Commit bd13353c authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent d65c56d7
......@@ -14,7 +14,10 @@ OC.L10N.register(
"Allowed characters {count} of {max}" : "Dozwolone znaki {count} z {max}",
"{count} unread comments" : "{count} nieprzeczytanych komentarzy",
"Comment" : "Komentarz",
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Komentarze</strong> dla plików <em>(zawsze wypisane w strumieniu)</em>",
"You commented" : "Skomentowałeś/łaś",
"%1$s commented" : "%1$s skomentował",
"You commented on %2$s" : "Skomentowałeś/łaś %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s skomentował %2$s"
},
"nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);");
......@@ -12,7 +12,10 @@
"Allowed characters {count} of {max}" : "Dozwolone znaki {count} z {max}",
"{count} unread comments" : "{count} nieprzeczytanych komentarzy",
"Comment" : "Komentarz",
"<strong>Comments</strong> for files <em>(always listed in stream)</em>" : "<strong>Komentarze</strong> dla plików <em>(zawsze wypisane w strumieniu)</em>",
"You commented" : "Skomentowałeś/łaś",
"%1$s commented" : "%1$s skomentował",
"You commented on %2$s" : "Skomentowałeś/łaś %2$s",
"%1$s commented on %2$s" : "%1$s skomentował %2$s"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
OC.L10N.register(
"federatedfilesharing",
{
"Federated sharing" : "Sfederowane udostępnianie",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Współdzielenie %s nie powiodło się, ponieważ element jest już współdzielony z %s",
"File is already shared with %s" : "Plik jest już współdzielony z %s",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Współdzielenie %s nie powiodło się, nie można odnaleźć %s. Prawdopobnie serwer nie jest teraz osiągalny.",
......
{ "translations": {
"Federated sharing" : "Sfederowane udostępnianie",
"Sharing %s failed, because this item is already shared with %s" : "Współdzielenie %s nie powiodło się, ponieważ element jest już współdzielony z %s",
"File is already shared with %s" : "Plik jest już współdzielony z %s",
"Sharing %s failed, could not find %s, maybe the server is currently unreachable." : "Współdzielenie %s nie powiodło się, nie można odnaleźć %s. Prawdopobnie serwer nie jest teraz osiągalny.",
......
......@@ -21,6 +21,7 @@ OC.L10N.register(
"Invalid directory." : "Zła ścieżka.",
"Files" : "Pliki",
"All files" : "Wszystkie pliki",
"File could not be found" : "Nie można odnaleźć pliku",
"Home" : "Dom",
"Close" : "Zamknij",
"Favorites" : "Ulubione",
......@@ -32,8 +33,15 @@ OC.L10N.register(
"Could not get result from server." : "Nie można uzyskać wyniku z serwera.",
"Uploading..." : "Wgrywanie....",
"..." : "...",
"{hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} left" : "Pozostało {hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} ",
"{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}godz.",
"{minutes}:{seconds} minute{plural_s} left" : "Pozostało {minutes}:{seconds} minute{plural_s}",
"{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}min.",
"{seconds} second{plural_s} left" : "Pozostało sekund: {seconds}",
"{seconds}s" : "{seconds} s",
"Any moment now..." : "Jeszcze chwilę...",
"Soon..." : "Wkrótce...",
"{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} z {totalSize} ({bitrate})",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Wysyłanie pliku jest w toku. Jeśli opuścisz tę stronę, wysyłanie zostanie przerwane.",
"Actions" : "Akcje",
"Download" : "Pobierz",
......@@ -49,6 +57,10 @@ OC.L10N.register(
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Ten folder jest niedostępny, proszę sprawdzić logi lub skontaktować się z administratorem.",
"Could not move \"{file}\", target exists" : "Nie można było przenieść „{file}” – plik o takiej nazwie już istnieje",
"Could not move \"{file}\"" : "Nie można było przenieść \"{file}\"",
"{newName} already exists" : "{newName} już istnieje",
"Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Nie można zmienić nazwy \"{fileName}\", plik nie istnieje",
"The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "Nazwa \"{targetName}\" jest juz używana w folderze \"{dir}\". Proszę wybrać inną nazwę.",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "Nie można zmienić nazwy \"{fileName}\"",
"Could not create file \"{file}\"" : "Nie można było utworzyć pliku \"{file}\"",
"Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Nie można było utworzyć pliku \"{file}\", ponieważ ten plik już istnieje.",
"Could not create folder \"{dir}\"" : "Nie można utworzyć folderu „{dir}”",
......@@ -71,8 +83,10 @@ OC.L10N.register(
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Miejsce dla {owner} jest na wyczerpaniu ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Twój magazyn jest prawie pełny ({usedSpacePercent}%)",
"Path" : "Ścieżka",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bajt","%n bajty","%n bajtów"],
"Favorited" : "Ulubione",
"Favorite" : "Ulubione",
"Local link" : "Lokalny odnośnik",
"Folder" : "Folder",
"New folder" : "Nowy folder",
"{newname} already exists" : "{newname} już istnieje",
......@@ -80,6 +94,7 @@ OC.L10N.register(
"An error occurred while trying to update the tags" : "Wystąpił błąd podczas aktualizacji tagów",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Nowy plik lub folder został <strong>utworzony</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Plik lub folder został <strong>zmieniony</strong>",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Ogranicz powiadomienia o utworzeniu i zmianach do swoich <strong>ulubionych plkow</strong> <em>(Tylko w strumieniu aktywności)</em>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Plik lub folder został <strong>usunięty</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Plik lub folder został <strong>przywrócy</strong>",
"You created %1$s" : "Utworzyłeś %1$s",
......@@ -99,15 +114,20 @@ OC.L10N.register(
"Maximum upload size" : "Maksymalny rozmiar wysyłanego pliku",
"max. possible: " : "maks. możliwy:",
"Save" : "Zapisz",
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "Z PHP-FPM zastosowanie zmian może zająć 5 minut.",
"Missing permissions to edit from here." : "Brakuje uprawnień do edycji.",
"Settings" : "Ustawienia",
"Show hidden files" : "Pokaż ukryte pliki",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Użyj tego adresu aby uzyskać <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">dostęp do swoich plików poprzez WebDAV</a>",
"No files in here" : "Brak plików",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Wgraj coś, albo wykonaj synchronizację ze swoimi urządzeniami.",
"No entries found in this folder" : "Brak wpisów w tym folderze",
"Select all" : "Wybierz wszystko",
"Upload too large" : "Ładowany plik jest za duży",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Pliki, które próbujesz przesłać, przekraczają maksymalną dopuszczalną wielkość.",
"No favorites" : "Brak ulubionych",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Pliki i katalogi, które oznaczysz jako ulubione wyświetlą się tutaj",
"Text file" : "Plik tekstowy",
"New text file.txt" : "Nowy plik tekstowy.txt"
},
......
......@@ -19,6 +19,7 @@
"Invalid directory." : "Zła ścieżka.",
"Files" : "Pliki",
"All files" : "Wszystkie pliki",
"File could not be found" : "Nie można odnaleźć pliku",
"Home" : "Dom",
"Close" : "Zamknij",
"Favorites" : "Ulubione",
......@@ -30,8 +31,15 @@
"Could not get result from server." : "Nie można uzyskać wyniku z serwera.",
"Uploading..." : "Wgrywanie....",
"..." : "...",
"{hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} left" : "Pozostało {hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} ",
"{hours}:{minutes}h" : "{hours}:{minutes}godz.",
"{minutes}:{seconds} minute{plural_s} left" : "Pozostało {minutes}:{seconds} minute{plural_s}",
"{minutes}:{seconds}m" : "{minutes}:{seconds}min.",
"{seconds} second{plural_s} left" : "Pozostało sekund: {seconds}",
"{seconds}s" : "{seconds} s",
"Any moment now..." : "Jeszcze chwilę...",
"Soon..." : "Wkrótce...",
"{loadedSize} of {totalSize} ({bitrate})" : "{loadedSize} z {totalSize} ({bitrate})",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "Wysyłanie pliku jest w toku. Jeśli opuścisz tę stronę, wysyłanie zostanie przerwane.",
"Actions" : "Akcje",
"Download" : "Pobierz",
......@@ -47,6 +55,10 @@
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Ten folder jest niedostępny, proszę sprawdzić logi lub skontaktować się z administratorem.",
"Could not move \"{file}\", target exists" : "Nie można było przenieść „{file}” – plik o takiej nazwie już istnieje",
"Could not move \"{file}\"" : "Nie można było przenieść \"{file}\"",
"{newName} already exists" : "{newName} już istnieje",
"Could not rename \"{fileName}\", it does not exist any more" : "Nie można zmienić nazwy \"{fileName}\", plik nie istnieje",
"The name \"{targetName}\" is already used in the folder \"{dir}\". Please choose a different name." : "Nazwa \"{targetName}\" jest juz używana w folderze \"{dir}\". Proszę wybrać inną nazwę.",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "Nie można zmienić nazwy \"{fileName}\"",
"Could not create file \"{file}\"" : "Nie można było utworzyć pliku \"{file}\"",
"Could not create file \"{file}\" because it already exists" : "Nie można było utworzyć pliku \"{file}\", ponieważ ten plik już istnieje.",
"Could not create folder \"{dir}\"" : "Nie można utworzyć folderu „{dir}”",
......@@ -69,8 +81,10 @@
"Storage of {owner} is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Miejsce dla {owner} jest na wyczerpaniu ({usedSpacePercent}%)",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Twój magazyn jest prawie pełny ({usedSpacePercent}%)",
"Path" : "Ścieżka",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bajt","%n bajty","%n bajtów"],
"Favorited" : "Ulubione",
"Favorite" : "Ulubione",
"Local link" : "Lokalny odnośnik",
"Folder" : "Folder",
"New folder" : "Nowy folder",
"{newname} already exists" : "{newname} już istnieje",
......@@ -78,6 +92,7 @@
"An error occurred while trying to update the tags" : "Wystąpił błąd podczas aktualizacji tagów",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Nowy plik lub folder został <strong>utworzony</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Plik lub folder został <strong>zmieniony</strong>",
"Limit notifications about creation and changes to your <strong>favorite files</strong> <em>(Stream only)</em>" : "Ogranicz powiadomienia o utworzeniu i zmianach do swoich <strong>ulubionych plkow</strong> <em>(Tylko w strumieniu aktywności)</em>",
"A file or folder has been <strong>deleted</strong>" : "Plik lub folder został <strong>usunięty</strong>",
"A file or folder has been <strong>restored</strong>" : "Plik lub folder został <strong>przywrócy</strong>",
"You created %1$s" : "Utworzyłeś %1$s",
......@@ -97,15 +112,20 @@
"Maximum upload size" : "Maksymalny rozmiar wysyłanego pliku",
"max. possible: " : "maks. możliwy:",
"Save" : "Zapisz",
"With PHP-FPM it might take 5 minutes for changes to be applied." : "Z PHP-FPM zastosowanie zmian może zająć 5 minut.",
"Missing permissions to edit from here." : "Brakuje uprawnień do edycji.",
"Settings" : "Ustawienia",
"Show hidden files" : "Pokaż ukryte pliki",
"WebDAV" : "WebDAV",
"Use this address to <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">access your Files via WebDAV</a>" : "Użyj tego adresu aby uzyskać <a href=\"%s\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\">dostęp do swoich plików poprzez WebDAV</a>",
"No files in here" : "Brak plików",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Wgraj coś, albo wykonaj synchronizację ze swoimi urządzeniami.",
"No entries found in this folder" : "Brak wpisów w tym folderze",
"Select all" : "Wybierz wszystko",
"Upload too large" : "Ładowany plik jest za duży",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Pliki, które próbujesz przesłać, przekraczają maksymalną dopuszczalną wielkość.",
"No favorites" : "Brak ulubionych",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Pliki i katalogi, które oznaczysz jako ulubione wyświetlą się tutaj",
"Text file" : "Plik tekstowy",
"New text file.txt" : "Nowy plik tekstowy.txt"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
......
......@@ -12,6 +12,8 @@ OC.L10N.register(
"Your version is up to date." : "Posiadasz aktualną wersję.",
"Checked on %s" : "Sprawdzone na %s",
"Update channel:" : "Kanał aktualizacji:",
"You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Możesz zawsze zaktualizować swoją wersję do nowego / ekperymentalnego kanału. Jednakże nie możesz powrócić do poprzedniej stabilniejszej wersji. "
"You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Możesz zawsze zaktualizować swoją wersję do nowego / ekperymentalnego kanału. Jednakże nie możesz powrócić do poprzedniej stabilniejszej wersji. ",
"Notify members of the following groups about available updates:" : "Powiadom członków następujących grup o dostępnych aktualizacjach: ",
"Only notification for app updates are available, because the selected update channel for ownCloud itself does not allow notifications." : "Tylko powiadomienia o aktualizacjach aplikacji są dostępne, gdyż wybrany kanał aktualizacji ownCloud nie zezwala na powiadomienia. "
},
"nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);");
......@@ -10,6 +10,8 @@
"Your version is up to date." : "Posiadasz aktualną wersję.",
"Checked on %s" : "Sprawdzone na %s",
"Update channel:" : "Kanał aktualizacji:",
"You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Możesz zawsze zaktualizować swoją wersję do nowego / ekperymentalnego kanału. Jednakże nie możesz powrócić do poprzedniej stabilniejszej wersji. "
"You can always update to a newer version / experimental channel. But you can never downgrade to a more stable channel." : "Możesz zawsze zaktualizować swoją wersję do nowego / ekperymentalnego kanału. Jednakże nie możesz powrócić do poprzedniej stabilniejszej wersji. ",
"Notify members of the following groups about available updates:" : "Powiadom członków następujących grup o dostępnych aktualizacjach: ",
"Only notification for app updates are available, because the selected update channel for ownCloud itself does not allow notifications." : "Tylko powiadomienia o aktualizacjach aplikacji są dostępne, gdyż wybrany kanał aktualizacji ownCloud nie zezwala na powiadomienia. "
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -4,6 +4,7 @@ OC.L10N.register(
"Update notifications" : "Posodobi obvestila",
"{version} is available. Get more information on how to update." : "Na voljo je nova različica {version}. Na voljo je več podrobnosti o nadgradnji.",
"Updated channel" : "Posodobljen kanal",
"ownCloud core" : "Jedro ownCloud",
"Update for %1$s to version %2$s is available." : "Posodobitev %1$s na različico %2$s je na voljo.",
"Updater" : "Posodabljalnik",
"A new version is available: %s" : "Na voljo je nova različica: %s",
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
"Update notifications" : "Posodobi obvestila",
"{version} is available. Get more information on how to update." : "Na voljo je nova različica {version}. Na voljo je več podrobnosti o nadgradnji.",
"Updated channel" : "Posodobljen kanal",
"ownCloud core" : "Jedro ownCloud",
"Update for %1$s to version %2$s is available." : "Posodobitev %1$s na različico %2$s je na voljo.",
"Updater" : "Posodabljalnik",
"A new version is available: %s" : "Na voljo je nova različica: %s",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
"No valid crop data provided" : "Brak danych do przycięcia",
"Crop is not square" : "Przycięcie nie jest prostokątem",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Nie można zresetować hasła, ponieważ token jest niepoprawny",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Nie można zresetować hasła, ponieważ token wygasł",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Nie mogę wysłać maila resetującego. Sprawdź czy nazwa użytkownika jest poprawna.",
"%s password reset" : "%s reset hasła",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Nie mogę wysłać maila resetującego. Skontaktuj się z administratorem.",
......@@ -25,8 +26,11 @@ OC.L10N.register(
"Error unfavoriting" : "Błąd przy usuwaniu z ulubionych",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Nie można było wysłać wiadomości do następujących użytkowników: %s",
"Preparing update" : "Przygotowuję aktualizację",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"Repair warning: " : "Ostrzeżenie naprawiania:",
"Repair error: " : "Błąd naprawiania:",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Użyj aktualizatora z linii poleceń, ponieważ automatyczna aktualizacja jest zablokowana w config.php.",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Sprawdzanie tabeli %s",
"Turned on maintenance mode" : "Włączony tryb konserwacji",
"Turned off maintenance mode" : "Wyłączony tryb konserwacji",
"Maintenance mode is kept active" : "Tryb konserwacji pozostaje aktywny",
......@@ -91,6 +95,7 @@ OC.L10N.register(
"Oct." : "Paź.",
"Nov." : "Lis.",
"Dec." : "Gru.",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Sprawdzenie spójności kodu nie wykazało problemów. Więcej informacji…</a>",
"Settings" : "Ustawienia",
"Problem loading page, reloading in 5 seconds" : "Błąd podczas ładowania strony, odświeżanie w ciągu 5 sekund.",
"Saving..." : "Zapisywanie...",
......@@ -123,6 +128,8 @@ OC.L10N.register(
"So-so password" : "Mało skomplikowane hasło",
"Good password" : "Dobre hasło",
"Strong password" : "Mocne hasło",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Serwer WWW nie jest jeszcze na tyle poprawnie skonfigurowany, aby umożliwić synchronizację plików, ponieważ interfejs WebDAV wydaje się być uszkodzony.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Serwer WWW nie jest poprawnie skonfigurowany, aby wyświetlić \"{url}\". Więcej informacji można znaleźć w naszej <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">dokumentacji</a>.",
"Error occurred while checking server setup" : "Pojawił się błąd podczas sprawdzania ustawień serwera",
"Shared" : "Udostępniono",
"Shared with {recipients}" : "Współdzielony z {recipients}",
......@@ -158,6 +165,8 @@ OC.L10N.register(
"change" : "zmiany",
"delete" : "usuń",
"access control" : "kontrola dostępu",
"Could not unshare" : "Nie udało się usunąć udostępnienia",
"No users or groups found for {search}" : "Nie znaleziono użytkowników lub grup dla {search}",
"No users found for {search}" : "Nie znaleziono użytkowników dla {search}",
"An error occurred. Please try again" : "Wystąpił błąd. Proszę spróbować ponownie.",
"Share" : "Udostępnij",
......@@ -165,9 +174,12 @@ OC.L10N.register(
"Share with users…" : "Współdziel z użytkownikami...",
"Share with users, groups or remote users…" : "Współdziel z użytkownikami, grupami lub zdalnym użytkownikiem...",
"Share with users or groups…" : "Współdziel z użytkownikami lub grupami...",
"Share with users or remote users…" : "Współdziel z użytkownikami lub zdalnymi użytkownikami...",
"Error removing share" : "Błąd podczas usuwania współdzielenia",
"Warning" : "Ostrzeżenie",
"Error while sending notification" : "Błąd podczas wysyłania powiadomienia",
"Non-existing tag #{tag}" : "Znacznik #{tag} nie istnieje",
"restricted" : "ograniczone",
"invisible" : "niewidoczny",
"Delete" : "Usuń",
"Rename" : "Zmień nazwę",
......@@ -259,6 +271,11 @@ OC.L10N.register(
"This means only administrators can use the instance." : "To oznacza, że tylko administratorzy mogą w tej chwili używać aplikacji.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Skontaktuj się z administratorem, jeśli ten komunikat pojawił się nieoczekiwanie lub wyświetla się ciągle.",
"Thank you for your patience." : "Dziękuję za cierpliwość.",
"Two-step verification" : "Weryfikacja dwuskładnikowa",
"Enhanced security has been enabled for your account. Please authenticate using a second factor." : "Dla Twojego konta uruchomiono wzmocnioną ochronę. Uwierzytelnij przy pomocy drugiego składnika.",
"Cancel login" : "Anuluj logowanie",
"Please authenticate using the selected factor." : "Uwierzytelnij przy pomocy wybranego składnika",
"An error occured while verifying the token" : "Wystąpił błąd podczas weryfikacji tokena",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Dostajesz się do serwera z niezaufanej domeny.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "W zależności od konfiguracji, jako administrator możesz także użyć poniższego przycisku aby zaufać tej domenie.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Dodaj \"%s\" jako domenę zaufaną",
......@@ -272,6 +289,7 @@ OC.L10N.register(
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Aby uniknąć timeout-ów przy większych instalacjach, możesz zamiast tego uruchomić następującą komendę w katalogu Twojej instalacji:",
"Detailed logs" : "Szczegółowe logi",
"Update needed" : "Wymagana aktualizacja",
"For help, see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation</a>." : "Aby uzyskać pomoc, zajrzyj do <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentacji</a>.",
"This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Strona odświeży się gdy instancja %s będzie ponownie dostępna."
},
"nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);");
......@@ -11,6 +11,7 @@
"No valid crop data provided" : "Brak danych do przycięcia",
"Crop is not square" : "Przycięcie nie jest prostokątem",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Nie można zresetować hasła, ponieważ token jest niepoprawny",
"Couldn't reset password because the token is expired" : "Nie można zresetować hasła, ponieważ token wygasł",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Nie mogę wysłać maila resetującego. Sprawdź czy nazwa użytkownika jest poprawna.",
"%s password reset" : "%s reset hasła",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Nie mogę wysłać maila resetującego. Skontaktuj się z administratorem.",
......@@ -23,8 +24,11 @@
"Error unfavoriting" : "Błąd przy usuwaniu z ulubionych",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Nie można było wysłać wiadomości do następujących użytkowników: %s",
"Preparing update" : "Przygotowuję aktualizację",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"Repair warning: " : "Ostrzeżenie naprawiania:",
"Repair error: " : "Błąd naprawiania:",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Użyj aktualizatora z linii poleceń, ponieważ automatyczna aktualizacja jest zablokowana w config.php.",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Sprawdzanie tabeli %s",
"Turned on maintenance mode" : "Włączony tryb konserwacji",
"Turned off maintenance mode" : "Wyłączony tryb konserwacji",
"Maintenance mode is kept active" : "Tryb konserwacji pozostaje aktywny",
......@@ -89,6 +93,7 @@
"Oct." : "Paź.",
"Nov." : "Lis.",
"Dec." : "Gru.",
"<a href=\"{docUrl}\">There were problems with the code integrity check. More information…</a>" : "<a href=\"{docUrl}\">Sprawdzenie spójności kodu nie wykazało problemów. Więcej informacji…</a>",
"Settings" : "Ustawienia",
"Problem loading page, reloading in 5 seconds" : "Błąd podczas ładowania strony, odświeżanie w ciągu 5 sekund.",
"Saving..." : "Zapisywanie...",
......@@ -121,6 +126,8 @@
"So-so password" : "Mało skomplikowane hasło",
"Good password" : "Dobre hasło",
"Strong password" : "Mocne hasło",
"Your web server is not yet set up properly to allow file synchronization because the WebDAV interface seems to be broken." : "Serwer WWW nie jest jeszcze na tyle poprawnie skonfigurowany, aby umożliwić synchronizację plików, ponieważ interfejs WebDAV wydaje się być uszkodzony.",
"Your web server is not set up properly to resolve \"{url}\". Further information can be found in our <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">documentation</a>." : "Serwer WWW nie jest poprawnie skonfigurowany, aby wyświetlić \"{url}\". Więcej informacji można znaleźć w naszej <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"{docLink}\">dokumentacji</a>.",
"Error occurred while checking server setup" : "Pojawił się błąd podczas sprawdzania ustawień serwera",
"Shared" : "Udostępniono",
"Shared with {recipients}" : "Współdzielony z {recipients}",
......@@ -156,6 +163,8 @@
"change" : "zmiany",
"delete" : "usuń",
"access control" : "kontrola dostępu",
"Could not unshare" : "Nie udało się usunąć udostępnienia",
"No users or groups found for {search}" : "Nie znaleziono użytkowników lub grup dla {search}",
"No users found for {search}" : "Nie znaleziono użytkowników dla {search}",
"An error occurred. Please try again" : "Wystąpił błąd. Proszę spróbować ponownie.",
"Share" : "Udostępnij",
......@@ -163,9 +172,12 @@
"Share with users…" : "Współdziel z użytkownikami...",
"Share with users, groups or remote users…" : "Współdziel z użytkownikami, grupami lub zdalnym użytkownikiem...",
"Share with users or groups…" : "Współdziel z użytkownikami lub grupami...",
"Share with users or remote users…" : "Współdziel z użytkownikami lub zdalnymi użytkownikami...",
"Error removing share" : "Błąd podczas usuwania współdzielenia",
"Warning" : "Ostrzeżenie",
"Error while sending notification" : "Błąd podczas wysyłania powiadomienia",
"Non-existing tag #{tag}" : "Znacznik #{tag} nie istnieje",
"restricted" : "ograniczone",
"invisible" : "niewidoczny",
"Delete" : "Usuń",
"Rename" : "Zmień nazwę",
......@@ -257,6 +269,11 @@
"This means only administrators can use the instance." : "To oznacza, że tylko administratorzy mogą w tej chwili używać aplikacji.",
"Contact your system administrator if this message persists or appeared unexpectedly." : "Skontaktuj się z administratorem, jeśli ten komunikat pojawił się nieoczekiwanie lub wyświetla się ciągle.",
"Thank you for your patience." : "Dziękuję za cierpliwość.",
"Two-step verification" : "Weryfikacja dwuskładnikowa",
"Enhanced security has been enabled for your account. Please authenticate using a second factor." : "Dla Twojego konta uruchomiono wzmocnioną ochronę. Uwierzytelnij przy pomocy drugiego składnika.",
"Cancel login" : "Anuluj logowanie",
"Please authenticate using the selected factor." : "Uwierzytelnij przy pomocy wybranego składnika",
"An error occured while verifying the token" : "Wystąpił błąd podczas weryfikacji tokena",
"You are accessing the server from an untrusted domain." : "Dostajesz się do serwera z niezaufanej domeny.",
"Depending on your configuration, as an administrator you might also be able to use the button below to trust this domain." : "W zależności od konfiguracji, jako administrator możesz także użyć poniższego przycisku aby zaufać tej domenie.",
"Add \"%s\" as trusted domain" : "Dodaj \"%s\" jako domenę zaufaną",
......@@ -270,6 +287,7 @@
"To avoid timeouts with larger installations, you can instead run the following command from your installation directory:" : "Aby uniknąć timeout-ów przy większych instalacjach, możesz zamiast tego uruchomić następującą komendę w katalogu Twojej instalacji:",
"Detailed logs" : "Szczegółowe logi",
"Update needed" : "Wymagana aktualizacja",
"For help, see the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">documentation</a>." : "Aby uzyskać pomoc, zajrzyj do <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentacji</a>.",
"This page will refresh itself when the %s instance is available again." : "Strona odświeży się gdy instancja %s będzie ponownie dostępna."
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);"
}
\ No newline at end of file
......@@ -157,7 +157,7 @@ OC.L10N.register(
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Preverite, ali je v korenu podatkovne mape datoteka \".ocdata\".",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Ni mogoče pridobiti zaklepa %d na \"%s\".",
"Storage unauthorized. %s" : "Dostop do shrambe ni overjen. %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "Nepopolna konfiguracija shrambe. %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "Nepopolna nastavitev shrambe. %s",
"Storage connection error. %s" : "Napaka povezave do shrambe. %s",
"Storage not available" : "Shramba ni na voljo",
"Storage connection timeout. %s" : "Povezava do shrambe je časovno potekla. %s"
......
......@@ -155,7 +155,7 @@
"Please check that the data directory contains a file \".ocdata\" in its root." : "Preverite, ali je v korenu podatkovne mape datoteka \".ocdata\".",
"Could not obtain lock type %d on \"%s\"." : "Ni mogoče pridobiti zaklepa %d na \"%s\".",
"Storage unauthorized. %s" : "Dostop do shrambe ni overjen. %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "Nepopolna konfiguracija shrambe. %s",
"Storage incomplete configuration. %s" : "Nepopolna nastavitev shrambe. %s",
"Storage connection error. %s" : "Napaka povezave do shrambe. %s",
"Storage not available" : "Shramba ni na voljo",
"Storage connection timeout. %s" : "Povezava do shrambe je časovno potekla. %s"
......
......@@ -30,8 +30,10 @@ OC.L10N.register(
"Unable to change full name" : "Nie można zmienić pełnej nazwy",
"Security & setup warnings" : "Ostrzeżenia bezpieczeństwa i konfiguracji",
"Sharing" : "Udostępnianie",
"Server-side encryption" : "Szyfrowanie po stronie serwera",
"External Storage" : "Zewnętrzna zasoby dyskowe",
"Cron" : "Cron",
"Email server" : "Serwer pocztowy",
"Log" : "Logi",
"Updates" : "Aktualizacje",
"Couldn't remove app." : "Nie można usunąć aplikacji.",
......@@ -43,6 +45,8 @@ OC.L10N.register(
"Couldn't update app." : "Nie można uaktualnić aplikacji.",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Czy jesteś pewien/pewna że chcesz dodać \"{domain}\" jako zaufaną domenę?",
"Add trusted domain" : "Dodaj zaufaną domenę",
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Trwa migracja. Proszę poczekać, aż migracja dobiegnie końca.",
"Migration started …" : "Migracja rozpoczęta...",
"Sending..." : "Wysyłam...",
"All" : "Wszystkie",
"No apps found for your version" : "Nie znaleziono aplikacji dla twojej wersji",
......@@ -58,8 +62,12 @@ OC.L10N.register(
"Uninstalling ...." : "Odinstalowywanie....",
"Error while uninstalling app" : "Błąd przy odinstalowywaniu aplikacji",
"Uninstall" : "Odinstaluj",
"Error while loading browser sessions and device tokens" : "Błąd podczas ładowania sesji przeglądarek i tokenów urządzeń",
"Error while creating device token" : "Błąd podczas tworzenia tokena urządzenia.",
"Error while deleting the token" : "Błąd podczas usuwania tokena.",
"Valid until {date}" : "Ważny do {date}",
"Delete" : "Usuń",
"An error occurred: {message}" : "Wystąpił błąd: {message}",
"Select a profile picture" : "Wybierz zdjęcie profilu",
"Very weak password" : "Bardzo słabe hasło",
"Weak password" : "Słabe hasło",
......@@ -68,6 +76,7 @@ OC.L10N.register(
"Strong password" : "Mocne hasło",
"Groups" : "Grupy",
"Unable to delete {objName}" : "Nie można usunąć {objName}",
"Error creating group: {message}" : "Błąd podczas tworzenia grupy: {message}",
"A valid group name must be provided" : "Należy podać prawidłową nazwę grupy",
"deleted {groupName}" : "usunięto {groupName}",
"undo" : "cofnij",
......@@ -77,10 +86,15 @@ OC.L10N.register(
"add group" : "dodaj grupę",
"Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Zmiana hasła spowoduje utratę danych, ponieważ odzyskiwanie danych nie jest włączone dla tego użytkownika",
"A valid username must be provided" : "Należy podać prawidłową nazwę użytkownika",
"Error creating user: {message}" : "Błąd podczas tworzenia użytkownika: {message}",
"A valid password must be provided" : "Należy podać prawidłowe hasło",
"A valid email must be provided" : "Podaj poprawny adres email",
"__language_name__" : "polski",
"Unlimited" : "Bez limitu",
"Personal info" : "Informacje osobiste",
"Sessions" : "Sesje",
"Devices" : "Urządzenia",
"Sync clients" : "Klienty synchronizacji",
"Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Wszystko (Informacje, ostrzeżenia, błędy i poważne problemy, debug)",
"Info, warnings, errors and fatal issues" : "Informacje, ostrzeżenia, błędy i poważne problemy",
"Warnings, errors and fatal issues" : "Ostrzeżenia, błędy i poważne problemy",
......@@ -117,7 +131,11 @@ OC.L10N.register(
"Execute one task with each page loaded" : "Wykonuj jedno zadanie wraz z każdą wczytaną stroną",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php jest zarejestrowany w serwisie webcron do uruchamiania cron.php raz na 15 minut przez http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Użyj systemowej usługi cron do wywoływania cron.php co 15 minut.",
"Enable server-side encryption" : "Włącz szyfrowanie po stronie serwera",
"Be aware that encryption always increases the file size." : "Należy pamiętać, że szyfrowanie zawsze zwiększa rozmiar pliku.",
"This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "To ostatnie ostrzeżenie: Czy na pewno chcesz włączyć szyfrowanie?",
"Enable encryption" : "Włącz szyfrowanie",
"Select default encryption module:" : "Wybierz domyślny moduł szyfrujący:",
"This is used for sending out notifications." : "To jest używane do wysyłania powiadomień",
"Send mode" : "Tryb wysyłki",
"Encryption" : "Szyfrowanie",
......
......@@ -28,8 +28,10 @@
"Unable to change full name" : "Nie można zmienić pełnej nazwy",
"Security & setup warnings" : "Ostrzeżenia bezpieczeństwa i konfiguracji",
"Sharing" : "Udostępnianie",
"Server-side encryption" : "Szyfrowanie po stronie serwera",
"External Storage" : "Zewnętrzna zasoby dyskowe",
"Cron" : "Cron",
"Email server" : "Serwer pocztowy",
"Log" : "Logi",
"Updates" : "Aktualizacje",
"Couldn't remove app." : "Nie można usunąć aplikacji.",
......@@ -41,6 +43,8 @@
"Couldn't update app." : "Nie można uaktualnić aplikacji.",
"Are you really sure you want add \"{domain}\" as trusted domain?" : "Czy jesteś pewien/pewna że chcesz dodać \"{domain}\" jako zaufaną domenę?",
"Add trusted domain" : "Dodaj zaufaną domenę",
"Migration in progress. Please wait until the migration is finished" : "Trwa migracja. Proszę poczekać, aż migracja dobiegnie końca.",
"Migration started …" : "Migracja rozpoczęta...",
"Sending..." : "Wysyłam...",
"All" : "Wszystkie",
"No apps found for your version" : "Nie znaleziono aplikacji dla twojej wersji",
......@@ -56,8 +60,12 @@
"Uninstalling ...." : "Odinstalowywanie....",
"Error while uninstalling app" : "Błąd przy odinstalowywaniu aplikacji",
"Uninstall" : "Odinstaluj",
"Error while loading browser sessions and device tokens" : "Błąd podczas ładowania sesji przeglądarek i tokenów urządzeń",
"Error while creating device token" : "Błąd podczas tworzenia tokena urządzenia.",
"Error while deleting the token" : "Błąd podczas usuwania tokena.",
"Valid until {date}" : "Ważny do {date}",
"Delete" : "Usuń",
"An error occurred: {message}" : "Wystąpił błąd: {message}",
"Select a profile picture" : "Wybierz zdjęcie profilu",
"Very weak password" : "Bardzo słabe hasło",
"Weak password" : "Słabe hasło",
......@@ -66,6 +74,7 @@
"Strong password" : "Mocne hasło",
"Groups" : "Grupy",
"Unable to delete {objName}" : "Nie można usunąć {objName}",
"Error creating group: {message}" : "Błąd podczas tworzenia grupy: {message}",
"A valid group name must be provided" : "Należy podać prawidłową nazwę grupy",
"deleted {groupName}" : "usunięto {groupName}",
"undo" : "cofnij",
......@@ -75,10 +84,15 @@
"add group" : "dodaj grupę",
"Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Zmiana hasła spowoduje utratę danych, ponieważ odzyskiwanie danych nie jest włączone dla tego użytkownika",
"A valid username must be provided" : "Należy podać prawidłową nazwę użytkownika",
"Error creating user: {message}" : "Błąd podczas tworzenia użytkownika: {message}",
"A valid password must be provided" : "Należy podać prawidłowe hasło",
"A valid email must be provided" : "Podaj poprawny adres email",
"__language_name__" : "polski",
"Unlimited" : "Bez limitu",
"Personal info" : "Informacje osobiste",
"Sessions" : "Sesje",
"Devices" : "Urządzenia",
"Sync clients" : "Klienty synchronizacji",
"Everything (fatal issues, errors, warnings, info, debug)" : "Wszystko (Informacje, ostrzeżenia, błędy i poważne problemy, debug)",
"Info, warnings, errors and fatal issues" : "Informacje, ostrzeżenia, błędy i poważne problemy",
"Warnings, errors and fatal issues" : "Ostrzeżenia, błędy i poważne problemy",
......@@ -115,7 +129,11 @@
"Execute one task with each page loaded" : "Wykonuj jedno zadanie wraz z każdą wczytaną stroną",
"cron.php is registered at a webcron service to call cron.php every 15 minutes over http." : "cron.php jest zarejestrowany w serwisie webcron do uruchamiania cron.php raz na 15 minut przez http.",
"Use system's cron service to call the cron.php file every 15 minutes." : "Użyj systemowej usługi cron do wywoływania cron.php co 15 minut.",
"Enable server-side encryption" : "Włącz szyfrowanie po stronie serwera",
"Be aware that encryption always increases the file size." : "Należy pamiętać, że szyfrowanie zawsze zwiększa rozmiar pliku.",
"This is the final warning: Do you really want to enable encryption?" : "To ostatnie ostrzeżenie: Czy na pewno chcesz włączyć szyfrowanie?",
"Enable encryption" : "Włącz szyfrowanie",
"Select default encryption module:" : "Wybierz domyślny moduł szyfrujący:",
"This is used for sending out notifications." : "To jest używane do wysyłania powiadomień",
"Send mode" : "Tryb wysyłki",
"Encryption" : "Szyfrowanie",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment