Commit 9f76b8b3 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 18230459
......@@ -144,7 +144,6 @@ OC.L10N.register(
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Ako databáza je použitá SQLite. Pre veľké inštalácie odporúčame prejsť na inú databázu.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Najmä pri používaní aplikácie na synchronizáciu s desktopom nie je databáza SQLite doporučená.",
"Version" : "Verzia",
"More apps" : "Viac aplikácií",
"Developer documentation" : "Dokumentácia vývojára",
"by" : "od",
"licensed" : "licencované",
......
......@@ -142,7 +142,6 @@
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Ako databáza je použitá SQLite. Pre veľké inštalácie odporúčame prejsť na inú databázu.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Najmä pri používaní aplikácie na synchronizáciu s desktopom nie je databáza SQLite doporučená.",
"Version" : "Verzia",
"More apps" : "Viac aplikácií",
"Developer documentation" : "Dokumentácia vývojára",
"by" : "od",
"licensed" : "licencované",
......
......@@ -129,7 +129,6 @@ OC.L10N.register(
"More" : "Več",
"Less" : "Manj",
"Version" : "Različica",
"More apps" : "Več programov",
"by" : "od",
"Documentation:" : "Dokumentacija:",
"User Documentation" : "Uporabniška dokumentacija",
......
......@@ -127,7 +127,6 @@
"More" : "Več",
"Less" : "Manj",
"Version" : "Različica",
"More apps" : "Več programov",
"by" : "od",
"Documentation:" : "Dokumentacija:",
"User Documentation" : "Uporabniška dokumentacija",
......
......@@ -121,6 +121,7 @@ OC.L10N.register(
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Ако инсталација није инсталирана у основи домена и користи системски крон, може бити проблема са генерисањем веб адреса. Да бисте избегли ове проблеме, молимо вас да подесите \"overwrite.cli.url\" опцију у вашем config.php фајлу у путању веб-основе ваше инсталације (Предложено: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Није било могуће да се изврши крон задатак путем интерфејса командне линије. Појавила су се следеће техничке грешке:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Молимо вас да добро проверите <a target=\"_blank\" href=\"%s\">упутства за инсталацију ↗</a>, и да проверите ли постоје било какве грешке или упозорења у <a href=\"#log-section\">дневнику записа</a>.",
"Open documentation" : "Отвори документацију",
"Allow apps to use the Share API" : "Дозвољава апликацијама да користе АПИ дељења",
"Allow users to share via link" : "Дозволи корисницима да деле путем везе",
"Enforce password protection" : "Захтевај заштиту лозинком",
......@@ -138,7 +139,6 @@ OC.L10N.register(
"Last cron job execution: %s." : "Последњи извршени крон задатак: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Последњи извршени крон задатак: %s. Нешто изгледа није у реду.",
"Cron was not executed yet!" : "Крон задатак још увек није извршен!",
"Open documentation" : "Отвори документацију",
"Execute one task with each page loaded" : "Изврши један задатак са сваком учитаном страницом",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php је регистрован код вебкрон сервиса за позивање cron.php сваких 15 минута преко протокола http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Користите системски крон сервис за позивање cron.php фајла сваких 15 минута.",
......@@ -174,7 +174,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Теме",
"Hardening and security guidance" : "Ојачавање система и безбедносне препоруке",
"Version" : "Верзија",
"More apps" : "Још апликација",
"Developer documentation" : "Програмерска документација",
"Experimental applications ahead" : "Експериментална апликација",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Експерименталне апликације се непроверене што се тиче безбедности и могу бити нестабилне и недовршене. Инсталирање може довести до губитка података или нарушавања безбедности.",
......
......@@ -119,6 +119,7 @@
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Ако инсталација није инсталирана у основи домена и користи системски крон, може бити проблема са генерисањем веб адреса. Да бисте избегли ове проблеме, молимо вас да подесите \"overwrite.cli.url\" опцију у вашем config.php фајлу у путању веб-основе ваше инсталације (Предложено: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Није било могуће да се изврши крон задатак путем интерфејса командне линије. Појавила су се следеће техничке грешке:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Молимо вас да добро проверите <a target=\"_blank\" href=\"%s\">упутства за инсталацију ↗</a>, и да проверите ли постоје било какве грешке или упозорења у <a href=\"#log-section\">дневнику записа</a>.",
"Open documentation" : "Отвори документацију",
"Allow apps to use the Share API" : "Дозвољава апликацијама да користе АПИ дељења",
"Allow users to share via link" : "Дозволи корисницима да деле путем везе",
"Enforce password protection" : "Захтевај заштиту лозинком",
......@@ -136,7 +137,6 @@
"Last cron job execution: %s." : "Последњи извршени крон задатак: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Последњи извршени крон задатак: %s. Нешто изгледа није у реду.",
"Cron was not executed yet!" : "Крон задатак још увек није извршен!",
"Open documentation" : "Отвори документацију",
"Execute one task with each page loaded" : "Изврши један задатак са сваком учитаном страницом",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php је регистрован код вебкрон сервиса за позивање cron.php сваких 15 минута преко протокола http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Користите системски крон сервис за позивање cron.php фајла сваких 15 минута.",
......@@ -172,7 +172,6 @@
"Theming" : "Теме",
"Hardening and security guidance" : "Ојачавање система и безбедносне препоруке",
"Version" : "Верзија",
"More apps" : "Још апликација",
"Developer documentation" : "Програмерска документација",
"Experimental applications ahead" : "Експериментална апликација",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Експерименталне апликације се непроверене што се тиче безбедности и могу бити нестабилне и недовршене. Инсталирање може довести до губитка података или нарушавања безбедности.",
......
......@@ -136,7 +136,6 @@ OC.L10N.register(
"More" : "Mer",
"Less" : "Mindre",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Fler appar",
"by" : "av",
"licensed" : "licensierad",
"Documentation:" : "Dokumentation:",
......
......@@ -134,7 +134,6 @@
"More" : "Mer",
"Less" : "Mindre",
"Version" : "Version",
"More apps" : "Fler appar",
"by" : "av",
"licensed" : "licensierad",
"Documentation:" : "Dokumentation:",
......
......@@ -121,6 +121,7 @@ OC.L10N.register(
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Eğer kurulumunuz alan adının köküne yapılmamışsa ve sistem cron'u kullanıyorsa, URL oluşturma ile ilgili sorunlar oluşabilir. Bu sorunların önüne geçmek için, kurulumunuzun web kök yolundaki config.php dosyasında \"overwrite.cli.url\" seçeneğini ayarlayın (Önerilen: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Bu CLI ile cronjobı çalıştırmak mümkün değildi. Aşağıdaki teknik hatalar ortaya çıkmıştır:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Lütfen <a target=\"_blank\" href=\"%s\">kurulum rehberlerini ↗</a> iki kez denetleyip <a href=\"#log-section\">günlük</a> içerisindeki hata ve uyarılara bakın.",
"Open documentation" : "Dokümantasyonu aç",
"Allow apps to use the Share API" : "Uygulamaların paylaşım API'sini kullanmasına izin ver",
"Allow users to share via link" : "Kullanıcıların bağlantı ile paylaşmasına izin ver",
"Enforce password protection" : "Parola korumasını zorla",
......@@ -138,7 +139,6 @@ OC.L10N.register(
"Last cron job execution: %s." : "Son cron çalıştırılma: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Son cron çalıştırılma: %s. Bir şeyler yanlış gibi görünüyor.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron henüz çalıştırılmadı!",
"Open documentation" : "Dokümantasyonu aç",
"Execute one task with each page loaded" : "Yüklenen her sayfa ile bir görev çalıştır",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php, http üzerinden her 15 dakikada bir çağrılması için webcron hizmetine kaydedilir.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Cron.php dosyasını her 15 dakikada bir çağırmak için sistem cron hizmetini kullan.",
......@@ -174,7 +174,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Tema",
"Hardening and security guidance" : "Sağlamlaştırma ve güvenlik rehberliği",
"Version" : "Sürüm",
"More apps" : "Daha fazla uygulama",
"Developer documentation" : "Geliştirici belgelendirmesi",
"Experimental applications ahead" : "Deneyimsel uygulamalar önde",
"by" : "Yazan:",
......
......@@ -119,6 +119,7 @@
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Eğer kurulumunuz alan adının köküne yapılmamışsa ve sistem cron'u kullanıyorsa, URL oluşturma ile ilgili sorunlar oluşabilir. Bu sorunların önüne geçmek için, kurulumunuzun web kök yolundaki config.php dosyasında \"overwrite.cli.url\" seçeneğini ayarlayın (Önerilen: \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Bu CLI ile cronjobı çalıştırmak mümkün değildi. Aşağıdaki teknik hatalar ortaya çıkmıştır:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Lütfen <a target=\"_blank\" href=\"%s\">kurulum rehberlerini ↗</a> iki kez denetleyip <a href=\"#log-section\">günlük</a> içerisindeki hata ve uyarılara bakın.",
"Open documentation" : "Dokümantasyonu aç",
"Allow apps to use the Share API" : "Uygulamaların paylaşım API'sini kullanmasına izin ver",
"Allow users to share via link" : "Kullanıcıların bağlantı ile paylaşmasına izin ver",
"Enforce password protection" : "Parola korumasını zorla",
......@@ -136,7 +137,6 @@
"Last cron job execution: %s." : "Son cron çalıştırılma: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Son cron çalıştırılma: %s. Bir şeyler yanlış gibi görünüyor.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron henüz çalıştırılmadı!",
"Open documentation" : "Dokümantasyonu aç",
"Execute one task with each page loaded" : "Yüklenen her sayfa ile bir görev çalıştır",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php, http üzerinden her 15 dakikada bir çağrılması için webcron hizmetine kaydedilir.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Cron.php dosyasını her 15 dakikada bir çağırmak için sistem cron hizmetini kullan.",
......@@ -172,7 +172,6 @@
"Theming" : "Tema",
"Hardening and security guidance" : "Sağlamlaştırma ve güvenlik rehberliği",
"Version" : "Sürüm",
"More apps" : "Daha fazla uygulama",
"Developer documentation" : "Geliştirici belgelendirmesi",
"Experimental applications ahead" : "Deneyimsel uygulamalar önde",
"by" : "Yazan:",
......
......@@ -117,6 +117,7 @@ OC.L10N.register(
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Пропонуємо встановити необхідні пакети для вашої системи для підтримки однієї з наступних мов %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Якщо ваша копія ownCloud встановлена не в корені домену та використовує систему планування CRON, можливі проблеми з генерацією правильних URL. Щоб уникнути цього, встановіть опцію \"overwrite.cli.url\" файлу config.php відповідно до теки розташування установки (Ймовірніше за все, це \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Не вдалося запустити завдання планувальника через CLI. Відбулися наступні технічні помилки:",
"Open documentation" : "Відкрити документацію",
"Allow apps to use the Share API" : "Дозволити програмам використовувати API спільного доступу",
"Allow users to share via link" : "Дозволити користувачам ділитися через посилання",
"Enforce password protection" : "Захист паролем обов'язковий",
......@@ -134,7 +135,6 @@ OC.L10N.register(
"Last cron job execution: %s." : "Останне виконане Cron завдання: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Останне виконане Cron завдання: %s. Щось здається неправильним.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron-задачі ще не запускалися!",
"Open documentation" : "Відкрити документацію",
"Execute one task with each page loaded" : "Виконати одне завдання для кожної завантаженої сторінки ",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php зареєстрований в службі webcron та буде викликатися кожні 15 хвилин через HTTP.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Використовувати системний cron для виклику cron.php кожні 15 хвилин.",
......@@ -169,7 +169,6 @@ OC.L10N.register(
"Theming" : "Оформлення",
"Hardening and security guidance" : "Інструктування з безпеки та захисту",
"Version" : "Версія",
"More apps" : "Більше додатків",
"Developer documentation" : "Документація для розробників",
"Experimental applications ahead" : "Спершу експериментальні застосунки",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Експериментальні застосунки не перевірені на наявність проблем безпеки, нові або нестабільні і в процесі активної розробки. Встановлення їх може спричинити втрату даних або дірки в безпеці.",
......
......@@ -115,6 +115,7 @@
"We strongly suggest installing the required packages on your system to support one of the following locales: %s." : "Пропонуємо встановити необхідні пакети для вашої системи для підтримки однієї з наступних мов %s.",
"If your installation is not installed in the root of the domain and uses system cron, there can be issues with the URL generation. To avoid these problems, please set the \"overwrite.cli.url\" option in your config.php file to the webroot path of your installation (Suggested: \"%s\")" : "Якщо ваша копія ownCloud встановлена не в корені домену та використовує систему планування CRON, можливі проблеми з генерацією правильних URL. Щоб уникнути цього, встановіть опцію \"overwrite.cli.url\" файлу config.php відповідно до теки розташування установки (Ймовірніше за все, це \"%s\")",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Не вдалося запустити завдання планувальника через CLI. Відбулися наступні технічні помилки:",
"Open documentation" : "Відкрити документацію",
"Allow apps to use the Share API" : "Дозволити програмам використовувати API спільного доступу",
"Allow users to share via link" : "Дозволити користувачам ділитися через посилання",
"Enforce password protection" : "Захист паролем обов'язковий",
......@@ -132,7 +133,6 @@
"Last cron job execution: %s." : "Останне виконане Cron завдання: %s.",
"Last cron job execution: %s. Something seems wrong." : "Останне виконане Cron завдання: %s. Щось здається неправильним.",
"Cron was not executed yet!" : "Cron-задачі ще не запускалися!",
"Open documentation" : "Відкрити документацію",
"Execute one task with each page loaded" : "Виконати одне завдання для кожної завантаженої сторінки ",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php зареєстрований в службі webcron та буде викликатися кожні 15 хвилин через HTTP.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Використовувати системний cron для виклику cron.php кожні 15 хвилин.",
......@@ -167,7 +167,6 @@
"Theming" : "Оформлення",
"Hardening and security guidance" : "Інструктування з безпеки та захисту",
"Version" : "Версія",
"More apps" : "Більше додатків",
"Developer documentation" : "Документація для розробників",
"Experimental applications ahead" : "Спершу експериментальні застосунки",
"Experimental apps are not checked for security issues, new or known to be unstable and under heavy development. Installing them can cause data loss or security breaches." : "Експериментальні застосунки не перевірені на наявність проблем безпеки, нові або нестабільні і в процесі активної розробки. Встановлення їх може спричинити втрату даних або дірки в безпеці.",
......
......@@ -116,7 +116,6 @@ OC.L10N.register(
"Less" : "更少",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "特别当使用桌面客户端来同步文件时,不鼓励使用 SQLite 。",
"Version" : "版本",
"More apps" : "更多应用",
"by" : "",
"Documentation:" : "文档:",
"User Documentation" : "用户文档",
......
......@@ -114,7 +114,6 @@
"Less" : "更少",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "特别当使用桌面客户端来同步文件时,不鼓励使用 SQLite 。",
"Version" : "版本",
"More apps" : "更多应用",
"by" : "被",
"Documentation:" : "文档:",
"User Documentation" : "用户文档",
......
......@@ -35,7 +35,6 @@ OC.L10N.register(
"Log level" : "日誌等級",
"More" : "更多",
"Version" : "版本",
"More apps" : "更多應用程式",
"Forum" : "討論區",
"Android app" : "Android 應用程式",
"iOS app" : "iOS 應用程式",
......
......@@ -33,7 +33,6 @@
"Log level" : "日誌等級",
"More" : "更多",
"Version" : "版本",
"More apps" : "更多應用程式",
"Forum" : "討論區",
"Android app" : "Android 應用程式",
"iOS app" : "iOS 應用程式",
......
......@@ -94,7 +94,6 @@ OC.L10N.register(
"More" : "更多",
"Less" : "更少",
"Version" : "版本",
"More apps" : "更多 Apps",
"by" : "",
"Documentation:" : "文件:",
"User Documentation" : "用戶說明文件",
......
......@@ -92,7 +92,6 @@
"More" : "更多",
"Less" : "更少",
"Version" : "版本",
"More apps" : "更多 Apps",
"by" : "由",
"Documentation:" : "文件:",
"User Documentation" : "用戶說明文件",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment