Commit 9f7c571e authored by Thomas Müller's avatar Thomas Müller
Browse files

update all translation files to js and json

parent 2f19de11
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"_%n folder_::_%n folders_" => array("",""),
"_%n file_::_%n files_" => array("",""),
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" => array("","")
);
$PLURAL_FORMS = "nplurals=2; plural=(n != 1);";
OC.L10N.register(
"files",
{
"Unknown error" : "Nekonata eraro",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "Ne eblis movi %s: dosiero kun ĉi tiu nomo jam ekzistas",
"Could not move %s" : "Ne eblis movi %s",
"File name cannot be empty." : "Dosiernomo devas ne malpleni.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Nevalida nomo: “\\”, “/”, “<”, “>”, “:”, “\"”, “|”, “?” kaj “*” ne permesatas.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "La nomo %s jam uziĝas en la dosierujo %s. Bonvolu elekti malsaman nomon.",
"Not a valid source" : "Nevalida fonto",
"Error while downloading %s to %s" : "Eraris elŝuto de %s al %s",
"Error when creating the file" : "Eraris la kreo de la dosiero",
"Folder name cannot be empty." : "La dosierujnomo ne povas malpleni.",
"Error when creating the folder" : "Eraris la kreo de la dosierujo",
"Unable to set upload directory." : "Ne povis agordiĝi la alŝuta dosierujo.",
"No file was uploaded. Unknown error" : "Neniu dosiero alŝutiĝis. Nekonata eraro.",
"There is no error, the file uploaded with success" : "Ne estas eraro, la dosiero alŝutiĝis sukcese.",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "La dosiero alŝutita superas la regulon upload_max_filesize el php.ini: ",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "La dosiero alŝutita superas la regulon MAX_FILE_SIZE, kiu estas difinita en la HTML-formularo",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "la alŝutita dosiero nur parte alŝutiĝis",
"No file was uploaded" : "Neniu dosiero alŝutiĝis.",
"Missing a temporary folder" : "Mankas provizora dosierujo.",
"Failed to write to disk" : "Malsukcesis skribo al disko",
"Not enough storage available" : "Ne haveblas sufiĉa memoro",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "La alŝuto malsukcesis. Ne troviĝis alŝutota dosiero.",
"Upload failed. Could not get file info." : "La alŝuto malsukcesis. Ne povis ekhaviĝi informo pri dosiero.",
"Invalid directory." : "Nevalida dosierujo.",
"Files" : "Dosieroj",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Ne povis alŝutiĝi {filename} ĉar ĝi estas dosierujo aŭ ĝi havas 0 duumokojn",
"Upload cancelled." : "La alŝuto nuliĝis.",
"Could not get result from server." : "Ne povis ekhaviĝi rezulto el la servilo.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Dosieralŝuto plenumiĝas. Lasi la paĝon nun nuligus la alŝuton.",
"URL cannot be empty" : "La URL ne povas malpleni",
"{new_name} already exists" : "{new_name} jam ekzistas",
"Could not create file" : "Ne povis kreiĝi dosiero",
"Could not create folder" : "Ne povis kreiĝi dosierujo",
"Share" : "Kunhavigi",
"Delete" : "Forigi",
"Unshare" : "Malkunhavigi",
"Delete permanently" : "Forigi por ĉiam",
"Rename" : "Alinomigi",
"Pending" : "Traktotaj",
"Error moving file" : "Eraris movo de dosiero",
"Error" : "Eraro",
"Could not rename file" : "Ne povis alinomiĝi dosiero",
"Name" : "Nomo",
"Size" : "Grando",
"Modified" : "Modifita",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n dosierujo","%n dosierujoj"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n dosiero","%n dosieroj"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Vi ne havas permeson alŝuti aŭ krei dosierojn ĉi tie",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Alŝutatas %n dosiero","Alŝutatas %n dosieroj"],
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Via memoro plenas, ne plu eblas ĝisdatigi aŭ sinkronigi dosierojn!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Via memoro preskaŭ plenas ({usedSpacePercent}%)",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} kaj {files}",
"%s could not be renamed" : "%s ne povis alinomiĝi",
"Upload (max. %s)" : "Alŝuti (maks. %s)",
"File handling" : "Dosieradministro",
"Maximum upload size" : "Maksimuma alŝutogrando",
"max. possible: " : "maks. ebla: ",
"Save" : "Konservi",
"WebDAV" : "WebDAV",
"New" : "Nova",
"Text file" : "Tekstodosiero",
"New folder" : "Nova dosierujo",
"Folder" : "Dosierujo",
"From link" : "El ligilo",
"Nothing in here. Upload something!" : "Nenio estas ĉi tie. Alŝutu ion!",
"Download" : "Elŝuti",
"Upload too large" : "Alŝuto tro larĝa",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "La dosieroj, kiujn vi provas alŝuti, transpasas la maksimuman grandon por dosieralŝutoj en ĉi tiu servilo.",
"Files are being scanned, please wait." : "Dosieroj estas skanataj, bonvolu atendi."
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Unknown error" : "Nekonata eraro",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "Ne eblis movi %s: dosiero kun ĉi tiu nomo jam ekzistas",
"Could not move %s" : "Ne eblis movi %s",
"File name cannot be empty." : "Dosiernomo devas ne malpleni.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Nevalida nomo: “\\”, “/”, “<”, “>”, “:”, “\"”, “|”, “?” kaj “*” ne permesatas.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "La nomo %s jam uziĝas en la dosierujo %s. Bonvolu elekti malsaman nomon.",
"Not a valid source" : "Nevalida fonto",
"Error while downloading %s to %s" : "Eraris elŝuto de %s al %s",
"Error when creating the file" : "Eraris la kreo de la dosiero",
"Folder name cannot be empty." : "La dosierujnomo ne povas malpleni.",
"Error when creating the folder" : "Eraris la kreo de la dosierujo",
"Unable to set upload directory." : "Ne povis agordiĝi la alŝuta dosierujo.",
"No file was uploaded. Unknown error" : "Neniu dosiero alŝutiĝis. Nekonata eraro.",
"There is no error, the file uploaded with success" : "Ne estas eraro, la dosiero alŝutiĝis sukcese.",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "La dosiero alŝutita superas la regulon upload_max_filesize el php.ini: ",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "La dosiero alŝutita superas la regulon MAX_FILE_SIZE, kiu estas difinita en la HTML-formularo",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "la alŝutita dosiero nur parte alŝutiĝis",
"No file was uploaded" : "Neniu dosiero alŝutiĝis.",
"Missing a temporary folder" : "Mankas provizora dosierujo.",
"Failed to write to disk" : "Malsukcesis skribo al disko",
"Not enough storage available" : "Ne haveblas sufiĉa memoro",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "La alŝuto malsukcesis. Ne troviĝis alŝutota dosiero.",
"Upload failed. Could not get file info." : "La alŝuto malsukcesis. Ne povis ekhaviĝi informo pri dosiero.",
"Invalid directory." : "Nevalida dosierujo.",
"Files" : "Dosieroj",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Ne povis alŝutiĝi {filename} ĉar ĝi estas dosierujo aŭ ĝi havas 0 duumokojn",
"Upload cancelled." : "La alŝuto nuliĝis.",
"Could not get result from server." : "Ne povis ekhaviĝi rezulto el la servilo.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Dosieralŝuto plenumiĝas. Lasi la paĝon nun nuligus la alŝuton.",
"URL cannot be empty" : "La URL ne povas malpleni",
"{new_name} already exists" : "{new_name} jam ekzistas",
"Could not create file" : "Ne povis kreiĝi dosiero",
"Could not create folder" : "Ne povis kreiĝi dosierujo",
"Share" : "Kunhavigi",
"Delete" : "Forigi",
"Unshare" : "Malkunhavigi",
"Delete permanently" : "Forigi por ĉiam",
"Rename" : "Alinomigi",
"Pending" : "Traktotaj",
"Error moving file" : "Eraris movo de dosiero",
"Error" : "Eraro",
"Could not rename file" : "Ne povis alinomiĝi dosiero",
"Name" : "Nomo",
"Size" : "Grando",
"Modified" : "Modifita",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n dosierujo","%n dosierujoj"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n dosiero","%n dosieroj"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "Vi ne havas permeson alŝuti aŭ krei dosierojn ĉi tie",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Alŝutatas %n dosiero","Alŝutatas %n dosieroj"],
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Via memoro plenas, ne plu eblas ĝisdatigi aŭ sinkronigi dosierojn!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Via memoro preskaŭ plenas ({usedSpacePercent}%)",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} kaj {files}",
"%s could not be renamed" : "%s ne povis alinomiĝi",
"Upload (max. %s)" : "Alŝuti (maks. %s)",
"File handling" : "Dosieradministro",
"Maximum upload size" : "Maksimuma alŝutogrando",
"max. possible: " : "maks. ebla: ",
"Save" : "Konservi",
"WebDAV" : "WebDAV",
"New" : "Nova",
"Text file" : "Tekstodosiero",
"New folder" : "Nova dosierujo",
"Folder" : "Dosierujo",
"From link" : "El ligilo",
"Nothing in here. Upload something!" : "Nenio estas ĉi tie. Alŝutu ion!",
"Download" : "Elŝuti",
"Upload too large" : "Alŝuto tro larĝa",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "La dosieroj, kiujn vi provas alŝuti, transpasas la maksimuman grandon por dosieralŝutoj en ĉi tiu servilo.",
"Files are being scanned, please wait." : "Dosieroj estas skanataj, bonvolu atendi."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"Unknown error" => "Nekonata eraro",
"Could not move %s - File with this name already exists" => "Ne eblis movi %s: dosiero kun ĉi tiu nomo jam ekzistas",
"Could not move %s" => "Ne eblis movi %s",
"File name cannot be empty." => "Dosiernomo devas ne malpleni.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "Nevalida nomo: “\\”, “/”, “<”, “>”, “:”, “\"”, “|”, “?” kaj “*” ne permesatas.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." => "La nomo %s jam uziĝas en la dosierujo %s. Bonvolu elekti malsaman nomon.",
"Not a valid source" => "Nevalida fonto",
"Error while downloading %s to %s" => "Eraris elŝuto de %s al %s",
"Error when creating the file" => "Eraris la kreo de la dosiero",
"Folder name cannot be empty." => "La dosierujnomo ne povas malpleni.",
"Error when creating the folder" => "Eraris la kreo de la dosierujo",
"Unable to set upload directory." => "Ne povis agordiĝi la alŝuta dosierujo.",
"No file was uploaded. Unknown error" => "Neniu dosiero alŝutiĝis. Nekonata eraro.",
"There is no error, the file uploaded with success" => "Ne estas eraro, la dosiero alŝutiĝis sukcese.",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " => "La dosiero alŝutita superas la regulon upload_max_filesize el php.ini: ",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" => "La dosiero alŝutita superas la regulon MAX_FILE_SIZE, kiu estas difinita en la HTML-formularo",
"The uploaded file was only partially uploaded" => "la alŝutita dosiero nur parte alŝutiĝis",
"No file was uploaded" => "Neniu dosiero alŝutiĝis.",
"Missing a temporary folder" => "Mankas provizora dosierujo.",
"Failed to write to disk" => "Malsukcesis skribo al disko",
"Not enough storage available" => "Ne haveblas sufiĉa memoro",
"Upload failed. Could not find uploaded file" => "La alŝuto malsukcesis. Ne troviĝis alŝutota dosiero.",
"Upload failed. Could not get file info." => "La alŝuto malsukcesis. Ne povis ekhaviĝi informo pri dosiero.",
"Invalid directory." => "Nevalida dosierujo.",
"Files" => "Dosieroj",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" => "Ne povis alŝutiĝi {filename} ĉar ĝi estas dosierujo aŭ ĝi havas 0 duumokojn",
"Upload cancelled." => "La alŝuto nuliĝis.",
"Could not get result from server." => "Ne povis ekhaviĝi rezulto el la servilo.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." => "Dosieralŝuto plenumiĝas. Lasi la paĝon nun nuligus la alŝuton.",
"URL cannot be empty" => "La URL ne povas malpleni",
"{new_name} already exists" => "{new_name} jam ekzistas",
"Could not create file" => "Ne povis kreiĝi dosiero",
"Could not create folder" => "Ne povis kreiĝi dosierujo",
"Share" => "Kunhavigi",
"Delete" => "Forigi",
"Unshare" => "Malkunhavigi",
"Delete permanently" => "Forigi por ĉiam",
"Rename" => "Alinomigi",
"Pending" => "Traktotaj",
"Error moving file" => "Eraris movo de dosiero",
"Error" => "Eraro",
"Could not rename file" => "Ne povis alinomiĝi dosiero",
"Name" => "Nomo",
"Size" => "Grando",
"Modified" => "Modifita",
"_%n folder_::_%n folders_" => array("%n dosierujo","%n dosierujoj"),
"_%n file_::_%n files_" => array("%n dosiero","%n dosieroj"),
"You don’t have permission to upload or create files here" => "Vi ne havas permeson alŝuti aŭ krei dosierojn ĉi tie",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" => array("Alŝutatas %n dosiero","Alŝutatas %n dosieroj"),
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" => "Via memoro plenas, ne plu eblas ĝisdatigi aŭ sinkronigi dosierojn!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" => "Via memoro preskaŭ plenas ({usedSpacePercent}%)",
"{dirs} and {files}" => "{dirs} kaj {files}",
"%s could not be renamed" => "%s ne povis alinomiĝi",
"Upload (max. %s)" => "Alŝuti (maks. %s)",
"File handling" => "Dosieradministro",
"Maximum upload size" => "Maksimuma alŝutogrando",
"max. possible: " => "maks. ebla: ",
"Save" => "Konservi",
"WebDAV" => "WebDAV",
"New" => "Nova",
"Text file" => "Tekstodosiero",
"New folder" => "Nova dosierujo",
"Folder" => "Dosierujo",
"From link" => "El ligilo",
"Nothing in here. Upload something!" => "Nenio estas ĉi tie. Alŝutu ion!",
"Download" => "Elŝuti",
"Upload too large" => "Alŝuto tro larĝa",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." => "La dosieroj, kiujn vi provas alŝuti, transpasas la maksimuman grandon por dosieralŝutoj en ĉi tiu servilo.",
"Files are being scanned, please wait." => "Dosieroj estas skanataj, bonvolu atendi."
);
$PLURAL_FORMS = "nplurals=2; plural=(n != 1);";
OC.L10N.register(
"files",
{
"Storage not available" : "Almacenamiento no disponible",
"Storage invalid" : "Almacenamiento inválido",
"Unknown error" : "Error desconocido",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "No se pudo mover %s - Ya existe un archivo con ese nombre.",
"Could not move %s" : "No se pudo mover %s",
"Permission denied" : "Permiso denegado",
"File name cannot be empty." : "El nombre de archivo no puede estar vacío.",
"\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" es un nombre de archivo inválido.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Nombre inválido, los caracteres \"\\\", \"/\", \"<\", \">\", \":\", \"\", \"|\" \"?\" y \"*\" no están permitidos ",
"The target folder has been moved or deleted." : "La carpeta destino fue movida o eliminada.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "El nombre %s ya está en uso por la carpeta %s. Por favor elija uno diferente.",
"Not a valid source" : "No es una fuente válida",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "La configuración del servidor no le permite abrir URLs, revísela.",
"The file exceeds your quota by %s" : "El archivo sobrepasa su cuota por %s",
"Error while downloading %s to %s" : "Error mientras se descargaba %s a %s",
"Error when creating the file" : "Error al crear el archivo",
"Folder name cannot be empty." : "El nombre de la carpeta no puede estar vacío.",
"Error when creating the folder" : "Error al crear la carpeta.",
"Unable to set upload directory." : "Incapaz de crear directorio de subida.",
"Invalid Token" : "Token Inválido",
"No file was uploaded. Unknown error" : "No se subió ningún archivo. Error desconocido",
"There is no error, the file uploaded with success" : "No hubo ningún problema, el archivo se subió con éxito",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "El archivo subido sobrepasa la directiva 'upload_max_filesize' en php.ini:",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "El archivo subido sobrepasa la directiva 'MAX_FILE_SIZE' especificada en el formulario HTML",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "El archivo subido fue sólo subido parcialmente",
"No file was uploaded" : "No se subió ningún archivo",
"Missing a temporary folder" : "Falta la carpeta temporal",
"Failed to write to disk" : "Falló al escribir al disco",
"Not enough storage available" : "No hay suficiente espacio disponible",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Actualización fallida. No se pudo encontrar el archivo subido",
"Upload failed. Could not get file info." : "Actualización fallida. No se pudo obtener información del archivo.",
"Invalid directory." : "Directorio inválido.",
"Files" : "Archivos",
"All files" : "Todos los archivos",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "No ha sido posible subir {filename} porque es un directorio o tiene 0 bytes",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "El tamaño total del archivo {size1} excede el límite {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "No hay suficiente espacio libre. Quiere subir {size1} pero solo quedan {size2}",
"Upload cancelled." : "Subida cancelada.",
"Could not get result from server." : "No se pudo obtener respuesta del servidor.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "La subida del archivo está en proceso. Si sale de la página ahora, la subida será cancelada.",
"URL cannot be empty" : "La dirección URL no puede estar vacía",
"{new_name} already exists" : "{new_name} ya existe",
"Could not create file" : "No se pudo crear el archivo",
"Could not create folder" : "No se pudo crear la carpeta",
"Error fetching URL" : "Error al descargar URL.",
"Share" : "Compartir",
"Delete" : "Eliminar",
"Disconnect storage" : "Desconectar almacenamiento",
"Unshare" : "Dejar de compartir",
"Delete permanently" : "Eliminar permanentemente",
"Rename" : "Renombrar",
"Pending" : "Pendiente",
"Error moving file." : "Error al mover el archivo.",
"Error moving file" : "Error moviendo archivo",
"Error" : "Error",
"Could not rename file" : "No se pudo renombrar el archivo",
"Error deleting file." : "Error al borrar el archivo",
"Name" : "Nombre",
"Size" : "Tamaño",
"Modified" : "Modificado",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n carpeta","%n carpetas"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n archivo","%n archivos"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "No tienes permisos para subir o crear archivos aquí.",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Subiendo %n archivo","Subiendo %n archivos"],
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" es un nombre de archivo inválido.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Su almacenamiento está lleno, ¡los archivos no se actualizarán ni sincronizarán más!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Su almacenamiento está casi lleno ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "La app de crifrado está habilitada pero tus claves no han sido inicializadas, por favor, cierra la sesión y vuelva a iniciarla de nuevo.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clave privada no es válida para la app de cifrado. Por favor, actualiza la contraseña de tu clave privada en tus ajustes personales para recuperar el acceso a tus archivos cifrados.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "El cifrado ha sido deshabilitado pero tus archivos permanecen cifrados. Por favor, ve a tus ajustes personales para descifrar tus archivos.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} y {files}",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s no se pudo renombrar pues ha sido eliminado",
"%s could not be renamed" : "%s no pudo ser renombrado",
"Upload (max. %s)" : "Subida (máx. %s)",
"File handling" : "Administración de archivos",
"Maximum upload size" : "Tamaño máximo de subida",
"max. possible: " : "máx. posible:",
"Save" : "Guardar",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Use esta URL <a href=\"%s\" target=\"_blank\">para acceder via WebDAV</a>",
"New" : "Nuevo",
"New text file" : "Nuevo archivo de texto",
"Text file" : "Archivo de texto",
"New folder" : "Nueva carpeta",
"Folder" : "Carpeta",
"From link" : "Desde enlace",
"Nothing in here. Upload something!" : "No hay nada aquí. ¡Suba algo!",
"Download" : "Descargar",
"Upload too large" : "Subida demasido grande",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Los archivos que estás intentando subir sobrepasan el tamaño máximo permitido en este servidor.",
"Files are being scanned, please wait." : "Los archivos están siendo escaneados, por favor espere.",
"Currently scanning" : "Escaneando en este momento"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Storage not available" : "Almacenamiento no disponible",
"Storage invalid" : "Almacenamiento inválido",
"Unknown error" : "Error desconocido",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "No se pudo mover %s - Ya existe un archivo con ese nombre.",
"Could not move %s" : "No se pudo mover %s",
"Permission denied" : "Permiso denegado",
"File name cannot be empty." : "El nombre de archivo no puede estar vacío.",
"\"%s\" is an invalid file name." : "\"%s\" es un nombre de archivo inválido.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Nombre inválido, los caracteres \"\\\", \"/\", \"<\", \">\", \":\", \"\", \"|\" \"?\" y \"*\" no están permitidos ",
"The target folder has been moved or deleted." : "La carpeta destino fue movida o eliminada.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "El nombre %s ya está en uso por la carpeta %s. Por favor elija uno diferente.",
"Not a valid source" : "No es una fuente válida",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "La configuración del servidor no le permite abrir URLs, revísela.",
"The file exceeds your quota by %s" : "El archivo sobrepasa su cuota por %s",
"Error while downloading %s to %s" : "Error mientras se descargaba %s a %s",
"Error when creating the file" : "Error al crear el archivo",
"Folder name cannot be empty." : "El nombre de la carpeta no puede estar vacío.",
"Error when creating the folder" : "Error al crear la carpeta.",
"Unable to set upload directory." : "Incapaz de crear directorio de subida.",
"Invalid Token" : "Token Inválido",
"No file was uploaded. Unknown error" : "No se subió ningún archivo. Error desconocido",
"There is no error, the file uploaded with success" : "No hubo ningún problema, el archivo se subió con éxito",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "El archivo subido sobrepasa la directiva 'upload_max_filesize' en php.ini:",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "El archivo subido sobrepasa la directiva 'MAX_FILE_SIZE' especificada en el formulario HTML",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "El archivo subido fue sólo subido parcialmente",
"No file was uploaded" : "No se subió ningún archivo",
"Missing a temporary folder" : "Falta la carpeta temporal",
"Failed to write to disk" : "Falló al escribir al disco",
"Not enough storage available" : "No hay suficiente espacio disponible",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Actualización fallida. No se pudo encontrar el archivo subido",
"Upload failed. Could not get file info." : "Actualización fallida. No se pudo obtener información del archivo.",
"Invalid directory." : "Directorio inválido.",
"Files" : "Archivos",
"All files" : "Todos los archivos",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "No ha sido posible subir {filename} porque es un directorio o tiene 0 bytes",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "El tamaño total del archivo {size1} excede el límite {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "No hay suficiente espacio libre. Quiere subir {size1} pero solo quedan {size2}",
"Upload cancelled." : "Subida cancelada.",
"Could not get result from server." : "No se pudo obtener respuesta del servidor.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "La subida del archivo está en proceso. Si sale de la página ahora, la subida será cancelada.",
"URL cannot be empty" : "La dirección URL no puede estar vacía",
"{new_name} already exists" : "{new_name} ya existe",
"Could not create file" : "No se pudo crear el archivo",
"Could not create folder" : "No se pudo crear la carpeta",
"Error fetching URL" : "Error al descargar URL.",
"Share" : "Compartir",
"Delete" : "Eliminar",
"Disconnect storage" : "Desconectar almacenamiento",
"Unshare" : "Dejar de compartir",
"Delete permanently" : "Eliminar permanentemente",
"Rename" : "Renombrar",
"Pending" : "Pendiente",
"Error moving file." : "Error al mover el archivo.",
"Error moving file" : "Error moviendo archivo",
"Error" : "Error",
"Could not rename file" : "No se pudo renombrar el archivo",
"Error deleting file." : "Error al borrar el archivo",
"Name" : "Nombre",
"Size" : "Tamaño",
"Modified" : "Modificado",
"_%n folder_::_%n folders_" : ["%n carpeta","%n carpetas"],
"_%n file_::_%n files_" : ["%n archivo","%n archivos"],
"You don’t have permission to upload or create files here" : "No tienes permisos para subir o crear archivos aquí.",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Subiendo %n archivo","Subiendo %n archivos"],
"\"{name}\" is an invalid file name." : "\"{name}\" es un nombre de archivo inválido.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Su almacenamiento está lleno, ¡los archivos no se actualizarán ni sincronizarán más!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Su almacenamiento está casi lleno ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "La app de crifrado está habilitada pero tus claves no han sido inicializadas, por favor, cierra la sesión y vuelva a iniciarla de nuevo.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clave privada no es válida para la app de cifrado. Por favor, actualiza la contraseña de tu clave privada en tus ajustes personales para recuperar el acceso a tus archivos cifrados.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "El cifrado ha sido deshabilitado pero tus archivos permanecen cifrados. Por favor, ve a tus ajustes personales para descifrar tus archivos.",
"{dirs} and {files}" : "{dirs} y {files}",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s no se pudo renombrar pues ha sido eliminado",
"%s could not be renamed" : "%s no pudo ser renombrado",
"Upload (max. %s)" : "Subida (máx. %s)",
"File handling" : "Administración de archivos",
"Maximum upload size" : "Tamaño máximo de subida",
"max. possible: " : "máx. posible:",
"Save" : "Guardar",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Use esta URL <a href=\"%s\" target=\"_blank\">para acceder via WebDAV</a>",
"New" : "Nuevo",
"New text file" : "Nuevo archivo de texto",
"Text file" : "Archivo de texto",
"New folder" : "Nueva carpeta",
"Folder" : "Carpeta",
"From link" : "Desde enlace",
"Nothing in here. Upload something!" : "No hay nada aquí. ¡Suba algo!",
"Download" : "Descargar",
"Upload too large" : "Subida demasido grande",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Los archivos que estás intentando subir sobrepasan el tamaño máximo permitido en este servidor.",
"Files are being scanned, please wait." : "Los archivos están siendo escaneados, por favor espere.",
"Currently scanning" : "Escaneando en este momento"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
<?php
$TRANSLATIONS = array(
"Storage not available" => "Almacenamiento no disponible",
"Storage invalid" => "Almacenamiento inválido",
"Unknown error" => "Error desconocido",
"Could not move %s - File with this name already exists" => "No se pudo mover %s - Ya existe un archivo con ese nombre.",
"Could not move %s" => "No se pudo mover %s",
"Permission denied" => "Permiso denegado",
"File name cannot be empty." => "El nombre de archivo no puede estar vacío.",
"\"%s\" is an invalid file name." => "\"%s\" es un nombre de archivo inválido.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." => "Nombre inválido, los caracteres \"\\\", \"/\", \"<\", \">\", \":\", \"\", \"|\" \"?\" y \"*\" no están permitidos ",
"The target folder has been moved or deleted." => "La carpeta destino fue movida o eliminada.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." => "El nombre %s ya está en uso por la carpeta %s. Por favor elija uno diferente.",
"Not a valid source" => "No es una fuente válida",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" => "La configuración del servidor no le permite abrir URLs, revísela.",
"The file exceeds your quota by %s" => "El archivo sobrepasa su cuota por %s",
"Error while downloading %s to %s" => "Error mientras se descargaba %s a %s",
"Error when creating the file" => "Error al crear el archivo",
"Folder name cannot be empty." => "El nombre de la carpeta no puede estar vacío.",
"Error when creating the folder" => "Error al crear la carpeta.",
"Unable to set upload directory." => "Incapaz de crear directorio de subida.",
"Invalid Token" => "Token Inválido",
"No file was uploaded. Unknown error" => "No se subió ningún archivo. Error desconocido",
"There is no error, the file uploaded with success" => "No hubo ningún problema, el archivo se subió con éxito",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " => "El archivo subido sobrepasa la directiva 'upload_max_filesize' en php.ini:",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" => "El archivo subido sobrepasa la directiva 'MAX_FILE_SIZE' especificada en el formulario HTML",
"The uploaded file was only partially uploaded" => "El archivo subido fue sólo subido parcialmente",
"No file was uploaded" => "No se subió ningún archivo",
"Missing a temporary folder" => "Falta la carpeta temporal",
"Failed to write to disk" => "Falló al escribir al disco",
"Not enough storage available" => "No hay suficiente espacio disponible",
"Upload failed. Could not find uploaded file" => "Actualización fallida. No se pudo encontrar el archivo subido",
"Upload failed. Could not get file info." => "Actualización fallida. No se pudo obtener información del archivo.",
"Invalid directory." => "Directorio inválido.",
"Files" => "Archivos",
"All files" => "Todos los archivos",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" => "No ha sido posible subir {filename} porque es un directorio o tiene 0 bytes",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" => "El tamaño total del archivo {size1} excede el límite {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" => "No hay suficiente espacio libre. Quiere subir {size1} pero solo quedan {size2}",
"Upload cancelled." => "Subida cancelada.",
"Could not get result from server." => "No se pudo obtener respuesta del servidor.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." => "La subida del archivo está en proceso. Si sale de la página ahora, la subida será cancelada.",
"URL cannot be empty" => "La dirección URL no puede estar vacía",
"{new_name} already exists" => "{new_name} ya existe",
"Could not create file" => "No se pudo crear el archivo",
"Could not create folder" => "No se pudo crear la carpeta",
"Error fetching URL" => "Error al descargar URL.",
"Share" => "Compartir",
"Delete" => "Eliminar",
"Disconnect storage" => "Desconectar almacenamiento",
"Unshare" => "Dejar de compartir",
"Delete permanently" => "Eliminar permanentemente",
"Rename" => "Renombrar",
"Pending" => "Pendiente",
"Error moving file." => "Error al mover el archivo.",
"Error moving file" => "Error moviendo archivo",
"Error" => "Error",
"Could not rename file" => "No se pudo renombrar el archivo",
"Error deleting file." => "Error al borrar el archivo",
"Name" => "Nombre",
"Size" => "Tamaño",
"Modified" => "Modificado",
"_%n folder_::_%n folders_" => array("%n carpeta","%n carpetas"),
"_%n file_::_%n files_" => array("%n archivo","%n archivos"),
"You don’t have permission to upload or create files here" => "No tienes permisos para subir o crear archivos aquí.",
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" => array("Subiendo %n archivo","Subiendo %n archivos"),
"\"{name}\" is an invalid file name." => "\"{name}\" es un nombre de archivo inválido.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" => "Su almacenamiento está lleno, ¡los archivos no se actualizarán ni sincronizarán más!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" => "Su almacenamiento está casi lleno ({usedSpacePercent}%)",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" => "La app de crifrado está habilitada pero tus claves no han sido inicializadas, por favor, cierra la sesión y vuelva a iniciarla de nuevo.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." => "La clave privada no es válida para la app de cifrado. Por favor, actualiza la contraseña de tu clave privada en tus ajustes personales para recuperar el acceso a tus archivos cifrados.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." => "El cifrado ha sido deshabilitado pero tus archivos permanecen cifrados. Por favor, ve a tus ajustes personales para descifrar tus archivos.",
"{dirs} and {files}" => "{dirs} y {files}",
"%s could not be renamed as it has been deleted" => "%s no se pudo renombrar pues ha sido eliminado",
"%s could not be renamed" => "%s no pudo ser renombrado",
"Upload (max. %s)" => "Subida (máx. %s)",
"File handling" => "Administración de archivos",
"Maximum upload size" => "Tamaño máximo de subida",
"max. possible: " => "máx. posible:",
"Save" => "Guardar",
"WebDAV" => "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" => "Use esta URL <a href=\"%s\" target=\"_blank\">para acceder via WebDAV</a>",
"New" => "Nuevo",
"New text file" => "Nuevo archivo de texto",
"Text file" => "Archivo de texto",
"New folder" => "Nueva carpeta",
"Folder" => "Carpeta",
"From link" => "Desde enlace",
"Nothing in here. Upload something!" => "No hay nada aquí. ¡Suba algo!",
"Download" => "Descargar",
"Upload too large" => "Subida demasido grande",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." => "Los archivos que estás intentando subir sobrepasan el tamaño máximo permitido en este servidor.",
"Files are being scanned, please wait." => "Los archivos están siendo escaneados, por favor espere.",
"Currently scanning" => "Escaneando en este momento"
);
$PLURAL_FORMS = "nplurals=2; plural=(n != 1);";
OC.L10N.register(
"files",
{
"Unknown error" : "Error desconocido",
"Could not move %s - File with this name already exists" : "No se pudo mover %s - Un archivo con este nombre ya existe",
"Could not move %s" : "No se pudo mover %s ",
"File name cannot be empty." : "El nombre del archivo no puede quedar vacío.",
"Invalid name, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' and '*' are not allowed." : "Nombre invalido, '\\', '/', '<', '>', ':', '\"', '|', '?' y '*' no están permitidos.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "El nombre %s está en uso en el directorio %s. Por favor elija un otro nombre.",
"Not a valid source" : "No es una fuente válida",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "El servidor no está permitido abrir las URLs, por favor chequee la configuración del servidor",
"Error while downloading %s to %s" : "Error mientras se descargaba %s a %s",
"Error when creating the file" : "Error al crear el archivo",
"Folder name cannot be empty." : "El nombre del directorio no puede estar vacío.",
"Error when creating the folder" : "Error al crear el directorio",
"Unable to set upload directory." : "No fue posible crear el directorio de subida.",
"Invalid Token" : "Token Inválido",
"No file was uploaded. Unknown error" : "El archivo no fue subido. Error desconocido",
"There is no error, the file uploaded with success" : "No hay errores, el archivo fue subido con éxito",
"The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: " : "El archivo que intentás subir excede el tamaño definido por upload_max_filesize en el php.ini:",
"The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form" : "El archivo subido sobrepasa el valor MAX_FILE_SIZE especificada en el formulario HTML",
"The uploaded file was only partially uploaded" : "El archivo fue subido parcialmente",
"No file was uploaded" : "No se subió ningún archivo ",
"Missing a temporary folder" : "Falta un directorio temporal",
"Failed to write to disk" : "Error al escribir en el disco",
"Not enough storage available" : "No hay suficiente almacenamiento",
"Upload failed. Could not find uploaded file" : "Falló la carga. No se pudo encontrar el archivo subido.",
"Upload failed. Could not get file info." : "Falló la carga. No se pudo obtener la información del archivo.",
"Invalid directory." : "Directorio inválido.",
"Files" : "Archivos",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Imposible cargar {filename} puesto que es un directoro o tiene 0 bytes.",
"Upload cancelled." : "La subida fue cancelada",
"Could not get result from server." : "No se pudo obtener resultados del servidor.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "La subida del archivo está en proceso. Si salís de la página ahora, la subida se cancelará.",
"URL cannot be empty" : "La URL no puede estar vacía",
"{new_name} already exists" : "{new_name} ya existe",
"Could not create file" : "No se pudo crear el archivo",
"Could not create folder" : "No se pudo crear el directorio",
"Error fetching URL" : "Error al obtener la URL",
"Share" : "Compartir",
"Delete" : "Borrar",
"Unshare" : "Dejar de compartir",
"Delete permanently" : "Borrar permanentemente",
"Rename" : "Cambiar nombre",
"Pending" : "Pendientes",
"Error moving file" : "Error moviendo el archivo",
"Error" : "Error",