Commit 9cdc3f05 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 1b369870
......@@ -114,6 +114,12 @@ OC.L10N.register(
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "HTTP-palvelinta ei ole määritetty oikein tiedostojen synkronointia varten, koska WebDAV-liittymä vaikuttaa olevan rikki.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Tällä palvelimella ei ole toimivaa internetyhteyttä. Sen seurauksena jotkin ominaisuudet, kuten erillinen tallennustila, ilmoitukset päivityksistä ja kolmansien osapuolten sovellusten asennus eivät toimi. Tiedostojen käyttö etänä tai ilmoitusten lähetys sähköpostitse eivät välttämättä toimi myöskään. Suosittelemme kytkemään palvelimen internetyhteyteen, jos haluat käyttää kaikkia ownCloudin ominaisuuksia.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Datahakemistosi ja tiedostosi ovat luultavasti käytettävissä suoraan internetistä. .htaccess-tiedosto ei toimi oikein. Suosittelemme määrittämään http-palvelimen asetukset siten, ettei datahakemisto ole suoraan käytettävissä internetistä, tai siirtämään datahakemiston http-palvelimen juurihakemiston ulkopuolelle.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Välimuistia ei ole määritetty. Paranna suorituskykyä ottamalla memcache käyttöön. Lisätietoja on saatavilla <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentaatiossa</a>.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom ei ole PHP:n luettavissa, eikä tätä missään tapauksessa suositella tietoturvasyistä. Lisätietoja on saatavilla <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentaatiossa</a>.",
"Your PHP version ({version}) is no longer <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "PHP-versiosi ({version}) ei ole enää tuettu <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\"> PHP:n toimesta</a>. Suosittelemme päivittämään PHP:n version, jotta hyödyt suorituskykyparannuksista sekä tietoturvakorjauksista.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Käänteisen välityspalvelimen otsakemääritykset ovat väärin, tai olet yhteydessä ownCloudiin luotetun välityspalvelimen kautta. Jos et ole yhteydessä luotetun välityspalvelimen kautta, kyseessä on tietoturvaongelma, joka mahdollistaa hyökkääjän väärentävän ownCloudille näkyvän IP-osoitteen. Lisätietoja on saatavilla <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentaatiossa</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached on määritetty hajautetuksi välimuistiksi, mutta väärä PHP-moduuli \"memcache\" on asennettu. \\OC\\Memcache\\Memcached tukee vain moduulia \"memcached\", ei moduulia \"memcache\". Lisätietoja <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">memcachedin wikissä molemmista moduuleista</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Jotkin tiedostot eivät läpäisseet eheystarkistusta. Lisätietoja ongelman selvittämiseksi on saatavilla <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentaatiossa</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Luettelo virheellisistä tiedostoista…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Tarkista uudelleen…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Virhe palvelimen määrityksiä tarkistaessa",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP-otsaketta \"{header}\" ei ole määritetty vastaamaan arvoa \"{expected}\". Kyseessä on mahdollinen tietoturvaan tai -suojaan liittyvä riski, joten suosittelemme muuttamaan asetuksen arvoa.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "HTTP-otsaketta \"Strict-Transport-Security\" ei ole määritetty vähintään \"{seconds}\" sekuntiin. Suosittelemme HSTS:n käyttöä paremman tietoturvan vuoksi, kuten <a href=\"{docUrl}\">tietoturvavinkeissä</a> neuvotaan.",
......
......@@ -112,6 +112,12 @@
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "HTTP-palvelinta ei ole määritetty oikein tiedostojen synkronointia varten, koska WebDAV-liittymä vaikuttaa olevan rikki.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Tällä palvelimella ei ole toimivaa internetyhteyttä. Sen seurauksena jotkin ominaisuudet, kuten erillinen tallennustila, ilmoitukset päivityksistä ja kolmansien osapuolten sovellusten asennus eivät toimi. Tiedostojen käyttö etänä tai ilmoitusten lähetys sähköpostitse eivät välttämättä toimi myöskään. Suosittelemme kytkemään palvelimen internetyhteyteen, jos haluat käyttää kaikkia ownCloudin ominaisuuksia.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Datahakemistosi ja tiedostosi ovat luultavasti käytettävissä suoraan internetistä. .htaccess-tiedosto ei toimi oikein. Suosittelemme määrittämään http-palvelimen asetukset siten, ettei datahakemisto ole suoraan käytettävissä internetistä, tai siirtämään datahakemiston http-palvelimen juurihakemiston ulkopuolelle.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Välimuistia ei ole määritetty. Paranna suorituskykyä ottamalla memcache käyttöön. Lisätietoja on saatavilla <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentaatiossa</a>.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom ei ole PHP:n luettavissa, eikä tätä missään tapauksessa suositella tietoturvasyistä. Lisätietoja on saatavilla <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentaatiossa</a>.",
"Your PHP version ({version}) is no longer <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "PHP-versiosi ({version}) ei ole enää tuettu <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\"> PHP:n toimesta</a>. Suosittelemme päivittämään PHP:n version, jotta hyödyt suorituskykyparannuksista sekä tietoturvakorjauksista.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Käänteisen välityspalvelimen otsakemääritykset ovat väärin, tai olet yhteydessä ownCloudiin luotetun välityspalvelimen kautta. Jos et ole yhteydessä luotetun välityspalvelimen kautta, kyseessä on tietoturvaongelma, joka mahdollistaa hyökkääjän väärentävän ownCloudille näkyvän IP-osoitteen. Lisätietoja on saatavilla <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentaatiossa</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached on määritetty hajautetuksi välimuistiksi, mutta väärä PHP-moduuli \"memcache\" on asennettu. \\OC\\Memcache\\Memcached tukee vain moduulia \"memcached\", ei moduulia \"memcache\". Lisätietoja <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">memcachedin wikissä molemmista moduuleista</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Jotkin tiedostot eivät läpäisseet eheystarkistusta. Lisätietoja ongelman selvittämiseksi on saatavilla <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentaatiossa</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Luettelo virheellisistä tiedostoista…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Tarkista uudelleen…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Virhe palvelimen määrityksiä tarkistaessa",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP-otsaketta \"{header}\" ei ole määritetty vastaamaan arvoa \"{expected}\". Kyseessä on mahdollinen tietoturvaan tai -suojaan liittyvä riski, joten suosittelemme muuttamaan asetuksen arvoa.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "HTTP-otsaketta \"Strict-Transport-Security\" ei ole määritetty vähintään \"{seconds}\" sekuntiin. Suosittelemme HSTS:n käyttöä paremman tietoturvan vuoksi, kuten <a href=\"{docUrl}\">tietoturvavinkeissä</a> neuvotaan.",
......
......@@ -114,6 +114,12 @@ OC.L10N.register(
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Il tuo server web non è configurato correttamente per consentire la sincronizzazione dei file poiché l'interfaccia WebDAV sembra essere danneggiata.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Questo server non ha una connessione a Internet funzionante. Ciò significa che alcune delle funzionalità come il montaggio di archivi esterni, le notifiche degli aggiornamenti o l'installazione di applicazioni di terze parti non funzioneranno. L'accesso remoto ai file e l'invio di email di notifica potrebbero non funzionare. Ti suggeriamo di abilitare la connessione a Internet del server se desideri disporre di tutte le funzionalità.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "La cartella dei dati e i tuoi file sono probabilmente accessibili da Internet.\nIl file .htaccess non funziona. Ti consigliamo vivamente di configurare il server web in modo che la cartella dei dati non sia più accessibile o di spostare la cartella fuori dalla radice del server web.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Non è stata configurata alcuna cache di memoria. Per migliorare le prestazioni, configura memcache, se disponibile. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentazione</a>.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom non è leggibile da PHP e ciò è vivamente sconsigliato per motivi di sicurezza. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentazione</a>.",
"Your PHP version ({version}) is no longer <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "La tua versione ({version}) di PHP non è più <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">supportata da PHP</a>. Ti consigliamo di aggiornare la versione di PHP per trarre vantaggio dagli aggiornamenti in termini di prestazioni e sicurezza forniti da PHP.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "La configurazione delle intestazioni del proxy inverso non è corretta, o stai effettuando l'accesso a ownCloud da un proxy affidabile. Se non stai effettuando l'accesso da un proxy affidabile, questo è un problema di sicurezza e può consentire a un attaccante di falsificare il suo indirizzo IP, rendendo visibile a ownCloud. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentazione</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached è configurato come cache distribuita, ma è installato il modulo \"memcache\" errato. \\OC\\Memcache\\Memcached supporta solo \"memcached\" e non \"memcache\". Vedi il <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">wiki di memcached per informazioni su entrambi i moduli</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Alcuni file non hanno superato il controllo di integrità. Ulteriori informazioni su come risolvere questo problema sono disponibili nella nostra <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentazione</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Elenco dei file non validi…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Nuova scansione…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Si è verificato un errore durante il controllo della configurazione del server",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "L'intestazione HTTP \"{header}\" non è configurata come \"{expected}\". \nQuesto è un potenziale rischio di sicurezza o di riservatezza dei dati e noi consigliamo di modificare questa impostazione.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "L'intestazione HTTP \"Strict-Transport-Security\" non è configurata con un valore almeno di \"{seconds}\" secondi. Per migliorare la sicurezza, consigliamo di abilitare HSTS come descritto nei nostri <a href=\"{docUrl}\">consigli sulla sicurezza</a>.",
......
......@@ -112,6 +112,12 @@
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Il tuo server web non è configurato correttamente per consentire la sincronizzazione dei file poiché l'interfaccia WebDAV sembra essere danneggiata.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Questo server non ha una connessione a Internet funzionante. Ciò significa che alcune delle funzionalità come il montaggio di archivi esterni, le notifiche degli aggiornamenti o l'installazione di applicazioni di terze parti non funzioneranno. L'accesso remoto ai file e l'invio di email di notifica potrebbero non funzionare. Ti suggeriamo di abilitare la connessione a Internet del server se desideri disporre di tutte le funzionalità.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "La cartella dei dati e i tuoi file sono probabilmente accessibili da Internet.\nIl file .htaccess non funziona. Ti consigliamo vivamente di configurare il server web in modo che la cartella dei dati non sia più accessibile o di spostare la cartella fuori dalla radice del server web.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Non è stata configurata alcuna cache di memoria. Per migliorare le prestazioni, configura memcache, se disponibile. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentazione</a>.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom non è leggibile da PHP e ciò è vivamente sconsigliato per motivi di sicurezza. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentazione</a>.",
"Your PHP version ({version}) is no longer <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "La tua versione ({version}) di PHP non è più <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">supportata da PHP</a>. Ti consigliamo di aggiornare la versione di PHP per trarre vantaggio dagli aggiornamenti in termini di prestazioni e sicurezza forniti da PHP.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "La configurazione delle intestazioni del proxy inverso non è corretta, o stai effettuando l'accesso a ownCloud da un proxy affidabile. Se non stai effettuando l'accesso da un proxy affidabile, questo è un problema di sicurezza e può consentire a un attaccante di falsificare il suo indirizzo IP, rendendo visibile a ownCloud. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentazione</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached è configurato come cache distribuita, ma è installato il modulo \"memcache\" errato. \\OC\\Memcache\\Memcached supporta solo \"memcached\" e non \"memcache\". Vedi il <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">wiki di memcached per informazioni su entrambi i moduli</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Alcuni file non hanno superato il controllo di integrità. Ulteriori informazioni su come risolvere questo problema sono disponibili nella nostra <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentazione</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Elenco dei file non validi…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Nuova scansione…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Si è verificato un errore durante il controllo della configurazione del server",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "L'intestazione HTTP \"{header}\" non è configurata come \"{expected}\". \nQuesto è un potenziale rischio di sicurezza o di riservatezza dei dati e noi consigliamo di modificare questa impostazione.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "L'intestazione HTTP \"Strict-Transport-Security\" non è configurata con un valore almeno di \"{seconds}\" secondi. Per migliorare la sicurezza, consigliamo di abilitare HSTS come descritto nei nostri <a href=\"{docUrl}\">consigli sulla sicurezza</a>.",
......
......@@ -114,6 +114,10 @@ OC.L10N.register(
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "WebDAVインターフェースが動作していないようです。Webサーバーは、ファイルの同期を許可するよう適切に設定されていません。",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "このサーバーはインターネットに接続していません。この場合、外部ストレージのマウント、更新の通知やサードパーティ製のアプリ、といった一部の機能が利用できません。また、リモート接続でのファイルアクセス、通知メールの送信のような機能も利用できないことがあります。すべての機能を利用するには、このサーバーのインターネット接続を有効にすることをお勧めします。",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "データディレクトリとファイルがインターネットからアクセス可能になっている可能性があります。.htaccessファイルが機能していません。データディレクトリがアクセスされないようにWebサーバーを設定するか、Webサーバーのドキュメントルートからデータディレクトリを移動するように強くお勧めします。",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "メモリキャッシュが設定されていません。パフォーマンスを向上するために、可能であれば memcache を設定してください。 より詳しい情報については、<a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">ドキュメント</a> を参照してください。",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom は PHP から読み取ることができず、この状態はセキュリティの観点からおすすめできません。より詳しい情報については、<a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">ドキュメント</a> を参照ください。",
"Your PHP version ({version}) is no longer <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "ご利用のPHPのバージョン ({version}) は、<a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">PHPでサポート</a> されていません。セキュリティ確保とパフォーマンス向上のために、PHPから提供されている新しいバージョンにアップグレードすることを強くお勧めします。",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "リバースプロキシのヘッダー設定が間違っているか、または信頼されたプロキシからownCloudにアクセスしていません。もし、信頼されたプロキシからアクセスしているのでないなら、セキュリティに問題があり、ownCloudを詐称したIPアドレスから攻撃者に対して見えるよう許可していることになります。詳細な情報は、 <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">ドキュメント</a>を確認してください。",
"Error occurred while checking server setup" : "サーバー設定のチェック中にエラーが発生しました",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "\"{header}\" HTTP ヘッダは \"{expected}\" に設定されていません。これは潜在的なセキュリティリスクもしくはプライバシーリスクとなる可能性があるため、この設定を見直すことをおすすめします。",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "\"Strict-Transport-Security\" HTTP ヘッダが最小値の \"{seconds}\" 秒に設定されていません。 セキュリティを強化するため、<a href=\"{docUrl}\">security tips</a>を参照して、HSTS を有効にすることをおすすめします。",
......
......@@ -112,6 +112,10 @@
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "WebDAVインターフェースが動作していないようです。Webサーバーは、ファイルの同期を許可するよう適切に設定されていません。",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "このサーバーはインターネットに接続していません。この場合、外部ストレージのマウント、更新の通知やサードパーティ製のアプリ、といった一部の機能が利用できません。また、リモート接続でのファイルアクセス、通知メールの送信のような機能も利用できないことがあります。すべての機能を利用するには、このサーバーのインターネット接続を有効にすることをお勧めします。",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "データディレクトリとファイルがインターネットからアクセス可能になっている可能性があります。.htaccessファイルが機能していません。データディレクトリがアクセスされないようにWebサーバーを設定するか、Webサーバーのドキュメントルートからデータディレクトリを移動するように強くお勧めします。",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "メモリキャッシュが設定されていません。パフォーマンスを向上するために、可能であれば memcache を設定してください。 より詳しい情報については、<a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">ドキュメント</a> を参照してください。",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom は PHP から読み取ることができず、この状態はセキュリティの観点からおすすめできません。より詳しい情報については、<a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">ドキュメント</a> を参照ください。",
"Your PHP version ({version}) is no longer <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "ご利用のPHPのバージョン ({version}) は、<a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">PHPでサポート</a> されていません。セキュリティ確保とパフォーマンス向上のために、PHPから提供されている新しいバージョンにアップグレードすることを強くお勧めします。",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "リバースプロキシのヘッダー設定が間違っているか、または信頼されたプロキシからownCloudにアクセスしていません。もし、信頼されたプロキシからアクセスしているのでないなら、セキュリティに問題があり、ownCloudを詐称したIPアドレスから攻撃者に対して見えるよう許可していることになります。詳細な情報は、 <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">ドキュメント</a>を確認してください。",
"Error occurred while checking server setup" : "サーバー設定のチェック中にエラーが発生しました",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "\"{header}\" HTTP ヘッダは \"{expected}\" に設定されていません。これは潜在的なセキュリティリスクもしくはプライバシーリスクとなる可能性があるため、この設定を見直すことをおすすめします。",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "\"Strict-Transport-Security\" HTTP ヘッダが最小値の \"{seconds}\" 秒に設定されていません。 セキュリティを強化するため、<a href=\"{docUrl}\">security tips</a>を参照して、HSTS を有効にすることをおすすめします。",
......
......@@ -114,6 +114,12 @@ OC.L10N.register(
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Seu servidor web ainda não está configurado corretamente para permitir a sincronização de arquivos, pois a interface WebDAV parece ser desconfigurada.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor não tem nenhuma conexão com a Internet. Isto significa que algumas das características como a montagem de armazenamento externo, notificações sobre atualizações ou instalação de aplicativos de terceiros não vai funcionar. Acessar arquivos remotamente e envio de e-mails de notificação pode não funcionar, também. Sugerimos permitir conexão com a Internet para este servidor, se você quer ter todas as funcionalidades.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "O seu diretório de dados e os arquivos estão, provavelmente, acessíveis a partir da Internet. O arquivo .htaccess não está funcionando. Nós sugerimos que você configure o servidor web de uma forma que o diretório de dados não seja acessível ou mova o diretório de dados para fora do diretório raiz de documentos do servidor web.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Nenhuma memória cache foi configurada. Para melhorar o seu desempenho, por favor configure um cache de memória, se disponível. Mais informação podem ser encontradas em nossa <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentação</a>.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom não pode ser lido pelo PHP o que é altamente desencorajado por razões de segurança. Mais informações podem ser encontradas na nossa <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentação</a>.",
"Your PHP version ({version}) is no longer <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "A sua versão do PHP ({version}) não é mais <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">suportada pelo PHP</a>. Nós o incentivamos a atualizar sua versão do PHP para tirar proveito de atualizações de desempenho e de segurança fornecidas pelo PHP.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "A configuração de cabeçalhos do proxy reverso está incorreta, ou você está acessando ownCloud de um proxy confiável. Se você não está acessando ownCloud de um proxy confiável, esta é uma questão de segurança e pode permitir a um invasor falsificar seu endereço IP como visível para ownCloud. Mais informação pode ser encontrada na nossa <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentação</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached está configurado como cache distribuído, mas o módulo PHP \"memcache\" errado está instalado. \\OC\\Memcache\\Memcached suporta apenas \"memcached\" e não \"memcache\". Veja a <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">o wiki sobre memcached sobre ambos os módulos</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Alguns arquivos não passaram na verificação de integridade. Mais informações sobre como resolver este problema podem ser encontradas na nossa <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentação</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Lista de arquivos inválidos…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Reexaminar…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Erro ao verificar a configuração do servidor",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "O \"{header}\" cabeçalho HTTP não está configurado igual ao \"{expected}\". Este é um risco potencial para a segurança e recomendamos ajustar essa configuração.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "O cabeçalho \"Transporte-de-Segurança-Restrita\"HTTP não está configurada para menos de \"{seconds}\" segundos. Para uma maior segurança recomendamos a ativação HSTS conforme descrito em nossas <a href=\"{docUrl}\">dicas de segurança</a>.",
......
......@@ -112,6 +112,12 @@
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Seu servidor web ainda não está configurado corretamente para permitir a sincronização de arquivos, pois a interface WebDAV parece ser desconfigurada.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Este servidor não tem nenhuma conexão com a Internet. Isto significa que algumas das características como a montagem de armazenamento externo, notificações sobre atualizações ou instalação de aplicativos de terceiros não vai funcionar. Acessar arquivos remotamente e envio de e-mails de notificação pode não funcionar, também. Sugerimos permitir conexão com a Internet para este servidor, se você quer ter todas as funcionalidades.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "O seu diretório de dados e os arquivos estão, provavelmente, acessíveis a partir da Internet. O arquivo .htaccess não está funcionando. Nós sugerimos que você configure o servidor web de uma forma que o diretório de dados não seja acessível ou mova o diretório de dados para fora do diretório raiz de documentos do servidor web.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Nenhuma memória cache foi configurada. Para melhorar o seu desempenho, por favor configure um cache de memória, se disponível. Mais informação podem ser encontradas em nossa <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentação</a>.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom não pode ser lido pelo PHP o que é altamente desencorajado por razões de segurança. Mais informações podem ser encontradas na nossa <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentação</a>.",
"Your PHP version ({version}) is no longer <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "A sua versão do PHP ({version}) não é mais <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">suportada pelo PHP</a>. Nós o incentivamos a atualizar sua versão do PHP para tirar proveito de atualizações de desempenho e de segurança fornecidas pelo PHP.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "A configuração de cabeçalhos do proxy reverso está incorreta, ou você está acessando ownCloud de um proxy confiável. Se você não está acessando ownCloud de um proxy confiável, esta é uma questão de segurança e pode permitir a um invasor falsificar seu endereço IP como visível para ownCloud. Mais informação pode ser encontrada na nossa <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentação</a>.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached está configurado como cache distribuído, mas o módulo PHP \"memcache\" errado está instalado. \\OC\\Memcache\\Memcached suporta apenas \"memcached\" e não \"memcache\". Veja a <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">o wiki sobre memcached sobre ambos os módulos</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Alguns arquivos não passaram na verificação de integridade. Mais informações sobre como resolver este problema podem ser encontradas na nossa <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentação</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Lista de arquivos inválidos…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Reexaminar…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Erro ao verificar a configuração do servidor",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "O \"{header}\" cabeçalho HTTP não está configurado igual ao \"{expected}\". Este é um risco potencial para a segurança e recomendamos ajustar essa configuração.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "O cabeçalho \"Transporte-de-Segurança-Restrita\"HTTP não está configurada para menos de \"{seconds}\" segundos. Para uma maior segurança recomendamos a ativação HSTS conforme descrito em nossas <a href=\"{docUrl}\">dicas de segurança</a>.",
......
......@@ -114,6 +114,12 @@ OC.L10N.register(
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Shërbyesi juaj web ende s’është rregulluar për të lejuar njëkohësim kartelash, ngaqë ndërfaqja WebDAV duket se është e dëmtuar.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Ky shërbyes nuk ka lidhje Internet që funksionon. Kjo do të thotë që disa prej veçorive, të tilla si montimi i depozitave të jashtme, njoftimet mbi përditësime apo instalim aplikacionesh nga palë të treta, s’do të funksionojnë. Edhe hyrja në kartela së largëti, apo dërgimi i email-eve për njoftime mund të mos funksionojnë. Këshillojmë të aktivizoni për këtë shërbyes lidhjen në Internet, nëse doni t’i keni krejt këto veçori.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Drejtoria juaj e të dhënave dhe kartelat tuaja ka shumë mundësi të jenë të arritshme që nga interneti. Kartela .htaccess s’funksionon. Këshillojmë me forcë që ta formësoni shërbyesin tuaj web në një mënyrë që drejtoria e të dhënave të mos lejojë më hyrje, ose ta zhvendosni drejtorinë e të dhënave jashtë rrënjës së dokumenteve të shërbyesit web.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "S’është formësuar ndonjë fshehtinë kujtese. Që të përmirësohet punimi juaj, ju lutemi, formësoni një fshehtinë kujtese, në pastë. Të dhëna të mëtejshme mund të gjenden te <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentimi</a> ynë.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom s’është i lexueshëm nga PHP-ja, çka shkëshillohet me forcë, për arsye sigurie. Më tepër informacion mund të gjendet te <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentimi</a> ynë.",
"Your PHP version ({version}) is no longer <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "Versioni juaj i PHP-së ({version}) nuk <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">mbulohet më nga PHP-ja</a>. Ju nxisim ta përmirësoni versionin tuaj të PHP-së që të përfitoni nga përditësimet e funksionimit dhe sigurisë të ofruara nga PHP-ja.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Formësimi për krye ndërmjetësi prapësor është i pasaktë, ose jeni duke hyrë në ownCloud prej një ndërmjetësi të besuar. Nëse s’jeni duke hyrë në ownCloud prej një ndërmjetësi të besuar, ky është një problem sigurie dhe mund t’i lejojë një agresori të maskojë adresën e vet IP si një të pranueshme nga ownCloud-i. Të dhëna të mëtejshme mund të gjeni te <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentimi</a> ynë.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached është formësuar si fshehtinë e shpërndarë, por është instaluar moduli i gabuar PHP \"memcache\". \\OC\\Memcache\\Memcached mbulon vetëm \"memcached\" dhe jo \"memcache\". Shihni <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki për të dy modulet</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Disa prej kartelave s’e kaluan dot kontrollin e integritetit. Si si mund të zgjidhet ky problem mund ta shihni më në thellësi te <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentimi ynë</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Listë e kartelave të pavlefshme…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rikontrolloji…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Ndodhi një gabim gjatë kontrollit të rregullimit të shërbyesit",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "Kryet HTTP \"{header}\" s’është formësuar të jetë i njëjtë me \"{expected}\". Ky është një rrezik potencial sigurie dhe privatësie dhe këshillojmë të ndreqet ky rregullim.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "Kryet HTTP \"Strict-Transport-Security\" s’është formësuar të paktën \"{seconds}\". Për siguri të thelluar këshillojmë aktivizimin e HSTS-së, siç përshkruhet te <a href=\"{docUrl}\">këshillat tona mbi sigurinë</a>.",
......
......@@ -112,6 +112,12 @@
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Shërbyesi juaj web ende s’është rregulluar për të lejuar njëkohësim kartelash, ngaqë ndërfaqja WebDAV duket se është e dëmtuar.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Ky shërbyes nuk ka lidhje Internet që funksionon. Kjo do të thotë që disa prej veçorive, të tilla si montimi i depozitave të jashtme, njoftimet mbi përditësime apo instalim aplikacionesh nga palë të treta, s’do të funksionojnë. Edhe hyrja në kartela së largëti, apo dërgimi i email-eve për njoftime mund të mos funksionojnë. Këshillojmë të aktivizoni për këtë shërbyes lidhjen në Internet, nëse doni t’i keni krejt këto veçori.",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Drejtoria juaj e të dhënave dhe kartelat tuaja ka shumë mundësi të jenë të arritshme që nga interneti. Kartela .htaccess s’funksionon. Këshillojmë me forcë që ta formësoni shërbyesin tuaj web në një mënyrë që drejtoria e të dhënave të mos lejojë më hyrje, ose ta zhvendosni drejtorinë e të dhënave jashtë rrënjës së dokumenteve të shërbyesit web.",
"No memory cache has been configured. To enhance your performance please configure a memcache if available. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "S’është formësuar ndonjë fshehtinë kujtese. Që të përmirësohet punimi juaj, ju lutemi, formësoni një fshehtinë kujtese, në pastë. Të dhëna të mëtejshme mund të gjenden te <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentimi</a> ynë.",
"/dev/urandom is not readable by PHP which is highly discouraged for security reasons. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "/dev/urandom s’është i lexueshëm nga PHP-ja, çka shkëshillohet me forcë, për arsye sigurie. Më tepër informacion mund të gjendet te <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentimi</a> ynë.",
"Your PHP version ({version}) is no longer <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">supported by PHP</a>. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of performance and security updates provided by PHP." : "Versioni juaj i PHP-së ({version}) nuk <a target=\"_blank\" href=\"{phpLink}\">mbulohet më nga PHP-ja</a>. Ju nxisim ta përmirësoni versionin tuaj të PHP-së që të përfitoni nga përditësimet e funksionimit dhe sigurisë të ofruara nga PHP-ja.",
"The reverse proxy headers configuration is incorrect, or you are accessing ownCloud from a trusted proxy. If you are not accessing ownCloud from a trusted proxy, this is a security issue and can allow an attacker to spoof their IP address as visible to ownCloud. Further information can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Formësimi për krye ndërmjetësi prapësor është i pasaktë, ose jeni duke hyrë në ownCloud prej një ndërmjetësi të besuar. Nëse s’jeni duke hyrë në ownCloud prej një ndërmjetësi të besuar, ky është një problem sigurie dhe mund t’i lejojë një agresori të maskojë adresën e vet IP si një të pranueshme nga ownCloud-i. Të dhëna të mëtejshme mund të gjeni te <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentimi</a> ynë.",
"Memcached is configured as distributed cache, but the wrong PHP module \"memcache\" is installed. \\OC\\Memcache\\Memcached only supports \"memcached\" and not \"memcache\". See the <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki about both modules</a>." : "Memcached është formësuar si fshehtinë e shpërndarë, por është instaluar moduli i gabuar PHP \"memcache\". \\OC\\Memcache\\Memcached mbulon vetëm \"memcached\" dhe jo \"memcache\". Shihni <a target=\"_blank\" href=\"{wikiLink}\">memcached wiki për të dy modulet</a>.",
"Some files have not passed the integrity check. Further information on how to resolve this issue can be found in our <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">documentation</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">List of invalid files…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rescan…</a>)" : "Disa prej kartelave s’e kaluan dot kontrollin e integritetit. Si si mund të zgjidhet ky problem mund ta shihni më në thellësi te <a target=\"_blank\" href=\"{docLink}\">dokumentimi ynë</a>. (<a href=\"{codeIntegrityDownloadEndpoint}\">Listë e kartelave të pavlefshme…</a> / <a href=\"{rescanEndpoint}\">Rikontrolloji…</a>)",
"Error occurred while checking server setup" : "Ndodhi një gabim gjatë kontrollit të rregullimit të shërbyesit",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "Kryet HTTP \"{header}\" s’është formësuar të jetë i njëjtë me \"{expected}\". Ky është një rrezik potencial sigurie dhe privatësie dhe këshillojmë të ndreqet ky rregullim.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\">security tips</a>." : "Kryet HTTP \"Strict-Transport-Security\" s’është formësuar të paktën \"{seconds}\". Për siguri të thelluar këshillojmë aktivizimin e HSTS-së, siç përshkruhet te <a href=\"{docUrl}\">këshillat tona mbi sigurinë</a>.",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment