Commit c5ae1445 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent ceaac03b
......@@ -14,7 +14,7 @@ OC.L10N.register(
"Federated Cloud" : "Cloud federata",
"Your Federated Cloud ID:" : "Il tuo ID di cloud federata:",
"Share it:" : "Condividilo:",
"Add to your website" : "Aggiungilo al tuo sito web",
"Add to your website" : "Aggiungi al tuo sito web",
"Share with me via ownCloud" : "Condividi con me tramite ownCloud",
"HTML Code:" : "Codice HTML:"
},
......
......@@ -12,7 +12,7 @@
"Federated Cloud" : "Cloud federata",
"Your Federated Cloud ID:" : "Il tuo ID di cloud federata:",
"Share it:" : "Condividilo:",
"Add to your website" : "Aggiungilo al tuo sito web",
"Add to your website" : "Aggiungi al tuo sito web",
"Share with me via ownCloud" : "Condividi con me tramite ownCloud",
"HTML Code:" : "Codice HTML:"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
......
......@@ -75,6 +75,7 @@ OC.L10N.register(
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n tavu","%n tavua"],
"Favorited" : "Lisätty suosikkeihin",
"Favorite" : "Suosikki",
"Local link" : "Paikallinen linkki",
"Folder" : "Kansio",
"New folder" : "Uusi kansio",
"{newname} already exists" : "{newname} on jo olemassa",
......
......@@ -73,6 +73,7 @@
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n tavu","%n tavua"],
"Favorited" : "Lisätty suosikkeihin",
"Favorite" : "Suosikki",
"Local link" : "Paikallinen linkki",
"Folder" : "Kansio",
"New folder" : "Uusi kansio",
"{newname} already exists" : "{newname} on jo olemassa",
......
......@@ -75,6 +75,7 @@ OC.L10N.register(
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n octet","%n octets"],
"Favorited" : "Marqué comme favori",
"Favorite" : "Favoris",
"Local link" : "Dossier local",
"Folder" : "Dossier",
"New folder" : "Nouveau dossier",
"{newname} already exists" : "{newname} existe déjà",
......
......@@ -73,6 +73,7 @@
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n octet","%n octets"],
"Favorited" : "Marqué comme favori",
"Favorite" : "Favoris",
"Local link" : "Dossier local",
"Folder" : "Dossier",
"New folder" : "Nouveau dossier",
"{newname} already exists" : "{newname} existe déjà",
......
......@@ -75,6 +75,7 @@ OC.L10N.register(
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n byte"],
"Favorited" : "Preferiti",
"Favorite" : "Preferito",
"Local link" : "Collegamento locale",
"Folder" : "Cartella",
"New folder" : "Nuova cartella",
"{newname} already exists" : "{newname} esiste già",
......
......@@ -73,6 +73,7 @@
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n byte"],
"Favorited" : "Preferiti",
"Favorite" : "Preferito",
"Local link" : "Collegamento locale",
"Folder" : "Cartella",
"New folder" : "Nuova cartella",
"{newname} already exists" : "{newname} esiste già",
......
......@@ -74,6 +74,7 @@ OC.L10N.register(
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
"Favorited" : "Favoriet",
"Favorite" : "Favoriet",
"Local link" : "Lokale link",
"Folder" : "Map",
"New folder" : "Nieuwe map",
"{newname} already exists" : "{newname} bestaat al",
......
......@@ -72,6 +72,7 @@
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
"Favorited" : "Favoriet",
"Favorite" : "Favoriet",
"Local link" : "Lokale link",
"Folder" : "Map",
"New folder" : "Nieuwe map",
"{newname} already exists" : "{newname} bestaat al",
......
......@@ -75,6 +75,7 @@ OC.L10N.register(
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
"Favorited" : "Favorito",
"Favorite" : "Favorito",
"Local link" : "Link local",
"Folder" : "Pasta",
"New folder" : "Nova pasta",
"{newname} already exists" : "{newname} já existe",
......
......@@ -73,6 +73,7 @@
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n byte","%n bytes"],
"Favorited" : "Favorito",
"Favorite" : "Favorito",
"Local link" : "Link local",
"Folder" : "Pasta",
"New folder" : "Nova pasta",
"{newname} already exists" : "{newname} já existe",
......
......@@ -39,8 +39,13 @@ OC.L10N.register(
"Details" : "Detalii",
"Select" : "Alege",
"Pending" : "În așteptare",
"Unable to determine date" : "Nu s-a putut determina data",
"This operation is forbidden" : "Operațiunea este interzisă",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Acest director nu este disponibil, te rugăm verifică logurile sau contactează un administrator",
"{newName} already exists" : "{newName} există deja",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "Nu s-a putut redenumi \"{fileName}\"",
"Could not create file \"{file}\"" : "Nu s-a putut crea fișierul \"{file}\"",
"Error deleting file \"{fileName}\"." : "Eroare la ștergerea fișierului \"{fileName}\".",
"Name" : "Nume",
"Size" : "Mărime",
"Modified" : "Modificat",
......@@ -54,9 +59,13 @@ OC.L10N.register(
"File name cannot be empty." : "Numele fișierului nu poate rămâne gol.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Spațiul de stocare este plin, fișierele nu mai pot fi actualizate sau sincronizate!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Spațiul de stocare este aproape plin ({usedSpacePercent}%)",
"Path" : "Cale",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n octet","%n octeți","%n octeți"],
"Favorite" : "Favorit",
"Local link" : "Legătură locală",
"Folder" : "Dosar",
"New folder" : "Un nou dosar",
"{newname} already exists" : "{newname} există deja",
"Upload" : "Încărcă",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Un nou fișier sau dosar a fost <strong>creat</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Un nou fișier sau dosar a fost <strong>modificat</strong>",
......@@ -84,6 +93,7 @@ OC.L10N.register(
"Select all" : "Selectează tot",
"Upload too large" : "Fișierul încărcat este prea mare",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Fișierele pe care încerci să le încarci depășesc limita de încărcare maximă admisă pe acest server.",
"Text file" : "Fișier text"
"Text file" : "Fișier text",
"New text file.txt" : "New text file.txt"
},
"nplurals=3; plural=(n==1?0:(((n%100>19)||((n%100==0)&&(n!=0)))?2:1));");
......@@ -37,8 +37,13 @@
"Details" : "Detalii",
"Select" : "Alege",
"Pending" : "În așteptare",
"Unable to determine date" : "Nu s-a putut determina data",
"This operation is forbidden" : "Operațiunea este interzisă",
"This directory is unavailable, please check the logs or contact the administrator" : "Acest director nu este disponibil, te rugăm verifică logurile sau contactează un administrator",
"{newName} already exists" : "{newName} există deja",
"Could not rename \"{fileName}\"" : "Nu s-a putut redenumi \"{fileName}\"",
"Could not create file \"{file}\"" : "Nu s-a putut crea fișierul \"{file}\"",
"Error deleting file \"{fileName}\"." : "Eroare la ștergerea fișierului \"{fileName}\".",
"Name" : "Nume",
"Size" : "Mărime",
"Modified" : "Modificat",
......@@ -52,9 +57,13 @@
"File name cannot be empty." : "Numele fișierului nu poate rămâne gol.",
"Your storage is full, files can not be updated or synced anymore!" : "Spațiul de stocare este plin, fișierele nu mai pot fi actualizate sau sincronizate!",
"Your storage is almost full ({usedSpacePercent}%)" : "Spațiul de stocare este aproape plin ({usedSpacePercent}%)",
"Path" : "Cale",
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n octet","%n octeți","%n octeți"],
"Favorite" : "Favorit",
"Local link" : "Legătură locală",
"Folder" : "Dosar",
"New folder" : "Un nou dosar",
"{newname} already exists" : "{newname} există deja",
"Upload" : "Încărcă",
"A new file or folder has been <strong>created</strong>" : "Un nou fișier sau dosar a fost <strong>creat</strong>",
"A file or folder has been <strong>changed</strong>" : "Un nou fișier sau dosar a fost <strong>modificat</strong>",
......@@ -82,6 +91,7 @@
"Select all" : "Selectează tot",
"Upload too large" : "Fișierul încărcat este prea mare",
"The files you are trying to upload exceed the maximum size for file uploads on this server." : "Fișierele pe care încerci să le încarci depășesc limita de încărcare maximă admisă pe acest server.",
"Text file" : "Fișier text"
"Text file" : "Fișier text",
"New text file.txt" : "New text file.txt"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1?0:(((n%100>19)||((n%100==0)&&(n!=0)))?2:1));"
}
\ No newline at end of file
......@@ -2,6 +2,10 @@ OC.L10N.register(
"files_sharing",
{
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Partajarea server-server nu este activată pe acest server",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Certificat SSL invalid sau emis de o autoritate care nu se află pe lista celor în care se are încredere",
"Not a directory" : "Nu este un director",
"Could not lock path" : "Calea nu a putut fi blocată",
"Cannot increase permissions" : "Nu se pot extinde permisiunile",
"Shared with you" : "Partajat cu tine",
"Shared with others" : "Partajat cu alții",
"Nothing shared with you yet" : "Nimic nu e partajat cu tine încă",
......
{ "translations": {
"Server to server sharing is not enabled on this server" : "Partajarea server-server nu este activată pe acest server",
"Invalid or untrusted SSL certificate" : "Certificat SSL invalid sau emis de o autoritate care nu se află pe lista celor în care se are încredere",
"Not a directory" : "Nu este un director",
"Could not lock path" : "Calea nu a putut fi blocată",
"Cannot increase permissions" : "Nu se pot extinde permisiunile",
"Shared with you" : "Partajat cu tine",
"Shared with others" : "Partajat cu alții",
"Nothing shared with you yet" : "Nimic nu e partajat cu tine încă",
......
......@@ -96,6 +96,7 @@ OC.L10N.register(
"Test Base DN" : "Rileva DN base",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." : "Impedisce le richieste LDAP automatiche. Meglio per installazioni più grandi, ma richiede una certa conoscenza di LDAP.",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "Digita manualmente i filtri LDAP (consigliato per directory grandi)",
"%s access is limited to users meeting these criteria:" : "L'accesso a %s è limitato agli utenti che verificano questi criteri:",
"The most common object classes for users are organizationalPerson, person, user, and inetOrgPerson. If you are not sure which object class to select, please consult your directory admin." : "Le classi di oggetti più comuni per gli utenti sono organizationalPerson, person, user, e inetOrgPerson. Se non sei sicuro su quale classe di oggetti selezionare, consulta l'amministratore della tua directory.",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Il filtro specifica quali utenti LDAP devono avere accesso all'istanza %s.",
"Verify settings and count users" : "Verifica le impostazioni e conta gli utenti",
......
......@@ -94,6 +94,7 @@
"Test Base DN" : "Rileva DN base",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." : "Impedisce le richieste LDAP automatiche. Meglio per installazioni più grandi, ma richiede una certa conoscenza di LDAP.",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "Digita manualmente i filtri LDAP (consigliato per directory grandi)",
"%s access is limited to users meeting these criteria:" : "L'accesso a %s è limitato agli utenti che verificano questi criteri:",
"The most common object classes for users are organizationalPerson, person, user, and inetOrgPerson. If you are not sure which object class to select, please consult your directory admin." : "Le classi di oggetti più comuni per gli utenti sono organizationalPerson, person, user, e inetOrgPerson. Se non sei sicuro su quale classe di oggetti selezionare, consulta l'amministratore della tua directory.",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Il filtro specifica quali utenti LDAP devono avere accesso all'istanza %s.",
"Verify settings and count users" : "Verifica le impostazioni e conta gli utenti",
......
......@@ -96,6 +96,7 @@ OC.L10N.register(
"Test Base DN" : "Testen basis DN",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." : "Voorkom automatische LDAP opvragingen. Weliswaar beter voor grote installaties, maar vergt LDAP kennis.",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "Handmatig invoeren LDAP filters (aanbevolen voor grote directories)",
"%s access is limited to users meeting these criteria:" : "%s toegang is beperkt tot gebruikers die voldoen aan deze criteria:",
"The most common object classes for users are organizationalPerson, person, user, and inetOrgPerson. If you are not sure which object class to select, please consult your directory admin." : "De meest gebruikeliujke objectklassen voor gebruikers zijn organizationalPerson, persoon, gebruiker, en inetOrgPerson. Als u niet zeker weet welke objectklasse moet worden geselecteerd, raadpleeg dan uw directorybeheerder.",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Dit filter geeft aan welke LDAP gebruikers toegang hebben tot %s.",
"Verify settings and count users" : "Verifiëren instellingen en tellen gebruikers",
......
......@@ -94,6 +94,7 @@
"Test Base DN" : "Testen basis DN",
"Avoids automatic LDAP requests. Better for bigger setups, but requires some LDAP knowledge." : "Voorkom automatische LDAP opvragingen. Weliswaar beter voor grote installaties, maar vergt LDAP kennis.",
"Manually enter LDAP filters (recommended for large directories)" : "Handmatig invoeren LDAP filters (aanbevolen voor grote directories)",
"%s access is limited to users meeting these criteria:" : "%s toegang is beperkt tot gebruikers die voldoen aan deze criteria:",
"The most common object classes for users are organizationalPerson, person, user, and inetOrgPerson. If you are not sure which object class to select, please consult your directory admin." : "De meest gebruikeliujke objectklassen voor gebruikers zijn organizationalPerson, persoon, gebruiker, en inetOrgPerson. Als u niet zeker weet welke objectklasse moet worden geselecteerd, raadpleeg dan uw directorybeheerder.",
"The filter specifies which LDAP users shall have access to the %s instance." : "Dit filter geeft aan welke LDAP gebruikers toegang hebben tot %s.",
"Verify settings and count users" : "Verifiëren instellingen en tellen gebruikers",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment