Commit a0725485 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 0fcb9f79
......@@ -42,15 +42,19 @@ OC.L10N.register(
"Delete" : "Ištrinti",
"Disconnect storage" : "Atjungti saugyklą",
"Unshare" : "Nebesidalinti",
"No permission to delete" : "Neturite leidimų ištrinti",
"Download" : "Atsisiųsti",
"Select" : "Pasirinkiti",
"Pending" : "Laukiantis",
"Unable to determine date" : "Nepavyksta nustatyti datos",
"This operation is forbidden" : "Ši operacija yra uždrausta",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Katalogas nepasiekiamas, prašome peržiūrėti žurnalo įrašus arba susisiekti su administratoriumi",
"Error moving file." : "Klaida perkeliant failą.",
"Error moving file" : "Klaida perkeliant failą",
"Error" : "Klaida",
"Could not rename file" : "Neįmanoma pervadinti failo",
"Error deleting file." : "Klaida trinant failą.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Nėra įrašų šiame aplanko atitikmeniui „{filter}“",
"Name" : "Pavadinimas",
"Size" : "Dydis",
"Modified" : "Pakeista",
......@@ -60,13 +64,18 @@ OC.L10N.register(
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Įkeliamas %n failas","Įkeliami %n failai","Įkeliama %n failų"],
"\"{name}\" is an invalid file name." : "„{name}“ yra netinkamas failo pavadinime.",
"File name cannot be empty." : "Failo pavadinimas negali būti tuščias.",
"Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "{owner} saugykla yra pilna, failai daugiau nebegali būti atnaujinti arba sinchronizuojami!",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Jūsų visa vieta serveryje užimta",
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "{owner} saugykla yra beveik pilna ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Jūsų vieta serveryje beveik visa užimta ({usedSpacePercent}%)",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["atitikmuo „{filter}“","atitikmenys „{filter}“","atitikmenų „{filter}“"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} ir {files}",
"Favorited" : "Pažymėta mėgstamu",
"Favorite" : "Mėgiamas",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Bandant atnaujinti žymes įvyko klaida",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Naujas failas ar aplankas buvo <strong>sukurtas</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Failas ar aplankas buvo <strong>pakeistas</strong>",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Riboti pranešimus apie sukūrimą ir pokyčius jūsų <strong>mėgiamuose failuose</strong> <em>(Tik srautas)</em>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Failas ar aplankas buvo <strong>ištrintas</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Failas ar aplankas buvo <strong>atkurtas</strong>",
"You created %1$s" : "Jūs sukūrėte %1$s",
......@@ -85,6 +94,7 @@ OC.L10N.register(
"Maximum upload size" : "Maksimalus įkeliamo failo dydis",
"max. possible: " : "maks. galima:",
"Save" : "Išsaugoti",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Negali būti redaguojamas iš čia dėl leidimų trūkumo.",
"Settings" : "Nustatymai",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Naudokite šį adresą, kad <a href=\"%s\" target=\"_blank\">pasiektumėte savo failus per WebDAV</a>",
......@@ -95,7 +105,9 @@ OC.L10N.register(
"Folder" : "Katalogas",
"Upload" : "Įkelti",
"Cancel upload" : "Atšaukti siuntimą",
"No files in here" : "Čia nėra failų",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Įkelkite kokį nors turinį, arba sinchronizuokite su savo įrenginiais!",
"No entries found in this folder" : "Nerasta įrašų šiame aplanke",
"Select all" : "Pažymėti viską",
"Upload too large" : "Įkėlimui failas per didelis",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Bandomų įkelti failų dydis viršija maksimalų, kuris leidžiamas šiame serveryje",
......
......@@ -40,15 +40,19 @@
"Delete" : "Ištrinti",
"Disconnect storage" : "Atjungti saugyklą",
"Unshare" : "Nebesidalinti",
"No permission to delete" : "Neturite leidimų ištrinti",
"Download" : "Atsisiųsti",
"Select" : "Pasirinkiti",
"Pending" : "Laukiantis",
"Unable to determine date" : "Nepavyksta nustatyti datos",
"This operation is forbidden" : "Ši operacija yra uždrausta",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Katalogas nepasiekiamas, prašome peržiūrėti žurnalo įrašus arba susisiekti su administratoriumi",
"Error moving file." : "Klaida perkeliant failą.",
"Error moving file" : "Klaida perkeliant failą",
"Error" : "Klaida",
"Could not rename file" : "Neįmanoma pervadinti failo",
"Error deleting file." : "Klaida trinant failą.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Nėra įrašų šiame aplanko atitikmeniui „{filter}“",
"Name" : "Pavadinimas",
"Size" : "Dydis",
"Modified" : "Pakeista",
......@@ -58,13 +62,18 @@
"_Uploading %n file_::_Uploading %n files_" : ["Įkeliamas %n failas","Įkeliami %n failai","Įkeliama %n failų"],
"\"{name}\" is an invalid file name." : "„{name}“ yra netinkamas failo pavadinime.",
"File name cannot be empty." : "Failo pavadinimas negali būti tuščias.",
"Storage of {owner} is full, files can not be updated or synced anymore!" : "{owner} saugykla yra pilna, failai daugiau nebegali būti atnaujinti arba sinchronizuojami!",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Jūsų visa vieta serveryje užimta",
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "{owner} saugykla yra beveik pilna ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Jūsų vieta serveryje beveik visa užimta ({usedSpacePercent}%)",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["atitikmuo „{filter}“","atitikmenys „{filter}“","atitikmenų „{filter}“"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} ir {files}",
"Favorited" : "Pažymėta mėgstamu",
"Favorite" : "Mėgiamas",
"An error occurred while trying to update the tags" : "Bandant atnaujinti žymes įvyko klaida",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Naujas failas ar aplankas buvo <strong>sukurtas</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Failas ar aplankas buvo <strong>pakeistas</strong>",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Riboti pranešimus apie sukūrimą ir pokyčius jūsų <strong>mėgiamuose failuose</strong> <em>(Tik srautas)</em>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Failas ar aplankas buvo <strong>ištrintas</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Failas ar aplankas buvo <strong>atkurtas</strong>",
"You created %1$s" : "Jūs sukūrėte %1$s",
......@@ -83,6 +92,7 @@
"Maximum upload size" : "Maksimalus įkeliamo failo dydis",
"max. possible: " : "maks. galima:",
"Save" : "Išsaugoti",
"Can not be edited from here due to insufficient permissions." : "Negali būti redaguojamas iš čia dėl leidimų trūkumo.",
"Settings" : "Nustatymai",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\">access your Files via WebDAV</a>" : "Naudokite šį adresą, kad <a href=\"%s\" target=\"_blank\">pasiektumėte savo failus per WebDAV</a>",
......@@ -93,7 +103,9 @@
"Folder" : "Katalogas",
"Upload" : "Įkelti",
"Cancel upload" : "Atšaukti siuntimą",
"No files in here" : "Čia nėra failų",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Įkelkite kokį nors turinį, arba sinchronizuokite su savo įrenginiais!",
"No entries found in this folder" : "Nerasta įrašų šiame aplanke",
"Select all" : "Pažymėti viską",
"Upload too large" : "Įkėlimui failas per didelis",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Bandomų įkelti failų dydis viršija maksimalų, kuris leidžiamas šiame serveryje",
......
......@@ -59,7 +59,7 @@ OC.L10N.register(
"Download" : "Descargar",
"Download %s" : "Descargar %s",
"Direct link" : "Ligazón directa",
"Federated Cloud Sharing" : "Compartición de nube federada",
"Federated Cloud Sharing" : "Nube federada compartida",
"Open documentation" : "Abrir a documentación",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Permitir aos usuarios deste servidor enviar comparticións a outros servidores",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Permitir aos usuarios deste servidor recibir comparticións de outros servidores",
......
......@@ -57,7 +57,7 @@
"Download" : "Descargar",
"Download %s" : "Descargar %s",
"Direct link" : "Ligazón directa",
"Federated Cloud Sharing" : "Compartición de nube federada",
"Federated Cloud Sharing" : "Nube federada compartida",
"Open documentation" : "Abrir a documentación",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Permitir aos usuarios deste servidor enviar comparticións a outros servidores",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Permitir aos usuarios deste servidor recibir comparticións de outros servidores",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"This share is password-protected" : "Turinys apsaugotas slaptažodžiu",
"The password is wrong. Try again." : "Netinka slaptažodis: Bandykite dar kartą.",
"Password" : "Slaptažodis",
"No entries found in this folder" : "Nerasta įrašų šiame aplanke",
"Name" : "Pavadinimas",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Atleiskite, panašu, kad nuoroda yra neveiksni.",
"Reasons might be:" : "Galimos priežastys:",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@
"This share is password-protected" : "Turinys apsaugotas slaptažodžiu",
"The password is wrong. Try again." : "Netinka slaptažodis: Bandykite dar kartą.",
"Password" : "Slaptažodis",
"No entries found in this folder" : "Nerasta įrašų šiame aplanke",
"Name" : "Pavadinimas",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Atleiskite, panašu, kad nuoroda yra neveiksni.",
"Reasons might be:" : "Galimos priežastys:",
......
......@@ -10,6 +10,7 @@ OC.L10N.register(
"restored" : "atstatyta",
"No deleted files" : "Nėra ištrintų failų",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Jūs galėsite atkurti ištrintus failus iš čia",
"No entries found in this folder" : "Nerasta įrašų šiame aplanke",
"Select all" : "Pažymėti viską",
"Name" : "Pavadinimas",
"Deleted" : "Ištrinti",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@
"restored" : "atstatyta",
"No deleted files" : "Nėra ištrintų failų",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Jūs galėsite atkurti ištrintus failus iš čia",
"No entries found in this folder" : "Nerasta įrašų šiame aplanke",
"Select all" : "Pažymėti viską",
"Name" : "Pavadinimas",
"Deleted" : "Ištrinti",
......
......@@ -4,6 +4,7 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Nepavyko nusiųsti el. pašto šiems naudotojams: %s ",
"Turned on maintenance mode" : "Įjungta priežiūros veiksena",
"Turned off maintenance mode" : "Išjungta priežiūros veiksena",
"Maintenance mode is kept active" : "Priežiūros veiksena yra aktyvi",
"Updated database" : "Atnaujinta duomenų bazė",
"No image or file provided" : "Nenurodytas paveikslėlis ar failas",
"Unknown filetype" : "Nežinomas failo tipas",
......@@ -37,6 +38,7 @@ OC.L10N.register(
"Error loading file picker template: {error}" : "Klaida įkeliant failo parinkimo ruošinį: {error}",
"Ok" : "Gerai",
"Error loading message template: {error}" : "Klaida įkeliant žinutės ruošinį: {error}",
"read-only" : "tik skaitymui",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} failas konfliktuoja","{count} failai konfliktuoja","{count} failų konfliktų"],
"One file conflict" : "Vienas failo konfliktas",
"Which files do you want to keep?" : "Kuriuos failus norite laikyti?",
......@@ -55,6 +57,7 @@ OC.L10N.register(
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Pasidalino su Jumis ir {group} grupe {owner}",
"Shared with you by {owner}" : "Pasidalino su Jumis {owner}",
"Share link" : "Dalintis nuoroda",
"Link" : "Nuoroda",
"Password protect" : "Apsaugotas slaptažodžiu",
"Password" : "Slaptažodis",
"Email link to person" : "Nusiųsti nuorodą paštu",
......@@ -63,6 +66,7 @@ OC.L10N.register(
"Expiration" : "Galiojimo laikas",
"Expiration date" : "Galiojimo laikas",
"group" : "grupė",
"remote" : "nutolęs",
"Resharing is not allowed" : "Dalijinasis išnaujo negalimas",
"Shared in {item} with {user}" : "Pasidalino {item} su {user}",
"Unshare" : "Nebesidalinti",
......@@ -71,6 +75,7 @@ OC.L10N.register(
"can edit" : "gali redaguoti",
"access control" : "priėjimo kontrolė",
"create" : "sukurti",
"change" : "keisti",
"delete" : "ištrinti",
"Password protected" : "Apsaugota slaptažodžiu",
"Error unsetting expiration date" : "Klaida nuimant galiojimo laiką",
......@@ -85,11 +90,14 @@ OC.L10N.register(
"Edit tags" : "Redaguoti žymes",
"Error loading dialog template: {error}" : "Klaida įkeliant dialogo ruošinį: {error}",
"No tags selected for deletion." : "Trynimui nepasirinkta jokia žymė.",
"Hello world!" : "Sveikas pasauli!",
"sunny" : "saulėta",
"Please reload the page." : "Prašome perkrauti puslapį.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Atnaujinimas buvo sėkmingas. Nukreipiame į jūsų ownCloud.",
"%s password reset" : "%s slaptažodžio atnaujinimas",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Slaptažodio atkūrimui naudokite šią nuorodą: {link}",
"New password" : "Naujas slaptažodis",
"New Password" : "Naujas slaptažodis",
"Reset password" : "Atkurti slaptažodį",
"Personal" : "Asmeniniai",
"Users" : "Vartotojai",
......@@ -104,9 +112,14 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Klaida įtraukiant į mėgstamus.",
"Error unfavoriting" : "Klaida pašalinant iš mėgstamų.",
"Access forbidden" : "Priėjimas draudžiamas",
"File not found" : "Failas nerastas",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Labas,\n\nInformuojame, kad %s pasidalino su Jumis %s.\nPažiūrėti tai: %s\n",
"The share will expire on %s." : "Bendrinimo laikas baigsis %s.",
"Cheers!" : "Sveikinimai!",
"Internal Server Error" : "Vidinė serverio klaida",
"Technical details" : "Techniniai duomenys",
"Trace" : "Sekti",
"Security warning" : "Saugumo perspėjimas",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Jūsų failai yra tikriausiai prieinami per internetą nes .htaccess failas neveikia.",
"For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentation</a>." : "Kad gauti informaciją apie tai kaip tinkamai sukonfigūruoti savo serverį, prašome skaityti <a href=\"%s\" target=\"_blank\">dokumentaciją</a>.",
"Create an <strong>admin account</strong>" : "Sukurti <strong>administratoriaus paskyrą</strong>",
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Nepavyko nusiųsti el. pašto šiems naudotojams: %s ",
"Turned on maintenance mode" : "Įjungta priežiūros veiksena",
"Turned off maintenance mode" : "Išjungta priežiūros veiksena",
"Maintenance mode is kept active" : "Priežiūros veiksena yra aktyvi",
"Updated database" : "Atnaujinta duomenų bazė",
"No image or file provided" : "Nenurodytas paveikslėlis ar failas",
"Unknown filetype" : "Nežinomas failo tipas",
......@@ -35,6 +36,7 @@
"Error loading file picker template: {error}" : "Klaida įkeliant failo parinkimo ruošinį: {error}",
"Ok" : "Gerai",
"Error loading message template: {error}" : "Klaida įkeliant žinutės ruošinį: {error}",
"read-only" : "tik skaitymui",
"_{count} file conflict_::_{count} file conflicts_" : ["{count} failas konfliktuoja","{count} failai konfliktuoja","{count} failų konfliktų"],
"One file conflict" : "Vienas failo konfliktas",
"Which files do you want to keep?" : "Kuriuos failus norite laikyti?",
......@@ -53,6 +55,7 @@
"Shared with you and the group {group} by {owner}" : "Pasidalino su Jumis ir {group} grupe {owner}",
"Shared with you by {owner}" : "Pasidalino su Jumis {owner}",
"Share link" : "Dalintis nuoroda",
"Link" : "Nuoroda",
"Password protect" : "Apsaugotas slaptažodžiu",
"Password" : "Slaptažodis",
"Email link to person" : "Nusiųsti nuorodą paštu",
......@@ -61,6 +64,7 @@
"Expiration" : "Galiojimo laikas",
"Expiration date" : "Galiojimo laikas",
"group" : "grupė",
"remote" : "nutolęs",
"Resharing is not allowed" : "Dalijinasis išnaujo negalimas",
"Shared in {item} with {user}" : "Pasidalino {item} su {user}",
"Unshare" : "Nebesidalinti",
......@@ -69,6 +73,7 @@
"can edit" : "gali redaguoti",
"access control" : "priėjimo kontrolė",
"create" : "sukurti",
"change" : "keisti",
"delete" : "ištrinti",
"Password protected" : "Apsaugota slaptažodžiu",
"Error unsetting expiration date" : "Klaida nuimant galiojimo laiką",
......@@ -83,11 +88,14 @@
"Edit tags" : "Redaguoti žymes",
"Error loading dialog template: {error}" : "Klaida įkeliant dialogo ruošinį: {error}",
"No tags selected for deletion." : "Trynimui nepasirinkta jokia žymė.",
"Hello world!" : "Sveikas pasauli!",
"sunny" : "saulėta",
"Please reload the page." : "Prašome perkrauti puslapį.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Atnaujinimas buvo sėkmingas. Nukreipiame į jūsų ownCloud.",
"%s password reset" : "%s slaptažodžio atnaujinimas",
"Use the following link to reset your password: {link}" : "Slaptažodio atkūrimui naudokite šią nuorodą: {link}",
"New password" : "Naujas slaptažodis",
"New Password" : "Naujas slaptažodis",
"Reset password" : "Atkurti slaptažodį",
"Personal" : "Asmeniniai",
"Users" : "Vartotojai",
......@@ -102,9 +110,14 @@
"Error favoriting" : "Klaida įtraukiant į mėgstamus.",
"Error unfavoriting" : "Klaida pašalinant iš mėgstamų.",
"Access forbidden" : "Priėjimas draudžiamas",
"File not found" : "Failas nerastas",
"Hey there,\n\njust letting you know that %s shared %s with you.\nView it: %s\n\n" : "Labas,\n\nInformuojame, kad %s pasidalino su Jumis %s.\nPažiūrėti tai: %s\n",
"The share will expire on %s." : "Bendrinimo laikas baigsis %s.",
"Cheers!" : "Sveikinimai!",
"Internal Server Error" : "Vidinė serverio klaida",
"Technical details" : "Techniniai duomenys",
"Trace" : "Sekti",
"Security warning" : "Saugumo perspėjimas",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Jūsų failai yra tikriausiai prieinami per internetą nes .htaccess failas neveikia.",
"For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\">documentation</a>." : "Kad gauti informaciją apie tai kaip tinkamai sukonfigūruoti savo serverį, prašome skaityti <a href=\"%s\" target=\"_blank\">dokumentaciją</a>.",
"Create an <strong>admin account</strong>" : "Sukurti <strong>administratoriaus paskyrą</strong>",
......
......@@ -26,9 +26,8 @@ OC.L10N.register(
"%s enter the database username." : "%s ادخل اسم المستخدم الخاص بقاعدة البيانات.",
"%s enter the database name." : "%s ادخل اسم فاعدة البيانات",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s لا يسمح لك باستخدام نقطه (.) في اسم قاعدة البيانات",
"MS SQL username and/or password not valid: %s" : "اسم المستخدم و/أو كلمة المرور لنظام MS SQL غير صحيح : %s",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "انت بحاجة لكتابة اسم مستخدم موجود أو حساب المدير.",
"MySQL/MariaDB username and/or password not valid" : "اسم مستخدم أو كلمة مرور MySQL/MariaDB غير صحيحين",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "انت بحاجة لكتابة اسم مستخدم موجود أو حساب المدير.",
"DB Error: \"%s\"" : "خطأ في قواعد البيانات : \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "الأمر المخالف كان : \"%s\"",
"MySQL/MariaDB user '%s'@'localhost' exists already." : "مستخدم MySQL/MariaDB '%s'@'localhost' موجود مسبقا",
......
......@@ -24,9 +24,8 @@
"%s enter the database username." : "%s ادخل اسم المستخدم الخاص بقاعدة البيانات.",
"%s enter the database name." : "%s ادخل اسم فاعدة البيانات",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s لا يسمح لك باستخدام نقطه (.) في اسم قاعدة البيانات",
"MS SQL username and/or password not valid: %s" : "اسم المستخدم و/أو كلمة المرور لنظام MS SQL غير صحيح : %s",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "انت بحاجة لكتابة اسم مستخدم موجود أو حساب المدير.",
"MySQL/MariaDB username and/or password not valid" : "اسم مستخدم أو كلمة مرور MySQL/MariaDB غير صحيحين",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "انت بحاجة لكتابة اسم مستخدم موجود أو حساب المدير.",
"DB Error: \"%s\"" : "خطأ في قواعد البيانات : \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "الأمر المخالف كان : \"%s\"",
"MySQL/MariaDB user '%s'@'localhost' exists already." : "مستخدم MySQL/MariaDB '%s'@'localhost' موجود مسبقا",
......
......@@ -45,9 +45,8 @@ OC.L10N.register(
"%s enter the database username." : "%s introducir l'usuariu de la base de datos.",
"%s enter the database name." : "%s introducir nome de la base de datos.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s nun pues usar puntos nel nome de la base de datos",
"MS SQL username and/or password not valid: %s" : "Nome d'usuariu o contraseña MS SQL non válidos: %s",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Tienes d'inxertar una cuenta esistente o la del alministrador.",
"MySQL/MariaDB username and/or password not valid" : "Nome d'usuariu o contraseña MySQL/MariaDB non válidos",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Tienes d'inxertar una cuenta esistente o la del alministrador.",
"DB Error: \"%s\"" : "Fallu BD: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "Comandu infractor: \"%s\"",
"MySQL/MariaDB user '%s'@'localhost' exists already." : "usuariu MySQL/MariaDB '%s'@'localhost' yá esiste.",
......
......@@ -43,9 +43,8 @@
"%s enter the database username." : "%s introducir l'usuariu de la base de datos.",
"%s enter the database name." : "%s introducir nome de la base de datos.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s nun pues usar puntos nel nome de la base de datos",
"MS SQL username and/or password not valid: %s" : "Nome d'usuariu o contraseña MS SQL non válidos: %s",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Tienes d'inxertar una cuenta esistente o la del alministrador.",
"MySQL/MariaDB username and/or password not valid" : "Nome d'usuariu o contraseña MySQL/MariaDB non válidos",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Tienes d'inxertar una cuenta esistente o la del alministrador.",
"DB Error: \"%s\"" : "Fallu BD: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "Comandu infractor: \"%s\"",
"MySQL/MariaDB user '%s'@'localhost' exists already." : "usuariu MySQL/MariaDB '%s'@'localhost' yá esiste.",
......
......@@ -24,7 +24,6 @@ OC.L10N.register(
"Unknown user" : "Istifadəçi tanınmır ",
"%s enter the database username." : "Verilənlər bazası istifadəçi adını %s daxil et.",
"%s enter the database name." : "Verilənlər bazası adını %s daxil et.",
"MS SQL username and/or password not valid: %s" : "MS SQL istifadəçi adı və/ya şifrəsi düzgün deyil : %s",
"MySQL/MariaDB username and/or password not valid" : "MySQL/MariaDB istifadəçi adı və/ya şifrəsi düzgün deyil :",
"DB Error: \"%s\"" : "DB səhvi: \"%s\"",
"Drop this user from MySQL/MariaDB" : "Bu istifadəçini MySQL/MariaDB-dən sil",
......
......@@ -22,7 +22,6 @@
"Unknown user" : "Istifadəçi tanınmır ",
"%s enter the database username." : "Verilənlər bazası istifadəçi adını %s daxil et.",
"%s enter the database name." : "Verilənlər bazası adını %s daxil et.",
"MS SQL username and/or password not valid: %s" : "MS SQL istifadəçi adı və/ya şifrəsi düzgün deyil : %s",
"MySQL/MariaDB username and/or password not valid" : "MySQL/MariaDB istifadəçi adı və/ya şifrəsi düzgün deyil :",
"DB Error: \"%s\"" : "DB səhvi: \"%s\"",
"Drop this user from MySQL/MariaDB" : "Bu istifadəçini MySQL/MariaDB-dən sil",
......
......@@ -52,9 +52,8 @@ OC.L10N.register(
"%s enter the database username." : "%s въведи потребителско име за базата данни.",
"%s enter the database name." : "%s въведи име на базата данни.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s, не може да ползваш точки в името на базата данни.",
"MS SQL username and/or password not valid: %s" : "Невалидно MS SQL потребителско име и/или парола: %s.",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Необходимо е да въведеш съществуващ профил или като администратор.",
"MySQL/MariaDB username and/or password not valid" : "MySQL/MariaDB потребителското име и/или паролата са невалидни.",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Необходимо е да въведеш съществуващ профил или като администратор.",
"DB Error: \"%s\"" : "Грешка в базата данни: \"%s\".",
"Offending command was: \"%s\"" : "Проблемната команда беше: \"%s\".",
"MySQL/MariaDB user '%s'@'localhost' exists already." : "MySQL/MariaDB потребител '%s'@'localhost' вече съществува.",
......
......@@ -50,9 +50,8 @@
"%s enter the database username." : "%s въведи потребителско име за базата данни.",
"%s enter the database name." : "%s въведи име на базата данни.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s, не може да ползваш точки в името на базата данни.",
"MS SQL username and/or password not valid: %s" : "Невалидно MS SQL потребителско име и/или парола: %s.",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Необходимо е да въведеш съществуващ профил или като администратор.",
"MySQL/MariaDB username and/or password not valid" : "MySQL/MariaDB потребителското име и/или паролата са невалидни.",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Необходимо е да въведеш съществуващ профил или като администратор.",
"DB Error: \"%s\"" : "Грешка в базата данни: \"%s\".",
"Offending command was: \"%s\"" : "Проблемната команда беше: \"%s\".",
"MySQL/MariaDB user '%s'@'localhost' exists already." : "MySQL/MariaDB потребител '%s'@'localhost' вече съществува.",
......
......@@ -44,9 +44,8 @@ OC.L10N.register(
"%s enter the database username." : "%s escriviu el nom d'usuari de la base de dades.",
"%s enter the database name." : "%s escriviu el nom de la base de dades.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s no podeu usar punts en el nom de la base de dades",
"MS SQL username and/or password not valid: %s" : "Nom d'usuari i/o contrasenya MS SQL no vàlids: %s",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Heu d'escriure un compte existent o el d'administrador.",
"MySQL/MariaDB username and/or password not valid" : "El nom d'usuari i/o la contrasenya de MySQL/MariaDB no són vàlids",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Heu d'escriure un compte existent o el d'administrador.",
"DB Error: \"%s\"" : "Error DB: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "L'ordre en conflicte és: \"%s\"",
"MySQL/MariaDB user '%s'@'localhost' exists already." : "L'usuari MySQL/MariaDB '%s'@'localhost' ja existeix.",
......
......@@ -42,9 +42,8 @@
"%s enter the database username." : "%s escriviu el nom d'usuari de la base de dades.",
"%s enter the database name." : "%s escriviu el nom de la base de dades.",
"%s you may not use dots in the database name" : "%s no podeu usar punts en el nom de la base de dades",
"MS SQL username and/or password not valid: %s" : "Nom d'usuari i/o contrasenya MS SQL no vàlids: %s",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Heu d'escriure un compte existent o el d'administrador.",
"MySQL/MariaDB username and/or password not valid" : "El nom d'usuari i/o la contrasenya de MySQL/MariaDB no són vàlids",
"You need to enter either an existing account or the administrator." : "Heu d'escriure un compte existent o el d'administrador.",
"DB Error: \"%s\"" : "Error DB: \"%s\"",
"Offending command was: \"%s\"" : "L'ordre en conflicte és: \"%s\"",
"MySQL/MariaDB user '%s'@'localhost' exists already." : "L'usuari MySQL/MariaDB '%s'@'localhost' ja existeix.",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment