Commit 8a95bf18 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent fe137bce
......@@ -4,7 +4,6 @@ OC.L10N.register(
"Security & Setup Warnings" : "Upozornění zabezpečení a nastavení",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Sdílení",
"Security" : "Zabezpečení",
"Email Server" : "Emailový server",
"Log" : "Záznam",
"Authentication error" : "Chyba přihlášení",
......@@ -39,8 +38,6 @@ OC.L10N.register(
"log-level out of allowed range" : "úroveň logování z povoleného rozpětí",
"Saved" : "Uloženo",
"test email settings" : "otestovat nastavení emailu",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Pokud jste obdrželi tento email, nastavení se zdají být v pořádku.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Při odesílání emailu nastala chyba. Překontrolujte prosím svá nastavení.",
"Email sent" : "Email odeslán",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Pro možnost odeslání zkušebních emailů musíte nejprve nastavit svou emailovou adresu.",
"Invalid mail address" : "Neplatná emailová adresa",
......@@ -132,6 +129,7 @@ OC.L10N.register(
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Nebylo možné spustit službu cron v CLI. Došlo k následujícím technickým chybám:",
"Configuration Checks" : "Ověření konfigurace",
"No problems found" : "Nebyly nalezeny žádné problémy",
"Please double check the <a href=\"%s\">installation guides</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Ověřte znovu prosím informace z <a href=\"%s\">instalační příručky</a> a zkontrolujte <a href=\"#log-section\">log</a> na výskyt chyb a varování.",
"Last cron job execution: %s." : "Poslední cron proběhl: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Poslední cron proběhl: %s. Vypadá to, že něco není v pořádku.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron ještě nebyl spuštěn!",
......
......@@ -2,7 +2,6 @@
"Security & Setup Warnings" : "Upozornění zabezpečení a nastavení",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Sdílení",
"Security" : "Zabezpečení",
"Email Server" : "Emailový server",
"Log" : "Záznam",
"Authentication error" : "Chyba přihlášení",
......@@ -37,8 +36,6 @@
"log-level out of allowed range" : "úroveň logování z povoleného rozpětí",
"Saved" : "Uloženo",
"test email settings" : "otestovat nastavení emailu",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Pokud jste obdrželi tento email, nastavení se zdají být v pořádku.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Při odesílání emailu nastala chyba. Překontrolujte prosím svá nastavení.",
"Email sent" : "Email odeslán",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Pro možnost odeslání zkušebních emailů musíte nejprve nastavit svou emailovou adresu.",
"Invalid mail address" : "Neplatná emailová adresa",
......@@ -130,6 +127,7 @@
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Nebylo možné spustit službu cron v CLI. Došlo k následujícím technickým chybám:",
"Configuration Checks" : "Ověření konfigurace",
"No problems found" : "Nebyly nalezeny žádné problémy",
"Please double check the <a href=\"%s\">installation guides</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Ověřte znovu prosím informace z <a href=\"%s\">instalační příručky</a> a zkontrolujte <a href=\"#log-section\">log</a> na výskyt chyb a varování.",
"Last cron job execution: %s." : "Poslední cron proběhl: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Poslední cron proběhl: %s. Vypadá to, že něco není v pořádku.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron ještě nebyl spuštěn!",
......
......@@ -4,7 +4,6 @@ OC.L10N.register(
"Security & Setup Warnings" : "Advarsler om sikkerhed og opsætning",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Deling",
"Security" : "Sikkerhed",
"Email Server" : "E-mailserver",
"Log" : "Log",
"Authentication error" : "Adgangsfejl",
......@@ -39,8 +38,6 @@ OC.L10N.register(
"log-level out of allowed range" : "niveau for logregistrering går ud over tilladte interval",
"Saved" : "Gemt",
"test email settings" : "test e-mailindstillinger",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Hvis du har modtaget denne e-mail, så lader indstillinger til at være korrekte.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Der opstod en fejl under afsendelse af e-mailen. Gennemse venligst dine indstillinger.",
"Email sent" : "E-mail afsendt",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Du skal angive din bruger-e-mail før der kan sendes test-e-mail.",
"Invalid mail address" : "Ugyldig mailadresse",
......
......@@ -2,7 +2,6 @@
"Security & Setup Warnings" : "Advarsler om sikkerhed og opsætning",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Deling",
"Security" : "Sikkerhed",
"Email Server" : "E-mailserver",
"Log" : "Log",
"Authentication error" : "Adgangsfejl",
......@@ -37,8 +36,6 @@
"log-level out of allowed range" : "niveau for logregistrering går ud over tilladte interval",
"Saved" : "Gemt",
"test email settings" : "test e-mailindstillinger",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Hvis du har modtaget denne e-mail, så lader indstillinger til at være korrekte.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Der opstod en fejl under afsendelse af e-mailen. Gennemse venligst dine indstillinger.",
"Email sent" : "E-mail afsendt",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Du skal angive din bruger-e-mail før der kan sendes test-e-mail.",
"Invalid mail address" : "Ugyldig mailadresse",
......
......@@ -4,7 +4,6 @@ OC.L10N.register(
"Security & Setup Warnings" : "Sicherheits- & Einrichtungswarnungen",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Teilen",
"Security" : "Sicherheit",
"Email Server" : "E-Mail-Server",
"Log" : "Log",
"Authentication error" : "Authentifizierungsfehler",
......@@ -39,8 +38,6 @@ OC.L10N.register(
"log-level out of allowed range" : "Log-Level außerhalb des erlaubten Bereichs",
"Saved" : "Gespeichert",
"test email settings" : "E-Mail-Einstellungen testen",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Wenn Du diese E-Mail erhalten hast, sind die Einstellungen korrekt.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Ein Problem ist beim Senden der E-Mail aufgetreten. Bitte überprüfe deine Einstellungen.",
"Email sent" : "E-Mail wurde verschickt",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Du musst zunächst Deine Benutzer-E-Mail-Adresse angeben, bevor Du Test-E-Mail verschicken kannst.",
"Invalid mail address" : "Ungültige E-Mail-Adresse",
......
......@@ -2,7 +2,6 @@
"Security & Setup Warnings" : "Sicherheits- & Einrichtungswarnungen",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Teilen",
"Security" : "Sicherheit",
"Email Server" : "E-Mail-Server",
"Log" : "Log",
"Authentication error" : "Authentifizierungsfehler",
......@@ -37,8 +36,6 @@
"log-level out of allowed range" : "Log-Level außerhalb des erlaubten Bereichs",
"Saved" : "Gespeichert",
"test email settings" : "E-Mail-Einstellungen testen",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Wenn Du diese E-Mail erhalten hast, sind die Einstellungen korrekt.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Ein Problem ist beim Senden der E-Mail aufgetreten. Bitte überprüfe deine Einstellungen.",
"Email sent" : "E-Mail wurde verschickt",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Du musst zunächst Deine Benutzer-E-Mail-Adresse angeben, bevor Du Test-E-Mail verschicken kannst.",
"Invalid mail address" : "Ungültige E-Mail-Adresse",
......
......@@ -4,7 +4,6 @@ OC.L10N.register(
"Security & Setup Warnings" : "Sicherheits- & Einrichtungswarnungen",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Teilen",
"Security" : "Sicherheit",
"Email Server" : "E-Mail-Server",
"Log" : "Log",
"Authentication error" : "Authentifizierungsfehler",
......@@ -39,8 +38,6 @@ OC.L10N.register(
"log-level out of allowed range" : "Log-Level außerhalb des erlaubten Bereichs",
"Saved" : "Gespeichert",
"test email settings" : "E-Mail-Einstellungen testen",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Wenn Sie diese E-Mail erhalten haben, scheinen die Einstellungen richtig zu sein.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Ein Problem ist beim Senden der E-Mail aufgetreten. Bitte überprüfen Sie Ihre Einstellungen.",
"Email sent" : "E-Mail gesendet",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Sie müssen Ihre Benutzer-E-Mail-Adresse einstellen, bevor Sie Test-E-Mails versenden können.",
"Invalid mail address" : "Ungültige E-Mail-Adresse",
......
......@@ -2,7 +2,6 @@
"Security & Setup Warnings" : "Sicherheits- & Einrichtungswarnungen",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Teilen",
"Security" : "Sicherheit",
"Email Server" : "E-Mail-Server",
"Log" : "Log",
"Authentication error" : "Authentifizierungsfehler",
......@@ -37,8 +36,6 @@
"log-level out of allowed range" : "Log-Level außerhalb des erlaubten Bereichs",
"Saved" : "Gespeichert",
"test email settings" : "E-Mail-Einstellungen testen",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Wenn Sie diese E-Mail erhalten haben, scheinen die Einstellungen richtig zu sein.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Ein Problem ist beim Senden der E-Mail aufgetreten. Bitte überprüfen Sie Ihre Einstellungen.",
"Email sent" : "E-Mail gesendet",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Sie müssen Ihre Benutzer-E-Mail-Adresse einstellen, bevor Sie Test-E-Mails versenden können.",
"Invalid mail address" : "Ungültige E-Mail-Adresse",
......
......@@ -4,7 +4,6 @@ OC.L10N.register(
"Security & Setup Warnings" : "Προειδοποιήσεις ασφάλειας & ρυθμίσεων",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Διαμοιρασμός",
"Security" : "Ασφάλεια",
"Email Server" : "Διακομιστής Email",
"Log" : "Καταγραφές",
"Authentication error" : "Σφάλμα πιστοποίησης",
......@@ -38,8 +37,6 @@ OC.L10N.register(
"Unable to delete group." : "Αδυναμία διαγραφής ομάδας.",
"Saved" : "Αποθηκεύτηκαν",
"test email settings" : "δοκιμή ρυθμίσεων email",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Εάν λάβατε αυτό το email, οι ρυθμίσεις δείχνουν να είναι σωστές.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την αποστολή του email. Παρακαλώ αναθεωρήστε τις ρυθμίσεις σας.",
"Email sent" : "Το Email απεστάλη ",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Πρέπει να ορίσετε το email του χρήστη πριν να είστε σε θέση να στείλετε δοκιμαστικά emails.",
"Invalid mail address" : "Μη έγκυρη διεύθυνση ταχυδρομείου.",
......
......@@ -2,7 +2,6 @@
"Security & Setup Warnings" : "Προειδοποιήσεις ασφάλειας & ρυθμίσεων",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Διαμοιρασμός",
"Security" : "Ασφάλεια",
"Email Server" : "Διακομιστής Email",
"Log" : "Καταγραφές",
"Authentication error" : "Σφάλμα πιστοποίησης",
......@@ -36,8 +35,6 @@
"Unable to delete group." : "Αδυναμία διαγραφής ομάδας.",
"Saved" : "Αποθηκεύτηκαν",
"test email settings" : "δοκιμή ρυθμίσεων email",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Εάν λάβατε αυτό το email, οι ρυθμίσεις δείχνουν να είναι σωστές.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την αποστολή του email. Παρακαλώ αναθεωρήστε τις ρυθμίσεις σας.",
"Email sent" : "Το Email απεστάλη ",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Πρέπει να ορίσετε το email του χρήστη πριν να είστε σε θέση να στείλετε δοκιμαστικά emails.",
"Invalid mail address" : "Μη έγκυρη διεύθυνση ταχυδρομείου.",
......
......@@ -4,7 +4,6 @@ OC.L10N.register(
"Security & Setup Warnings" : "Security & Setup Warnings",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Sharing",
"Security" : "Security",
"Email Server" : "Email Server",
"Log" : "Log",
"Authentication error" : "Authentication error",
......@@ -39,8 +38,6 @@ OC.L10N.register(
"log-level out of allowed range" : "log-level out of allowed range",
"Saved" : "Saved",
"test email settings" : "test email settings",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "If you received this email, the settings seem to be correct.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "A problem occurred whilst sending the email. Please revise your settings.",
"Email sent" : "Email sent",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "You need to set your user email before being able to send test emails.",
"Invalid mail address" : "Invalid mail address",
......
......@@ -2,7 +2,6 @@
"Security & Setup Warnings" : "Security & Setup Warnings",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Sharing",
"Security" : "Security",
"Email Server" : "Email Server",
"Log" : "Log",
"Authentication error" : "Authentication error",
......@@ -37,8 +36,6 @@
"log-level out of allowed range" : "log-level out of allowed range",
"Saved" : "Saved",
"test email settings" : "test email settings",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "If you received this email, the settings seem to be correct.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "A problem occurred whilst sending the email. Please revise your settings.",
"Email sent" : "Email sent",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "You need to set your user email before being able to send test emails.",
"Invalid mail address" : "Invalid mail address",
......
......@@ -3,7 +3,6 @@ OC.L10N.register(
{
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Kunhavigo",
"Security" : "Sekuro",
"Email Server" : "Retpoŝtoservilo",
"Log" : "Protokolo",
"Authentication error" : "Aŭtentiga eraro",
......
{ "translations": {
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Kunhavigo",
"Security" : "Sekuro",
"Email Server" : "Retpoŝtoservilo",
"Log" : "Protokolo",
"Authentication error" : "Aŭtentiga eraro",
......
......@@ -4,7 +4,6 @@ OC.L10N.register(
"Security & Setup Warnings" : "Advertencias de configuración y seguridad",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Compartiendo",
"Security" : "Seguridad",
"Email Server" : "Servidor de correo electrónico",
"Log" : "Registro",
"Authentication error" : "Error de autenticación",
......@@ -39,8 +38,6 @@ OC.L10N.register(
"log-level out of allowed range" : "Nivel de autenticación fuera del rango permitido",
"Saved" : "Guardado",
"test email settings" : "probar configuración de correo electrónico",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Si recibió este mensaje de correo electrónico, su configuración debe estar correcta.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Ocurrió un problema al mandar el mensaje. Revise la configuración.",
"Email sent" : "Correo electrónico enviado",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Tiene que configurar su dirección de correo electrónico antes de poder enviar mensajes de prueba.",
"Invalid mail address" : "Dirección de correo inválida",
......
......@@ -2,7 +2,6 @@
"Security & Setup Warnings" : "Advertencias de configuración y seguridad",
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Compartiendo",
"Security" : "Seguridad",
"Email Server" : "Servidor de correo electrónico",
"Log" : "Registro",
"Authentication error" : "Error de autenticación",
......@@ -37,8 +36,6 @@
"log-level out of allowed range" : "Nivel de autenticación fuera del rango permitido",
"Saved" : "Guardado",
"test email settings" : "probar configuración de correo electrónico",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Si recibió este mensaje de correo electrónico, su configuración debe estar correcta.",
"A problem occurred while sending the email. Please revise your settings." : "Ocurrió un problema al mandar el mensaje. Revise la configuración.",
"Email sent" : "Correo electrónico enviado",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Tiene que configurar su dirección de correo electrónico antes de poder enviar mensajes de prueba.",
"Invalid mail address" : "Dirección de correo inválida",
......
......@@ -3,7 +3,6 @@ OC.L10N.register(
{
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Compartiendo",
"Security" : "Seguridad",
"Email Server" : "Servidor de correo electrónico",
"Log" : "Log",
"Authentication error" : "Error al autenticar",
......@@ -24,7 +23,6 @@ OC.L10N.register(
"Enabled" : "Habilitado",
"Saved" : "Guardado",
"test email settings" : "Configuración de correo de prueba.",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Si recibió este correo, la configuración parece estar correcta.",
"Email sent" : "e-mail mandado",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Necesita especificar el usuario de correo electrónico antes de poder enviar correos electrónicos de prueba.",
"Email saved" : "e-mail guardado",
......
{ "translations": {
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Compartiendo",
"Security" : "Seguridad",
"Email Server" : "Servidor de correo electrónico",
"Log" : "Log",
"Authentication error" : "Error al autenticar",
......@@ -22,7 +21,6 @@
"Enabled" : "Habilitado",
"Saved" : "Guardado",
"test email settings" : "Configuración de correo de prueba.",
"If you received this email, the settings seem to be correct." : "Si recibió este correo, la configuración parece estar correcta.",
"Email sent" : "e-mail mandado",
"You need to set your user email before being able to send test emails." : "Necesita especificar el usuario de correo electrónico antes de poder enviar correos electrónicos de prueba.",
"Email saved" : "e-mail guardado",
......
......@@ -3,7 +3,6 @@ OC.L10N.register(
{
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Compartiendo",
"Security" : "Seguridad",
"Log" : "Registro",
"Authentication error" : "Error de autenticación",
"Your full name has been changed." : "Se ha cambiado su nombre completo.",
......
{ "translations": {
"Cron" : "Cron",
"Sharing" : "Compartiendo",
"Security" : "Seguridad",
"Log" : "Registro",
"Authentication error" : "Error de autenticación",
"Your full name has been changed." : "Se ha cambiado su nombre completo.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment