Commit 8a4fddeb authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 7ba391cd
......@@ -62,9 +62,6 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "So-so-passord",
"Good password" : "Bra passord",
"Strong password" : "Sterkt passord",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Din nettserver er ikke konfigurert korrekt for filsynkronisering. WebDAV ser ut til å ikke fungere.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Denne serveren har ikke en fungerende Internett-tilkobling. Dette betyr at noen av funksjonene, f.eks. å koble opp ekstern lagring, påminnelser om oppdatering eller installering av 3-parts apper ikke fungerer. Fjerntilgang til filer og utsending av påminnelser i e-post virker kanskje ikke heller. Vi anbefaler at Internett-forbindelsen for denne serveren aktiveres hvis du vil ha full funksjonalitet.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Datamappen og filene dine er sannsynligvis tilgjengelig fra Internett fordi .htaccess-filen ikke fungerer. Vi anbefaler på det sterkeste at du konfigurerer web-serveren din slik at datamappen ikke lenger er tilgjengelig eller at du flytter datamappen ut av web-serverens dokument-rotmappe.",
"Error occurred while checking server setup" : "Feil oppstod ved sjekking av server-oppsett",
"Shared" : "Delt",
"Shared with {recipients}" : "Delt med {recipients}",
......@@ -137,9 +134,7 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} søkeresultat fra andre steder","{count} søkeresultater fra andre steder"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X støttes ikke og %s vil ikke fungere korrekt på denne plattformen. Bruk på egen risiko!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "For beste resultat, vurder å bruke en GNU/Linux-server i stedet.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Det ser ut for at %s-instansen kjører i et 32-bit PHP-miljø med open_basedir er konfigurert i php.ini. Dette vil føre til problemer med filer over 4GB og frarådes på det sterkeste.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Vennligst fjern innstillingen open_basedir i php.ini eller bytt til 64-bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Det ser ut for at %s-instansen kjører i et 32-bit PHP-miljø og at cURL ikke er installert. Dette vil føre til problemer med filer over 4GB og frarådes på det sterkeste.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Installer utvidelsen cURL og start web-serveren på nytt.",
"Personal" : "Personlig",
"Users" : "Brukere",
......
......@@ -60,9 +60,6 @@
"So-so password" : "So-so-passord",
"Good password" : "Bra passord",
"Strong password" : "Sterkt passord",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Din nettserver er ikke konfigurert korrekt for filsynkronisering. WebDAV ser ut til å ikke fungere.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Denne serveren har ikke en fungerende Internett-tilkobling. Dette betyr at noen av funksjonene, f.eks. å koble opp ekstern lagring, påminnelser om oppdatering eller installering av 3-parts apper ikke fungerer. Fjerntilgang til filer og utsending av påminnelser i e-post virker kanskje ikke heller. Vi anbefaler at Internett-forbindelsen for denne serveren aktiveres hvis du vil ha full funksjonalitet.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Datamappen og filene dine er sannsynligvis tilgjengelig fra Internett fordi .htaccess-filen ikke fungerer. Vi anbefaler på det sterkeste at du konfigurerer web-serveren din slik at datamappen ikke lenger er tilgjengelig eller at du flytter datamappen ut av web-serverens dokument-rotmappe.",
"Error occurred while checking server setup" : "Feil oppstod ved sjekking av server-oppsett",
"Shared" : "Delt",
"Shared with {recipients}" : "Delt med {recipients}",
......@@ -135,9 +132,7 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} søkeresultat fra andre steder","{count} søkeresultater fra andre steder"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X støttes ikke og %s vil ikke fungere korrekt på denne plattformen. Bruk på egen risiko!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "For beste resultat, vurder å bruke en GNU/Linux-server i stedet.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Det ser ut for at %s-instansen kjører i et 32-bit PHP-miljø med open_basedir er konfigurert i php.ini. Dette vil føre til problemer med filer over 4GB og frarådes på det sterkeste.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Vennligst fjern innstillingen open_basedir i php.ini eller bytt til 64-bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Det ser ut for at %s-instansen kjører i et 32-bit PHP-miljø og at cURL ikke er installert. Dette vil føre til problemer med filer over 4GB og frarådes på det sterkeste.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Installer utvidelsen cURL og start web-serveren på nytt.",
"Personal" : "Personlig",
"Users" : "Brukere",
......
......@@ -62,9 +62,6 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Matig wachtwoord",
"Good password" : "Goed wachtwoord",
"Strong password" : "Sterk wachtwoord",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Uw webserver is nog niet goed ingesteld voor bestandssynchronisatie omdat de WebDAV interface verbroken lijkt.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Deze server heeft geen actieve internetverbinding. Dat betekent dat sommige functies, zoals aankoppelen van externe opslag, notificaties over updates of installatie van apps van 3e partijen niet werken. Ook het benaderen van bestanden vanaf een remote locatie en het versturen van notificatie emails kan mislukken. We adviseren om de internetverbinding voor deze server in te schakelen als u alle functies wilt gebruiken.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Uw data folder en uw bestanden zijn waarschijnlijk vanaf het internet bereikbaar. Het .htaccess-bestand werkt niet. We raden ten zeerste aan aan om uw webserver zodanig te configureren, dat de datamap niet bereikbaar is vanaf het internet of om uw datamap te verplaatsen naar een locatie buiten de document root van de webserver.",
"Error occurred while checking server setup" : "Een fout trad op bij checken serverconfiguratie",
"Shared" : "Gedeeld",
"Shared with {recipients}" : "Gedeeld met {recipients}",
......@@ -137,9 +134,7 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} zoekresultaat op andere plaatsen","{count} zoekresultaten op andere plaatsen"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OSX wordt niet ondersteund en %s zal niet goed werken op dit platform. Gebruik het op uw eigen risico!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Voor het beste resultaat adviseren wij het gebruik van een GNU/Linux server.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Het lijkt erop dat deze %s versie draait in een 32 bits PHP omgeving en dat open_basedir is geconfigureerd in php.ini. Dat zal leiden tot problemen met bestanden groter dan 4 GB en wordt dus sterk afgeraden.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Verwijder de open_basedir instelling in php.ini of schakel over op de 64bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Het lijkt erop dat deze %s versie draait in een 32 bits PHP omgeving en dat cURL niet is geïnstalleerd. Dat zal leiden tot problemen met bestanden groter dan 4 GB en wordt dus sterk afgeraden.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Installeer de cURL extensie en herstart uw webserver.",
"Personal" : "Persoonlijk",
"Users" : "Gebruikers",
......
......@@ -60,9 +60,6 @@
"So-so password" : "Matig wachtwoord",
"Good password" : "Goed wachtwoord",
"Strong password" : "Sterk wachtwoord",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Uw webserver is nog niet goed ingesteld voor bestandssynchronisatie omdat de WebDAV interface verbroken lijkt.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Deze server heeft geen actieve internetverbinding. Dat betekent dat sommige functies, zoals aankoppelen van externe opslag, notificaties over updates of installatie van apps van 3e partijen niet werken. Ook het benaderen van bestanden vanaf een remote locatie en het versturen van notificatie emails kan mislukken. We adviseren om de internetverbinding voor deze server in te schakelen als u alle functies wilt gebruiken.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Uw data folder en uw bestanden zijn waarschijnlijk vanaf het internet bereikbaar. Het .htaccess-bestand werkt niet. We raden ten zeerste aan aan om uw webserver zodanig te configureren, dat de datamap niet bereikbaar is vanaf het internet of om uw datamap te verplaatsen naar een locatie buiten de document root van de webserver.",
"Error occurred while checking server setup" : "Een fout trad op bij checken serverconfiguratie",
"Shared" : "Gedeeld",
"Shared with {recipients}" : "Gedeeld met {recipients}",
......@@ -135,9 +132,7 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} zoekresultaat op andere plaatsen","{count} zoekresultaten op andere plaatsen"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OSX wordt niet ondersteund en %s zal niet goed werken op dit platform. Gebruik het op uw eigen risico!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Voor het beste resultaat adviseren wij het gebruik van een GNU/Linux server.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Het lijkt erop dat deze %s versie draait in een 32 bits PHP omgeving en dat open_basedir is geconfigureerd in php.ini. Dat zal leiden tot problemen met bestanden groter dan 4 GB en wordt dus sterk afgeraden.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Verwijder de open_basedir instelling in php.ini of schakel over op de 64bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Het lijkt erop dat deze %s versie draait in een 32 bits PHP omgeving en dat cURL niet is geïnstalleerd. Dat zal leiden tot problemen met bestanden groter dan 4 GB en wordt dus sterk afgeraden.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Installeer de cURL extensie en herstart uw webserver.",
"Personal" : "Persoonlijk",
"Users" : "Gebruikers",
......
......@@ -49,9 +49,6 @@ OC.L10N.register(
"Error loading file exists template" : "Klarte ikkje å lasta fil-finst-mal",
"Very weak password" : "Veldig svakt passord",
"Weak password" : "Svakt passord",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Tenaren din er ikkje enno rett innstilt til å tilby filsynkronisering sidan WebDAV-grensesnittet ser ut til å vera øydelagt.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Denne tenaren har ikkje ei fungerande nettilkopling. Dette vil seia at visse funksjonar, som montering av ekstern lagring, meldingar om oppdateringar eller installering av tredjepartsprogram, ikkje vil fungera. Det kan òg henda at du ikkje får tilgang til filene dine utanfrå, eller ikkje får sendt varslingsepostar. Me rår deg til å skru på nettilkoplinga for denne tenaren viss du ønskjer desse funksjonane.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Datamappa og filene dine er sannsynlegvis leselege frå nettet. Fila .htaccess fungerer ikkje. Me rår deg sterkt til å konfigurera vevtenaren din sånn at datamappa di ikkje lenger er tilgjengeleg; alternativt kan du flytta datamappa ut av dokumentrot til vevtenaren.",
"Shared" : "Delt",
"Share" : "Del",
"Error" : "Feil",
......
......@@ -47,9 +47,6 @@
"Error loading file exists template" : "Klarte ikkje å lasta fil-finst-mal",
"Very weak password" : "Veldig svakt passord",
"Weak password" : "Svakt passord",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Tenaren din er ikkje enno rett innstilt til å tilby filsynkronisering sidan WebDAV-grensesnittet ser ut til å vera øydelagt.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Denne tenaren har ikkje ei fungerande nettilkopling. Dette vil seia at visse funksjonar, som montering av ekstern lagring, meldingar om oppdateringar eller installering av tredjepartsprogram, ikkje vil fungera. Det kan òg henda at du ikkje får tilgang til filene dine utanfrå, eller ikkje får sendt varslingsepostar. Me rår deg til å skru på nettilkoplinga for denne tenaren viss du ønskjer desse funksjonane.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Datamappa og filene dine er sannsynlegvis leselege frå nettet. Fila .htaccess fungerer ikkje. Me rår deg sterkt til å konfigurera vevtenaren din sånn at datamappa di ikkje lenger er tilgjengeleg; alternativt kan du flytta datamappa ut av dokumentrot til vevtenaren.",
"Shared" : "Delt",
"Share" : "Del",
"Error" : "Feil",
......
......@@ -62,9 +62,6 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Mało skomplikowane hasło",
"Good password" : "Dobre hasło",
"Strong password" : "Mocne hasło",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Serwer internetowy nie jest jeszcze poprawnie skonfigurowany, aby umożliwić synchronizację plików, ponieważ interfejs WebDAV wydaje się być uszkodzony.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Ten serwer OwnCloud nie ma połączenia z Internetem. Oznacza to, że niektóre z funkcji, takich jak montowanie zewnętrznych zasobów, powiadomienia o aktualizacji lub aplikacje firm 3-trzecich nie działają. Dostęp do plików z zewnątrz i wysyłanie powiadomień e-mail może również nie działać. Sugerujemy podłączenie tego serwera do internetu, jeśli chcesz mieć wszystkie funkcje.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Twój katalog danych i pliki są prawdopodobnie dostępne z Internetu. Plik .htaccess, który dostarcza ownCloud nie działa. Sugerujemy, aby skonfigurować serwer WWW w taki sposób, aby katalog danych nie był dostępny lub przenieść katalog danych poza główny katalog serwera WWW.",
"Error occurred while checking server setup" : "Pojawił się błąd podczas sprawdzania ustawień serwera",
"Shared" : "Udostępniono",
"Shared with {recipients}" : "Współdzielony z {recipients}",
......
......@@ -60,9 +60,6 @@
"So-so password" : "Mało skomplikowane hasło",
"Good password" : "Dobre hasło",
"Strong password" : "Mocne hasło",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Serwer internetowy nie jest jeszcze poprawnie skonfigurowany, aby umożliwić synchronizację plików, ponieważ interfejs WebDAV wydaje się być uszkodzony.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Ten serwer OwnCloud nie ma połączenia z Internetem. Oznacza to, że niektóre z funkcji, takich jak montowanie zewnętrznych zasobów, powiadomienia o aktualizacji lub aplikacje firm 3-trzecich nie działają. Dostęp do plików z zewnątrz i wysyłanie powiadomień e-mail może również nie działać. Sugerujemy podłączenie tego serwera do internetu, jeśli chcesz mieć wszystkie funkcje.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Twój katalog danych i pliki są prawdopodobnie dostępne z Internetu. Plik .htaccess, który dostarcza ownCloud nie działa. Sugerujemy, aby skonfigurować serwer WWW w taki sposób, aby katalog danych nie był dostępny lub przenieść katalog danych poza główny katalog serwera WWW.",
"Error occurred while checking server setup" : "Pojawił się błąd podczas sprawdzania ustawień serwera",
"Shared" : "Udostępniono",
"Shared with {recipients}" : "Współdzielony z {recipients}",
......
......@@ -62,9 +62,6 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Senha mais ou menos",
"Good password" : "Boa senha",
"Strong password" : "Senha forte",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Seu servidor web não está configurado corretamente para permitir sincronização de arquivos porque a interface WebDAV parece não estar funcionando.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor não tem conexão com a internet. Isso significa que algumas das características como a montagem de armazenamento externo, notificações sobre atualizações ou instalação de aplicativos de 3ºs terceiros não funcionam. Acessar arquivos remotamente e envio de e-mails de notificação também não podem funcionar. Sugerimos permitir conexão com a internet para esse servidor, se você deseja ter todas as funcionalidades.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Seu diretório de dados e seus arquivos são, provavelmente, acessíveis a partir da internet. O arquivo htaccess. não está funcionando. Nós sugerimos fortemente que você configure o seu servidor web de uma forma que o diretório de dados não esteja mais acessível ou mova o diretório de dados para fora do raiz do servidor.",
"Error occurred while checking server setup" : "Erro ao verificar a configuração do servidor",
"Shared" : "Compartilhados",
"Shared with {recipients}" : "Compartilhado com {recipients}",
......@@ -137,9 +134,7 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["",""],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X não é suportado e %s não funcionará corretamente nesta plataforma. Use-o por sua conta e risco!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Para obter os melhores resultados, por favor, considere o uso de um servidor GNU/Linux em seu lugar.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Aparentemente a instância %s está rodando em um ambiente PHP de 32bit e o open_basedir foi configurado no php.ini. Isto pode gerar problemas com arquivos maiores que 4GB e é altamente desencorajado.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Por favor, remova a configuração de open_basedir de seu php.ini ou altere o PHP para 64bit.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Aparentemente a instância %s está rodando em um ambiente PHP de 32bit e o cURL não está instalado. Isto pode gerar problemas com arquivos maiores que 4GB e é altamente desencorajado.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Por favor, instale a extensão cURL e reinicie seu servidor web.",
"Personal" : "Pessoal",
"Users" : "Usuários",
......
......@@ -60,9 +60,6 @@
"So-so password" : "Senha mais ou menos",
"Good password" : "Boa senha",
"Strong password" : "Senha forte",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Seu servidor web não está configurado corretamente para permitir sincronização de arquivos porque a interface WebDAV parece não estar funcionando.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor não tem conexão com a internet. Isso significa que algumas das características como a montagem de armazenamento externo, notificações sobre atualizações ou instalação de aplicativos de 3ºs terceiros não funcionam. Acessar arquivos remotamente e envio de e-mails de notificação também não podem funcionar. Sugerimos permitir conexão com a internet para esse servidor, se você deseja ter todas as funcionalidades.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Seu diretório de dados e seus arquivos são, provavelmente, acessíveis a partir da internet. O arquivo htaccess. não está funcionando. Nós sugerimos fortemente que você configure o seu servidor web de uma forma que o diretório de dados não esteja mais acessível ou mova o diretório de dados para fora do raiz do servidor.",
"Error occurred while checking server setup" : "Erro ao verificar a configuração do servidor",
"Shared" : "Compartilhados",
"Shared with {recipients}" : "Compartilhado com {recipients}",
......@@ -135,9 +132,7 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["",""],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X não é suportado e %s não funcionará corretamente nesta plataforma. Use-o por sua conta e risco!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Para obter os melhores resultados, por favor, considere o uso de um servidor GNU/Linux em seu lugar.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Aparentemente a instância %s está rodando em um ambiente PHP de 32bit e o open_basedir foi configurado no php.ini. Isto pode gerar problemas com arquivos maiores que 4GB e é altamente desencorajado.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Por favor, remova a configuração de open_basedir de seu php.ini ou altere o PHP para 64bit.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Aparentemente a instância %s está rodando em um ambiente PHP de 32bit e o cURL não está instalado. Isto pode gerar problemas com arquivos maiores que 4GB e é altamente desencorajado.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Por favor, instale a extensão cURL e reinicie seu servidor web.",
"Personal" : "Pessoal",
"Users" : "Usuários",
......
......@@ -8,6 +8,8 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "Atualização do esquema da base de dados verificada.",
"Checked database schema update for apps" : "Atualização do esquema da base de dados verificada.",
"Updated \"%s\" to %s" : "Atualizado \"%s\" para %s",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "As seguintes aplicações incompatíveis foram desativadas: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "As seguintes aplicações de 3.ºs foram desativadas: %s",
"No image or file provided" : "Não foi fornecido nenhum ficheiro ou imagem",
"Unknown filetype" : "Tipo de ficheiro desconhecido",
"Invalid image" : "Imagem inválida",
......@@ -62,9 +64,6 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Palavra-passe aceitável",
"Good password" : "Palavra-passe boa",
"Strong password" : "Palavra-passe forte",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "O seu servidor web não está configurado correctamente para autorizar sincronização de ficheiros, pois o interface WebDAV parece estar com problemas.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor ownCloud não tem uma ligação de internet a funcionar. Isto significa que algumas funcionalidades como o acesso a locais externos (dropbox, gdrive, etc), notificações sobre actualizções, ou a instalação de aplicações não irá funcionar. Sugerimos que active uma ligação à internet se pretender obter todas as funcionalidades do ownCloud.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "A sua pasta dos dados e os seus ficheiros estão provavelmente acessíveis a partir da Internet. O ficheiro .htaccess não está a funcionar corretamente. Nós sugerimos fortemente que configure o seu servidor da Web de maneira a que a pasta dos dados deixe de ficar acessível, ou mova-a para fora da diretoria raiz dos documentos do servidor da Web.",
"Error occurred while checking server setup" : "Ocorreu um erro durante a verificação da configuração do servidor",
"Shared" : "Partilhado",
"Shared with {recipients}" : "Partilhado com {recipients}",
......@@ -137,9 +136,7 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} resultado de pesquisa noutros lugares","{count} resultados de pesquisa noutros lugares"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Esta plataforma não suporta o sistema operativo Mac OS X e o %s poderá não funcionar correctamente. Utilize por sua conta e risco.",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Para um melhor resultado, utilize antes o servidor GNU/Linux.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Parece que a instância %s está a ser executada num ambiente PHP de 32-bits e o open_basedir foi configurado no php.ini. Isto levará a problemas com ficheiros de tamanho superior a 4GB e é altamente desencorajado.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Por favor, remova a definição open_basedir do seu php.ini ou altere o seu PHP para 64-bits.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Parece que a instância %s está a ser executada num ambiente PHP de 32-bits e o cURL não está instalado. Isto levará a problemas com ficheiros de tamanho superior a 4GB e é altamente desencorajado.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Por favor, instale a extensão cURL e reinicie o seu servidor da Web.",
"Personal" : "Pessoal",
"Users" : "Utilizadores",
......
......@@ -6,6 +6,8 @@
"Checked database schema update" : "Atualização do esquema da base de dados verificada.",
"Checked database schema update for apps" : "Atualização do esquema da base de dados verificada.",
"Updated \"%s\" to %s" : "Atualizado \"%s\" para %s",
"Following incompatible apps have been disabled: %s" : "As seguintes aplicações incompatíveis foram desativadas: %s",
"Following 3rd party apps have been disabled: %s" : "As seguintes aplicações de 3.ºs foram desativadas: %s",
"No image or file provided" : "Não foi fornecido nenhum ficheiro ou imagem",
"Unknown filetype" : "Tipo de ficheiro desconhecido",
"Invalid image" : "Imagem inválida",
......@@ -60,9 +62,6 @@
"So-so password" : "Palavra-passe aceitável",
"Good password" : "Palavra-passe boa",
"Strong password" : "Palavra-passe forte",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "O seu servidor web não está configurado correctamente para autorizar sincronização de ficheiros, pois o interface WebDAV parece estar com problemas.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor ownCloud não tem uma ligação de internet a funcionar. Isto significa que algumas funcionalidades como o acesso a locais externos (dropbox, gdrive, etc), notificações sobre actualizções, ou a instalação de aplicações não irá funcionar. Sugerimos que active uma ligação à internet se pretender obter todas as funcionalidades do ownCloud.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "A sua pasta dos dados e os seus ficheiros estão provavelmente acessíveis a partir da Internet. O ficheiro .htaccess não está a funcionar corretamente. Nós sugerimos fortemente que configure o seu servidor da Web de maneira a que a pasta dos dados deixe de ficar acessível, ou mova-a para fora da diretoria raiz dos documentos do servidor da Web.",
"Error occurred while checking server setup" : "Ocorreu um erro durante a verificação da configuração do servidor",
"Shared" : "Partilhado",
"Shared with {recipients}" : "Partilhado com {recipients}",
......@@ -135,9 +134,7 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} resultado de pesquisa noutros lugares","{count} resultados de pesquisa noutros lugares"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Esta plataforma não suporta o sistema operativo Mac OS X e o %s poderá não funcionar correctamente. Utilize por sua conta e risco.",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Para um melhor resultado, utilize antes o servidor GNU/Linux.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Parece que a instância %s está a ser executada num ambiente PHP de 32-bits e o open_basedir foi configurado no php.ini. Isto levará a problemas com ficheiros de tamanho superior a 4GB e é altamente desencorajado.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Por favor, remova a definição open_basedir do seu php.ini ou altere o seu PHP para 64-bits.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Parece que a instância %s está a ser executada num ambiente PHP de 32-bits e o cURL não está instalado. Isto levará a problemas com ficheiros de tamanho superior a 4GB e é altamente desencorajado.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Por favor, instale a extensão cURL e reinicie o seu servidor da Web.",
"Personal" : "Pessoal",
"Users" : "Utilizadores",
......
......@@ -53,7 +53,6 @@ OC.L10N.register(
"Weak password" : "Parolă slabă",
"Good password" : "Parolă bună",
"Strong password" : "Parolă puternică",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Serverul de web nu este încă setat corespunzător pentru a permite sincronizarea fișierelor deoarece interfața WebDAV pare a fi întreruptă.",
"Shared" : "Partajat",
"Shared with {recipients}" : "Partajat cu {recipients}",
"Share" : "Partajează",
......
......@@ -51,7 +51,6 @@
"Weak password" : "Parolă slabă",
"Good password" : "Parolă bună",
"Strong password" : "Parolă puternică",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Serverul de web nu este încă setat corespunzător pentru a permite sincronizarea fișierelor deoarece interfața WebDAV pare a fi întreruptă.",
"Shared" : "Partajat",
"Shared with {recipients}" : "Partajat cu {recipients}",
"Share" : "Partajează",
......
......@@ -62,9 +62,6 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Так себе пароль",
"Good password" : "Хороший пароль",
"Strong password" : "Устойчивый к взлому пароль",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Веб-сервер до сих пор не настроен для возможности синхронизации файлов. Похоже что проблема в неисправности интерфейса WebDAV.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Данный сервер не имеет подключения к сети интернет. Это значит, что некоторые возможности, такие как подключение удаленных дисков, уведомления об обновлениях или установка сторонних приложений – не работают. Удалённый доступ к файлам и отправка уведомлений по электронной почте вероятнее всего тоже не будут работать. Предлагаем включить соединение с интернетом для этого сервера, если вы хотите использовать все возможности.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Похоже, что каталог с данными и файлами доступны из интернета. Файл .htaccess не работает. Крайне рекомендуется произвести настройку вебсервера таким образом, чтобы каталог с данными больше не был доступен, или переместите каталог с данными в другое место, за пределы каталога документов веб-сервера.",
"Error occurred while checking server setup" : "Произошла ошибка при проверке настроек сервера",
"Shared" : "Общий доступ",
"Shared with {recipients}" : "Вы поделились с {recipients}",
......@@ -137,9 +134,7 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} результат поиска в других местах","{count} результата поиска в других местах","{count} результатов поиска в других местах"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X не поддерживается и %s может работать некорректно на данной платформе. Используйте на свой страх и риск!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Для достижения наилучших результатов, рассмотрите вариант использования сервера на GNU/Linux.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Судя по всему, экземпляр %s работает на 32х разрядной сборке PHP и указанной в php.ini директивой open_basedir. Такая конфигурация приведет к проблемам работы с файлами размером более 4GB и крайне не рекомендуется.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Удалите директиву open_basedir из файла php.ini или смените PHP на 64х разрядную сборку.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Судя по всему, на сервере не установлен cURL и экземпляр %s работает на 32х разрядной сборке PHP. Такая конфигурация приведет к проблемам работы с файлами размером более 4GB и крайне не рекомендуется.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Установите расширение cURL и перезапустите веб-сервер.",
"Personal" : "Личное",
"Users" : "Пользователи",
......
......@@ -60,9 +60,6 @@
"So-so password" : "Так себе пароль",
"Good password" : "Хороший пароль",
"Strong password" : "Устойчивый к взлому пароль",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Веб-сервер до сих пор не настроен для возможности синхронизации файлов. Похоже что проблема в неисправности интерфейса WebDAV.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Данный сервер не имеет подключения к сети интернет. Это значит, что некоторые возможности, такие как подключение удаленных дисков, уведомления об обновлениях или установка сторонних приложений – не работают. Удалённый доступ к файлам и отправка уведомлений по электронной почте вероятнее всего тоже не будут работать. Предлагаем включить соединение с интернетом для этого сервера, если вы хотите использовать все возможности.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Похоже, что каталог с данными и файлами доступны из интернета. Файл .htaccess не работает. Крайне рекомендуется произвести настройку вебсервера таким образом, чтобы каталог с данными больше не был доступен, или переместите каталог с данными в другое место, за пределы каталога документов веб-сервера.",
"Error occurred while checking server setup" : "Произошла ошибка при проверке настроек сервера",
"Shared" : "Общий доступ",
"Shared with {recipients}" : "Вы поделились с {recipients}",
......@@ -135,9 +132,7 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} результат поиска в других местах","{count} результата поиска в других местах","{count} результатов поиска в других местах"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X не поддерживается и %s может работать некорректно на данной платформе. Используйте на свой страх и риск!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Для достижения наилучших результатов, рассмотрите вариант использования сервера на GNU/Linux.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Судя по всему, экземпляр %s работает на 32х разрядной сборке PHP и указанной в php.ini директивой open_basedir. Такая конфигурация приведет к проблемам работы с файлами размером более 4GB и крайне не рекомендуется.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Удалите директиву open_basedir из файла php.ini или смените PHP на 64х разрядную сборку.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Судя по всему, на сервере не установлен cURL и экземпляр %s работает на 32х разрядной сборке PHP. Такая конфигурация приведет к проблемам работы с файлами размером более 4GB и крайне не рекомендуется.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Установите расширение cURL и перезапустите веб-сервер.",
"Personal" : "Личное",
"Users" : "Пользователи",
......
......@@ -62,9 +62,6 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Priemerné heslo",
"Good password" : "Dobré heslo",
"Strong password" : "Silné heslo",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Váš webový server nie je správne nastavený na synchronizáciu, pretože rozhranie WebDAV je poškodené.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Server nemá funkčné pripojenie k internetu. Niektoré moduly ako napr. externé úložisko, oznámenie o dostupných aktualizáciách alebo inštalácia aplikácií tretích strán nebudú fungovať. Prístup k súborom z iných miest a odosielanie oznamovacích emailov tiež nemusí fungovať. Ak chcete využívať všetky vlastnosti ownCloudu, odporúčame povoliť pripojenie k internetu tomuto serveru.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Váš priečinok s dátami aj vaše súbory sú pravdepodobne prístupné z internetu. Súbor .htaccess nefunguje. Odporúčame nakonfigurovať webový server tak, aby priečinok s dátami nebol naďalej prístupný, alebo presunúť priečinok s dátami mimo priestor sprístupňovaný webovým serverom.",
"Error occurred while checking server setup" : "Počas kontroly nastavenia serveru sa stala chyba",
"Shared" : "Zdieľané",
"Shared with {recipients}" : "Zdieľa s {recipients}",
......@@ -137,9 +134,7 @@ OC.L10N.register(
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} výsledok v ostatných umiestneniach","{count} výsledky v ostatných umiestneniach","{count} výsledkov v ostatných umiestneniach"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X nie je podporovaný a %s nebude správne fungovať na tejto platforme. Použite ho na vlastné riziko!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, prosím zvážte použitie GNU/Linux servera.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Zdá sa, že táto %s inštancia je spustená v 32-bitovom PHP prostredí a open_basedir bol nastavený v php.ini. To bude zdrojom problémov so súbormi väčšími ako 4GB a dôrazne sa neodporúča.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Prosím, odstráňte nastavenie open_basedir vo vašom php.ini alebo prejdite na 64-bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Zdá sa, že táto %s inštancia je spustená v 32-bitovom PHP prostredie a cURL nie je nainštalovaná. To bude zdrojom problémov so súbormi väčšími ako 4GB a dôrazne sa neodporúča.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Nainštalujte si prosím cURL rozšírenie a reštartujte webserver.",
"Personal" : "Osobné",
"Users" : "Používatelia",
......
......@@ -60,9 +60,6 @@
"So-so password" : "Priemerné heslo",
"Good password" : "Dobré heslo",
"Strong password" : "Silné heslo",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Váš webový server nie je správne nastavený na synchronizáciu, pretože rozhranie WebDAV je poškodené.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Server nemá funkčné pripojenie k internetu. Niektoré moduly ako napr. externé úložisko, oznámenie o dostupných aktualizáciách alebo inštalácia aplikácií tretích strán nebudú fungovať. Prístup k súborom z iných miest a odosielanie oznamovacích emailov tiež nemusí fungovať. Ak chcete využívať všetky vlastnosti ownCloudu, odporúčame povoliť pripojenie k internetu tomuto serveru.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Váš priečinok s dátami aj vaše súbory sú pravdepodobne prístupné z internetu. Súbor .htaccess nefunguje. Odporúčame nakonfigurovať webový server tak, aby priečinok s dátami nebol naďalej prístupný, alebo presunúť priečinok s dátami mimo priestor sprístupňovaný webovým serverom.",
"Error occurred while checking server setup" : "Počas kontroly nastavenia serveru sa stala chyba",
"Shared" : "Zdieľané",
"Shared with {recipients}" : "Zdieľa s {recipients}",
......@@ -135,9 +132,7 @@
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} výsledok v ostatných umiestneniach","{count} výsledky v ostatných umiestneniach","{count} výsledkov v ostatných umiestneniach"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X nie je podporovaný a %s nebude správne fungovať na tejto platforme. Použite ho na vlastné riziko!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, prosím zvážte použitie GNU/Linux servera.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Zdá sa, že táto %s inštancia je spustená v 32-bitovom PHP prostredí a open_basedir bol nastavený v php.ini. To bude zdrojom problémov so súbormi väčšími ako 4GB a dôrazne sa neodporúča.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Prosím, odstráňte nastavenie open_basedir vo vašom php.ini alebo prejdite na 64-bit PHP.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Zdá sa, že táto %s inštancia je spustená v 32-bitovom PHP prostredie a cURL nie je nainštalovaná. To bude zdrojom problémov so súbormi väčšími ako 4GB a dôrazne sa neodporúča.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Nainštalujte si prosím cURL rozšírenie a reštartujte webserver.",
"Personal" : "Osobné",
"Users" : "Používatelia",
......
......@@ -62,9 +62,6 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Slabo geslo",
"Good password" : "Dobro geslo",
"Strong password" : "Odlično geslo",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Spletni stražnik še ni ustrezno nastavljen in ne omogoča usklajevanja, saj je nastavitev vmesnika WebDAV okvarjena.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Na voljo ni delujoče internetne povezave. To pomeni, da nekaterih možnosti, kot so priklapljanje zunanje shrambe, obveščanja o posodobitvah in nameščanje programov tretje roke ni podprto. Dostop do datotek z oddaljenih mest in pošiljanje obvestil preko elektronske pošte prav tako verjetno ne deluje. Za omogočanje vseh zmožnosti mora biti vzpostavljena tudi ustrezna internetna povezava.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Vaša podatkovna mapa in datoteke so najverjetneje javno dostopna preko interneta. Datoteka .htaccess ni ustrezno nastavljena. Priporočljivo je nastaviti spletni strežnik tako, da podatkovna mapa ni prosto dostopna. To je mogoče zagotoviti tudi tako, da je mapa premaknjena iz neustrezne korenske v podrejeno mapo .",
"Error occurred while checking server setup" : "Prišlo je do napake med preverjanjem nastavitev strežnika",
"Shared" : "V souporabi",
"Shared with {recipients}" : "V souporabi z {recipients}",
......
......@@ -60,9 +60,6 @@
"So-so password" : "Slabo geslo",
"Good password" : "Dobro geslo",
"Strong password" : "Odlično geslo",
"Your web server is not yet properly setup to allow files synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Spletni stražnik še ni ustrezno nastavljen in ne omogoča usklajevanja, saj je nastavitev vmesnika WebDAV okvarjena.",
"This server has no working internet connection. This means that some of the features like mounting of external storage, notifications about updates or installation of 3rd party apps don´t work. Accessing files from remote and sending of notification emails might also not work. We suggest to enable internet connection for this server if you want to have all features." : "Na voljo ni delujoče internetne povezave. To pomeni, da nekaterih možnosti, kot so priklapljanje zunanje shrambe, obveščanja o posodobitvah in nameščanje programov tretje roke ni podprto. Dostop do datotek z oddaljenih mest in pošiljanje obvestil preko elektronske pošte prav tako verjetno ne deluje. Za omogočanje vseh zmožnosti mora biti vzpostavljena tudi ustrezna internetna povezava.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Vaša podatkovna mapa in datoteke so najverjetneje javno dostopna preko interneta. Datoteka .htaccess ni ustrezno nastavljena. Priporočljivo je nastaviti spletni strežnik tako, da podatkovna mapa ni prosto dostopna. To je mogoče zagotoviti tudi tako, da je mapa premaknjena iz neustrezne korenske v podrejeno mapo .",
"Error occurred while checking server setup" : "Prišlo je do napake med preverjanjem nastavitev strežnika",
"Shared" : "V souporabi",
"Shared with {recipients}" : "V souporabi z {recipients}",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment