Commit bd60abbe authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 0916d2ed
...@@ -55,11 +55,13 @@ OC.L10N.register( ...@@ -55,11 +55,13 @@ OC.L10N.register(
"Download" : "Deskargatu", "Download" : "Deskargatu",
"Select" : "hautatu", "Select" : "hautatu",
"Pending" : "Zain", "Pending" : "Zain",
"Unable to determine date" : "Ezin izan da data zehaztu",
"Error moving file." : "Errorea fitxategia mugitzean.", "Error moving file." : "Errorea fitxategia mugitzean.",
"Error moving file" : "Errorea fitxategia mugitzean", "Error moving file" : "Errorea fitxategia mugitzean",
"Error" : "Errorea", "Error" : "Errorea",
"Could not rename file" : "Ezin izan da fitxategia berrizendatu", "Could not rename file" : "Ezin izan da fitxategia berrizendatu",
"Error deleting file." : "Errorea fitxategia ezabatzerakoan.", "Error deleting file." : "Errorea fitxategia ezabatzerakoan.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Karpeta honetan ez dago sarrerarik '{filter}' iragazkiarekin bat egiten dutenak",
"Name" : "Izena", "Name" : "Izena",
"Size" : "Tamaina", "Size" : "Tamaina",
"Modified" : "Aldatuta", "Modified" : "Aldatuta",
...@@ -75,6 +77,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -75,6 +77,7 @@ OC.L10N.register(
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Enkriptazioa desgaitua izan da baina zure fitxategiak oraindik enkriptatuta daude. Mesedez jo zure ezarpen pertsonaletara zure fitxategiak dekodifikatzeko.", "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Enkriptazioa desgaitua izan da baina zure fitxategiak oraindik enkriptatuta daude. Mesedez jo zure ezarpen pertsonaletara zure fitxategiak dekodifikatzeko.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["",""], "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["",""],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} eta {files}", "{dirs} and {files}" : "{dirs} eta {files}",
"Favorited" : "Gogokoa",
"Favorite" : "Gogokoa", "Favorite" : "Gogokoa",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s ezin izan da berrizendatu ezabatua zegoen eta", "%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s ezin izan da berrizendatu ezabatua zegoen eta",
"%s could not be renamed" : "%s ezin da berrizendatu", "%s could not be renamed" : "%s ezin da berrizendatu",
...@@ -94,9 +97,15 @@ OC.L10N.register( ...@@ -94,9 +97,15 @@ OC.L10N.register(
"From link" : "Estekatik", "From link" : "Estekatik",
"Upload" : "Igo", "Upload" : "Igo",
"Cancel upload" : "Ezeztatu igoera", "Cancel upload" : "Ezeztatu igoera",
"No files yet" : "Oraingoz fitxategirik ez",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Igo edukiren bat edo sinkronizatu zure gailuekin!",
"No entries found in this folder" : "Ez da sarrerarik aurkitu karpeta honetan",
"Select all" : "Hautatu dena",
"Upload too large" : "Igoera handiegia da", "Upload too large" : "Igoera handiegia da",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Igotzen saiatzen ari zaren fitxategiak zerbitzari honek igotzeko onartzen duena baino handiagoak dira.", "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Igotzen saiatzen ari zaren fitxategiak zerbitzari honek igotzeko onartzen duena baino handiagoak dira.",
"Files are being scanned, please wait." : "Fitxategiak eskaneatzen ari da, itxoin mezedez.", "Files are being scanned, please wait." : "Fitxategiak eskaneatzen ari da, itxoin mezedez.",
"Currently scanning" : "Eskaneatzen une honetan" "Currently scanning" : "Eskaneatzen une honetan",
"No favorites" : "Gogokorik ez",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Gogokotzat markatutako fitxategi eta karpeta hemen agertuko dira"
}, },
"nplurals=2; plural=(n != 1);"); "nplurals=2; plural=(n != 1);");
...@@ -53,11 +53,13 @@ ...@@ -53,11 +53,13 @@
"Download" : "Deskargatu", "Download" : "Deskargatu",
"Select" : "hautatu", "Select" : "hautatu",
"Pending" : "Zain", "Pending" : "Zain",
"Unable to determine date" : "Ezin izan da data zehaztu",
"Error moving file." : "Errorea fitxategia mugitzean.", "Error moving file." : "Errorea fitxategia mugitzean.",
"Error moving file" : "Errorea fitxategia mugitzean", "Error moving file" : "Errorea fitxategia mugitzean",
"Error" : "Errorea", "Error" : "Errorea",
"Could not rename file" : "Ezin izan da fitxategia berrizendatu", "Could not rename file" : "Ezin izan da fitxategia berrizendatu",
"Error deleting file." : "Errorea fitxategia ezabatzerakoan.", "Error deleting file." : "Errorea fitxategia ezabatzerakoan.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Karpeta honetan ez dago sarrerarik '{filter}' iragazkiarekin bat egiten dutenak",
"Name" : "Izena", "Name" : "Izena",
"Size" : "Tamaina", "Size" : "Tamaina",
"Modified" : "Aldatuta", "Modified" : "Aldatuta",
...@@ -73,6 +75,7 @@ ...@@ -73,6 +75,7 @@
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Enkriptazioa desgaitua izan da baina zure fitxategiak oraindik enkriptatuta daude. Mesedez jo zure ezarpen pertsonaletara zure fitxategiak dekodifikatzeko.", "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Enkriptazioa desgaitua izan da baina zure fitxategiak oraindik enkriptatuta daude. Mesedez jo zure ezarpen pertsonaletara zure fitxategiak dekodifikatzeko.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["",""], "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["",""],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} eta {files}", "{dirs} and {files}" : "{dirs} eta {files}",
"Favorited" : "Gogokoa",
"Favorite" : "Gogokoa", "Favorite" : "Gogokoa",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s ezin izan da berrizendatu ezabatua zegoen eta", "%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s ezin izan da berrizendatu ezabatua zegoen eta",
"%s could not be renamed" : "%s ezin da berrizendatu", "%s could not be renamed" : "%s ezin da berrizendatu",
...@@ -92,9 +95,15 @@ ...@@ -92,9 +95,15 @@
"From link" : "Estekatik", "From link" : "Estekatik",
"Upload" : "Igo", "Upload" : "Igo",
"Cancel upload" : "Ezeztatu igoera", "Cancel upload" : "Ezeztatu igoera",
"No files yet" : "Oraingoz fitxategirik ez",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Igo edukiren bat edo sinkronizatu zure gailuekin!",
"No entries found in this folder" : "Ez da sarrerarik aurkitu karpeta honetan",
"Select all" : "Hautatu dena",
"Upload too large" : "Igoera handiegia da", "Upload too large" : "Igoera handiegia da",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Igotzen saiatzen ari zaren fitxategiak zerbitzari honek igotzeko onartzen duena baino handiagoak dira.", "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Igotzen saiatzen ari zaren fitxategiak zerbitzari honek igotzeko onartzen duena baino handiagoak dira.",
"Files are being scanned, please wait." : "Fitxategiak eskaneatzen ari da, itxoin mezedez.", "Files are being scanned, please wait." : "Fitxategiak eskaneatzen ari da, itxoin mezedez.",
"Currently scanning" : "Eskaneatzen une honetan" "Currently scanning" : "Eskaneatzen une honetan",
"No favorites" : "Gogokorik ez",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Gogokotzat markatutako fitxategi eta karpeta hemen agertuko dira"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);" },"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
} }
\ No newline at end of file
...@@ -13,11 +13,11 @@ OC.L10N.register( ...@@ -13,11 +13,11 @@ OC.L10N.register(
"The target folder has been moved or deleted." : "Folder tujuan telah dipindahkan atau dihapus.", "The target folder has been moved or deleted." : "Folder tujuan telah dipindahkan atau dihapus.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Nama %s sudah digunakan dalam folder %s. Silakan pilih nama yang berbeda.", "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Nama %s sudah digunakan dalam folder %s. Silakan pilih nama yang berbeda.",
"Not a valid source" : "Sumber tidak sah", "Not a valid source" : "Sumber tidak sah",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Server tidak megizinkan untuk membuka URL, mohon periksa konfigurasi server", "Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Server tidak mengizinkan untuk membuka URL, mohon periksa konfigurasi server",
"The file exceeds your quota by %s" : "Berkas melampaui kuota Anda oleh %s", "The file exceeds your quota by %s" : "Berkas melampaui kuota Anda oleh %s",
"Error while downloading %s to %s" : "Kesalahan saat mengunduh %s ke %s", "Error while downloading %s to %s" : "Kesalahan saat mengunduh %s ke %s",
"Error when creating the file" : "Kesalahan saat membuat berkas", "Error when creating the file" : "Kesalahan saat membuat berkas",
"Folder name cannot be empty." : "Nama folder tidak bolh kosong.", "Folder name cannot be empty." : "Nama folder tidak boleh kosong.",
"Error when creating the folder" : "Kesalahan saat membuat folder", "Error when creating the folder" : "Kesalahan saat membuat folder",
"Unable to set upload directory." : "Tidak dapat mengatur folder unggah", "Unable to set upload directory." : "Tidak dapat mengatur folder unggah",
"Invalid Token" : "Token tidak sah", "Invalid Token" : "Token tidak sah",
...@@ -53,12 +53,15 @@ OC.L10N.register( ...@@ -53,12 +53,15 @@ OC.L10N.register(
"Disconnect storage" : "Memutuskan penyimpaan", "Disconnect storage" : "Memutuskan penyimpaan",
"Unshare" : "Batalkan berbagi", "Unshare" : "Batalkan berbagi",
"Download" : "Unduh", "Download" : "Unduh",
"Select" : "Pilih",
"Pending" : "Menunggu", "Pending" : "Menunggu",
"Unable to determine date" : "Tidak dapat menentukan tanggal",
"Error moving file." : "Kesalahan saat memindahkan berkas.", "Error moving file." : "Kesalahan saat memindahkan berkas.",
"Error moving file" : "Kesalahan saat memindahkan berkas", "Error moving file" : "Kesalahan saat memindahkan berkas",
"Error" : "Kesalahan ", "Error" : "Kesalahan ",
"Could not rename file" : "Tidak dapat mengubah nama berkas", "Could not rename file" : "Tidak dapat mengubah nama berkas",
"Error deleting file." : "Kesalahan saat menghapus berkas.", "Error deleting file." : "Kesalahan saat menghapus berkas.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Tidak ada entri di folder ini yang cocok dengan '{filter}'",
"Name" : "Nama", "Name" : "Nama",
"Size" : "Ukuran", "Size" : "Ukuran",
"Modified" : "Dimodifikasi", "Modified" : "Dimodifikasi",
...@@ -72,8 +75,9 @@ OC.L10N.register( ...@@ -72,8 +75,9 @@ OC.L10N.register(
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikasi Enskripsi telah diaktifkan tetapi kunci tidak diinisialisasi, silakan log-out dan log-in lagi", "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikasi Enskripsi telah diaktifkan tetapi kunci tidak diinisialisasi, silakan log-out dan log-in lagi",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Kunci privat tidak sah untuk Aplikasi Enskripsi. Silakan perbarui sandi kunci privat anda pada pengaturan pribadi untuk memulihkan akses ke berkas anda yang dienskripsi.", "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Kunci privat tidak sah untuk Aplikasi Enskripsi. Silakan perbarui sandi kunci privat anda pada pengaturan pribadi untuk memulihkan akses ke berkas anda yang dienskripsi.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Enskripi telah dinonaktifkan tetapi berkas anda tetap dienskripsi. Silakan menuju ke pengaturan pribadi untuk deskrip berkas anda.", "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Enskripi telah dinonaktifkan tetapi berkas anda tetap dienskripsi. Silakan menuju ke pengaturan pribadi untuk deskrip berkas anda.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : [""], "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["cocok dengan '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} dan {files}", "{dirs} and {files}" : "{dirs} dan {files}",
"Favorited" : "Difavoritkan",
"Favorite" : "Favorit", "Favorite" : "Favorit",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s tidak dapat diubah namanya kerena telah dihapus", "%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s tidak dapat diubah namanya kerena telah dihapus",
"%s could not be renamed" : "%s tidak dapat diubah nama", "%s could not be renamed" : "%s tidak dapat diubah nama",
...@@ -93,11 +97,15 @@ OC.L10N.register( ...@@ -93,11 +97,15 @@ OC.L10N.register(
"From link" : "Dari tautan", "From link" : "Dari tautan",
"Upload" : "Unggah", "Upload" : "Unggah",
"Cancel upload" : "Batal unggah", "Cancel upload" : "Batal unggah",
"No files yet" : "Masih tidak ada berkas",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Unggah beberapa konten dan sinkronisasikan dengan perangkat Anda!",
"No entries found in this folder" : "Tidak ada entri yang ditemukan dalam folder ini", "No entries found in this folder" : "Tidak ada entri yang ditemukan dalam folder ini",
"Select all" : "Pilih Semua", "Select all" : "Pilih Semua",
"Upload too large" : "Yang diunggah terlalu besar", "Upload too large" : "Yang diunggah terlalu besar",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Berkas yang dicoba untuk diunggah melebihi ukuran maksimum pengunggahan berkas di server ini.", "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Berkas yang dicoba untuk diunggah melebihi ukuran maksimum pengunggahan berkas di server ini.",
"Files are being scanned, please wait." : "Berkas sedang dipindai, silakan tunggu.", "Files are being scanned, please wait." : "Berkas sedang dipindai, silakan tunggu.",
"Currently scanning" : "Pemindaian terbaru" "Currently scanning" : "Pemindaian terbaru",
"No favorites" : "Tidak ada favorit",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Berkas dan folder yang Anda tandai sebagai favorit akan ditampilkan disini."
}, },
"nplurals=1; plural=0;"); "nplurals=1; plural=0;");
...@@ -11,11 +11,11 @@ ...@@ -11,11 +11,11 @@
"The target folder has been moved or deleted." : "Folder tujuan telah dipindahkan atau dihapus.", "The target folder has been moved or deleted." : "Folder tujuan telah dipindahkan atau dihapus.",
"The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Nama %s sudah digunakan dalam folder %s. Silakan pilih nama yang berbeda.", "The name %s is already used in the folder %s. Please choose a different name." : "Nama %s sudah digunakan dalam folder %s. Silakan pilih nama yang berbeda.",
"Not a valid source" : "Sumber tidak sah", "Not a valid source" : "Sumber tidak sah",
"Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Server tidak megizinkan untuk membuka URL, mohon periksa konfigurasi server", "Server is not allowed to open URLs, please check the server configuration" : "Server tidak mengizinkan untuk membuka URL, mohon periksa konfigurasi server",
"The file exceeds your quota by %s" : "Berkas melampaui kuota Anda oleh %s", "The file exceeds your quota by %s" : "Berkas melampaui kuota Anda oleh %s",
"Error while downloading %s to %s" : "Kesalahan saat mengunduh %s ke %s", "Error while downloading %s to %s" : "Kesalahan saat mengunduh %s ke %s",
"Error when creating the file" : "Kesalahan saat membuat berkas", "Error when creating the file" : "Kesalahan saat membuat berkas",
"Folder name cannot be empty." : "Nama folder tidak bolh kosong.", "Folder name cannot be empty." : "Nama folder tidak boleh kosong.",
"Error when creating the folder" : "Kesalahan saat membuat folder", "Error when creating the folder" : "Kesalahan saat membuat folder",
"Unable to set upload directory." : "Tidak dapat mengatur folder unggah", "Unable to set upload directory." : "Tidak dapat mengatur folder unggah",
"Invalid Token" : "Token tidak sah", "Invalid Token" : "Token tidak sah",
...@@ -51,12 +51,15 @@ ...@@ -51,12 +51,15 @@
"Disconnect storage" : "Memutuskan penyimpaan", "Disconnect storage" : "Memutuskan penyimpaan",
"Unshare" : "Batalkan berbagi", "Unshare" : "Batalkan berbagi",
"Download" : "Unduh", "Download" : "Unduh",
"Select" : "Pilih",
"Pending" : "Menunggu", "Pending" : "Menunggu",
"Unable to determine date" : "Tidak dapat menentukan tanggal",
"Error moving file." : "Kesalahan saat memindahkan berkas.", "Error moving file." : "Kesalahan saat memindahkan berkas.",
"Error moving file" : "Kesalahan saat memindahkan berkas", "Error moving file" : "Kesalahan saat memindahkan berkas",
"Error" : "Kesalahan ", "Error" : "Kesalahan ",
"Could not rename file" : "Tidak dapat mengubah nama berkas", "Could not rename file" : "Tidak dapat mengubah nama berkas",
"Error deleting file." : "Kesalahan saat menghapus berkas.", "Error deleting file." : "Kesalahan saat menghapus berkas.",
"No entries in this folder match '{filter}'" : "Tidak ada entri di folder ini yang cocok dengan '{filter}'",
"Name" : "Nama", "Name" : "Nama",
"Size" : "Ukuran", "Size" : "Ukuran",
"Modified" : "Dimodifikasi", "Modified" : "Dimodifikasi",
...@@ -70,8 +73,9 @@ ...@@ -70,8 +73,9 @@
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikasi Enskripsi telah diaktifkan tetapi kunci tidak diinisialisasi, silakan log-out dan log-in lagi", "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikasi Enskripsi telah diaktifkan tetapi kunci tidak diinisialisasi, silakan log-out dan log-in lagi",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Kunci privat tidak sah untuk Aplikasi Enskripsi. Silakan perbarui sandi kunci privat anda pada pengaturan pribadi untuk memulihkan akses ke berkas anda yang dienskripsi.", "Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Kunci privat tidak sah untuk Aplikasi Enskripsi. Silakan perbarui sandi kunci privat anda pada pengaturan pribadi untuk memulihkan akses ke berkas anda yang dienskripsi.",
"Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Enskripi telah dinonaktifkan tetapi berkas anda tetap dienskripsi. Silakan menuju ke pengaturan pribadi untuk deskrip berkas anda.", "Encryption was disabled but your files are still encrypted. Please go to your personal settings to decrypt your files." : "Enskripi telah dinonaktifkan tetapi berkas anda tetap dienskripsi. Silakan menuju ke pengaturan pribadi untuk deskrip berkas anda.",
"_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : [""], "_matches '{filter}'_::_match '{filter}'_" : ["cocok dengan '{filter}'"],
"{dirs} and {files}" : "{dirs} dan {files}", "{dirs} and {files}" : "{dirs} dan {files}",
"Favorited" : "Difavoritkan",
"Favorite" : "Favorit", "Favorite" : "Favorit",
"%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s tidak dapat diubah namanya kerena telah dihapus", "%s could not be renamed as it has been deleted" : "%s tidak dapat diubah namanya kerena telah dihapus",
"%s could not be renamed" : "%s tidak dapat diubah nama", "%s could not be renamed" : "%s tidak dapat diubah nama",
...@@ -91,11 +95,15 @@ ...@@ -91,11 +95,15 @@
"From link" : "Dari tautan", "From link" : "Dari tautan",
"Upload" : "Unggah", "Upload" : "Unggah",
"Cancel upload" : "Batal unggah", "Cancel upload" : "Batal unggah",
"No files yet" : "Masih tidak ada berkas",
"Upload some content or sync with your devices!" : "Unggah beberapa konten dan sinkronisasikan dengan perangkat Anda!",
"No entries found in this folder" : "Tidak ada entri yang ditemukan dalam folder ini", "No entries found in this folder" : "Tidak ada entri yang ditemukan dalam folder ini",
"Select all" : "Pilih Semua", "Select all" : "Pilih Semua",
"Upload too large" : "Yang diunggah terlalu besar", "Upload too large" : "Yang diunggah terlalu besar",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Berkas yang dicoba untuk diunggah melebihi ukuran maksimum pengunggahan berkas di server ini.", "The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Berkas yang dicoba untuk diunggah melebihi ukuran maksimum pengunggahan berkas di server ini.",
"Files are being scanned, please wait." : "Berkas sedang dipindai, silakan tunggu.", "Files are being scanned, please wait." : "Berkas sedang dipindai, silakan tunggu.",
"Currently scanning" : "Pemindaian terbaru" "Currently scanning" : "Pemindaian terbaru",
"No favorites" : "Tidak ada favorit",
"Files and folders you mark as favorite will show up here" : "Berkas dan folder yang Anda tandai sebagai favorit akan ditampilkan disini."
},"pluralForm" :"nplurals=1; plural=0;" },"pluralForm" :"nplurals=1; plural=0;"
} }
\ No newline at end of file
...@@ -13,6 +13,9 @@ OC.L10N.register( ...@@ -13,6 +13,9 @@ OC.L10N.register(
"Please repeat the new recovery password" : "Mesedez errepikatu berreskuratze pasahitz berria", "Please repeat the new recovery password" : "Mesedez errepikatu berreskuratze pasahitz berria",
"Password successfully changed." : "Pasahitza behar bezala aldatu da.", "Password successfully changed." : "Pasahitza behar bezala aldatu da.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Ezin izan da pasahitza aldatu. Agian pasahitz zaharra okerrekoa da.", "Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Ezin izan da pasahitza aldatu. Agian pasahitz zaharra okerrekoa da.",
"Could not update the private key password." : "Ezin izan da gako pribatu pasahitza eguneratu. ",
"The old password was not correct, please try again." : "Pasahitz zaharra ez da egokia. Mesedez, saiatu berriro.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Oraingo pasahitza ez da egokia. Mesedez, saiatu berriro.",
"Private key password successfully updated." : "Gako pasahitz pribatu behar bezala eguneratu da.", "Private key password successfully updated." : "Gako pasahitz pribatu behar bezala eguneratu da.",
"File recovery settings updated" : "Fitxategi berreskuratze ezarpenak eguneratuak", "File recovery settings updated" : "Fitxategi berreskuratze ezarpenak eguneratuak",
"Could not update file recovery" : "Ezin da fitxategi berreskuratzea eguneratu", "Could not update file recovery" : "Ezin da fitxategi berreskuratzea eguneratu",
...@@ -23,8 +26,10 @@ OC.L10N.register( ...@@ -23,8 +26,10 @@ OC.L10N.register(
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Hasierako enkriptazioa hasi da... Honek denbora har dezake. Mesedez itxaron.", "Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Hasierako enkriptazioa hasi da... Honek denbora har dezake. Mesedez itxaron.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Hasierako enkriptaketa abian... mesedez, saiatu beranduago.", "Initial encryption running... Please try again later." : "Hasierako enkriptaketa abian... mesedez, saiatu beranduago.",
"Missing requirements." : "Eskakizun batzuk ez dira betetzen.", "Missing requirements." : "Eskakizun batzuk ez dira betetzen.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Mesedez ziurtatu OpenSSL eta PHP hedapena instaltuta eta ongi konfiguratuta daudela. Oraingoz enkriptazio aplikazioa desgaitua izan da.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Hurrengo erabiltzaileak ez daude enktriptatzeko konfiguratutak:", "Following users are not set up for encryption:" : "Hurrengo erabiltzaileak ez daude enktriptatzeko konfiguratutak:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Joan zuzenean zure %sezarpen pertsonaletara%s.", "Go directly to your %spersonal settings%s." : "Joan zuzenean zure %sezarpen pertsonaletara%s.",
"Server-side Encryption" : "Zerbitzari aldeko enkriptazioa",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Enkriptazio aplikazioa gaituta dago baina zure gakoak ez daude konfiguratuta, mesedez saioa bukatu eta berriro hasi", "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Enkriptazio aplikazioa gaituta dago baina zure gakoak ez daude konfiguratuta, mesedez saioa bukatu eta berriro hasi",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Gaitu berreskurapen gakoa (erabiltzaileen fitxategiak berreskuratzea ahalbidetzen du pasahitza galtzen badute ere):", "Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Gaitu berreskurapen gakoa (erabiltzaileen fitxategiak berreskuratzea ahalbidetzen du pasahitza galtzen badute ere):",
"Recovery key password" : "Berreskuratze gako pasahitza", "Recovery key password" : "Berreskuratze gako pasahitza",
......
...@@ -11,6 +11,9 @@ ...@@ -11,6 +11,9 @@
"Please repeat the new recovery password" : "Mesedez errepikatu berreskuratze pasahitz berria", "Please repeat the new recovery password" : "Mesedez errepikatu berreskuratze pasahitz berria",
"Password successfully changed." : "Pasahitza behar bezala aldatu da.", "Password successfully changed." : "Pasahitza behar bezala aldatu da.",
"Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Ezin izan da pasahitza aldatu. Agian pasahitz zaharra okerrekoa da.", "Could not change the password. Maybe the old password was not correct." : "Ezin izan da pasahitza aldatu. Agian pasahitz zaharra okerrekoa da.",
"Could not update the private key password." : "Ezin izan da gako pribatu pasahitza eguneratu. ",
"The old password was not correct, please try again." : "Pasahitz zaharra ez da egokia. Mesedez, saiatu berriro.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Oraingo pasahitza ez da egokia. Mesedez, saiatu berriro.",
"Private key password successfully updated." : "Gako pasahitz pribatu behar bezala eguneratu da.", "Private key password successfully updated." : "Gako pasahitz pribatu behar bezala eguneratu da.",
"File recovery settings updated" : "Fitxategi berreskuratze ezarpenak eguneratuak", "File recovery settings updated" : "Fitxategi berreskuratze ezarpenak eguneratuak",
"Could not update file recovery" : "Ezin da fitxategi berreskuratzea eguneratu", "Could not update file recovery" : "Ezin da fitxategi berreskuratzea eguneratu",
...@@ -21,8 +24,10 @@ ...@@ -21,8 +24,10 @@
"Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Hasierako enkriptazioa hasi da... Honek denbora har dezake. Mesedez itxaron.", "Initial encryption started... This can take some time. Please wait." : "Hasierako enkriptazioa hasi da... Honek denbora har dezake. Mesedez itxaron.",
"Initial encryption running... Please try again later." : "Hasierako enkriptaketa abian... mesedez, saiatu beranduago.", "Initial encryption running... Please try again later." : "Hasierako enkriptaketa abian... mesedez, saiatu beranduago.",
"Missing requirements." : "Eskakizun batzuk ez dira betetzen.", "Missing requirements." : "Eskakizun batzuk ez dira betetzen.",
"Please make sure that OpenSSL together with the PHP extension is enabled and configured properly. For now, the encryption app has been disabled." : "Mesedez ziurtatu OpenSSL eta PHP hedapena instaltuta eta ongi konfiguratuta daudela. Oraingoz enkriptazio aplikazioa desgaitua izan da.",
"Following users are not set up for encryption:" : "Hurrengo erabiltzaileak ez daude enktriptatzeko konfiguratutak:", "Following users are not set up for encryption:" : "Hurrengo erabiltzaileak ez daude enktriptatzeko konfiguratutak:",
"Go directly to your %spersonal settings%s." : "Joan zuzenean zure %sezarpen pertsonaletara%s.", "Go directly to your %spersonal settings%s." : "Joan zuzenean zure %sezarpen pertsonaletara%s.",
"Server-side Encryption" : "Zerbitzari aldeko enkriptazioa",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Enkriptazio aplikazioa gaituta dago baina zure gakoak ez daude konfiguratuta, mesedez saioa bukatu eta berriro hasi", "Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Enkriptazio aplikazioa gaituta dago baina zure gakoak ez daude konfiguratuta, mesedez saioa bukatu eta berriro hasi",
"Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Gaitu berreskurapen gakoa (erabiltzaileen fitxategiak berreskuratzea ahalbidetzen du pasahitza galtzen badute ere):", "Enable recovery key (allow to recover users files in case of password loss):" : "Gaitu berreskurapen gakoa (erabiltzaileen fitxategiak berreskuratzea ahalbidetzen du pasahitza galtzen badute ere):",
"Recovery key password" : "Berreskuratze gako pasahitza", "Recovery key password" : "Berreskuratze gako pasahitza",
......
...@@ -52,9 +52,12 @@ OC.L10N.register( ...@@ -52,9 +52,12 @@ OC.L10N.register(
"(group)" : "(taldea)", "(group)" : "(taldea)",
"Saved" : "Gordeta", "Saved" : "Gordeta",
"<b>Note:</b> " : "<b>Oharra:</b>", "<b>Note:</b> " : "<b>Oharra:</b>",
"and" : "eta",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Oharra:</b> :PHPko cURL euskarria ez dago instalatuta edo gaitua. Ezinezko da %s muntatzea. Mesedez eskatu sistema administratzaleari instala dezan. ", "<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Oharra:</b> :PHPko cURL euskarria ez dago instalatuta edo gaitua. Ezinezko da %s muntatzea. Mesedez eskatu sistema administratzaleari instala dezan. ",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Oharra:</b> :PHPko FTP euskarria ez dago instalatuta edo gaitua. Ezinezko da %s muntatzea. Mesedez eskatu sistema administratzaleari instala dezan. ", "<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Oharra:</b> :PHPko FTP euskarria ez dago instalatuta edo gaitua. Ezinezko da %s muntatzea. Mesedez eskatu sistema administratzaleari instala dezan. ",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Oharra:</b>\"%s\" euskarria ez dago instalatuta Ezinezko da %s muntatzea. Mesedez eskatu sistema administratzaleari instala dezan. ", "<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Oharra:</b>\"%s\" euskarria ez dago instalatuta Ezinezko da %s muntatzea. Mesedez eskatu sistema administratzaleari instala dezan. ",
"No external storage configured" : "Ez da kanpo biltegiratzerik konfiguratu",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Ezarpen pertsonaletan kanpo biltegiratzeak konfigura ditzazkezu",
"Name" : "Izena", "Name" : "Izena",
"Storage type" : "Biltegiratze mota", "Storage type" : "Biltegiratze mota",
"External Storage" : "Kanpoko biltegiratzea", "External Storage" : "Kanpoko biltegiratzea",
......
...@@ -50,9 +50,12 @@ ...@@ -50,9 +50,12 @@
"(group)" : "(taldea)", "(group)" : "(taldea)",
"Saved" : "Gordeta", "Saved" : "Gordeta",
"<b>Note:</b> " : "<b>Oharra:</b>", "<b>Note:</b> " : "<b>Oharra:</b>",
"and" : "eta",
"<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Oharra:</b> :PHPko cURL euskarria ez dago instalatuta edo gaitua. Ezinezko da %s muntatzea. Mesedez eskatu sistema administratzaleari instala dezan. ", "<b>Note:</b> The cURL support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Oharra:</b> :PHPko cURL euskarria ez dago instalatuta edo gaitua. Ezinezko da %s muntatzea. Mesedez eskatu sistema administratzaleari instala dezan. ",
"<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Oharra:</b> :PHPko FTP euskarria ez dago instalatuta edo gaitua. Ezinezko da %s muntatzea. Mesedez eskatu sistema administratzaleari instala dezan. ", "<b>Note:</b> The FTP support in PHP is not enabled or installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Oharra:</b> :PHPko FTP euskarria ez dago instalatuta edo gaitua. Ezinezko da %s muntatzea. Mesedez eskatu sistema administratzaleari instala dezan. ",
"<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Oharra:</b>\"%s\" euskarria ez dago instalatuta Ezinezko da %s muntatzea. Mesedez eskatu sistema administratzaleari instala dezan. ", "<b>Note:</b> \"%s\" is not installed. Mounting of %s is not possible. Please ask your system administrator to install it." : "<b>Oharra:</b>\"%s\" euskarria ez dago instalatuta Ezinezko da %s muntatzea. Mesedez eskatu sistema administratzaleari instala dezan. ",
"No external storage configured" : "Ez da kanpo biltegiratzerik konfiguratu",
"You can configure external storages in the personal settings" : "Ezarpen pertsonaletan kanpo biltegiratzeak konfigura ditzazkezu",
"Name" : "Izena", "Name" : "Izena",
"Storage type" : "Biltegiratze mota", "Storage type" : "Biltegiratze mota",
"External Storage" : "Kanpoko biltegiratzea", "External Storage" : "Kanpoko biltegiratzea",
......
...@@ -4,21 +4,34 @@ OC.L10N.register( ...@@ -4,21 +4,34 @@ OC.L10N.register(
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Zerbitzaritik zerbitzarirako elkarbanaketa ez dago gaituta zerbitzari honetan", "Server to server sharing is not enabled on this server" : "Zerbitzaritik zerbitzarirako elkarbanaketa ez dago gaituta zerbitzari honetan",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Montatze puntuaren izenak baliogabeko karaktereak ditu.", "The mountpoint name contains invalid characters." : "Montatze puntuaren izenak baliogabeko karaktereak ditu.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "SSL ziurtagiri baliogabea edo fidagaitza", "Invalid or untrusted SSL certificate" : "SSL ziurtagiri baliogabea edo fidagaitza",
"Storage not valid" : "Biltegi bliogabea",
"Couldn't add remote share" : "Ezin izan da hurruneko elkarbanaketa gehitu", "Couldn't add remote share" : "Ezin izan da hurruneko elkarbanaketa gehitu",
"Shared with you" : "Zurekin elkarbanatuta", "Shared with you" : "Zurekin elkarbanatuta",
"Shared with others" : "Beste batzuekin elkarbanatuta", "Shared with others" : "Beste batzuekin elkarbanatuta",
"Shared by link" : "Lotura bidez elkarbanatuta", "Shared by link" : "Lotura bidez elkarbanatuta",
"Nothing shared with you yet" : "Oraindik ez da ezer partekatu zurekin",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Zurekin partekatutako fitxategi eta karpetak hemen agertuko dira",
"Nothing shared yet" : "Oraindik ez da ezer partekatu",
"Files and folders you share will show up here" : "Partekatzen dituzun fitxategi eta karpetak hemen agertuko dira",
"No shared links" : "Ez dago partekatutako loturarik",
"Files and folders you share by link will show up here" : "Lotura bidez partekatzen dituzun fitxategi eta karpetak hemen agertuko dira",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Nahi duzu gehitzea {name} urrutiko partekatzea honengandik {owner}@{remote}?", "Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Nahi duzu gehitzea {name} urrutiko partekatzea honengandik {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Urrutiko parte hartzea", "Remote share" : "Urrutiko parte hartzea",
"Remote share password" : "Urrutiko parte hartzeen pasahitza", "Remote share password" : "Urrutiko parte hartzeen pasahitza",
"Cancel" : "Ezeztatu", "Cancel" : "Ezeztatu",
"Add remote share" : "Gehitu urrutiko parte hartzea", "Add remote share" : "Gehitu urrutiko parte hartzea",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Ez da ownClouden instalaziorik (7 edo haundiago) aurkitu {remote}n",
"Invalid ownCloud url" : "ownCloud url baliogabea", "Invalid ownCloud url" : "ownCloud url baliogabea",
"Share" : "Partekatu", "Share" : "Partekatu",
"Shared by" : "Honek elkarbanatuta", "Shared by" : "Honek elkarbanatuta",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Fitxategia edo karpeta konpartitu da <strong>beste zerbitzari batetatik</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Publikoki partekatutako fitxategi edo karpeta bat <strong>deskargatu da</strong>",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Publikoki partekatutako %1$s karpeta deskargatu da",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Publikoki partekatutako %1$s fitxategia deskargatu da",
"This share is password-protected" : "Elkarbanatutako hau pasahitzarekin babestuta dago", "This share is password-protected" : "Elkarbanatutako hau pasahitzarekin babestuta dago",
"The password is wrong. Try again." : "Pasahitza ez da egokia. Saiatu berriro.", "The password is wrong. Try again." : "Pasahitza ez da egokia. Saiatu berriro.",
"Password" : "Pasahitza", "Password" : "Pasahitza",
"No entries found in this folder" : "Karpeta honetan ez da sarreraik aurkitu",
"Name" : "Izena", "Name" : "Izena",
"Share time" : "Elkarbanatze unea", "Share time" : "Elkarbanatze unea",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Barkatu, lotura ez dirudi eskuragarria dagoenik.", "Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Barkatu, lotura ez dirudi eskuragarria dagoenik.",
...@@ -30,6 +43,9 @@ OC.L10N.register( ...@@ -30,6 +43,9 @@ OC.L10N.register(
"Add to your ownCloud" : "Gehitu zure ownCloud-era", "Add to your ownCloud" : "Gehitu zure ownCloud-era",
"Download" : "Deskargatu", "Download" : "Deskargatu",
"Download %s" : "Deskargatu %s", "Download %s" : "Deskargatu %s",
"Direct link" : "Lotura zuzena" "Direct link" : "Lotura zuzena",
"Federated Cloud Sharing" : "Federatutako Hodei Partekatzea",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Baimendu zerbitzari honetako erabiltzaileak beste zerbitzariekin partekatzera",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Baimendu zerbitzari honetako erabiltzaileak beste zerbitzarietatik partekatutakoak jasotzen"
}, },
"nplurals=2; plural=(n != 1);"); "nplurals=2; plural=(n != 1);");
...@@ -2,21 +2,34 @@ ...@@ -2,21 +2,34 @@
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Zerbitzaritik zerbitzarirako elkarbanaketa ez dago gaituta zerbitzari honetan", "Server to server sharing is not enabled on this server" : "Zerbitzaritik zerbitzarirako elkarbanaketa ez dago gaituta zerbitzari honetan",
"The mountpoint name contains invalid characters." : "Montatze puntuaren izenak baliogabeko karaktereak ditu.", "The mountpoint name contains invalid characters." : "Montatze puntuaren izenak baliogabeko karaktereak ditu.",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "SSL ziurtagiri baliogabea edo fidagaitza", "Invalid or untrusted SSL certificate" : "SSL ziurtagiri baliogabea edo fidagaitza",
"Storage not valid" : "Biltegi bliogabea",
"Couldn't add remote share" : "Ezin izan da hurruneko elkarbanaketa gehitu", "Couldn't add remote share" : "Ezin izan da hurruneko elkarbanaketa gehitu",
"Shared with you" : "Zurekin elkarbanatuta", "Shared with you" : "Zurekin elkarbanatuta",
"Shared with others" : "Beste batzuekin elkarbanatuta", "Shared with others" : "Beste batzuekin elkarbanatuta",
"Shared by link" : "Lotura bidez elkarbanatuta", "Shared by link" : "Lotura bidez elkarbanatuta",
"Nothing shared with you yet" : "Oraindik ez da ezer partekatu zurekin",
"Files and folders others share with you will show up here" : "Zurekin partekatutako fitxategi eta karpetak hemen agertuko dira",
"Nothing shared yet" : "Oraindik ez da ezer partekatu",
"Files and folders you share will show up here" : "Partekatzen dituzun fitxategi eta karpetak hemen agertuko dira",
"No shared links" : "Ez dago partekatutako loturarik",
"Files and folders you share by link will show up here" : "Lotura bidez partekatzen dituzun fitxategi eta karpetak hemen agertuko dira",
"Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Nahi duzu gehitzea {name} urrutiko partekatzea honengandik {owner}@{remote}?", "Do you want to add the remote share {name} from {owner}@{remote}?" : "Nahi duzu gehitzea {name} urrutiko partekatzea honengandik {owner}@{remote}?",
"Remote share" : "Urrutiko parte hartzea", "Remote share" : "Urrutiko parte hartzea",
"Remote share password" : "Urrutiko parte hartzeen pasahitza", "Remote share password" : "Urrutiko parte hartzeen pasahitza",
"Cancel" : "Ezeztatu", "Cancel" : "Ezeztatu",
"Add remote share" : "Gehitu urrutiko parte hartzea", "Add remote share" : "Gehitu urrutiko parte hartzea",
"No ownCloud installation (7 or higher) found at {remote}" : "Ez da ownClouden instalaziorik (7 edo haundiago) aurkitu {remote}n",
"Invalid ownCloud url" : "ownCloud url baliogabea", "Invalid ownCloud url" : "ownCloud url baliogabea",
"Share" : "Partekatu", "Share" : "Partekatu",
"Shared by" : "Honek elkarbanatuta", "Shared by" : "Honek elkarbanatuta",
"A file or folder was shared from <strong>another server</strong>" : "Fitxategia edo karpeta konpartitu da <strong>beste zerbitzari batetatik</strong>",
"A public shared file or folder was <strong>downloaded</strong>" : "Publikoki partekatutako fitxategi edo karpeta bat <strong>deskargatu da</strong>",
"Public shared folder %1$s was downloaded" : "Publikoki partekatutako %1$s karpeta deskargatu da",
"Public shared file %1$s was downloaded" : "Publikoki partekatutako %1$s fitxategia deskargatu da",
"This share is password-protected" : "Elkarbanatutako hau pasahitzarekin babestuta dago", "This share is password-protected" : "Elkarbanatutako hau pasahitzarekin babestuta dago",
"The password is wrong. Try again." : "Pasahitza ez da egokia. Saiatu berriro.", "The password is wrong. Try again." : "Pasahitza ez da egokia. Saiatu berriro.",
"Password" : "Pasahitza", "Password" : "Pasahitza",
"No entries found in this folder" : "Karpeta honetan ez da sarreraik aurkitu",
"Name" : "Izena", "Name" : "Izena",
"Share time" : "Elkarbanatze unea", "Share time" : "Elkarbanatze unea",
"Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Barkatu, lotura ez dirudi eskuragarria dagoenik.", "Sorry, this link doesn’t seem to work anymore." : "Barkatu, lotura ez dirudi eskuragarria dagoenik.",
...@@ -28,6 +41,9 @@ ...@@ -28,6 +41,9 @@
"Add to your ownCloud" : "Gehitu zure ownCloud-era", "Add to your ownCloud" : "Gehitu zure ownCloud-era",
"Download" : "Deskargatu", "Download" : "Deskargatu",
"Download %s" : "Deskargatu %s", "Download %s" : "Deskargatu %s",
"Direct link" : "Lotura zuzena" "Direct link" : "Lotura zuzena",
"Federated Cloud Sharing" : "Federatutako Hodei Partekatzea",
"Allow users on this server to send shares to other servers" : "Baimendu zerbitzari honetako erabiltzaileak beste zerbitzariekin partekatzera",
"Allow users on this server to receive shares from other servers" : "Baimendu zerbitzari honetako erabiltzaileak beste zerbitzarietatik partekatutakoak jasotzen"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);" },"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
} }
\ No newline at end of file
...@@ -8,6 +8,10 @@ OC.L10N.register( ...@@ -8,6 +8,10 @@ OC.L10N.register(
"Delete permanently" : "Ezabatu betirako", "Delete permanently" : "Ezabatu betirako",
"Error" : "Errorea", "Error" : "Errorea",
"restored" : "Berrezarrita", "restored" : "Berrezarrita",
"No deleted files" : "Ez dago ezabatutako fitxategirik",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Hemendik ezabatutako fitxategiak berreskuratu ahal izango duzu",
"No entries found in this folder" : "Ez da sarrerarik aurkitu karpeta honetan",
"Select all" : "Hautatu dena",
"Name" : "Izena", "Name" : "Izena",
"Deleted" : "Ezabatuta", "Deleted" : "Ezabatuta",
"Delete" : "Ezabatu" "Delete" : "Ezabatu"
......
...@@ -6,6 +6,10 @@ ...@@ -6,6 +6,10 @@
"Delete permanently" : "Ezabatu betirako", "Delete permanently" : "Ezabatu betirako",
"Error" : "Errorea", "Error" : "Errorea",
"restored" : "Berrezarrita", "restored" : "Berrezarrita",
"No deleted files" : "Ez dago ezabatutako fitxategirik",
"You will be able to recover deleted files from here" : "Hemendik ezabatutako fitxategiak berreskuratu ahal izango duzu",
"No entries found in this folder" : "Ez da sarrerarik aurkitu karpeta honetan",
"Select all" : "Hautatu dena",
"Name" : "Izena", "Name" : "Izena",
"Deleted" : "Ezabatuta", "Deleted" : "Ezabatuta",
"Delete" : "Ezabatu" "Delete" : "Ezabatu"
......
...@@ -33,6 +33,7 @@ OC.L10N.register( ...@@ -33,6 +33,7 @@ OC.L10N.register(
"Confirm Deletion" : "Baieztatu Ezabatzea", "Confirm Deletion" : "Baieztatu Ezabatzea",
"