Commit 8f8f9deb authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 25a87d40
......@@ -10,8 +10,6 @@ OC.L10N.register(
"Authentication error" : "Помилка автентифікації",
"Your full name has been changed." : "Ваше ім'я було змінене",
"Unable to change full name" : "Неможливо змінити ім'я",
"Group already exists" : "Група вже існує",
"Unable to add group" : "Не вдалося додати групу",
"Files decrypted successfully" : "Файли розшифровані успішно",
"Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Помилка розшифровки файлів, зверніться до вашого адміністратора. Додаткова інформація в owncloud.log",
"Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Помилка розшифровки файлів, перевірте пароль та спробуйте ще раз",
......@@ -20,8 +18,6 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't remove app." : "Неможливо видалити додаток.",
"Email saved" : "Адресу збережено",
"Invalid email" : "Невірна адреса",
"Unable to delete group" : "Не вдалося видалити групу",
"Unable to delete user" : "Не вдалося видалити користувача",
"Backups restored successfully" : "Резервна копія успішно відновлена",
"Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Неможливо відновити ключі шифрування, зверніться до вашого адміністратора. Додаткова інформація в owncloud.log",
"Language changed" : "Мова змінена",
......@@ -102,7 +98,6 @@ OC.L10N.register(
"TLS" : "TLS",
"Security Warning" : "Попередження про небезпеку",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Ви звертаєтесь до %s за допомогою HTTP. Ми наполегливо рекомендуємо вам налаштувати сервер на використання HTTPS.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Ваш каталог з даними та Ваші файли можливо доступні з Інтернету. Файл .htaccess, наданий з ownCloud, не працює. Ми наполегливо рекомендуємо Вам налаштувати свій веб-сервер таким чином, щоб каталог data більше не був доступний, або перемістити каталог data за межі кореневого каталогу документів веб-сервера.",
"Setup Warning" : "Попередження при Налаштуванні",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Схоже, що PHP налаштовано на вичищення блоків вбудованої документації. Це зробить кілька основних додатків недоступними.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Це, ймовірно, обумовлено використанням кеша/прискорювача такого як Zend OPcache або eAccelerator.",
......@@ -118,7 +113,6 @@ OC.L10N.register(
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Пропонуємо встановити необхідні пакети для вашої системи для підтримки однієї з наступних мов %s.",
"URL generation in notification emails" : "Генерування URL для повідомлень в електроних листах",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwritewebroot\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Якщо ваша копія ownCloud встановлена не в корені домену та використовує систему планування CRON, можливі проблеми з генерацією правильних URL. Щоб уникнути цього, встановіть опцію overwritewebroot файла config.php відповідно до теки розташування установки (Ймовірніше за все, це \"%s\")",
"Connectivity Checks" : "Перевірка З'єднання",
"No problems found" : "Проблем не виявленно",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Будь ласка, перевірте <a href='%s'>інструкції по встановленню</a>.",
"Last cron was executed at %s." : "Останню cron-задачу було запущено: %s.",
......
......@@ -8,8 +8,6 @@
"Authentication error" : "Помилка автентифікації",
"Your full name has been changed." : "Ваше ім'я було змінене",
"Unable to change full name" : "Неможливо змінити ім'я",
"Group already exists" : "Група вже існує",
"Unable to add group" : "Не вдалося додати групу",
"Files decrypted successfully" : "Файли розшифровані успішно",
"Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Помилка розшифровки файлів, зверніться до вашого адміністратора. Додаткова інформація в owncloud.log",
"Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Помилка розшифровки файлів, перевірте пароль та спробуйте ще раз",
......@@ -18,8 +16,6 @@
"Couldn't remove app." : "Неможливо видалити додаток.",
"Email saved" : "Адресу збережено",
"Invalid email" : "Невірна адреса",
"Unable to delete group" : "Не вдалося видалити групу",
"Unable to delete user" : "Не вдалося видалити користувача",
"Backups restored successfully" : "Резервна копія успішно відновлена",
"Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Неможливо відновити ключі шифрування, зверніться до вашого адміністратора. Додаткова інформація в owncloud.log",
"Language changed" : "Мова змінена",
......@@ -100,7 +96,6 @@
"TLS" : "TLS",
"Security Warning" : "Попередження про небезпеку",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Ви звертаєтесь до %s за допомогою HTTP. Ми наполегливо рекомендуємо вам налаштувати сервер на використання HTTPS.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Ваш каталог з даними та Ваші файли можливо доступні з Інтернету. Файл .htaccess, наданий з ownCloud, не працює. Ми наполегливо рекомендуємо Вам налаштувати свій веб-сервер таким чином, щоб каталог data більше не був доступний, або перемістити каталог data за межі кореневого каталогу документів веб-сервера.",
"Setup Warning" : "Попередження при Налаштуванні",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Схоже, що PHP налаштовано на вичищення блоків вбудованої документації. Це зробить кілька основних додатків недоступними.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Це, ймовірно, обумовлено використанням кеша/прискорювача такого як Zend OPcache або eAccelerator.",
......@@ -116,7 +111,6 @@
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Пропонуємо встановити необхідні пакети для вашої системи для підтримки однієї з наступних мов %s.",
"URL generation in notification emails" : "Генерування URL для повідомлень в електроних листах",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwritewebroot\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Якщо ваша копія ownCloud встановлена не в корені домену та використовує систему планування CRON, можливі проблеми з генерацією правильних URL. Щоб уникнути цього, встановіть опцію overwritewebroot файла config.php відповідно до теки розташування установки (Ймовірніше за все, це \"%s\")",
"Connectivity Checks" : "Перевірка З'єднання",
"No problems found" : "Проблем не виявленно",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Будь ласка, перевірте <a href='%s'>інструкції по встановленню</a>.",
"Last cron was executed at %s." : "Останню cron-задачу було запущено: %s.",
......
......@@ -7,12 +7,8 @@ OC.L10N.register(
"Authentication error" : "Lỗi xác thực",
"Your full name has been changed." : "Họ và tên đã được thay đổi.",
"Unable to change full name" : "Họ và tên không thể đổi ",
"Group already exists" : "Nhóm đã tồn tại",
"Unable to add group" : "Không thể thêm nhóm",
"Email saved" : "Lưu email",
"Invalid email" : "Email không hợp lệ",
"Unable to delete group" : "Không thể xóa nhóm",
"Unable to delete user" : "Không thể xóa người dùng",
"Language changed" : "Ngôn ngữ đã được thay đổi",
"Invalid request" : "Yêu cầu không hợp lệ",
"Admins can't remove themself from the admin group" : "Quản trị viên không thể loại bỏ chính họ khỏi nhóm quản lý",
......@@ -38,7 +34,6 @@ OC.L10N.register(
"None" : "Không gì cả",
"Login" : "Đăng nhập",
"Security Warning" : "Cảnh bảo bảo mật",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Thư mục và các tập tin của bạn có thể được truy cập từ Internet. Tập tin .htaccess không làm việc. Chúng tôi đề nghị bạn cấu hình ebserver ,phân quyền lại thư mục dữ liệu và cấp quyền truy cập hoặc di chuyển thư mục dữ liệu bên ngoài tài liệu gốc máy chủ web.",
"Execute one task with each page loaded" : "Thực thi tác vụ mỗi khi trang được tải",
"Allow apps to use the Share API" : "Cho phép các ứng dụng sử dụng chia sẻ API",
"Allow resharing" : "Cho phép chia sẻ lại",
......
......@@ -5,12 +5,8 @@
"Authentication error" : "Lỗi xác thực",
"Your full name has been changed." : "Họ và tên đã được thay đổi.",
"Unable to change full name" : "Họ và tên không thể đổi ",
"Group already exists" : "Nhóm đã tồn tại",
"Unable to add group" : "Không thể thêm nhóm",
"Email saved" : "Lưu email",
"Invalid email" : "Email không hợp lệ",
"Unable to delete group" : "Không thể xóa nhóm",
"Unable to delete user" : "Không thể xóa người dùng",
"Language changed" : "Ngôn ngữ đã được thay đổi",
"Invalid request" : "Yêu cầu không hợp lệ",
"Admins can't remove themself from the admin group" : "Quản trị viên không thể loại bỏ chính họ khỏi nhóm quản lý",
......@@ -36,7 +32,6 @@
"None" : "Không gì cả",
"Login" : "Đăng nhập",
"Security Warning" : "Cảnh bảo bảo mật",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Thư mục và các tập tin của bạn có thể được truy cập từ Internet. Tập tin .htaccess không làm việc. Chúng tôi đề nghị bạn cấu hình ebserver ,phân quyền lại thư mục dữ liệu và cấp quyền truy cập hoặc di chuyển thư mục dữ liệu bên ngoài tài liệu gốc máy chủ web.",
"Execute one task with each page loaded" : "Thực thi tác vụ mỗi khi trang được tải",
"Allow apps to use the Share API" : "Cho phép các ứng dụng sử dụng chia sẻ API",
"Allow resharing" : "Cho phép chia sẻ lại",
......
......@@ -9,8 +9,6 @@ OC.L10N.register(
"Authentication error" : "认证错误",
"Your full name has been changed." : "您的全名已修改。",
"Unable to change full name" : "无法修改全名",
"Group already exists" : "已存在该组",
"Unable to add group" : "无法增加组",
"Files decrypted successfully" : "文件解密成功",
"Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "无法解密您的文件,请检查您的 owncloud.log 或询问管理员",
"Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "无法解密您的文件,请检查密码并重试。",
......@@ -19,8 +17,6 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't remove app." : "无法删除应用。",
"Email saved" : "电子邮件已保存",
"Invalid email" : "无效的电子邮件",
"Unable to delete group" : "无法删除组",
"Unable to delete user" : "无法删除用户",
"Backups restored successfully" : "恢复备份成功",
"Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "无法恢复加密密钥,请检查 owncloud.log 或联系管理员",
"Language changed" : "语言已修改",
......@@ -96,7 +92,6 @@ OC.L10N.register(
"TLS" : "TLS",
"Security Warning" : "安全警告",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "您正通过 HTTP 访问 %s。我们强烈建议您配置你的服务器来要求使用 HTTPS。",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "您的数据文件夹和文件可由互联网访问。OwnCloud提供的.htaccess文件未生效。我们强烈建议您配置服务器,以使数据文件夹不可被访问,或者将数据文件夹移到web服务器以外。",
"Setup Warning" : "设置警告",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP 被设置为移除行内 <doc> 块,这将导致数个核心应用无法访问。",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "这可能是由缓存/加速器造成的,例如 Zend OPcache 或 eAccelerator。",
......
......@@ -7,8 +7,6 @@
"Authentication error" : "认证错误",
"Your full name has been changed." : "您的全名已修改。",
"Unable to change full name" : "无法修改全名",
"Group already exists" : "已存在该组",
"Unable to add group" : "无法增加组",
"Files decrypted successfully" : "文件解密成功",
"Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "无法解密您的文件,请检查您的 owncloud.log 或询问管理员",
"Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "无法解密您的文件,请检查密码并重试。",
......@@ -17,8 +15,6 @@
"Couldn't remove app." : "无法删除应用。",
"Email saved" : "电子邮件已保存",
"Invalid email" : "无效的电子邮件",
"Unable to delete group" : "无法删除组",
"Unable to delete user" : "无法删除用户",
"Backups restored successfully" : "恢复备份成功",
"Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "无法恢复加密密钥,请检查 owncloud.log 或联系管理员",
"Language changed" : "语言已修改",
......@@ -94,7 +90,6 @@
"TLS" : "TLS",
"Security Warning" : "安全警告",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "您正通过 HTTP 访问 %s。我们强烈建议您配置你的服务器来要求使用 HTTPS。",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "您的数据文件夹和文件可由互联网访问。OwnCloud提供的.htaccess文件未生效。我们强烈建议您配置服务器,以使数据文件夹不可被访问,或者将数据文件夹移到web服务器以外。",
"Setup Warning" : "设置警告",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP 被设置为移除行内 <doc> 块,这将导致数个核心应用无法访问。",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "这可能是由缓存/加速器造成的,例如 Zend OPcache 或 eAccelerator。",
......
......@@ -9,15 +9,11 @@ OC.L10N.register(
"Authentication error" : "認證錯誤",
"Your full name has been changed." : "您的全名已變更。",
"Unable to change full name" : "無法變更全名",
"Group already exists" : "群組已存在",
"Unable to add group" : "群組增加失敗",
"Files decrypted successfully" : "檔案解密成功",
"Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "無法解密您的檔案,請檢查您的 owncloud.log 或是詢問您的管理者",
"Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "無法解密您的檔案,確認您的密碼並再重試一次",
"Email saved" : "Email已儲存",
"Invalid email" : "無效的email",
"Unable to delete group" : "群組刪除錯誤",
"Unable to delete user" : "使用者刪除錯誤",
"Language changed" : "語言已變更",
"Invalid request" : "無效請求",
"Admins can't remove themself from the admin group" : "管理者帳號無法從管理者群組中移除",
......@@ -79,7 +75,6 @@ OC.L10N.register(
"TLS" : "TLS",
"Security Warning" : "安全性警告",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "您正透過未加密網頁存取 %s。我們強烈建議您設定您的主機必須使用加密網頁。",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "您的資料目錄 (Data Directory) 和檔案可能可以由網際網路上面公開存取。Owncloud 所提供的 .htaccess 設定檔並未生效,我們強烈建議您設定您的網頁伺服器以防止資料目錄被公開存取,或將您的資料目錄移出網頁伺服器的 document root 。",
"Setup Warning" : "設定警告",
"Module 'fileinfo' missing" : "遺失 'fileinfo' 模組",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "未偵測到 PHP 模組 'fileinfo'。我們強烈建議啟用這個模組以取得最好的 mime-type 支援。",
......
......@@ -7,15 +7,11 @@
"Authentication error" : "認證錯誤",
"Your full name has been changed." : "您的全名已變更。",
"Unable to change full name" : "無法變更全名",
"Group already exists" : "群組已存在",
"Unable to add group" : "群組增加失敗",
"Files decrypted successfully" : "檔案解密成功",
"Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "無法解密您的檔案,請檢查您的 owncloud.log 或是詢問您的管理者",
"Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "無法解密您的檔案,確認您的密碼並再重試一次",
"Email saved" : "Email已儲存",
"Invalid email" : "無效的email",
"Unable to delete group" : "群組刪除錯誤",
"Unable to delete user" : "使用者刪除錯誤",
"Language changed" : "語言已變更",
"Invalid request" : "無效請求",
"Admins can't remove themself from the admin group" : "管理者帳號無法從管理者群組中移除",
......@@ -77,7 +73,6 @@
"TLS" : "TLS",
"Security Warning" : "安全性警告",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "您正透過未加密網頁存取 %s。我們強烈建議您設定您的主機必須使用加密網頁。",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "您的資料目錄 (Data Directory) 和檔案可能可以由網際網路上面公開存取。Owncloud 所提供的 .htaccess 設定檔並未生效,我們強烈建議您設定您的網頁伺服器以防止資料目錄被公開存取,或將您的資料目錄移出網頁伺服器的 document root 。",
"Setup Warning" : "設定警告",
"Module 'fileinfo' missing" : "遺失 'fileinfo' 模組",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "未偵測到 PHP 模組 'fileinfo'。我們強烈建議啟用這個模組以取得最好的 mime-type 支援。",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment