Commit cd7f4ed9 authored by Jenkins for ownCloud's avatar Jenkins for ownCloud
Browse files

[tx-robot] updated from transifex

parent 2e4b4155
......@@ -2,6 +2,7 @@ OC.L10N.register(
"comments",
{
"Cancel" : "Anulează",
"Save" : "Salvează"
"Save" : "Salvează",
"Comment" : "Comentariu"
},
"nplurals=3; plural=(n==1?0:(((n%100>19)||((n%100==0)&&(n!=0)))?2:1));");
{ "translations": {
"Cancel" : "Anulează",
"Save" : "Salvează"
"Save" : "Salvează",
"Comment" : "Comentariu"
},"pluralForm" :"nplurals=3; plural=(n==1?0:(((n%100>19)||((n%100==0)&&(n!=0)))?2:1));"
}
\ No newline at end of file
......@@ -8,11 +8,14 @@ OC.L10N.register(
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Ni mogoče overiti istovetnosti oddaljene mape za souporabo. Najverjetneje je uporabljeno napačno geslo.",
"Storage not valid" : "Shramba ni veljavna",
"Couldn't add remote share" : "Ni mogoče dodati oddaljenega mesta za souporabo",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "Napačen ID mesta uporabe; mesto ne obstaja!",
"Could not delete share" : "Tega predmeta v souporabi ni mogoče izbrisati.",
"Please specify a file or folder path" : "Določiti je treba datoteko ali pot do mape",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Napačna pot; datoteka ali mapa ne obstaja",
"Please specify a valid user" : "Navesti je treba veljavnega uporabnika.",
"Please specify a valid group" : "Navesti je treba veljavno skupino",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Javno pošiljanje v oblak je mogoče le za javno objavljene mape.",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Neveljaven zapis časa; biti mora v zapisu YYYY-MM-DD",
"Unknown share type" : "Neznana vrsta mesta souporabe",
"Not a directory" : "Predmet ni mapa",
"Cannot increase permissions" : "Ni mogoče povišati dovoljenj",
......
......@@ -6,11 +6,14 @@
"Could not authenticate to remote share, password might be wrong" : "Ni mogoče overiti istovetnosti oddaljene mape za souporabo. Najverjetneje je uporabljeno napačno geslo.",
"Storage not valid" : "Shramba ni veljavna",
"Couldn't add remote share" : "Ni mogoče dodati oddaljenega mesta za souporabo",
"Wrong share ID, share doesn't exist" : "Napačen ID mesta uporabe; mesto ne obstaja!",
"Could not delete share" : "Tega predmeta v souporabi ni mogoče izbrisati.",
"Please specify a file or folder path" : "Določiti je treba datoteko ali pot do mape",
"Wrong path, file/folder doesn't exist" : "Napačna pot; datoteka ali mapa ne obstaja",
"Please specify a valid user" : "Navesti je treba veljavnega uporabnika.",
"Please specify a valid group" : "Navesti je treba veljavno skupino",
"Public upload is only possible for publicly shared folders" : "Javno pošiljanje v oblak je mogoče le za javno objavljene mape.",
"Invalid date, date format must be YYYY-MM-DD" : "Neveljaven zapis časa; biti mora v zapisu YYYY-MM-DD",
"Unknown share type" : "Neznana vrsta mesta souporabe",
"Not a directory" : "Predmet ni mapa",
"Cannot increase permissions" : "Ni mogoče povišati dovoljenj",
......
OC.L10N.register(
"systemtags",
{
"Tags" : "Oznake",
"Tagged files" : "Označene datoteke",
"Select tags to filter by" : "Izbor oznak za filtriranje",
"Please select tags to filter by" : "Izbor oznak za filtriranje",
"No files found for the selected tags" : "Na izbrane oznake ni najdenih datotek",
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>Sistemske oznake</strong> datoteke so bile spremenjene",
"You assigned system tag %3$s" : "Dodelili ste sistemsko oznako %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "Uporabnik %1$s je dodelil sistemsko oznako %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Odstranili ste sistemsko oznako %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "Uporabnik %1$s je odstranil sistemsko oznako %3$s",
"You created system tag %2$s" : "Ustvarili ste sistemsko oznako %2$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "Uporabnik %1$s je ustvaril sistemsko oznako %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Izbrisali ste sistemsko oznako %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "Uporabnik %1$s je izbrisal sistemsko oznako %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Posodobili ste sistemsko oznako %3$s v %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "Uporabnik %1$s je posodobil sistemsko oznako %3$s za %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Dodelili ste sistemsko oznako %3$s za %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "Uporabnik %1$s je dodelil sistemsko oznako %3$s za %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Odstranili ste sistemsko oznako %3$s od %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Uporabnik %1$s je prevzel sistemsko oznako %3$s od %2$s",
"%s (not-assignable)" : "%s (nedodeljivo)",
"%s (invisible)" : "%s (nevidno)",
"Tags" : "Oznake",
"Tagged files" : "Označene datoteke",
"Select tags to filter by" : "Izbor oznak za filtriranje",
"Please select tags to filter by" : "Izbor oznak za filtriranje",
"No files found for the selected tags" : "Na izbrane oznake ni najdenih datotek",
"No files in here" : "V mapi ni datotek",
"No entries found in this folder" : "V tej mapi ni najdenih predmetov.",
"Name" : "Ime",
......
{ "translations": {
"Tags" : "Oznake",
"Tagged files" : "Označene datoteke",
"Select tags to filter by" : "Izbor oznak za filtriranje",
"Please select tags to filter by" : "Izbor oznak za filtriranje",
"No files found for the selected tags" : "Na izbrane oznake ni najdenih datotek",
"<strong>System tags</strong> for a file have been modified" : "<strong>Sistemske oznake</strong> datoteke so bile spremenjene",
"You assigned system tag %3$s" : "Dodelili ste sistemsko oznako %3$s",
"%1$s assigned system tag %3$s" : "Uporabnik %1$s je dodelil sistemsko oznako %3$s",
"You unassigned system tag %3$s" : "Odstranili ste sistemsko oznako %3$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s" : "Uporabnik %1$s je odstranil sistemsko oznako %3$s",
"You created system tag %2$s" : "Ustvarili ste sistemsko oznako %2$s",
"%1$s created system tag %2$s" : "Uporabnik %1$s je ustvaril sistemsko oznako %2$s",
"You deleted system tag %2$s" : "Izbrisali ste sistemsko oznako %2$s",
"%1$s deleted system tag %2$s" : "Uporabnik %1$s je izbrisal sistemsko oznako %2$s",
"You updated system tag %3$s to %2$s" : "Posodobili ste sistemsko oznako %3$s v %2$s",
"%1$s updated system tag %3$s to %2$s" : "Uporabnik %1$s je posodobil sistemsko oznako %3$s za %2$s",
"You assigned system tag %3$s to %2$s" : "Dodelili ste sistemsko oznako %3$s za %2$s",
"%1$s assigned system tag %3$s to %2$s" : "Uporabnik %1$s je dodelil sistemsko oznako %3$s za %2$s",
"You unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Odstranili ste sistemsko oznako %3$s od %2$s",
"%1$s unassigned system tag %3$s from %2$s" : "Uporabnik %1$s je prevzel sistemsko oznako %3$s od %2$s",
"%s (not-assignable)" : "%s (nedodeljivo)",
"%s (invisible)" : "%s (nevidno)",
"Tags" : "Oznake",
"Tagged files" : "Označene datoteke",
"Select tags to filter by" : "Izbor oznak za filtriranje",
"Please select tags to filter by" : "Izbor oznak za filtriranje",
"No files found for the selected tags" : "Na izbrane oznake ni najdenih datotek",
"No files in here" : "V mapi ni datotek",
"No entries found in this folder" : "V tej mapi ni najdenih predmetov.",
"Name" : "Ime",
......
......@@ -13,6 +13,7 @@ OC.L10N.register(
" Could not set configuration %s" : "Ni mogoče uveljaviti nastavitev %s",
"Action does not exist" : "Dejanje ne obstaja",
"The Base DN appears to be wrong" : "Enoznačno ime (DN) podatkovne zbirke je napačno",
"Testing configuration…" : "Poteka preizkušanje nastavitev ...",
"Configuration incorrect" : "Nastavitev ni ustrezna",
"Configuration incomplete" : "Nastavitev je nepopolna",
"Configuration OK" : "Nastavitev je ustrezna",
......
......@@ -11,6 +11,7 @@
" Could not set configuration %s" : "Ni mogoče uveljaviti nastavitev %s",
"Action does not exist" : "Dejanje ne obstaja",
"The Base DN appears to be wrong" : "Enoznačno ime (DN) podatkovne zbirke je napačno",
"Testing configuration…" : "Poteka preizkušanje nastavitev ...",
"Configuration incorrect" : "Nastavitev ni ustrezna",
"Configuration incomplete" : "Nastavitev je nepopolna",
"Configuration OK" : "Nastavitev je ustrezna",
......
......@@ -9,14 +9,14 @@ OC.L10N.register(
"%s password reset" : "%s wagwoord herstel",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Die herstel epos kon nie gestuur word nie. Kontak asseblief die stelsel administrateur.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kon nie e-pos aan die volgende gebruikers stuur nie: %s",
"Repair warning: " : "Herstel waarskuwing:",
"Repair error: " : "Herstel fout:",
"Turned on maintenance mode" : "Instandhouding aangeskakel",
"Turned off maintenance mode" : "Instandhouding uitgeskakel",
"Updated database" : "Databasis opgedateer",
"Checked database schema update" : "Databasis skema opdatering nagegaan",
"Checked database schema update for apps" : "Databasis skema opdatering nagegaan vir sagteware",
"Updated \"%s\" to %s" : "\"%s\" opgedateer na %s",
"Repair warning: " : "Herstel waarskuwing:",
"Repair error: " : "Herstel fout:",
"Sunday" : "Sondag",
"Monday" : "Maandag",
"Tuesday" : "Dinsdag",
......
......@@ -7,14 +7,14 @@
"%s password reset" : "%s wagwoord herstel",
"Couldn't send reset email. Please contact your administrator." : "Die herstel epos kon nie gestuur word nie. Kontak asseblief die stelsel administrateur.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kon nie e-pos aan die volgende gebruikers stuur nie: %s",
"Repair warning: " : "Herstel waarskuwing:",
"Repair error: " : "Herstel fout:",
"Turned on maintenance mode" : "Instandhouding aangeskakel",
"Turned off maintenance mode" : "Instandhouding uitgeskakel",
"Updated database" : "Databasis opgedateer",
"Checked database schema update" : "Databasis skema opdatering nagegaan",
"Checked database schema update for apps" : "Databasis skema opdatering nagegaan vir sagteware",
"Updated \"%s\" to %s" : "\"%s\" opgedateer na %s",
"Repair warning: " : "Herstel waarskuwing:",
"Repair error: " : "Herstel fout:",
"Sunday" : "Sondag",
"Monday" : "Maandag",
"Tuesday" : "Dinsdag",
......
......@@ -19,14 +19,14 @@ OC.L10N.register(
"Error favoriting" : "Грешка при отбелязване в любими.",
"Error unfavoriting" : "Грешка при премахване отбелязването в любими.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Неуспешно изпращане на имейл до следните потребители: %s.",
"Repair warning: " : "Предупреждение при поправка:",
"Repair error: " : "Грешка при поправка:",
"Turned on maintenance mode" : "Режим за поддръжка е включен",
"Turned off maintenance mode" : "Режим за поддръжка е изключен",
"Updated database" : "Базата данни е обоновена",
"Checked database schema update" : "Обновяването на схемата на базата данни е проверено",
"Checked database schema update for apps" : "Обновяването на схемата на базата данни за приложения е проверено",
"Updated \"%s\" to %s" : "Обновен \"%s\" до %s",
"Repair warning: " : "Предупреждение при поправка:",
"Repair error: " : "Грешка при поправка:",
"Sunday" : "Неделя",
"Monday" : "Понеделник",
"Tuesday" : "Вторник",
......
......@@ -17,14 +17,14 @@
"Error favoriting" : "Грешка при отбелязване в любими.",
"Error unfavoriting" : "Грешка при премахване отбелязването в любими.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Неуспешно изпращане на имейл до следните потребители: %s.",
"Repair warning: " : "Предупреждение при поправка:",
"Repair error: " : "Грешка при поправка:",
"Turned on maintenance mode" : "Режим за поддръжка е включен",
"Turned off maintenance mode" : "Режим за поддръжка е изключен",
"Updated database" : "Базата данни е обоновена",
"Checked database schema update" : "Обновяването на схемата на базата данни е проверено",
"Checked database schema update for apps" : "Обновяването на схемата на базата данни за приложения е проверено",
"Updated \"%s\" to %s" : "Обновен \"%s\" до %s",
"Repair warning: " : "Предупреждение при поправка:",
"Repair error: " : "Грешка при поправка:",
"Sunday" : "Неделя",
"Monday" : "Понеделник",
"Tuesday" : "Вторник",
......
......@@ -24,6 +24,8 @@ OC.L10N.register(
"Error unfavoriting" : "Error en treure de preferits",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "No s'ha pogut enviar correu als usuaris següents: %s",
"Preparing update" : "Preparant l'actualització",
"Repair warning: " : "Advertiment de reparació:",
"Repair error: " : "Error de reparació:",
"Turned on maintenance mode" : "Activat el mode de manteniment",
"Turned off maintenance mode" : "Desactivat el mode de manteniment",
"Maintenance mode is kept active" : "El mode de manteniment es manté activat",
......@@ -31,8 +33,6 @@ OC.L10N.register(
"Checked database schema update" : "S'ha comprobat l'actualització de l'esquema de la base de dades",
"Checked database schema update for apps" : "S'ha comprobat l'actualització de l'esquema de la base de dades per les apps",
"Updated \"%s\" to %s" : "Actualitzat \"%s\" a %s",
"Repair warning: " : "Advertiment de reparació:",
"Repair error: " : "Error de reparació:",
"Following apps have been disabled: %s" : "Les aplicacions següents s'han deshabilitat: %s",
"Already up to date" : "Ja actualitzat",
"Sunday" : "Diumenge",
......
......@@ -22,6 +22,8 @@
"Error unfavoriting" : "Error en treure de preferits",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "No s'ha pogut enviar correu als usuaris següents: %s",
"Preparing update" : "Preparant l'actualització",
"Repair warning: " : "Advertiment de reparació:",
"Repair error: " : "Error de reparació:",
"Turned on maintenance mode" : "Activat el mode de manteniment",
"Turned off maintenance mode" : "Desactivat el mode de manteniment",
"Maintenance mode is kept active" : "El mode de manteniment es manté activat",
......@@ -29,8 +31,6 @@
"Checked database schema update" : "S'ha comprobat l'actualització de l'esquema de la base de dades",
"Checked database schema update for apps" : "S'ha comprobat l'actualització de l'esquema de la base de dades per les apps",
"Updated \"%s\" to %s" : "Actualitzat \"%s\" a %s",
"Repair warning: " : "Advertiment de reparació:",
"Repair error: " : "Error de reparació:",
"Following apps have been disabled: %s" : "Les aplicacions següents s'han deshabilitat: %s",
"Already up to date" : "Ja actualitzat",
"Sunday" : "Diumenge",
......
......@@ -27,8 +27,10 @@ OC.L10N.register(
"Error unfavoriting" : "Chyba při odznačování jako oblíbené",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Nebylo možné odeslat email následujícím uživatelům: %s",
"Preparing update" : "Příprava na aktualizaci",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Prosím použijte aktualizační příkazový řádek, protože automatická aktualizace je zakázána v config.php",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"Repair warning: " : "Upozornění opravy:",
"Repair error: " : "Chyba opravy:",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Prosím použijte aktualizační příkazový řádek, protože automatická aktualizace je zakázána v config.php",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Kontrola tabulky %s",
"Turned on maintenance mode" : "Zapnut režim údržby",
"Turned off maintenance mode" : "Vypnut režim údržby",
......@@ -41,8 +43,6 @@ OC.L10N.register(
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Probíhá ověření, zda je možné aktualizovat schéma databáze %s (toto může trvat déle v závislosti na velikosti databáze)",
"Checked database schema update for apps" : "Aktualizace schéma databáze aplikací byla ověřena",
"Updated \"%s\" to %s" : "Aktualizováno z \"%s\" na %s",
"Repair warning: " : "Upozornění opravy:",
"Repair error: " : "Chyba opravy:",
"Set log level to debug" : "Nastavit úroveň logování na debug",
"Reset log level" : "Resetovat úroveň logování",
"Starting code integrity check" : "Spouští se kontrola integrity kódu",
......
......@@ -25,8 +25,10 @@
"Error unfavoriting" : "Chyba při odznačování jako oblíbené",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Nebylo možné odeslat email následujícím uživatelům: %s",
"Preparing update" : "Příprava na aktualizaci",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Prosím použijte aktualizační příkazový řádek, protože automatická aktualizace je zakázána v config.php",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"Repair warning: " : "Upozornění opravy:",
"Repair error: " : "Chyba opravy:",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Prosím použijte aktualizační příkazový řádek, protože automatická aktualizace je zakázána v config.php",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Kontrola tabulky %s",
"Turned on maintenance mode" : "Zapnut režim údržby",
"Turned off maintenance mode" : "Vypnut režim údržby",
......@@ -39,8 +41,6 @@
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Probíhá ověření, zda je možné aktualizovat schéma databáze %s (toto může trvat déle v závislosti na velikosti databáze)",
"Checked database schema update for apps" : "Aktualizace schéma databáze aplikací byla ověřena",
"Updated \"%s\" to %s" : "Aktualizováno z \"%s\" na %s",
"Repair warning: " : "Upozornění opravy:",
"Repair error: " : "Chyba opravy:",
"Set log level to debug" : "Nastavit úroveň logování na debug",
"Reset log level" : "Resetovat úroveň logování",
"Starting code integrity check" : "Spouští se kontrola integrity kódu",
......
......@@ -27,6 +27,8 @@ OC.L10N.register(
"Error unfavoriting" : "Fejl ved fjernelse fra foretrukken.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kunne ikke sende mail til følgende brugere: %s",
"Preparing update" : "Forbereder opdatering",
"Repair warning: " : "Reparationsadvarsel:",
"Repair error: " : "Reparationsfejl:",
"Turned on maintenance mode" : "Startede vedligeholdelsestilstand",
"Turned off maintenance mode" : "standsede vedligeholdelsestilstand",
"Maintenance mode is kept active" : "Vedligeholdelsestilstanden holdes kørende",
......@@ -38,8 +40,6 @@ OC.L10N.register(
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Tjekker om database schema'et for %s kan opdateres (dette kan tage lang tid afhængig af databasens størrelse)",
"Checked database schema update for apps" : "Tjekkede databaseskemaets opdatering for apps",
"Updated \"%s\" to %s" : "Opdaterede \"%s\" til %s",
"Repair warning: " : "Reparationsadvarsel:",
"Repair error: " : "Reparationsfejl:",
"Set log level to debug" : "Sæt logningsniveau til fejlfinding",
"Reset log level" : "Nulstil logningsniveau",
"Starting code integrity check" : "Begynder tjek af kodeintegritet",
......
......@@ -25,6 +25,8 @@
"Error unfavoriting" : "Fejl ved fjernelse fra foretrukken.",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Kunne ikke sende mail til følgende brugere: %s",
"Preparing update" : "Forbereder opdatering",
"Repair warning: " : "Reparationsadvarsel:",
"Repair error: " : "Reparationsfejl:",
"Turned on maintenance mode" : "Startede vedligeholdelsestilstand",
"Turned off maintenance mode" : "standsede vedligeholdelsestilstand",
"Maintenance mode is kept active" : "Vedligeholdelsestilstanden holdes kørende",
......@@ -36,8 +38,6 @@
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Tjekker om database schema'et for %s kan opdateres (dette kan tage lang tid afhængig af databasens størrelse)",
"Checked database schema update for apps" : "Tjekkede databaseskemaets opdatering for apps",
"Updated \"%s\" to %s" : "Opdaterede \"%s\" til %s",
"Repair warning: " : "Reparationsadvarsel:",
"Repair error: " : "Reparationsfejl:",
"Set log level to debug" : "Sæt logningsniveau til fejlfinding",
"Reset log level" : "Nulstil logningsniveau",
"Starting code integrity check" : "Begynder tjek af kodeintegritet",
......
......@@ -27,8 +27,10 @@ OC.L10N.register(
"Error unfavoriting" : "Fehler beim Entfernen aus den Favoriten",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Die E-Mail konnte nicht an folgende Benutzer gesendet werden: %s",
"Preparing update" : "Update vorbereiten",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Da automatische Updates in der config.php deaktivert sind, nutze bitte den Updater über die Kommandozeile.",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"Repair warning: " : "Reparaturwarnung:",
"Repair error: " : "Reparaturfehler:",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Da automatische Updates in der config.php deaktivert sind, nutze bitte den Updater über die Kommandozeile.",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Überprüfe Tabelle %s",
"Turned on maintenance mode" : "Wartungsmodus eingeschaltet",
"Turned off maintenance mode" : "Wartungsmodus ausgeschaltet",
......@@ -41,8 +43,6 @@ OC.L10N.register(
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Prüfen, ob das Datenbankschema für %s aktualisiert werden kann (dies kann je nach Datenbankgröße sehr lange dauern)",
"Checked database schema update for apps" : "Datenbankschema-Aktualisierung für Apps überprüft",
"Updated \"%s\" to %s" : "„%s“ zu %s aktualisiert",
"Repair warning: " : "Reparaturwarnung:",
"Repair error: " : "Reparaturfehler:",
"Set log level to debug" : "Log-Level auf \"debug\" gesetzt",
"Reset log level" : "Ursprüngliches Log-Level wiederhergestellt",
"Starting code integrity check" : "Code-Integrität wird überprüft",
......
......@@ -25,8 +25,10 @@
"Error unfavoriting" : "Fehler beim Entfernen aus den Favoriten",
"Couldn't send mail to following users: %s " : "Die E-Mail konnte nicht an folgende Benutzer gesendet werden: %s",
"Preparing update" : "Update vorbereiten",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Da automatische Updates in der config.php deaktivert sind, nutze bitte den Updater über die Kommandozeile.",
"[%d / %d]: %s" : "[%d / %d]: %s",
"Repair warning: " : "Reparaturwarnung:",
"Repair error: " : "Reparaturfehler:",
"Please use the command line updater because automatic updating is disabled in the config.php." : "Da automatische Updates in der config.php deaktivert sind, nutze bitte den Updater über die Kommandozeile.",
"[%d / %d]: Checking table %s" : "[%d / %d]: Überprüfe Tabelle %s",
"Turned on maintenance mode" : "Wartungsmodus eingeschaltet",
"Turned off maintenance mode" : "Wartungsmodus ausgeschaltet",
......@@ -39,8 +41,6 @@
"Checking whether the database schema for %s can be updated (this can take a long time depending on the database size)" : "Prüfen, ob das Datenbankschema für %s aktualisiert werden kann (dies kann je nach Datenbankgröße sehr lange dauern)",
"Checked database schema update for apps" : "Datenbankschema-Aktualisierung für Apps überprüft",
"Updated \"%s\" to %s" : "„%s“ zu %s aktualisiert",
"Repair warning: " : "Reparaturwarnung:",
"Repair error: " : "Reparaturfehler:",
"Set log level to debug" : "Log-Level auf \"debug\" gesetzt",
"Reset log level" : "Ursprüngliches Log-Level wiederhergestellt",
"Starting code integrity check" : "Code-Integrität wird überprüft",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment