Commit 89584716 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent d8c2d005
......@@ -34,6 +34,7 @@ OC.L10N.register(
"New recovery key password" : "Uus taastevõtme parool",
"Repeat new recovery key password" : "Korda uut taastevõtme parooli",
"Change Password" : "Muuda parooli",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud peamine küpteerimismoodul",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Sinu provaatvõtme parool ei kattu enam sinu sisselogimise parooliga.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Pane oma vana privaatvõtme parooliks oma praegune sisselogimise parool.",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Kui sa ei mäleta oma vana parooli, siis palu oma süsteemihalduril taastada ligipääs failidele.",
......
......@@ -32,6 +32,7 @@
"New recovery key password" : "Uus taastevõtme parool",
"Repeat new recovery key password" : "Korda uut taastevõtme parooli",
"Change Password" : "Muuda parooli",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud peamine küpteerimismoodul",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Sinu provaatvõtme parool ei kattu enam sinu sisselogimise parooliga.",
"Set your old private key password to your current log-in password:" : "Pane oma vana privaatvõtme parooliks oma praegune sisselogimise parool.",
" If you don't remember your old password you can ask your administrator to recover your files." : "Kui sa ei mäleta oma vana parooli, siis palu oma süsteemihalduril taastada ligipääs failidele.",
......
......@@ -42,6 +42,11 @@ OC.L10N.register(
"Unable to determine date" : "Kuupäeva tuvastamine ei õnnestunud",
"This operation is forbidden" : "See toiming on keelatud",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "See kaust pole saadaval. Palun kontrolli logifaile või võta ühendust administraatoriga",
"Could not move \"{file}\"" : "\"{file}\" liigutamine ebaõnnestus",
"{newName} already exists" : "{newName} on juba olemas",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "\"{fileName}\" ümbernimetamine ebaõnnestus",
"Could not create file \"{file}\"" : "Faili \"{file}\" loomine ebaõnnestus",
"Error deleting file \"{fileName}\"." : "Tõrge faili \"{fileName}\" kustutamisel.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Ükski sissekanne ei kattu filtriga '{filter}'",
"Name" : "Nimi",
"Size" : "Suurus",
......@@ -64,6 +69,7 @@ OC.L10N.register(
"Favorite" : "Lemmik",
"Folder" : "Kaust",
"New folder" : "Uus kaust",
"{newname} already exists" : "{newname} on juba olemas",
"Upload" : "Lae üles",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Siltide uuendamisel tekkis tõrge",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Uus fail või kataloog on <strong>loodud</strong>",
......@@ -98,6 +104,7 @@ OC.L10N.register(
"Currently scanning" : "Praegu skännimisel",
"No favorites" : "Lemmikuid pole",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Siin kuvatakse faile ja kaustasid, mille oled märkinud lemmikuteks",
"Text file" : "Tekstifail"
"Text file" : "Tekstifail",
"New text file.txt" : "Uus tekstifail.txt"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
......@@ -40,6 +40,11 @@
"Unable to determine date" : "Kuupäeva tuvastamine ei õnnestunud",
"This operation is forbidden" : "See toiming on keelatud",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "See kaust pole saadaval. Palun kontrolli logifaile või võta ühendust administraatoriga",
"Could not move \"{file}\"" : "\"{file}\" liigutamine ebaõnnestus",
"{newName} already exists" : "{newName} on juba olemas",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "\"{fileName}\" ümbernimetamine ebaõnnestus",
"Could not create file \"{file}\"" : "Faili \"{file}\" loomine ebaõnnestus",
"Error deleting file \"{fileName}\"." : "Tõrge faili \"{fileName}\" kustutamisel.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Ükski sissekanne ei kattu filtriga '{filter}'",
"Name" : "Nimi",
"Size" : "Suurus",
......@@ -62,6 +67,7 @@
"Favorite" : "Lemmik",
"Folder" : "Kaust",
"New folder" : "Uus kaust",
"{newname} already exists" : "{newname} on juba olemas",
"Upload" : "Lae üles",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Siltide uuendamisel tekkis tõrge",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Uus fail või kataloog on <strong>loodud</strong>",
......@@ -96,6 +102,7 @@
"Currently scanning" : "Praegu skännimisel",
"No favorites" : "Lemmikuid pole",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Siin kuvatakse faile ja kaustasid, mille oled märkinud lemmikuteks",
"Text file" : "Tekstifail"
"Text file" : "Tekstifail",
"New text file.txt" : "Uus tekstifail.txt"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -7,10 +7,14 @@ OC.L10N.register(
"Storage with id \"%i\" not found" : "Salvestuskohta ID-ga \"%i\" ei leitud",
"Invalid mount point" : "Vigane ühenduspunkt",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Vigane salvestuskoha taustsüsteem \"%s\"",
"Unsatisfied backend parameters" : "Rahuldamata taustarakenduse parameetrid",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Isiklik",
"System" : "Süsteem",
"Grant access" : "Anna ligipääs",
"Access granted" : "Ligipääs on antud",
"Error configuring OAuth1" : "OAuth1 seadistamise tõrge",
"Error configuring OAuth2" : "OAuth2 seadistamise tõrge",
"Generate keys" : "Loo võtmed",
"Error generating key pair" : "Viga võtmepaari loomisel",
"Enable encryption" : "Luba krüpteerimine",
......@@ -21,18 +25,26 @@ OC.L10N.register(
"Every time the filesystem is used" : "Iga kord, kui failisüsteemi kasutatakse",
"All users. Type to select user or group." : "Kõik kasutajad. Kirjuta, et valida kasutaja või grupp.",
"(group)" : "(grupp)",
"Admin defined" : "Admini poolt määratud",
"Saved" : "Salvestatud",
"Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "Välise ühenduspunkti hankimine ebaõnnestus: {type}",
"There was an error with message: " : "Sõnumiga tekkis tõrge:",
"External mount error" : "Välise seostamise tõrge",
"Access key" : "Ligipääsuvõti",
"Secret key" : "Salavõti",
"Builtin" : "Sisseehitatud",
"None" : "Pole",
"OAuth1" : "OAuth1",
"App key" : "Rakenduse võti",
"App secret" : "Rakenduse salasõna",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "Kliendi ID",
"Client secret" : "Kliendi salasõna",
"OpenStack" : "OpenStack",
"Username" : "Kasutajanimi",
"Password" : "Parool",
"API key" : "API võti",
"RSA public key" : "RSA avalik võti",
"Public key" : "Avalik võti",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Bucket" : "Korv",
......
......@@ -5,10 +5,14 @@
"Storage with id \"%i\" not found" : "Salvestuskohta ID-ga \"%i\" ei leitud",
"Invalid mount point" : "Vigane ühenduspunkt",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Vigane salvestuskoha taustsüsteem \"%s\"",
"Unsatisfied backend parameters" : "Rahuldamata taustarakenduse parameetrid",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Isiklik",
"System" : "Süsteem",
"Grant access" : "Anna ligipääs",
"Access granted" : "Ligipääs on antud",
"Error configuring OAuth1" : "OAuth1 seadistamise tõrge",
"Error configuring OAuth2" : "OAuth2 seadistamise tõrge",
"Generate keys" : "Loo võtmed",
"Error generating key pair" : "Viga võtmepaari loomisel",
"Enable encryption" : "Luba krüpteerimine",
......@@ -19,18 +23,26 @@
"Every time the filesystem is used" : "Iga kord, kui failisüsteemi kasutatakse",
"All users. Type to select user or group." : "Kõik kasutajad. Kirjuta, et valida kasutaja või grupp.",
"(group)" : "(grupp)",
"Admin defined" : "Admini poolt määratud",
"Saved" : "Salvestatud",
"Couldn't get the list of external mount points: {type}" : "Välise ühenduspunkti hankimine ebaõnnestus: {type}",
"There was an error with message: " : "Sõnumiga tekkis tõrge:",
"External mount error" : "Välise seostamise tõrge",
"Access key" : "Ligipääsuvõti",
"Secret key" : "Salavõti",
"Builtin" : "Sisseehitatud",
"None" : "Pole",
"OAuth1" : "OAuth1",
"App key" : "Rakenduse võti",
"App secret" : "Rakenduse salasõna",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "Kliendi ID",
"Client secret" : "Kliendi salasõna",
"OpenStack" : "OpenStack",
"Username" : "Kasutajanimi",
"Password" : "Parool",
"API key" : "API võti",
"RSA public key" : "RSA avalik võti",
"Public key" : "Avalik võti",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Bucket" : "Korv",
......
......@@ -30,6 +30,8 @@ OC.L10N.register(
"You shared %1$s with group %2$s" : "Jagasid %1$s %2$s grupiga",
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s jagas sinuga %1$s",
"You shared %1$s via link" : "Jagasid %1$s lingiga",
"Downloaded via public link" : "Alla laetud avalikult lingilt",
"Shared with %2$s" : "Jagatud kasutajaga %2$s",
"Shares" : "Jagamised",
"Accept" : "Nõustu",
"Decline" : "Lükka tagasi",
......
......@@ -28,6 +28,8 @@
"You shared %1$s with group %2$s" : "Jagasid %1$s %2$s grupiga",
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s jagas sinuga %1$s",
"You shared %1$s via link" : "Jagasid %1$s lingiga",
"Downloaded via public link" : "Alla laetud avalikult lingilt",
"Shared with %2$s" : "Jagatud kasutajaga %2$s",
"Shares" : "Jagamised",
"Accept" : "Nõustu",
"Decline" : "Lükka tagasi",
......
......@@ -18,18 +18,22 @@ OC.L10N.register(
"Select groups" : "Vali grupid",
"Select object classes" : "Vali objekti klassid",
"Please check the credentials, they seem to be wrong." : "Palu nkontrolli kasutajaandmeid, need näivad olevat valed.",
"Could not detect Base DN, please enter it manually." : "BaasDN-i tuvastamine ebaõnnestus. Palun sisesta see käsitsi.",
"{nthServer}. Server" : "{nthServer}. Server",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Oled kindel, et tahad kustutada praegust serveri seadistust?",
"Confirm Deletion" : "Kinnita kustutamine",
"Error while clearing the mappings." : "Tõrgeseose eemaldamisel.",
"Mode switch" : "Režiimi lüliti",
"Select attributes" : "Vali atribuudid",
"User found and settings verified." : "Kasutaja leiti ja seaded on kontrollitud.",
"Please provide a login name to test against" : "Palun sisesta kasutajanimi, mida testida",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["%s grupp leitud","%s gruppi leitud"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["%s kasutaja leitud","%s kasutajat leitud"],
"Could not find the desired feature" : "Ei suuda leida soovitud funktsioonaalsust",
"Invalid Host" : "Vigane server",
"Server" : "Server",
"Users" : "Kasutajad",
"Login Attributes" : "Sisselogimise andmed",
"Groups" : "Grupid",
"Test Configuration" : "Testi seadistust",
"Help" : "Abiinfo",
......@@ -43,6 +47,8 @@ OC.L10N.register(
"LDAP Filter:" : "LDAP filter:",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Filter määrab millised LDAP grupid saavad ligipääsu sellele %s instantsile.",
"Verify settings and count groups" : "Kontrolli seadeid ja loe grupid üle",
"LDAP / AD Username:" : "LDAP / AD kasutajanimi:",
"LDAP / AD Email Address:" : "LDAP / AD e-posti aadress:",
"Other Attributes:" : "Muud atribuudid:",
"Defines the filter to apply, when login is attempted. %%uid replaces the username in the login action. Example: \"uid=%%uid\"" : "Määrab sisselogimisel kasutatava filtri. %%uid asendab sisselogimistegevuses kasutajanime. Näide: \"uid=%%uid\"",
"Test Loginname" : "Testi kasutajanime",
......
......@@ -16,18 +16,22 @@
"Select groups" : "Vali grupid",
"Select object classes" : "Vali objekti klassid",
"Please check the credentials, they seem to be wrong." : "Palu nkontrolli kasutajaandmeid, need näivad olevat valed.",
"Could not detect Base DN, please enter it manually." : "BaasDN-i tuvastamine ebaõnnestus. Palun sisesta see käsitsi.",
"{nthServer}. Server" : "{nthServer}. Server",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Oled kindel, et tahad kustutada praegust serveri seadistust?",
"Confirm Deletion" : "Kinnita kustutamine",
"Error while clearing the mappings." : "Tõrgeseose eemaldamisel.",
"Mode switch" : "Režiimi lüliti",
"Select attributes" : "Vali atribuudid",
"User found and settings verified." : "Kasutaja leiti ja seaded on kontrollitud.",
"Please provide a login name to test against" : "Palun sisesta kasutajanimi, mida testida",
"_%s group found_::_%s groups found_" : ["%s grupp leitud","%s gruppi leitud"],
"_%s user found_::_%s users found_" : ["%s kasutaja leitud","%s kasutajat leitud"],
"Could not find the desired feature" : "Ei suuda leida soovitud funktsioonaalsust",
"Invalid Host" : "Vigane server",
"Server" : "Server",
"Users" : "Kasutajad",
"Login Attributes" : "Sisselogimise andmed",
"Groups" : "Grupid",
"Test Configuration" : "Testi seadistust",
"Help" : "Abiinfo",
......@@ -41,6 +45,8 @@
"LDAP Filter:" : "LDAP filter:",
"The filter specifies which LDAP groups shall have access to the %s instance." : "Filter määrab millised LDAP grupid saavad ligipääsu sellele %s instantsile.",
"Verify settings and count groups" : "Kontrolli seadeid ja loe grupid üle",
"LDAP / AD Username:" : "LDAP / AD kasutajanimi:",
"LDAP / AD Email Address:" : "LDAP / AD e-posti aadress:",
"Other Attributes:" : "Muud atribuudid:",
"Defines the filter to apply, when login is attempted. %%uid replaces the username in the login action. Example: \"uid=%%uid\"" : "Määrab sisselogimisel kasutatava filtri. %%uid asendab sisselogimistegevuses kasutajanime. Näide: \"uid=%%uid\"",
"Test Loginname" : "Testi kasutajanime",
......
......@@ -5,12 +5,15 @@ OC.L10N.register(
"Preparing update" : "Uuendamise ettevalmistamine",
"Turned on maintenance mode" : "Haldusrežiimis sisse lülitatud",
"Turned off maintenance mode" : "Haldusrežiimis välja lülitatud",
"Maintenance mode is kept active" : "Hooldusrežiim on aktiivne",
"Updated database" : "Uuendatud andmebaas",
"Checked database schema update" : "Andmebaasi skeemi uuendus kontrollitud",
"Checked database schema update for apps" : "Andmebaasi skeemi uuendus rakendustele on kontrollitud",
"Updated \"%s\" to %s" : "Uuendatud \"%s\" -> %s",
"Repair warning: " : "Paranda hoiatus:",
"Repair error: " : "Paranda viga:",
"%s (3rdparty)" : "%s (3nda osapoole arendaja)",
"%s (incompatible)" : "%s (pole ühilduv)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Järgnevad rakendused on välja lülitatud: %s",
"Already up to date" : "On juba ajakohane",
"File is too big" : "Fail on liiga suur",
......@@ -18,6 +21,7 @@ OC.L10N.register(
"No image or file provided" : "Ühtegi pilti või faili pole pakutud",
"Unknown filetype" : "Tundmatu failitüüp",
"Invalid image" : "Vigane pilt",
"An error occurred. Please contact your admin." : "Tekkis tõrge. Palun võta ühendust administraatoriga.",
"No temporary profile picture available, try again" : "Ühtegi ajutist profiili pilti pole saadaval, proovi uuesti",
"No crop data provided" : "Lõikeandmeid ei leitud",
"Crop is not square" : "Lõikamine pole ruudukujuline",
......@@ -138,6 +142,7 @@ OC.L10N.register(
"Share with users or groups …" : "Jaga kasutajate või gruppidega ...",
"Share with users, groups or remote users …" : "Jaga kasutajate, gruppide või eemal olevate kasutajatega ...",
"Warning" : "Hoiatus",
"Error while sending notification" : "Tõrge teavituse saatmisel",
"The object type is not specified." : "Objekti tüüp pole määratletud.",
"Enter new" : "Sisesta uus",
"Delete" : "Kustuta",
......@@ -226,6 +231,9 @@ OC.L10N.register(
"An internal error occured." : "Tekkis sisemine tõrge.",
"Please try again or contact your administrator." : "Palun proovi uuesti või võta ühendust oma administraatoriga.",
"Log in" : "Logi sisse",
"Wrong password. Reset it?" : "Vale parool. Kas vajad parooli taastamist?",
"Wrong password." : "Vale parool.",
"Stay logged in" : "Püsi sisselogituna",
"Alternative Logins" : "Alternatiivsed sisselogimisviisid",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "See ownCloud on momendil seadistatud ühe kasutaja jaoks.",
"This means only administrators can use the instance." : "See tähendab, et seda saavad kasutada ainult administraatorid.",
......
......@@ -3,12 +3,15 @@
"Preparing update" : "Uuendamise ettevalmistamine",
"Turned on maintenance mode" : "Haldusrežiimis sisse lülitatud",
"Turned off maintenance mode" : "Haldusrežiimis välja lülitatud",
"Maintenance mode is kept active" : "Hooldusrežiim on aktiivne",
"Updated database" : "Uuendatud andmebaas",
"Checked database schema update" : "Andmebaasi skeemi uuendus kontrollitud",
"Checked database schema update for apps" : "Andmebaasi skeemi uuendus rakendustele on kontrollitud",
"Updated \"%s\" to %s" : "Uuendatud \"%s\" -> %s",
"Repair warning: " : "Paranda hoiatus:",
"Repair error: " : "Paranda viga:",
"%s (3rdparty)" : "%s (3nda osapoole arendaja)",
"%s (incompatible)" : "%s (pole ühilduv)",
"Following apps have been disabled: %s" : "Järgnevad rakendused on välja lülitatud: %s",
"Already up to date" : "On juba ajakohane",
"File is too big" : "Fail on liiga suur",
......@@ -16,6 +19,7 @@
"No image or file provided" : "Ühtegi pilti või faili pole pakutud",
"Unknown filetype" : "Tundmatu failitüüp",
"Invalid image" : "Vigane pilt",
"An error occurred. Please contact your admin." : "Tekkis tõrge. Palun võta ühendust administraatoriga.",
"No temporary profile picture available, try again" : "Ühtegi ajutist profiili pilti pole saadaval, proovi uuesti",
"No crop data provided" : "Lõikeandmeid ei leitud",
"Crop is not square" : "Lõikamine pole ruudukujuline",
......@@ -136,6 +140,7 @@
"Share with users or groups …" : "Jaga kasutajate või gruppidega ...",
"Share with users, groups or remote users …" : "Jaga kasutajate, gruppide või eemal olevate kasutajatega ...",
"Warning" : "Hoiatus",
"Error while sending notification" : "Tõrge teavituse saatmisel",
"The object type is not specified." : "Objekti tüüp pole määratletud.",
"Enter new" : "Sisesta uus",
"Delete" : "Kustuta",
......@@ -224,6 +229,9 @@
"An internal error occured." : "Tekkis sisemine tõrge.",
"Please try again or contact your administrator." : "Palun proovi uuesti või võta ühendust oma administraatoriga.",
"Log in" : "Logi sisse",
"Wrong password. Reset it?" : "Vale parool. Kas vajad parooli taastamist?",
"Wrong password." : "Vale parool.",
"Stay logged in" : "Püsi sisselogituna",
"Alternative Logins" : "Alternatiivsed sisselogimisviisid",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "See ownCloud on momendil seadistatud ühe kasutaja jaoks.",
"This means only administrators can use the instance." : "See tähendab, et seda saavad kasutada ainult administraatorid.",
......
......@@ -33,6 +33,7 @@ OC.L10N.register(
"web services under your control" : "veebitenused sinu kontrolli all",
"Empty filename is not allowed" : "Tühi failinimi pole lubatud",
"Dot files are not allowed" : "Punktiga failid pole lubatud",
"File name is a reserved word" : "Failinimi sisaldab keelatud sõna",
"File name contains at least one invalid character" : "Faili nimesonvähemalt üks keelatud märk",
"File name is too long" : "Faili nimi on liiga pikk",
"Can't read file" : "Faili lugemine ebaõnnestus",
......
......@@ -31,6 +31,7 @@
"web services under your control" : "veebitenused sinu kontrolli all",
"Empty filename is not allowed" : "Tühi failinimi pole lubatud",
"Dot files are not allowed" : "Punktiga failid pole lubatud",
"File name is a reserved word" : "Failinimi sisaldab keelatud sõna",
"File name contains at least one invalid character" : "Faili nimesonvähemalt üks keelatud märk",
"File name is too long" : "Faili nimi on liiga pikk",
"Can't read file" : "Faili lugemine ebaõnnestus",
......
......@@ -48,6 +48,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change full name" : "Täispika nime muutmine ebaõnnestus",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Oled sa kindel, et soovid lisada domeeni \"{domain}\" usaldusväärseks domeeniks?",
"Add trusted domain" : "Lis ausaldusväärne domeen",
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Kolimine on käimas. Palun oota, kuni see on lõpetatud",
"Migration started …" : "Kolimist on alustatud ...",
"Sending..." : "Saadan...",
"Official" : "Ametlik",
......@@ -67,6 +68,7 @@ OC.L10N.register(
"Uninstalling ...." : "Eemaldan...",
"Error while uninstalling app" : "Viga rakendi eemaldamisel",
"Uninstall" : "Eemalda",
"App update" : "Rakenduse uuendus",
"Select a profile picture" : "Vali profiili pilt",
"Very weak password" : "Väga nõrk parool",
"Weak password" : "Nõrk parool",
......@@ -153,6 +155,7 @@ OC.L10N.register(
"More" : "Rohkem",
"Less" : "Vähem",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Logifail on suurem kui 100 MB. Allalaadimine võib veidi aega võtta!",
"What to log" : "Mida logisse sisse kanda",
"How to do backups" : "Kuidas teha varukoopiaid",
"Advanced monitoring" : "Lisavalikutega jälgimine",
"Performance tuning" : "Kiiruse seadistamine",
......@@ -194,6 +197,7 @@ OC.L10N.register(
"Your email address" : "Sinu e-posti aadress",
"Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Täida e-posti aadress võimaldamaks parooli taastamist ning teadete saamist.",
"No email address set" : "E-posti aadressi pole veel määratud",
"You are member of the following groups:" : "Sa oled nende gruppide liige:",
"Profile picture" : "Profiili pilt",
"Upload new" : "Laadi uus üles",
"Select new from Files" : "Vali failidest uus",
......@@ -229,6 +233,7 @@ OC.L10N.register(
"Group Admin for" : "Grupi admin",
"Quota" : "Mahupiir",
"Storage Location" : "Mahu asukoht",
"User Backend" : "Kasutaja taustarakendus",
"Last Login" : "Viimane sisselogimine",
"change full name" : "Muuda täispikka nime",
"set new password" : "määra uus parool",
......
......@@ -46,6 +46,7 @@
"Unable to change full name" : "Täispika nime muutmine ebaõnnestus",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Oled sa kindel, et soovid lisada domeeni \"{domain}\" usaldusväärseks domeeniks?",
"Add trusted domain" : "Lis ausaldusväärne domeen",
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Kolimine on käimas. Palun oota, kuni see on lõpetatud",
"Migration started …" : "Kolimist on alustatud ...",
"Sending..." : "Saadan...",
"Official" : "Ametlik",
......@@ -65,6 +66,7 @@
"Uninstalling ...." : "Eemaldan...",
"Error while uninstalling app" : "Viga rakendi eemaldamisel",
"Uninstall" : "Eemalda",
"App update" : "Rakenduse uuendus",
"Select a profile picture" : "Vali profiili pilt",
"Very weak password" : "Väga nõrk parool",
"Weak password" : "Nõrk parool",
......@@ -151,6 +153,7 @@
"More" : "Rohkem",
"Less" : "Vähem",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Logifail on suurem kui 100 MB. Allalaadimine võib veidi aega võtta!",
"What to log" : "Mida logisse sisse kanda",
"How to do backups" : "Kuidas teha varukoopiaid",
"Advanced monitoring" : "Lisavalikutega jälgimine",
"Performance tuning" : "Kiiruse seadistamine",
......@@ -192,6 +195,7 @@
"Your email address" : "Sinu e-posti aadress",
"Fill in an email address to enable password recovery and receive notifications" : "Täida e-posti aadress võimaldamaks parooli taastamist ning teadete saamist.",
"No email address set" : "E-posti aadressi pole veel määratud",
"You are member of the following groups:" : "Sa oled nende gruppide liige:",
"Profile picture" : "Profiili pilt",
"Upload new" : "Laadi uus üles",
"Select new from Files" : "Vali failidest uus",
......@@ -227,6 +231,7 @@
"Group Admin for" : "Grupi admin",
"Quota" : "Mahupiir",
"Storage Location" : "Mahu asukoht",
"User Backend" : "Kasutaja taustarakendus",
"Last Login" : "Viimane sisselogimine",
"change full name" : "Muuda täispikka nime",
"set new password" : "määra uus parool",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment