Commit 89078909 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent e8b4d4bc
OC.L10N.register( OC.L10N.register(
"files", "files",
{ {
"Storage is temporarily not available" : "Lagerplads er ikke tilgængelig lige nu",
"Storage invalid" : "Lagerplads er ugyldig", "Storage invalid" : "Lagerplads er ugyldig",
"Unknown error" : "Ukendt fejl", "Unknown error" : "Ukendt fejl",
"Files" : "Filer", "Files" : "Filer",
......
{ "translations": { { "translations": {
"Storage is temporarily not available" : "Lagerplads er ikke tilgængelig lige nu",
"Storage invalid" : "Lagerplads er ugyldig", "Storage invalid" : "Lagerplads er ugyldig",
"Unknown error" : "Ukendt fejl", "Unknown error" : "Ukendt fejl",
"Files" : "Filer", "Files" : "Filer",
......
OC.L10N.register( OC.L10N.register(
"files", "files",
{ {
"Storage is temporarily not available" : "ストレージが一時的に利用できません",
"Storage invalid" : "ストレージが無効です", "Storage invalid" : "ストレージが無効です",
"Unknown error" : "不明なエラー", "Unknown error" : "不明なエラー",
"Files" : "ファイル", "Files" : "ファイル",
......
{ "translations": { { "translations": {
"Storage is temporarily not available" : "ストレージが一時的に利用できません",
"Storage invalid" : "ストレージが無効です", "Storage invalid" : "ストレージが無効です",
"Unknown error" : "不明なエラー", "Unknown error" : "不明なエラー",
"Files" : "ファイル", "Files" : "ファイル",
......
...@@ -22,7 +22,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -22,7 +22,7 @@ OC.L10N.register(
"{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}h", "{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}h",
"{minutes}:{seconds} minute{plural_s} left" : "{minutes}:{seconds} minuten{plural_s} over", "{minutes}:{seconds} minute{plural_s} left" : "{minutes}:{seconds} minuten{plural_s} over",
"{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}m", "{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}m",
"{seconds} second{plural_s} left" : "{seconds} seconden{plural_s} over", "{seconds} second{plural_s} left" : "{seconds} seconde{plural_n} over",
"{seconds}s" : "{seconds}en", "{seconds}s" : "{seconds}en",
"Any moment now..." : "Heel snel nu...", "Any moment now..." : "Heel snel nu...",
"Soon..." : "Binnenkort...", "Soon..." : "Binnenkort...",
......
...@@ -20,7 +20,7 @@ ...@@ -20,7 +20,7 @@
"{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}h", "{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}h",
"{minutes}:{seconds} minute{plural_s} left" : "{minutes}:{seconds} minuten{plural_s} over", "{minutes}:{seconds} minute{plural_s} left" : "{minutes}:{seconds} minuten{plural_s} over",
"{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}m", "{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}m",
"{seconds} second{plural_s} left" : "{seconds} seconden{plural_s} over", "{seconds} second{plural_s} left" : "{seconds} seconde{plural_n} over",
"{seconds}s" : "{seconds}en", "{seconds}s" : "{seconds}en",
"Any moment now..." : "Heel snel nu...", "Any moment now..." : "Heel snel nu...",
"Soon..." : "Binnenkort...", "Soon..." : "Binnenkort...",
......
OC.L10N.register( OC.L10N.register(
"core", "core",
{ {
"Please select a file." : "Моля изберете файл.",
"File is too big" : "Файла е прекалено голям",
"Invalid file provided" : "Предоставен е невалиден файл", "Invalid file provided" : "Предоставен е невалиден файл",
"No image or file provided" : "Не бяха доставени картинка или файл", "No image or file provided" : "Не бяха доставени картинка или файл",
"Unknown filetype" : "Непознат файлов тип", "Unknown filetype" : "Непознат файлов тип",
"Invalid image" : "Невалидно изображение", "Invalid image" : "Невалидно изображение",
"An error occurred. Please contact your admin." : "Настъпи грешка. Свържи се с администратора си.",
"No temporary profile picture available, try again" : "Не е налична временна профилна снимка, опитайте отново", "No temporary profile picture available, try again" : "Не е налична временна профилна снимка, опитайте отново",
"No crop data provided" : "Липсват данни за изрязването", "No crop data provided" : "Липсват данни за изрязването",
"No valid crop data provided" : "Невалидни данни за изрязването",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Промяната на паролата е невъзможно, защото връзката за удостоверение не е валидна", "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Промяната на паролата е невъзможно, защото връзката за удостоверение не е валидна",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Неуспешно изпращане на имейл за възстановяване на паролата. Моля, уверете се, че потребителското име е правилно.", "Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Неуспешно изпращане на имейл за възстановяване на паролата. Моля, уверете се, че потребителското име е правилно.",
"%s password reset" : "Паролата на %s е променена.", "%s password reset" : "Паролата на %s е променена.",
...@@ -34,6 +38,13 @@ OC.L10N.register( ...@@ -34,6 +38,13 @@ OC.L10N.register(
"Thu." : "Чет.", "Thu." : "Чет.",
"Fri." : "Пет.", "Fri." : "Пет.",
"Sat." : "Съб.", "Sat." : "Съб.",
"Su" : "Нед",
"Mo" : "Пон",
"Tu" : "Вт",
"We" : "Ср",
"Th" : "Чтв",
"Fr" : "Пет",
"Sa" : "Сб",
"January" : "Януари", "January" : "Януари",
"February" : "Февруари", "February" : "Февруари",
"March" : "Март", "March" : "Март",
...@@ -104,6 +115,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -104,6 +115,7 @@ OC.L10N.register(
"Expiration" : "Изтичане", "Expiration" : "Изтичане",
"Expiration date" : "Дата на изтичане", "Expiration date" : "Дата на изтичане",
"Choose a password for the public link" : "Изберете парола за общодостъпната връзка", "Choose a password for the public link" : "Изберете парола за общодостъпната връзка",
"Copied!" : "Копирано!",
"Resharing is not allowed" : "Повторно споделяне не е разрешено.", "Resharing is not allowed" : "Повторно споделяне не е разрешено.",
"Share link" : "Връзка за споделяне", "Share link" : "Връзка за споделяне",
"Link" : "Връзка", "Link" : "Връзка",
......
{ "translations": { { "translations": {
"Please select a file." : "Моля изберете файл.",
"File is too big" : "Файла е прекалено голям",
"Invalid file provided" : "Предоставен е невалиден файл", "Invalid file provided" : "Предоставен е невалиден файл",
"No image or file provided" : "Не бяха доставени картинка или файл", "No image or file provided" : "Не бяха доставени картинка или файл",
"Unknown filetype" : "Непознат файлов тип", "Unknown filetype" : "Непознат файлов тип",
"Invalid image" : "Невалидно изображение", "Invalid image" : "Невалидно изображение",
"An error occurred. Please contact your admin." : "Настъпи грешка. Свържи се с администратора си.",
"No temporary profile picture available, try again" : "Не е налична временна профилна снимка, опитайте отново", "No temporary profile picture available, try again" : "Не е налична временна профилна снимка, опитайте отново",
"No crop data provided" : "Липсват данни за изрязването", "No crop data provided" : "Липсват данни за изрязването",
"No valid crop data provided" : "Невалидни данни за изрязването",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Промяната на паролата е невъзможно, защото връзката за удостоверение не е валидна", "Couldn't reset password because the token is invalid" : "Промяната на паролата е невъзможно, защото връзката за удостоверение не е валидна",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Неуспешно изпращане на имейл за възстановяване на паролата. Моля, уверете се, че потребителското име е правилно.", "Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Неуспешно изпращане на имейл за възстановяване на паролата. Моля, уверете се, че потребителското име е правилно.",
"%s password reset" : "Паролата на %s е променена.", "%s password reset" : "Паролата на %s е променена.",
...@@ -32,6 +36,13 @@ ...@@ -32,6 +36,13 @@
"Thu." : "Чет.", "Thu." : "Чет.",
"Fri." : "Пет.", "Fri." : "Пет.",
"Sat." : "Съб.", "Sat." : "Съб.",
"Su" : "Нед",
"Mo" : "Пон",
"Tu" : "Вт",
"We" : "Ср",
"Th" : "Чтв",
"Fr" : "Пет",
"Sa" : "Сб",
"January" : "Януари", "January" : "Януари",
"February" : "Февруари", "February" : "Февруари",
"March" : "Март", "March" : "Март",
...@@ -102,6 +113,7 @@ ...@@ -102,6 +113,7 @@
"Expiration" : "Изтичане", "Expiration" : "Изтичане",
"Expiration date" : "Дата на изтичане", "Expiration date" : "Дата на изтичане",
"Choose a password for the public link" : "Изберете парола за общодостъпната връзка", "Choose a password for the public link" : "Изберете парола за общодостъпната връзка",
"Copied!" : "Копирано!",
"Resharing is not allowed" : "Повторно споделяне не е разрешено.", "Resharing is not allowed" : "Повторно споделяне не е разрешено.",
"Share link" : "Връзка за споделяне", "Share link" : "Връзка за споделяне",
"Link" : "Връзка", "Link" : "Връзка",
......
...@@ -151,6 +151,11 @@ OC.L10N.register( ...@@ -151,6 +151,11 @@ OC.L10N.register(
"Allow editing" : "Salli muokkaus", "Allow editing" : "Salli muokkaus",
"Email link to person" : "Lähetä linkki sähköpostitse", "Email link to person" : "Lähetä linkki sähköpostitse",
"Send" : "Lähetä", "Send" : "Lähetä",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Jaa Twitteriin. Avautuu uuteen ikkunaan.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Jaa Facebookiin. Avautuu uuteen ikkunaan.",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Jaa Diasporaan. Avautuu uuteen ikkunaan.",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Jaa Google+:aan. Avautuu uuteen ikkunaan.",
"Share via email. Opens your mail client." : "Jaa sähköpostitse. Avautuu sähköpostisovellukseen.",
"Sending ..." : "Lähetetään...", "Sending ..." : "Lähetetään...",
"Email sent" : "Sähköposti lähetetty", "Email sent" : "Sähköposti lähetetty",
"Send link via email" : "Lähetä linkki sähköpostitse", "Send link via email" : "Lähetä linkki sähköpostitse",
......
...@@ -149,6 +149,11 @@ ...@@ -149,6 +149,11 @@
"Allow editing" : "Salli muokkaus", "Allow editing" : "Salli muokkaus",
"Email link to person" : "Lähetä linkki sähköpostitse", "Email link to person" : "Lähetä linkki sähköpostitse",
"Send" : "Lähetä", "Send" : "Lähetä",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Jaa Twitteriin. Avautuu uuteen ikkunaan.",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Jaa Facebookiin. Avautuu uuteen ikkunaan.",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Jaa Diasporaan. Avautuu uuteen ikkunaan.",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Jaa Google+:aan. Avautuu uuteen ikkunaan.",
"Share via email. Opens your mail client." : "Jaa sähköpostitse. Avautuu sähköpostisovellukseen.",
"Sending ..." : "Lähetetään...", "Sending ..." : "Lähetetään...",
"Email sent" : "Sähköposti lähetetty", "Email sent" : "Sähköposti lähetetty",
"Send link via email" : "Lähetä linkki sähköpostitse", "Send link via email" : "Lähetä linkki sähköpostitse",
......
...@@ -159,6 +159,11 @@ OC.L10N.register( ...@@ -159,6 +159,11 @@ OC.L10N.register(
"Allow editing" : "編集を許可", "Allow editing" : "編集を許可",
"Email link to person" : "メールリンク", "Email link to person" : "メールリンク",
"Send" : "送信", "Send" : "送信",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Twitterで共有。新しいウインドウで開く。",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Facebookで共有。新しいウインドウで開く。",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Diasporaで共有。新しいウインドウで開く。",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Google+で共有。新しいウインドウで開く。",
"Share via email. Opens your mail client." : "電子メールで共有。メールクライアントを開く。",
"Sending ..." : "送信中...", "Sending ..." : "送信中...",
"Email sent" : "メールを送信しました", "Email sent" : "メールを送信しました",
"Send link via email" : "メールでリンクを送信", "Send link via email" : "メールでリンクを送信",
......
...@@ -157,6 +157,11 @@ ...@@ -157,6 +157,11 @@
"Allow editing" : "編集を許可", "Allow editing" : "編集を許可",
"Email link to person" : "メールリンク", "Email link to person" : "メールリンク",
"Send" : "送信", "Send" : "送信",
"Share to Twitter. Opens in a new window." : "Twitterで共有。新しいウインドウで開く。",
"Share to Facebook. Opens in a new window." : "Facebookで共有。新しいウインドウで開く。",
"Share to Diaspora. Opens in a new window." : "Diasporaで共有。新しいウインドウで開く。",
"Share to Google+. Opens in a new window." : "Google+で共有。新しいウインドウで開く。",
"Share via email. Opens your mail client." : "電子メールで共有。メールクライアントを開く。",
"Sending ..." : "送信中...", "Sending ..." : "送信中...",
"Email sent" : "メールを送信しました", "Email sent" : "メールを送信しました",
"Send link via email" : "メールでリンクを送信", "Send link via email" : "メールでリンクを送信",
......
...@@ -123,9 +123,9 @@ OC.L10N.register( ...@@ -123,9 +123,9 @@ OC.L10N.register(
"Recommended" : "Anbefalet", "Recommended" : "Anbefalet",
"App \"%s\" cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "App \"%s\" kan ikke installeres, fordi appinfo filen ikke kan læses.", "App \"%s\" cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "App \"%s\" kan ikke installeres, fordi appinfo filen ikke kan læses.",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "App'en \"%s\" kan ikke installeres, da den er ikke er kompatibel med denne version af ownCloud.", "App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "App'en \"%s\" kan ikke installeres, da den er ikke er kompatibel med denne version af ownCloud.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "App'en \"%s\" kan ikke installeres, da følgende krav ikke er opfyldt: %s ",
"No app name specified" : "Intet app-navn angivet", "No app name specified" : "Intet app-navn angivet",
"App '%s' could not be installed!" : "App '%s' kan ikke installeres!", "App '%s' could not be installed!" : "App '%s' kan ikke installeres!",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "App'en \"%s\" kan ikke installeres, da følgende krav ikke er opfyldt: %s ",
"web services under your control" : "Webtjenester under din kontrol", "web services under your control" : "Webtjenester under din kontrol",
"File is currently busy, please try again later" : "Filen er i øjeblikket optaget - forsøg igen senere", "File is currently busy, please try again later" : "Filen er i øjeblikket optaget - forsøg igen senere",
"Can't read file" : "Kan ikke læse filen", "Can't read file" : "Kan ikke læse filen",
...@@ -168,6 +168,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -168,6 +168,7 @@ OC.L10N.register(
"Storage unauthorized. %s" : "Lager uautoriseret. %s", "Storage unauthorized. %s" : "Lager uautoriseret. %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "Ufærdig lagerkonfiguration. %s", "Storage incomplete configuration. %s" : "Ufærdig lagerkonfiguration. %s",
"Storage connection error. %s" : "Lager tilslutningsfejl. %s", "Storage connection error. %s" : "Lager tilslutningsfejl. %s",
"Storage is temporarily not available" : "Lagerplads er ikke tilgængelig lige nu",
"Storage connection timeout. %s" : "Lager tilslutningstidsudløb. %s" "Storage connection timeout. %s" : "Lager tilslutningstidsudløb. %s"
}, },
"nplurals=2; plural=(n != 1);"); "nplurals=2; plural=(n != 1);");
...@@ -121,9 +121,9 @@ ...@@ -121,9 +121,9 @@
"Recommended" : "Anbefalet", "Recommended" : "Anbefalet",
"App \"%s\" cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "App \"%s\" kan ikke installeres, fordi appinfo filen ikke kan læses.", "App \"%s\" cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "App \"%s\" kan ikke installeres, fordi appinfo filen ikke kan læses.",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "App'en \"%s\" kan ikke installeres, da den er ikke er kompatibel med denne version af ownCloud.", "App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : "App'en \"%s\" kan ikke installeres, da den er ikke er kompatibel med denne version af ownCloud.",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "App'en \"%s\" kan ikke installeres, da følgende krav ikke er opfyldt: %s ",
"No app name specified" : "Intet app-navn angivet", "No app name specified" : "Intet app-navn angivet",
"App '%s' could not be installed!" : "App '%s' kan ikke installeres!", "App '%s' could not be installed!" : "App '%s' kan ikke installeres!",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "App'en \"%s\" kan ikke installeres, da følgende krav ikke er opfyldt: %s ",
"web services under your control" : "Webtjenester under din kontrol", "web services under your control" : "Webtjenester under din kontrol",
"File is currently busy, please try again later" : "Filen er i øjeblikket optaget - forsøg igen senere", "File is currently busy, please try again later" : "Filen er i øjeblikket optaget - forsøg igen senere",
"Can't read file" : "Kan ikke læse filen", "Can't read file" : "Kan ikke læse filen",
...@@ -166,6 +166,7 @@ ...@@ -166,6 +166,7 @@
"Storage unauthorized. %s" : "Lager uautoriseret. %s", "Storage unauthorized. %s" : "Lager uautoriseret. %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "Ufærdig lagerkonfiguration. %s", "Storage incomplete configuration. %s" : "Ufærdig lagerkonfiguration. %s",
"Storage connection error. %s" : "Lager tilslutningsfejl. %s", "Storage connection error. %s" : "Lager tilslutningsfejl. %s",
"Storage is temporarily not available" : "Lagerplads er ikke tilgængelig lige nu",
"Storage connection timeout. %s" : "Lager tilslutningstidsudløb. %s" "Storage connection timeout. %s" : "Lager tilslutningstidsudløb. %s"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);" },"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
} }
\ No newline at end of file
...@@ -20,6 +20,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -20,6 +20,7 @@ OC.L10N.register(
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud %s 以下が必要です。", "ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud %s 以下が必要です。",
"Unknown filetype" : "不明なファイルタイプ", "Unknown filetype" : "不明なファイルタイプ",
"Invalid image" : "無効な画像", "Invalid image" : "無効な画像",
"Avatar image is not square" : "アバターイメージが正方形ではありません",
"today" : "今日", "today" : "今日",
"yesterday" : "1日前", "yesterday" : "1日前",
"_%n day ago_::_%n days ago_" : ["%n 日前"], "_%n day ago_::_%n days ago_" : ["%n 日前"],
...@@ -122,9 +123,9 @@ OC.L10N.register( ...@@ -122,9 +123,9 @@ OC.L10N.register(
"Recommended" : "おすすめ", "Recommended" : "おすすめ",
"App \"%s\" cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "appinfoファイルが読み込めないため、アプリ名 \"%s\" がインストールできません。", "App \"%s\" cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "appinfoファイルが読み込めないため、アプリ名 \"%s\" がインストールできません。",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : " \"%s\" アプリは、このバージョンのownCloudと互換性がない為、インストールできません。", "App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : " \"%s\" アプリは、このバージョンのownCloudと互換性がない為、インストールできません。",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "次の依存関係が満たされないため、\"%s\" アプリをインストールできません:%s",
"No app name specified" : "アプリ名が未指定", "No app name specified" : "アプリ名が未指定",
"App '%s' could not be installed!" : "アプリ'%s'はインストールできませんでした!", "App '%s' could not be installed!" : "アプリ'%s'はインストールできませんでした!",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "次の依存関係が満たされないため、\"%s\" アプリをインストールできません:%s",
"web services under your control" : "あなたが管理するウェブサービス", "web services under your control" : "あなたが管理するウェブサービス",
"File is currently busy, please try again later" : "現在ファイルはビジーです。後でもう一度試してください。", "File is currently busy, please try again later" : "現在ファイルはビジーです。後でもう一度試してください。",
"Can't read file" : "ファイルを読み込めません", "Can't read file" : "ファイルを読み込めません",
...@@ -167,6 +168,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -167,6 +168,7 @@ OC.L10N.register(
"Storage unauthorized. %s" : "権限のないストレージです。 %s", "Storage unauthorized. %s" : "権限のないストレージです。 %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "設定が未完了のストレージです。 %s", "Storage incomplete configuration. %s" : "設定が未完了のストレージです。 %s",
"Storage connection error. %s" : "ストレージへの接続エラー。 %s", "Storage connection error. %s" : "ストレージへの接続エラー。 %s",
"Storage is temporarily not available" : "ストレージが一時的に利用できません",
"Storage connection timeout. %s" : "ストレージへの接続がタイムアウト。 %s" "Storage connection timeout. %s" : "ストレージへの接続がタイムアウト。 %s"
}, },
"nplurals=1; plural=0;"); "nplurals=1; plural=0;");
...@@ -18,6 +18,7 @@ ...@@ -18,6 +18,7 @@
"ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud %s 以下が必要です。", "ownCloud %s or lower is required." : "ownCloud %s 以下が必要です。",
"Unknown filetype" : "不明なファイルタイプ", "Unknown filetype" : "不明なファイルタイプ",
"Invalid image" : "無効な画像", "Invalid image" : "無効な画像",
"Avatar image is not square" : "アバターイメージが正方形ではありません",
"today" : "今日", "today" : "今日",
"yesterday" : "1日前", "yesterday" : "1日前",
"_%n day ago_::_%n days ago_" : ["%n 日前"], "_%n day ago_::_%n days ago_" : ["%n 日前"],
...@@ -120,9 +121,9 @@ ...@@ -120,9 +121,9 @@
"Recommended" : "おすすめ", "Recommended" : "おすすめ",
"App \"%s\" cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "appinfoファイルが読み込めないため、アプリ名 \"%s\" がインストールできません。", "App \"%s\" cannot be installed because appinfo file cannot be read." : "appinfoファイルが読み込めないため、アプリ名 \"%s\" がインストールできません。",
"App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : " \"%s\" アプリは、このバージョンのownCloudと互換性がない為、インストールできません。", "App \"%s\" cannot be installed because it is not compatible with this version of ownCloud." : " \"%s\" アプリは、このバージョンのownCloudと互換性がない為、インストールできません。",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "次の依存関係が満たされないため、\"%s\" アプリをインストールできません:%s",
"No app name specified" : "アプリ名が未指定", "No app name specified" : "アプリ名が未指定",
"App '%s' could not be installed!" : "アプリ'%s'はインストールできませんでした!", "App '%s' could not be installed!" : "アプリ'%s'はインストールできませんでした!",
"App \"%s\" cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled: %s" : "次の依存関係が満たされないため、\"%s\" アプリをインストールできません:%s",
"web services under your control" : "あなたが管理するウェブサービス", "web services under your control" : "あなたが管理するウェブサービス",
"File is currently busy, please try again later" : "現在ファイルはビジーです。後でもう一度試してください。", "File is currently busy, please try again later" : "現在ファイルはビジーです。後でもう一度試してください。",
"Can't read file" : "ファイルを読み込めません", "Can't read file" : "ファイルを読み込めません",
...@@ -165,6 +166,7 @@ ...@@ -165,6 +166,7 @@
"Storage unauthorized. %s" : "権限のないストレージです。 %s", "Storage unauthorized. %s" : "権限のないストレージです。 %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "設定が未完了のストレージです。 %s", "Storage incomplete configuration. %s" : "設定が未完了のストレージです。 %s",
"Storage connection error. %s" : "ストレージへの接続エラー。 %s", "Storage connection error. %s" : "ストレージへの接続エラー。 %s",
"Storage is temporarily not available" : "ストレージが一時的に利用できません",
"Storage connection timeout. %s" : "ストレージへの接続がタイムアウト。 %s" "Storage connection timeout. %s" : "ストレージへの接続がタイムアウト。 %s"
},"pluralForm" :"nplurals=1; plural=0;" },"pluralForm" :"nplurals=1; plural=0;"
} }
\ No newline at end of file
...@@ -147,6 +147,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -147,6 +147,7 @@ OC.L10N.register(
"Enforce password protection" : "Pakota salasanasuojaus", "Enforce password protection" : "Pakota salasanasuojaus",
"Set default expiration date" : "Aseta oletusvanhenemispäivä", "Set default expiration date" : "Aseta oletusvanhenemispäivä",
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Salli käyttäjien lähettää sähköposti-ilmoituksia jaetuista tiedostoista", "Allow users to send mail notification for shared files" : "Salli käyttäjien lähettää sähköposti-ilmoituksia jaetuista tiedostoista",
"Allow users to share file via social media" : "Salli käyttäjien jakaa tiedosto sosiaalisessa mediassa",
"Expire after " : "Vanhenna", "Expire after " : "Vanhenna",
"days" : "päivän jälkeen", "days" : "päivän jälkeen",
"Enforce expiration date" : "Pakota vanhenemispäivä", "Enforce expiration date" : "Pakota vanhenemispäivä",
......
...@@ -145,6 +145,7 @@ ...@@ -145,6 +145,7 @@
"Enforce password protection" : "Pakota salasanasuojaus", "Enforce password protection" : "Pakota salasanasuojaus",
"Set default expiration date" : "Aseta oletusvanhenemispäivä", "Set default expiration date" : "Aseta oletusvanhenemispäivä",
"Allow users to send mail notification for shared files" : "Salli käyttäjien lähettää sähköposti-ilmoituksia jaetuista tiedostoista", "Allow users to send mail notification for shared files" : "Salli käyttäjien lähettää sähköposti-ilmoituksia jaetuista tiedostoista",
"Allow users to share file via social media" : "Salli käyttäjien jakaa tiedosto sosiaalisessa mediassa",
"Expire after " : "Vanhenna", "Expire after " : "Vanhenna",
"days" : "päivän jälkeen", "days" : "päivän jälkeen",
"Enforce expiration date" : "Pakota vanhenemispäivä", "Enforce expiration date" : "Pakota vanhenemispäivä",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment