Commit c49a06a6 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent f9d04f62
......@@ -10,6 +10,7 @@ OC.L10N.register(
"Private key password successfully updated." : "تم تحديث كلمة المرور للمفتاح الخاص بنجاح.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "المفتاح الخاص بتشفير التطبيقات غير صالح. يرجى تحديث كلمة السر الخاصة بالمفتاح الخاص من الإعدادت الشخصية حتى تتمكن من الوصول للملفات المشفرة.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "تم تمكين تشفير البرامج لكن لم يتم تهيئة المفاتيح لذا يرجى تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة آخرى.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "لا يمكن فك التشفير من هذا الملف, من الممكن ان يكون هذا الملف مُشارك. يرجى سؤال صاحب الملف لإعادة مشاركتة معك.",
"Recovery key password" : "استعادة كلمة مرور المفتاح",
"Change recovery key password:" : "تعديل كلمة المرور استعادة المفتاح:",
"Change Password" : "عدل كلمة السر",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@
"Private key password successfully updated." : "تم تحديث كلمة المرور للمفتاح الخاص بنجاح.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "المفتاح الخاص بتشفير التطبيقات غير صالح. يرجى تحديث كلمة السر الخاصة بالمفتاح الخاص من الإعدادت الشخصية حتى تتمكن من الوصول للملفات المشفرة.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "تم تمكين تشفير البرامج لكن لم يتم تهيئة المفاتيح لذا يرجى تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة آخرى.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "لا يمكن فك التشفير من هذا الملف, من الممكن ان يكون هذا الملف مُشارك. يرجى سؤال صاحب الملف لإعادة مشاركتة معك.",
"Recovery key password" : "استعادة كلمة مرور المفتاح",
"Change recovery key password:" : "تعديل كلمة المرور استعادة المفتاح:",
"Change Password" : "عدل كلمة السر",
......
......@@ -10,6 +10,7 @@ OC.L10N.register(
"Private key password successfully updated." : "Contraseña de clave privada anovada correchamente.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Clave privada non válida pa Encryption. Por favor, anueva la to contraseña de clave nos tos axustes personales pa recuperar l'accesu a los tos ficheros cifraos.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicación Encryption ta habilitada pero les tos claves nun s'aniciaron, por favor zarra sesión y aníciala de nueves",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Nun pudo descifrase esti ficheru, dablemente seya un ficheru compartíu. Solicita al propietariu del mesmu que vuelva a compartilu contigo.",
"Recovery key password" : "Contraseña de clave de recuperación",
"Change recovery key password:" : "Camudar la contraseña de la clave de recuperación",
"Change Password" : "Camudar contraseña",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@
"Private key password successfully updated." : "Contraseña de clave privada anovada correchamente.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Clave privada non válida pa Encryption. Por favor, anueva la to contraseña de clave nos tos axustes personales pa recuperar l'accesu a los tos ficheros cifraos.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicación Encryption ta habilitada pero les tos claves nun s'aniciaron, por favor zarra sesión y aníciala de nueves",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Nun pudo descifrase esti ficheru, dablemente seya un ficheru compartíu. Solicita al propietariu del mesmu que vuelva a compartilu contigo.",
"Recovery key password" : "Contraseña de clave de recuperación",
"Change recovery key password:" : "Camudar la contraseña de la clave de recuperación",
"Change Password" : "Camudar contraseña",
......
......@@ -19,6 +19,7 @@ OC.L10N.register(
"Private key password successfully updated." : "Gizli aşar şifrəsi uğurla yeniləndi.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Şifrələnmə proqramı üçün yalnış şəxsi açar. Xahiş olunur öz şəxsi quraşdırmalarınızda şəxsi açarınızı yeniləyəsiniz ki, şifrələnmiş fayllara yetki ala biləsiniz. ",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Bu faylı deşifrə etmək olmur və ola bilər ki, bu paylaşımda olan fayldır. Xahiş olunur faylın sahibinə həmin faylı sizinlə yenidən paylaşım etməsini bildirəsiniz. ",
"Recovery key password" : "Açar şifrənin bərpa edilməsi",
"Change recovery key password:" : "Bərpa açarın şifrəsini dəyişdir:",
"Change Password" : "Şifrəni dəyişdir",
......
......@@ -17,6 +17,7 @@
"Private key password successfully updated." : "Gizli aşar şifrəsi uğurla yeniləndi.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Şifrələnmə proqramı üçün yalnış şəxsi açar. Xahiş olunur öz şəxsi quraşdırmalarınızda şəxsi açarınızı yeniləyəsiniz ki, şifrələnmiş fayllara yetki ala biləsiniz. ",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Proqram şifrələnməsi işə salınıb ancaq, sizin açarlar inisializasiya edilməyib. Xahiş edilir çıxıb yenidən daxil olasınız",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Bu faylı deşifrə etmək olmur və ola bilər ki, bu paylaşımda olan fayldır. Xahiş olunur faylın sahibinə həmin faylı sizinlə yenidən paylaşım etməsini bildirəsiniz. ",
"Recovery key password" : "Açar şifrənin bərpa edilməsi",
"Change recovery key password:" : "Bərpa açarın şifrəsini dəyişdir:",
"Change Password" : "Şifrəni dəyişdir",
......
......@@ -19,6 +19,7 @@ OC.L10N.register(
"Private key password successfully updated." : "Успешно променена тайната парола за ключа.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невалиден личен ключ за Криптиращата Програма. Моля, обнови личния си ключ в Лични настройки, за да възстановиш достъпа до криптираните си файловете.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Програмата за криптиране е включена, но твоите ключове не са зададени, моля отпиши си и се впиши отново.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Неуспешно разшифроване на този файл, вероятно това е споделен файл. Моля, поискай собственика на файла да го сподели повторно с теб.",
"Recovery key password" : "Парола за възстановяане на ключа",
"Change recovery key password:" : "Промени паролата за въстановяване на ключа:",
"Change Password" : "Промени Паролата",
......
......@@ -17,6 +17,7 @@
"Private key password successfully updated." : "Успешно променена тайната парола за ключа.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Невалиден личен ключ за Криптиращата Програма. Моля, обнови личния си ключ в Лични настройки, за да възстановиш достъпа до криптираните си файловете.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Програмата за криптиране е включена, но твоите ключове не са зададени, моля отпиши си и се впиши отново.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Неуспешно разшифроване на този файл, вероятно това е споделен файл. Моля, поискай собственика на файла да го сподели повторно с теб.",
"Recovery key password" : "Парола за възстановяане на ключа",
"Change recovery key password:" : "Промени паролата за въстановяване на ключа:",
"Change Password" : "Промени Паролата",
......
......@@ -10,6 +10,7 @@ OC.L10N.register(
"Private key password successfully updated." : "La contrasenya de la clau privada s'ha actualitzat.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clau privada de l'aplicació d'encriptació no és vàlida! Actualitzeu la contrasenya de la clau privada a l'arranjament personal per recuperar els fitxers encriptats.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicació d'encriptació està activada però les claus no estan inicialitzades, sortiu i acrediteu-vos de nou.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "No es pot desencriptar aquest fitxer, probablement és un fitxer compartit. Demaneu al propietari del fitxer que el comparteixi de nou amb vós.",
"Recovery key password" : "Clau de recuperació de la contrasenya",
"Change recovery key password:" : "Canvia la clau de recuperació de contrasenya:",
"Change Password" : "Canvia la contrasenya",
......
......@@ -8,6 +8,7 @@
"Private key password successfully updated." : "La contrasenya de la clau privada s'ha actualitzat.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "La clau privada de l'aplicació d'encriptació no és vàlida! Actualitzeu la contrasenya de la clau privada a l'arranjament personal per recuperar els fitxers encriptats.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "L'aplicació d'encriptació està activada però les claus no estan inicialitzades, sortiu i acrediteu-vos de nou.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "No es pot desencriptar aquest fitxer, probablement és un fitxer compartit. Demaneu al propietari del fitxer que el comparteixi de nou amb vós.",
"Recovery key password" : "Clau de recuperació de la contrasenya",
"Change recovery key password:" : "Canvia la clau de recuperació de contrasenya:",
"Change Password" : "Canvia la contrasenya",
......
......@@ -23,6 +23,7 @@ OC.L10N.register(
"Private key password successfully updated." : "Heslo soukromého klíče úspěšně aktualizováno.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento soubor se nepodařilo dešifrovat, pravděpodobně je sdílený. Požádejte prosím majitele souboru, aby jej s vámi znovu sdílel.",
"Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
"Disable recovery key" : "Vypnout záchranný klíč",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Záchranný klíč je dodatečný šifrovací klíč použitý pro\nšifrování souborů. S jeho pomocí lze obnovit soubory uživatele při zapomenutí hesla.",
......
......@@ -21,6 +21,7 @@
"Private key password successfully updated." : "Heslo soukromého klíče úspěšně aktualizováno.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Chybný soukromý klíč pro šifrovací aplikaci. Aktualizujte prosím heslo svého soukromého klíče ve vašem osobním nastavení, abyste znovu získali přístup k vašim zašifrovaným souborům.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Aplikace pro šifrování je zapnuta, ale vaše klíče nejsou inicializované. Prosím odhlaste se a znovu přihlaste",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Tento soubor se nepodařilo dešifrovat, pravděpodobně je sdílený. Požádejte prosím majitele souboru, aby jej s vámi znovu sdílel.",
"Enable recovery key" : "Povolit záchranný klíč",
"Disable recovery key" : "Vypnout záchranný klíč",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Záchranný klíč je dodatečný šifrovací klíč použitý pro\nšifrování souborů. S jeho pomocí lze obnovit soubory uživatele při zapomenutí hesla.",
......
......@@ -21,6 +21,7 @@ OC.L10N.register(
"Private key password successfully updated." : "Privat nøgle kodeord succesfuldt opdateret.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgler er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke kryptere denne fil, sandsynligvis fordi filen er delt. Bed venligst filens ejer om at dele den med dig på ny.",
"Recovery key password" : "Gendannelsesnøgle kodeord",
"Change recovery key password:" : "Skift gendannelsesnøgle kodeord:",
"Change Password" : "Skift Kodeord",
......
......@@ -19,6 +19,7 @@
"Private key password successfully updated." : "Privat nøgle kodeord succesfuldt opdateret.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ugyldig privat nøgle for krypteringsprogrammet. Opdater venligst dit kodeord for den private nøgle i dine personlige indstillinger. Det kræves for at få adgang til dine krypterede filer.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Krypteringsprogrammet er aktiveret, men din nøgler er ikke igangsat. Log venligst ud og ind igen.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Kan ikke kryptere denne fil, sandsynligvis fordi filen er delt. Bed venligst filens ejer om at dele den med dig på ny.",
"Recovery key password" : "Gendannelsesnøgle kodeord",
"Change recovery key password:" : "Skift gendannelsesnøgle kodeord:",
"Change Password" : "Skift Kodeord",
......
......@@ -23,6 +23,8 @@ OC.L10N.register(
"Private key password successfully updated." : "Passwort des privaten Schlüssels erfolgreich aktualisiert",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselung-App. Bitte aktualisiere Dein privates Schlüssel-Passwort, um den Zugriff auf Deine verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Die Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Deine Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte melde Dich nochmals ab und wieder an.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Die Datei kann nicht entschlüsselt werden, da die Datei möglicherweise eine geteilte Datei ist. Bitte frage den Dateibesitzer, ob er die Datei nochmals mit Dir teilt.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Die Datei kann nicht gelesen werden, da die Datei möglicherweise eine geteilte Datei ist. Bitte frage den Dateibesitzer, ob er die Datei nochmals mit Dir teilt.",
"Enable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren",
"Disable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Der Wiederherstellungsschlüssel ist ein zusätzlicher Verschlüsselungsschlüssel, der zum Verschlüsseln von Dateien benutzt wird. Er erlaubt die Wiederherstellung von Benutzerdateien auch dann, wenn der Benutzer sein oder ihr Passwort vergessen hat.",
......
......@@ -21,6 +21,8 @@
"Private key password successfully updated." : "Passwort des privaten Schlüssels erfolgreich aktualisiert",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselung-App. Bitte aktualisiere Dein privates Schlüssel-Passwort, um den Zugriff auf Deine verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Die Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Deine Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte melde Dich nochmals ab und wieder an.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Die Datei kann nicht entschlüsselt werden, da die Datei möglicherweise eine geteilte Datei ist. Bitte frage den Dateibesitzer, ob er die Datei nochmals mit Dir teilt.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Die Datei kann nicht gelesen werden, da die Datei möglicherweise eine geteilte Datei ist. Bitte frage den Dateibesitzer, ob er die Datei nochmals mit Dir teilt.",
"Enable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren",
"Disable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Der Wiederherstellungsschlüssel ist ein zusätzlicher Verschlüsselungsschlüssel, der zum Verschlüsseln von Dateien benutzt wird. Er erlaubt die Wiederherstellung von Benutzerdateien auch dann, wenn der Benutzer sein oder ihr Passwort vergessen hat.",
......
......@@ -23,9 +23,11 @@ OC.L10N.register(
"Private key password successfully updated." : "Das Passwort des privaten Schlüssels wurde erfolgreich aktualisiert.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselungs-App. Bitte aktualisieren Sie Ihr privates Schlüsselpasswort, um den Zugriff auf Ihre verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Ihre Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte nochmals ab- und wieder anmelden.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Die Datei kann nicht entschlüsselt werden, wahrscheinlich handelt es sich um eine freigegebene Datei. Bitte kontaktieren Sie den Dateibesitzer und bitten Sie ihn, die Datei nochmals mit Ihnen zu teilen.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Die Datei kann nicht gelesen werden, wahrscheinlich handelt es sich um eine freigegebene Datei. Bitte kontaktieren Sie den Dateibesitzer und bitten Sie ihn, die Datei nochmals mit Ihnen zu teilen.",
"Enable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren",
"Disable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Der Wiederherstellungsschlüssel ist ein zusätzlicher Verschlüsselungsschlüssel, der zum Verschlüsseln von Dateien benutzt wird. Er erlaubt die Wiederherstellung von Benutzerdateien auch dann, wenn der Benutzer sein oder ihr Passwort vergessen hat.",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Der Wiederherstellungsschlüssel ist ein zusätzlicher Verschlüsselungsschlüssel, der zum Verschlüsseln von Dateien benutzt wird. Er erlaubt die Wiederherstellung von Benutzerdateien auch dann, wenn der Benutzer sein Passwort vergessen hat.",
"Recovery key password" : "Wiederherstellungschlüsselpasswort",
"Repeat recovery key password" : "Passwort für den Wiederherstellungsschlüssel wiederholen",
"Change recovery key password:" : "Wiederherstellungsschlüsselpasswort ändern",
......
......@@ -21,9 +21,11 @@
"Private key password successfully updated." : "Das Passwort des privaten Schlüssels wurde erfolgreich aktualisiert.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ungültiger privater Schlüssel für die Verschlüsselungs-App. Bitte aktualisieren Sie Ihr privates Schlüsselpasswort, um den Zugriff auf Ihre verschlüsselten Dateien wiederherzustellen.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Verschlüsselung-App ist aktiviert, aber Ihre Schlüssel sind nicht initialisiert. Bitte nochmals ab- und wieder anmelden.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Die Datei kann nicht entschlüsselt werden, wahrscheinlich handelt es sich um eine freigegebene Datei. Bitte kontaktieren Sie den Dateibesitzer und bitten Sie ihn, die Datei nochmals mit Ihnen zu teilen.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Die Datei kann nicht gelesen werden, wahrscheinlich handelt es sich um eine freigegebene Datei. Bitte kontaktieren Sie den Dateibesitzer und bitten Sie ihn, die Datei nochmals mit Ihnen zu teilen.",
"Enable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel aktivieren",
"Disable recovery key" : "Wiederherstellungsschlüssel deaktivieren",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Der Wiederherstellungsschlüssel ist ein zusätzlicher Verschlüsselungsschlüssel, der zum Verschlüsseln von Dateien benutzt wird. Er erlaubt die Wiederherstellung von Benutzerdateien auch dann, wenn der Benutzer sein oder ihr Passwort vergessen hat.",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Der Wiederherstellungsschlüssel ist ein zusätzlicher Verschlüsselungsschlüssel, der zum Verschlüsseln von Dateien benutzt wird. Er erlaubt die Wiederherstellung von Benutzerdateien auch dann, wenn der Benutzer sein Passwort vergessen hat.",
"Recovery key password" : "Wiederherstellungschlüsselpasswort",
"Repeat recovery key password" : "Passwort für den Wiederherstellungsschlüssel wiederholen",
"Change recovery key password:" : "Wiederherstellungsschlüsselpasswort ändern",
......
......@@ -23,6 +23,7 @@ OC.L10N.register(
"Private key password successfully updated." : "Το Προσωπικό κλειδί πρόσβασης ενημερώθηκε επιτυχώς",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Άκυρο προσωπικό κλειδί για την εφαρμογή κρυπτογράφησης. Παρακαλώ ενημερώστε τον κωδικό του προσωπικού κλειδίου σας στις προσωπικές ρυθμίσεις για να επανακτήσετε πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα σας αρχεία.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Η εφαρμογή κρυπτογράφησης είναι ενεργοποιημένη αλλά τα κλειδιά σας δεν έχουν καταγραφεί, παρακαλώ αποσυνδεθείτε και επανασυνδεθείτε.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Δεν ήταν δυνατό να αποκρυπτογραφηθεί αυτό το αρχείο, πιθανόν πρόκειται για κοινόχρηστο αρχείο. Παρακαλώ ζητήστε από τον ιδιοκτήτη του αρχείου να το ξαναμοιραστεί μαζί σας.",
"Enable recovery key" : "Ενεργοποίηση κλειδιού ανάκτησης",
"Disable recovery key" : "Απενεργοποίηση κλειδιού ανάκτησης",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Το κλειδί ανάκτησης είναι ένα επιπλέον κλειδί κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται για να κρυπτογραφήσει αρχεία. Επιτρέπει την ανάκτηση των αρχείων ενός χρήστη αν αυτός/αυτή ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης.",
......
......@@ -21,6 +21,7 @@
"Private key password successfully updated." : "Το Προσωπικό κλειδί πρόσβασης ενημερώθηκε επιτυχώς",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Άκυρο προσωπικό κλειδί για την εφαρμογή κρυπτογράφησης. Παρακαλώ ενημερώστε τον κωδικό του προσωπικού κλειδίου σας στις προσωπικές ρυθμίσεις για να επανακτήσετε πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα σας αρχεία.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Η εφαρμογή κρυπτογράφησης είναι ενεργοποιημένη αλλά τα κλειδιά σας δεν έχουν καταγραφεί, παρακαλώ αποσυνδεθείτε και επανασυνδεθείτε.",
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Δεν ήταν δυνατό να αποκρυπτογραφηθεί αυτό το αρχείο, πιθανόν πρόκειται για κοινόχρηστο αρχείο. Παρακαλώ ζητήστε από τον ιδιοκτήτη του αρχείου να το ξαναμοιραστεί μαζί σας.",
"Enable recovery key" : "Ενεργοποίηση κλειδιού ανάκτησης",
"Disable recovery key" : "Απενεργοποίηση κλειδιού ανάκτησης",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Το κλειδί ανάκτησης είναι ένα επιπλέον κλειδί κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται για να κρυπτογραφήσει αρχεία. Επιτρέπει την ανάκτηση των αρχείων ενός χρήστη αν αυτός/αυτή ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης.",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment