Commit afe3fdbf authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 8c8ff0ea
OC.L10N.register(
"comments",
{
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Hozzászólások</strong> a fájlokhoz",
"%1$s commented" : "%1$s hozzászólt",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s hozzászólt ehhez: %2$s",
"Comments" : "Hozzászólások",
"Type in a new comment..." : "Új hozzászólás beírása...",
"Delete comment" : "Hozzászólás törlése",
"Post" : "Küldés",
"Cancel" : "Mégsem",
"Edit comment" : "Hozzászólás szerkesztése",
"[Deleted user]" : "[Törölt felhasználó]",
"No other comments available" : "Nincs további hozzászólás.",
"More comments..." : "Több hozzászólás...",
"Save" : "Mentés",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Engedélyezett karakterek: {count} / {max}",
"{count} unread comments" : "{count} olvasatlan hozzászólás",
"Comment" : "Komment"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"<strong>Comments</strong> for files" : "<strong>Hozzászólások</strong> a fájlokhoz",
"%1$s commented" : "%1$s hozzászólt",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s hozzászólt ehhez: %2$s",
"Comments" : "Hozzászólások",
"Type in a new comment..." : "Új hozzászólás beírása...",
"Delete comment" : "Hozzászólás törlése",
"Post" : "Küldés",
"Cancel" : "Mégsem",
"Edit comment" : "Hozzászólás szerkesztése",
"[Deleted user]" : "[Törölt felhasználó]",
"No other comments available" : "Nincs további hozzászólás.",
"More comments..." : "Több hozzászólás...",
"Save" : "Mentés",
"Allowed characters {count} of {max}" : "Engedélyezett karakterek: {count} / {max}",
"{count} unread comments" : "{count} olvasatlan hozzászólás",
"Comment" : "Komment"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -2,7 +2,8 @@ OC.L10N.register(
"federatedfilesharing",
{
"Invalid Federated Cloud ID" : "Érvénytelen Egyesített Felhő Azonosító",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "%s megosztása nem sikerült, mert ez már meg van osztva %s-vel",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "%s megosztása sikertelen, mert %s nem található, talán a szerver jelenleg nem elérhető."
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "%s megosztása nem sikerült, mert ez már meg van osztva vele: %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Azonos felhasználóval nem lehet létrehozni egyesített megosztást",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "%s megosztása sikertelen, mert %s nem található; talán a szerver jelenleg nem elérhető."
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Invalid Federated Cloud ID" : "Érvénytelen Egyesített Felhő Azonosító",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "%s megosztása nem sikerült, mert ez már meg van osztva %s-vel",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "%s megosztása sikertelen, mert %s nem található, talán a szerver jelenleg nem elérhető."
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "%s megosztása nem sikerült, mert ez már meg van osztva vele: %s",
"Not allowed to create a federated share with the same user" : "Azonos felhasználóval nem lehet létrehozni egyesített megosztást",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "%s megosztása sikertelen, mert %s nem található; talán a szerver jelenleg nem elérhető."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"federation",
{
"Server added to the list of trusted ownClouds" : "Szerver hozzáadva a megbízható ownCloud szerverekhez",
"Server is already in the list of trusted servers." : "A szerver már a megbízható szerverek közt van.",
"No ownCloud server found" : "Nem található ownCloud szerver",
"Could not add server" : "Nem lehet hozzáadni a szervert",
"Federation" : "Egyesítés",
"ownCloud Federation allows you to connect with other trusted ownClouds to exchange the user directory. For example this will be used to auto-complete external users for federated sharing." : "Az ownCloud Egyesítés lehetővé teszi más megbízható ownCloud szerverekkel a felhasználói könyvtár csereforgalmát. Például ezt használjuk a külső felhasználók automata kiegészítéséhez az egyesített megosztásban.",
"Add server automatically once a federated share was created successfully" : "Szerver automatikus hozzáadása, ha az egyesített megosztás létrehozása sikeres",
"Trusted ownCloud Servers" : "Megbízható ownCloud szerverek",
"+ Add ownCloud server" : "+ ownCloud szerver hozzáadása",
"ownCloud Server" : "ownCloud szerver"
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Server added to the list of trusted ownClouds" : "Szerver hozzáadva a megbízható ownCloud szerverekhez",
"Server is already in the list of trusted servers." : "A szerver már a megbízható szerverek közt van.",
"No ownCloud server found" : "Nem található ownCloud szerver",
"Could not add server" : "Nem lehet hozzáadni a szervert",
"Federation" : "Egyesítés",
"ownCloud Federation allows you to connect with other trusted ownClouds to exchange the user directory. For example this will be used to auto-complete external users for federated sharing." : "Az ownCloud Egyesítés lehetővé teszi más megbízható ownCloud szerverekkel a felhasználói könyvtár csereforgalmát. Például ezt használjuk a külső felhasználók automata kiegészítéséhez az egyesített megosztásban.",
"Add server automatically once a federated share was created successfully" : "Szerver automatikus hozzáadása, ha az egyesített megosztás létrehozása sikeres",
"Trusted ownCloud Servers" : "Megbízható ownCloud szerverek",
"+ Add ownCloud server" : "+ ownCloud szerver hozzáadása",
"ownCloud Server" : "ownCloud szerver"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -28,6 +28,7 @@ OC.L10N.register(
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "A(z) {filename} állomány nem tölthető fel, mert ez vagy egy mappa, vagy pedig 0 bájtból áll.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "A teljes fájlméret: {size1} meghaladja a feltöltési limitet: {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nincs elég szabad hely. A feltöltés mérete {size1}, de csak ennyi hely van: {size2}.",
"Error uploading file \"{fileName}\": {message}" : "Hiba történt a fájlfeltöltés közben: \"{fileName}\": {message}",
"Could not get result from server." : "A kiszolgálótól nem kapható meg a művelet eredménye.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fájlfeltöltés van folyamatban. Az oldal elhagyása megszakítja a feltöltést.",
"Actions" : "Műveletek",
......
......@@ -26,6 +26,7 @@
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "A(z) {filename} állomány nem tölthető fel, mert ez vagy egy mappa, vagy pedig 0 bájtból áll.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "A teljes fájlméret: {size1} meghaladja a feltöltési limitet: {size2}",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "Nincs elég szabad hely. A feltöltés mérete {size1}, de csak ennyi hely van: {size2}.",
"Error uploading file \"{fileName}\": {message}" : "Hiba történt a fájlfeltöltés közben: \"{fileName}\": {message}",
"Could not get result from server." : "A kiszolgálótól nem kapható meg a művelet eredménye.",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Fájlfeltöltés van folyamatban. Az oldal elhagyása megszakítja a feltöltést.",
"Actions" : "Műveletek",
......
......@@ -41,6 +41,8 @@ OC.L10N.register(
"Pending" : "Oczekujące",
"Unable to determine date" : "Nie można ustalić daty",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Ten folder jest niedostępny, proszę sprawdzić logi lub skontaktować się z administratorem.",
"Could not create folder \"{dir}\" because it already exists" : "Nie można utworzyć folderu „{dir}”, ponieważ już istnieje.",
"Error deleting file \"{fileName}\"." : "Błąd podczas usuwania pliku „{fileName}”.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Brak wyników pasujących do '{filter}'",
"Name" : "Nazwa",
"Size" : "Rozmiar",
......
......@@ -39,6 +39,8 @@
"Pending" : "Oczekujące",
"Unable to determine date" : "Nie można ustalić daty",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Ten folder jest niedostępny, proszę sprawdzić logi lub skontaktować się z administratorem.",
"Could not create folder \"{dir}\" because it already exists" : "Nie można utworzyć folderu „{dir}”, ponieważ już istnieje.",
"Error deleting file \"{fileName}\"." : "Błąd podczas usuwania pliku „{fileName}”.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Brak wyników pasujących do '{filter}'",
"Name" : "Nazwa",
"Size" : "Rozmiar",
......
......@@ -24,6 +24,7 @@ OC.L10N.register(
"Username" : "Nazwa użytkownika",
"Password" : "Hasło",
"Save" : "Zapisz",
"Access key" : "Klucz dostępu",
"None" : "Nic",
"App key" : "Klucz aplikacji",
"App secret" : "Hasło aplikacji",
......
......@@ -22,6 +22,7 @@
"Username" : "Nazwa użytkownika",
"Password" : "Hasło",
"Save" : "Zapisz",
"Access key" : "Klucz dostępu",
"None" : "Nic",
"App key" : "Klucz aplikacji",
"App secret" : "Hasło aplikacji",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@ OC.L10N.register(
"You shared %1$s with group %2$s" : "Współdzielisz %1$s z grupą %2$s",
"You shared %1$s via link" : "Udostępniasz %1$s przez link",
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s współdzieli %1$s z Tobą",
"%2$s removed the share for %1$s" : "%2$s usunął udział dla %1$s",
"Shares" : "Udziały",
"Accept" : "Akceptuj",
"This share is password-protected" : "Udział ten jest chroniony hasłem",
......
......@@ -27,6 +27,7 @@
"You shared %1$s with group %2$s" : "Współdzielisz %1$s z grupą %2$s",
"You shared %1$s via link" : "Udostępniasz %1$s przez link",
"%2$s shared %1$s with you" : "%2$s współdzieli %1$s z Tobą",
"%2$s removed the share for %1$s" : "%2$s usunął udział dla %1$s",
"Shares" : "Udziały",
"Accept" : "Akceptuj",
"This share is password-protected" : "Udział ten jest chroniony hasłem",
......
OC.L10N.register(
"systemtags",
{
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "A fájl <strong>rendszer címkéje</strong> módosítva lett",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s hozzárendelte ezt a rendszer címkét: %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s elvette ezt a rendszer címkét: %3$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s létrehozta ezt a rendszer címkét: %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s törölte ezt a rendszer címkét: %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s frissítette ezt a rendszer címkét erről: %3$s erre: %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hozzárendelte ezt a rendszer címkét: %3$s neki: %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s elvette ezt a rendszer címkét %3$s tőle: %2$s",
"%s (not-assignable)" : "%s (nem hozzárendelhető)",
"%s (invisible)" : "%s (láthatatlan)",
"Tags" : "Címkék",
"Tagged files" : "Címkézett fájlok",
"Select tags to filter by" : "Kiválasztott címkék a szűrő által:",
"Please select tags to filter by" : "Kéjük, válasszon ki címkét a szűréshez:",
"No files found for the selected tags" : "Nem található fájl a kiválasztott címkéhez.",
"No files in here" : "Itt nincsenek fájlok",
"No entries found in this folder" : "Nincsenek bejegyzések ebben a könyvtárban",
"Name" : "Név",
......
{ "translations": {
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "A fájl <strong>rendszer címkéje</strong> módosítva lett",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "%1$s hozzárendelte ezt a rendszer címkét: %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "%1$s elvette ezt a rendszer címkét: %3$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "%1$s létrehozta ezt a rendszer címkét: %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "%1$s törölte ezt a rendszer címkét: %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "%1$s frissítette ezt a rendszer címkét erről: %3$s erre: %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "%1$s hozzárendelte ezt a rendszer címkét: %3$s neki: %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "%1$s elvette ezt a rendszer címkét %3$s tőle: %2$s",
"%s (not-assignable)" : "%s (nem hozzárendelhető)",
"%s (invisible)" : "%s (láthatatlan)",
"Tags" : "Címkék",
"Tagged files" : "Címkézett fájlok",
"Select tags to filter by" : "Kiválasztott címkék a szűrő által:",
"Please select tags to filter by" : "Kéjük, válasszon ki címkét a szűréshez:",
"No files found for the selected tags" : "Nem található fájl a kiválasztott címkéhez.",
"No files in here" : "Itt nincsenek fájlok",
"No entries found in this folder" : "Nincsenek bejegyzések ebben a könyvtárban",
"Name" : "Név",
......
OC.L10N.register(
"updatenotification",
{
"Updated channel" : "Frissített csatorna",
"{version} is available. Get more information on how to update." : "{version} rendelkezésre áll. További információ a frissítéshez.",
"Updater" : "Frissítéskezelő",
"A new version is available: %s" : "Új verzió érhető el: %s",
"Open updater" : "Frissítő megnyitása",
"Your version is up to date." : "Verzió frissítve.",
"Checked on %s" : "Ellenőrizve: %s",
"Update channel:" : "Frissítési csatorna:",
"You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Mindig frissíthetsz a újabb verzióra vagy kísérleti csatornára, de visszafelé sosem frissíthetsz egy jóval stabilabb verzióra."
"You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Mindig frissíthetsz az újabb verzióra vagy kísérleti csatornára, de visszafelé sosem frissíthetsz egy jóval stabilabb verzióra."
},
"nplurals=2; plural=(n != 1);");
{ "translations": {
"Updated channel" : "Frissített csatorna",
"{version} is available. Get more information on how to update." : "{version} rendelkezésre áll. További információ a frissítéshez.",
"Updater" : "Frissítéskezelő",
"A new version is available: %s" : "Új verzió érhető el: %s",
"Open updater" : "Frissítő megnyitása",
"Your version is up to date." : "Verzió frissítve.",
"Checked on %s" : "Ellenőrizve: %s",
"Update channel:" : "Frissítési csatorna:",
"You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Mindig frissíthetsz a újabb verzióra vagy kísérleti csatornára, de visszafelé sosem frissíthetsz egy jóval stabilabb verzióra."
"You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Mindig frissíthetsz az újabb verzióra vagy kísérleti csatornára, de visszafelé sosem frissíthetsz egy jóval stabilabb verzióra."
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -120,6 +120,7 @@ OC.L10N.register(
"in seconds. A change empties the cache." : "בשניות. שינוי מרוקן את המטמון.",
"Directory Settings" : "הגדרות תיקייה",
"User Display Name Field" : "שדה שם תצוגה למשתמש",
"The LDAP attribute to use to generate the user's display name." : "תכונת LDAP לשימוש כדי להפיק את שם התצוגה של המשתמש.",
"2nd User Display Name Field" : "שדה שני לשם תצוגת משתמש",
"Base User Tree" : "עץ משתמש בסיסי",
"User Search Attributes" : "מאפייני חיפוש משתמש",
......
......@@ -118,6 +118,7 @@
"in seconds. A change empties the cache." : "בשניות. שינוי מרוקן את המטמון.",
"Directory Settings" : "הגדרות תיקייה",
"User Display Name Field" : "שדה שם תצוגה למשתמש",
"The LDAP attribute to use to generate the user's display name." : "תכונת LDAP לשימוש כדי להפיק את שם התצוגה של המשתמש.",
"2nd User Display Name Field" : "שדה שני לשם תצוגת משתמש",
"Base User Tree" : "עץ משתמש בסיסי",
"User Search Attributes" : "מאפייני חיפוש משתמש",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment