Commit a092fe3b authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 10795542
OC.L10N.register(
"comments",
{
"You commented" : "Du kommenterede",
"%1$s commented" : "%1$s kommenterede",
"You commented on %2$s" : "Du kommenterede %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommenterede %2$s",
"Comments" : "Kommentarer",
"Type in a new comment..." : "Indtast en ny kommentar...",
"Delete comment" : "Slet kommentar",
"Cancel" : "Annullér",
"Save" : "Gem",
"Comment" : "Kommentér"
......
{ "translations": {
"You commented" : "Du kommenterede",
"%1$s commented" : "%1$s kommenterede",
"You commented on %2$s" : "Du kommenterede %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s kommenterede %2$s",
"Comments" : "Kommentarer",
"Type in a new comment..." : "Indtast en ny kommentar...",
"Delete comment" : "Slet kommentar",
"Cancel" : "Annullér",
"Save" : "Gem",
"Comment" : "Kommentér"
......
OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Σχόλια</strong> για αρχεία",
"You commented" : "Σχολιάσατε",
"%1$s commented" : "%1$s σχολίασε",
"You commented on %2$s" : "Σχολιάσατε στο %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s σχολίασε στο %2$s",
"Comments" : "Σχόλια",
"Type in a new comment..." : "Αυτό είναι ένα νέο σχόλιο...",
"Delete comment" : "Διαγραφή σχολίου",
"Post" : "Δημοσίευση",
"Cancel" : "Άκυρο",
"Edit comment" : "Επεξεργασία σχολίου",
"[Deleted user]" : "[Διαγραφή χρήστη]",
"No other comments available" : "Δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα σχόλια",
"More comments..." : "Περισσότερα σχόλια...",
"Save" : "Αποθήκευση",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Επιτρεπόμενοι χαρακτήρες {count} από {max}",
"{count} unread comments" : "{count} μη αναγνωσμένα σχόλια",
"Comment" : "Σχόλιο"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Σχόλια</strong> για αρχεία",
"You commented" : "Σχολιάσατε",
"%1$s commented" : "%1$s σχολίασε",
"You commented on %2$s" : "Σχολιάσατε στο %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s σχολίασε στο %2$s",
"Comments" : "Σχόλια",
"Type in a new comment..." : "Αυτό είναι ένα νέο σχόλιο...",
"Delete comment" : "Διαγραφή σχολίου",
"Post" : "Δημοσίευση",
"Cancel" : "Άκυρο",
"Edit comment" : "Επεξεργασία σχολίου",
"[Deleted user]" : "[Διαγραφή χρήστη]",
"No other comments available" : "Δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα σχόλια",
"More comments..." : "Περισσότερα σχόλια...",
"Save" : "Αποθήκευση",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Επιτρεπόμενοι χαρακτήρες {count} από {max}",
"{count} unread comments" : "{count} μη αναγνωσμένα σχόλια",
"Comment" : "Σχόλιο"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -2,7 +2,9 @@ OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Opombe</strong> datotek",
"You commented" : "Vaša opomba",
"%1$s commented" : "%1$s opomb",
"You commented on %2$s" : "Napisali ste opombo na %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s opomb ob %2$s",
"Comments" : "Opombe",
"Type in a new comment..." : "Vpis nove opombe ...",
......
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Opombe</strong> datotek",
"You commented" : "Vaša opomba",
"%1$s commented" : "%1$s opomb",
"You commented on %2$s" : "Napisali ste opombo na %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s opomb ob %2$s",
"Comments" : "Opombe",
"Type in a new comment..." : "Vpis nove opombe ...",
......
......@@ -3,6 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{
"Invalid Federated Cloud ID" : "Ugyldigt Federated Cloud ID",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Der skete en fejl ved deling af %s, objektet er allerede delt med %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Det er ikke tilladt at danne et datafællesskab med samme bruger",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Deling af %s mislykkedes - kunne ikke finde %s. Måske er serveren ikke tilgængelig i øjeblikket."
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Invalid Federated Cloud ID" : "Ugyldigt Federated Cloud ID",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Der skete en fejl ved deling af %s, objektet er allerede delt med %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Det er ikke tilladt at danne et datafællesskab med samme bruger",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Deling af %s mislykkedes - kunne ikke finde %s. Måske er serveren ikke tilgængelig i øjeblikket."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"federation",
{
"Server added to the list of trusted ownClouds" : "Serveren er føjet til listen over sikre ownCloud servere",
"Server is already in the list of trusted servers." : "Serveren står allerede på listen over sikre servere",
"No ownCloud server found" : "Fandt ikke nogen ownCloud server",
"Could not add server" : "Kunne ikke tilføje server",
"Federation" : "Datafællesskab",
"ownCloud Federation allows you to connect with other trusted ownClouds to exchange the user directory. For example this will be used to auto-complete external users for federated sharing." : "ownCloud datafællesskab giver dig mulighed for at forbinde til andre ownCloud-installationer, som du har tillid til, for at udveksle brugerkataloger. Dette vil f.eks. blive anvendt til at udfylde eksterne brugernavne automatisk ved deling af data",
"Add server automatically once a federated share was created successfully" : "Tilføj serveren automatisk, når et datafællesskab er oprettet ",
"Trusted ownCloud Servers" : "ownCloud servere der er tillid til"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Server added to the list of trusted ownClouds" : "Serveren er føjet til listen over sikre ownCloud servere",
"Server is already in the list of trusted servers." : "Serveren står allerede på listen over sikre servere",
"No ownCloud server found" : "Fandt ikke nogen ownCloud server",
"Could not add server" : "Kunne ikke tilføje server",
"Federation" : "Datafællesskab",
"ownCloud Federation allows you to connect with other trusted ownClouds to exchange the user directory. For example this will be used to auto-complete external users for federated sharing." : "ownCloud datafællesskab giver dig mulighed for at forbinde til andre ownCloud-installationer, som du har tillid til, for at udveksle brugerkataloger. Dette vil f.eks. blive anvendt til at udfylde eksterne brugernavne automatisk ved deling af data",
"Add server automatically once a federated share was created successfully" : "Tilføj serveren automatisk, når et datafællesskab er oprettet ",
"Trusted ownCloud Servers" : "ownCloud servere der er tillid til"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -28,6 +28,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan ikke upload {filename} da det er enten en mappe eller indholder 0 bytes.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Den totale filstørrelse {size1} er større end uploadgrænsen {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Der er ikke tilstrækkeligt friplads. Du uplaoder {size1} men der er kun {size2} tilbage",
"Error uploading file \"{fileName}\": {message}" : "Fejl under upload af filen \"{fileName}\": {message}",
"Could not get result from server." : "Kunne ikke hente resultat fra server.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fil upload kører. Hvis du forlader siden nu, vil uploadet blive annuleret.",
"Actions" : "Handlinger",
......@@ -35,13 +36,15 @@ OC.L10N.register(
"Rename" : "Omdøb",
"Delete" : "Slet",
"Disconnect storage" : "Frakobl lager",
"Unshare" : "Fjern deling",
"Unshare" : "Ophæv deling",
"Details" : "Detaljer",
"Select" : "Vælg",
"Pending" : "Afventer",
"Unable to determine date" : "Kan ikke fastslå datoen",
"This operation is forbidden" : "Denne operation er forbudt",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Denne mappe er utilgængelig, tjek venligst loggene eller kontakt administratoren",
"Could not move \"{file}\", target exists" : "Kunne ikke flytte \"{file}\" - der findes allerede en fil med dette navn",
"Could not move \"{file}\"" : "Kunne ikke flytte \"{file}\"",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Der er ingen poster i denne mappe, der matcher '{filter}'",
"Name" : "Navn",
"Size" : "Størrelse",
......@@ -90,6 +93,7 @@ OC.L10N.register(
"Maximum upload size" : "Maksimal upload-størrelse",
"max. possible: " : "max. mulige: ",
"Save" : "Gem",
"Missing permissions to edit from here." : "Rettighed mangler til at redigere på dette sted",
"Settings" : "Indstillinger",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Cancel upload" : "Fortryd upload",
......
......@@ -26,6 +26,7 @@
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan ikke upload {filename} da det er enten en mappe eller indholder 0 bytes.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Den totale filstørrelse {size1} er større end uploadgrænsen {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Der er ikke tilstrækkeligt friplads. Du uplaoder {size1} men der er kun {size2} tilbage",
"Error uploading file \"{fileName}\": {message}" : "Fejl under upload af filen \"{fileName}\": {message}",
"Could not get result from server." : "Kunne ikke hente resultat fra server.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fil upload kører. Hvis du forlader siden nu, vil uploadet blive annuleret.",
"Actions" : "Handlinger",
......@@ -33,13 +34,15 @@
"Rename" : "Omdøb",
"Delete" : "Slet",
"Disconnect storage" : "Frakobl lager",
"Unshare" : "Fjern deling",
"Unshare" : "Ophæv deling",
"Details" : "Detaljer",
"Select" : "Vælg",
"Pending" : "Afventer",
"Unable to determine date" : "Kan ikke fastslå datoen",
"This operation is forbidden" : "Denne operation er forbudt",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Denne mappe er utilgængelig, tjek venligst loggene eller kontakt administratoren",
"Could not move \"{file}\", target exists" : "Kunne ikke flytte \"{file}\" - der findes allerede en fil med dette navn",
"Could not move \"{file}\"" : "Kunne ikke flytte \"{file}\"",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Der er ingen poster i denne mappe, der matcher '{filter}'",
"Name" : "Navn",
"Size" : "Størrelse",
......@@ -88,6 +91,7 @@
"Maximum upload size" : "Maksimal upload-størrelse",
"max. possible: " : "max. mulige: ",
"Save" : "Gem",
"Missing permissions to edit from here." : "Rettighed mangler til at redigere på dette sted",
"Settings" : "Indstillinger",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Cancel upload" : "Fortryd upload",
......
......@@ -106,6 +106,7 @@ OC.L10N.register(
"Missing permissions to edit from here." : "Ni ustreznih dovoljenj za urejanje na tej ravni.",
"Settings" : "Nastavitve",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Uporabite naslov <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\"> za dostop do datotek prek sistema WebDAV</a>.",
"Cancel upload" : "Prekliči pošiljanje",
"No files in here" : "V mapi ni datotek",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Uvozite vsebino ali pa omogočite usklajevanje z napravami!",
......
......@@ -104,6 +104,7 @@
"Missing permissions to edit from here." : "Ni ustreznih dovoljenj za urejanje na tej ravni.",
"Settings" : "Nastavitve",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Uporabite naslov <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\"> za dostop do datotek prek sistema WebDAV</a>.",
"Cancel upload" : "Prekliči pošiljanje",
"No files in here" : "V mapi ni datotek",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Uvozite vsebino ali pa omogočite usklajevanje z napravami!",
......
......@@ -3,6 +3,7 @@ OC.L10N.register(
{
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Server til serverdeling er ikke slået til på denne server",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Monteringspunktets navn indeholder ugyldige tegn.",
"Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Det er ikke tilladt at danne et datafællesskab med samme brugerserver",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Ugyldigt eller upålideligt SSL-certifikat",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Kunne ikke godkende fjerndelingen - kodeordet er muilgvis forkert",
"Storage not valid" : "Lagerplads er ikke gyldig",
......
{ "translations": {
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Server til serverdeling er ikke slået til på denne server",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Monteringspunktets navn indeholder ugyldige tegn.",
"Not allowed to create a federated share with the same user server" : "Det er ikke tilladt at danne et datafællesskab med samme brugerserver",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Ugyldigt eller upålideligt SSL-certifikat",
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Kunne ikke godkende fjerndelingen - kodeordet er muilgvis forkert",
"Storage not valid" : "Lagerplads er ikke gyldig",
......
OC.L10N.register(
"systemtags",
{
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "En fils <strong>systemmærkning</strong> er blevet ændret",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s tilføjede et systemmærke %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s fjernede systemmærke %3$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s oprettede systemmærke %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s fjernede systemmærket %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s ændrede systemmærket %3$s til %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s tilføjede systemmærke %3$s til %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s fjernede systemmærket %3$s fra %2$s",
"Tags" : "Mærker",
"No files in here" : "Her er ingen filer",
"No entries found in this folder" : "Der blev ikke fundet poster i denne mappe",
......
{ "translations": {
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "En fils <strong>systemmærkning</strong> er blevet ændret",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s tilføjede et systemmærke %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s fjernede systemmærke %3$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s oprettede systemmærke %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s fjernede systemmærket %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s ændrede systemmærket %3$s til %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s tilføjede systemmærke %3$s til %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s fjernede systemmærket %3$s fra %2$s",
"Tags" : "Mærker",
"No files in here" : "Her er ingen filer",
"No entries found in this folder" : "Der blev ikke fundet poster i denne mappe",
......
OC.L10N.register(
"updatenotification",
{
"Updated channel" : "Kanal opdateret",
"{version} is available. Get more information on how to update." : "{version} er tilgængelig. Få mere information om hvordan du opdaterer.",
"Updater" : "Updater",
"A new version is available: %s" : "Der er en ny version tligængelig: %s",
"Open updater" : "Åbn for opdatering",
"Checked on %s" : "Tjekket per %s",
"Update channel:" : "Opdatér kanal:"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Updated channel" : "Kanal opdateret",
"{version} is available. Get more information on how to update." : "{version} er tilgængelig. Få mere information om hvordan du opdaterer.",
"Updater" : "Updater",
"A new version is available: %s" : "Der er en ny version tligængelig: %s",
"Open updater" : "Åbn for opdatering",
"Checked on %s" : "Tjekket per %s",
"Update channel:" : "Opdatér kanal:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment