Commit 91014682 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 952a90f2
......@@ -8,11 +8,13 @@ OC.L10N.register(
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nepodařilo se povolit záchranný klíč. Zkontrolujte prosím vaše heslo záchranného klíče!",
"Recovery key successfully disabled" : "Záchranný klíč byl úspěšně zakázán",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nelze zakázat záchranný klíč. Zkontrolujte prosím heslo svého záchranného klíče!",
"Missing parameters" : "Chybějící parametry",
"Please provide the old recovery password" : "Zadejte prosím staré heslo pro obnovu",
"Please provide a new recovery password" : "Zadejte prosím nové heslo pro obnovu",
"Please repeat the new recovery password" : "Zopakujte prosím nové heslo pro obnovu",
"Password successfully changed." : "Heslo bylo úspěšně změněno.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Změna hesla se nezdařila. Pravděpodobně nebylo stávající heslo zadáno správně.",
"Recovery Key disabled" : "Záchranný klíč není povolen",
"Recovery Key enabled" : "Záchranný klíč povolen",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Nelze povolit záchranný klíč. Zkuste to prosím znovu nebo kontaktujte svého správce.",
"Could not update the private key password." : "Nelze aktualizovat heslo soukromého klíče.",
......@@ -22,8 +24,11 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud základní šifrovací modul",
"Enable recovery key: " : "Povolit záchranný klíč:",
"Recovery key password" : "Heslo klíče pro obnovu",
"Repeat Recovery key password" : "Zopakujte heslo klíče pro obnovu",
"Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
"Disable recovery key" : "Vypnout záchranný klíč",
"Change recovery key password:" : "Změna hesla klíče pro obnovu:",
"Old Recovery key password" : "Původní heslo klíče pro obnovu",
"New Recovery key password" : "Nové heslo klíče pro obnovu",
......
......@@ -6,11 +6,13 @@
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nepodařilo se povolit záchranný klíč. Zkontrolujte prosím vaše heslo záchranného klíče!",
"Recovery key successfully disabled" : "Záchranný klíč byl úspěšně zakázán",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Nelze zakázat záchranný klíč. Zkontrolujte prosím heslo svého záchranného klíče!",
"Missing parameters" : "Chybějící parametry",
"Please provide the old recovery password" : "Zadejte prosím staré heslo pro obnovu",
"Please provide a new recovery password" : "Zadejte prosím nové heslo pro obnovu",
"Please repeat the new recovery password" : "Zopakujte prosím nové heslo pro obnovu",
"Password successfully changed." : "Heslo bylo úspěšně změněno.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Změna hesla se nezdařila. Pravděpodobně nebylo stávající heslo zadáno správně.",
"Recovery Key disabled" : "Záchranný klíč není povolen",
"Recovery Key enabled" : "Záchranný klíč povolen",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Nelze povolit záchranný klíč. Zkuste to prosím znovu nebo kontaktujte svého správce.",
"Could not update the private key password." : "Nelze aktualizovat heslo soukromého klíče.",
......@@ -20,8 +22,11 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud základní šifrovací modul",
"Enable recovery key: " : "Povolit záchranný klíč:",
"Recovery key password" : "Heslo klíče pro obnovu",
"Repeat Recovery key password" : "Zopakujte heslo klíče pro obnovu",
"Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
"Disable recovery key" : "Vypnout záchranný klíč",
"Change recovery key password:" : "Změna hesla klíče pro obnovu:",
"Old Recovery key password" : "Původní heslo klíče pro obnovu",
"New Recovery key password" : "Nové heslo klíče pro obnovu",
......
......@@ -8,11 +8,13 @@ OC.L10N.register(
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht aktiviert werden. Überprüfe Dein Wiederherstellungspasswort!",
"Recovery key successfully disabled" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktiviert.",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht deaktiviert werden. Überprüfe Dein Wiederherstellungspasswort!",
"Missing parameters" : "Fehlende Parameter",
"Please provide the old recovery password" : "Bitte das alte Passwort zur Wiederherstellung eingeben",
"Please provide a new recovery password" : "Bitte das alte Passwort zur Wiederherstellung eingeben",
"Please repeat the new recovery password" : "Bitte das neue Passwort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Password successfully changed." : "Dein Passwort wurde geändert.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Das Passwort konnte nicht geändert werden. Vielleicht war das alte Passwort falsch.",
"Recovery Key disabled" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktiviert",
"Recovery Key enabled" : "Wiederherstellungsschlüssel aktiviert",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht aktiviert werden, bitte versuche es noch einmal oder kontaktiere Deinen Administrator",
"Could not update the private key password." : "Das Passwort des privaten Schlüssels konnte nicht aktualisiert werden.",
......@@ -22,8 +24,11 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselung-App. Bitte aktualisiere Dein privates Schlüssel-Passwort, um den Zugriff auf Deine verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Die Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Deine Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte melde Dich nochmals ab und wieder an.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
"Enable recovery key: " : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren:",
"Recovery key password" : "Wiederherstellungsschlüssel-Passwort",
"Repeat Recovery key password" : "Schlüssel-Passwort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Enable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren",
"Disable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren",
"Change recovery key password:" : "Wiederherstellungsschlüssel-Passwort ändern:",
"Old Recovery key password" : "Altes Wiederherstellungsschlüssel-Passwort",
"New Recovery key password" : "Neues Wiederherstellungsschlüssel-Passwort",
......
......@@ -6,11 +6,13 @@
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht aktiviert werden. Überprüfe Dein Wiederherstellungspasswort!",
"Recovery key successfully disabled" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktiviert.",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht deaktiviert werden. Überprüfe Dein Wiederherstellungspasswort!",
"Missing parameters" : "Fehlende Parameter",
"Please provide the old recovery password" : "Bitte das alte Passwort zur Wiederherstellung eingeben",
"Please provide a new recovery password" : "Bitte das alte Passwort zur Wiederherstellung eingeben",
"Please repeat the new recovery password" : "Bitte das neue Passwort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Password successfully changed." : "Dein Passwort wurde geändert.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Das Passwort konnte nicht geändert werden. Vielleicht war das alte Passwort falsch.",
"Recovery Key disabled" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktiviert",
"Recovery Key enabled" : "Wiederherstellungsschlüssel aktiviert",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht aktiviert werden, bitte versuche es noch einmal oder kontaktiere Deinen Administrator",
"Could not update the private key password." : "Das Passwort des privaten Schlüssels konnte nicht aktualisiert werden.",
......@@ -20,8 +22,11 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselung-App. Bitte aktualisiere Dein privates Schlüssel-Passwort, um den Zugriff auf Deine verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Die Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Deine Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte melde Dich nochmals ab und wieder an.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
"Enable recovery key: " : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren:",
"Recovery key password" : "Wiederherstellungsschlüssel-Passwort",
"Repeat Recovery key password" : "Schlüssel-Passwort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Enable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren",
"Disable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren",
"Change recovery key password:" : "Wiederherstellungsschlüssel-Passwort ändern:",
"Old Recovery key password" : "Altes Wiederherstellungsschlüssel-Passwort",
"New Recovery key password" : "Neues Wiederherstellungsschlüssel-Passwort",
......
......@@ -8,11 +8,13 @@ OC.L10N.register(
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht aktiviert werden. Bitte überprüfen Sie das Passwort für den Wiederherstellungsschlüssel!",
"Recovery key successfully disabled" : "Der Wiederherstellungsschlüssel wurde erfolgreich deaktiviert.",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht deaktiviert werden. Bitte überprüfen Sie das Passwort für den Wiederherstellungsschlüssel!",
"Missing parameters" : "Fehlende Parameter",
"Please provide the old recovery password" : "Bitte das alte Passwort zur Wiederherstellung eingeben",
"Please provide a new recovery password" : "Bitte das neue Passwort zur Wiederherstellung eingeben",
"Please repeat the new recovery password" : "Bitte das neue Passwort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Password successfully changed." : "Das Passwort wurde erfolgreich geändert.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Das Passwort konnte nicht geändert werden. Vielleicht war das alte Passwort nicht richtig.",
"Recovery Key disabled" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktiviert",
"Recovery Key enabled" : "Wiederherstellungsschlüssel aktiviert",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht aktiviert werden, bitte versuchen Sie es noch einmal oder kontaktieren Sie Ihren Administrator",
"Could not update the private key password." : "Das Passwort des privaten Schlüssels konnte nicht aktualisiert werden.",
......@@ -22,8 +24,11 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselungs-App. Bitte aktualisieren Sie Ihr privates Schlüsselpasswort, um den Zugriff auf Ihre verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Ihre Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte nochmals ab- und wieder anmelden.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
"Enable recovery key: " : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren:",
"Recovery key password" : "Wiederherstellungschlüsselpasswort",
"Repeat Recovery key password" : "Schlüsselpasswort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Enable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren",
"Disable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren",
"Change recovery key password:" : "Wiederherstellungsschlüsselpasswort ändern",
"Old Recovery key password" : "Altes Wiederherstellungsschlüsselpasswort",
"New Recovery key password" : "Neues Wiederherstellungsschlüsselpasswort ",
......
......@@ -6,11 +6,13 @@
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht aktiviert werden. Bitte überprüfen Sie das Passwort für den Wiederherstellungsschlüssel!",
"Recovery key successfully disabled" : "Der Wiederherstellungsschlüssel wurde erfolgreich deaktiviert.",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht deaktiviert werden. Bitte überprüfen Sie das Passwort für den Wiederherstellungsschlüssel!",
"Missing parameters" : "Fehlende Parameter",
"Please provide the old recovery password" : "Bitte das alte Passwort zur Wiederherstellung eingeben",
"Please provide a new recovery password" : "Bitte das neue Passwort zur Wiederherstellung eingeben",
"Please repeat the new recovery password" : "Bitte das neue Passwort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Password successfully changed." : "Das Passwort wurde erfolgreich geändert.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Das Passwort konnte nicht geändert werden. Vielleicht war das alte Passwort nicht richtig.",
"Recovery Key disabled" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktiviert",
"Recovery Key enabled" : "Wiederherstellungsschlüssel aktiviert",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Der Wiederherstellungsschlüssel konnte nicht aktiviert werden, bitte versuchen Sie es noch einmal oder kontaktieren Sie Ihren Administrator",
"Could not update the private key password." : "Das Passwort des privaten Schlüssels konnte nicht aktualisiert werden.",
......@@ -20,8 +22,11 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselungs-App. Bitte aktualisieren Sie Ihr privates Schlüsselpasswort, um den Zugriff auf Ihre verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Ihre Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte nochmals ab- und wieder anmelden.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud-Basisverschlüsselungsmodul",
"Enable recovery key: " : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren:",
"Recovery key password" : "Wiederherstellungschlüsselpasswort",
"Repeat Recovery key password" : "Schlüsselpasswort zur Wiederherstellung wiederholen",
"Enable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren",
"Disable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren",
"Change recovery key password:" : "Wiederherstellungsschlüsselpasswort ändern",
"Old Recovery key password" : "Altes Wiederherstellungsschlüsselpasswort",
"New Recovery key password" : "Neues Wiederherstellungsschlüsselpasswort ",
......
......@@ -8,11 +8,13 @@ OC.L10N.register(
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Palautusavaimen käyttöönotto epäonnistui. Tarkista palautusavaimesi salasana!",
"Recovery key successfully disabled" : "Palautusavain poistettu onnistuneesti käytöstä",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Palautusavaimen poistaminen käytöstä ei onnistunut. Tarkista palautusavaimesi salasana!",
"Missing parameters" : "Puuttuvat parametrit",
"Please provide the old recovery password" : "Anna vanha palautussalasana",
"Please provide a new recovery password" : "Anna uusi palautussalasana",
"Please repeat the new recovery password" : "Toista uusi palautussalasana",
"Password successfully changed." : "Salasana vaihdettiin onnistuneesti.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Salasanan vaihto epäonnistui. Kenties vanha salasana oli väärin.",
"Recovery Key disabled" : "Palautusavain poistettu käytöstä",
"Recovery Key enabled" : "Palautusavain käytössä",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Palautusavaimen käyttöönotto epäonnistui, yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteys ylläpitäjään",
"Could not update the private key password." : "Yksityisen avaimen salasanaa ei voitu päivittää.",
......@@ -22,8 +24,12 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Salaussovelluksen salausavain on virheellinen. Ole hyvä ja päivitä salausavain henkilökohtaisissa asetuksissasi jotta voit taas avata salatuskirjoitetut tiedostosi.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Salaussovellus on käytössä, mutta salausavaimia ei ole alustettu. Ole hyvä ja kirjaudu sisään uudelleen.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloudin perussalausmoduuli",
"Enable recovery key: " : "Ota palautusavain käyttöön:",
"The recovery key is an extra encryption key that is used\n\t\tto encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets their password." : "Palautusavain lisäturvaa tuova palautusavain, jolla salataan tiedostoja.\nSen avulla käyttäjien tiedostojen palauttaminen on mahdollista, jos käyttäjät unohtavat salasanansa.",
"Recovery key password" : "Palautusavaimen salasana",
"Repeat Recovery key password" : "Toista palautusavaimen salasana",
"Enable recovery key" : "Ota palautusavain käyttöön",
"Disable recovery key" : "Poista palautusavain käytöstä",
"Change recovery key password:" : "Vaihda palautusavaimen salasana:",
"Old Recovery key password" : "Vanha palautusavaimen salasana",
"New Recovery key password" : "Uusi palautusavaimen salasana",
......
......@@ -6,11 +6,13 @@
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Palautusavaimen käyttöönotto epäonnistui. Tarkista palautusavaimesi salasana!",
"Recovery key successfully disabled" : "Palautusavain poistettu onnistuneesti käytöstä",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Palautusavaimen poistaminen käytöstä ei onnistunut. Tarkista palautusavaimesi salasana!",
"Missing parameters" : "Puuttuvat parametrit",
"Please provide the old recovery password" : "Anna vanha palautussalasana",
"Please provide a new recovery password" : "Anna uusi palautussalasana",
"Please repeat the new recovery password" : "Toista uusi palautussalasana",
"Password successfully changed." : "Salasana vaihdettiin onnistuneesti.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Salasanan vaihto epäonnistui. Kenties vanha salasana oli väärin.",
"Recovery Key disabled" : "Palautusavain poistettu käytöstä",
"Recovery Key enabled" : "Palautusavain käytössä",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Palautusavaimen käyttöönotto epäonnistui, yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteys ylläpitäjään",
"Could not update the private key password." : "Yksityisen avaimen salasanaa ei voitu päivittää.",
......@@ -20,8 +22,12 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Salaussovelluksen salausavain on virheellinen. Ole hyvä ja päivitä salausavain henkilökohtaisissa asetuksissasi jotta voit taas avata salatuskirjoitetut tiedostosi.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Salaussovellus on käytössä, mutta salausavaimia ei ole alustettu. Ole hyvä ja kirjaudu sisään uudelleen.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloudin perussalausmoduuli",
"Enable recovery key: " : "Ota palautusavain käyttöön:",
"The recovery key is an extra encryption key that is used\n\t\tto encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets their password." : "Palautusavain lisäturvaa tuova palautusavain, jolla salataan tiedostoja.\nSen avulla käyttäjien tiedostojen palauttaminen on mahdollista, jos käyttäjät unohtavat salasanansa.",
"Recovery key password" : "Palautusavaimen salasana",
"Repeat Recovery key password" : "Toista palautusavaimen salasana",
"Enable recovery key" : "Ota palautusavain käyttöön",
"Disable recovery key" : "Poista palautusavain käytöstä",
"Change recovery key password:" : "Vaihda palautusavaimen salasana:",
"Old Recovery key password" : "Vanha palautusavaimen salasana",
"New Recovery key password" : "Uusi palautusavaimen salasana",
......
......@@ -8,11 +8,13 @@ OC.L10N.register(
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Non foi posíbel activar a chave de recuperación. Comprobe o contrasinal da chave de recuperación!",
"Recovery key successfully disabled" : "Desactivada satisfactoriamente a chave de recuperación",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Non foi posíbel desactivar a chave de recuperación. Comprobe o contrasinal da chave de recuperación!",
"Missing parameters" : "Faltan os parámetros",
"Please provide the old recovery password" : "Introduza a chave de recuperación antiga",
"Please provide a new recovery password" : "Introduza a nova chave de recuperación",
"Please repeat the new recovery password" : "Repita a nova chave de recuperación",
"Password successfully changed." : "O contrasinal foi cambiado satisfactoriamente",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Non foi posíbel cambiar o contrasinal. Probabelmente o contrasinal antigo non é o correcto.",
"Recovery Key disabled" : "Desactivada a chave de recuperación",
"Recovery Key enabled" : "Activada a chave de recuperación",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Non foi posíbel activar a chave de recuperación, ténteo de novo ou póñase en contacto co administrador.",
"Could not update the private key password." : "Non foi posíbel actualizar o contrasinal da chave privada.",
......@@ -22,8 +24,12 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "A chave privada para a aplicación de cifrado non é correcta. Actualice o contrasinal da súa chave privada nos seus axustes persoais para recuperar o acceso aos seus ficheiros cifrados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "A aplicación de cifrado está activada, mais as chaves non foron preparadas, saia da sesión e volva a acceder de novo",
"ownCloud basic encryption module" : "Módulo básico de cifrado de ownCloud",
"Enable recovery key: " : "Activar a chave de recuperación:",
"The recovery key is an extra encryption key that is used\n\t\tto encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets their password." : "A chave de recuperación é unha chave de cifrado adicional utilizada\n\t\tpara cifrar ficheiros. Permite a recuperación de ficheiros dun usuario se este esquece o seu contrasinal.",
"Recovery key password" : "Contrasinal da chave de recuperación",
"Repeat Recovery key password" : "Repita o contrasinal da chave de recuperación",
"Enable recovery key" : "Activar a chave de recuperación",
"Disable recovery key" : "Desactivar a chave de recuperación",
"Change recovery key password:" : "Cambiar o contrasinal da chave de la recuperación:",
"Old Recovery key password" : "Antigo contrasinal da chave de recuperación",
"New Recovery key password" : "Novo contrasinal da chave de recuperación",
......
......@@ -6,11 +6,13 @@
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Non foi posíbel activar a chave de recuperación. Comprobe o contrasinal da chave de recuperación!",
"Recovery key successfully disabled" : "Desactivada satisfactoriamente a chave de recuperación",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Non foi posíbel desactivar a chave de recuperación. Comprobe o contrasinal da chave de recuperación!",
"Missing parameters" : "Faltan os parámetros",
"Please provide the old recovery password" : "Introduza a chave de recuperación antiga",
"Please provide a new recovery password" : "Introduza a nova chave de recuperación",
"Please repeat the new recovery password" : "Repita a nova chave de recuperación",
"Password successfully changed." : "O contrasinal foi cambiado satisfactoriamente",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Non foi posíbel cambiar o contrasinal. Probabelmente o contrasinal antigo non é o correcto.",
"Recovery Key disabled" : "Desactivada a chave de recuperación",
"Recovery Key enabled" : "Activada a chave de recuperación",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Non foi posíbel activar a chave de recuperación, ténteo de novo ou póñase en contacto co administrador.",
"Could not update the private key password." : "Non foi posíbel actualizar o contrasinal da chave privada.",
......@@ -20,8 +22,12 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "A chave privada para a aplicación de cifrado non é correcta. Actualice o contrasinal da súa chave privada nos seus axustes persoais para recuperar o acceso aos seus ficheiros cifrados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "A aplicación de cifrado está activada, mais as chaves non foron preparadas, saia da sesión e volva a acceder de novo",
"ownCloud basic encryption module" : "Módulo básico de cifrado de ownCloud",
"Enable recovery key: " : "Activar a chave de recuperación:",
"The recovery key is an extra encryption key that is used\n\t\tto encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets their password." : "A chave de recuperación é unha chave de cifrado adicional utilizada\n\t\tpara cifrar ficheiros. Permite a recuperación de ficheiros dun usuario se este esquece o seu contrasinal.",
"Recovery key password" : "Contrasinal da chave de recuperación",
"Repeat Recovery key password" : "Repita o contrasinal da chave de recuperación",
"Enable recovery key" : "Activar a chave de recuperación",
"Disable recovery key" : "Desactivar a chave de recuperación",
"Change recovery key password:" : "Cambiar o contrasinal da chave de la recuperación:",
"Old Recovery key password" : "Antigo contrasinal da chave de recuperación",
"New Recovery key password" : "Novo contrasinal da chave de recuperación",
......
......@@ -8,11 +8,13 @@ OC.L10N.register(
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Impossibile abilitare la chiave di ripristino. Verifica la password della chiave di ripristino.",
"Recovery key successfully disabled" : "Chiave di recupero disabilitata correttamente",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Impossibile disabilitare la chiave di recupero. Verifica la password della chiave di recupero.",
"Missing parameters" : "Parametri mancanti",
"Please provide the old recovery password" : "Fornisci la vecchia password di recupero",
"Please provide a new recovery password" : "Fornisci una nuova password di recupero",
"Please repeat the new recovery password" : "Ripeti la nuova password di recupero",
"Password successfully changed." : "Password modificata correttamente.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Impossibile cambiare la password. Forse la vecchia password non era corretta.",
"Recovery Key disabled" : "Chiave di ripristino disabilitata",
"Recovery Key enabled" : "Chiave di ripristino abilitata",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Impossibile abilitare la chiave di ripristino, prova ancora o contatta il tuo amministratore",
"Could not update the private key password." : "Impossibile aggiornare la password della chiave privata.",
......@@ -22,8 +24,12 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chiave privata non valida per l'applicazione di cifratura. Aggiorna la password della chiave privata nelle impostazioni personali per ripristinare l'accesso ai tuoi file cifrati.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'applicazione di cifratura è abilitata, ma le chiavi non sono state inizializzate, disconnettiti ed effettua nuovamente l'accesso",
"ownCloud basic encryption module" : "Modulo di cifratura di base di ownCloud",
"Enable recovery key: " : "Abilita chiave di ripristino:",
"The recovery key is an extra encryption key that is used\n\t\tto encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets their password." : "La chiave di ripristino è un chiave di cifratura aggiuntiva utilizzata\n\t\tper cifrare i file. Consente il ripristino dei file di un utente nel caso in cui l'utente smarrisca la propria password.",
"Recovery key password" : "Password della chiave di recupero",
"Repeat Recovery key password" : "Ripeti la password della chiave di recupero",
"Enable recovery key" : "Abilita chiave di ripristino",
"Disable recovery key" : "Disabilita chiave di ripristino",
"Change recovery key password:" : "Cambia la password della chiave di recupero:",
"Old Recovery key password" : "Vecchia password della chiave di recupero",
"New Recovery key password" : "Nuova password della chiave di recupero",
......
......@@ -6,11 +6,13 @@
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Impossibile abilitare la chiave di ripristino. Verifica la password della chiave di ripristino.",
"Recovery key successfully disabled" : "Chiave di recupero disabilitata correttamente",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Impossibile disabilitare la chiave di recupero. Verifica la password della chiave di recupero.",
"Missing parameters" : "Parametri mancanti",
"Please provide the old recovery password" : "Fornisci la vecchia password di recupero",
"Please provide a new recovery password" : "Fornisci una nuova password di recupero",
"Please repeat the new recovery password" : "Ripeti la nuova password di recupero",
"Password successfully changed." : "Password modificata correttamente.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Impossibile cambiare la password. Forse la vecchia password non era corretta.",
"Recovery Key disabled" : "Chiave di ripristino disabilitata",
"Recovery Key enabled" : "Chiave di ripristino abilitata",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Impossibile abilitare la chiave di ripristino, prova ancora o contatta il tuo amministratore",
"Could not update the private key password." : "Impossibile aggiornare la password della chiave privata.",
......@@ -20,8 +22,12 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chiave privata non valida per l'applicazione di cifratura. Aggiorna la password della chiave privata nelle impostazioni personali per ripristinare l'accesso ai tuoi file cifrati.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'applicazione di cifratura è abilitata, ma le chiavi non sono state inizializzate, disconnettiti ed effettua nuovamente l'accesso",
"ownCloud basic encryption module" : "Modulo di cifratura di base di ownCloud",
"Enable recovery key: " : "Abilita chiave di ripristino:",
"The recovery key is an extra encryption key that is used\n\t\tto encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets their password." : "La chiave di ripristino è un chiave di cifratura aggiuntiva utilizzata\n\t\tper cifrare i file. Consente il ripristino dei file di un utente nel caso in cui l'utente smarrisca la propria password.",
"Recovery key password" : "Password della chiave di recupero",
"Repeat Recovery key password" : "Ripeti la password della chiave di recupero",
"Enable recovery key" : "Abilita chiave di ripristino",
"Disable recovery key" : "Disabilita chiave di ripristino",
"Change recovery key password:" : "Cambia la password della chiave di recupero:",
"Old Recovery key password" : "Vecchia password della chiave di recupero",
"New Recovery key password" : "Nuova password della chiave di recupero",
......
......@@ -8,11 +8,13 @@ OC.L10N.register(
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Kon herstelsleutel niet activeren. Controleer het wachtwoord van uw herstelsleutel!",
"Recovery key successfully disabled" : "Herstelsleutel succesvol gedeactiveerd",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Kon herstelsleutel niet deactiveren. Controleer het wachtwoord van uw herstelsleutel!",
"Missing parameters" : "Ontbrekende parameters",
"Please provide the old recovery password" : "Geef het oude herstelwachtwoord op",
"Please provide a new recovery password" : "Geef een nieuw herstelwachtwoord op",
"Please repeat the new recovery password" : "Herhaal het nieuwe herstelwachtwoord",
"Password successfully changed." : "Wachtwoord succesvol gewijzigd.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kon wachtwoord niet wijzigen. Wellicht oude wachtwoord niet juist ingevoerd.",
"Recovery Key disabled" : "Herstelsleutel gedeactiveerd",
"Recovery Key enabled" : "Herstelsleutel ingeschakeld",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Kon herstelsleutel niet inschakelen, probeer het opnieuw, of neem contact op met uw beheerder",
"Could not update the private key password." : "Kon het wachtwoord van de privésleutel niet bijwerken.",
......@@ -22,8 +24,12 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ongeldige privésleutel voor crypto app. Werk het privésleutel wachtwoord bij in uw persoonlijke instellingen om opnieuw toegang te krijgen tot uw versleutelde bestanden.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Crypto app is geactiveerd, maar uw sleutels werden niet geïnitialiseerd. Log uit en log daarna opnieuw in.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud basis versleutelingsmodule",
"Enable recovery key: " : "Activeer herstelsleutel:",
"The recovery key is an extra encryption key that is used\n\t\tto encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets their password." : "De herstelsleutel is een extra cryptografische sleutel die wordt gebruikt\n\t\tom bestanden te versleutelen. Die maakt het mogelijk bestanden te herstellen als de gebruiker het wachtwoord vergeet.",
"Recovery key password" : "Wachtwoord herstelsleulel",
"Repeat Recovery key password" : "Herhaal het herstelsleutel wachtwoord",
"Enable recovery key" : "Activeer herstelsleutel",
"Disable recovery key" : "Deactiveer herstelsleutel",
"Change recovery key password:" : "Wijzig wachtwoord herstelsleutel:",
"Old Recovery key password" : "Oude wachtwoord herstelsleutel",
"New Recovery key password" : "Nieuwe wachtwoord herstelsleutel",
......
......@@ -6,11 +6,13 @@
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Kon herstelsleutel niet activeren. Controleer het wachtwoord van uw herstelsleutel!",
"Recovery key successfully disabled" : "Herstelsleutel succesvol gedeactiveerd",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Kon herstelsleutel niet deactiveren. Controleer het wachtwoord van uw herstelsleutel!",
"Missing parameters" : "Ontbrekende parameters",
"Please provide the old recovery password" : "Geef het oude herstelwachtwoord op",
"Please provide a new recovery password" : "Geef een nieuw herstelwachtwoord op",
"Please repeat the new recovery password" : "Herhaal het nieuwe herstelwachtwoord",
"Password successfully changed." : "Wachtwoord succesvol gewijzigd.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Kon wachtwoord niet wijzigen. Wellicht oude wachtwoord niet juist ingevoerd.",
"Recovery Key disabled" : "Herstelsleutel gedeactiveerd",
"Recovery Key enabled" : "Herstelsleutel ingeschakeld",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Kon herstelsleutel niet inschakelen, probeer het opnieuw, of neem contact op met uw beheerder",
"Could not update the private key password." : "Kon het wachtwoord van de privésleutel niet bijwerken.",
......@@ -20,8 +22,12 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ongeldige privésleutel voor crypto app. Werk het privésleutel wachtwoord bij in uw persoonlijke instellingen om opnieuw toegang te krijgen tot uw versleutelde bestanden.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Crypto app is geactiveerd, maar uw sleutels werden niet geïnitialiseerd. Log uit en log daarna opnieuw in.",
"ownCloud basic encryption module" : "ownCloud basis versleutelingsmodule",
"Enable recovery key: " : "Activeer herstelsleutel:",
"The recovery key is an extra encryption key that is used\n\t\tto encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets their password." : "De herstelsleutel is een extra cryptografische sleutel die wordt gebruikt\n\t\tom bestanden te versleutelen. Die maakt het mogelijk bestanden te herstellen als de gebruiker het wachtwoord vergeet.",
"Recovery key password" : "Wachtwoord herstelsleulel",
"Repeat Recovery key password" : "Herhaal het herstelsleutel wachtwoord",
"Enable recovery key" : "Activeer herstelsleutel",
"Disable recovery key" : "Deactiveer herstelsleutel",
"Change recovery key password:" : "Wijzig wachtwoord herstelsleutel:",
"Old Recovery key password" : "Oude wachtwoord herstelsleutel",
"New Recovery key password" : "Nieuwe wachtwoord herstelsleutel",
......
......@@ -8,11 +8,13 @@ OC.L10N.register(
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Impossível habilitar recuperação de chave. Por favor verifique sua senha para recuperação de chave!",
"Recovery key successfully disabled" : "Recuperação de chave desabilitada com sucesso",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Impossível desabilitar recuperação de chave. Por favor verifique sua senha para recuperação de chave!",
"Missing parameters" : "Parâmetros que faltam",
"Please provide the old recovery password" : "Por favor, forneça a antiga senha de recuperação",
"Please provide a new recovery password" : "Por favor, forneça a nova senha de recuperação",
"Please repeat the new recovery password" : "Por favor, repita a nova senha de recuperação",
"Password successfully changed." : "Senha alterada com sucesso.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Não foi possível alterar a senha. Talvez a senha antiga não estava correta.",
"Recovery Key disabled" : "Recuperação de chave desativada",
"Recovery Key enabled" : "Recuperar Chave habilitada",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Não foi possível habilitar a chave recuperada, por favor tente novamente ou entre em contato com seu administrador",
"Could not update the private key password." : "Não foi possível atualizar a senha da chave privada.",
......@@ -22,8 +24,12 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chave do App de Criptografia é inválida. Por favor, atualize sua senha de chave privada em suas configurações pessoais para recuperar o acesso a seus arquivos criptografados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "App de criptografia está ativado, mas as chaves não estão inicializadas, por favor log-out e faça login novamente",
"ownCloud basic encryption module" : "Modo de criptografia básico ownCloud",
"Enable recovery key: " : "Habilitar recuperação de chave:",
"The recovery key is an extra encryption key that is used\n\t\tto encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets their password." : "A chave de recuperação é uma chave de criptografia extra que é usada para \ncriptografar arquivos. Ela permite a recuperação de arquivos de um usuário, se o usuário esquecer sua senha.",
"Recovery key password" : "Senha da chave de recuperação",
"Repeat Recovery key password" : "Repita Recuperação de senha da chave",
"Enable recovery key" : "Habilitar recuperação de chave",
"Disable recovery key" : "Dasabilitar chave de recuperação",
"Change recovery key password:" : "Mudar a senha da chave de recuperação:",
"Old Recovery key password" : "Senha antiga da chave de recuperação",
"New Recovery key password" : "Nova senha da chave de recuperação",
......
......@@ -6,11 +6,13 @@
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Impossível habilitar recuperação de chave. Por favor verifique sua senha para recuperação de chave!",
"Recovery key successfully disabled" : "Recuperação de chave desabilitada com sucesso",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Impossível desabilitar recuperação de chave. Por favor verifique sua senha para recuperação de chave!",
"Missing parameters" : "Parâmetros que faltam",
"Please provide the old recovery password" : "Por favor, forneça a antiga senha de recuperação",
"Please provide a new recovery password" : "Por favor, forneça a nova senha de recuperação",
"Please repeat the new recovery password" : "Por favor, repita a nova senha de recuperação",
"Password successfully changed." : "Senha alterada com sucesso.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Não foi possível alterar a senha. Talvez a senha antiga não estava correta.",
"Recovery Key disabled" : "Recuperação de chave desativada",
"Recovery Key enabled" : "Recuperar Chave habilitada",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Não foi possível habilitar a chave recuperada, por favor tente novamente ou entre em contato com seu administrador",
"Could not update the private key password." : "Não foi possível atualizar a senha da chave privada.",
......@@ -20,8 +22,12 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chave do App de Criptografia é inválida. Por favor, atualize sua senha de chave privada em suas configurações pessoais para recuperar o acesso a seus arquivos criptografados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "App de criptografia está ativado, mas as chaves não estão inicializadas, por favor log-out e faça login novamente",
"ownCloud basic encryption module" : "Modo de criptografia básico ownCloud",
"Enable recovery key: " : "Habilitar recuperação de chave:",
"The recovery key is an extra encryption key that is used\n\t\tto encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets their password." : "A chave de recuperação é uma chave de criptografia extra que é usada para \ncriptografar arquivos. Ela permite a recuperação de arquivos de um usuário, se o usuário esquecer sua senha.",
"Recovery key password" : "Senha da chave de recuperação",
"Repeat Recovery key password" : "Repita Recuperação de senha da chave",
"Enable recovery key" : "Habilitar recuperação de chave",
"Disable recovery key" : "Dasabilitar chave de recuperação",
"Change recovery key password:" : "Mudar a senha da chave de recuperação:",
"Old Recovery key password" : "Senha antiga da chave de recuperação",
"New Recovery key password" : "Nova senha da chave de recuperação",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Повторите новый пароль восстановления",
"Password successfully changed." : "Пароль успешно изменен.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Невозможно изменить пароль. Возможно, указанный старый пароль не верен.",
"Recovery Key disabled" : "Ключ Восстановления отключен",
"Recovery Key enabled" : "Ключ Восстановления включен",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Не возможно задействовать ключ восстановления, попробуйте снова или обратитесь к вашему системному администатору",
"Could not update the private key password." : "Невозможно обновить пароль закрытого ключа.",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Повторите новый пароль восстановления",
"Password successfully changed." : "Пароль успешно изменен.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Невозможно изменить пароль. Возможно, указанный старый пароль не верен.",
"Recovery Key disabled" : "Ключ Восстановления отключен",
"Recovery Key enabled" : "Ключ Восстановления включен",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Не возможно задействовать ключ восстановления, попробуйте снова или обратитесь к вашему системному администатору",
"Could not update the private key password." : "Невозможно обновить пароль закрытого ключа.",
......
......@@ -8,22 +8,28 @@ OC.L10N.register(
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Не могу да укључим кључ за опоравак. Проверите лозинку кључа за опоравак!",
"Recovery key successfully disabled" : "Кључ за опоравак успешно искључен",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Не могу да искључим кључ за опоравак. Проверите лозинку!",
"Missing parameters" : "Недостају параметри",
"Please provide the old recovery password" : "Унесите стару лозинку опоравка",
"Please provide a new recovery password" : "Унесите нову лозинку опоравка",
"Please repeat the new recovery password" : "Поновите нову лозинку опоравка",
"Password successfully changed." : "Лозинка успешно промењена.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Не могу да променим лозинку. Можда стара лозинка није исправна.",
"Recovery Key enabled" : "Кључ опоравка укључен",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Не могу да укључим кључ опоравка. Покушајте поново или контактирајте администратора",
"Could not update the private key password." : "Не могу да ажирирам личну кључ лозинку.",
"The old password was not correct, please try again." : "Стара лозинка није исправна, покушајте поново.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Тренутна лозинка за пријаву није исправна, покушајте поново.",
"Recovery Key disabled" : "Кључ за опоравак искључен",
"Recovery Key enabled" : "Кључ за опоравак укључен",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Не могу да укључим кључ за опоравак. Покушајте поново или контактирајте администратора",
"Could not update the private key password." : "Не могу да ажирирам лозинку личног кључа.",
"The old password was not correct, please try again." : "Стара лозинка није исправна. Покушајте поново.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Тренутна лозинка за пријаву није исправна. Покушајте поново.",
"Private key password successfully updated." : "Лозинка личног кључа је успешно ажурирана.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Неисправан лични кључ за апликацију шифровања. Ажурирајте лозинку личног кључа у личним поставкама да бисте опоравили приступ вашим шифрованим фајловима.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Апликација шифровања је укључена али ваши кључеви нису иницијализовани. Одјавите се и поново се пријавите.",
"ownCloud basic encryption module" : "оунКлауд основни шифрарски модул",
"Enable recovery key: " : "Омогући кључ за опоравак:",
"The recovery key is an extra encryption key that is used\n\t\tto encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets their password." : "Кључ за опоравак је додатни кључ за шифровање који се користи\n\t\tза шифровање фајлова. Омогућује опоравак корисничких фајлова ако корисник заборави своју лозинку.",
"Recovery key password" : "Лозинка кључа за опоравак",
"Repeat Recovery key password" : "Поновите лозинку кључа за опоравак",
"Enable recovery key" : "Омогући кључ за опоравак",
"Disable recovery key" : "Онемогући кључ за опоравак",
"Change recovery key password:" : "Измена лозинке кључа опоравка:",
"Old Recovery key password" : "Стара лозинка кључа опоравка",
"New Recovery key password" : "Нова лозинка кључа опоравка",
......
......@@ -6,22 +6,28 @@
"Could not enable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Не могу да укључим кључ за опоравак. Проверите лозинку кључа за опоравак!",
"Recovery key successfully disabled" : "Кључ за опоравак успешно искључен",
"Could not disable recovery key. Please check your recovery key password!" : "Не могу да искључим кључ за опоравак. Проверите лозинку!",
"Missing parameters" : "Недостају параметри",
"Please provide the old recovery password" : "Унесите стару лозинку опоравка",
"Please provide a new recovery password" : "Унесите нову лозинку опоравка",
"Please repeat the new recovery password" : "Поновите нову лозинку опоравка",
"Password successfully changed." : "Лозинка успешно промењена.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Не могу да променим лозинку. Можда стара лозинка није исправна.",
"Recovery Key enabled" : "Кључ опоравка укључен",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Не могу да укључим кључ опоравка. Покушајте поново или контактирајте администратора",
"Could not update the private key password." : "Не могу да ажирирам личну кључ лозинку.",
"The old password was not correct, please try again." : "Стара лозинка није исправна, покушајте поново.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Тренутна лозинка за пријаву није исправна, покушајте поново.",
"Recovery Key disabled" : "Кључ за опоравак искључен",
"Recovery Key enabled" : "Кључ за опоравак укључен",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Не могу да укључим кључ за опоравак. Покушајте поново или контактирајте администратора",
"Could not update the private key password." : "Не могу да ажирирам лозинку личног кључа.",
"The old password was not correct, please try again." : "Стара лозинка није исправна. Покушајте поново.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Тренутна лозинка за пријаву није исправна. Покушајте поново.",
"Private key password successfully updated." : "Лозинка личног кључа је успешно ажурирана.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Неисправан лични кључ за апликацију шифровања. Ажурирајте лозинку личног кључа у личним поставкама да бисте опоравили приступ вашим шифрованим фајловима.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Апликација шифровања је укључена али ваши кључеви нису иницијализовани. Одјавите се и поново се пријавите.",
"ownCloud basic encryption module" : "оунКлауд основни шифрарски модул",
"Enable recovery key: " : "Омогући кључ за опоравак:",
"The recovery key is an extra encryption key that is used\n\t\tto encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets their password." : "Кључ за опоравак је додатни кључ за шифровање који се користи\n\t\tза шифровање фајлова. Омогућује опоравак корисничких фајлова ако корисник заборави своју лозинку.",
"Recovery key password" : "Лозинка кључа за опоравак",
"Repeat Recovery key password" : "Поновите лозинку кључа за опоравак",
"Enable recovery key" : "Омогући кључ за опоравак",
"Disable recovery key" : "Онемогући кључ за опоравак",
"Change recovery key password:" : "Измена лозинке кључа опоравка:",
"Old Recovery key password" : "Стара лозинка кључа опоравка",
"New Recovery key password" : "Нова лозинка кључа опоравка",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment