Commit b8e1dd9c authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 4ec9ffdf
......@@ -98,7 +98,7 @@ OC.L10N.register(
"Upload" : "Yükle",
"Cancel upload" : "Yüklemeyi iptal et",
"No files yet" : "Henüz dosya yok",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Bir şeyler yükleyin veya aygıtlarınızla eşleştirin!",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Bir şeyler yükleyin veya aygıtlarınızla eşitleyin!",
"No entries found in this folder" : "Bu klasörde hiçbir girdi bulunamadı",
"Select all" : "Tümünü seç",
"Upload too large" : "Yükleme çok büyük",
......
......@@ -96,7 +96,7 @@
"Upload" : "Yükle",
"Cancel upload" : "Yüklemeyi iptal et",
"No files yet" : "Henüz dosya yok",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Bir şeyler yükleyin veya aygıtlarınızla eşleştirin!",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Bir şeyler yükleyin veya aygıtlarınızla eşitleyin!",
"No entries found in this folder" : "Bu klasörde hiçbir girdi bulunamadı",
"Select all" : "Tümünü seç",
"Upload too large" : "Yükleme çok büyük",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@ OC.L10N.register(
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Sørg for at OpenSSL, sammen med PHP-udvidelsen, er aktiveret og korrekt konfigureret. Indtil videre er krypteringsprogrammet deaktiveret.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Følgende brugere er ikke sat op til kryptering:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Gå direkte til dine %spersonlige indstillinger%s.",
"Server-side Encryption" : "Kryptering på serverdelen",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgle er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Aktiver gendannelsesnøgle (Tillad gendannelse af brugerfiler i tilfælde af tab af kodeord):",
"Recovery key password" : "Gendannelsesnøgle kodeord",
......
......@@ -27,6 +27,7 @@
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Sørg for at OpenSSL, sammen med PHP-udvidelsen, er aktiveret og korrekt konfigureret. Indtil videre er krypteringsprogrammet deaktiveret.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Følgende brugere er ikke sat op til kryptering:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Gå direkte til dine %spersonlige indstillinger%s.",
"Server-side Encryption" : "Kryptering på serverdelen",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgle er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Aktiver gendannelsesnøgle (Tillad gendannelse af brugerfiler i tilfælde af tab af kodeord):",
"Recovery key password" : "Gendannelsesnøgle kodeord",
......
......@@ -29,6 +29,7 @@ OC.L10N.register(
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Weed er zeker van dat OpenSSL met de PHP extensie is ingeschakeld en goed geconfigureerd. Op dit moment is de encryptie app uitgeschakeld.",
"Following users are not set up for encryption:" : "De volgende gebruikers hebben geen configuratie voor encryptie:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Ga direct naar uw %spersoonlijke instellingen%s.",
"Server-side Encryption" : "Server-side versleuteling",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Crypto app is geactiveerd, maar uw sleutels werden niet geïnitialiseerd. Log uit en log daarna opnieuw in.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Activeren herstelsleutel (maakt het mogelijk om gebruikersbestanden terug te halen in geval van verlies van het wachtwoord):",
"Recovery key password" : "Wachtwoord herstelsleulel",
......
......@@ -27,6 +27,7 @@
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Weed er zeker van dat OpenSSL met de PHP extensie is ingeschakeld en goed geconfigureerd. Op dit moment is de encryptie app uitgeschakeld.",
"Following users are not set up for encryption:" : "De volgende gebruikers hebben geen configuratie voor encryptie:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Ga direct naar uw %spersoonlijke instellingen%s.",
"Server-side Encryption" : "Server-side versleuteling",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Crypto app is geactiveerd, maar uw sleutels werden niet geïnitialiseerd. Log uit en log daarna opnieuw in.",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Activeren herstelsleutel (maakt het mogelijk om gebruikersbestanden terug te halen in geval van verlies van het wachtwoord):",
"Recovery key password" : "Wachtwoord herstelsleulel",
......
......@@ -133,7 +133,9 @@ OC.L10N.register(
"New password" : "Ny adgangskode",
"New Password" : "Ny adgangskode",
"Reset password" : "Nulstil kodeord",
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["",""],
"Searching other places" : "Søger på andre steder",
"No search result in other places" : "Ingen søgeresultater fra andre steder",
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} søgeresultat fra andre steder","{count} søgeresultater fra andre steder"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X understøttes ikke og %s vil ikke virke optimalt på denne platform. Anvend på eget ansvar!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "For de bedste resultater, overvej venligst at bruge en GNU/Linux-server i stedet.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Det ser ud til, at denne %s-instans kører på et 32-bit PHP-miljø, samt at open_basedir er blevet konfigureret gennem php.ini. Dette vil føre til problemer med filer som er større end 4GB, og frarådes kraftigt.",
......
......@@ -131,7 +131,9 @@
"New password" : "Ny adgangskode",
"New Password" : "Ny adgangskode",
"Reset password" : "Nulstil kodeord",
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["",""],
"Searching other places" : "Søger på andre steder",
"No search result in other places" : "Ingen søgeresultater fra andre steder",
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["{count} søgeresultat fra andre steder","{count} søgeresultater fra andre steder"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X understøttes ikke og %s vil ikke virke optimalt på denne platform. Anvend på eget ansvar!",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "For de bedste resultater, overvej venligst at bruge en GNU/Linux-server i stedet.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Det ser ud til, at denne %s-instans kører på et 32-bit PHP-miljø, samt at open_basedir er blevet konfigureret gennem php.ini. Dette vil føre til problemer med filer som er større end 4GB, og frarådes kraftigt.",
......
......@@ -105,6 +105,8 @@ OC.L10N.register(
"Please ask your server administrator to install the module." : "Por favor, entrúga-y al to alministrador del sirvidor pa instalar el módulu.",
"PHP module %s not installed." : "Nun ta instaláu'l módulu PHP %s",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Por favor, entrúga-y al to alministrador del sirvidor p'anovar PHP a la cabera versión. La to versión PHP nun ta sofitada por ownCloud y la comunidá PHP.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP ta aparentemente configuráu pa desaniciar bloques de documentos en llinia. Esto va facer que delles aplicaciones principales nun tean accesibles.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dablemente esto seya culpa d'un caché o acelerador, como por exemplu Zend OPcache o eAccelerator.",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "Instaláronse los módulos PHP, ¿pero tán entá llistaos como faltantes?",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Por favor, entruga al to alministrador pa reaniciar el sirvidor web.",
"PostgreSQL >= 9 required" : "PostgreSQL >= 9 requeríu",
......
......@@ -103,6 +103,8 @@
"Please ask your server administrator to install the module." : "Por favor, entrúga-y al to alministrador del sirvidor pa instalar el módulu.",
"PHP module %s not installed." : "Nun ta instaláu'l módulu PHP %s",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Por favor, entrúga-y al to alministrador del sirvidor p'anovar PHP a la cabera versión. La to versión PHP nun ta sofitada por ownCloud y la comunidá PHP.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP ta aparentemente configuráu pa desaniciar bloques de documentos en llinia. Esto va facer que delles aplicaciones principales nun tean accesibles.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dablemente esto seya culpa d'un caché o acelerador, como por exemplu Zend OPcache o eAccelerator.",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "Instaláronse los módulos PHP, ¿pero tán entá llistaos como faltantes?",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Por favor, entruga al to alministrador pa reaniciar el sirvidor web.",
"PostgreSQL >= 9 required" : "PostgreSQL >= 9 requeríu",
......
......@@ -107,6 +107,8 @@ OC.L10N.register(
"Please ask your server administrator to install the module." : "Моля, поискай твоят администратор да инсталира модула.",
"PHP module %s not installed." : "PHP модулът %s не е инсталиран.",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Моля, поискай твоят администратор да обнови PHP до най-новата верския. Твоята PHP версия вече не се поддържа от ownCloud и PHP общността.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP е настроен да премахва inline doc блокове. Това може да превърне няколко основни приложения недостъпни.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Това може да се дължи на cache/accelerator като Zend OPache или eAccelerator.",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "PHP модулите са инсталирани, но все още се обявяват като липсващи?",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Моля, поискай от своя администратор да рестартира уеб сървъра.",
"PostgreSQL >= 9 required" : "Изисква се PostgreSQL >= 9",
......
......@@ -105,6 +105,8 @@
"Please ask your server administrator to install the module." : "Моля, поискай твоят администратор да инсталира модула.",
"PHP module %s not installed." : "PHP модулът %s не е инсталиран.",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Моля, поискай твоят администратор да обнови PHP до най-новата верския. Твоята PHP версия вече не се поддържа от ownCloud и PHP общността.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP е настроен да премахва inline doc блокове. Това може да превърне няколко основни приложения недостъпни.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Това може да се дължи на cache/accelerator като Zend OPache или eAccelerator.",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "PHP модулите са инсталирани, но все още се обявяват като липсващи?",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Моля, поискай от своя администратор да рестартира уеб сървъра.",
"PostgreSQL >= 9 required" : "Изисква се PostgreSQL >= 9",
......
......@@ -16,6 +16,8 @@ OC.L10N.register(
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["","",""],
"Authentication error" : "Grešna autentifikacije",
"A valid username must be provided" : "Nužno je navesti valjano korisničko ime",
"A valid password must be provided" : "Nužno je navesti valjanu lozinku"
"A valid password must be provided" : "Nužno je navesti valjanu lozinku",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP je očigledno postavljen da se skine inline doc blokova. To će nekoliko osnovnih aplikacija učiniti nedostupnim.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Uzrok tome je vjerojatno neki ubrzivač predmemorisanja kao što je Zend OPcache ili eAccelerator."
},
"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);");
......@@ -14,6 +14,8 @@
"_%n minute ago_::_%n minutes ago_" : ["","",""],
"Authentication error" : "Grešna autentifikacije",
"A valid username must be provided" : "Nužno je navesti valjano korisničko ime",
"A valid password must be provided" : "Nužno je navesti valjanu lozinku"
"A valid password must be provided" : "Nužno je navesti valjanu lozinku",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP je očigledno postavljen da se skine inline doc blokova. To će nekoliko osnovnih aplikacija učiniti nedostupnim.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Uzrok tome je vjerojatno neki ubrzivač predmemorisanja kao što je Zend OPcache ili eAccelerator."
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -104,6 +104,8 @@ OC.L10N.register(
"Please ask your server administrator to install the module." : "Demaneu a l'administrador del sistema que instal·li el mòdul.",
"PHP module %s not installed." : "El mòdul PHP %s no està instal·lat.",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Demaneu a l'administrador que actualitzi PHP a l'última versió. La versió que teniu instal·lada no té suport d'ownCloud ni de la comunitat PHP.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Aparentment PHP està configurat per mostrar blocs en línia de documentació. Això farà que algunes aplicacions core siguin inaccessibles.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Això probablement està provocat per una cau/accelerador com Zend OPcache o eAccelerator.",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "S'han instal·lat mòduls PHP, però encara es llisten com una mancança?",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Demaneu a l'administrador que reinici el servidor web.",
"PostgreSQL >= 9 required" : "Es requereix PostgreSQL >= 9",
......
......@@ -102,6 +102,8 @@
"Please ask your server administrator to install the module." : "Demaneu a l'administrador del sistema que instal·li el mòdul.",
"PHP module %s not installed." : "El mòdul PHP %s no està instal·lat.",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Demaneu a l'administrador que actualitzi PHP a l'última versió. La versió que teniu instal·lada no té suport d'ownCloud ni de la comunitat PHP.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "Aparentment PHP està configurat per mostrar blocs en línia de documentació. Això farà que algunes aplicacions core siguin inaccessibles.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Això probablement està provocat per una cau/accelerador com Zend OPcache o eAccelerator.",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "S'han instal·lat mòduls PHP, però encara es llisten com una mancança?",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Demaneu a l'administrador que reinici el servidor web.",
"PostgreSQL >= 9 required" : "Es requereix PostgreSQL >= 9",
......
......@@ -119,6 +119,8 @@ OC.L10N.register(
"Please ask your server administrator to install the module." : "Požádejte svého správce systému o instalaci tohoto modulu.",
"PHP module %s not installed." : "PHP modul %s není nainstalován.",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Požádejte svého správce systému o aktualizaci PHP na nejnovější verzi. Vaše verze PHP již není podporována komunitami ownCloud a PHP.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP je patrně nastaveno tak, aby odstraňovalo bloky komentářů. Toto bude mít za následek nedostupnost množství hlavních aplikací.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Toto je pravděpodobně způsobeno aplikacemi pro urychlení načítání jako jsou Zend OPcache nebo eAccelerator.",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "PHP moduly jsou nainstalovány, ale stále se tváří jako chybějící?",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Požádejte svého správce systému o restart webového serveru.",
"PostgreSQL >= 9 required" : "Je vyžadováno PostgreSQL >= 9",
......
......@@ -117,6 +117,8 @@
"Please ask your server administrator to install the module." : "Požádejte svého správce systému o instalaci tohoto modulu.",
"PHP module %s not installed." : "PHP modul %s není nainstalován.",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Požádejte svého správce systému o aktualizaci PHP na nejnovější verzi. Vaše verze PHP již není podporována komunitami ownCloud a PHP.",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP je patrně nastaveno tak, aby odstraňovalo bloky komentářů. Toto bude mít za následek nedostupnost množství hlavních aplikací.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Toto je pravděpodobně způsobeno aplikacemi pro urychlení načítání jako jsou Zend OPcache nebo eAccelerator.",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "PHP moduly jsou nainstalovány, ale stále se tváří jako chybějící?",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Požádejte svého správce systému o restart webového serveru.",
"PostgreSQL >= 9 required" : "Je vyžadováno PostgreSQL >= 9",
......
......@@ -119,6 +119,10 @@ OC.L10N.register(
"Please ask your server administrator to install the module." : "Du bedes anmode din serveradministrator om at installere modulet.",
"PHP module %s not installed." : "PHP-modulet %s er ikke installeret.",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Bed venligst din serveradministrator om at opdatere PHP til seneste version. Din PHP-version understøttes ikke længere af ownCload og PHP-fællesskabet.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP er konfigureret til at udfylde rå postdata. Siden PHP 5.6 har dette ført til, at PHP smider med notitser for fuldstændig gyldig kode.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "For at rette dette problem, så angiv <code>always_populate_raw_post_data</code> til <code>-1</code> i din php.ini",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP opsætning blokere \"inline doc blocks\". dette gør at flere grundlæggende apps utilgængelige",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dette er sansynligvis forårsaget af et accelerator eller cache som Zend OPcache eller eAccelerator",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "Der er installeret PHP-moduler, men de fremgår stadig som fraværende?",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Du bedes anmode din serveradministrator om at genstarte webserveren.",
"PostgreSQL >= 9 required" : "PostgreSQL >= 9 kræves",
......
......@@ -117,6 +117,10 @@
"Please ask your server administrator to install the module." : "Du bedes anmode din serveradministrator om at installere modulet.",
"PHP module %s not installed." : "PHP-modulet %s er ikke installeret.",
"Please ask your server administrator to update PHP to the latest version. Your PHP version is no longer supported by ownCloud and the PHP community." : "Bed venligst din serveradministrator om at opdatere PHP til seneste version. Din PHP-version understøttes ikke længere af ownCload og PHP-fællesskabet.",
"PHP is configured to populate raw post data. Since PHP 5.6 this will lead to PHP throwing notices for perfectly valid code." : "PHP er konfigureret til at udfylde rå postdata. Siden PHP 5.6 har dette ført til, at PHP smider med notitser for fuldstændig gyldig kode.",
"To fix this issue set <code>always_populate_raw_post_data</code> to <code>-1</code> in your php.ini" : "For at rette dette problem, så angiv <code>always_populate_raw_post_data</code> til <code>-1</code> i din php.ini",
"PHP is apparently setup to strip inline doc blocks. This will make several core apps inaccessible." : "PHP opsætning blokere \"inline doc blocks\". dette gør at flere grundlæggende apps utilgængelige",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Dette er sansynligvis forårsaget af et accelerator eller cache som Zend OPcache eller eAccelerator",
"PHP modules have been installed, but they are still listed as missing?" : "Der er installeret PHP-moduler, men de fremgår stadig som fraværende?",
"Please ask your server administrator to restart the web server." : "Du bedes anmode din serveradministrator om at genstarte webserveren.",
"PostgreSQL >= 9 required" : "PostgreSQL >= 9 kræves",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment