Commit 970495a0 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 42897ac5
......@@ -34,12 +34,25 @@ OC.L10N.register(
"Download" : "Letöltés",
"Rename" : "Átnevezés",
"Delete" : "Törlés",
"Disconnect storage" : "Tároló leválasztása",
"Unshare" : "A megosztás visszavonása",
"Details" : "Részletek",
"Select" : "Kiválaszt",
"Pending" : "Folyamatban",
"Unable to determine date" : "Nem lehet meghatározni a dátumot",
"This operation is forbidden" : "Tiltott művelet",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Ez a könyvtár nem elérhető, kérem nézze meg a naplófájlokat vagy keresse az adminisztrátort",
"Could not move \"{file}\", target exists" : "{file} fájl nem áthelyezhető, mert a cél már létezik",
"Could not move \"{file}\"" : "{file} fájl nem áthelyezhető",
"{newName} already exists" : "{newName} már létezik",
"Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Nem átnevezhető erre: {fileName}, mert már nem létezik",
"The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "{targetName} már használatban van a(z) {dir} könyvtárban. Kérjük, válassz másik nevet.",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "{fileName} fájl nem átnevezhető",
"Could not create file \"{file}\"" : "{file} fájl nem létrehozható",
"Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "{file} fájl nem létrehozható, mert már létezik",
"Could not create folder \"{dir}\"" : "{dir} könyvtár nem létrehozható",
"Could not create folder \"{dir}\" because it already exists" : "{dir} könyvtár nem létrehozható, mert már létezik",
"Error deleting file \"{fileName}\"." : "Hiba történt {fileName} fájl törlése közben.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Nincsenek egyező bejegyzések ebben a könyvtárban '{filter}'",
"Name" : "Név",
"Size" : "Méret",
......
......@@ -32,12 +32,25 @@
"Download" : "Letöltés",
"Rename" : "Átnevezés",
"Delete" : "Törlés",
"Disconnect storage" : "Tároló leválasztása",
"Unshare" : "A megosztás visszavonása",
"Details" : "Részletek",
"Select" : "Kiválaszt",
"Pending" : "Folyamatban",
"Unable to determine date" : "Nem lehet meghatározni a dátumot",
"This operation is forbidden" : "Tiltott művelet",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Ez a könyvtár nem elérhető, kérem nézze meg a naplófájlokat vagy keresse az adminisztrátort",
"Could not move \"{file}\", target exists" : "{file} fájl nem áthelyezhető, mert a cél már létezik",
"Could not move \"{file}\"" : "{file} fájl nem áthelyezhető",
"{newName} already exists" : "{newName} már létezik",
"Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Nem átnevezhető erre: {fileName}, mert már nem létezik",
"The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "{targetName} már használatban van a(z) {dir} könyvtárban. Kérjük, válassz másik nevet.",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "{fileName} fájl nem átnevezhető",
"Could not create file \"{file}\"" : "{file} fájl nem létrehozható",
"Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "{file} fájl nem létrehozható, mert már létezik",
"Could not create folder \"{dir}\"" : "{dir} könyvtár nem létrehozható",
"Could not create folder \"{dir}\" because it already exists" : "{dir} könyvtár nem létrehozható, mert már létezik",
"Error deleting file \"{fileName}\"." : "Hiba történt {fileName} fájl törlése közben.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Nincsenek egyező bejegyzések ebben a könyvtárban '{filter}'",
"Name" : "Név",
"Size" : "Méret",
......
......@@ -45,6 +45,8 @@ OC.L10N.register(
"Could not move \"{file}\", target exists" : "Невозможно переместить \"{file}\", цель отсутствует",
"Could not move \"{file}\"" : "Невозможно переместить \"{file}\"",
"{newName} already exists" : "{newName} уже имеется",
"Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Невозможно переименовать \"{fileName}\", файл больше не существует",
"The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "Имя \"{targetName}\" уже используется в каталоге \"{dir}\". Пожалуйста, выберите другое имя.",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "Невозможно переименовать \"{fileName}\"",
"Could not create file \"{file}\"" : "Невозможно создать файл \"{file}\"",
"Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Невозможно создать файл \"{file}\" потому что уже имеется",
......@@ -99,6 +101,7 @@ OC.L10N.register(
"Maximum upload size" : "Максимальный размер загружаемого файла",
"max. possible: " : "макс. возможно: ",
"Save" : "Сохранить",
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "В режиме PHP-FPM применение изменений может занять до 5 минут.",
"Missing permissions to edit from here." : "Отсутствуют права на удаление.",
"Settings" : "Настройки",
"WebDAV" : "WebDAV",
......
......@@ -43,6 +43,8 @@
"Could not move \"{file}\", target exists" : "Невозможно переместить \"{file}\", цель отсутствует",
"Could not move \"{file}\"" : "Невозможно переместить \"{file}\"",
"{newName} already exists" : "{newName} уже имеется",
"Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Невозможно переименовать \"{fileName}\", файл больше не существует",
"The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "Имя \"{targetName}\" уже используется в каталоге \"{dir}\". Пожалуйста, выберите другое имя.",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "Невозможно переименовать \"{fileName}\"",
"Could not create file \"{file}\"" : "Невозможно создать файл \"{file}\"",
"Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Невозможно создать файл \"{file}\" потому что уже имеется",
......@@ -97,6 +99,7 @@
"Maximum upload size" : "Максимальный размер загружаемого файла",
"max. possible: " : "макс. возможно: ",
"Save" : "Сохранить",
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "В режиме PHP-FPM применение изменений может занять до 5 минут.",
"Missing permissions to edit from here." : "Отсутствуют права на удаление.",
"Settings" : "Настройки",
"WebDAV" : "WebDAV",
......
......@@ -2,19 +2,40 @@ OC.L10N.register(
"files_external",
{
"External storage" : "Külső tárolók",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Személyes",
"System" : "Rendszer",
"Grant access" : "Megadom a hozzáférést",
"Access granted" : "Érvényes hozzáférés",
"Generate keys" : "Kulcsok generálása",
"Error generating key pair" : "Hiba történt a kulcspár generálása közben",
"Enable encryption" : "Titkosítás engedélyezése",
"Enable previews" : "Előnézet engedélyezése",
"Check for changes" : "Változások keresése",
"Never" : "Soha",
"Once every direct access" : "Minden közvetlen elérésnél",
"Every time the filesystem is used" : "Mindig, amikor a fájlrendszer használatban van",
"All users. Type to select user or group." : "Összes felhasználó. Írj be egy felhasználót vagy csoportot.",
"(group)" : "(csoport)",
"Admin defined" : "Adminisztrátor definiálva",
"Saved" : "Elmentve",
"Empty response from the server" : "Üres válasz a szervertől",
"Couldn't access. Please logout and login to activate this mount point" : "Nem férhető hozzá. Kérjük próbálj meg ki- és bejelentkezni a csatolási pont aktiválásához.",
"Couldn't get the information from the ownCloud server: {code} {type}" : "Nem sikerült lekérdezni az információkat az ownCloud szerverről: {code} {type}",
"There was an error with message: " : "Hiba történt ezzel az üzenettel:",
"External mount error" : "Külső csatolási hiba",
"Access key" : "Hozzáférési kulcs",
"Secret key" : "Titkos kulcs",
"None" : "Egyik sem",
"App key" : "App kulcs",
"App secret" : "App titkos kulcs",
"Client secret" : "Kliens titkos",
"Username" : "Felhasználónév",
"Password" : "Jelszó",
"API key" : "API kulcs",
"Username and password" : "Felhasználónév és jelszó",
"RSA public key" : "RSA publikus kulcs",
"Public key" : "Publikus kulcs",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Bucket" : "Bucket",
"Hostname" : "Hosztnév",
......@@ -25,21 +46,41 @@ OC.L10N.register(
"URL" : "URL",
"Remote subfolder" : "Távoli alkönyvtár",
"Secure https://" : "Biztonságos https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Host" : "Kiszolgáló",
"Secure ftps://" : "Biztonságos ftps://",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Helyi",
"Location" : "Hely",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"Root" : "Gyökér",
"SFTP with secret key login" : "SFTP titkos kulcs belépéssel",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"Share" : "Megosztás",
"Domain" : "Domain",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS OC belépéssel",
"Username as share" : "Felhasználónév és megosztás",
"Service name" : "Szolgáltatás neve",
"Request timeout (seconds)" : "Időtúllépés (másodperc)",
"<b>Note:</b> " : "<b>Megjegyzés:</b>",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Megjegyzés:</b> A cURL támogatás, a PHP-ban nincs engedélyezve vagy telepítve. %s csatolása lehetetlen. Kérd meg a rendszergazdádat, hogy telepítse.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Megjegyzés:</b> Az FTP támogatás, a PHP-ban nincs engedélyezve vagy telepítve. %s csatolása lehetetlen. Kérd meg a rendszergazdádat, hogy telepítse.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Megjegyzés:</b> %s nincs telepítve. %s csatolása lehetetlen. Kérd meg a rendszergazdádat, hogy telepítse.",
"No external storage configured" : "Nincs külső tároló beállítva.",
"You can add external storages in the personal settings" : "Hozzáadhatsz külső tárolókat a személyes beállítások közt.",
"Name" : "Név",
"Storage type" : "Tároló típusa",
"External Storage" : "Külső tárolási szolgáltatások becsatolása",
"Folder name" : "Mappanév",
"Authentication" : "Azonisítás",
"Configuration" : "Beállítások",
"Available for" : "Elérhető számukra",
"Add storage" : "Tároló becsatolása",
"Delete" : "Törlés"
"Advanced settings" : "Haladó beállítások",
"Delete" : "Törlés",
"Allow users to mount external storage" : "Külső tárolók engedélyezése a felhasználók részére",
"Allow users to mount the following external storage" : "A felhasználók számára engedélyezett külső tárolók:"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"External storage" : "Külső tárolók",
"%s" : "%s",
"Personal" : "Személyes",
"System" : "Rendszer",
"Grant access" : "Megadom a hozzáférést",
"Access granted" : "Érvényes hozzáférés",
"Generate keys" : "Kulcsok generálása",
"Error generating key pair" : "Hiba történt a kulcspár generálása közben",
"Enable encryption" : "Titkosítás engedélyezése",
"Enable previews" : "Előnézet engedélyezése",
"Check for changes" : "Változások keresése",
"Never" : "Soha",
"Once every direct access" : "Minden közvetlen elérésnél",
"Every time the filesystem is used" : "Mindig, amikor a fájlrendszer használatban van",
"All users. Type to select user or group." : "Összes felhasználó. Írj be egy felhasználót vagy csoportot.",
"(group)" : "(csoport)",
"Admin defined" : "Adminisztrátor definiálva",
"Saved" : "Elmentve",
"Empty response from the server" : "Üres válasz a szervertől",
"Couldn't access. Please logout and login to activate this mount point" : "Nem férhető hozzá. Kérjük próbálj meg ki- és bejelentkezni a csatolási pont aktiválásához.",
"Couldn't get the information from the ownCloud server: {code} {type}" : "Nem sikerült lekérdezni az információkat az ownCloud szerverről: {code} {type}",
"There was an error with message: " : "Hiba történt ezzel az üzenettel:",
"External mount error" : "Külső csatolási hiba",
"Access key" : "Hozzáférési kulcs",
"Secret key" : "Titkos kulcs",
"None" : "Egyik sem",
"App key" : "App kulcs",
"App secret" : "App titkos kulcs",
"Client secret" : "Kliens titkos",
"Username" : "Felhasználónév",
"Password" : "Jelszó",
"API key" : "API kulcs",
"Username and password" : "Felhasználónév és jelszó",
"RSA public key" : "RSA publikus kulcs",
"Public key" : "Publikus kulcs",
"Amazon S3" : "Amazon S3",
"Bucket" : "Bucket",
"Hostname" : "Hosztnév",
......@@ -23,21 +44,41 @@
"URL" : "URL",
"Remote subfolder" : "Távoli alkönyvtár",
"Secure https://" : "Biztonságos https://",
"Dropbox" : "Dropbox",
"FTP" : "FTP",
"Host" : "Kiszolgáló",
"Secure ftps://" : "Biztonságos ftps://",
"Google Drive" : "Google Drive",
"Local" : "Helyi",
"Location" : "Hely",
"ownCloud" : "ownCloud",
"SFTP" : "SFTP",
"Root" : "Gyökér",
"SFTP with secret key login" : "SFTP titkos kulcs belépéssel",
"SMB / CIFS" : "SMB / CIFS",
"Share" : "Megosztás",
"Domain" : "Domain",
"SMB / CIFS using OC login" : "SMB / CIFS OC belépéssel",
"Username as share" : "Felhasználónév és megosztás",
"Service name" : "Szolgáltatás neve",
"Request timeout (seconds)" : "Időtúllépés (másodperc)",
"<b>Note:</b> " : "<b>Megjegyzés:</b>",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Megjegyzés:</b> A cURL támogatás, a PHP-ban nincs engedélyezve vagy telepítve. %s csatolása lehetetlen. Kérd meg a rendszergazdádat, hogy telepítse.",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Megjegyzés:</b> Az FTP támogatás, a PHP-ban nincs engedélyezve vagy telepítve. %s csatolása lehetetlen. Kérd meg a rendszergazdádat, hogy telepítse.",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Megjegyzés:</b> %s nincs telepítve. %s csatolása lehetetlen. Kérd meg a rendszergazdádat, hogy telepítse.",
"No external storage configured" : "Nincs külső tároló beállítva.",
"You can add external storages in the personal settings" : "Hozzáadhatsz külső tárolókat a személyes beállítások közt.",
"Name" : "Név",
"Storage type" : "Tároló típusa",
"External Storage" : "Külső tárolási szolgáltatások becsatolása",
"Folder name" : "Mappanév",
"Authentication" : "Azonisítás",
"Configuration" : "Beállítások",
"Available for" : "Elérhető számukra",
"Add storage" : "Tároló becsatolása",
"Delete" : "Törlés"
"Advanced settings" : "Haladó beállítások",
"Delete" : "Törlés",
"Allow users to mount external storage" : "Külső tárolók engedélyezése a felhasználók részére",
"Allow users to mount the following external storage" : "A felhasználók számára engedélyezett külső tárolók:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -3,6 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "A kiszolgálók közötti megosztás nincs engedélyezve ezen a kiszolgálón",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "A csatlakozási pont neve érvénytelen karaktereket tartalmaz ",
"Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Nem lehet létrehozni egy egyesített megosztást azonos felhasználóval és szerverrel",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Érvénytelen vagy nem megbízható az SSL tanúsítvány",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Nem sikerült az azonosítás a távoli megosztáshoz. Lehet, hogy rossz a jelszó.",
"Storage not valid" : "Tároló nem érvényes",
......
{ "translations": {
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "A kiszolgálók közötti megosztás nincs engedélyezve ezen a kiszolgálón",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "A csatlakozási pont neve érvénytelen karaktereket tartalmaz ",
"Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Nem lehet létrehozni egy egyesített megosztást azonos felhasználóval és szerverrel",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Érvénytelen vagy nem megbízható az SSL tanúsítvány",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Nem sikerült az azonosítás a távoli megosztáshoz. Lehet, hogy rossz a jelszó.",
"Storage not valid" : "Tároló nem érvényes",
......
......@@ -3,6 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "На данном сервере выключено межсерверное предоставление общего доступа",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Имя точки монтирования содержит недопустимые символы.",
"Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Не допускается создание федеративного общего ресурса с тем-же сервером пользователя",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Недействительный или недоверенный сертификат SSL",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Не удалось произвести аутентификацию для доступа к удалённому хранилищу, возможно неправильно указан пароль",
"Storage not valid" : "Хранилище недоступно",
......
{ "translations": {
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "На данном сервере выключено межсерверное предоставление общего доступа",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Имя точки монтирования содержит недопустимые символы.",
"Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Не допускается создание федеративного общего ресурса с тем-же сервером пользователя",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Недействительный или недоверенный сертификат SSL",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Не удалось произвести аутентификацию для доступа к удалённому хранилищу, возможно неправильно указан пароль",
"Storage not valid" : "Хранилище недоступно",
......
......@@ -24,6 +24,7 @@ OC.L10N.register(
"Could not detect Base DN, please enter it manually." : "Не возможно обнаружить Base DN, пожалуйста задайте в ручную.",
"{nthServer}. Server" : "Сервер {nthServer}.",
"No object found in the given Base DN. Please revise." : "Не найдено объектов в Base DN. Пожалуйста перепроверьте.",
"More than 1,000 directory entries available." : "В каталоге доступно более 1,000 записей.",
" entries available within the provided Base DN" : "элементы доступные в Базе",
"An error occurred. Please check the Base DN, as well as connection settings and credentials." : "Произошла ошибка. Пожалуйста проверьте базу поиска DN, а также настройки подключения и учетные данные.",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Вы действительно хотите удалить существующую конфигурацию сервера?",
......
......@@ -22,6 +22,7 @@
"Could not detect Base DN, please enter it manually." : "Не возможно обнаружить Base DN, пожалуйста задайте в ручную.",
"{nthServer}. Server" : "Сервер {nthServer}.",
"No object found in the given Base DN. Please revise." : "Не найдено объектов в Base DN. Пожалуйста перепроверьте.",
"More than 1,000 directory entries available." : "В каталоге доступно более 1,000 записей.",
" entries available within the provided Base DN" : "элементы доступные в Базе",
"An error occurred. Please check the Base DN, as well as connection settings and credentials." : "Произошла ошибка. Пожалуйста проверьте базу поиска DN, а также настройки подключения и учетные данные.",
"Do you really want to delete the current Server Configuration?" : "Вы действительно хотите удалить существующую конфигурацию сервера?",
......
......@@ -111,6 +111,8 @@ OC.L10N.register(
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "A webszerver nincs megfelelően beállítva a fájl szinkronizációhoz, mert a WebDAV interfész nem működik.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Ennek a szervernek nincs működő internet kapcsolata. Ez azt jelenti, hogy néhány tulajdonság, mint pl. külső tárolók felcsatolása, frissítési értesítések, vagy egyéb applikációk nem működnek. A fájlok távoli elérése és az email értesítések is lehet, hogy nem működnek. Ajánlott az internet kapcsolat engedélyezése a szerveren, ha minden tulajdonságot használni akar.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Az adat könyvtára és a fáljai valószínűleg elérhetőek az internetről. A .htaccess fájl nem működik. Erősen ajánlott, hogy úgy állítsa be a webszerverét, hogy az adatkönyvtár ne legyen elérhető az internetről, vagy mogassa ki az adatokat a webszerver gyökérkönyvtárából.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom nem olvasható a PHP számára, mely nagy biztonsági probléma. Bővebb információt találhatsz a <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentációban</a>.",
"Your PHP version ({version}) is no longer <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "A PHP verziód ({version}) többé nem támogatott a <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">PHP által</a>. Azt javasoljuk, hogy frissítsd a PHP verziód, hogy kitud használni a teljesítménybeli és biztonsági javításokat.",
"Error occurred while checking server setup" : "Hiba történt a szerver beállítások ellenőrzése közben",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "A \"{header}\" HTTP fejléc nincs beállítva, hogy megegyezzen az elvárttal \"{expected}\". Ez egy potenciális biztonsági kockázat és kérjük, hogy változtassa meg a beállításokat.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "A \"Strict-Transport-Security\" HTTP fejléc nincs beállítva hogy \"{seconds}\" másodpercig tartson. Biztonsági okokból ajánljuk, hogy engedélyezze a HSTS, ahogyan ezt részletezzük a <a href=\"{docUrl}\">biztonsági tippek</a> dokumentációban.",
......@@ -182,6 +184,7 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Nem lehet a jelszót törölni, mert a token érvénytelen.",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Nem lehet a jelszót törölni, mert a token lejárt.",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Visszaállítási e-mail nem küldhető. Kérjük, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. ",
"Could not send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Nem tudtunk visszaállítási e-mailt küldeni, mert ehhez a felhasználóhoz nem tartozik e-mail cím. Kérjük, vedd fel a kapcsolatot a rendszergazdáddal!",
"%s password reset" : "%s jelszó visszaállítás",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Használja ezt a linket a jelszó ismételt beállításához: {link}",
"New password" : "Az új jelszó",
......@@ -256,6 +259,7 @@ OC.L10N.register(
"Please try again or contact your administrator." : "Kérem próbálja újra, vagy vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.",
"Log in" : "Bejelentkezés",
"Wrong password. Reset it?" : "Hibás jelszó. Visszaállítja?",
"Wrong password." : "Rossz jelszó.",
"Stay logged in" : "Maradjon bejelentkezve",
"Alternative Logins" : "Alternatív bejelentkezés",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Ez az ownCloud szolgáltatás jelenleg egyfelhasználós üzemmódban működik.",
......
......@@ -109,6 +109,8 @@
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "A webszerver nincs megfelelően beállítva a fájl szinkronizációhoz, mert a WebDAV interfész nem működik.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Ennek a szervernek nincs működő internet kapcsolata. Ez azt jelenti, hogy néhány tulajdonság, mint pl. külső tárolók felcsatolása, frissítési értesítések, vagy egyéb applikációk nem működnek. A fájlok távoli elérése és az email értesítések is lehet, hogy nem működnek. Ajánlott az internet kapcsolat engedélyezése a szerveren, ha minden tulajdonságot használni akar.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Az adat könyvtára és a fáljai valószínűleg elérhetőek az internetről. A .htaccess fájl nem működik. Erősen ajánlott, hogy úgy állítsa be a webszerverét, hogy az adatkönyvtár ne legyen elérhető az internetről, vagy mogassa ki az adatokat a webszerver gyökérkönyvtárából.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom nem olvasható a PHP számára, mely nagy biztonsági probléma. Bővebb információt találhatsz a <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentációban</a>.",
"Your PHP version ({version}) is no longer <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "A PHP verziód ({version}) többé nem támogatott a <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">PHP által</a>. Azt javasoljuk, hogy frissítsd a PHP verziód, hogy kitud használni a teljesítménybeli és biztonsági javításokat.",
"Error occurred while checking server setup" : "Hiba történt a szerver beállítások ellenőrzése közben",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "A \"{header}\" HTTP fejléc nincs beállítva, hogy megegyezzen az elvárttal \"{expected}\". Ez egy potenciális biztonsági kockázat és kérjük, hogy változtassa meg a beállításokat.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "A \"Strict-Transport-Security\" HTTP fejléc nincs beállítva hogy \"{seconds}\" másodpercig tartson. Biztonsági okokból ajánljuk, hogy engedélyezze a HSTS, ahogyan ezt részletezzük a <a href=\"{docUrl}\">biztonsági tippek</a> dokumentációban.",
......@@ -180,6 +182,7 @@
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Nem lehet a jelszót törölni, mert a token érvénytelen.",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Nem lehet a jelszót törölni, mert a token lejárt.",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Visszaállítási e-mail nem küldhető. Kérjük, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. ",
"Could not send reset email because there is no email address for this username. Please contact your administrator." : "Nem tudtunk visszaállítási e-mailt küldeni, mert ehhez a felhasználóhoz nem tartozik e-mail cím. Kérjük, vedd fel a kapcsolatot a rendszergazdáddal!",
"%s password reset" : "%s jelszó visszaállítás",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Használja ezt a linket a jelszó ismételt beállításához: {link}",
"New password" : "Az új jelszó",
......@@ -254,6 +257,7 @@
"Please try again or contact your administrator." : "Kérem próbálja újra, vagy vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.",
"Log in" : "Bejelentkezés",
"Wrong password. Reset it?" : "Hibás jelszó. Visszaállítja?",
"Wrong password." : "Rossz jelszó.",
"Stay logged in" : "Maradjon bejelentkezve",
"Alternative Logins" : "Alternatív bejelentkezés",
"This ownCloud instance is currently in single user mode." : "Ez az ownCloud szolgáltatás jelenleg egyfelhasználós üzemmódban működik.",
......
......@@ -96,6 +96,7 @@ OC.L10N.register(
"Sharing %s failed, because %s is not a member of the group %s" : "Не удалось поделиться %s, пользователь %s не является членом группы %s",
"You need to provide a password to create a public link, only protected links are allowed" : "Вам нужно задать пароль для создания публичной ссылки. Разрешены только защищённые ссылки",
"Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "Не удалось поделиться %s, открытие доступа по ссылке запрещено",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Не допускается создание федеративного общего ресурса с тем-же пользователем",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Не удалось поделиться %s, не удалось найти %s, возможно, сервер не доступен.",
"Share type %s is not valid for %s" : "Тип общего доступа %s недопустим для %s",
"Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Не удалось настроить права доступа для %s, указанные права доступа превышают предоставленные для %s",
......@@ -147,6 +148,10 @@ OC.L10N.register(
"Data directory (%s) is invalid" : "Каталог данных (%s) не верен",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Убедитесь, что файл \".ocdata\" присутствует в корне каталога данных.",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Не удалось получить блокировку типа %d для \"%s\"",
"Storage not available" : "Хранилище недоступно"
"Storage unauthorized. %s" : "Хранилище неавторизовано. %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "Неполная конфигурация хранилища. %s",
"Storage connection error. %s" : "Ошибка подключения к хранилищу. %s",
"Storage not available" : "Хранилище недоступно",
"Storage connection timeout. %s" : "Истекло время ожидания подключения к хранилищу. %s"
},
"nplurals=4; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n%10==0 || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=11 && n%100<=14)? 2 : 3);");
......@@ -94,6 +94,7 @@
"Sharing %s failed, because %s is not a member of the group %s" : "Не удалось поделиться %s, пользователь %s не является членом группы %s",
"You need to provide a password to create a public link, only protected links are allowed" : "Вам нужно задать пароль для создания публичной ссылки. Разрешены только защищённые ссылки",
"Sharing %s failed, because sharing with links is not allowed" : "Не удалось поделиться %s, открытие доступа по ссылке запрещено",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Не допускается создание федеративного общего ресурса с тем-же пользователем",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Не удалось поделиться %s, не удалось найти %s, возможно, сервер не доступен.",
"Share type %s is not valid for %s" : "Тип общего доступа %s недопустим для %s",
"Setting permissions for %s failed, because the permissions exceed permissions granted to %s" : "Не удалось настроить права доступа для %s, указанные права доступа превышают предоставленные для %s",
......@@ -145,6 +146,10 @@
"Data directory (%s) is invalid" : "Каталог данных (%s) не верен",
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Убедитесь, что файл \".ocdata\" присутствует в корне каталога данных.",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Не удалось получить блокировку типа %d для \"%s\"",
"Storage not available" : "Хранилище недоступно"
"Storage unauthorized. %s" : "Хранилище неавторизовано. %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "Неполная конфигурация хранилища. %s",
"Storage connection error. %s" : "Ошибка подключения к хранилищу. %s",
"Storage not available" : "Хранилище недоступно",
"Storage connection timeout. %s" : "Истекло время ожидания подключения к хранилищу. %s"
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n%10==0 || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=11 && n%100<=14)? 2 : 3);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -221,6 +221,7 @@ OC.L10N.register(
"iOS app" : "iOS-sovellus",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Jos haluat tukea projektia, \n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">auta sovelluskehityksessä</a>\n\t\ttai\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">levitä sanaa</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "Näytä ensimmäisen käyttökerran avustaja uudelleen",
"You are using <strong>%s</strong> of <strong>%s</strong>" : "Käytössäsi on <strong>%s</strong>/<strong>%s</strong>",
"Password" : "Salasana",
"Unable to change your password" : "Salasanaasi ei voitu vaihtaa",
"Current password" : "Nykyinen salasana",
......
......@@ -219,6 +219,7 @@
"iOS app" : "iOS-sovellus",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Jos haluat tukea projektia, \n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">auta sovelluskehityksessä</a>\n\t\ttai\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">levitä sanaa</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "Näytä ensimmäisen käyttökerran avustaja uudelleen",
"You are using <strong>%s</strong> of <strong>%s</strong>" : "Käytössäsi on <strong>%s</strong>/<strong>%s</strong>",
"Password" : "Salasana",
"Unable to change your password" : "Salasanaasi ei voitu vaihtaa",
"Current password" : "Nykyinen salasana",
......
......@@ -75,6 +75,7 @@ OC.L10N.register(
"Error while uninstalling app" : "Hiba történt az alkalmazás eltávolítása közben",
"Uninstall" : "Eltávolítás",
"App update" : "Alkalmazás frissítése",
"No apps found for \"{query}\"" : "Nem található alkalmazás a „{query}” lekérdezésre.",
"An error occurred: {message}" : "Hiba történt: {message}",
"Select a profile picture" : "Válasszon profilképet!",
"Very weak password" : "Nagyon gyenge jelszó",
......@@ -212,6 +213,7 @@ OC.L10N.register(
"iOS app" : "IOS applikáció",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Ha segíteni szeretnéd a projektet\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">csatlakozz a fejlesztéshez</a>\n\t\tvagy\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">hirdesd az igét</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "Nézzük meg újra az első bejelentkezéskori segítséget!",
"You are using <strong>%s</strong> of <strong>%s</strong>" : "Jelenleg használt: <strong>%s</strong>, maximálisan elérhető: <strong>%s</strong>",
"Password" : "Jelszó",
"Unable to change your password" : "A jelszó nem változtatható meg",
"Current password" : "A jelenlegi jelszó",
......
......@@ -73,6 +73,7 @@
"Error while uninstalling app" : "Hiba történt az alkalmazás eltávolítása közben",
"Uninstall" : "Eltávolítás",
"App update" : "Alkalmazás frissítése",
"No apps found for \"{query}\"" : "Nem található alkalmazás a „{query}” lekérdezésre.",
"An error occurred: {message}" : "Hiba történt: {message}",
"Select a profile picture" : "Válasszon profilképet!",
"Very weak password" : "Nagyon gyenge jelszó",
......@@ -210,6 +211,7 @@
"iOS app" : "IOS applikáció",
"If you want to support the project\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">join development</a>\n\t\tor\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">spread the word</a>!" : "Ha segíteni szeretnéd a projektet\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/contribute\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">csatlakozz a fejlesztéshez</a>\n\t\tvagy\n\t\t<a href=\"https://owncloud.org/promote\"\n\t\t\ttarget=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">hirdesd az igét</a>!",
"Show First Run Wizard again" : "Nézzük meg újra az első bejelentkezéskori segítséget!",
"You are using <strong>%s</strong> of <strong>%s</strong>" : "Jelenleg használt: <strong>%s</strong>, maximálisan elérhető: <strong>%s</strong>",
"Password" : "Jelszó",
"Unable to change your password" : "A jelszó nem változtatható meg",
"Current password" : "A jelenlegi jelszó",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment