Commit 90e11ee0 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 08a490df
......@@ -67,6 +67,8 @@ OC.L10N.register(
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "El almacén de {owner} está casi lleno en un ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Su almacenamiento está casi lleno ({usedSpacePercent}%)",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["coincidencias '{filter}'","coincidencia '{filter}'"],
"Path" : "Ruta",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
"Favorited" : "Agregado a Favoritos",
"Favorite" : "Favorito",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Se produjo un error al tratar de actualizar las etiquetas",
......@@ -90,6 +92,7 @@ OC.L10N.register(
"File handling" : "Administración de archivos",
"Maximum upload size" : "Tamaño máximo de subida",
"max. possible: " : "máx. posible:",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "Con PHP-FPM este valor se puede demorar hasta 5 minutos para tener efecto después de guardar.",
"Save" : "Guardar",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "No se puede editar desde aquí por permisos insuficientes.",
"Settings" : "Ajustes",
......
......@@ -65,6 +65,8 @@
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "El almacén de {owner} está casi lleno en un ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Su almacenamiento está casi lleno ({usedSpacePercent}%)",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["coincidencias '{filter}'","coincidencia '{filter}'"],
"Path" : "Ruta",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
"Favorited" : "Agregado a Favoritos",
"Favorite" : "Favorito",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Se produjo un error al tratar de actualizar las etiquetas",
......@@ -88,6 +90,7 @@
"File handling" : "Administración de archivos",
"Maximum upload size" : "Tamaño máximo de subida",
"max. possible: " : "máx. posible:",
"With PHP-FPM this value may take up to 5 minutes to take effect after saving." : "Con PHP-FPM este valor se puede demorar hasta 5 minutos para tener efecto después de guardar.",
"Save" : "Guardar",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "No se puede editar desde aquí por permisos insuficientes.",
"Settings" : "Ajustes",
......
......@@ -36,6 +36,8 @@ OC.L10N.register(
"Folder" : "Mappa",
"Upload" : "Senda inn",
"Cancel upload" : "Hætta við innsendingu",
"No entries found in this folder" : "Engar skrár fundust í þessari möppu",
"Select all" : "Velja allt",
"Delete" : "Eyða",
"Upload too large" : "Innsend skrá er of stór",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Skrárnar sem þú ert að senda inn eru stærri en hámarks innsendingarstærð á þessum netþjóni.",
......
......@@ -34,6 +34,8 @@
"Folder" : "Mappa",
"Upload" : "Senda inn",
"Cancel upload" : "Hætta við innsendingu",
"No entries found in this folder" : "Engar skrár fundust í þessari möppu",
"Select all" : "Velja allt",
"Delete" : "Eyða",
"Upload too large" : "Innsend skrá er of stór",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Skrárnar sem þú ert að senda inn eru stærri en hámarks innsendingarstærð á þessum netþjóni.",
......
OC.L10N.register(
"files_external",
{
"Fetching request tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Tokener til anmodning om hentning mislykkedes. Verificér at din app-nøgle og -hemmelighed er korrekte.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Tokener for adgang til hentning fejlede. Verificér at din app-nøgle og -hemmelighed er korrekte.",
"Please provide a valid app key and secret." : "Angiv venligst en gyldig app-nøgle og -hemmelighed.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Trin 1 mislykkedes. Undtagelse: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Trin 2 mislykkedes. Undtagelse: %s",
"External storage" : "Eksternt lager",
......@@ -22,12 +25,18 @@ OC.L10N.register(
"SFTP with secret key login" : "SFTP med hemmelig nøglelogin",
"Public key" : "Offentlig nøgle",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Lager med ID'et \"%i% er ikke fundet",
"Invalid backend or authentication mechanism class" : "Ugyldig backend eller klasse for godkendelsesmekanisme",
"Invalid mount point" : "Fokert monteringspunkt",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Forkert lager til backend \"%s\"en",
"Unsatisfied backend parameters" : "Utilfredsstillede backend-parametre",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Utilfredsstillede parametre for godkendelsesmekanisme",
"Admin-only storage backend \"%s\"" : "Kun-for-admin lagringsbackend \"%s\"",
"Personal" : "Personligt",
"System" : "System",
"Grant access" : "Godkend adgang",
"Access granted" : "Adgang godkendt",
"Error configuring OAuth1" : "Fejl under konfiguration af OAuth1",
"Error configuring OAuth2" : "Fejl under konfiguration af OAuth2",
"Enable encryption" : "Slå kryptering til",
"Enable previews" : "Slå forhåndsvisninger til",
"Check for changes" : "Tjek for ændringer",
......@@ -39,12 +48,19 @@ OC.L10N.register(
"Saved" : "Gemt",
"Generate keys" : "Opret nøgler.",
"Error generating key pair" : "Fejl under oprettelse af nøglepar",
"Access key" : "Adgangsnøgle",
"Secret key" : "Hemmelig nøgle",
"Builtin" : "Indbygget",
"None" : "Ingen",
"OAuth1" : "OAuth1",
"App key" : "App-nøgle",
"App secret" : "App-hemmelighed",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "Klient-ID",
"Client secret" : "Klient hemmelighed",
"Username and password" : "Brugernavn og kodeord",
"Password" : "Kodeord",
"Session credentials" : "Brugeroplysninger for session",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Hostname" : "Værtsnavn",
"Port" : "Port",
......@@ -55,11 +71,15 @@ OC.L10N.register(
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Sikker https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Secure ftps://" : "Sikker ftps://",
"Google Drive" : "Google Drev",
"Local" : "Lokal",
"Location" : "Placering",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"Root" : "Root",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"<b>Note:</b> " : "<b>Note:</b> ",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Bemærk:</b> cURL-understøttelsen i PHP er enten ikke aktiveret eller installeret. Monteringen af %s er ikke mulig. Anmod din systemadministrator om at installere det.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Bemærk:</b> FTP understøttelsen i PHP er enten ikke aktiveret eller installeret. Montering af %s er ikke muligt. Anmod din systemadministrator om at installere det.",
......@@ -71,6 +91,7 @@ OC.L10N.register(
"Scope" : "Anvendelsesområde",
"External Storage" : "Ekstern opbevaring",
"Folder name" : "Mappenavn",
"Authentication" : "Godkendelse",
"Configuration" : "Opsætning",
"Available for" : "Tilgængelig for",
"Advanced settings" : "Avancerede indstillinger",
......
{ "translations": {
"Fetching request tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Tokener til anmodning om hentning mislykkedes. Verificér at din app-nøgle og -hemmelighed er korrekte.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Tokener for adgang til hentning fejlede. Verificér at din app-nøgle og -hemmelighed er korrekte.",
"Please provide a valid app key and secret." : "Angiv venligst en gyldig app-nøgle og -hemmelighed.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Trin 1 mislykkedes. Undtagelse: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Trin 2 mislykkedes. Undtagelse: %s",
"External storage" : "Eksternt lager",
......@@ -20,12 +23,18 @@
"SFTP with secret key login" : "SFTP med hemmelig nøglelogin",
"Public key" : "Offentlig nøgle",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Lager med ID'et \"%i% er ikke fundet",
"Invalid backend or authentication mechanism class" : "Ugyldig backend eller klasse for godkendelsesmekanisme",
"Invalid mount point" : "Fokert monteringspunkt",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Forkert lager til backend \"%s\"en",
"Unsatisfied backend parameters" : "Utilfredsstillede backend-parametre",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Utilfredsstillede parametre for godkendelsesmekanisme",
"Admin-only storage backend \"%s\"" : "Kun-for-admin lagringsbackend \"%s\"",
"Personal" : "Personligt",
"System" : "System",
"Grant access" : "Godkend adgang",
"Access granted" : "Adgang godkendt",
"Error configuring OAuth1" : "Fejl under konfiguration af OAuth1",
"Error configuring OAuth2" : "Fejl under konfiguration af OAuth2",
"Enable encryption" : "Slå kryptering til",
"Enable previews" : "Slå forhåndsvisninger til",
"Check for changes" : "Tjek for ændringer",
......@@ -37,12 +46,19 @@
"Saved" : "Gemt",
"Generate keys" : "Opret nøgler.",
"Error generating key pair" : "Fejl under oprettelse af nøglepar",
"Access key" : "Adgangsnøgle",
"Secret key" : "Hemmelig nøgle",
"Builtin" : "Indbygget",
"None" : "Ingen",
"OAuth1" : "OAuth1",
"App key" : "App-nøgle",
"App secret" : "App-hemmelighed",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "Klient-ID",
"Client secret" : "Klient hemmelighed",
"Username and password" : "Brugernavn og kodeord",
"Password" : "Kodeord",
"Session credentials" : "Brugeroplysninger for session",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Hostname" : "Værtsnavn",
"Port" : "Port",
......@@ -53,11 +69,15 @@
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Sikker https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Secure ftps://" : "Sikker ftps://",
"Google Drive" : "Google Drev",
"Local" : "Lokal",
"Location" : "Placering",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"Root" : "Root",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"<b>Note:</b> " : "<b>Note:</b> ",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Bemærk:</b> cURL-understøttelsen i PHP er enten ikke aktiveret eller installeret. Monteringen af %s er ikke mulig. Anmod din systemadministrator om at installere det.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Bemærk:</b> FTP understøttelsen i PHP er enten ikke aktiveret eller installeret. Montering af %s er ikke muligt. Anmod din systemadministrator om at installere det.",
......@@ -69,6 +89,7 @@
"Scope" : "Anvendelsesområde",
"External Storage" : "Ekstern opbevaring",
"Folder name" : "Mappenavn",
"Authentication" : "Godkendelse",
"Configuration" : "Opsætning",
"Available for" : "Tilgængelig for",
"Advanced settings" : "Avancerede indstillinger",
......
......@@ -28,6 +28,8 @@ OC.L10N.register(
"System" : "Sistema",
"Grant access" : "Conceder acceso",
"Access granted" : "Acceso concedido",
"Error configuring OAuth1" : "Error configurando OAuth1",
"Error configuring OAuth2" : "Error configurando OAuth2",
"Enable encryption" : "Habilitar cifrado",
"Enable previews" : "Habilitar previsualizaciones",
"Check for changes" : "Comprobar si hay cambios",
......@@ -39,12 +41,18 @@ OC.L10N.register(
"Saved" : "Guardado",
"Generate keys" : "Generar claves",
"Error generating key pair" : "Error al generar el par de claves",
"Access key" : "Clave de acceso",
"Secret key" : "Clave secreta",
"None" : "Ninguno",
"OAuth1" : "OAuth1",
"App key" : "App principal",
"App secret" : "App secreta",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "ID de Cliente",
"Client secret" : "Cliente secreto",
"Username and password" : "Nombre de usuario y contraseña",
"Password" : "Contraseña",
"Session credentials" : "Credenciales de la sesión",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Hostname" : "Nombre de equipo",
"Port" : "Puerto",
......@@ -55,11 +63,15 @@ OC.L10N.register(
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "—Seguro— https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Secure ftps://" : "—Seguro— ftps://",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Local",
"Location" : "Ubicación",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"Root" : "Raíz",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"<b>Note:</b> " : "<b>Nota:</b> ",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> El soporte de cURL en PHP no está activado o instalado. No se puede montar %s. Pídale al administrador del sistema que lo instale.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> El soporte de FTP en PHP no está activado o instalado. No se puede montar %s. Pídale al administrador del sistema que lo instale.",
......@@ -71,6 +83,7 @@ OC.L10N.register(
"Scope" : "Ámbito",
"External Storage" : "Almacenamiento externo",
"Folder name" : "Nombre de la carpeta",
"Authentication" : "Autenticación",
"Configuration" : "Configuración",
"Available for" : "Disponible para",
"Advanced settings" : "Configuración avanzada",
......
......@@ -26,6 +26,8 @@
"System" : "Sistema",
"Grant access" : "Conceder acceso",
"Access granted" : "Acceso concedido",
"Error configuring OAuth1" : "Error configurando OAuth1",
"Error configuring OAuth2" : "Error configurando OAuth2",
"Enable encryption" : "Habilitar cifrado",
"Enable previews" : "Habilitar previsualizaciones",
"Check for changes" : "Comprobar si hay cambios",
......@@ -37,12 +39,18 @@
"Saved" : "Guardado",
"Generate keys" : "Generar claves",
"Error generating key pair" : "Error al generar el par de claves",
"Access key" : "Clave de acceso",
"Secret key" : "Clave secreta",
"None" : "Ninguno",
"OAuth1" : "OAuth1",
"App key" : "App principal",
"App secret" : "App secreta",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "ID de Cliente",
"Client secret" : "Cliente secreto",
"Username and password" : "Nombre de usuario y contraseña",
"Password" : "Contraseña",
"Session credentials" : "Credenciales de la sesión",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Hostname" : "Nombre de equipo",
"Port" : "Puerto",
......@@ -53,11 +61,15 @@
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "—Seguro— https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Secure ftps://" : "—Seguro— ftps://",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Local",
"Location" : "Ubicación",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"Root" : "Raíz",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"<b>Note:</b> " : "<b>Nota:</b> ",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> El soporte de cURL en PHP no está activado o instalado. No se puede montar %s. Pídale al administrador del sistema que lo instale.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> El soporte de FTP en PHP no está activado o instalado. No se puede montar %s. Pídale al administrador del sistema que lo instale.",
......@@ -69,6 +81,7 @@
"Scope" : "Ámbito",
"External Storage" : "Almacenamiento externo",
"Folder name" : "Nombre de la carpeta",
"Authentication" : "Autenticación",
"Configuration" : "Configuración",
"Available for" : "Disponible para",
"Advanced settings" : "Configuración avanzada",
......
......@@ -23,6 +23,8 @@ OC.L10N.register(
"System" : "Järjestelmä",
"Grant access" : "Salli pääsy",
"Access granted" : "Pääsy sallittu",
"Error configuring OAuth1" : "Virhe OAuth1:n asetuksia tehdessä",
"Error configuring OAuth2" : "Virhe OAuth2:n asetuksia tehdessä",
"Enable encryption" : "Käytä salausta",
"Check for changes" : "Tarkista muutokset",
"Never" : "Ei koskaan",
......@@ -34,10 +36,13 @@ OC.L10N.register(
"Generate keys" : "Luo avaimet",
"Error generating key pair" : "Virhe luotaessa avainparia",
"None" : "Ei mitään",
"OAuth1" : "OAuth1",
"App key" : "Sovellusavain",
"App secret" : "Sovellussalaisuus",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "Asiakkaan tunniste",
"Client secret" : "Asiakassalaisuus",
"Username and password" : "Käyttäjätunnus ja salasana",
"Password" : "Salasana",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Port" : "Portti",
......@@ -47,10 +52,14 @@ OC.L10N.register(
"URL" : "Verkko-osoite",
"Secure https://" : "Salattu https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Secure ftps://" : "Salattu ftps://",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Paikallinen",
"Location" : "Sijainti",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"<b>Note:</b> " : "<b>Huomio:</b> ",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Huomio:</b> PHP:n cURL-tuki ei ole käytössä tai sitä ei ole asennettu. Kohteen %s liittäminen ei ole mahdollista. Pyydä järjestelmän ylläpitäjää ottamaan cURL-tuki käyttöön.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Huomio:</b> PHP:n FTP-tuki ei ole käytössä tai sitä ei ole asennettu. Kohteen %s liittäminen ei ole mahdollista. Pyydä järjestelmän ylläpitäjää ottamaan FTP-tuki käyttöön.",
......@@ -61,6 +70,7 @@ OC.L10N.register(
"Storage type" : "Tallennustilan tyyppi",
"External Storage" : "Erillinen tallennusväline",
"Folder name" : "Kansion nimi",
"Authentication" : "Tunnistautuminen",
"Configuration" : "Asetukset",
"Available for" : "Saatavuus",
"Advanced settings" : "Lisäasetukset",
......
......@@ -21,6 +21,8 @@
"System" : "Järjestelmä",
"Grant access" : "Salli pääsy",
"Access granted" : "Pääsy sallittu",
"Error configuring OAuth1" : "Virhe OAuth1:n asetuksia tehdessä",
"Error configuring OAuth2" : "Virhe OAuth2:n asetuksia tehdessä",
"Enable encryption" : "Käytä salausta",
"Check for changes" : "Tarkista muutokset",
"Never" : "Ei koskaan",
......@@ -32,10 +34,13 @@
"Generate keys" : "Luo avaimet",
"Error generating key pair" : "Virhe luotaessa avainparia",
"None" : "Ei mitään",
"OAuth1" : "OAuth1",
"App key" : "Sovellusavain",
"App secret" : "Sovellussalaisuus",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "Asiakkaan tunniste",
"Client secret" : "Asiakassalaisuus",
"Username and password" : "Käyttäjätunnus ja salasana",
"Password" : "Salasana",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Port" : "Portti",
......@@ -45,10 +50,14 @@
"URL" : "Verkko-osoite",
"Secure https://" : "Salattu https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Secure ftps://" : "Salattu ftps://",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Paikallinen",
"Location" : "Sijainti",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"<b>Note:</b> " : "<b>Huomio:</b> ",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Huomio:</b> PHP:n cURL-tuki ei ole käytössä tai sitä ei ole asennettu. Kohteen %s liittäminen ei ole mahdollista. Pyydä järjestelmän ylläpitäjää ottamaan cURL-tuki käyttöön.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Huomio:</b> PHP:n FTP-tuki ei ole käytössä tai sitä ei ole asennettu. Kohteen %s liittäminen ei ole mahdollista. Pyydä järjestelmän ylläpitäjää ottamaan FTP-tuki käyttöön.",
......@@ -59,6 +68,7 @@
"Storage type" : "Tallennustilan tyyppi",
"External Storage" : "Erillinen tallennusväline",
"Folder name" : "Kansion nimi",
"Authentication" : "Tunnistautuminen",
"Configuration" : "Asetukset",
"Available for" : "Saatavuus",
"Advanced settings" : "Lisäasetukset",
......
......@@ -7,6 +7,7 @@ OC.L10N.register(
"Personal" : "Um mig",
"Grant access" : "Veita aðgengi",
"Access granted" : "Aðgengi veitt",
"Saved" : "Vistað",
"None" : "Ekkert",
"Password" : "Lykilorð",
"WebDAV" : "WebDAV",
......
......@@ -5,6 +5,7 @@
"Personal" : "Um mig",
"Grant access" : "Veita aðgengi",
"Access granted" : "Aðgengi veitt",
"Saved" : "Vistað",
"None" : "Ekkert",
"Password" : "Lykilorð",
"WebDAV" : "WebDAV",
......
OC.L10N.register(
"files_external",
{
"Fetching request tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Il recupero dei token di richiesta non è riuscito. Verifica che la chiave e il segreto dell'applicazione siano corretti.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Il recupero dei token di accesso non è riuscito. Verifica che la chiave e il segreto dell'applicazione siano corretti.",
"Please provide a valid app key and secret." : "Fornisci chiave e segreto dell'applicazione validi.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Fase 1 non riuscita. Eccezione: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Fase 2 non riuscita. Eccezione: %s",
"External storage" : "Archiviazione esterna",
......@@ -22,12 +25,17 @@ OC.L10N.register(
"SFTP with secret key login" : "SFTP con accesso a chiave segreta",
"Public key" : "Chiave pubblica",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Archiviazione con ID \"%i\" non trovata",
"Invalid backend or authentication mechanism class" : "Motore o classe del meccanismo di autenticazione non valido",
"Invalid mount point" : "Punto di mount non valido",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Motore di archiviazione \"%s\" non valido",
"Unsatisfied backend parameters" : "Parametri del motore non soddisfatti",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Parametri del meccanismo di autenticazione non soddisfatti",
"Personal" : "Personale",
"System" : "Sistema",
"Grant access" : "Concedi l'accesso",
"Access granted" : "Accesso consentito",
"Error configuring OAuth1" : "Errore di configurazione OAuth1",
"Error configuring OAuth2" : "Errore di configurazione OAuth2",
"Enable encryption" : "Abilita cifratura",
"Enable previews" : "Abilita le anteprime",
"Check for changes" : "Controlla le modifiche",
......@@ -39,12 +47,19 @@ OC.L10N.register(
"Saved" : "Salvato",
"Generate keys" : "Genera la chiavi",
"Error generating key pair" : "Errore durante la generazione della coppia di chiavi",
"Access key" : "Chiave di accesso",
"Secret key" : "Chiave segreta",
"Builtin" : "Integrata",
"None" : "Nessuno",
"OAuth1" : "OAuth1",
"App key" : "Chiave applicazione",
"App secret" : "Segreto applicazione",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "ID client",
"Client secret" : "Segreto del client",
"Username and password" : "Nome utente e password",
"Password" : "Password",
"Session credentials" : "Credenziali di sessione",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Hostname" : "Nome host",
"Port" : "Porta",
......@@ -55,11 +70,15 @@ OC.L10N.register(
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Sicuro https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Secure ftps://" : "Sicuro ftps://",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Locale",
"Location" : "Posizione",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"Root" : "Radice",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"<b>Note:</b> " : "<b>Nota:</b>",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> il supporto a cURL di PHP non è abilitato o installato. Impossibile montare %s. Chiedi al tuo amministratore di sistema di installarlo.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> il supporto a FTP in PHP non è abilitato o installato. Impossibile montare %s. Chiedi al tuo amministratore di sistema di installarlo.",
......@@ -71,6 +90,7 @@ OC.L10N.register(
"Scope" : "Ambito",
"External Storage" : "Archiviazione esterna",
"Folder name" : "Nome della cartella",
"Authentication" : "Autenticazione",
"Configuration" : "Configurazione",
"Available for" : "Disponibile per",
"Advanced settings" : "Impostazioni avanzate",
......
{ "translations": {
"Fetching request tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Il recupero dei token di richiesta non è riuscito. Verifica che la chiave e il segreto dell'applicazione siano corretti.",
"Fetching access tokens failed. Verify that your app key and secret are correct." : "Il recupero dei token di accesso non è riuscito. Verifica che la chiave e il segreto dell'applicazione siano corretti.",
"Please provide a valid app key and secret." : "Fornisci chiave e segreto dell'applicazione validi.",
"Step 1 failed. Exception: %s" : "Fase 1 non riuscita. Eccezione: %s",
"Step 2 failed. Exception: %s" : "Fase 2 non riuscita. Eccezione: %s",
"External storage" : "Archiviazione esterna",
......@@ -20,12 +23,17 @@
"SFTP with secret key login" : "SFTP con accesso a chiave segreta",
"Public key" : "Chiave pubblica",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Archiviazione con ID \"%i\" non trovata",
"Invalid backend or authentication mechanism class" : "Motore o classe del meccanismo di autenticazione non valido",
"Invalid mount point" : "Punto di mount non valido",
"Invalid storage backend \"%s\"" : "Motore di archiviazione \"%s\" non valido",
"Unsatisfied backend parameters" : "Parametri del motore non soddisfatti",
"Unsatisfied authentication mechanism parameters" : "Parametri del meccanismo di autenticazione non soddisfatti",
"Personal" : "Personale",
"System" : "Sistema",
"Grant access" : "Concedi l'accesso",
"Access granted" : "Accesso consentito",
"Error configuring OAuth1" : "Errore di configurazione OAuth1",
"Error configuring OAuth2" : "Errore di configurazione OAuth2",
"Enable encryption" : "Abilita cifratura",
"Enable previews" : "Abilita le anteprime",
"Check for changes" : "Controlla le modifiche",
......@@ -37,12 +45,19 @@
"Saved" : "Salvato",
"Generate keys" : "Genera la chiavi",
"Error generating key pair" : "Errore durante la generazione della coppia di chiavi",
"Access key" : "Chiave di accesso",
"Secret key" : "Chiave segreta",
"Builtin" : "Integrata",
"None" : "Nessuno",
"OAuth1" : "OAuth1",
"App key" : "Chiave applicazione",
"App secret" : "Segreto applicazione",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "ID client",
"Client secret" : "Segreto del client",
"Username and password" : "Nome utente e password",
"Password" : "Password",
"Session credentials" : "Credenziali di sessione",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Hostname" : "Nome host",
"Port" : "Porta",
......@@ -53,11 +68,15 @@
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Sicuro https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Secure ftps://" : "Sicuro ftps://",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Locale",
"Location" : "Posizione",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"Root" : "Radice",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"<b>Note:</b> " : "<b>Nota:</b>",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> il supporto a cURL di PHP non è abilitato o installato. Impossibile montare %s. Chiedi al tuo amministratore di sistema di installarlo.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> il supporto a FTP in PHP non è abilitato o installato. Impossibile montare %s. Chiedi al tuo amministratore di sistema di installarlo.",
......@@ -69,6 +88,7 @@
"Scope" : "Ambito",
"External Storage" : "Archiviazione esterna",
"Folder name" : "Nome della cartella",
"Authentication" : "Autenticazione",
"Configuration" : "Configurazione",
"Available for" : "Disponibile per",
"Advanced settings" : "Impostazioni avanzate",
......
......@@ -42,9 +42,12 @@ OC.L10N.register(
"None" : "Nenhum",
"App key" : "Chave do Aplicativo",
"App secret" : "Segredo da Aplicação",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "ID do Cliente",
"Client secret" : "Segredo do cliente",
"Username and password" : "Nome de Usuário e senha",
"Password" : "Senha",
"Session credentials" : "Credenciais de Sessão",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Hostname" : "Nome do Host",
"Port" : "Porta",
......@@ -55,11 +58,15 @@ OC.L10N.register(
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "https:// segura",
"Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Secure ftps://" : "Seguro ftps://",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Local",
"Location" : "Localização",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"Root" : "Raiz",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"<b>Note:</b> " : "<b>Nota:</b>",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> O suporte cURL do PHP não está habilitado ou instalado. Montagem de %s não é possível. Por favor, solicite ao seu administrador do sistema para instalá-lo.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Nota:</b> O suporte FTP no PHP não está habilitado ou instalado. Montagem de %s não é possível. Por favor, solicite ao seu administrador do sistema para instalá-lo.",
......@@ -71,6 +78,7 @@ OC.L10N.register(
"Scope" : "Escopo",
"External Storage" : "Armazenamento Externo",
"Folder name" : "Nome da pasta",
"Authentication" : "Autenticação",
"Configuration" : "Configuração",
"Available for" : "Disponível para",
"Advanced settings" : "Configurações avançadas",
......
......@@ -40,9 +40,12 @@
"None" : "Nenhum",
"App key" : "Chave do Aplicativo",
"App secret" : "Segredo da Aplicação",
"OAuth2" : "OAuth2",
"Client ID" : "ID do Cliente",
"Client secret" : "Segredo do cliente",