Commit 88328000 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 7a6966cd
......@@ -10,7 +10,7 @@ OC.L10N.register(
"Federated Cloud Sharing" : "Propojené cloudové sdílení",
"Open documentation" : "Otevřít dokumentaci",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Povolit uživatelům z tohoto serveru zasílat sdílení na jiné servery",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Povolit uživatelům z tohoto serveru přijímat sdílení z jiných serverů",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Povolit uživatelům na tomto serveru přijímat sdílení z jiných serverů",
"Federated Cloud" : "Sdružený cloud",
"Your Federated Cloud ID:" : "Vaše sdružené cloud ID:",
"Share it:" : "Sdílet:",
......
......@@ -8,7 +8,7 @@
"Federated Cloud Sharing" : "Propojené cloudové sdílení",
"Open documentation" : "Otevřít dokumentaci",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Povolit uživatelům z tohoto serveru zasílat sdílení na jiné servery",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Povolit uživatelům z tohoto serveru přijímat sdílení z jiných serverů",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Povolit uživatelům na tomto serveru přijímat sdílení z jiných serverů",
"Federated Cloud" : "Sdružený cloud",
"Your Federated Cloud ID:" : "Vaše sdružené cloud ID:",
"Share it:" : "Sdílet:",
......
......@@ -15,7 +15,7 @@ OC.L10N.register(
"Missing a temporary folder" : "Chybí adresář pro dočasné soubory",
"Failed to write to disk" : "Zápis na disk selhal",
"Not enough storage available" : "Nedostatek dostupného úložného prostoru",
"The target folder has been moved or deleted." : "Cílová složka byla přesunuta nebo smazána.",
"The target folder has been moved or deleted." : "Cílový adresář byl přesunuta nebo smazán.",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Nahrávání selhalo. Nepodařilo se nalézt nahraný soubor.",
"Upload failed. Could not get file info." : "Nahrávání selhalo. Nepodařilo se získat informace o souboru.",
"Invalid directory." : "Neplatný adresář",
......@@ -36,10 +36,10 @@ OC.L10N.register(
"{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}h",
"{minutes}:{seconds} minute{plural_s} left" : "zbývá {minutes}:{seconds} minute{plural_s}",
"{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}m",
"{seconds} second{plural_s} left" : "\t!",
"{seconds} second{plural_s} left" : "{seconds} sekund{plural_s} zbývá",
"{seconds}s" : "{seconds}s",
"Any moment now..." : "Každou chvíli...",
"Soon..." : "Za chvíli...",
"Soon..." : "Brzy...",
"{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} z {totalSize} ({bitrate})",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Probíhá odesílání souboru. Opuštění stránky způsobí zrušení nahrávání.",
"Actions" : "Činnosti",
......@@ -69,7 +69,7 @@ OC.L10N.register(
"Name" : "Název",
"Size" : "Velikost",
"Modified" : "Upraveno",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n složka","%n složky","%n složek"],
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n adresář","%n adresáře","%n adresářů"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n soubor","%n soubory","%n souborů"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} a {files}",
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Nemáte oprávnění sem nahrávat nebo vytvářet soubory",
......@@ -87,16 +87,16 @@ OC.L10N.register(
"Favorited" : "Přidáno k oblíbeným",
"Favorite" : "Oblíbené",
"Local link" : "Místní odkaz",
"Folder" : "Složka",
"New folder" : "Nová složka",
"Folder" : "Adresář",
"New folder" : "Nový adresář",
"{newname} already exists" : "{newname} již existuje",
"Upload" : "Odeslat",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Při pokusu o úpravu tagů nastala chyba",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Byl <strong>vytvořen</strong> nový soubor nebo složka",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>změněna</strong>",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Byl <strong>vytvořen</strong> nový soubor nebo adresář",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Soubor nebo adresář byl <strong>změněn</strong>",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Limit oznámení o tvorbě a změnách vašich <strong>oblíbených souborů</strong> <em>(Pouze streamovat)</em>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>smazána</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>obnovena</strong>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Soubor nebo adresář byl <strong>smazán</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Soubor nebo adresář byla <strong>obnoven</strong>",
"You created %1$s" : "Vytvořili jste %1$s",
"%2$s created %1$s" : "%2$s vytvořil(a) %1$s",
"%1$s was created in a public folder" : "%1$s byl vytvořen ve veřejném adresáři",
......@@ -122,7 +122,7 @@ OC.L10N.register(
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Použijte tuto adresu pro <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">přístup ke svým Souborům přes WebDAV</a>",
"No files in here" : "Žádné soubory",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Nahrajte nějaký obsah nebo synchronizujte se svými přístroji!",
"No entries found in this folder" : "V této složce nebylo nic nalezeno",
"No entries found in this folder" : "V tomto adresáři nebylo nic nalezeno",
"Select all" : "Vybrat vše",
"Upload too large" : "Odesílaný soubor je příliš velký",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Soubory, které se snažíte odeslat, překračují limit velikosti odesílání na tomto serveru.",
......
......@@ -13,7 +13,7 @@
"Missing a temporary folder" : "Chybí adresář pro dočasné soubory",
"Failed to write to disk" : "Zápis na disk selhal",
"Not enough storage available" : "Nedostatek dostupného úložného prostoru",
"The target folder has been moved or deleted." : "Cílová složka byla přesunuta nebo smazána.",
"The target folder has been moved or deleted." : "Cílový adresář byl přesunuta nebo smazán.",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Nahrávání selhalo. Nepodařilo se nalézt nahraný soubor.",
"Upload failed. Could not get file info." : "Nahrávání selhalo. Nepodařilo se získat informace o souboru.",
"Invalid directory." : "Neplatný adresář",
......@@ -34,10 +34,10 @@
"{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}h",
"{minutes}:{seconds} minute{plural_s} left" : "zbývá {minutes}:{seconds} minute{plural_s}",
"{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}m",
"{seconds} second{plural_s} left" : "\t!",
"{seconds} second{plural_s} left" : "{seconds} sekund{plural_s} zbývá",
"{seconds}s" : "{seconds}s",
"Any moment now..." : "Každou chvíli...",
"Soon..." : "Za chvíli...",
"Soon..." : "Brzy...",
"{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} z {totalSize} ({bitrate})",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Probíhá odesílání souboru. Opuštění stránky způsobí zrušení nahrávání.",
"Actions" : "Činnosti",
......@@ -67,7 +67,7 @@
"Name" : "Název",
"Size" : "Velikost",
"Modified" : "Upraveno",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n složka","%n složky","%n složek"],
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n adresář","%n adresáře","%n adresářů"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n soubor","%n soubory","%n souborů"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} a {files}",
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Nemáte oprávnění sem nahrávat nebo vytvářet soubory",
......@@ -85,16 +85,16 @@
"Favorited" : "Přidáno k oblíbeným",
"Favorite" : "Oblíbené",
"Local link" : "Místní odkaz",
"Folder" : "Složka",
"New folder" : "Nová složka",
"Folder" : "Adresář",
"New folder" : "Nový adresář",
"{newname} already exists" : "{newname} již existuje",
"Upload" : "Odeslat",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Při pokusu o úpravu tagů nastala chyba",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Byl <strong>vytvořen</strong> nový soubor nebo složka",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>změněna</strong>",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Byl <strong>vytvořen</strong> nový soubor nebo adresář",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Soubor nebo adresář byl <strong>změněn</strong>",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Limit oznámení o tvorbě a změnách vašich <strong>oblíbených souborů</strong> <em>(Pouze streamovat)</em>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>smazána</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>obnovena</strong>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Soubor nebo adresář byl <strong>smazán</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Soubor nebo adresář byla <strong>obnoven</strong>",
"You created %1$s" : "Vytvořili jste %1$s",
"%2$s created %1$s" : "%2$s vytvořil(a) %1$s",
"%1$s was created in a public folder" : "%1$s byl vytvořen ve veřejném adresáři",
......@@ -120,7 +120,7 @@
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Použijte tuto adresu pro <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">přístup ke svým Souborům přes WebDAV</a>",
"No files in here" : "Žádné soubory",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Nahrajte nějaký obsah nebo synchronizujte se svými přístroji!",
"No entries found in this folder" : "V této složce nebylo nic nalezeno",
"No entries found in this folder" : "V tomto adresáři nebylo nic nalezeno",
"Select all" : "Vybrat vše",
"Upload too large" : "Odesílaný soubor je příliš velký",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Soubory, které se snažíte odeslat, překračují limit velikosti odesílání na tomto serveru.",
......
......@@ -77,6 +77,7 @@ OC.L10N.register(
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n バイト"],
"Favorited" : "お気に入り済",
"Favorite" : "お気に入り",
"Local link" : "ローカルリンク",
"Folder" : "フォルダー",
"New folder" : "新しいフォルダー",
"{newname} already exists" : "{newname} はすでに存在します",
......
......@@ -75,6 +75,7 @@
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n バイト"],
"Favorited" : "お気に入り済",
"Favorite" : "お気に入り",
"Local link" : "ローカルリンク",
"Folder" : "フォルダー",
"New folder" : "新しいフォルダー",
"{newname} already exists" : "{newname} はすでに存在します",
......
......@@ -113,7 +113,7 @@ OC.L10N.register(
"Never" : "Nikdy",
"Once every direct access" : "Jednou pro každý přímý přístup",
"External Storage" : "Externí úložiště",
"Folder name" : "Název složky",
"Folder name" : "Název adresáře",
"Authentication" : "Ověření",
"Configuration" : "Nastavení",
"Available for" : "Dostupné pro",
......
......@@ -111,7 +111,7 @@
"Never" : "Nikdy",
"Once every direct access" : "Jednou pro každý přímý přístup",
"External Storage" : "Externí úložiště",
"Folder name" : "Název složky",
"Folder name" : "Název adresáře",
"Authentication" : "Ověření",
"Configuration" : "Nastavení",
"Available for" : "Dostupné pro",
......
......@@ -9,16 +9,16 @@ OC.L10N.register(
"Storage not valid" : "Úložiště není platné",
"Couldn't add remote share" : "Nelze přidat vzdálené úložiště",
"Share API is disabled" : "Sdílení API je zakázané",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "Špatné sdílení ID, sdílení neexistuje",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "Špatné ID sdílení, sdílení neexistuje",
"Could not delete share" : "Nelze smazat sdílení",
"Please specify a file or folder path" : "Prosím zadejte cestu složky nebo souboru",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Špatná cesta, soubor/složka neexistuje",
"Please specify a file or folder path" : "Prosím zadejte cestu adresáře nebo souboru",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Špatná cesta, soubor/adresář neexistuje",
"Please specify a valid user" : "Prosím zadejte platného uživatele",
"Group sharing is disabled by the administrator" : "Skupinové sdílení bylo zakázáno administrátorem",
"Please specify a valid group" : "Prosím zadejte platnou skupinu",
"Public link sharing is disabled by the administrator" : "Veřejný odkaz sdílení je zakázán administrátorem",
"Public upload disabled by the administrator" : "Veřejné nahrávání zakázáno administrátorem",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Veřejné nahrávání je možné pouze pro sdílení veřejných složek",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Veřejné nahrávání je možné pouze do veřejně sdílených adresářů",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Neplatné datum, formát data musí být YYY-MM-DD",
"Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Sdílení %s selhalo, podpůrná vrstva nepodporuje typ sdílení %s",
"Unknown share type" : "Neznámý typ sdílení",
......@@ -47,8 +47,8 @@ OC.L10N.register(
"Invalid ownCloud url" : "Neplatná ownCloud url",
"Shared by" : "Sdílí",
"Sharing" : "Sdílení",
"A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>nasdílena</strong>",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Soubor nebo složka byla nasdílena z <strong>jiného serveru</strong>",
"A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Soubor nebo adresář byl <strong>nasdílen</strong>",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Soubor nebo adresář byl nasdílen z <strong>jiného serveru</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Byl <strong>stažen</strong> veřejně sdílený soubor nebo adresář",
"You received a new remote share %2$s from %1$s" : "Obdrželi jste nové vzdálené sdílení %2$s od uživatele %1$s",
"You received a new remote share from %s" : "Obdrželi jste nové vzdálené sdílení z %s",
......
......@@ -7,16 +7,16 @@
"Storage not valid" : "Úložiště není platné",
"Couldn't add remote share" : "Nelze přidat vzdálené úložiště",
"Share API is disabled" : "Sdílení API je zakázané",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "Špatné sdílení ID, sdílení neexistuje",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "Špatné ID sdílení, sdílení neexistuje",
"Could not delete share" : "Nelze smazat sdílení",
"Please specify a file or folder path" : "Prosím zadejte cestu složky nebo souboru",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Špatná cesta, soubor/složka neexistuje",
"Please specify a file or folder path" : "Prosím zadejte cestu adresáře nebo souboru",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Špatná cesta, soubor/adresář neexistuje",
"Please specify a valid user" : "Prosím zadejte platného uživatele",
"Group sharing is disabled by the administrator" : "Skupinové sdílení bylo zakázáno administrátorem",
"Please specify a valid group" : "Prosím zadejte platnou skupinu",
"Public link sharing is disabled by the administrator" : "Veřejný odkaz sdílení je zakázán administrátorem",
"Public upload disabled by the administrator" : "Veřejné nahrávání zakázáno administrátorem",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Veřejné nahrávání je možné pouze pro sdílení veřejných složek",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Veřejné nahrávání je možné pouze do veřejně sdílených adresářů",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Neplatné datum, formát data musí být YYY-MM-DD",
"Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Sdílení %s selhalo, podpůrná vrstva nepodporuje typ sdílení %s",
"Unknown share type" : "Neznámý typ sdílení",
......@@ -45,8 +45,8 @@
"Invalid ownCloud url" : "Neplatná ownCloud url",
"Shared by" : "Sdílí",
"Sharing" : "Sdílení",
"A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Soubor nebo složka byla <strong>nasdílena</strong>",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Soubor nebo složka byla nasdílena z <strong>jiného serveru</strong>",
"A file or folder has been <strong>shared</strong>" : "Soubor nebo adresář byl <strong>nasdílen</strong>",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Soubor nebo adresář byl nasdílen z <strong>jiného serveru</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Byl <strong>stažen</strong> veřejně sdílený soubor nebo adresář",
"You received a new remote share %2$s from %1$s" : "Obdrželi jste nové vzdálené sdílení %2$s od uživatele %1$s",
"You received a new remote share from %s" : "Obdrželi jste nové vzdálené sdílení z %s",
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"restored" : "obnoveno",
"No deleted files" : "Žádné smazané soubory",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Odtud budete moci obnovovat odstraněné soubory",
"No entries found in this folder" : "V této složce nebylo nic nalezeno",
"No entries found in this folder" : "V tomto adresáři nebylo nic nalezeno",
"Select all" : "Vybrat vše",
"Name" : "Název",
"Deleted" : "Smazáno"
......
......@@ -11,7 +11,7 @@
"restored" : "obnoveno",
"No deleted files" : "Žádné smazané soubory",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Odtud budete moci obnovovat odstraněné soubory",
"No entries found in this folder" : "V této složce nebylo nic nalezeno",
"No entries found in this folder" : "V tomto adresáři nebylo nic nalezeno",
"Select all" : "Vybrat vše",
"Name" : "Název",
"Deleted" : "Smazáno"
......
......@@ -21,10 +21,9 @@ OC.L10N.register(
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s přiřadil systémový tag %3$s na %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Odebrali jste systémový tag %3$s z %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s odebral systémový tag %3$s ze %2$s",
"%s (not-assignable)" : "%s (nepřiřaditelný)",
"%s (invisible)" : "%s (neviditelný)",
"No files in here" : "Žádné soubory",
"No entries found in this folder" : "V této složce nebylo nic nalezeno",
"No entries found in this folder" : "V tomto adresáři nebylo nic nalezeno",
"Name" : "Název",
"Size" : "Velikost",
"Modified" : "Upraveno"
......
......@@ -19,10 +19,9 @@
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s přiřadil systémový tag %3$s na %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Odebrali jste systémový tag %3$s z %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s odebral systémový tag %3$s ze %2$s",
"%s (not-assignable)" : "%s (nepřiřaditelný)",
"%s (invisible)" : "%s (neviditelný)",
"No files in here" : "Žádné soubory",
"No entries found in this folder" : "V této složce nebylo nic nalezeno",
"No entries found in this folder" : "V tomto adresáři nebylo nic nalezeno",
"Name" : "Název",
"Size" : "Velikost",
"Modified" : "Upraveno"
......
......@@ -21,7 +21,6 @@ OC.L10N.register(
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hat System-Tag %3$s an %2$s angebracht",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Du hast den System-Tag %3$s von %2$s entfernt",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s hat den System-Tag %3$s von %2$s entfernt",
"%s (not-assignable)" : "%s (nicht anbringbar)",
"%s (invisible)" : "%s (unsichtbar)",
"No files in here" : "Keine Dateien vorhanden",
"No entries found in this folder" : "Keine Einträge in diesem Ordner gefunden",
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hat System-Tag %3$s an %2$s angebracht",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Du hast den System-Tag %3$s von %2$s entfernt",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s hat den System-Tag %3$s von %2$s entfernt",
"%s (not-assignable)" : "%s (nicht anbringbar)",
"%s (invisible)" : "%s (unsichtbar)",
"No files in here" : "Keine Dateien vorhanden",
"No entries found in this folder" : "Keine Einträge in diesem Ordner gefunden",
......
......@@ -21,7 +21,6 @@ OC.L10N.register(
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hat System-Tag %3$s an %2$s angebracht",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Sie haben den System-Tag %3$s von %2$s entfernt",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s hat den System-Tag %3$s von %2$s entfernt",
"%s (not-assignable)" : "%s (nicht anbringbar)",
"%s (invisible)" : "%s (unsichtbar)",
"No files in here" : "Keine Dateien vorhanden",
"No entries found in this folder" : "Keine Einträge in diesem Ordner gefunden",
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hat System-Tag %3$s an %2$s angebracht",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Sie haben den System-Tag %3$s von %2$s entfernt",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s hat den System-Tag %3$s von %2$s entfernt",
"%s (not-assignable)" : "%s (nicht anbringbar)",
"%s (invisible)" : "%s (unsichtbar)",
"No files in here" : "Keine Dateien vorhanden",
"No entries found in this folder" : "Keine Einträge in diesem Ordner gefunden",
......
......@@ -21,7 +21,6 @@ OC.L10N.register(
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s assigned system tag %3$s to %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "You unassigned system tag %3$s from %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s",
"%s (not-assignable)" : "%s (not-assignable)",
"%s (invisible)" : "%s (invisible)",
"No files in here" : "No files in here",
"No entries found in this folder" : "No entries found in this folder",
......
......@@ -19,7 +19,6 @@
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s assigned system tag %3$s to %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "You unassigned system tag %3$s from %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s",
"%s (not-assignable)" : "%s (not-assignable)",
"%s (invisible)" : "%s (invisible)",
"No files in here" : "No files in here",
"No entries found in this folder" : "No entries found in this folder",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment