Commit b4d88346 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent da2bcbb0
......@@ -124,9 +124,11 @@ OC.L10N.register(
"Strong password" : "Надійний пароль",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Ваш веб-сервер ще не налаштований належним чином, щоб дозволити синхронізацію файлів, тому що інтерфейс WebDAV, здається, зіпсований.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Цей сервер не має підключення до Інтернету. Це означає, що деякі з функцій, таких як зовнішнє сховище, повідомлення про оновлення та встановлення сторонніх додатків не будуть працювати. Доступ до файлів віддалено і надсилання повідомлень поштою можуть не працювати. Ми пропонуємо включити підключення до Інтернету для цього сервера, якщо ви хочете, щоб всі функції працювали.",
"You are currently running PHP {version}. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">performance and security updates provided by the PHP Group</a> as soon as your distribution supports it." : "Ви використовуєте PHP {version}. Ми рекомендуємо вам оновити версію PHP щоб отримати переваги <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">оновлень продуктивності та безпеки, підготованих PHP Group</a>, як тільки вона з'явиться в вашому дистрибутиві.",
"Error occurred while checking server setup" : "При перевірці налаштувань серверу сталася помилка",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Ваш каталог даних і ваші файли можливо доступні з інтернету. .htaccess файл не працює. Ми наполегливо рекомендуємо вам налаштувати ваш веб сервер таким чином, щоб каталог даних більше не був доступний або перемістіть каталог даних за межі кореня веб сервера.",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP заголовок \"{header}\" не налаштований як \"{expected}\". Це потенційний ризик для безпеки чи приватності і ми радимо виправити це налаштування.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to at least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\" rel=\"noreferrer\">security tips</a>." : "HTTP заголовок \"Strict-Transport-Security\" повинен бути налаштований принаймні на \"{seconds}\" секунд. Для покращеної безпеки ми рекомендуємо налаштувати HSTS як описано в наших <a href=\"{docUrl}\" rel=\"noreferrer\">порадах з безпеки</a>.",
"Shared" : "Опубліковано",
"Shared with {recipients}" : "Опубліковано для {recipients}",
"Error" : "Помилка",
......@@ -138,6 +140,10 @@ OC.L10N.register(
"Expiration" : "Закінчення",
"Expiration date" : "Термін дії",
"Choose a password for the public link" : "Вкажіть пароль для публічного посилання",
"Copied!" : "Скопійовано!",
"Not supported!" : "Не підтримується!",
"Press ⌘-C to copy." : "Натисніть ⌘-C щоб скопіювати.",
"Press Ctrl-C to copy." : "Натисніть Ctrl-C щоб скопіювати.",
"Resharing is not allowed" : "Пере-публікація не дозволяється",
"Share link" : "Поділитись посиланням",
"Link" : "Посилання",
......@@ -235,6 +241,7 @@ OC.L10N.register(
"Trace" : "Трасування",
"Security warning" : "Попередження безпеки",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Ваш каталог даних і ваші файли можливо доступні з інтернету, тому що .htaccess файл не працює.",
"For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">documentation</a>." : "Для отримання інформації, як правильно налаштувати сервер, зверніться до <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">документації</a>.",
"Create an <strong>admin account</strong>" : "Створити <strong>обліковий запис адміністратора</strong>",
"Username" : "Ім'я користувача",
"Storage & database" : "Сховище і база даних",
......@@ -279,8 +286,12 @@ OC.L10N.register(
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Зверніться до вашого системного адміністратора якщо це повідомлення не зникає або з'являється несподівано.",
"Thank you for your patience." : "Дякуємо за ваше терпіння.",
"Two-step verification" : "Дворівнева перевірка",
"Enhanced security has been enabled for your account. Please authenticate using a second factor." : "Посилена безпека увімкнена для вашого облікового запису. Будь ласка, автентифікуйтесь, використовуючи другий фактор.",
"Cancel login" : "Скасувати вхід",
"Please authenticate using the selected factor." : "Будь ласка, автентифікуйтесь, використовуючи обраний фактор.",
"An error occured while verifying the token" : "При верифікації токена виникла помилка",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Ви намагаєтеся отримати доступ до сервера з непідтвердженого домену.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Будь ласка, зверніться до адміністратора. Якщо ви є адміністратором цього серверу, ви можете налаштувати опцію \"trusted_domains\" в конфігураційному файлі config/config.php. Приклад конфігурації знаходиться в файлі config/config.sample.php.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Залежно від конфігурації Ви як адміністратор можете додати цей домен у список довірених, використовуйте кнопку нижче.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Додати \"%s\" як довірений домен",
"App update required" : "Додаток потребує оновлення",
......
......@@ -122,9 +122,11 @@
"Strong password" : "Надійний пароль",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Ваш веб-сервер ще не налаштований належним чином, щоб дозволити синхронізацію файлів, тому що інтерфейс WebDAV, здається, зіпсований.",
"This server has no working Internet connection. This means that some of the features like mounting external storage, notifications about updates or installation of third-party apps will not work. Accessing files remotely and sending of notification emails might not work, either. We suggest to enable Internet connection for this server if you want to have all features." : "Цей сервер не має підключення до Інтернету. Це означає, що деякі з функцій, таких як зовнішнє сховище, повідомлення про оновлення та встановлення сторонніх додатків не будуть працювати. Доступ до файлів віддалено і надсилання повідомлень поштою можуть не працювати. Ми пропонуємо включити підключення до Інтернету для цього сервера, якщо ви хочете, щоб всі функції працювали.",
"You are currently running PHP {version}. We encourage you to upgrade your PHP version to take advantage of <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">performance and security updates provided by the PHP Group</a> as soon as your distribution supports it." : "Ви використовуєте PHP {version}. Ми рекомендуємо вам оновити версію PHP щоб отримати переваги <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{phpLink}\">оновлень продуктивності та безпеки, підготованих PHP Group</a>, як тільки вона з'явиться в вашому дистрибутиві.",
"Error occurred while checking server setup" : "При перевірці налаштувань серверу сталася помилка",
"Your data directory and your files are probably accessible from the Internet. The .htaccess file is not working. We strongly suggest that you configure your web server in a way that the data directory is no longer accessible or you move the data directory outside the web server document root." : "Ваш каталог даних і ваші файли можливо доступні з інтернету. .htaccess файл не працює. Ми наполегливо рекомендуємо вам налаштувати ваш веб сервер таким чином, щоб каталог даних більше не був доступний або перемістіть каталог даних за межі кореня веб сервера.",
"The \"{header}\" HTTP header is not configured to equal to \"{expected}\". This is a potential security or privacy risk and we recommend adjusting this setting." : "HTTP заголовок \"{header}\" не налаштований як \"{expected}\". Це потенційний ризик для безпеки чи приватності і ми радимо виправити це налаштування.",
"The \"Strict-Transport-Security\" HTTP header is not configured to at least \"{seconds}\" seconds. For enhanced security we recommend enabling HSTS as described in our <a href=\"{docUrl}\" rel=\"noreferrer\">security tips</a>." : "HTTP заголовок \"Strict-Transport-Security\" повинен бути налаштований принаймні на \"{seconds}\" секунд. Для покращеної безпеки ми рекомендуємо налаштувати HSTS як описано в наших <a href=\"{docUrl}\" rel=\"noreferrer\">порадах з безпеки</a>.",
"Shared" : "Опубліковано",
"Shared with {recipients}" : "Опубліковано для {recipients}",
"Error" : "Помилка",
......@@ -136,6 +138,10 @@
"Expiration" : "Закінчення",
"Expiration date" : "Термін дії",
"Choose a password for the public link" : "Вкажіть пароль для публічного посилання",
"Copied!" : "Скопійовано!",
"Not supported!" : "Не підтримується!",
"Press ⌘-C to copy." : "Натисніть ⌘-C щоб скопіювати.",
"Press Ctrl-C to copy." : "Натисніть Ctrl-C щоб скопіювати.",
"Resharing is not allowed" : "Пере-публікація не дозволяється",
"Share link" : "Поділитись посиланням",
"Link" : "Посилання",
......@@ -233,6 +239,7 @@
"Trace" : "Трасування",
"Security warning" : "Попередження безпеки",
"Your data directory and files are probably accessible from the internet because the .htaccess file does not work." : "Ваш каталог даних і ваші файли можливо доступні з інтернету, тому що .htaccess файл не працює.",
"For information how to properly configure your server, please see the <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">documentation</a>." : "Для отримання інформації, як правильно налаштувати сервер, зверніться до <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">документації</a>.",
"Create an <strong>admin account</strong>" : "Створити <strong>обліковий запис адміністратора</strong>",
"Username" : "Ім'я користувача",
"Storage & database" : "Сховище і база даних",
......@@ -277,8 +284,12 @@
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Зверніться до вашого системного адміністратора якщо це повідомлення не зникає або з'являється несподівано.",
"Thank you for your patience." : "Дякуємо за ваше терпіння.",
"Two-step verification" : "Дворівнева перевірка",
"Enhanced security has been enabled for your account. Please authenticate using a second factor." : "Посилена безпека увімкнена для вашого облікового запису. Будь ласка, автентифікуйтесь, використовуючи другий фактор.",
"Cancel login" : "Скасувати вхід",
"Please authenticate using the selected factor." : "Будь ласка, автентифікуйтесь, використовуючи обраний фактор.",
"An error occured while verifying the token" : "При верифікації токена виникла помилка",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Ви намагаєтеся отримати доступ до сервера з непідтвердженого домену.",
"Please contact your administrator. If you are an administrator of this instance, configure the \"trusted_domains\" setting in config/config.php. An example configuration is provided in config/config.sample.php." : "Будь ласка, зверніться до адміністратора. Якщо ви є адміністратором цього серверу, ви можете налаштувати опцію \"trusted_domains\" в конфігураційному файлі config/config.php. Приклад конфігурації знаходиться в файлі config/config.sample.php.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "Залежно від конфігурації Ви як адміністратор можете додати цей домен у список довірених, використовуйте кнопку нижче.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Додати \"%s\" як довірений домен",
"App update required" : "Додаток потребує оновлення",
......
......@@ -204,6 +204,7 @@ OC.L10N.register(
"Test email settings" : "Probar configuración de correo electrónico",
"Send email" : "Enviar mensaje",
"What to log" : "Que registrar",
"Download logfile (%s)" : "Descargar archivo de registro (%s)",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "El archivo de registro es mayor de 100 MB. Descargarlo puede tardar.",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Se utiliza SQLite como base de datos. Para instalaciones mas grandes se recomiende cambiar a otro sistema de base de datos. ",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "El uso de SQLite está desaconsejado especialmente cuando se usa el cliente de escritorio para sincronizar los ficheros.",
......
......@@ -202,6 +202,7 @@
"Test email settings" : "Probar configuración de correo electrónico",
"Send email" : "Enviar mensaje",
"What to log" : "Que registrar",
"Download logfile (%s)" : "Descargar archivo de registro (%s)",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "El archivo de registro es mayor de 100 MB. Descargarlo puede tardar.",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "Se utiliza SQLite como base de datos. Para instalaciones mas grandes se recomiende cambiar a otro sistema de base de datos. ",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "El uso de SQLite está desaconsejado especialmente cuando se usa el cliente de escritorio para sincronizar los ficheros.",
......
......@@ -190,6 +190,7 @@ OC.L10N.register(
"Test email settings" : "Testaa sähköpostiasetukset",
"Send email" : "Lähetä sähköpostiviesti",
"What to log" : "Mitä kerätään lokiin",
"Download logfile (%s)" : "Lataa lokitiedosto (%s)",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Lokitiedosto on kooltaan yli 100 megatavua. Sen lataaminen saattaa kestää hetken.",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLitea käytetään tietokantana. Suuria asennuksia varten on suositeltavaa vaihtaa muuhun tietokantaan.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Varsinkin työpöytäsovelluksen tiedostosynkronointia käyttäessä SQLiten käyttö ei ole suositeltavaa.",
......
......@@ -188,6 +188,7 @@
"Test email settings" : "Testaa sähköpostiasetukset",
"Send email" : "Lähetä sähköpostiviesti",
"What to log" : "Mitä kerätään lokiin",
"Download logfile (%s)" : "Lataa lokitiedosto (%s)",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Lokitiedosto on kooltaan yli 100 megatavua. Sen lataaminen saattaa kestää hetken.",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLitea käytetään tietokantana. Suuria asennuksia varten on suositeltavaa vaihtaa muuhun tietokantaan.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Varsinkin työpöytäsovelluksen tiedostosynkronointia käyttäessä SQLiten käyttö ei ole suositeltavaa.",
......
......@@ -204,6 +204,7 @@ OC.L10N.register(
"Test email settings" : "Test e-mailinstellingen",
"Send email" : "Versturen e-mail",
"What to log" : "Wat loggen",
"Download logfile (%s)" : "Download logbestand (%s)",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Het logbestand is groter dan 100MB. Downloaden kost even tijd!",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite wordt gebruikt als database. Voor grotere installaties adviseren we om te schakelen naar een andere database engine.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Vooral wanneer de desktop client wordt gebruik voor bestandssynchronisatie wordt gebruik van sqlite afgeraden.",
......
......@@ -202,6 +202,7 @@
"Test email settings" : "Test e-mailinstellingen",
"Send email" : "Versturen e-mail",
"What to log" : "Wat loggen",
"Download logfile (%s)" : "Download logbestand (%s)",
"The logfile is bigger than 100 MB. Downloading it may take some time!" : "Het logbestand is groter dan 100MB. Downloaden kost even tijd!",
"SQLite is used as database. For larger installations we recommend to switch to a different database backend." : "SQLite wordt gebruikt als database. Voor grotere installaties adviseren we om te schakelen naar een andere database engine.",
"Especially when using the desktop client for file syncing the use of SQLite is discouraged." : "Vooral wanneer de desktop client wordt gebruik voor bestandssynchronisatie wordt gebruik van sqlite afgeraden.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment