Commit cba4875e authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent e077d78e
......@@ -21,6 +21,7 @@ OC.L10N.register(
"The old password was not correct, please try again." : "Staro geslo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Trenutno geslo za prijavo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.",
"Private key password successfully updated." : "Zasebni ključ za geslo je uspešno posodobljen.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "Preseliti je treba šifrirne ključe iz starega sistema (ownCloud <= 8.0) na novega. Zaženite ukaz 'occ encryption:migrate' ali pa stopite v stik s skrbnikom sistema.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ni ustreznega osebnega ključa za program za šifriranje. Posodobite osebni ključ za dostop do šifriranih datotek med nastavitvami.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Program za šifriranje je omogočen, vendar ni začet. Odjavite se in nato ponovno prijavite.",
"Encryption App is enabled and ready" : "Program za šifriranje ne omogočen in pripravljen za delo",
......@@ -30,10 +31,12 @@ OC.L10N.register(
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Te datoteke ni mogoče šifrirati, ker je to najverjetneje datoteka v souporabi. Prosite lastnika datoteke, da jo da ponovno v souporabo.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Te datoteke ni mogoče brati, ker je to najverjetneje datoteka v souporabi. Prosite lastnika datoteke, da jo da ponovno v souporabo.",
"The share will expire on %s." : "Povezava souporabe bo potekla %s.",
"Cheers!" : "Na zdravje!",
"Cheers!" : "Lep pozdrav!",
"Encrypt the home storage" : "Šifriraj domačo shrambo",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Izbrana možnost omogoči šifriranje vseh datotek, shranjenih v glavni shrambi, sicer so šifrirane le datoteke v zunanjih shrambah.",
"Enable recovery key" : "Omogoči obnovitev gesla",
"Disable recovery key" : "Onemogoči obnovitev gesla",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Obnovitveni ključ je dodatni šifrirni ključ, ki se uporablja pri šifriranju datotek. Omogoča obnovitev uporabnikovih datotek, če uporabnih pozabi svoje geslo za dostop.",
"Recovery key password" : "Ključ za obnovitev gesla",
"Repeat recovery key password" : "Ponovi ključ za obnovitev gesla",
"Change recovery key password:" : "Spremeni ključ za obnovitev gesla:",
......
......@@ -19,6 +19,7 @@
"The old password was not correct, please try again." : "Staro geslo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.",
"The current log-in password was not correct, please try again." : "Trenutno geslo za prijavo ni vpisano pravilno. Poskusite znova.",
"Private key password successfully updated." : "Zasebni ključ za geslo je uspešno posodobljen.",
"You need to migrate your encryption keys from the old encryption (ownCloud <= 8.0) to the new one. Please run 'occ encryption:migrate' or contact your administrator" : "Preseliti je treba šifrirne ključe iz starega sistema (ownCloud <= 8.0) na novega. Zaženite ukaz 'occ encryption:migrate' ali pa stopite v stik s skrbnikom sistema.",
"Invalid private key for Encryption App. Please update your private key password in your personal settings to recover access to your encrypted files." : "Ni ustreznega osebnega ključa za program za šifriranje. Posodobite osebni ključ za dostop do šifriranih datotek med nastavitvami.",
"Encryption App is enabled but your keys are not initialized, please log-out and log-in again" : "Program za šifriranje je omogočen, vendar ni začet. Odjavite se in nato ponovno prijavite.",
"Encryption App is enabled and ready" : "Program za šifriranje ne omogočen in pripravljen za delo",
......@@ -28,10 +29,12 @@
"Can not decrypt this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Te datoteke ni mogoče šifrirati, ker je to najverjetneje datoteka v souporabi. Prosite lastnika datoteke, da jo da ponovno v souporabo.",
"Can not read this file, probably this is a shared file. Please ask the file owner to reshare the file with you." : "Te datoteke ni mogoče brati, ker je to najverjetneje datoteka v souporabi. Prosite lastnika datoteke, da jo da ponovno v souporabo.",
"The share will expire on %s." : "Povezava souporabe bo potekla %s.",
"Cheers!" : "Na zdravje!",
"Cheers!" : "Lep pozdrav!",
"Encrypt the home storage" : "Šifriraj domačo shrambo",
"Enabling this option encrypts all files stored on the main storage, otherwise only files on external storage will be encrypted" : "Izbrana možnost omogoči šifriranje vseh datotek, shranjenih v glavni shrambi, sicer so šifrirane le datoteke v zunanjih shrambah.",
"Enable recovery key" : "Omogoči obnovitev gesla",
"Disable recovery key" : "Onemogoči obnovitev gesla",
"The recovery key is an extra encryption key that is used to encrypt files. It allows recovery of a user's files if the user forgets his or her password." : "Obnovitveni ključ je dodatni šifrirni ključ, ki se uporablja pri šifriranju datotek. Omogoča obnovitev uporabnikovih datotek, če uporabnih pozabi svoje geslo za dostop.",
"Recovery key password" : "Ključ za obnovitev gesla",
"Repeat recovery key password" : "Ponovi ključ za obnovitev gesla",
"Change recovery key password:" : "Spremeni ključ za obnovitev gesla:",
......
......@@ -21,9 +21,9 @@ OC.L10N.register(
"Invalid directory." : "مسار غير صحيح.",
"Files" : "الملفات",
"All files" : "كل الملفات",
"Favorites" : "المفضلة ",
"Home" : "البيت",
"Close" : "إغلاق",
"Favorites" : "المفضلة ",
"Upload cancelled." : "تم إلغاء عملية رفع الملفات .",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "تعذر رفع الملف {filename} إما لأنه مجلد أو لان حجم الملف 0 بايت",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "حجم الملف الكلي {size1} تجاوز الحد المسموح للرفع {size2}",
......
......@@ -19,9 +19,9 @@
"Invalid directory." : "مسار غير صحيح.",
"Files" : "الملفات",
"All files" : "كل الملفات",
"Favorites" : "المفضلة ",
"Home" : "البيت",
"Close" : "إغلاق",
"Favorites" : "المفضلة ",
"Upload cancelled." : "تم إلغاء عملية رفع الملفات .",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "تعذر رفع الملف {filename} إما لأنه مجلد أو لان حجم الملف 0 بايت",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "حجم الملف الكلي {size1} تجاوز الحد المسموح للرفع {size2}",
......
......@@ -21,9 +21,9 @@ OC.L10N.register(
"Invalid directory." : "Direutoriu non válidu.",
"Files" : "Ficheros",
"All files" : "Tolos ficheros",
"Favorites" : "Favoritos",
"Home" : "Casa",
"Close" : "Zarrar",
"Favorites" : "Favoritos",
"Upload cancelled." : "Xuba encaboxada.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nun pudo xubise {filename}, paez que ye un directoriu o tien 0 bytes",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "El tamañu de ficheru total {size1} perpasa la llende de xuba {size2}",
......
......@@ -19,9 +19,9 @@
"Invalid directory." : "Direutoriu non válidu.",
"Files" : "Ficheros",
"All files" : "Tolos ficheros",
"Favorites" : "Favoritos",
"Home" : "Casa",
"Close" : "Zarrar",
"Favorites" : "Favoritos",
"Upload cancelled." : "Xuba encaboxada.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nun pudo xubise {filename}, paez que ye un directoriu o tien 0 bytes",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "El tamañu de ficheru total {size1} perpasa la llende de xuba {size2}",
......
......@@ -21,9 +21,9 @@ OC.L10N.register(
"Invalid directory." : "Yalnış qovluq.",
"Files" : "Fayllar",
"All files" : "Bütün fayllar",
"Favorites" : "Sevimlilər",
"Home" : "Ev",
"Close" : "Bağla",
"Favorites" : "Sevimlilər",
"Upload cancelled." : "Yüklənmə dayandırıldı.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Yükləmək olmur {filename} ona görə ki, ya qovluqdur yada ki, həcmi 0 baytdır ",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Ümumi fayl həcmi {size1} yüklənmə limiti {size2} -ni aşır",
......
......@@ -19,9 +19,9 @@
"Invalid directory." : "Yalnış qovluq.",
"Files" : "Fayllar",
"All files" : "Bütün fayllar",
"Favorites" : "Sevimlilər",
"Home" : "Ev",
"Close" : "Bağla",
"Favorites" : "Sevimlilər",
"Upload cancelled." : "Yüklənmə dayandırıldı.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Yükləmək olmur {filename} ona görə ki, ya qovluqdur yada ki, həcmi 0 baytdır ",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Ümumi fayl həcmi {size1} yüklənmə limiti {size2} -ni aşır",
......
......@@ -21,9 +21,9 @@ OC.L10N.register(
"Invalid directory." : "Невалидна директория.",
"Files" : "Файлове",
"All files" : "Всички файлове",
"Favorites" : "Любими",
"Home" : "Домашен",
"Close" : "Затвори",
"Favorites" : "Любими",
"Upload cancelled." : "Качването е прекъснато.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Неуспешно качване на {filename}, защото е директория или е с размер от 0 байта.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Общия размер {size1} надминава лимита за качване {size2}.",
......
......@@ -19,9 +19,9 @@
"Invalid directory." : "Невалидна директория.",
"Files" : "Файлове",
"All files" : "Всички файлове",
"Favorites" : "Любими",
"Home" : "Домашен",
"Close" : "Затвори",
"Favorites" : "Любими",
"Upload cancelled." : "Качването е прекъснато.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Неуспешно качване на {filename}, защото е директория или е с размер от 0 байта.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Общия размер {size1} надминава лимита за качване {size2}.",
......
......@@ -17,9 +17,9 @@ OC.L10N.register(
"Invalid directory." : "ভুল ডিরেক্টরি",
"Files" : "ফাইল",
"All files" : "সব ফাইল",
"Favorites" : "প্রিয়জন",
"Home" : "নিবাস",
"Close" : "বন্ধ",
"Favorites" : "প্রিয়জন",
"Upload cancelled." : "আপলোড বাতিল করা হয়েছে।",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "ফাইল আপলোড চলমান। এই পৃষ্ঠা পরিত্যাগ করলে আপলোড বাতিল করা হবে।",
"Actions" : "পদক্ষেপসমূহ",
......
......@@ -15,9 +15,9 @@
"Invalid directory." : "ভুল ডিরেক্টরি",
"Files" : "ফাইল",
"All files" : "সব ফাইল",
"Favorites" : "প্রিয়জন",
"Home" : "নিবাস",
"Close" : "বন্ধ",
"Favorites" : "প্রিয়জন",
"Upload cancelled." : "আপলোড বাতিল করা হয়েছে।",
"File upload is in progress. Leaving the page now will cancel the upload." : "ফাইল আপলোড চলমান। এই পৃষ্ঠা পরিত্যাগ করলে আপলোড বাতিল করা হবে।",
"Actions" : "পদক্ষেপসমূহ",
......
......@@ -21,9 +21,9 @@ OC.L10N.register(
"Invalid directory." : "Neispravan direktorij.",
"Files" : "Datoteke",
"All files" : "Sve datoteke",
"Favorites" : "Favoriti",
"Home" : "Kuća",
"Close" : "Zatvori",
"Favorites" : "Favoriti",
"Upload cancelled." : "Učitavanje je prekinuto.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nemoguće učitati {filename} jer je ili direktorij ili ima 0 bajta",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Ukupna veličina datoteke {size1} prelazi ograničenje unosa {size2}",
......
......@@ -19,9 +19,9 @@
"Invalid directory." : "Neispravan direktorij.",
"Files" : "Datoteke",
"All files" : "Sve datoteke",
"Favorites" : "Favoriti",
"Home" : "Kuća",
"Close" : "Zatvori",
"Favorites" : "Favoriti",
"Upload cancelled." : "Učitavanje je prekinuto.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nemoguće učitati {filename} jer je ili direktorij ili ima 0 bajta",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Ukupna veličina datoteke {size1} prelazi ograničenje unosa {size2}",
......
......@@ -21,9 +21,9 @@ OC.L10N.register(
"Invalid directory." : "Directori no vàlid.",
"Files" : "Fitxers",
"All files" : "Tots els fitxers",
"Favorites" : "Preferits",
"Home" : "Casa",
"Close" : "Tanca",
"Favorites" : "Preferits",
"Upload cancelled." : "La pujada s'ha cancel·lat.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "No es pot pujar {filename} perquè és una carpeta o té 0 bytes",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Mida total del fitxer {size1} excedeix el límit de pujada {size2}",
......
......@@ -19,9 +19,9 @@
"Invalid directory." : "Directori no vàlid.",
"Files" : "Fitxers",
"All files" : "Tots els fitxers",
"Favorites" : "Preferits",
"Home" : "Casa",
"Close" : "Tanca",
"Favorites" : "Preferits",
"Upload cancelled." : "La pujada s'ha cancel·lat.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "No es pot pujar {filename} perquè és una carpeta o té 0 bytes",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Mida total del fitxer {size1} excedeix el límit de pujada {size2}",
......
......@@ -21,9 +21,9 @@ OC.L10N.register(
"Invalid directory." : "Neplatný adresář",
"Files" : "Soubory",
"All files" : "Všechny soubory",
"Favorites" : "Oblíbené",
"Home" : "Domů",
"Close" : "Zavřít",
"Favorites" : "Oblíbené",
"Upload cancelled." : "Odesílání zrušeno.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nelze nahrát soubor {filename}, protože je to buď adresář nebo má velikost 0 bytů",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Celková velikost souboru {size1} překračuje povolenou velikost pro nahrávání {size2}",
......@@ -75,6 +75,7 @@ OC.L10N.register(
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bajt","%n bajty","%n bajtů"],
"Favorited" : "Přidáno k oblíbeným",
"Favorite" : "Oblíbené",
"Local link" : "Místní odkaz",
"Folder" : "Složka",
"New folder" : "Nová složka",
"{newname} already exists" : "{newname} již existuje",
......
......@@ -19,9 +19,9 @@
"Invalid directory." : "Neplatný adresář",
"Files" : "Soubory",
"All files" : "Všechny soubory",
"Favorites" : "Oblíbené",
"Home" : "Domů",
"Close" : "Zavřít",
"Favorites" : "Oblíbené",
"Upload cancelled." : "Odesílání zrušeno.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Nelze nahrát soubor {filename}, protože je to buď adresář nebo má velikost 0 bytů",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Celková velikost souboru {size1} překračuje povolenou velikost pro nahrávání {size2}",
......@@ -73,6 +73,7 @@
"_%n byte_::_%n bytes_" : ["%n bajt","%n bajty","%n bajtů"],
"Favorited" : "Přidáno k oblíbeným",
"Favorite" : "Oblíbené",
"Local link" : "Místní odkaz",
"Folder" : "Složka",
"New folder" : "Nová složka",
"{newname} already exists" : "{newname} již existuje",
......
......@@ -21,9 +21,9 @@ OC.L10N.register(
"Invalid directory." : "Ugyldig mappe.",
"Files" : "Filer",
"All files" : "Alle filer",
"Favorites" : "Foretrukne",
"Home" : "Hjemme",
"Close" : "Luk",
"Favorites" : "Foretrukne",
"Upload cancelled." : "Upload afbrudt.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan ikke upload {filename} da det er enten en mappe eller indholder 0 bytes.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Den totale filstørrelse {size1} er større end uploadgrænsen {size2}",
......
......@@ -19,9 +19,9 @@
"Invalid directory." : "Ugyldig mappe.",
"Files" : "Filer",
"All files" : "Alle filer",
"Favorites" : "Foretrukne",
"Home" : "Hjemme",
"Close" : "Luk",
"Favorites" : "Foretrukne",
"Upload cancelled." : "Upload afbrudt.",
"Unable to upload {filename} as it is a directory or has 0 bytes" : "Kan ikke upload {filename} da det er enten en mappe eller indholder 0 bytes.",
"Total file size {size1} exceeds upload limit {size2}" : "Den totale filstørrelse {size1} er større end uploadgrænsen {size2}",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment