Commit bd60abbe authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 0916d2ed
......@@ -83,6 +83,7 @@ OC.L10N.register(
"Password protect" : "Babestu pasahitzarekin",
"Password" : "Pasahitza",
"Choose a password for the public link" : "Aukeratu pasahitz bat esteka publikorako",
"Allow editing" : "Baimendu editatzea",
"Email link to person" : "Postaz bidali lotura ",
"Send" : "Bidali",
"Set expiration date" : "Ezarri muga data",
......@@ -114,11 +115,15 @@ OC.L10N.register(
"Edit tags" : "Editatu etiketak",
"Error loading dialog template: {error}" : "Errorea elkarrizketa txantiloia kargatzean: {errorea}",
"No tags selected for deletion." : "Ez dira ezabatzeko etiketak hautatu.",
"unknown text" : "testu ezezaguna",
"Hello world!" : "Kaixo Mundua!",
"sunny" : "eguzkitsua",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Kaixo {name}, eguraldia {weather} da",
"Hello {name}" : "Kaixo {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["%n fitxategia jaitsi","jaitsi %n fitxategiak"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Eguneratu {productName} {version} bertsiora, bere denbora behar du.",
"Please reload the page." : "Mesedez birkargatu orria.",
"The update was unsuccessful. " : "Eguneraketa ongi burutu da.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Eguneraketa ongi egin da. Orain zure ownClouderea berbideratua izango zara.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Ezin izan da pasahitza berrezarri tokena baliogabea delako",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Ezin izan da berrezartzeko eposta bidali. Ziurtatu zure erabiltzaile izena egokia dela.",
......@@ -128,9 +133,15 @@ OC.L10N.register(
"New password" : "Pasahitz berria",
"New Password" : "Pasahitz Berria",
"Reset password" : "Berrezarri pasahitza",
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["",""],
"Searching other places" : "Beste lekuak bilatzen",
"No search result in other places" : "Ez da bilaketaren emaitzik lortu beste lekuetan",
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["Bilaketa emaitza {count} beste lekuetan","{count} emaitza lortu dira beste lekuetan"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X-ek ez du sostengurik eta %s gaizki ibili daiteke plataforma honetan. Erabiltzekotan, zure ardurapean.",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Emaitza hobeak izateko, mesedez gogoan hartu GNU/Linux zerbitzari bat erabiltzea.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Dirudi %s instantzia hau 32biteko PHP ingurunean ari dela eta open_basedir php.ini fitxategian konfiguratu dela. Honek 4GB baino gehiagoko fitxategiekin arazoak sor ditzake eta ez da aholkatzen.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Mesedez ezabatu open_basedir ezarpena zure php.ini-tik edo aldatu 64-biteko PHPra.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Dirudi %s instantzia hau 32-biteko PHP inguruan ari dela eta cURL ez dago instalaturik. Honek 4GB baino gehiagoko fitxategiekin arazoak sor ditzake eta ez da aholkatzen.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Mesedez instalatu cURL extensioa eta berrabiarazi zure web zerbitzaria.",
"Personal" : "Pertsonala",
"Users" : "Erabiltzaileak",
"Apps" : "Aplikazioak",
......@@ -178,7 +189,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Datubasearen izena",
"Database tablespace" : "Datu basearen taula-lekua",
"Database host" : "Datubasearen hostalaria",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite erabiliko da datu-base gisa. Instalazio handiagoetarako gomendatzen dugu aldatzea.",
"Finish setup" : "Bukatu konfigurazioa",
"Finishing …" : "Bukatzen...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Aplikazio honek ongi funtzionatzeko JavaScript behar du. Mesedez <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">gaitu JavaScript</a> eta birkargatu orri hau.",
......
......@@ -81,6 +81,7 @@
"Password protect" : "Babestu pasahitzarekin",
"Password" : "Pasahitza",
"Choose a password for the public link" : "Aukeratu pasahitz bat esteka publikorako",
"Allow editing" : "Baimendu editatzea",
"Email link to person" : "Postaz bidali lotura ",
"Send" : "Bidali",
"Set expiration date" : "Ezarri muga data",
......@@ -112,11 +113,15 @@
"Edit tags" : "Editatu etiketak",
"Error loading dialog template: {error}" : "Errorea elkarrizketa txantiloia kargatzean: {errorea}",
"No tags selected for deletion." : "Ez dira ezabatzeko etiketak hautatu.",
"unknown text" : "testu ezezaguna",
"Hello world!" : "Kaixo Mundua!",
"sunny" : "eguzkitsua",
"Hello {name}, the weather is {weather}" : "Kaixo {name}, eguraldia {weather} da",
"Hello {name}" : "Kaixo {name}",
"_download %n file_::_download %n files_" : ["%n fitxategia jaitsi","jaitsi %n fitxategiak"],
"Updating {productName} to version {version}, this may take a while." : "Eguneratu {productName} {version} bertsiora, bere denbora behar du.",
"Please reload the page." : "Mesedez birkargatu orria.",
"The update was unsuccessful. " : "Eguneraketa ongi burutu da.",
"The update was successful. Redirecting you to ownCloud now." : "Eguneraketa ongi egin da. Orain zure ownClouderea berbideratua izango zara.",
"Couldn't reset password because the token is invalid" : "Ezin izan da pasahitza berrezarri tokena baliogabea delako",
"Couldn't send reset email. Please make sure your username is correct." : "Ezin izan da berrezartzeko eposta bidali. Ziurtatu zure erabiltzaile izena egokia dela.",
......@@ -126,9 +131,15 @@
"New password" : "Pasahitz berria",
"New Password" : "Pasahitz Berria",
"Reset password" : "Berrezarri pasahitza",
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["",""],
"Searching other places" : "Beste lekuak bilatzen",
"No search result in other places" : "Ez da bilaketaren emaitzik lortu beste lekuetan",
"_{count} search result in other places_::_{count} search results in other places_" : ["Bilaketa emaitza {count} beste lekuetan","{count} emaitza lortu dira beste lekuetan"],
"Mac OS X is not supported and %s will not work properly on this platform. Use it at your own risk! " : "Mac OS X-ek ez du sostengurik eta %s gaizki ibili daiteke plataforma honetan. Erabiltzekotan, zure ardurapean.",
"For the best results, please consider using a GNU/Linux server instead." : "Emaitza hobeak izateko, mesedez gogoan hartu GNU/Linux zerbitzari bat erabiltzea.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and the open_basedir has been configured in php.ini. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Dirudi %s instantzia hau 32biteko PHP ingurunean ari dela eta open_basedir php.ini fitxategian konfiguratu dela. Honek 4GB baino gehiagoko fitxategiekin arazoak sor ditzake eta ez da aholkatzen.",
"Please remove the open_basedir setting within your php.ini or switch to 64-bit PHP." : "Mesedez ezabatu open_basedir ezarpena zure php.ini-tik edo aldatu 64-biteko PHPra.",
"It seems that this %s instance is running on a 32-bit PHP environment and cURL is not installed. This will lead to problems with files over 4GB and is highly discouraged." : "Dirudi %s instantzia hau 32-biteko PHP inguruan ari dela eta cURL ez dago instalaturik. Honek 4GB baino gehiagoko fitxategiekin arazoak sor ditzake eta ez da aholkatzen.",
"Please install the cURL extension and restart your webserver." : "Mesedez instalatu cURL extensioa eta berrabiarazi zure web zerbitzaria.",
"Personal" : "Pertsonala",
"Users" : "Erabiltzaileak",
"Apps" : "Aplikazioak",
......@@ -176,7 +187,6 @@
"Database name" : "Datubasearen izena",
"Database tablespace" : "Datu basearen taula-lekua",
"Database host" : "Datubasearen hostalaria",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite erabiliko da datu-base gisa. Instalazio handiagoetarako gomendatzen dugu aldatzea.",
"Finish setup" : "Bukatu konfigurazioa",
"Finishing …" : "Bukatzen...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Aplikazio honek ongi funtzionatzeko JavaScript behar du. Mesedez <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">gaitu JavaScript</a> eta birkargatu orri hau.",
......
......@@ -189,7 +189,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Tietokannan nimi",
"Database tablespace" : "Tietokannan taulukkotila",
"Database host" : "Tietokantapalvelin",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLitea käytetään tietokantana. Laajoja asennuksia varten tämä asetus kannattaa muuttaa. ",
"Finish setup" : "Viimeistele asennus",
"Finishing …" : "Valmistellaan…",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Tämä sovellus vaatii JavaScript-tuen toimiakseen. <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">Ota JavaScript käyttöön</a> ja päivitä sivu.",
......
......@@ -187,7 +187,6 @@
"Database name" : "Tietokannan nimi",
"Database tablespace" : "Tietokannan taulukkotila",
"Database host" : "Tietokantapalvelin",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLitea käytetään tietokantana. Laajoja asennuksia varten tämä asetus kannattaa muuttaa. ",
"Finish setup" : "Viimeistele asennus",
"Finishing …" : "Valmistellaan…",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Tämä sovellus vaatii JavaScript-tuen toimiakseen. <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">Ota JavaScript käyttöön</a> ja päivitä sivu.",
......
......@@ -189,7 +189,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Nom de la base de données",
"Database tablespace" : "Tablespace de la base de données",
"Database host" : "Hôte de la base de données",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite va être utilisée comme base de données. Pour des installations plus volumineuses, nous vous conseillons de changer ce réglage.",
"Finish setup" : "Terminer l'installation",
"Finishing …" : "Finalisation …",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Cette application nécessite JavaScript pour fonctionner correctement. Veuillez <a href=\"http://www.enable-javascript.com/fr/\" target=\"_blank\">activer JavaScript</a> puis charger à nouveau cette page.",
......
......@@ -187,7 +187,6 @@
"Database name" : "Nom de la base de données",
"Database tablespace" : "Tablespace de la base de données",
"Database host" : "Hôte de la base de données",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite va être utilisée comme base de données. Pour des installations plus volumineuses, nous vous conseillons de changer ce réglage.",
"Finish setup" : "Terminer l'installation",
"Finishing …" : "Finalisation …",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Cette application nécessite JavaScript pour fonctionner correctement. Veuillez <a href=\"http://www.enable-javascript.com/fr/\" target=\"_blank\">activer JavaScript</a> puis charger à nouveau cette page.",
......
......@@ -189,7 +189,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Nome da base de datos",
"Database tablespace" : "Táboa de espazos da base de datos",
"Database host" : "Servidor da base de datos",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "Empregarase SQLite como base de datos. Para instalacións máis grandes recomendámoslle que cambie isto.",
"Finish setup" : "Rematar a configuración",
"Finishing …" : "Rematando ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Este aplicativo precisa JavaScript para funcionar. Por favor <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">habilite JavaScript</a> e recargue a páxina.",
......
......@@ -187,7 +187,6 @@
"Database name" : "Nome da base de datos",
"Database tablespace" : "Táboa de espazos da base de datos",
"Database host" : "Servidor da base de datos",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "Empregarase SQLite como base de datos. Para instalacións máis grandes recomendámoslle que cambie isto.",
"Finish setup" : "Rematar a configuración",
"Finishing …" : "Rematando ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Este aplicativo precisa JavaScript para funcionar. Por favor <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">habilite JavaScript</a> e recargue a páxina.",
......
......@@ -189,7 +189,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Naziv baze podataka",
"Database tablespace" : "Tablespace (?) baze podataka",
"Database host" : "Glavno računalo baze podataka",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite će se koristiti kao baza podataka. Za veće instalacije preporučujemo da se to promijeni.",
"Finish setup" : "Završite postavljanje",
"Finishing …" : "Završavanje...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Ova aplikacija zahtjeva JavaScript za ispravan rad. Molimo <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\"> uključite JavaScript</a> i ponovno učitajte stranicu.",
......
......@@ -187,7 +187,6 @@
"Database name" : "Naziv baze podataka",
"Database tablespace" : "Tablespace (?) baze podataka",
"Database host" : "Glavno računalo baze podataka",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite će se koristiti kao baza podataka. Za veće instalacije preporučujemo da se to promijeni.",
"Finish setup" : "Završite postavljanje",
"Finishing …" : "Završavanje...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Ova aplikacija zahtjeva JavaScript za ispravan rad. Molimo <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\"> uključite JavaScript</a> i ponovno učitajte stranicu.",
......
......@@ -188,7 +188,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Az adatbázis neve",
"Database tablespace" : "Az adatbázis táblázattér (tablespace)",
"Database host" : "Adatbázis szerver",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "Adatbázisként az SQLite-ot fogjuk használni. Nagyobb telepítések esetén javasoljuk, hogy változtassa meg ezt a beállítást.",
"Finish setup" : "A beállítások befejezése",
"Finishing …" : "Befejezés ...",
"%s is available. Get more information on how to update." : "%s rendelkezésre áll. További információ a frissítéshez.",
......
......@@ -186,7 +186,6 @@
"Database name" : "Az adatbázis neve",
"Database tablespace" : "Az adatbázis táblázattér (tablespace)",
"Database host" : "Adatbázis szerver",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "Adatbázisként az SQLite-ot fogjuk használni. Nagyobb telepítések esetén javasoljuk, hogy változtassa meg ezt a beállítást.",
"Finish setup" : "A beállítások befejezése",
"Finishing …" : "Befejezés ...",
"%s is available. Get more information on how to update." : "%s rendelkezésre áll. További információ a frissítéshez.",
......
......@@ -189,7 +189,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Nama basis data",
"Database tablespace" : "Tablespace basis data",
"Database host" : "Host basis data",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite akan digunakan sebagai basis data. Untuk instalasi yang lebih besar, kami merekomendasikan untuk mengubah setelan ini.",
"Finish setup" : "Selesaikan instalasi",
"Finishing …" : "Menyelesaikan ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Aplikasi ini memerlukan JavaScript untuk beroperasi dengan benar. Mohon <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">aktifkan JavaScript</a> dan muat ulang halaman.",
......
......@@ -187,7 +187,6 @@
"Database name" : "Nama basis data",
"Database tablespace" : "Tablespace basis data",
"Database host" : "Host basis data",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite akan digunakan sebagai basis data. Untuk instalasi yang lebih besar, kami merekomendasikan untuk mengubah setelan ini.",
"Finish setup" : "Selesaikan instalasi",
"Finishing …" : "Menyelesaikan ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Aplikasi ini memerlukan JavaScript untuk beroperasi dengan benar. Mohon <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">aktifkan JavaScript</a> dan muat ulang halaman.",
......
......@@ -189,7 +189,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "Nome del database",
"Database tablespace" : "Spazio delle tabelle del database",
"Database host" : "Host del database",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite sarà utilizzato come database. Per installazioni più grandi consigliamo di cambiarlo.",
"Finish setup" : "Termina configurazione",
"Finishing …" : "Completamento...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Questa applicazione richiede JavaScript per un corretto funzionamento. <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">Abilita JavaScript</a> e ricarica questa pagina.",
......
......@@ -187,7 +187,6 @@
"Database name" : "Nome del database",
"Database tablespace" : "Spazio delle tabelle del database",
"Database host" : "Host del database",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite sarà utilizzato come database. Per installazioni più grandi consigliamo di cambiarlo.",
"Finish setup" : "Termina configurazione",
"Finishing …" : "Completamento...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "Questa applicazione richiede JavaScript per un corretto funzionamento. <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">Abilita JavaScript</a> e ricarica questa pagina.",
......
......@@ -189,7 +189,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "データベース名",
"Database tablespace" : "データベースの表領域",
"Database host" : "データベースのホスト名",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite をデータベースとして利用します。大規模な運用では、利用しないことをお勧めします。",
"Finish setup" : "セットアップを完了します",
"Finishing …" : "作業を完了しています ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "このアプリケーションは使用する為、JavaScriptが必要です。\n<a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">JavaScriptを有効にし</a>、ページを更新してください。 ",
......
......@@ -187,7 +187,6 @@
"Database name" : "データベース名",
"Database tablespace" : "データベースの表領域",
"Database host" : "データベースのホスト名",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite をデータベースとして利用します。大規模な運用では、利用しないことをお勧めします。",
"Finish setup" : "セットアップを完了します",
"Finishing …" : "作業を完了しています ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "このアプリケーションは使用する為、JavaScriptが必要です。\n<a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">JavaScriptを有効にし</a>、ページを更新してください。 ",
......
......@@ -189,7 +189,6 @@ OC.L10N.register(
"Database name" : "데이터베이스 이름",
"Database tablespace" : "데이터베이스 테이블 공간",
"Database host" : "데이터베이스 호스트",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite 데이터베이스를 사용합니다. 큰 규모의 파일을 관리하는 데에는 추천하지 않습니다.",
"Finish setup" : "설치 완료",
"Finishing …" : "완료 중 ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "이 앱이 올바르게 작동하려면 JavaScript가 필요합니다. <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">JavaScript를 활성화</a>한 다음 페이지를 새로 고치십시오.",
......
......@@ -187,7 +187,6 @@
"Database name" : "데이터베이스 이름",
"Database tablespace" : "데이터베이스 테이블 공간",
"Database host" : "데이터베이스 호스트",
"SQLite will be used as database. For larger installations we recommend to change this." : "SQLite 데이터베이스를 사용합니다. 큰 규모의 파일을 관리하는 데에는 추천하지 않습니다.",
"Finish setup" : "설치 완료",
"Finishing …" : "완료 중 ...",
"This application requires JavaScript for correct operation. Please <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">enable JavaScript</a> and reload the page." : "이 앱이 올바르게 작동하려면 JavaScript가 필요합니다. <a href=\"http://enable-javascript.com/\" target=\"_blank\">JavaScript를 활성화</a>한 다음 페이지를 새로 고치십시오.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment