Commit a3bc1124 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 4ddc2444
......@@ -21,8 +21,10 @@ OC.L10N.register(
"The old password was not correct, please try again." : "Vanha salasana oli väärin, yritä uudelleen.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Nykyinen kirjautumiseen käytettävä salasana oli väärin, yritä uudelleen.",
"Private key password successfully updated." : "Yksityisen avaimen salasana päivitettiin onnistuneesti.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "Salausavaimet tulee siirtää vanhasta salaustavasta (ownCloud <= 8.0) uuteen salaustapaan. Suorita 'occ encryption:migrate' tai ota yhteys ylläpitoon",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Salaussovelluksen salausavain on virheellinen. Ole hyvä ja päivitä salausavain henkilökohtaisissa asetuksissasi jotta voit taas avata salatuskirjoitetut tiedostosi.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Salaussovellus on käytössä, mutta salausavaimia ei ole alustettu. Ole hyvä ja kirjaudu sisään uudelleen.",
"Encryption App is enabled and ready" : "Salaussovellus on käytössä ja valmis",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tämän tiedoston salauksen purkaminen ei onnistu. Kyseessä on luultavasti jaettu tiedosto. Pyydä tiedoston omistajaa jakamaan tiedosto kanssasi uudelleen.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tiedostoa ei voi lukea, se on luultavasti jaettu tiedosto. Pyydä tiedoston omistajaa jakamaan tiedosto uudelleen kanssasi.",
"Enable recovery key" : "Ota palautusavain käyttöön",
......
......@@ -19,8 +19,10 @@
"The old password was not correct, please try again." : "Vanha salasana oli väärin, yritä uudelleen.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Nykyinen kirjautumiseen käytettävä salasana oli väärin, yritä uudelleen.",
"Private key password successfully updated." : "Yksityisen avaimen salasana päivitettiin onnistuneesti.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "Salausavaimet tulee siirtää vanhasta salaustavasta (ownCloud <= 8.0) uuteen salaustapaan. Suorita 'occ encryption:migrate' tai ota yhteys ylläpitoon",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Salaussovelluksen salausavain on virheellinen. Ole hyvä ja päivitä salausavain henkilökohtaisissa asetuksissasi jotta voit taas avata salatuskirjoitetut tiedostosi.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Salaussovellus on käytössä, mutta salausavaimia ei ole alustettu. Ole hyvä ja kirjaudu sisään uudelleen.",
"Encryption App is enabled and ready" : "Salaussovellus on käytössä ja valmis",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tämän tiedoston salauksen purkaminen ei onnistu. Kyseessä on luultavasti jaettu tiedosto. Pyydä tiedoston omistajaa jakamaan tiedosto kanssasi uudelleen.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tiedostoa ei voi lukea, se on luultavasti jaettu tiedosto. Pyydä tiedoston omistajaa jakamaan tiedosto uudelleen kanssasi.",
"Enable recovery key" : "Ota palautusavain käyttöön",
......
......@@ -21,8 +21,10 @@ OC.L10N.register(
"The old password was not correct, please try again." : "O contrasinal antigo non é correcto, ténteo de novo.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "O actual contrasinal de acceso non é correcto, ténteo de novo.",
"Private key password successfully updated." : "A chave privada foi actualizada correctamente.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "É necesario migrar as súas chaves de cifrado do antigo cifrado (ownCloud <= 8,0) cara ao novo. Execute «occ encryption:migrate» ou contacte co administrador",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "A chave privada para a aplicación de cifrado non é correcta. Actualice o contrasinal da súa chave privada nos seus axustes persoais para recuperar o acceso aos seus ficheiros cifrados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "A aplicación de cifrado está activada, mais as chaves non foron preparadas, saia da sesión e volva a acceder de novo",
"Encryption App is enabled and ready" : " A aplicación de cifrado está activada e lista",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Non foi posíbel descifrar o ficheiro, probabelmente tratase dun ficheiro compartido. Pídalle ao propietario do ficheiro que volva compartir o ficheiro con vostede.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Non foi posíbel ler o ficheiro, probabelmente tratase dun ficheiro compartido. Pídalle ao propietario do ficheiro que volva compartir o ficheiro con vostede.",
"Enable recovery key" : "Activar a chave de recuperación",
......
......@@ -19,8 +19,10 @@
"The old password was not correct, please try again." : "O contrasinal antigo non é correcto, ténteo de novo.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "O actual contrasinal de acceso non é correcto, ténteo de novo.",
"Private key password successfully updated." : "A chave privada foi actualizada correctamente.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "É necesario migrar as súas chaves de cifrado do antigo cifrado (ownCloud <= 8,0) cara ao novo. Execute «occ encryption:migrate» ou contacte co administrador",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "A chave privada para a aplicación de cifrado non é correcta. Actualice o contrasinal da súa chave privada nos seus axustes persoais para recuperar o acceso aos seus ficheiros cifrados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "A aplicación de cifrado está activada, mais as chaves non foron preparadas, saia da sesión e volva a acceder de novo",
"Encryption App is enabled and ready" : " A aplicación de cifrado está activada e lista",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Non foi posíbel descifrar o ficheiro, probabelmente tratase dun ficheiro compartido. Pídalle ao propietario do ficheiro que volva compartir o ficheiro con vostede.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Non foi posíbel ler o ficheiro, probabelmente tratase dun ficheiro compartido. Pídalle ao propietario do ficheiro que volva compartir o ficheiro con vostede.",
"Enable recovery key" : "Activar a chave de recuperación",
......
......@@ -21,8 +21,10 @@ OC.L10N.register(
"The old password was not correct, please try again." : "Det gamle passordet var feil. Prøv igjen.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Det nåværende innloggingspassordet var feil. Prøv igjen.",
"Private key password successfully updated." : "Passord for privat nøkkel ble oppdatert.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "Du må migrere krypteringsnøklene din fra den gamle krypteringen (ownCloud <= 8.0) til den nye. Vennligst kjør 'occ encryption:migrate' eller kontakt en administrator",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøkkel for Krypterings-app. Oppdater passordet for din private nøkkel i dine personlige innstillinger for å gjenopprette tilgang til de krypterte filene dine.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "App for kryptering er aktivert men nøklene dine er ikke satt opp. Logg ut og logg inn igjen.",
"Encryption App is enabled and ready" : "Krypterings-appen er aktivert og klar",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke dekryptere denne filen. Dette er sannsynligvis en delt fil. Spør eieren av filen om å dele den med deg på nytt.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke lese denne filen, som sannsynligvis er en delt fil. Be eieren av filen om å dele den med deg på nytt.",
"Enable recovery key" : "Aktiver gjenopprettingsnøkkel",
......
......@@ -19,8 +19,10 @@
"The old password was not correct, please try again." : "Det gamle passordet var feil. Prøv igjen.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Det nåværende innloggingspassordet var feil. Prøv igjen.",
"Private key password successfully updated." : "Passord for privat nøkkel ble oppdatert.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "Du må migrere krypteringsnøklene din fra den gamle krypteringen (ownCloud <= 8.0) til den nye. Vennligst kjør 'occ encryption:migrate' eller kontakt en administrator",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøkkel for Krypterings-app. Oppdater passordet for din private nøkkel i dine personlige innstillinger for å gjenopprette tilgang til de krypterte filene dine.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "App for kryptering er aktivert men nøklene dine er ikke satt opp. Logg ut og logg inn igjen.",
"Encryption App is enabled and ready" : "Krypterings-appen er aktivert og klar",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke dekryptere denne filen. Dette er sannsynligvis en delt fil. Spør eieren av filen om å dele den med deg på nytt.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke lese denne filen, som sannsynligvis er en delt fil. Be eieren av filen om å dele den med deg på nytt.",
"Enable recovery key" : "Aktiver gjenopprettingsnøkkel",
......
......@@ -21,8 +21,10 @@ OC.L10N.register(
"The old password was not correct, please try again." : "Het oude wachtwoord was onjuist, probeer het opnieuw.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Het huidige inlogwachtwoord was niet juist, probeer het opnieuw.",
"Private key password successfully updated." : "Privésleutel succesvol bijgewerkt.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "U moet uw cryptosleutels van de oude versleuteling (ownCloud <= 8.0) migreren naar de nieuwe. Start 'occ encryption:migrate' of neem contact op met uw beheerder",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ongeldige privésleutel voor crypto app. Werk het privésleutel wachtwoord bij in uw persoonlijke instellingen om opnieuw toegang te krijgen tot uw versleutelde bestanden.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Crypto app is geactiveerd, maar uw sleutels werden niet geïnitialiseerd. Log uit en log daarna opnieuw in.",
"Encryption App is enabled and ready" : "Encryptie app is geactiveerd en gereed",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan dit bestand niet ontcijferen, waarschijnlijk is het een gedeeld bestand, Vraag de eigenaar om het bestand opnieuw met u te delen.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan dit bestand niet lezen, waarschijnlijk is het een gedeeld bestand. Vraag de eigenaar om het bestand opnieuw met u te delen.",
"Enable recovery key" : "Activeer herstelsleutel",
......
......@@ -19,8 +19,10 @@
"The old password was not correct, please try again." : "Het oude wachtwoord was onjuist, probeer het opnieuw.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Het huidige inlogwachtwoord was niet juist, probeer het opnieuw.",
"Private key password successfully updated." : "Privésleutel succesvol bijgewerkt.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "U moet uw cryptosleutels van de oude versleuteling (ownCloud <= 8.0) migreren naar de nieuwe. Start 'occ encryption:migrate' of neem contact op met uw beheerder",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ongeldige privésleutel voor crypto app. Werk het privésleutel wachtwoord bij in uw persoonlijke instellingen om opnieuw toegang te krijgen tot uw versleutelde bestanden.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Crypto app is geactiveerd, maar uw sleutels werden niet geïnitialiseerd. Log uit en log daarna opnieuw in.",
"Encryption App is enabled and ready" : "Encryptie app is geactiveerd en gereed",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan dit bestand niet ontcijferen, waarschijnlijk is het een gedeeld bestand, Vraag de eigenaar om het bestand opnieuw met u te delen.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan dit bestand niet lezen, waarschijnlijk is het een gedeeld bestand. Vraag de eigenaar om het bestand opnieuw met u te delen.",
"Enable recovery key" : "Activeer herstelsleutel",
......
......@@ -21,8 +21,10 @@ OC.L10N.register(
"The old password was not correct, please try again." : "A senha antiga não estava correta, por favor, tente novamente.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "A senha atual do log-in não estava correta, por favor, tente novamente.",
"Private key password successfully updated." : "Senha de chave privada atualizada com sucesso.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "Você precisa migrar suas chaves de criptografia a partir da antiga criptografia (ownCloud <= 8,0) para a nova. Por favor, execute 'occ encryption:migrate' ou contate o seu administrador",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chave do App de Criptografia é inválida. Por favor, atualize sua senha de chave privada em suas configurações pessoais para recuperar o acesso a seus arquivos criptografados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "App de criptografia está ativado, mas as chaves não estão inicializadas, por favor log-out e faça login novamente",
"Encryption App is enabled and ready" : "Aplicativo de criptografia está ativado e pronto",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Este arquivo não pode ser decriptado, provavelmente este é um arquivo compartilhado. Por favor peça ao dono do arquivo para compartilha-lo com você.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Não é possível ler este arquivo, provavelmente este é um arquivo compartilhado. Por favor, pergunte o dono do arquivo para recompartilhar o arquivo com você.",
"Enable recovery key" : "Habilitar recuperação de chave",
......
......@@ -19,8 +19,10 @@
"The old password was not correct, please try again." : "A senha antiga não estava correta, por favor, tente novamente.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "A senha atual do log-in não estava correta, por favor, tente novamente.",
"Private key password successfully updated." : "Senha de chave privada atualizada com sucesso.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "Você precisa migrar suas chaves de criptografia a partir da antiga criptografia (ownCloud <= 8,0) para a nova. Por favor, execute 'occ encryption:migrate' ou contate o seu administrador",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chave do App de Criptografia é inválida. Por favor, atualize sua senha de chave privada em suas configurações pessoais para recuperar o acesso a seus arquivos criptografados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "App de criptografia está ativado, mas as chaves não estão inicializadas, por favor log-out e faça login novamente",
"Encryption App is enabled and ready" : "Aplicativo de criptografia está ativado e pronto",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Este arquivo não pode ser decriptado, provavelmente este é um arquivo compartilhado. Por favor peça ao dono do arquivo para compartilha-lo com você.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Não é possível ler este arquivo, provavelmente este é um arquivo compartilhado. Por favor, pergunte o dono do arquivo para recompartilhar o arquivo com você.",
"Enable recovery key" : "Habilitar recuperação de chave",
......
......@@ -23,6 +23,8 @@ OC.L10N.register(
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chave privada inválida da Aplicação de Encriptação. Por favor atualize a sua senha de chave privada nas definições pessoais, para recuperar o acesso aos seus ficheiros encriptados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "A Aplicação de Encriptação está ativada, mas as suas chaves não inicializaram. Por favor termine e inicie a sessão novamente",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Não é possível desencriptar este ficheiro, provavelmente é um ficheiro partilhado. Por favor, peça ao proprietário do ficheiro para voltar a partilhar o ficheiro consigo.",
"Enable recovery key" : "Ativar a chave de recuperação",
"Disable recovery key" : "Desativar a chave de recuperação",
"Recovery key password" : "Senha da chave de recuperação",
"Change recovery key password:" : "Alterar a senha da chave de recuperação:",
"Change Password" : "Alterar a Senha",
......
......@@ -21,6 +21,8 @@
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chave privada inválida da Aplicação de Encriptação. Por favor atualize a sua senha de chave privada nas definições pessoais, para recuperar o acesso aos seus ficheiros encriptados.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "A Aplicação de Encriptação está ativada, mas as suas chaves não inicializaram. Por favor termine e inicie a sessão novamente",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Não é possível desencriptar este ficheiro, provavelmente é um ficheiro partilhado. Por favor, peça ao proprietário do ficheiro para voltar a partilhar o ficheiro consigo.",
"Enable recovery key" : "Ativar a chave de recuperação",
"Disable recovery key" : "Desativar a chave de recuperação",
"Recovery key password" : "Senha da chave de recuperação",
"Change recovery key password:" : "Alterar a senha da chave de recuperação:",
"Change Password" : "Alterar a Senha",
......
......@@ -14,6 +14,7 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Будь ласка, введіть новий пароль відновлення ще раз",
"Password successfully changed." : "Пароль змінено.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Не вдалося змінити пароль. Можливо ви неправильно ввели старий пароль.",
"Recovery Key disabled" : "Ключ відновлення відключений",
"Recovery Key enabled" : "Відновлення ключа увімкнено",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Не вдалося підключити ключ відновлення, будь ласка, перевірте пароль ключа відновлення!",
"Could not update the private key password." : "Не вдалося оновити пароль секретного ключа.",
......@@ -22,9 +23,16 @@ OC.L10N.register(
"Private key password successfully updated." : "Пароль секретного ключа оновлено.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невірний закритий ключ для доданку шифрування. Оновіть пароль до вашого закритого ключа в особистих налаштуваннях.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Доданок шифрування ввімкнено, але ваші ключі не ініціалізовано, вийдіть та зайдіть знову",
"Encryption App is enabled and ready" : "Додаток кодування дозволений і готовий",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Не можу розшифрувати цей файл, можливо він опублікований. Будь ласка, попросіть власника опублікувати його заново.",
"Enable recovery key" : "Увімкнути ключ відновлення",
"Disable recovery key" : "Вимкнути ключ відновлення",
"Recovery key password" : "Пароль ключа відновлення",
"Repeat recovery key password" : "Повторіть пароль ключа відновлення",
"Change recovery key password:" : "Змінити пароль ключа відновлення:",
"Old recovery key password" : "Старий пароль ключа відновлення",
"New recovery key password" : "Новий пароль ключа відновлення",
"Repeat new recovery key password" : "Повторіть новий пароль ключа відновлення",
"Change Password" : "Змінити Пароль",
"ownCloud basic encryption module" : "базовий модуль шифрування ownCloud",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Пароль вашого закритого ключа більше не відповідає паролю від вашого облікового запису.",
......
......@@ -12,6 +12,7 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Будь ласка, введіть новий пароль відновлення ще раз",
"Password successfully changed." : "Пароль змінено.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Не вдалося змінити пароль. Можливо ви неправильно ввели старий пароль.",
"Recovery Key disabled" : "Ключ відновлення відключений",
"Recovery Key enabled" : "Відновлення ключа увімкнено",
"Could not enable the recovery key, please try again or contact your administrator" : "Не вдалося підключити ключ відновлення, будь ласка, перевірте пароль ключа відновлення!",
"Could not update the private key password." : "Не вдалося оновити пароль секретного ключа.",
......@@ -20,9 +21,16 @@
"Private key password successfully updated." : "Пароль секретного ключа оновлено.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невірний закритий ключ для доданку шифрування. Оновіть пароль до вашого закритого ключа в особистих налаштуваннях.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Доданок шифрування ввімкнено, але ваші ключі не ініціалізовано, вийдіть та зайдіть знову",
"Encryption App is enabled and ready" : "Додаток кодування дозволений і готовий",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Не можу розшифрувати цей файл, можливо він опублікований. Будь ласка, попросіть власника опублікувати його заново.",
"Enable recovery key" : "Увімкнути ключ відновлення",
"Disable recovery key" : "Вимкнути ключ відновлення",
"Recovery key password" : "Пароль ключа відновлення",
"Repeat recovery key password" : "Повторіть пароль ключа відновлення",
"Change recovery key password:" : "Змінити пароль ключа відновлення:",
"Old recovery key password" : "Старий пароль ключа відновлення",
"New recovery key password" : "Новий пароль ключа відновлення",
"Repeat new recovery key password" : "Повторіть новий пароль ключа відновлення",
"Change Password" : "Змінити Пароль",
"ownCloud basic encryption module" : "базовий модуль шифрування ownCloud",
"Your private key password no longer matches your log-in password." : "Пароль вашого закритого ключа більше не відповідає паролю від вашого облікового запису.",
......
......@@ -15,7 +15,7 @@ OC.L10N.register(
"Bucket" : "Bucket",
"Amazon S3 and compliant" : "Amazon S3 e compatíbeis",
"Access Key" : "Clave de acceso",
"Secret Key" : "Clave secreta",
"Secret Key" : "Chave secreta",
"Hostname" : "Nome de máquina",
"Port" : "Porto",
"Region" : "Rexión",
......@@ -43,6 +43,7 @@ OC.L10N.register(
"Username as share" : "Nome de usuario como compartición",
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "https:// seguro",
"SFTP with secret key login" : "SFTP con chave secreta de acceso",
"Public key" : "Chave pública",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Non se atopa o almacenamento co ID «%i» ",
"Invalid mount point" : "Punto de montaxe incorrecto",
......
......@@ -13,7 +13,7 @@
"Bucket" : "Bucket",
"Amazon S3 and compliant" : "Amazon S3 e compatíbeis",
"Access Key" : "Clave de acceso",
"Secret Key" : "Clave secreta",
"Secret Key" : "Chave secreta",
"Hostname" : "Nome de máquina",
"Port" : "Porto",
"Region" : "Rexión",
......@@ -41,6 +41,7 @@
"Username as share" : "Nome de usuario como compartición",
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "https:// seguro",
"SFTP with secret key login" : "SFTP con chave secreta de acceso",
"Public key" : "Chave pública",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Non se atopa o almacenamento co ID «%i» ",
"Invalid mount point" : "Punto de montaxe incorrecto",
......
......@@ -43,6 +43,7 @@ OC.L10N.register(
"Username as share" : "Brukernavn som share",
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Sikker https://",
"SFTP with secret key login" : "SFTP med hemmelig nøkkel for pålogging",
"Public key" : "Offentlig nøkkel",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Lager med id \"%i\" ikke funnet",
"Invalid mount point" : "Ugyldig oppkoblingspunkt",
......
......@@ -41,6 +41,7 @@
"Username as share" : "Brukernavn som share",
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Sikker https://",
"SFTP with secret key login" : "SFTP med hemmelig nøkkel for pålogging",
"Public key" : "Offentlig nøkkel",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Lager med id \"%i\" ikke funnet",
"Invalid mount point" : "Ugyldig oppkoblingspunkt",
......
......@@ -43,6 +43,7 @@ OC.L10N.register(
"Username as share" : "Gebruikersnaam als share",
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Secure https://",
"SFTP with secret key login" : "SFTP met geheime sleutel inlog",
"Public key" : "Publieke sleutel",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Opslag met id \"%i\" niet gevonden",
"Invalid mount point" : "Ongeldig aankoppelpunt",
......
......@@ -41,6 +41,7 @@
"Username as share" : "Gebruikersnaam als share",
"URL" : "URL",
"Secure https://" : "Secure https://",
"SFTP with secret key login" : "SFTP met geheime sleutel inlog",
"Public key" : "Publieke sleutel",
"Storage with id \"%i\" not found" : "Opslag met id \"%i\" niet gevonden",
"Invalid mount point" : "Ongeldig aankoppelpunt",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment