Commit bd60abbe authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 0916d2ed
......@@ -178,7 +178,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Naziv baze podataka",
"Database tablespace" : "Tablespace (?) baze podataka",
"Database host" : "Glavno računalo (host) baze podataka",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite će se koristiti kao baza podataka. Za veće instalacije preporučujemo da se to promijeni.",
"Finish setup" : "Završite postavke",
"Finishing …" : "Završavanje...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Ova aplikacija zahtjeva JavaScript za ispravan rad. Molimo <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\"> uključite JavaScript</a> i ponovno učitajte stranicu.",
......
......@@ -176,7 +176,6 @@
"Database name" : "Naziv baze podataka",
"Database tablespace" : "Tablespace (?) baze podataka",
"Database host" : "Glavno računalo (host) baze podataka",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite će se koristiti kao baza podataka. Za veće instalacije preporučujemo da se to promijeni.",
"Finish setup" : "Završite postavke",
"Finishing …" : "Završavanje...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Ova aplikacija zahtjeva JavaScript za ispravan rad. Molimo <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\"> uključite JavaScript</a> i ponovno učitajte stranicu.",
......
......@@ -180,7 +180,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Nom de la base de dades",
"Database tablespace" : "Espai de taula de la base de dades",
"Database host" : "Ordinador central de la base de dades",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "S'utilitzarà SQLite com a base de dades. Per instal·lacions grans recomanem que la canvieu.",
"Finish setup" : "Acaba la configuració",
"Finishing …" : "Acabant...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Aquesta aplicació requereix JavaScrip pel seu correcte funcionament. Si us plau <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">Activeu JavaScript</a> i actualitzeu la pàgina.",
......
......@@ -178,7 +178,6 @@
"Database name" : "Nom de la base de dades",
"Database tablespace" : "Espai de taula de la base de dades",
"Database host" : "Ordinador central de la base de dades",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "S'utilitzarà SQLite com a base de dades. Per instal·lacions grans recomanem que la canvieu.",
"Finish setup" : "Acaba la configuració",
"Finishing …" : "Acabant...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Aquesta aplicació requereix JavaScrip pel seu correcte funcionament. Si us plau <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">Activeu JavaScript</a> i actualitzeu la pàgina.",
......
......@@ -189,7 +189,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Název databáze",
"Database tablespace" : "Tabulkový prostor databáze",
"Database host" : "Hostitel databáze",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "Bude použita databáze SQLite. Pro větší instalace doporučujeme toto změnit.",
"Finish setup" : "Dokončit nastavení",
"Finishing …" : "Dokončuji...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Tato aplikace potřebuje pro správnou funkčnost JavaScript. Prosím <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">povolte JavaScript</a> a znovu načtěte stránku.",
......
......@@ -187,7 +187,6 @@
"Database name" : "Název databáze",
"Database tablespace" : "Tabulkový prostor databáze",
"Database host" : "Hostitel databáze",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "Bude použita databáze SQLite. Pro větší instalace doporučujeme toto změnit.",
"Finish setup" : "Dokončit nastavení",
"Finishing …" : "Dokončuji...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Tato aplikace potřebuje pro správnou funkčnost JavaScript. Prosím <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">povolte JavaScript</a> a znovu načtěte stránku.",
......
......@@ -189,7 +189,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Navn på database",
"Database tablespace" : "Database tabelplads",
"Database host" : "Databasehost",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite bliver brugt som database. For større installationer anbefaler vi at ændre dette.",
"Finish setup" : "Afslut opsætning",
"Finishing …" : "Færdigbehandler ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Applikationen kræver JavaScript for at fungere korrekt. <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">Slå venligst JavaScript til</a> og genindlæs siden.",
......
......@@ -187,7 +187,6 @@
"Database name" : "Navn på database",
"Database tablespace" : "Database tabelplads",
"Database host" : "Databasehost",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite bliver brugt som database. For større installationer anbefaler vi at ændre dette.",
"Finish setup" : "Afslut opsætning",
"Finishing …" : "Færdigbehandler ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Applikationen kræver JavaScript for at fungere korrekt. <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">Slå venligst JavaScript til</a> og genindlæs siden.",
......
......@@ -189,7 +189,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Datenbank-Name",
"Database tablespace" : "Datenbank-Tablespace",
"Database host" : "Datenbank-Host",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite wird als Datenbank benutzt. Für größere Installationen wird empfohlen, dies zu ändern.",
"Finish setup" : "Installation abschließen",
"Finishing …" : "Abschließen ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Diese Anwendung benötigt ein aktiviertes JavaScript zum korrekten Betrieb. Bitte <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">aktiviere JavaScript</a> und lade diese Seite neu.",
......
......@@ -187,7 +187,6 @@
"Database name" : "Datenbank-Name",
"Database tablespace" : "Datenbank-Tablespace",
"Database host" : "Datenbank-Host",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite wird als Datenbank benutzt. Für größere Installationen wird empfohlen, dies zu ändern.",
"Finish setup" : "Installation abschließen",
"Finishing …" : "Abschließen ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Diese Anwendung benötigt ein aktiviertes JavaScript zum korrekten Betrieb. Bitte <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">aktiviere JavaScript</a> und lade diese Seite neu.",
......
......@@ -189,7 +189,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Datenbank-Name",
"Database tablespace" : "Datenbank-Tablespace",
"Database host" : "Datenbank-Host",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite wird als Datenbank benutzt. Für größere Installationen wird empfohlen, dieses zu ändern.",
"Finish setup" : "Installation abschließen",
"Finishing …" : "Abschließen ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Diese Anwendung benötigt ein aktiviertes JavaScript, um richtig zu funktionieren. Bitte <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">aktivieren Sie JavaScript</a> und laden Sie diese Seite neu.",
......
......@@ -187,7 +187,6 @@
"Database name" : "Datenbank-Name",
"Database tablespace" : "Datenbank-Tablespace",
"Database host" : "Datenbank-Host",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite wird als Datenbank benutzt. Für größere Installationen wird empfohlen, dieses zu ändern.",
"Finish setup" : "Installation abschließen",
"Finishing …" : "Abschließen ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Diese Anwendung benötigt ein aktiviertes JavaScript, um richtig zu funktionieren. Bitte <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">aktivieren Sie JavaScript</a> und laden Sie diese Seite neu.",
......
......@@ -181,7 +181,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Όνομα βάσης δεδομένων",
"Database tablespace" : "Κενά Πινάκων Βάσης Δεδομένων",
"Database host" : "Διακομιστής βάσης δεδομένων",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "Η SQLIte θα χρησιμοποιηθεί ως βάση δεδομένων. Για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις σας συνιστούμε να το αλλάξετε.",
"Finish setup" : "Ολοκλήρωση εγκατάστασης",
"Finishing …" : "Ολοκλήρωση...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Αυτή η εφαρμογή απαιτεί JavaScript για τη σωστή λειτουργία. Παρακαλώ <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">ενεργοποιήστε τη JavaScript</a> και επαναφορτώστε τη σελίδα.",
......
......@@ -179,7 +179,6 @@
"Database name" : "Όνομα βάσης δεδομένων",
"Database tablespace" : "Κενά Πινάκων Βάσης Δεδομένων",
"Database host" : "Διακομιστής βάσης δεδομένων",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "Η SQLIte θα χρησιμοποιηθεί ως βάση δεδομένων. Για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις σας συνιστούμε να το αλλάξετε.",
"Finish setup" : "Ολοκλήρωση εγκατάστασης",
"Finishing …" : "Ολοκλήρωση...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Αυτή η εφαρμογή απαιτεί JavaScript για τη σωστή λειτουργία. Παρακαλώ <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">ενεργοποιήστε τη JavaScript</a> και επαναφορτώστε τη σελίδα.",
......
......@@ -189,7 +189,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Database name",
"Database tablespace" : "Database tablespace",
"Database host" : "Database host",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite will be used as database. For larger installations we recommend changing this.",
"Finish setup" : "Finish setup",
"Finishing …" : "Finishing …",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page.",
......
......@@ -187,7 +187,6 @@
"Database name" : "Database name",
"Database tablespace" : "Database tablespace",
"Database host" : "Database host",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite will be used as database. For larger installations we recommend changing this.",
"Finish setup" : "Finish setup",
"Finishing …" : "Finishing …",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page.",
......
......@@ -189,7 +189,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Nombre de la base de datos",
"Database tablespace" : "Espacio de tablas de la base de datos",
"Database host" : "Host de la base de datos",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "Se usará SQLite como base de datos. Para instalaciones más grandes, es recomendable cambiar esto.",
"Finish setup" : "Completar la instalación",
"Finishing …" : "Finalizando...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "La aplicación requiere JavaScript para poder operar correctamente. Habilite <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">activar JavaScript</a> y recarge la página.",
......
......@@ -187,7 +187,6 @@
"Database name" : "Nombre de la base de datos",
"Database tablespace" : "Espacio de tablas de la base de datos",
"Database host" : "Host de la base de datos",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "Se usará SQLite como base de datos. Para instalaciones más grandes, es recomendable cambiar esto.",
"Finish setup" : "Completar la instalación",
"Finishing …" : "Finalizando...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "La aplicación requiere JavaScript para poder operar correctamente. Habilite <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">activar JavaScript</a> y recarge la página.",
......
......@@ -176,7 +176,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Andmebasi nimi",
"Database tablespace" : "Andmebaasi tabeliruum",
"Database host" : "Andmebaasi host",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "Andmebaasina kasutatakse SQLite-t. Suuremate paigalduste puhul me soovitame seda muuta.",
"Finish setup" : "Lõpeta seadistamine",
"Finishing …" : "Lõpetamine ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "See rakendus vajab toimimiseks JavaScripti. Palun <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">luba JavaScript</a> ning laadi see leht uuesti.",
......
......@@ -174,7 +174,6 @@
"Database name" : "Andmebasi nimi",
"Database tablespace" : "Andmebaasi tabeliruum",
"Database host" : "Andmebaasi host",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "Andmebaasina kasutatakse SQLite-t. Suuremate paigalduste puhul me soovitame seda muuta.",
"Finish setup" : "Lõpeta seadistamine",
"Finishing …" : "Lõpetamine ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "See rakendus vajab toimimiseks JavaScripti. Palun <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">luba JavaScript</a> ning laadi see leht uuesti.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment