Commit 8bf2f8f1 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 79364237
......@@ -34,6 +34,7 @@ OC.L10N.register(
"Delete" : "Elimina",
"Disconnect storage" : "Disconnetti archiviazione",
"Unshare" : "Rimuovi condivisione",
"Could not load info for file \"{file}\"" : "Impossibile caricare le informazioni per il file \"{file}\"",
"Details" : "Dettagli",
"Select" : "Seleziona",
"Pending" : "In corso",
......
......@@ -32,6 +32,7 @@
"Delete" : "Elimina",
"Disconnect storage" : "Disconnetti archiviazione",
"Unshare" : "Rimuovi condivisione",
"Could not load info for file \"{file}\"" : "Impossibile caricare le informazioni per il file \"{file}\"",
"Details" : "Dettagli",
"Select" : "Seleziona",
"Pending" : "In corso",
......
OC.L10N.register(
"files",
{
"Storage is temporarily not available" : "Saugykla yra laikinai neprieinama",
"Storage invalid" : "Saugykla neteisinga",
"Unknown error" : "Neatpažinta klaida",
"Files" : "Failai",
......
{ "translations": {
"Storage is temporarily not available" : "Saugykla yra laikinai neprieinama",
"Storage invalid" : "Saugykla neteisinga",
"Unknown error" : "Neatpažinta klaida",
"Files" : "Failai",
......
......@@ -12,6 +12,7 @@ OC.L10N.register(
"Username" : "Prisijungimo vardas",
"Password" : "Slaptažodis",
"Save" : "Išsaugoti",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Saugykla, kurios id \"%i\" nerasta",
"%s" : "%s",
"OpenStack" : "OpenStack",
"API key" : "API raktas",
......@@ -35,13 +36,16 @@ OC.L10N.register(
"Share" : "Dalintis",
"Domain" : "Domenas",
"<b>Note:</b> " : "<b>Užrašai:</b> ",
"You can add external storages in the personal settings" : "Jūs galite pridėti išorines saugyklas asmeniniuose nustatymuose",
"Name" : "Pavadinimas",
"Storage type" : "Saugyklos tipas",
"Enable encryption" : "Įjungti šifravimą",
"Never" : "Niekada",
"External Storage" : "Išorinės saugyklos",
"Folder name" : "Katalogo pavadinimas",
"Configuration" : "Konfigūracija",
"Add storage" : "Pridėti saugyklą",
"Delete" : "Ištrinti"
"Delete" : "Ištrinti",
"Allow users to mount external storage" : "Leisti naudotojams prijungti išorines saugyklas"
},
"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);");
......@@ -10,6 +10,7 @@
"Username" : "Prisijungimo vardas",
"Password" : "Slaptažodis",
"Save" : "Išsaugoti",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Saugykla, kurios id \"%i\" nerasta",
"%s" : "%s",
"OpenStack" : "OpenStack",
"API key" : "API raktas",
......@@ -33,13 +34,16 @@
"Share" : "Dalintis",
"Domain" : "Domenas",
"<b>Note:</b> " : "<b>Užrašai:</b> ",
"You can add external storages in the personal settings" : "Jūs galite pridėti išorines saugyklas asmeniniuose nustatymuose",
"Name" : "Pavadinimas",
"Storage type" : "Saugyklos tipas",
"Enable encryption" : "Įjungti šifravimą",
"Never" : "Niekada",
"External Storage" : "Išorinės saugyklos",
"Folder name" : "Katalogo pavadinimas",
"Configuration" : "Konfigūracija",
"Add storage" : "Pridėti saugyklą",
"Delete" : "Ištrinti"
"Delete" : "Ištrinti",
"Allow users to mount external storage" : "Leisti naudotojams prijungti išorines saugyklas"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -6,7 +6,7 @@ OC.L10N.register(
"Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Neleidžiama dalintis tarp serverių, nes vartotojas tame pačiame serveryje.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Netinkamas arba nepatikimas SSL sertifikatas",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Nepavyko identifikuotis serveryje, gal netinkamas slaptažodis",
"Storage not valid" : "Talpykla negalioja",
"Storage not valid" : "Saugykla negalioja",
"Couldn't add remote share" : "Nepavyko pridėti nutolusio dalijimosi",
"Shared with you" : "Pasidalinta su tavimi",
"Shared with others" : "Pasidalinta su kitais",
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
"Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Neleidžiama dalintis tarp serverių, nes vartotojas tame pačiame serveryje.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Netinkamas arba nepatikimas SSL sertifikatas",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Nepavyko identifikuotis serveryje, gal netinkamas slaptažodis",
"Storage not valid" : "Talpykla negalioja",
"Storage not valid" : "Saugykla negalioja",
"Couldn't add remote share" : "Nepavyko pridėti nutolusio dalijimosi",
"Shared with you" : "Pasidalinta su tavimi",
"Shared with others" : "Pasidalinta su kitais",
......
......@@ -168,6 +168,7 @@ OC.L10N.register(
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Jūsų failai yra tikriausiai prieinami per internetą nes .htaccess failas neveikia.",
"Create an <strong>admin account</strong>" : "Sukurti <strong>administratoriaus paskyrą</strong>",
"Username" : "Prisijungimo vardas",
"Storage & database" : "Saugykla ir duomenų bazė",
"Data folder" : "Duomenų katalogas",
"Configure the database" : "Nustatyti duomenų bazę",
"Database user" : "Duomenų bazės vartotojas",
......
......@@ -166,6 +166,7 @@
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Jūsų failai yra tikriausiai prieinami per internetą nes .htaccess failas neveikia.",
"Create an <strong>admin account</strong>" : "Sukurti <strong>administratoriaus paskyrą</strong>",
"Username" : "Prisijungimo vardas",
"Storage & database" : "Saugykla ir duomenų bazė",
"Data folder" : "Duomenų katalogas",
"Configure the database" : "Nustatyti duomenų bazę",
"Database user" : "Duomenų bazės vartotojas",
......
......@@ -61,6 +61,7 @@ OC.L10N.register(
"Application is not enabled" : "Programa neįjungta",
"Authentication error" : "Autentikacijos klaida",
"Token expired. Please reload page." : "Sesija baigėsi. Prašome perkrauti puslapį.",
"PostgreSQL >= 9 required" : "Reikalinga PostgreSQL >= 9 versija"
"PostgreSQL >= 9 required" : "Reikalinga PostgreSQL >= 9 versija",
"Storage is temporarily not available" : "Saugykla yra laikinai neprieinama"
},
"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);");
......@@ -59,6 +59,7 @@
"Application is not enabled" : "Programa neįjungta",
"Authentication error" : "Autentikacijos klaida",
"Token expired. Please reload page." : "Sesija baigėsi. Prašome perkrauti puslapį.",
"PostgreSQL >= 9 required" : "Reikalinga PostgreSQL >= 9 versija"
"PostgreSQL >= 9 required" : "Reikalinga PostgreSQL >= 9 versija",
"Storage is temporarily not available" : "Saugykla yra laikinai neprieinama"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -174,6 +174,7 @@ OC.L10N.register(
"Android app" : "Android programa",
"iOS app" : "iOS programa",
"Show First Run Wizard again" : "Rodyti pirmo karto vedlį dar kartą",
"Show storage location" : "Rodyti saugyklos vietą",
"Send email to new user" : "Siųsti el. laišką naujiems naudotojams",
"Show email address" : "Rodyti el. pašto adresą",
"E-Mail" : "El. paštas",
......
......@@ -172,6 +172,7 @@
"Android app" : "Android programa",
"iOS app" : "iOS programa",
"Show First Run Wizard again" : "Rodyti pirmo karto vedlį dar kartą",
"Show storage location" : "Rodyti saugyklos vietą",
"Send email to new user" : "Siųsti el. laišką naujiems naudotojams",
"Show email address" : "Rodyti el. pašto adresą",
"E-Mail" : "El. paštas",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment