Commit 9ccf94ca authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 2d1f7705
......@@ -195,8 +195,7 @@ OC.L10N.register(
"by" : "sdílí",
"licensed" : "licencováno",
"Documentation:" : "Dokumentace:",
"User Documentation" : "Uživatelská dokumentace",
"Admin Documentation" : "Dokumentace pro administrátory",
"User documentation" : "Dokumentace uživatele",
"Show description …" : "Zobrazit popis ...",
"Hide description …" : "Skrýt popis ...",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Tuto aplikaci nelze nainstalovat, protože nejsou splněny následující závislosti:",
......@@ -207,7 +206,6 @@ OC.L10N.register(
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Ahoj,<br><br>toto je oznámení o nově vytvořeném %s účtu.<br><br>Uživatelské jméno: %s<br>Přihlásit se dá zde: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Ať slouží!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Ahoj,\n\ntoto je oznámení o nově vytvořeném %s účtu.\n\nUživatelské jméno: %s\nPřihlásit se dá zde: %s\n",
"User documentation" : "Dokumentace uživatele",
"Administrator documentation" : "Dokumentace administrátora",
"Online documentation" : "Online dokumentace",
"Forum" : "Fórum",
......
......@@ -193,8 +193,7 @@
"by" : "sdílí",
"licensed" : "licencováno",
"Documentation:" : "Dokumentace:",
"User Documentation" : "Uživatelská dokumentace",
"Admin Documentation" : "Dokumentace pro administrátory",
"User documentation" : "Dokumentace uživatele",
"Show description …" : "Zobrazit popis ...",
"Hide description …" : "Skrýt popis ...",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Tuto aplikaci nelze nainstalovat, protože nejsou splněny následující závislosti:",
......@@ -205,7 +204,6 @@
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Ahoj,<br><br>toto je oznámení o nově vytvořeném %s účtu.<br><br>Uživatelské jméno: %s<br>Přihlásit se dá zde: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Ať slouží!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Ahoj,\n\ntoto je oznámení o nově vytvořeném %s účtu.\n\nUživatelské jméno: %s\nPřihlásit se dá zde: %s\n",
"User documentation" : "Dokumentace uživatele",
"Administrator documentation" : "Dokumentace administrátora",
"Online documentation" : "Online dokumentace",
"Forum" : "Fórum",
......
......@@ -195,8 +195,7 @@ OC.L10N.register(
"by" : "af",
"licensed" : "licenseret",
"Documentation:" : "Dokumentation:",
"User Documentation" : "Brugerdokumentation",
"Admin Documentation" : "Administrator Dokumentation",
"User documentation" : "Brugerdokumentation",
"Show description …" : "Vis beskrivelse",
"Hide description …" : "Skjul beskrivelse",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Dette program kan ikke installeres, da følgende afhængigheder ikke imødekommes:",
......@@ -207,7 +206,6 @@ OC.L10N.register(
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Hejsa,<br><br>dette er blot en besked om, at du nu har en %s-konto.<br><br>Dit brugernavn: %s<br>Tilgå den: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Hej!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Hejsa,\n\ndette er blot en besked om, at du nu har en %s-konto.\n\nDit brugernavn: %s\nTilgå den: %s\n\n",
"User documentation" : "Brugerdokumentation",
"Administrator documentation" : "Administratordokumentation",
"Online documentation" : "Online dokumentation",
"Forum" : "Forum",
......
......@@ -193,8 +193,7 @@
"by" : "af",
"licensed" : "licenseret",
"Documentation:" : "Dokumentation:",
"User Documentation" : "Brugerdokumentation",
"Admin Documentation" : "Administrator Dokumentation",
"User documentation" : "Brugerdokumentation",
"Show description …" : "Vis beskrivelse",
"Hide description …" : "Skjul beskrivelse",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Dette program kan ikke installeres, da følgende afhængigheder ikke imødekommes:",
......@@ -205,7 +204,6 @@
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Hejsa,<br><br>dette er blot en besked om, at du nu har en %s-konto.<br><br>Dit brugernavn: %s<br>Tilgå den: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Hej!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Hejsa,\n\ndette er blot en besked om, at du nu har en %s-konto.\n\nDit brugernavn: %s\nTilgå den: %s\n\n",
"User documentation" : "Brugerdokumentation",
"Administrator documentation" : "Administratordokumentation",
"Online documentation" : "Online dokumentation",
"Forum" : "Forum",
......
......@@ -193,8 +193,7 @@ OC.L10N.register(
"by" : "von",
"licensed" : "Lizenziert",
"Documentation:" : "Dokumentation:",
"User Documentation" : "Dokumentation für Benutzer",
"Admin Documentation" : "Admin-Dokumentation",
"User documentation" : "Dokumentation für Benutzer",
"Show description …" : "Beschreibung anzeigen…",
"Hide description …" : "Beschreibung ausblenden…",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Die App kann nicht installiert werden, weil die folgenden Abhängigkeiten nicht erfüllt sind:",
......@@ -205,7 +204,6 @@ OC.L10N.register(
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Hallo,<br><br>hier nur kurz die Mitteilung, dass Du jetzt ein %s-Konto hast.<br><br>Dein Benutzername: %s<br>Greife darauf zu: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Hallo!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Hallo,\n\nhier nur kurz die Mitteilung, dass Du jetzt ein %s-Konto hast.\n\nDein Benutzername: %s\nGreife darauf zu: %s\n\n",
"User documentation" : "Dokumentation für Benutzer",
"Administrator documentation" : "Dokumentation für Administratoren",
"Online documentation" : "Online-Dokumentation",
"Forum" : "Forum",
......
......@@ -191,8 +191,7 @@
"by" : "von",
"licensed" : "Lizenziert",
"Documentation:" : "Dokumentation:",
"User Documentation" : "Dokumentation für Benutzer",
"Admin Documentation" : "Admin-Dokumentation",
"User documentation" : "Dokumentation für Benutzer",
"Show description …" : "Beschreibung anzeigen…",
"Hide description …" : "Beschreibung ausblenden…",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Die App kann nicht installiert werden, weil die folgenden Abhängigkeiten nicht erfüllt sind:",
......@@ -203,7 +202,6 @@
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Hallo,<br><br>hier nur kurz die Mitteilung, dass Du jetzt ein %s-Konto hast.<br><br>Dein Benutzername: %s<br>Greife darauf zu: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Hallo!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Hallo,\n\nhier nur kurz die Mitteilung, dass Du jetzt ein %s-Konto hast.\n\nDein Benutzername: %s\nGreife darauf zu: %s\n\n",
"User documentation" : "Dokumentation für Benutzer",
"Administrator documentation" : "Dokumentation für Administratoren",
"Online documentation" : "Online-Dokumentation",
"Forum" : "Forum",
......
......@@ -186,6 +186,8 @@ OC.L10N.register(
"Improving the config.php" : "Die config.php optimieren",
"Theming" : "Themes verwenden",
"Hardening and security guidance" : "Systemhärtung und Sicherheitsempfehlungen",
"Transactional File Locking is enabled." : "Transaktionsdateisperre ist aktiviert.",
"Transactional File Locking is disabled." : "Transaktionsdateisperre ist deaktiviert.",
"Version" : "Version",
"Developer documentation" : "Dokumentation für Entwickler",
"Experimental applications ahead" : "Experimentelle Apps nachfolgend",
......@@ -193,8 +195,7 @@ OC.L10N.register(
"by" : "von",
"licensed" : "Lizenziert",
"Documentation:" : "Dokumentation:",
"User Documentation" : "Dokumentation für Benutzer",
"Admin Documentation" : "Dokumentation für Administratoren",
"User documentation" : "Dokumentation für Benutzer",
"Show description …" : "Beschreibung anzeigen…",
"Hide description …" : "Beschreibung ausblenden…",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Diese App kann nicht installiert werden, weil die folgenden Abhängigkeiten nicht erfüllt sind:",
......@@ -205,7 +206,6 @@ OC.L10N.register(
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Hallo,<br><br>hier nur kurz die Mitteilung, dass Sie jetzt ein %s-Konto haben.<br><br>Ihr Benutzername: %s<br>Greifen Sie darauf zu: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Noch einen schönen Tag!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Hallo,\n\nhier nur kurz die Mitteilung, dass Sie jetzt ein %s-Konto haben.\n\nIhr Benutzername: %s\nGreifen Sie darauf zu: %s\n\n",
"User documentation" : "Dokumentation für Benutzer",
"Administrator documentation" : "Dokumentation für Administratoren",
"Online documentation" : "Online-Dokumentation",
"Forum" : "Forum",
......
......@@ -184,6 +184,8 @@
"Improving the config.php" : "Die config.php optimieren",
"Theming" : "Themes verwenden",
"Hardening and security guidance" : "Systemhärtung und Sicherheitsempfehlungen",
"Transactional File Locking is enabled." : "Transaktionsdateisperre ist aktiviert.",
"Transactional File Locking is disabled." : "Transaktionsdateisperre ist deaktiviert.",
"Version" : "Version",
"Developer documentation" : "Dokumentation für Entwickler",
"Experimental applications ahead" : "Experimentelle Apps nachfolgend",
......@@ -191,8 +193,7 @@
"by" : "von",
"licensed" : "Lizenziert",
"Documentation:" : "Dokumentation:",
"User Documentation" : "Dokumentation für Benutzer",
"Admin Documentation" : "Dokumentation für Administratoren",
"User documentation" : "Dokumentation für Benutzer",
"Show description …" : "Beschreibung anzeigen…",
"Hide description …" : "Beschreibung ausblenden…",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Diese App kann nicht installiert werden, weil die folgenden Abhängigkeiten nicht erfüllt sind:",
......@@ -203,7 +204,6 @@
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Hallo,<br><br>hier nur kurz die Mitteilung, dass Sie jetzt ein %s-Konto haben.<br><br>Ihr Benutzername: %s<br>Greifen Sie darauf zu: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Noch einen schönen Tag!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Hallo,\n\nhier nur kurz die Mitteilung, dass Sie jetzt ein %s-Konto haben.\n\nIhr Benutzername: %s\nGreifen Sie darauf zu: %s\n\n",
"User documentation" : "Dokumentation für Benutzer",
"Administrator documentation" : "Dokumentation für Administratoren",
"Online documentation" : "Online-Dokumentation",
"Forum" : "Forum",
......
......@@ -195,8 +195,7 @@ OC.L10N.register(
"by" : "από",
"licensed" : "Άδεια",
"Documentation:" : "Τεκμηρίωση:",
"User Documentation" : "Τεκμηρίωση Χρήστη",
"Admin Documentation" : "Τεκμηρίωση Διαχειριστή",
"User documentation" : "Τεκμηρίωση Χρήστη",
"Show description …" : "Εμφάνιση περιγραφής",
"Hide description …" : "Απόκρυψη περιγραφής",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Αυτή η εφαρμογή δεν μπορεί να εγκατασταθεί διότι δεν εκπληρώνονται οι ακόλουθες εξαρτήσεις:",
......@@ -207,7 +206,6 @@ OC.L10N.register(
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Χαίρεται,<br><br>απλά σας κάνουμε γνωστό ότι διαθέτετε έναν %s λογαριασμό.<br><br>Το όνομά σας είναι: %s<br>Έχετε πρόσβαση: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Χαιρετισμούς!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Χαίρεται, \nαπλά σας κάνουμε γνωστό ότι διαθέτετε έναν %s λογαριασμό.\nΤο όνομά σας είναι: %s\nΈχετε πρόσβαση: %s\n",
"User documentation" : "Τεκμηρίωση Χρήστη",
"Administrator documentation" : "Τεκμηρίωση Διαχειριστή",
"Online documentation" : "Τεκμηρίωση στο Διαδίκτυο",
"Forum" : "Φόρουμ",
......
......@@ -193,8 +193,7 @@
"by" : "από",
"licensed" : "Άδεια",
"Documentation:" : "Τεκμηρίωση:",
"User Documentation" : "Τεκμηρίωση Χρήστη",
"Admin Documentation" : "Τεκμηρίωση Διαχειριστή",
"User documentation" : "Τεκμηρίωση Χρήστη",
"Show description …" : "Εμφάνιση περιγραφής",
"Hide description …" : "Απόκρυψη περιγραφής",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Αυτή η εφαρμογή δεν μπορεί να εγκατασταθεί διότι δεν εκπληρώνονται οι ακόλουθες εξαρτήσεις:",
......@@ -205,7 +204,6 @@
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Χαίρεται,<br><br>απλά σας κάνουμε γνωστό ότι διαθέτετε έναν %s λογαριασμό.<br><br>Το όνομά σας είναι: %s<br>Έχετε πρόσβαση: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Χαιρετισμούς!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Χαίρεται, \nαπλά σας κάνουμε γνωστό ότι διαθέτετε έναν %s λογαριασμό.\nΤο όνομά σας είναι: %s\nΈχετε πρόσβαση: %s\n",
"User documentation" : "Τεκμηρίωση Χρήστη",
"Administrator documentation" : "Τεκμηρίωση Διαχειριστή",
"Online documentation" : "Τεκμηρίωση στο Διαδίκτυο",
"Forum" : "Φόρουμ",
......
......@@ -189,8 +189,7 @@ OC.L10N.register(
"by" : "by",
"licensed" : "licensed",
"Documentation:" : "Documentation:",
"User Documentation" : "User Documentation",
"Admin Documentation" : "Admin Documentation",
"User documentation" : "User documentation",
"Show description …" : "Show description …",
"Hide description …" : "Hide description …",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:",
......@@ -201,7 +200,6 @@ OC.L10N.register(
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Cheers!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n",
"User documentation" : "User documentation",
"Administrator documentation" : "Administrator documentation",
"Online documentation" : "Online documentation",
"Forum" : "Forum",
......
......@@ -187,8 +187,7 @@
"by" : "by",
"licensed" : "licensed",
"Documentation:" : "Documentation:",
"User Documentation" : "User Documentation",
"Admin Documentation" : "Admin Documentation",
"User documentation" : "User documentation",
"Show description …" : "Show description …",
"Hide description …" : "Hide description …",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:",
......@@ -199,7 +198,6 @@
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "Cheers!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n",
"User documentation" : "User documentation",
"Administrator documentation" : "Administrator documentation",
"Online documentation" : "Online documentation",
"Forum" : "Forum",
......
......@@ -85,8 +85,6 @@ OC.L10N.register(
"Version" : "Eldono",
"by" : "de",
"Documentation:" : "Dokumentaro:",
"User Documentation" : "Dokumentaro por uzantoj",
"Admin Documentation" : "Administra dokumentaro",
"Enable only for specific groups" : "Kapabligi nur por specifajn grupojn",
"Uninstall App" : "Malinstali aplikaĵon",
"Forum" : "Forumo",
......
......@@ -83,8 +83,6 @@
"Version" : "Eldono",
"by" : "de",
"Documentation:" : "Dokumentaro:",
"User Documentation" : "Dokumentaro por uzantoj",
"Admin Documentation" : "Administra dokumentaro",
"Enable only for specific groups" : "Kapabligi nur por specifajn grupojn",
"Uninstall App" : "Malinstali aplikaĵon",
"Forum" : "Forumo",
......
......@@ -195,8 +195,7 @@ OC.L10N.register(
"by" : "por",
"licensed" : "licenciado",
"Documentation:" : "Documentación:",
"User Documentation" : "Documentación de usuario",
"Admin Documentation" : "Documentación para administradores",
"User documentation" : "Documentación de usuario",
"Show description …" : "Mostrar descripción…",
"Hide description …" : "Ocultar descripción…",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Esta aplicación no puede instalarse porque las siguientes dependencias no están cumplimentadas:",
......@@ -207,7 +206,6 @@ OC.L10N.register(
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "¿Qué tal?,<br><br>este mensaje es para hacerle saber que ahora tiene una %s cuenta.<br><br>Su nombre de usuario: %s<br>Acceda en: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "¡Saludos!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Hola, ¿qué tal?,\n\nEste mensaje es para hacerle saber que ahora tiene una cuenta %s.\n\nSu nombre de usuario: %s\nAcceda en: %s\n\n",
"User documentation" : "Documentación de usuario",
"Administrator documentation" : "Documentación del adminsitrador",
"Online documentation" : "Documentación en linea",
"Forum" : "Foro",
......
......@@ -193,8 +193,7 @@
"by" : "por",
"licensed" : "licenciado",
"Documentation:" : "Documentación:",
"User Documentation" : "Documentación de usuario",
"Admin Documentation" : "Documentación para administradores",
"User documentation" : "Documentación de usuario",
"Show description …" : "Mostrar descripción…",
"Hide description …" : "Ocultar descripción…",
"This app cannot be installed because the following dependencies are not fulfilled:" : "Esta aplicación no puede instalarse porque las siguientes dependencias no están cumplimentadas:",
......@@ -205,7 +204,6 @@
"Hey there,<br><br>just letting you know that you now have an %s account.<br><br>Your username: %s<br>Access it: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>" : "¿Qué tal?,<br><br>este mensaje es para hacerle saber que ahora tiene una %s cuenta.<br><br>Su nombre de usuario: %s<br>Acceda en: <a href=\"%s\">%s</a><br><br>",
"Cheers!" : "¡Saludos!",
"Hey there,\n\njust letting you know that you now have an %s account.\n\nYour username: %s\nAccess it: %s\n\n" : "Hola, ¿qué tal?,\n\nEste mensaje es para hacerle saber que ahora tiene una cuenta %s.\n\nSu nombre de usuario: %s\nAcceda en: %s\n\n",
"User documentation" : "Documentación de usuario",
"Administrator documentation" : "Documentación del adminsitrador",
"Online documentation" : "Documentación en linea",
"Forum" : "Foro",
......
......@@ -91,8 +91,6 @@ OC.L10N.register(
"Version" : "Versión",
"by" : "por",
"Documentation:" : "Documentación:",
"User Documentation" : "Documentación de Usuario",
"Admin Documentation" : "Documentación de Administrador.",
"Cheers!" : "¡Saludos!",
"Forum" : "Foro",
"Get the apps to sync your files" : "Obtené Apps para sincronizar tus archivos",
......
......@@ -89,8 +89,6 @@
"Version" : "Versión",
"by" : "por",
"Documentation:" : "Documentación:",
"User Documentation" : "Documentación de Usuario",
"Admin Documentation" : "Documentación de Administrador.",
"Cheers!" : "¡Saludos!",
"Forum" : "Foro",
"Get the apps to sync your files" : "Obtené Apps para sincronizar tus archivos",
......
......@@ -64,7 +64,6 @@ OC.L10N.register(
"Less" : "Menos",
"Version" : "Versión",
"by" : "por",
"User Documentation" : "Documentación de usuario",
"Cheers!" : "¡Saludos!",
"Forum" : "Foro",
"Get the apps to sync your files" : "Obtener las aplicaciones para sincronizar sus archivos",
......
......@@ -62,7 +62,6 @@
"Less" : "Menos",
"Version" : "Versión",
"by" : "por",
"User Documentation" : "Documentación de usuario",
"Cheers!" : "¡Saludos!",
"Forum" : "Foro",
"Get the apps to sync your files" : "Obtener las aplicaciones para sincronizar sus archivos",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment