Commit 77a8085f authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent a1444da3
......@@ -34,6 +34,8 @@ OC.L10N.register(
"Download" : "Stáhnout",
"Rename" : "Přejmenovat",
"Delete" : "Smazat",
"Disconnect storage" : "Odpojit úložiště",
"Unshare" : "Zrušit sdílení",
"Details" : "Podrobnosti",
"Select" : "Vybrat",
"Pending" : "Nevyřízené",
......
......@@ -32,6 +32,8 @@
"Download" : "Stáhnout",
"Rename" : "Přejmenovat",
"Delete" : "Smazat",
"Disconnect storage" : "Odpojit úložiště",
"Unshare" : "Zrušit sdílení",
"Details" : "Podrobnosti",
"Select" : "Vybrat",
"Pending" : "Nevyřízené",
......
......@@ -57,6 +57,8 @@ OC.L10N.register(
"Name" : "שם",
"Size" : "גודל",
"Modified" : "זמן שינוי",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n תיקייה","%n תיקיות"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n קובץ","%n קבצים"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} וכן {files}",
"You don’t have permission to upload or create files here" : "אין לך הרשאות להעלות או ליצור קבצים כאן",
"New" : "חדש",
......@@ -66,7 +68,9 @@ OC.L10N.register(
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "האחסון שלך מלא, כבר לא ניתן לעדכן ולסנכרן קבצים!",
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "האחסון של {owner} כמעט מלא ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "שטח האחסון שלך כמעט מלא ({usedSpacePercent}%)",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["מתאים ל- '{filter}'","מתאים ל- '{filter}'"],
"Path" : "נתיב",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n בייט","%n בייטים"],
"Favorited" : "מועדף",
"Favorite" : "מועדף",
"Folder" : "תיקייה",
......
......@@ -55,6 +55,8 @@
"Name" : "שם",
"Size" : "גודל",
"Modified" : "זמן שינוי",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n תיקייה","%n תיקיות"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n קובץ","%n קבצים"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} וכן {files}",
"You don’t have permission to upload or create files here" : "אין לך הרשאות להעלות או ליצור קבצים כאן",
"New" : "חדש",
......@@ -64,7 +66,9 @@
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "האחסון שלך מלא, כבר לא ניתן לעדכן ולסנכרן קבצים!",
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "האחסון של {owner} כמעט מלא ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "שטח האחסון שלך כמעט מלא ({usedSpacePercent}%)",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["מתאים ל- '{filter}'","מתאים ל- '{filter}'"],
"Path" : "נתיב",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n בייט","%n בייטים"],
"Favorited" : "מועדף",
"Favorite" : "מועדף",
"Folder" : "תיקייה",
......
......@@ -15,6 +15,7 @@ OC.L10N.register(
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Não é permitido utilizar o mecanismo de autenticação \"%s\"",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Parâmetros do mecanismo de autenticação inválidos",
"Insufficient data: %s" : "Dados insuficientes: %s",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Pessoal",
"System" : "Sistema",
"Grant access" : "Conceder acesso",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@
"Not permitted to use authentication mechanism \"%s\"" : "Não é permitido utilizar o mecanismo de autenticação \"%s\"",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Parâmetros do mecanismo de autenticação inválidos",
"Insufficient data: %s" : "Dados insuficientes: %s",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Pessoal",
"System" : "Sistema",
"Grant access" : "Conceder acesso",
......
......@@ -113,6 +113,7 @@ OC.L10N.register(
"Good password" : "Dobré heslo",
"Strong password" : "Silné heslo",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Váš webový server ještě není správně nastaven pro umožnění synchronizace souborů, protože rozhraní WebDAV je pravděpodobně rozbité.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Tento webový server není správně nastaven pro rozpoznání \"{url}\". Více informací lze nalézt v naší <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentaci</a>.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Tento server nemá funkční připojení k Internetu. Některé moduly jako např. externí úložiště, oznámení o dostupných aktualizacích nebo instalace aplikací třetích stran nebudou fungovat. Přístup k souborům z jiných míst a odesílání oznamovacích emailů také nemusí fungovat. Pokud chcete využívat všechny možnosti ownCloud, doporučujeme povolit pro tento server připojení k Internetu.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Váš datový adresář i vaše soubory jsou pravděpodobně přístupné z Internetu. Soubor .htaccess nefunguje. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat webový server tak, aby datový adresář nebyl nadále přístupný, nebo přesunout datový adresář mimo prostor zpřístupňovaný webovým serverem.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Nebyla nakonfigurována paměťová cache. Pro zlepšení výkonu a dostupnosti ji prosím nakonfigurujte. Další informace lze nalézt v naší <a href=\"{docLink}\">dokumentaci</a>.",
......
......@@ -111,6 +111,7 @@
"Good password" : "Dobré heslo",
"Strong password" : "Silné heslo",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Váš webový server ještě není správně nastaven pro umožnění synchronizace souborů, protože rozhraní WebDAV je pravděpodobně rozbité.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Tento webový server není správně nastaven pro rozpoznání \"{url}\". Více informací lze nalézt v naší <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentaci</a>.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Tento server nemá funkční připojení k Internetu. Některé moduly jako např. externí úložiště, oznámení o dostupných aktualizacích nebo instalace aplikací třetích stran nebudou fungovat. Přístup k souborům z jiných míst a odesílání oznamovacích emailů také nemusí fungovat. Pokud chcete využívat všechny možnosti ownCloud, doporučujeme povolit pro tento server připojení k Internetu.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Váš datový adresář i vaše soubory jsou pravděpodobně přístupné z Internetu. Soubor .htaccess nefunguje. Důrazně doporučujeme nakonfigurovat webový server tak, aby datový adresář nebyl nadále přístupný, nebo přesunout datový adresář mimo prostor zpřístupňovaný webovým serverem.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Nebyla nakonfigurována paměťová cache. Pro zlepšení výkonu a dostupnosti ji prosím nakonfigurujte. Další informace lze nalézt v naší <a href=\"{docLink}\">dokumentaci</a>.",
......
......@@ -113,6 +113,7 @@ OC.L10N.register(
"Good password" : "Hyvä salasana",
"Strong password" : "Vahva salasana",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "HTTP-palvelinta ei ole määritetty oikein tiedostojen synkronointia varten, koska WebDAV-liittymä vaikuttaa olevan rikki.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "HTTP-palvelintasi ei ole määritetty kelvollisesti selvittämään osoitetta \"{url}\". Lisätietoja on saatavilla <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentaatiosta</a>.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Tällä palvelimella ei ole toimivaa internetyhteyttä. Sen seurauksena jotkin ominaisuudet, kuten erillinen tallennustila, ilmoitukset päivityksistä ja kolmansien osapuolten sovellusten asennus eivät toimi. Tiedostojen käyttö etänä tai ilmoitusten lähetys sähköpostitse eivät välttämättä toimi myöskään. Suosittelemme kytkemään palvelimen internetyhteyteen, jos haluat käyttää kaikkia ownCloudin ominaisuuksia.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Datahakemistosi ja tiedostosi ovat luultavasti käytettävissä suoraan internetistä. .htaccess-tiedosto ei toimi oikein. Suosittelemme määrittämään http-palvelimen asetukset siten, ettei datahakemisto ole suoraan käytettävissä internetistä, tai siirtämään datahakemiston http-palvelimen juurihakemiston ulkopuolelle.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Välimuistia ei ole määritetty. Paranna suorituskykyä ottamalla memcache käyttöön. Lisätietoja on saatavilla <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentaatiossa</a>.",
......
......@@ -111,6 +111,7 @@
"Good password" : "Hyvä salasana",
"Strong password" : "Vahva salasana",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "HTTP-palvelinta ei ole määritetty oikein tiedostojen synkronointia varten, koska WebDAV-liittymä vaikuttaa olevan rikki.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "HTTP-palvelintasi ei ole määritetty kelvollisesti selvittämään osoitetta \"{url}\". Lisätietoja on saatavilla <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentaatiosta</a>.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Tällä palvelimella ei ole toimivaa internetyhteyttä. Sen seurauksena jotkin ominaisuudet, kuten erillinen tallennustila, ilmoitukset päivityksistä ja kolmansien osapuolten sovellusten asennus eivät toimi. Tiedostojen käyttö etänä tai ilmoitusten lähetys sähköpostitse eivät välttämättä toimi myöskään. Suosittelemme kytkemään palvelimen internetyhteyteen, jos haluat käyttää kaikkia ownCloudin ominaisuuksia.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Datahakemistosi ja tiedostosi ovat luultavasti käytettävissä suoraan internetistä. .htaccess-tiedosto ei toimi oikein. Suosittelemme määrittämään http-palvelimen asetukset siten, ettei datahakemisto ole suoraan käytettävissä internetistä, tai siirtämään datahakemiston http-palvelimen juurihakemiston ulkopuolelle.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Välimuistia ei ole määritetty. Paranna suorituskykyä ottamalla memcache käyttöön. Lisätietoja on saatavilla <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentaatiossa</a>.",
......
......@@ -113,6 +113,7 @@ OC.L10N.register(
"Good password" : "Password buona",
"Strong password" : "Password forte",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Il tuo server web non è configurato correttamente per consentire la sincronizzazione dei file poiché l'interfaccia WebDAV sembra essere danneggiata.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Il tuo server web non è configurato correttamente per risolvere \"{url}\". Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentazione</a>.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Questo server non ha una connessione a Internet funzionante. Ciò significa che alcune delle funzionalità come il montaggio di archivi esterni, le notifiche degli aggiornamenti o l'installazione di applicazioni di terze parti non funzioneranno. L'accesso remoto ai file e l'invio di email di notifica potrebbero non funzionare. Ti suggeriamo di abilitare la connessione a Internet del server se desideri disporre di tutte le funzionalità.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "La cartella dei dati e i tuoi file sono probabilmente accessibili da Internet.\nIl file .htaccess non funziona. Ti consigliamo vivamente di configurare il server web in modo che la cartella dei dati non sia più accessibile o di spostare la cartella fuori dalla radice del server web.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Non è stata configurata alcuna cache di memoria. Per migliorare le prestazioni, configura memcache, se disponibile. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentazione</a>.",
......
......@@ -111,6 +111,7 @@
"Good password" : "Password buona",
"Strong password" : "Password forte",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Il tuo server web non è configurato correttamente per consentire la sincronizzazione dei file poiché l'interfaccia WebDAV sembra essere danneggiata.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Il tuo server web non è configurato correttamente per risolvere \"{url}\". Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentazione</a>.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Questo server non ha una connessione a Internet funzionante. Ciò significa che alcune delle funzionalità come il montaggio di archivi esterni, le notifiche degli aggiornamenti o l'installazione di applicazioni di terze parti non funzioneranno. L'accesso remoto ai file e l'invio di email di notifica potrebbero non funzionare. Ti suggeriamo di abilitare la connessione a Internet del server se desideri disporre di tutte le funzionalità.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "La cartella dei dati e i tuoi file sono probabilmente accessibili da Internet.\nIl file .htaccess non funziona. Ti consigliamo vivamente di configurare il server web in modo che la cartella dei dati non sia più accessibile o di spostare la cartella fuori dalla radice del server web.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Non è stata configurata alcuna cache di memoria. Per migliorare le prestazioni, configura memcache, se disponibile. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentazione</a>.",
......
......@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register(
"Updated \"%s\" to %s" : "Atualizado \"%s\" para %s",
"Repair warning: " : "Aviso de reparação:",
"Repair error: " : "Corrija o erro:",
"Reset log level" : "Reiniciar nível de registo",
"%s (3rdparty)" : "%s (terceiros)",
"%s (incompatible)" : "%s (incompatível)",
"Following apps have been disabled: %s" : "As seguintes apps foram desativadas: %s",
......
......@@ -12,6 +12,7 @@
"Updated \"%s\" to %s" : "Atualizado \"%s\" para %s",
"Repair warning: " : "Aviso de reparação:",
"Repair error: " : "Corrija o erro:",
"Reset log level" : "Reiniciar nível de registo",
"%s (3rdparty)" : "%s (terceiros)",
"%s (incompatible)" : "%s (incompatível)",
"Following apps have been disabled: %s" : "As seguintes apps foram desativadas: %s",
......
......@@ -113,6 +113,7 @@ OC.L10N.register(
"Good password" : "Fjalëkalim i mirë",
"Strong password" : "Fjalëkalim i fortë",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Shërbyesi juaj web ende s’është rregulluar për të lejuar njëkohësim kartelash, ngaqë ndërfaqja WebDAV duket se është e dëmtuar.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Shërbyesi juaj s’është rregulluar si duhet për të kuptuar \"{url}\". Të dhëna të mëtejshme mund të gjenden te <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentimi</a> ynë.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Ky shërbyes nuk ka lidhje Internet që funksionon. Kjo do të thotë që disa prej veçorive, të tilla si montimi i depozitave të jashtme, njoftimet mbi përditësime apo instalim aplikacionesh nga palë të treta, s’do të funksionojnë. Edhe hyrja në kartela së largëti, apo dërgimi i email-eve për njoftime mund të mos funksionojnë. Këshillojmë të aktivizoni për këtë shërbyes lidhjen në Internet, nëse doni t’i keni krejt këto veçori.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Drejtoria juaj e të dhënave dhe kartelat tuaja ka shumë mundësi të jenë të arritshme që nga interneti. Kartela .htaccess s’funksionon. Këshillojmë me forcë që ta formësoni shërbyesin tuaj web në një mënyrë që drejtoria e të dhënave të mos lejojë më hyrje, ose ta zhvendosni drejtorinë e të dhënave jashtë rrënjës së dokumenteve të shërbyesit web.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "S’është formësuar ndonjë fshehtinë kujtese. Që të përmirësohet punimi juaj, ju lutemi, formësoni një fshehtinë kujtese, në pastë. Të dhëna të mëtejshme mund të gjenden te <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentimi</a> ynë.",
......
......@@ -111,6 +111,7 @@
"Good password" : "Fjalëkalim i mirë",
"Strong password" : "Fjalëkalim i fortë",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Shërbyesi juaj web ende s’është rregulluar për të lejuar njëkohësim kartelash, ngaqë ndërfaqja WebDAV duket se është e dëmtuar.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Shërbyesi juaj s’është rregulluar si duhet për të kuptuar \"{url}\". Të dhëna të mëtejshme mund të gjenden te <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentimi</a> ynë.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Ky shërbyes nuk ka lidhje Internet që funksionon. Kjo do të thotë që disa prej veçorive, të tilla si montimi i depozitave të jashtme, njoftimet mbi përditësime apo instalim aplikacionesh nga palë të treta, s’do të funksionojnë. Edhe hyrja në kartela së largëti, apo dërgimi i email-eve për njoftime mund të mos funksionojnë. Këshillojmë të aktivizoni për këtë shërbyes lidhjen në Internet, nëse doni t’i keni krejt këto veçori.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Drejtoria juaj e të dhënave dhe kartelat tuaja ka shumë mundësi të jenë të arritshme që nga interneti. Kartela .htaccess s’funksionon. Këshillojmë me forcë që ta formësoni shërbyesin tuaj web në një mënyrë që drejtoria e të dhënave të mos lejojë më hyrje, ose ta zhvendosni drejtorinë e të dhënave jashtë rrënjës së dokumenteve të shërbyesit web.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "S’është formësuar ndonjë fshehtinë kujtese. Që të përmirësohet punimi juaj, ju lutemi, formësoni një fshehtinë kujtese, në pastë. Të dhëna të mëtejshme mund të gjenden te <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentimi</a> ynë.",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"last year" : "שנה שעברה",
"seconds ago" : "שניות",
"web services under your control" : "שירותי רשת תחת השליטה שלך",
"File name contains at least one invalid character" : "שם קובץ כולל לפחות תו אחד לא חוקי",
"Application is not enabled" : "יישומים אינם מופעלים",
"Authentication error" : "שגיאת הזדהות",
"Token expired. Please reload page." : "פג תוקף. נא לטעון שוב את הדף.",
......@@ -20,6 +21,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not find category \"%s\"" : "לא ניתן למצוא את הקטגוריה „%s“",
"Apps" : "יישומים",
"A valid username must be provided" : "יש לספק שם משתמש תקני",
"A valid password must be provided" : "יש לספק ססמה תקנית"
"A valid password must be provided" : "יש לספק ססמה תקנית",
"Storage not available" : "אחסון לא זמין"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -11,6 +11,7 @@
"last year" : "שנה שעברה",
"seconds ago" : "שניות",
"web services under your control" : "שירותי רשת תחת השליטה שלך",
"File name contains at least one invalid character" : "שם קובץ כולל לפחות תו אחד לא חוקי",
"Application is not enabled" : "יישומים אינם מופעלים",
"Authentication error" : "שגיאת הזדהות",
"Token expired. Please reload page." : "פג תוקף. נא לטעון שוב את הדף.",
......@@ -18,6 +19,7 @@
"Could not find category \"%s\"" : "לא ניתן למצוא את הקטגוריה „%s“",
"Apps" : "יישומים",
"A valid username must be provided" : "יש לספק שם משתמש תקני",
"A valid password must be provided" : "יש לספק ססמה תקנית"
"A valid password must be provided" : "יש לספק ססמה תקנית",
"Storage not available" : "אחסון לא זמין"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -112,6 +112,9 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "Не удалось поделиться %s, повторное открытие доступа запрещено",
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "Не удалось поделиться %s, бэкенд общего доступа не нашел путь до %s",
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Не удалось поделиться %s, элемент не найден в файловом кеше.",
"Cannot increase permissions of %s" : "Невозможно увеличить права доступа для %s",
"Expiration date is in the past" : "Дата окончания срока действия уже прошла",
"Cannot set expiration date more than %s days in the future" : "Невозможно установить дату окончания срока действия более %s дней",
"Could not find category \"%s\"" : "Категория \"%s\" не найдена",
"Apps" : "Приложения",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Только следующие символы допускаются в имени пользователя: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", и \"_.@-\"",
......
......@@ -110,6 +110,9 @@
"Sharing %s failed, because resharing is not allowed" : "Не удалось поделиться %s, повторное открытие доступа запрещено",
"Sharing %s failed, because the sharing backend for %s could not find its source" : "Не удалось поделиться %s, бэкенд общего доступа не нашел путь до %s",
"Sharing %s failed, because the file could not be found in the file cache" : "Не удалось поделиться %s, элемент не найден в файловом кеше.",
"Cannot increase permissions of %s" : "Невозможно увеличить права доступа для %s",
"Expiration date is in the past" : "Дата окончания срока действия уже прошла",
"Cannot set expiration date more than %s days in the future" : "Невозможно установить дату окончания срока действия более %s дней",
"Could not find category \"%s\"" : "Категория \"%s\" не найдена",
"Apps" : "Приложения",
"Only the following characters are allowed in a username: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", and \"_.@-\"" : "Только следующие символы допускаются в имени пользователя: \"a-z\", \"A-Z\", \"0-9\", и \"_.@-\"",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment