Commit add20b70 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent d17f7330
...@@ -32,6 +32,10 @@ OC.L10N.register( ...@@ -32,6 +32,10 @@ OC.L10N.register(
"Could not get result from server." : "Nepodarilo sa dostať výsledky zo servera.", "Could not get result from server." : "Nepodarilo sa dostať výsledky zo servera.",
"Uploading..." : "Nahrávam...", "Uploading..." : "Nahrávam...",
"..." : "...", "..." : "...",
"{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}h",
"{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}m",
"{seconds} second{plural_s} left" : "zostáva {seconds} sekúnd",
"{seconds}s" : "{seconds}s",
"Any moment now..." : "Za okamih...", "Any moment now..." : "Za okamih...",
"Soon..." : "Čoskoro...", "Soon..." : "Čoskoro...",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Opustenie stránky zruší práve prebiehajúce odosielanie súboru.", "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Opustenie stránky zruší práve prebiehajúce odosielanie súboru.",
......
...@@ -30,6 +30,10 @@ ...@@ -30,6 +30,10 @@
"Could not get result from server." : "Nepodarilo sa dostať výsledky zo servera.", "Could not get result from server." : "Nepodarilo sa dostať výsledky zo servera.",
"Uploading..." : "Nahrávam...", "Uploading..." : "Nahrávam...",
"..." : "...", "..." : "...",
"{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}h",
"{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}m",
"{seconds} second{plural_s} left" : "zostáva {seconds} sekúnd",
"{seconds}s" : "{seconds}s",
"Any moment now..." : "Za okamih...", "Any moment now..." : "Za okamih...",
"Soon..." : "Čoskoro...", "Soon..." : "Čoskoro...",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Opustenie stránky zruší práve prebiehajúce odosielanie súboru.", "File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Opustenie stránky zruší práve prebiehajúce odosielanie súboru.",
......
...@@ -40,6 +40,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -40,6 +40,7 @@ OC.L10N.register(
"Public upload disabled by the administrator" : "Javno pošiljanje v oblak je skrbniško onemogočeno", "Public upload disabled by the administrator" : "Javno pošiljanje v oblak je skrbniško onemogočeno",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Javno pošiljanje v oblak je mogoče le za javne mape v skupni rabi.", "Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Javno pošiljanje v oblak je mogoče le za javne mape v skupni rabi.",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Neveljaven zapis časa; biti mora v zapisu YYYY-MM-DD", "Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Neveljaven zapis časa; biti mora v zapisu YYYY-MM-DD",
"Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Omogočanje souporabe %s je spodletelo, ker ozadnji program ne dopušča souporabe vrste %s.",
"Unknown share type" : "Neznana vrsta mesta souporabe", "Unknown share type" : "Neznana vrsta mesta souporabe",
"Not a directory" : "Predmet ni mapa", "Not a directory" : "Predmet ni mapa",
"Could not lock path" : "Poti ni mogoče zakleniti", "Could not lock path" : "Poti ni mogoče zakleniti",
......
...@@ -38,6 +38,7 @@ ...@@ -38,6 +38,7 @@
"Public upload disabled by the administrator" : "Javno pošiljanje v oblak je skrbniško onemogočeno", "Public upload disabled by the administrator" : "Javno pošiljanje v oblak je skrbniško onemogočeno",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Javno pošiljanje v oblak je mogoče le za javne mape v skupni rabi.", "Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Javno pošiljanje v oblak je mogoče le za javne mape v skupni rabi.",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Neveljaven zapis časa; biti mora v zapisu YYYY-MM-DD", "Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Neveljaven zapis časa; biti mora v zapisu YYYY-MM-DD",
"Sharing %s failed because the back end does not allow shares from type %s" : "Omogočanje souporabe %s je spodletelo, ker ozadnji program ne dopušča souporabe vrste %s.",
"Unknown share type" : "Neznana vrsta mesta souporabe", "Unknown share type" : "Neznana vrsta mesta souporabe",
"Not a directory" : "Predmet ni mapa", "Not a directory" : "Predmet ni mapa",
"Could not lock path" : "Poti ni mogoče zakleniti", "Could not lock path" : "Poti ni mogoče zakleniti",
......
...@@ -66,6 +66,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -66,6 +66,7 @@ OC.L10N.register(
"No apps found for your version" : "Za to različico ni na voljo noben vstavek", "No apps found for your version" : "Za to različico ni na voljo noben vstavek",
"The app will be downloaded from the app store" : "Program bo prejet iz zbirke programov", "The app will be downloaded from the app store" : "Program bo prejet iz zbirke programov",
"Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "Uradno odobrene programe razvija skupnost ownCloud. Ti omogočajo osnovne zmožnosti v oblaku in so vedno posodobljeni za uporabo.", "Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "Uradno odobrene programe razvija skupnost ownCloud. Ti omogočajo osnovne zmožnosti v oblaku in so vedno posodobljeni za uporabo.",
"This app is not checked for security issues and is new or known to be unstable. Install at your own risk." : "Ta program ni varnostno preverjen, saj je nov oziroma še nestabilna različica. Namestitev je na vašo odgovornost.",
"Update to %s" : "Posodobi na %s", "Update to %s" : "Posodobi na %s",
"_You have %n app update pending_::_You have %n app updates pending_" : ["Na čakanju je %n posodobitev","Na čakanju sta %n posodobitvi","Na čakanju so %n posodobitve","Na čakanju je %n posodobitev"], "_You have %n app update pending_::_You have %n app updates pending_" : ["Na čakanju je %n posodobitev","Na čakanju sta %n posodobitvi","Na čakanju so %n posodobitve","Na čakanju je %n posodobitev"],
"Please wait...." : "Počakajte ...", "Please wait...." : "Počakajte ...",
...@@ -258,7 +259,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -258,7 +259,7 @@ OC.L10N.register(
"Most recent activity" : "Zadnja dejavnost", "Most recent activity" : "Zadnja dejavnost",
"You've linked these apps." : "Povezali ste povezali te programe.", "You've linked these apps." : "Povezali ste povezali te programe.",
"Name" : "Ime", "Name" : "Ime",
"An app password is a passcode that gives an app or device permissions to access your %s account." : "Programsko geslo je geslo, s katerim se program lahko poveže v račun %s.", "An app password is a passcode that gives an app or device permissions to access your %s account." : "Programsko geslo je koda PIN, s katerim se program lahko poveže v račun %s.",
"App name" : "Naziv programa", "App name" : "Naziv programa",
"Create new app password" : "Ustvari novo geslo programa", "Create new app password" : "Ustvari novo geslo programa",
"Use the credentials below to configure your app or device." : "Uporabite spodaj navedena poverila za nastavitev programa ali naprave.", "Use the credentials below to configure your app or device." : "Uporabite spodaj navedena poverila za nastavitev programa ali naprave.",
......
...@@ -64,6 +64,7 @@ ...@@ -64,6 +64,7 @@
"No apps found for your version" : "Za to različico ni na voljo noben vstavek", "No apps found for your version" : "Za to različico ni na voljo noben vstavek",
"The app will be downloaded from the app store" : "Program bo prejet iz zbirke programov", "The app will be downloaded from the app store" : "Program bo prejet iz zbirke programov",
"Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "Uradno odobrene programe razvija skupnost ownCloud. Ti omogočajo osnovne zmožnosti v oblaku in so vedno posodobljeni za uporabo.", "Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "Uradno odobrene programe razvija skupnost ownCloud. Ti omogočajo osnovne zmožnosti v oblaku in so vedno posodobljeni za uporabo.",
"This app is not checked for security issues and is new or known to be unstable. Install at your own risk." : "Ta program ni varnostno preverjen, saj je nov oziroma še nestabilna različica. Namestitev je na vašo odgovornost.",
"Update to %s" : "Posodobi na %s", "Update to %s" : "Posodobi na %s",
"_You have %n app update pending_::_You have %n app updates pending_" : ["Na čakanju je %n posodobitev","Na čakanju sta %n posodobitvi","Na čakanju so %n posodobitve","Na čakanju je %n posodobitev"], "_You have %n app update pending_::_You have %n app updates pending_" : ["Na čakanju je %n posodobitev","Na čakanju sta %n posodobitvi","Na čakanju so %n posodobitve","Na čakanju je %n posodobitev"],
"Please wait...." : "Počakajte ...", "Please wait...." : "Počakajte ...",
...@@ -256,7 +257,7 @@ ...@@ -256,7 +257,7 @@
"Most recent activity" : "Zadnja dejavnost", "Most recent activity" : "Zadnja dejavnost",
"You've linked these apps." : "Povezali ste povezali te programe.", "You've linked these apps." : "Povezali ste povezali te programe.",
"Name" : "Ime", "Name" : "Ime",
"An app password is a passcode that gives an app or device permissions to access your %s account." : "Programsko geslo je geslo, s katerim se program lahko poveže v račun %s.", "An app password is a passcode that gives an app or device permissions to access your %s account." : "Programsko geslo je koda PIN, s katerim se program lahko poveže v račun %s.",
"App name" : "Naziv programa", "App name" : "Naziv programa",
"Create new app password" : "Ustvari novo geslo programa", "Create new app password" : "Ustvari novo geslo programa",
"Use the credentials below to configure your app or device." : "Uporabite spodaj navedena poverila za nastavitev programa ali naprave.", "Use the credentials below to configure your app or device." : "Uporabite spodaj navedena poverila za nastavitev programa ali naprave.",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment