Commit c893b7f3 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 97abaddc
......@@ -6,7 +6,7 @@ OC.L10N.register(
"Unknown error" : "Error desconegut",
"Files" : "Fitxers",
"All files" : "Tots els fitxers",
"Home" : "Casa",
"Home" : "Inici",
"Close" : "Tanca",
"Favorites" : "Preferits",
"Upload cancelled." : "La pujada s'ha cancel·lat.",
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
"Unknown error" : "Error desconegut",
"Files" : "Fitxers",
"All files" : "Tots els fitxers",
"Home" : "Casa",
"Home" : "Inici",
"Close" : "Tanca",
"Favorites" : "Preferits",
"Upload cancelled." : "La pujada s'ha cancel·lat.",
......
......@@ -14,6 +14,8 @@ OC.L10N.register(
"Upload cancelled." : "Subida cancelada.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "No ha sido posible subir {filename} porque es un directorio o tiene 0 bytes",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "No hay suficiente espacio libre. Quiere subir {size1} pero solo quedan {size2}",
"Target folder \"{dir}\" does not exist any more" : "La carpeta de destino \"{dir}\" No existe",
"Not enough free space" : "No hay suficiente espacio libre",
"Uploading..." : "Subiendo...",
"..." : "...",
"{hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} left" : "{hours}:{minutes}:{seconds} hora{plural_s} pendiente",
......
......@@ -12,6 +12,8 @@
"Upload cancelled." : "Subida cancelada.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "No ha sido posible subir {filename} porque es un directorio o tiene 0 bytes",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "No hay suficiente espacio libre. Quiere subir {size1} pero solo quedan {size2}",
"Target folder \"{dir}\" does not exist any more" : "La carpeta de destino \"{dir}\" No existe",
"Not enough free space" : "No hay suficiente espacio libre",
"Uploading..." : "Subiendo...",
"..." : "...",
"{hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} left" : "{hours}:{minutes}:{seconds} hora{plural_s} pendiente",
......
......@@ -14,6 +14,8 @@ OC.L10N.register(
"Upload cancelled." : "ההעלאה בוטלה.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "לא ניתן להעלות {filename} כיוון שמדובר בתיקייה או שגודלו 0 בייט",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "לא קיים מספיק מקום פנוי, הקובץ המיועד להעלאה {size1} אבל נשאר {size2} בלבד",
"Target folder \"{dir}\" does not exist any more" : "תיקיית מטרה \"{dir}\" אינה קיימת יותר",
"Not enough free space" : "אין מספיק זכרון פנוי",
"Uploading..." : "העלאה...",
"..." : "...",
"{hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} left" : "{hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} left",
......
......@@ -12,6 +12,8 @@
"Upload cancelled." : "ההעלאה בוטלה.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "לא ניתן להעלות {filename} כיוון שמדובר בתיקייה או שגודלו 0 בייט",
"Not enough free space, you are uploading {size1} but only {size2} is left" : "לא קיים מספיק מקום פנוי, הקובץ המיועד להעלאה {size1} אבל נשאר {size2} בלבד",
"Target folder \"{dir}\" does not exist any more" : "תיקיית מטרה \"{dir}\" אינה קיימת יותר",
"Not enough free space" : "אין מספיק זכרון פנוי",
"Uploading..." : "העלאה...",
"..." : "...",
"{hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} left" : "{hours}:{minutes}:{seconds} hour{plural_s} left",
......
......@@ -66,6 +66,7 @@ OC.L10N.register(
"No apps found for your version" : "Za to različico ni na voljo noben vstavek",
"The app will be downloaded from the app store" : "Program bo prejet iz zbirke programov",
"Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "Uradno odobrene programe razvija skupnost ownCloud. Ti omogočajo osnovne zmožnosti v oblaku in so vedno posodobljeni za uporabo.",
"Approved apps are developed by trusted developers and have passed a cursory security check. They are actively maintained in an open code repository and their maintainers deem them to be stable for casual to normal use." : "Potrjeno programsko opremo razvijajo zaupanja vredni razvijalci, ki so tudi varnostno preverjeni. Koda je neprestano pod nadzorom v skladišču odprte kode, razvijalci pa skrbijo, da je delovanje programa stabilno.",
"This app is not checked for security issues and is new or known to be unstable. Install at your own risk." : "Ta program ni varnostno preverjen, saj je nov oziroma še nestabilna različica. Namestitev je na vašo odgovornost.",
"Update to %s" : "Posodobi na %s",
"_You have %n app update pending_::_You have %n app updates pending_" : ["Na čakanju je %n posodobitev","Na čakanju sta %n posodobitvi","Na čakanju so %n posodobitve","Na čakanju je %n posodobitev"],
......@@ -106,11 +107,11 @@ OC.L10N.register(
"A valid group name must be provided" : "Navedeno mora biti veljavno ime skupine",
"deleted {groupName}" : "izbrisano {groupName}",
"undo" : "razveljavi",
"no group" : "ni skupine",
"never" : "nikoli",
"deleted {userName}" : "izbrisano {userName}",
"add group" : "dodaj skupino",
"Invalid quota value \"{val}\"" : "Neveljavna vrednost količinske omejitve \"{val}\"",
"no group" : "ni skupine",
"Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Sprememba gesla bo povzročila izgubo podatkov, ker obnova podatkov za tega uporabnika ni na voljo.",
"Password successfully changed" : "Geslo je uspešno spremenjeno.",
"A valid username must be provided" : "Navedeno mora biti veljavno uporabniško ime",
......@@ -134,11 +135,13 @@ OC.L10N.register(
"NT LAN Manager" : "Upravljalnik NT LAN",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Please check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation documentation ↗</a> for php configuration notes and the php configuration of your server, especially when using php-fpm." : "Preverite <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentacijo namestitve ↗</a> za opombe k nastavitvam php in nastavitve strežnika; še posebej, kadar je v uporabi php-fpm.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Napako je najverjetneje povzročil predpomnilniški program ali pospeševalnik, kot sta Zend OPcache ali eAccelerator.",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Strežnik ownCloud je nameščen v okolju Microsoft Windows. Toplo priporočamo okolje Linux za najboljšo uporabniško izkušnjo.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Manjka modul PHP 'fileinfo'. Priporočljivo je omogočiti ta modul za popolno zaznavanje vrst MIME.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Sistemskih jezikovnih nastavitev ni mogoče nastaviti na možnost, ki podpira nabor UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To pomeni, da se lahko pojavijo napake pri nekaterih znakih v imenih datotek.",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Ni mogoče izvesti ukaza cronjpob preko ukazne vrstice CLI. Prišlo je do tehničnih napak:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Priporočljivo je preveriti dokumentacijo <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">Vodnika namestitve ↗</a> in preveriti za morebitne napake in opozorila, zabeležena v <a href=\"#log-section\">dnevniku</a>.",
"All checks passed." : "Vsa preverjanja so uspešno zaključena.",
"Open documentation" : "Odprta dokumentacija",
......
......@@ -64,6 +64,7 @@
"No apps found for your version" : "Za to različico ni na voljo noben vstavek",
"The app will be downloaded from the app store" : "Program bo prejet iz zbirke programov",
"Official apps are developed by and within the ownCloud community. They offer functionality central to ownCloud and are ready for production use." : "Uradno odobrene programe razvija skupnost ownCloud. Ti omogočajo osnovne zmožnosti v oblaku in so vedno posodobljeni za uporabo.",
"Approved apps are developed by trusted developers and have passed a cursory security check. They are actively maintained in an open code repository and their maintainers deem them to be stable for casual to normal use." : "Potrjeno programsko opremo razvijajo zaupanja vredni razvijalci, ki so tudi varnostno preverjeni. Koda je neprestano pod nadzorom v skladišču odprte kode, razvijalci pa skrbijo, da je delovanje programa stabilno.",
"This app is not checked for security issues and is new or known to be unstable. Install at your own risk." : "Ta program ni varnostno preverjen, saj je nov oziroma še nestabilna različica. Namestitev je na vašo odgovornost.",
"Update to %s" : "Posodobi na %s",
"_You have %n app update pending_::_You have %n app updates pending_" : ["Na čakanju je %n posodobitev","Na čakanju sta %n posodobitvi","Na čakanju so %n posodobitve","Na čakanju je %n posodobitev"],
......@@ -104,11 +105,11 @@
"A valid group name must be provided" : "Navedeno mora biti veljavno ime skupine",
"deleted {groupName}" : "izbrisano {groupName}",
"undo" : "razveljavi",
"no group" : "ni skupine",
"never" : "nikoli",
"deleted {userName}" : "izbrisano {userName}",
"add group" : "dodaj skupino",
"Invalid quota value \"{val}\"" : "Neveljavna vrednost količinske omejitve \"{val}\"",
"no group" : "ni skupine",
"Changing the password will result in data loss, because data recovery is not available for this user" : "Sprememba gesla bo povzročila izgubo podatkov, ker obnova podatkov za tega uporabnika ni na voljo.",
"Password successfully changed" : "Geslo je uspešno spremenjeno.",
"A valid username must be provided" : "Navedeno mora biti veljavno uporabniško ime",
......@@ -132,11 +133,13 @@
"NT LAN Manager" : "Upravljalnik NT LAN",
"SSL" : "SSL",
"TLS" : "TLS",
"Please check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation documentation ↗</a> for php configuration notes and the php configuration of your server, especially when using php-fpm." : "Preverite <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">dokumentacijo namestitve ↗</a> za opombe k nastavitvam php in nastavitve strežnika; še posebej, kadar je v uporabi php-fpm.",
"This is probably caused by a cache/accelerator such as Zend OPcache or eAccelerator." : "Napako je najverjetneje povzročil predpomnilniški program ali pospeševalnik, kot sta Zend OPcache ali eAccelerator.",
"Your server is running on Microsoft Windows. We highly recommend Linux for optimal user experience." : "Strežnik ownCloud je nameščen v okolju Microsoft Windows. Toplo priporočamo okolje Linux za najboljšo uporabniško izkušnjo.",
"The PHP module 'fileinfo' is missing. We strongly recommend to enable this module to get best results with mime-type detection." : "Manjka modul PHP 'fileinfo'. Priporočljivo je omogočiti ta modul za popolno zaznavanje vrst MIME.",
"System locale can not be set to a one which supports UTF-8." : "Sistemskih jezikovnih nastavitev ni mogoče nastaviti na možnost, ki podpira nabor UTF-8.",
"This means that there might be problems with certain characters in file names." : "To pomeni, da se lahko pojavijo napake pri nekaterih znakih v imenih datotek.",
"It was not possible to execute the cronjob via CLI. The following technical errors have appeared:" : "Ni mogoče izvesti ukaza cronjpob preko ukazne vrstice CLI. Prišlo je do tehničnih napak:",
"Please double check the <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">installation guides ↗</a>, and check for any errors or warnings in the <a href=\"#log-section\">log</a>." : "Priporočljivo je preveriti dokumentacijo <a target=\"_blank\" rel=\"noreferrer\" href=\"%s\">Vodnika namestitve ↗</a> in preveriti za morebitne napake in opozorila, zabeležena v <a href=\"#log-section\">dnevniku</a>.",
"All checks passed." : "Vsa preverjanja so uspešno zaključena.",
"Open documentation" : "Odprta dokumentacija",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment