed, because the user %s does not exist" : "Nastavljanje souporabe %s je spodletelo, ker uporabnik %s ne obstaja.",
"Sharing %s failed, because the user %s is not a member of any groups that %s is a member of" : "Nastavljanje souporabe %s je spodletelo, ker uporabnik %s ni član nobene skupine, v kateri je tudi uporabnik %s.",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Nastavljanje souporabe %s je spodletela, ker je ima uporabnik %s predmet že v souporabi.",
......
......@@ -74,7 +74,7 @@
"Sharing %s failed, because the backend does not allow shares from type %i" : "Omogočanje souporabe %s je spodletelo, ker ozadnji program ne dopušča souporabe vrste %i.",
"Sharing %s failed, because the file does not exist" : "Souporaba %s je spodletela, ker ta datoteka ne obstaja",
"You are not allowed to share %s" : "Omogočanje souporabe %s brez ustreznih dovoljenj ni mogoče.",
"Sharing %s failed, because you can not share with yourself" : "Nastavitev %s souporabe je spodletela, ker souporaba s samim seboj ni mogoča.",
"Sharing %s failed, because you can not share with yourself" : "Nastavitev souporabe %s je spodletela, ker souporaba s samim sabo ni mogoča.",
"Sharing %s failed, because the user %s does not exist" : "Nastavljanje souporabe %s je spodletelo, ker uporabnik %s ne obstaja.",
"Sharing %s failed, because the user %s is not a member of any groups that %s is a member of" : "Nastavljanje souporabe %s je spodletelo, ker uporabnik %s ni član nobene skupine, v kateri je tudi uporabnik %s.",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Nastavljanje souporabe %s je spodletela, ker je ima uporabnik %s predmet že v souporabi.",
......
......@@ -194,6 +194,7 @@ OC.L10N.register(
"Documentation:" : "Dokumentation:",
"User documentation" : "Brugerdokumentation",
"Admin documentation" : "Admin-dokumentation",
"Report a bug" : "Rapporter en fejl",
"Show description …" : "Vis beskrivelse",
"Hide description …" : "Skjul beskrivelse",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Dette program kan ikke installeres, da følgende afhængigheder ikke imødekommes:",
......
......@@ -192,6 +192,7 @@
"Documentation:" : "Dokumentation:",
"User documentation" : "Brugerdokumentation",
"Admin documentation" : "Admin-dokumentation",
"Report a bug" : "Rapporter en fejl",
"Show description …" : "Vis beskrivelse",
"Hide description …" : "Skjul beskrivelse",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Dette program kan ikke installeres, da følgende afhængigheder ikke imødekommes:",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment