Commit 8f8f9deb authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 25a87d40
......@@ -19,8 +19,10 @@ OC.L10N.register(
"Secure ftps://" : "Salattu ftps://",
"Timeout of HTTP requests in seconds" : "HTTP-pyyntöjen aikakatkaisu sekunneissa",
"Share" : "Jaa",
"Username as share" : "Käyttäjänimi jakona",
"URL" : "Verkko-osoite",
"Secure https://" : "Salattu https://",
"Remote subfolder" : "Etäalikansio",
"Access granted" : "Pääsy sallittu",
"Error configuring Dropbox storage" : "Virhe Dropbox levyn asetuksia tehtäessä",
"Grant access" : "Salli pääsy",
......@@ -31,6 +33,7 @@ OC.L10N.register(
"(group)" : "(ryhmä)",
"Saved" : "Tallennettu",
"<b>Note:</b> " : "<b>Huomio:</b> ",
"and" : "ja",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Huomio:</b> PHP:n cURL-tuki ei ole käytössä tai sitä ei ole asennettu. Kohteen %s liittäminen ei ole mahdollista. Pyydä järjestelmän ylläpitäjää ottamaan cURL-tuki käyttöön.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Huomio:</b> PHP:n FTP-tuki ei ole käytössä tai sitä ei ole asennettu. Kohteen %s liittäminen ei ole mahdollista. Pyydä järjestelmän ylläpitäjää ottamaan FTP-tuki käyttöön.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Huomio:</b> \"%s\" ei ole asennettu. Kohteen %s liittäminen ei ole mahdollista. Pyydä järjestelmän ylläpitäjää asentamaan puuttuva kohde.",
......
......@@ -17,8 +17,10 @@
"Secure ftps://" : "Salattu ftps://",
"Timeout of HTTP requests in seconds" : "HTTP-pyyntöjen aikakatkaisu sekunneissa",
"Share" : "Jaa",
"Username as share" : "Käyttäjänimi jakona",
"URL" : "Verkko-osoite",
"Secure https://" : "Salattu https://",
"Remote subfolder" : "Etäalikansio",
"Access granted" : "Pääsy sallittu",
"Error configuring Dropbox storage" : "Virhe Dropbox levyn asetuksia tehtäessä",
"Grant access" : "Salli pääsy",
......@@ -29,6 +31,7 @@
"(group)" : "(ryhmä)",
"Saved" : "Tallennettu",
"<b>Note:</b> " : "<b>Huomio:</b> ",
"and" : "ja",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Huomio:</b> PHP:n cURL-tuki ei ole käytössä tai sitä ei ole asennettu. Kohteen %s liittäminen ei ole mahdollista. Pyydä järjestelmän ylläpitäjää ottamaan cURL-tuki käyttöön.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Huomio:</b> PHP:n FTP-tuki ei ole käytössä tai sitä ei ole asennettu. Kohteen %s liittäminen ei ole mahdollista. Pyydä järjestelmän ylläpitäjää ottamaan FTP-tuki käyttöön.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Huomio:</b> \"%s\" ei ole asennettu. Kohteen %s liittäminen ei ole mahdollista. Pyydä järjestelmän ylläpitäjää asentamaan puuttuva kohde.",
......
......@@ -54,6 +54,7 @@ OC.L10N.register(
"(group)" : "(gruppo)",
"Saved" : "Salvato",
"<b>Note:</b> " : "<b>Nota:</b>",
"and" : "e",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> il supporto a cURL di PHP non è abilitato o installato. Impossibile montare %s. Chiedi al tuo amministratore di sistema di installarlo.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> il supporto a FTP in PHP non è abilitato o installato. Impossibile montare %s. Chiedi al tuo amministratore di sistema di installarlo.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> \"%s\" non è installato. Impossibile montare %s. Chiedi al tuo amministratore di sistema di installarlo.",
......
......@@ -52,6 +52,7 @@
"(group)" : "(gruppo)",
"Saved" : "Salvato",
"<b>Note:</b> " : "<b>Nota:</b>",
"and" : "e",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> il supporto a cURL di PHP non è abilitato o installato. Impossibile montare %s. Chiedi al tuo amministratore di sistema di installarlo.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> il supporto a FTP in PHP non è abilitato o installato. Impossibile montare %s. Chiedi al tuo amministratore di sistema di installarlo.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> \"%s\" non è installato. Impossibile montare %s. Chiedi al tuo amministratore di sistema di installarlo.",
......
......@@ -54,6 +54,7 @@ OC.L10N.register(
"(group)" : "(groep)",
"Saved" : "Bewaard",
"<b>Note:</b> " : "<b>Let op:</b> ",
"and" : "en",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Let op:</b> Curl ondersteuning in PHP is niet geactiveerd of geïnstalleerd. Mounten van %s is niet mogelijk. Vraag uw systeembeheerder dit te installeren.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Let op:</b> FTP ondersteuning in PHP is niet geactiveerd of geïnstalleerd. Mounten van %s is niet mogelijk. Vraag uw beheerder dit te installeren.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Let op:</b> \"%s\" is niet geïnstalleerd. Mounten van %s is niet mogelijk. Vraag uw beheerder om dit te installeren.",
......
......@@ -52,6 +52,7 @@
"(group)" : "(groep)",
"Saved" : "Bewaard",
"<b>Note:</b> " : "<b>Let op:</b> ",
"and" : "en",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Let op:</b> Curl ondersteuning in PHP is niet geactiveerd of geïnstalleerd. Mounten van %s is niet mogelijk. Vraag uw systeembeheerder dit te installeren.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Let op:</b> FTP ondersteuning in PHP is niet geactiveerd of geïnstalleerd. Mounten van %s is niet mogelijk. Vraag uw beheerder dit te installeren.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Let op:</b> \"%s\" is niet geïnstalleerd. Mounten van %s is niet mogelijk. Vraag uw beheerder om dit te installeren.",
......
......@@ -54,6 +54,7 @@ OC.L10N.register(
"(group)" : "(grupo)",
"Saved" : "Salvo",
"<b>Note:</b> " : "<b>Nota:</b>",
"and" : "e",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> O suporte cURL do PHP não está habilitado ou instalado. Montagem de %s não é possível. Por favor, solicite ao seu administrador do sistema para instalá-lo.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> O suporte FTP no PHP não está habilitado ou instalado. Montagem de %s não é possível. Por favor, solicite ao seu administrador do sistema para instalá-lo.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> \"%s\" não está instalado. Montagem de %s não é possível. Por favor, solicite ao seu administrador do sistema para instalá-lo.",
......
......@@ -52,6 +52,7 @@
"(group)" : "(grupo)",
"Saved" : "Salvo",
"<b>Note:</b> " : "<b>Nota:</b>",
"and" : "e",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> O suporte cURL do PHP não está habilitado ou instalado. Montagem de %s não é possível. Por favor, solicite ao seu administrador do sistema para instalá-lo.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> O suporte FTP no PHP não está habilitado ou instalado. Montagem de %s não é possível. Por favor, solicite ao seu administrador do sistema para instalá-lo.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> \"%s\" não está instalado. Montagem de %s não é possível. Por favor, solicite ao seu administrador do sistema para instalá-lo.",
......
......@@ -54,6 +54,7 @@ OC.L10N.register(
"(group)" : "(grup)",
"Saved" : "Kaydedildi",
"<b>Note:</b> " : "<b>Not:</b> ",
"and" : "ve",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Not:</b> PHP'de cURL desteği etkin veya kurulu değil. %s bağlaması mümkün olmayacak. Lütfen kurulumu için sistem yöneticilerinizle iletişime geçin.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Not:</b> PHP'de FTP desteği etkin veya kurulu değil. %s bağlaması mümkün olmayacak. Lütfen kurulumu için sistem yöneticilerinizle iletişime geçin.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Not:</b> \"%s\" kurulu değil. %s bağlaması mümkün olmayacak. Lütfen kurulumu için sistem yöneticilerinizle iletişime geçin.",
......
......@@ -52,6 +52,7 @@
"(group)" : "(grup)",
"Saved" : "Kaydedildi",
"<b>Note:</b> " : "<b>Not:</b> ",
"and" : "ve",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Not:</b> PHP'de cURL desteği etkin veya kurulu değil. %s bağlaması mümkün olmayacak. Lütfen kurulumu için sistem yöneticilerinizle iletişime geçin.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Not:</b> PHP'de FTP desteği etkin veya kurulu değil. %s bağlaması mümkün olmayacak. Lütfen kurulumu için sistem yöneticilerinizle iletişime geçin.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Not:</b> \"%s\" kurulu değil. %s bağlaması mümkün olmayacak. Lütfen kurulumu için sistem yöneticilerinizle iletişime geçin.",
......
......@@ -9,12 +9,8 @@ OC.L10N.register(
"Authentication error" : "لم يتم التأكد من الشخصية بنجاح",
"Your full name has been changed." : "اسمك الكامل تم تغييره.",
"Unable to change full name" : "لم يتم التمكن من تغيير اسمك الكامل",
"Group already exists" : "المجموعة موجودة مسبقاً",
"Unable to add group" : "فشل إضافة المجموعة",
"Email saved" : "تم حفظ البريد الإلكتروني",
"Invalid email" : "البريد الإلكتروني غير صالح",
"Unable to delete group" : "فشل إزالة المجموعة",
"Unable to delete user" : "فشل إزالة المستخدم",
"Backups restored successfully" : "تم إسترجاع النسخة الإحتياطية بنجاح",
"Language changed" : "تم تغيير اللغة",
"Invalid request" : "طلب غير مفهوم",
......@@ -72,7 +68,6 @@ OC.L10N.register(
"Login" : "تسجيل الدخول",
"Security Warning" : "تحذير أمان",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "انت تستخدم %s عن طريق HTTP . نحن نقترح باصرار ان تهيء الخادم ليتمكن من الوصول عن طريق HTTPS.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "مجلد data و ملفاتك يمكن الوصول لها عن طريق الانترنت. ملف .htaccess لا يمكن تشغيلة. نحن نقترح باصرار ان تعيد اعداد خادمك لمنع الدخول الى بياناتك عن طريق الانترنت او بالامكان ان تنقل مجلد data خارج document root بشكل مؤقت. ",
"Setup Warning" : "تحذير في التنصيب",
"Module 'fileinfo' missing" : "الموديل 'fileinfo' مفقود",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "موديل 'fileinfo' الخاص بالـPHP مفقود . نوصي بتفعيل هذا الموديل للحصول على أفضل النتائج مع خاصية التحقق ",
......
......@@ -7,12 +7,8 @@
"Authentication error" : "لم يتم التأكد من الشخصية بنجاح",
"Your full name has been changed." : "اسمك الكامل تم تغييره.",
"Unable to change full name" : "لم يتم التمكن من تغيير اسمك الكامل",
"Group already exists" : "المجموعة موجودة مسبقاً",
"Unable to add group" : "فشل إضافة المجموعة",
"Email saved" : "تم حفظ البريد الإلكتروني",
"Invalid email" : "البريد الإلكتروني غير صالح",
"Unable to delete group" : "فشل إزالة المجموعة",
"Unable to delete user" : "فشل إزالة المستخدم",
"Backups restored successfully" : "تم إسترجاع النسخة الإحتياطية بنجاح",
"Language changed" : "تم تغيير اللغة",
"Invalid request" : "طلب غير مفهوم",
......@@ -70,7 +66,6 @@
"Login" : "تسجيل الدخول",
"Security Warning" : "تحذير أمان",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "انت تستخدم %s عن طريق HTTP . نحن نقترح باصرار ان تهيء الخادم ليتمكن من الوصول عن طريق HTTPS.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "مجلد data و ملفاتك يمكن الوصول لها عن طريق الانترنت. ملف .htaccess لا يمكن تشغيلة. نحن نقترح باصرار ان تعيد اعداد خادمك لمنع الدخول الى بياناتك عن طريق الانترنت او بالامكان ان تنقل مجلد data خارج document root بشكل مؤقت. ",
"Setup Warning" : "تحذير في التنصيب",
"Module 'fileinfo' missing" : "الموديل 'fileinfo' مفقود",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "موديل 'fileinfo' الخاص بالـPHP مفقود . نوصي بتفعيل هذا الموديل للحصول على أفضل النتائج مع خاصية التحقق ",
......
......@@ -9,8 +9,6 @@ OC.L10N.register(
"Authentication error" : "Fallu d'autenticación",
"Your full name has been changed." : "Camudóse'l nome completu.",
"Unable to change full name" : "Nun pue camudase'l nome completu",
"Group already exists" : "El grupu yá esiste",
"Unable to add group" : "Nun pudo amestase'l grupu",
"Files decrypted successfully" : "Descifráronse los ficheros",
"Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Nun pudieron descifrase sus ficheros. Revisa'l owncloud.log o consulta col alministrador",
"Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Nun pudieron descifrase los ficheros. Revisa la contraseña ya inténtalo dempués",
......@@ -19,8 +17,6 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't remove app." : "Nun pudo desaniciase l'aplicación.",
"Email saved" : "Corréu-e guardáu",
"Invalid email" : "Corréu electrónicu non válidu",
"Unable to delete group" : "Nun pudo desaniciase'l grupu",
"Unable to delete user" : "Nun pudo desaniciase l'usuariu",
"Backups restored successfully" : "Copia de seguridá restaurada",
"Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Nun pudieron restaurase dafechu les tos claves de cifráu, por favor comprueba'l to owncloud.log o entruga a un alministrador",
"Language changed" : "Camudóse la llingua",
......@@ -101,7 +97,6 @@ OC.L10N.register(
"TLS" : "TLS",
"Security Warning" : "Avisu de seguridá",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Tas ingresando a %s vía HTTP. Encamentámoste que configures el sirvidor pa solicitar HTTPS.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "El direutoriu de datos y ficheros ye dablemente accesible dende Internet, darréu que'l ficheru .htaccess nun ta funcionando. Suxerímoste que configures el sirvidor web de mou que'l direutoriu de datos nun seya accesible o que muevas talu direutoriu fuera del raigañu de documentos del sirvidor web.",
"Setup Warning" : "Avisu de configuración",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP ta aparentemente configuráu pa desaniciar bloques de documentos en llinia. Esto va facer que delles aplicaciones principales nun tean accesibles.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dablemente esto seya culpa d'un caché o acelerador, como por exemplu Zend OPcache o eAccelerator.",
......
......@@ -7,8 +7,6 @@
"Authentication error" : "Fallu d'autenticación",
"Your full name has been changed." : "Camudóse'l nome completu.",
"Unable to change full name" : "Nun pue camudase'l nome completu",
"Group already exists" : "El grupu yá esiste",
"Unable to add group" : "Nun pudo amestase'l grupu",
"Files decrypted successfully" : "Descifráronse los ficheros",
"Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Nun pudieron descifrase sus ficheros. Revisa'l owncloud.log o consulta col alministrador",
"Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Nun pudieron descifrase los ficheros. Revisa la contraseña ya inténtalo dempués",
......@@ -17,8 +15,6 @@
"Couldn't remove app." : "Nun pudo desaniciase l'aplicación.",
"Email saved" : "Corréu-e guardáu",
"Invalid email" : "Corréu electrónicu non válidu",
"Unable to delete group" : "Nun pudo desaniciase'l grupu",
"Unable to delete user" : "Nun pudo desaniciase l'usuariu",
"Backups restored successfully" : "Copia de seguridá restaurada",
"Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Nun pudieron restaurase dafechu les tos claves de cifráu, por favor comprueba'l to owncloud.log o entruga a un alministrador",
"Language changed" : "Camudóse la llingua",
......@@ -99,7 +95,6 @@
"TLS" : "TLS",
"Security Warning" : "Avisu de seguridá",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "Tas ingresando a %s vía HTTP. Encamentámoste que configures el sirvidor pa solicitar HTTPS.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "El direutoriu de datos y ficheros ye dablemente accesible dende Internet, darréu que'l ficheru .htaccess nun ta funcionando. Suxerímoste que configures el sirvidor web de mou que'l direutoriu de datos nun seya accesible o que muevas talu direutoriu fuera del raigañu de documentos del sirvidor web.",
"Setup Warning" : "Avisu de configuración",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP ta aparentemente configuráu pa desaniciar bloques de documentos en llinia. Esto va facer que delles aplicaciones principales nun tean accesibles.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dablemente esto seya culpa d'un caché o acelerador, como por exemplu Zend OPcache o eAccelerator.",
......
......@@ -4,8 +4,6 @@ OC.L10N.register(
"Authentication error" : "Təyinat metodikası",
"Your full name has been changed." : "Sizin tam adınız dəyişdirildi.",
"Unable to change full name" : "Tam adı dəyişmək olmur",
"Group already exists" : "Qrup artıq mövcuddur",
"Unable to add group" : "Qrupu əlavə etmək olmur",
"Files decrypted successfully" : "Fayllar uğurla deşifrə edildi",
"Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Sizin faylları deşifrə etmək olmur, xahiş olunur owncloud.log faylını yoxlaya vəya inzibatçıya müraciət edəsiniz.",
"Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Sizin faylları deşifrə etmək olmur, xahiş olunur şifrəni yoxlaya və yenidən təkrar edəsiniz.",
......@@ -14,8 +12,6 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't remove app." : "Proqram təminatını silmək mümkün olmadı.",
"Email saved" : "Məktub yadda saxlanıldı",
"Invalid email" : "Yalnış məktub",
"Unable to delete group" : "Qrupu silmək olmur",
"Unable to delete user" : "İstifadəçini silmək olmur",
"Backups restored successfully" : "Ehtiyyat nüsxələr uğurla geri qaytarıldı",
"Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Sizin şifrələnmə açarlarınızı geri qaytarmaq mümkün olmadı, xahış olunur owncloud.log faylını yoxlaya və ya inzibatçıya müraciət edəsiniz.",
"Language changed" : "Dil dəyişdirildi",
......
......@@ -2,8 +2,6 @@
"Authentication error" : "Təyinat metodikası",
"Your full name has been changed." : "Sizin tam adınız dəyişdirildi.",
"Unable to change full name" : "Tam adı dəyişmək olmur",
"Group already exists" : "Qrup artıq mövcuddur",
"Unable to add group" : "Qrupu əlavə etmək olmur",
"Files decrypted successfully" : "Fayllar uğurla deşifrə edildi",
"Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Sizin faylları deşifrə etmək olmur, xahiş olunur owncloud.log faylını yoxlaya vəya inzibatçıya müraciət edəsiniz.",
"Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Sizin faylları deşifrə etmək olmur, xahiş olunur şifrəni yoxlaya və yenidən təkrar edəsiniz.",
......@@ -12,8 +10,6 @@
"Couldn't remove app." : "Proqram təminatını silmək mümkün olmadı.",
"Email saved" : "Məktub yadda saxlanıldı",
"Invalid email" : "Yalnış məktub",
"Unable to delete group" : "Qrupu silmək olmur",
"Unable to delete user" : "İstifadəçini silmək olmur",
"Backups restored successfully" : "Ehtiyyat nüsxələr uğurla geri qaytarıldı",
"Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Sizin şifrələnmə açarlarınızı geri qaytarmaq mümkün olmadı, xahış olunur owncloud.log faylını yoxlaya və ya inzibatçıya müraciət edəsiniz.",
"Language changed" : "Dil dəyişdirildi",
......
......@@ -10,8 +10,6 @@ OC.L10N.register(
"Authentication error" : "Възникна проблем с идентификацията",
"Your full name has been changed." : "Пълното ти име е променено.",
"Unable to change full name" : "Неуспешна промяна на пълното име.",
"Group already exists" : "Групата вече съществува",
"Unable to add group" : "Неуспешно добавяне на група",
"Files decrypted successfully" : "Успешно разшифроването на файловете.",
"Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Неуспешно разшифроване на файловете ти, моля провери owncloud.log или попитай администратора.",
"Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Неуспешно разшифроване на файловете ти, провери паролата си и опитай отново.",
......@@ -20,8 +18,6 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't remove app." : "Неуспешно премахване на приложението.",
"Email saved" : "Имейла запазен",
"Invalid email" : "Невалиден имейл",
"Unable to delete group" : "Неуспешно изтриване на група",
"Unable to delete user" : "Неуспешно изтриване на потребител",
"Backups restored successfully" : "Резервното копие е успешно възстановено.",
"Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Неуспешно възстановяване на криптиращите ти ключове, моля провери owncloud.log или попитай администратора.",
"Language changed" : "Езикът е променен",
......@@ -102,7 +98,6 @@ OC.L10N.register(
"TLS" : "TLS",
"Security Warning" : "Предупреждение за Сигурноста",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "В момента използваш HTTP, за да посетиш %s. Силно препоръчваме да настроиш съвръра си да използва HTTPS.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Твоята директория за данни и файлове вероятно са достъпни от интернет. .htaccess файла не функционира. Силно препоръчваме да настроиш уебсъръра по такъв начин, че директорията за данни да не бъде достъпна или да я преместиш извън директорията корен на сървъра.",
"Setup Warning" : "Предупреждение за Настройките",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP е настроен да премахва inline doc блокове. Това може да превърне няколко основни приложения недостъпни.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Това може да се дължи на cache/accelerator като Zend OPache или eAccelerator.",
......@@ -117,7 +112,6 @@ OC.L10N.register(
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Това означва, че може да има проблеми с определини символи в имената на файловете.",
"URL generation in notification emails" : "Генериране на URL в имейлите за известяване",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwritewebroot\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Ако инсталацията не e инсталиранa в root на домейна и използва cron, може да има проблеми с генерирането на URL. За да избегнеш тези проблеми, моля, промени \"overwritewebroot\" в config.php с webroot пътя (Препоръчително: \"%s\")",
"Connectivity Checks" : "Проверки за свързаност",
"No problems found" : "Не са открити проблеми",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Моля, провери <a href='%s'>ръководството за инсталиране</a> отново.",
"Last cron was executed at %s." : "Последният cron се изпълни в %s.",
......
......@@ -8,8 +8,6 @@
"Authentication error" : "Възникна проблем с идентификацията",
"Your full name has been changed." : "Пълното ти име е променено.",
"Unable to change full name" : "Неуспешна промяна на пълното име.",
"Group already exists" : "Групата вече съществува",
"Unable to add group" : "Неуспешно добавяне на група",
"Files decrypted successfully" : "Успешно разшифроването на файловете.",
"Couldn't decrypt your files, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Неуспешно разшифроване на файловете ти, моля провери owncloud.log или попитай администратора.",
"Couldn't decrypt your files, check your password and try again" : "Неуспешно разшифроване на файловете ти, провери паролата си и опитай отново.",
......@@ -18,8 +16,6 @@
"Couldn't remove app." : "Неуспешно премахване на приложението.",
"Email saved" : "Имейла запазен",
"Invalid email" : "Невалиден имейл",
"Unable to delete group" : "Неуспешно изтриване на група",
"Unable to delete user" : "Неуспешно изтриване на потребител",
"Backups restored successfully" : "Резервното копие е успешно възстановено.",
"Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "Неуспешно възстановяване на криптиращите ти ключове, моля провери owncloud.log или попитай администратора.",
"Language changed" : "Езикът е променен",
......@@ -100,7 +96,6 @@
"TLS" : "TLS",
"Security Warning" : "Предупреждение за Сигурноста",
"You are accessing %s via HTTP. We strongly suggest you configure your server to require using HTTPS instead." : "В момента използваш HTTP, за да посетиш %s. Силно препоръчваме да настроиш съвръра си да използва HTTPS.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your webserver in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the webserver document root." : "Твоята директория за данни и файлове вероятно са достъпни от интернет. .htaccess файла не функционира. Силно препоръчваме да настроиш уебсъръра по такъв начин, че директорията за данни да не бъде достъпна или да я преместиш извън директорията корен на сървъра.",
"Setup Warning" : "Предупреждение за Настройките",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP е настроен да премахва inline doc блокове. Това може да превърне няколко основни приложения недостъпни.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Това може да се дължи на cache/accelerator като Zend OPache или eAccelerator.",
......@@ -115,7 +110,6 @@
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "Това означва, че може да има проблеми с определини символи в имената на файловете.",
"URL generation in notification emails" : "Генериране на URL в имейлите за известяване",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwritewebroot\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Ако инсталацията не e инсталиранa в root на домейна и използва cron, може да има проблеми с генерирането на URL. За да избегнеш тези проблеми, моля, промени \"overwritewebroot\" в config.php с webroot пътя (Препоръчително: \"%s\")",
"Connectivity Checks" : "Проверки за свързаност",
"No problems found" : "Не са открити проблеми",
"Please double check the <a href='%s'>installation guides</a>." : "Моля, провери <a href='%s'>ръководството за инсталиране</a> отново.",
"Last cron was executed at %s." : "Последният cron се изпълни в %s.",
......
......@@ -6,14 +6,10 @@ OC.L10N.register(
"Email Server" : "ইমেইল সার্ভার",
"Authentication error" : "অনুমোদন ঘটিত সমস্যা",
"Your full name has been changed." : "আপনার পূর্ণ নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।",
"Group already exists" : "গোষ্ঠীটি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান",
"Unable to add group" : "গোষ্ঠী যোগ করা সম্ভব হলো না",
"Files decrypted successfully" : "সার্থকভাবে ফাইল ডিক্রিপ্ট করা হয়েছে",
"Couldn't remove app." : "অ্যাপ অপসারণ করা গেলনা",
"Email saved" : "ই-মেইল সংরক্ষন করা হয়েছে",
"Invalid email" : "ই-মেইলটি সঠিক নয়",
"Unable to delete group" : "গোষ্ঠী মুছে ফেলা সম্ভব হলো না ",
"Unable to delete user" : "ব্যবহারকারী মুছে ফেলা সম্ভব হলো না ",
"Backups restored successfully" : "ব্যাকআপ পূণঃস্থাপন সুসম্পন্ন",
"Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "িআপনার এনক্রিপসন কি পূনর্বাসন করা গেলনা, আপনার owncloud.log পিরীক্ষা করুন বা প্রশাসককে জিজ্ঞাসা করুন",
"Language changed" : "ভাষা পরিবর্তন করা হয়েছে",
......
......@@ -4,14 +4,10 @@
"Email Server" : "ইমেইল সার্ভার",
"Authentication error" : "অনুমোদন ঘটিত সমস্যা",
"Your full name has been changed." : "আপনার পূর্ণ নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।",
"Group already exists" : "গোষ্ঠীটি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান",
"Unable to add group" : "গোষ্ঠী যোগ করা সম্ভব হলো না",
"Files decrypted successfully" : "সার্থকভাবে ফাইল ডিক্রিপ্ট করা হয়েছে",
"Couldn't remove app." : "অ্যাপ অপসারণ করা গেলনা",
"Email saved" : "ই-মেইল সংরক্ষন করা হয়েছে",
"Invalid email" : "ই-মেইলটি সঠিক নয়",
"Unable to delete group" : "গোষ্ঠী মুছে ফেলা সম্ভব হলো না ",
"Unable to delete user" : "ব্যবহারকারী মুছে ফেলা সম্ভব হলো না ",
"Backups restored successfully" : "ব্যাকআপ পূণঃস্থাপন সুসম্পন্ন",
"Couldn't restore your encryption keys, please check your owncloud.log or ask your administrator" : "িআপনার এনক্রিপসন কি পূনর্বাসন করা গেলনা, আপনার owncloud.log পিরীক্ষা করুন বা প্রশাসককে জিজ্ঞাসা করুন",
"Language changed" : "ভাষা পরিবর্তন করা হয়েছে",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment